Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care"

Transcriptie

1 Slimme financiering van zorgvastgoed George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care

2 Slimme financiering van zorgvastgoed John Reimerink & George Müller i n f r e a l i n k. n l

3 Bekostiging zorgvastgoed Nacalculatie Normatieve huisvestingscomponent Scheiden van wonen en zorg (extramuralisering ) 3

4 Het wordt al maar minder... Geen garanties meer van overheid Zorginstelling loopt vastgoedrisico Bij extramuralisering geen dekking voor zorginfrastructuur Plus... 4

5 De paradox 5 5

6 Investeren met de energierekening energie- en onderhoudskosten Besparing gebruikskosten vergoeding aan ESCo Huidige gebruikskosten Gebruikskosten na renovatie Renovatie ingreep Tijd 6 6

7 7 7

8 Verbruik ouderenzorg Euro per maand per cliënt 8 8

9 Histogram Verbruik Ouderenzorg 30% 28% 25% 20% 15% 13% 14% 11% 10% 9% 7% 5% 2% 4% 3% 1% 2% 1% 3% 0% 9 9

10 Vergoeding versus daadwerkelijke Energiekosten 0 BVO ZZP terrein en gebouw Energie Energie/maand Energie / m2 BVO ZZP 1 -ZB 74, ZZP 2 -ZB 78, ZZP 3 -ZB 84, ZZP 4 -ZB 81, ZZP 5 -ZB 69, ZZP 6 -ZB 69, ZZP 7 -ZB 71, ZZP 8 -ZB 73, ZZP 9 -ZB 67, ZZP 10 -ZB 73, ZZP 3 -MB 85, ZZP 4 -MB Gemiddelde 83 Energiekosten ZZP 5 -MB 71,6 ouderenzorg: ZZP 6 -MB 73, ZZP 7 -MB 75,5 155, ZZP 8 -MB 77, per cliënt per maand! ZZP 9 -MB 92, ZZP 10 -MB 77, gemiddeld

11 Mismatch! Kosten 150,- per maand Vergoeding 100,- per maand 11 11

12 Esco-model energie- en onderhoudskosten netto-besparing gebruiker vergoeding aan ESCo huidige gebruikskosten gebruikskosten na aanbesteding Onderhouds en Energie Prestatiecontract start contract einde contract tijd 12 12

13 Crowdfunding voor de zorg Introductie m a a r t

14 Slim financieren van zorgvastgoed O n t w i k ke l i n g : S c h e i d e n va n w o n e n e n zo rg Ko m e n d e t i j d g rote b e h o e f t e a a n ( ve r ) n i e u w e ( nde) w o o nvormen met zo rg, m. n. k l e i n s c h a l i ge p ro j e c t e n E i ge n re g i e b e w o n e rs F i n a n c i e r i n g gro o t p ro b l e e m! 14

15 Vicieuze cirkel H u i d i ge zo rg - w o o nvormen niet t o e re i ke n d - ve ro u d e rd va stgoed - e n e rg i e ve r b r u i k h o o g - b e w u stzijn ge b r u i ke rs laag F i n a n c i e r i n g s m o ge l i j k h e d e n voor bouw k ra p Pa t ste l l i n g d re i gt 15

16 Actualiteit C o nve n a n t : zo rg ve r ze ke ra a r e n zo rgorga n i s a t i e s i n F r i e s l a n d o n d e r t e ke n e n c o nve n a n t voor t e r u gdringing energ i e ko sten en m i l i e u w i n st ( e n e rg i e s c a n s, fo n d s ) E n e rg i e strijd Zorg h u i ze n : b i j w e d strijd in 3 m a a n d e n r u i m ,- b e s p a a rd o p e n e rg i e ko ste n d o o r zo rgorga n i s a t i e s. 16

17 Casus Leiden Pa n d i n c e n t r u m stad, 100 bewoners, 40 jr o u d I n h o u d e l i j ke b e h o e f t e a a n ve r n i e u w i n g ( zo rgconcept) S c h e i d e n w o n e n e n zo rg F i n a n c i e r i n g sv ra a g stuk D u u r za a m h e i d 17

18 Duurzaamheid S p e c i f i e ke financieringspara g ra a f b a n k ( Tr i o d o s B a n k ) PPPP Pe o p l e > e i ge n re g i e, m a a t s c h a p p e l i j ke p o s i t i e P l a n e t > e n e rg i e ge b r u i k, m i l i e u, d u u r za a m b e h e e r P r o f i t > f i n a n c i e r i n g s m i x, re n d e m e nt P r o j e c t > b o u w c o n c e p t, b e l e v i n g s w a a rd e 18

19 Duurzaamheidsparagraaf N a u w e s a m e n w e r k i n g m e t b a n c a i r e f i n a n c i e r d e r s - Tr i o d o s To e t s v o o r D u u r z a a m Va s t g o e d - D e 4 P s : P e o p l e, P l a n e t, P r o f i t, P r o j e c t People Planet Profit Project werkklimaat energieverbruik rendement concept gebouw woonklimaat beheer energie locatie bereikbaarheid voorzieningen milieu exploitatie groenvoorzieningen veiligheid duurzaam beheer en onderhoud huurovereenkomst belevingswaarde 19

20 Financieringsmix Tra d i t i o n e l e ( b a n c a i re ) lening - b e p e r k t ( m a x. 6 0 % ) - ve e l e i s e n I nve steerd e rs - e i s e n h o ge re n d e m e n t e n - ze g ge n s c h a p d e e l s k w i j t A l t e r n a t i e ve n? 20

21 Anders Financieren, zinvol beleg gen E e n i n i t i a t i e f v a n d e I L FA G r o e p O n d e r s t e u n t m a a t s c h a p p e l i j ke o r g a n i s a t i e s b i j h e t o p h a l e n v a n f i n a n c i e r i n g b i j e e n b r e e d p u b l i e k. B e o o g d e b e l e g g e r w i l l o k a l e b e t e ke n i s v o l l e i n i t i a t i e v e n o n d e r s t e u n e n We r k t a l l e e n o p b a s i s v a n o b l i g a t i e s c o n f o r m d e k a d e r s v a s t g e l e g d i n d e W f t e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e A F M. Z o r g t v o o r e e n t r a n s p a r a n t e n p r o fe s s i o n e e l t r a j e c t. R i c h t z i c h o p g r o t e r e b e d r a g e n t e i n v e s t e r e n i n v a s t g o e d e n / o f i n v e n t a r i s. R i s i c o p r o f i e l i s l a g e r d a n b i j t r a d i t i o n e l e c r o w d f u n d i n g. 21

22 Financieringsmix 22

23 ILFA Groep O n d e r s t e u n t o r g a n i s a t i e s b i j h e t : Toetsen van de financierbaarheid van een organisatie Aantrekken van bancaire en niet-bancaire financiering Managen van de liquiditeit en Beheren van financiële risico s Te a m v a n b a n k o n a f h a n k e l i j k e s p e c i a l i s t e n, 20 j a a r e r v a r i n g, m e t e i g e n t o o l s e n n e t w e r k Ve r g u n n i n g B e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g ( W f t ) 23

24 Werkwijze AF G e h e e l w o r d t v o r m g e g e v e n o p b a s i s v a n e e n g o e d o n d e r b o u w d e, s l u i t e n d e b u s i n e s s c a s e aan d e h a n d v a n d e v o l g e n d e s t a p p e n : Credittoets Obligatie vormgeven (looptijd, rente, e.d.) Prospectus opstellen Communicatiedossier opzetten voor AF en andere ondersteunende kanalen A n d e r s F i n a n c i e r e n s t e l t t e m p l a t e s b e s c h i k b a a r v o o r d e o b l i g a t i e o v e r e e n ko m s t e n d e p r o s p e c t u s. D o c u m e n t e n m o e t e n d o o r d e u i t g e v e n d e i n s t e l l i n g z e l f w o r d e n s a m e n g e s t e l d. 24

25 Obligatie D e u i t t e g e v e n o b l i g a t i e m o e t a a n d e v o l g e n d e e i s e n v o l d o e n : Particulier belegger Professioneel belegger Coupure Minimum inleg Looptijd 3-10 jaar 3-15 jaar Aflossing ineens op einddatum ineens op einddatum Rente per jaar achteraf per jaar achteraf min-max. hoofdsom succesvolle plaatsing bij 80% intekening 25 25

26 Inrichting platform AF P l a t f o r m p r e s e n t e e r t a l l e e n d o s s i e r s m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k e p r o f i e l v a n o p d r a c h t g e v e r s m e t e e n v e r g e l i j k b a a r ( r i s i c o ) p r o f i e l c. q. a c h t e r g r o n d - i n c l. d u u r z a a m h e i d s p a r a g r a a f P r e s e n t a t i e p e r o b l i g a t i e l e n i n g o. b. v. e e n v a s t t e m p l a t e m e t t o e g a n g t o t s o c i a l m e d i a R e g i s t r a t i e, i d e n t i f i c a t i e, c o n t r o l e e n c a t e g o r i s e r i n g b e l e g g e r s c o n f o r m r i c h t l i j n e n A F M O n d e r s t e u n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e f u n c t i e s e n o b l i g a t i e r e g i s t e r t. b. v. d e u i t g e v e n d e i n s t e l l i n g 26

27 Vernieuwen, verbinden, delen en mogelijk maken B e r g r a n d A T R o o s e n d a a l w w w. A n d e r s F i n a n c i e r e n. n l

28

Module 6 Stop! Geen risico!?

Module 6 Stop! Geen risico!? Module 6 Stop! Geen risico!? Risico = kans op * bedrag van Verwachte uitkering bij loterij = kans op lage uitkering * lage uitkering + kans op hoge uitkering*hoge uitkering Verwachte opbrengst = kans op

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 3 JUNI 2014 MAGAZINE. Thema. Interactie. Big Data, Big City, Big Money Een pleidooi voor contacten Kleur bekennen in de zorg

JAARGANG 21 NUMMER 3 JUNI 2014 MAGAZINE. Thema. Interactie. Big Data, Big City, Big Money Een pleidooi voor contacten Kleur bekennen in de zorg JAARGANG 21 NUMMER 3 JUNI 2014 MAGAZINE Thema Interactie Big Data, Big City, Big Money Een pleidooi voor contacten Kleur bekennen in de zorg Inhoud 4 4 Lectori Salutem - De toegevoegde waarde van het fysieke

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer

Grip op accommodatie beheer Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Onze missie Grip op accommodatiebeheer in de zorg Onze klanten streven naar prestatie en vooruitgang, ook met betrekking

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Thema Zonnestroom, Projectfinanciering Onderdeel 1 Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Inhoud Wat is projectfinanciering? Proces; opzetten van een business case Financieringsvormen -- Projectvoorbeeld:

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

het moet slimmer essay

het moet slimmer essay het moet slimmer Het vastgoedvraagstuk is voor veel bestuurders en toezichthouders complex en onoverzichtelijk. Nieuwe partijen zoals vastgoedbeleggers kunnen hier mogelijk een rol in spelen. Maar beleggers

Nadere informatie

Een kapitaalinjectie voor het goede doel

Een kapitaalinjectie voor het goede doel Een kapitaalinjectie voor het goede doel Als goed doel op zoek naar fondsenwerving voor een inentingsprogramma tegen kindersterfte of het produceren van dure medicijnen voor zeldzame ziektes als de ziekte

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds PROSPECTUS 2012 Veilig beleggen in een van de sterkste economieën van Noord-Europa Couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd: 3 jaar Waardevaste zekerheden Een initiatief van Holding B.V.

Nadere informatie

Bank minder belangrijk als financieringsbron

Bank minder belangrijk als financieringsbron Voor de financiering van het vastgoed moet de zorg de afhankelijkheid van banken verminderen, bepleit Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering in Maastricht en adviseur op het gebied van zorgvastgoed.

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie