Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank"

Transcriptie

1 Marketing Management van Philip Kotler is het belangrijkste marketingboek van de laatste veertig jaar. Dit stellen marketingwetenschappers in het jubileumnummer van het Tijdschrift voor Marketing ( 40 jaar marketing ). Onlangs is dit boek opnieuw bewerkt voor de Nederlandstalige markt. Henry Robben (Universiteit Nyenrode), Maggie Geuens (Universiteit Gent) en vier adviseurs van Berenschot (Onno Ponfoort, Martijn Laar, Titia Tamminga en Sascha Bruggink) hebben cases, in de Benelux gebruikte modellen en praktijkkennis toegevoegd aan de (Amerikaanse) theorie. Marketing Management, de essentie is een echt praktijkboek. De serie Cases in marketing laat u kennismaken met de hoofdstukcases. De hoofdstukcases geven stuk voor stuk succesvolle toepassingen van de beschreven marketingtheorieën. Ze zijn voorzien van een korte handreiking, zodat u ook in uw praktijk gebruik kunt maken van de leerervaringen uit de case. Cases in Marketing Triodos Bank Marketingmanagement bij Triodos Bank In juni 2009 is Triodos Bank door de Financial Times verkozen tot duurzaamste bank ter wereld. Deze toonaangevende prijs werd aan de bank toegekend vanwege haar leiderschap in de innovatie van duurzaamheid in al haar activiteiten. De FT Sustainable Banking Awards worden toegekend door een internationale jury die is samengesteld op initiatief van de Financial Times en IFC, onderdeel van de Wereld Bank. Hoe lukt het een relatief kleine bank zo in de schijnwerpers te komen? Volgens Triodos Bank staan aandacht voor mens en cultuur, natuur en milieu én financieel rendement niet tegenover elkaar. Zij versterken elkaar juist op de lange termijn. Dat is volgens Triodos Bank duurzaamheid. In deze case laten we zien hoe trouw blijven aan uitgangspunten, normen en waarden deze bank helpt bij het bereiken van groei, rendement en internationale status. Karakteristiek van Triodos Bank Triodos Bank NV, opgericht in 1980, is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, cultureel en milieugebied, daartoe in staat gesteld door betaalrekeninghouders, spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. De missie van Triodos Bank is: Bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen. Haar klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien.

2 Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, Belgie, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, groeide in 2009 met 30% tot 4,9 miljard. Het aantal klanten is met ruim gestegen tot De kredietverlening aan duurzame bedrijven groeide met 31% tot 1,7 miljard. Een record groei voor de bank in haar 30-jarige bestaan. De bank maakte in 2009 een netto winst van 9,5 mln. Het Nederlandse bankbedrijf is het oudst en verst ontwikkeld. In Nederland is ook het hoofdkantoor en Investment management gevestigd. Met circa 125 medewerkers is Triodos Bank Nederland goed voor een groot deel van de bankactiviteiten. Zowel particulieren als zakelijke klanten kunnen in Nederland bij de bank terecht voor al hun bankzaken: betalen, hypotheken, sparen, beleggen of een financiering. In 2009 groeide de bank in Nederland met klanten. Concurrentie In Nederland geven steeds meer banken invulling aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij spelen daarmee in op de steeds groter wordende maatschappelijke roep om meer duurzaamheid. Met duurzame spaar- en investeringsproducten proberen ook zij in de behoefte te voorzien van een sterk groeiend aantal consumenten dat niet alleen een goed product wil, maar ook verantwoorde keuzen maakt. Naast Triodos Bank worden met name ASNBank (onderdeel van SNS Reaal) en Rabobank door het publiek ook als duurzame banken gezien. Duurzaam bankieren: hoe vermarkt je dat? Ten eerste door trouw te blijven aan je missie. Triodos Bank financiert alleen duurzame ondernemers. Daarnaast neemt de bank actief deel aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid. Ten tweede door heel gericht te focussen op een specifieke doelgroep: de maatschappelijk betrokken burger. Deze groep is overwegend hoger opgeleid, maatschappelijk actief, leest graag en is gemiddeld ouder dan 30 jaar. Naar schatting bestaat deze groep uit circa 2 miljoen consumenten en hun aantal neemt toe. Ten derde door te werken aan een uitstekende bancaire dienstverlening. Met marktconforme tarieven en rendementen, wat aantoont dat duurzaamheid loont. De klanten van Triodos Bank zijn grofweg onder te verdelen in drie subgroepen, die elk vanuit hun specifieke behoefte kiezen voor een duurzame bank. Waar de ene groep primair kiest vanuit ideële overwegingen (deze bank is goed voor de wereld), kiest de tweede groep primair voor rendement (deze bank is goed voor mijn geld) en kiest de derde groep vooral voor goede dienstverlening (deze bank is behulpzaam en betrouwbaar). Om in Nederland verdere groei te kunnen realiseren richt Triodos Bank zich op de derde subgroep. Deze kiest voor een bank met duidelijke waarden, maar is niet bereid om comfort en gemak op te geven. De uitdaging hierbij is om de groep die primair kiest voor het ideële karakter of de groep die primair kiest voor rendement, niet van de bank te vervreemden. Triodos Bank wil elk van deze klanten op een specifiek op hen toegesneden, maar ook met de uitgesproken signatuur van de bank logisch samenhangende manier kunnen bedienen. Daartoe heeft Triodos Bank de drie groepen letterlijk een eigen gezicht gegeven door hen uitvoerig te beschrijven als persona s : elk met een eigen naam en foto. De marketeers van de bankgebruiken deze persona s om gericht de verschillende doelgroepen aan te kunnen spreken. Daarnaast helpen de persona s om te beoordelen of bijvoorbeeld een op rendement gerichte beleggingsrekening niet op gespannen voet staat met de waarden waardoor de idealist zich thuis voelt bij de bank. Je thuis voelen is overigens een belangrijk en zeer waardevol aspect van Triodos Bank. De bank streeft er naar om alleen medewerkers aan te trekken die zich aangesproken voelen door het gedachtegoed van de bank en haar klanten. Triodos Bank biedt haar medewerkers een marktconform beloningspakket, maar zonder variabele beloning, bonussen of hypotheekrentevoordeel. Ook de klanten van Triodos Bank zijn zeer betrokken en vormen een bron van informatie en inspiratie voor de bank. Triodos Bank betrekt hen dan ook nadrukkelijk bij de verdere ontwikkeling van de bank. Een oproep begin 2009 onder certificaathouders van aandelen om te reageren op een aantal stellingen over duurzaam ondernemen leverde bijvoorbeeld reacties op van 2500 certificaathouders (dat is meer dan 20% respons). Sommigen van hen reageerden met complete beschouwende artikelen, op deze oproep. Mijn geld gaat goed Bankieren is voor de meeste mensen een low interest - dienst. Betrouwbaarheid, veiligheid en gemak zijn belangrijke criteria waarom mensen voor een bank kiezen. Mensen die voor Triodos Bank kiezen, hanteren daarnaast doorgaans ook een aantal andere, heel specifieke criteria. Triodos Bank wil zich nadrukkelijk onderscheiden op twee van de belangrijkste van deze criteria: transparantie en verbinding. Een kernaspect van het succes en de groei van Triodos Bank is het vergroten van de betrokkenheid tussen de ondernemers die worden gefinancierd enerzijds en de klanten die hun geld daarin investeren anderzijds. Triodos Bank streeft naar een actieve dialoog met en tussen haar stakeholders. Dat doet zij onder andere via haar website, magazine, klantendagen, maar bijvoorbeeld ook door haar visie op de kredietcrisis met stakeholders te delen en actief te vragen om reacties en daarover in gesprek te gaan. Uitgangspunt van Triodos Bank is steeds helder: het financieren van duurzame ondernemers. De bank heeft de taak financiers (spaarders en beleggers) te vinden voor deze ondernemers. Triodos Bank financiert, zonder uitzondering, alleen ondernemers en projecten die de wereld beter, duurzamer en/of mooier maken. Zij is als een van de weinige

3 banken volledig open over hoe en waarin het geld van klanten geïnvesteerd wordt. In de optiek van Triodos Bank is bankieren mensenwerk ; daarvoor is lokale kennis en een lokaal netwerk onontbeerlijk om de juiste duurzame ondernemers te kunnen selecteren, en om te kunnen begrijpen wat de behoeften zijn van de spaarders en de beleggers. Triodos Bank gaat steeds verder in het vergroten van de betrokkenheid van de verschillende stakeholders in elkaar. Onder het motto Mijn geld gaat goed kunnen klanten op de website van Triodos Bank precies zien waar hun geld actief is. Via Google Earth kan een bezoeker bekijken welke ondernemer in de buurt of aan de andere kant van de wereld door Triodos Bank wordt gefinancierd. Duurzame dienstverlener, productvernieuwer en opinieleider Het is de ambitie van Triodos Bank om menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen te bevorderen. Sleutelbegrippen zijn daarbij: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Om deze ambitie waar te kunnen maken heeft Triodos Bank drie strategische doelstellingen geformuleerd. Ten eerste wil Triodos Bank gezien worden als duurzame dienstverlener. Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een adequate service. Dit betekent concreet dat de bank streeft naar het aanbieden van een passend pakket aan bancaire diensten waarmee duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De bank streeft met deze strategie naar een brede klantenbasis, een combinatie van particulieren en bedrijven, die nadrukkelijk voor een integrale bankrelatie met Triodos Bank kiezen. Een tweede strategische doelstelling betreft de productontwikkeling. De maatschappelijke meerwaarde moet tastbaar uit het product naar voren komen. In Nederland is deze ontwikkeling vergevorderd, bijvoorbeeld via door Triodos Bank in het leven geroepen speciale beleggingsfondsen zoals Fair- ShareFund, Triodos Meerwaardefondsen, Triodos Groenfonds, Triodos Vastgoedfonds en Triodos Cultuurfonds. Deze fondsen worden niet alleen direct, maar ook via andere banken aan een breed publiek aangeboden. Inmiddels komt de groei van deze fondsen voor meer dan 50% voor rekening van distributie door derden. Door deze ontwikkeling worden de producten van Triodos Bank bij een steeds breder publiek bekend. Ten derde wil Triodos Bank als opinieleider het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Door dit debat te initiëren en een duidelijk standpunt in te nemen wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is op maatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten van dit publieke debat reiken verder dan de eigen activiteiten van de bank. Door trouw te blijven aan haar eigen waarden als uitgangspunt, heeft Triodos Bank als kleinere en voornamelijk Nederlandse bank, internationaal naam gemaakt. Analyseren van de marktvraag en de marketingomgeving Triodos Bank gaat pragmatisch om met het verzamelen van relevante marktinformatie. De marketeers van Triodos Bank zoeken zelf actief het contact met stakeholders. Dat doen zij door periodiek zelf mee te draaien in het contact center. Zij bellen zelf nieuwe klanten en vragen naar hun ervaringen,. gaan mee naar ondernemers, helpen mee op evenementen en enquêteren jaarlijks mensen op spoorwegstations. Daarnaast analyseren de productmanagers welke klantvragen en issues er zijn en bespreken ze deze wekelijks met de verantwoordelijken voor de dienstverlening in de front- en back office. Hierdoor is een brede afspiegeling van de organisatie continu bezig met het verzamelen van informatie en het vertalen daarvan naar concrete verbeteringsacties voor de dienstverlening. Waar nodig laat Triodos Bank marktonderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld naar naamsbekendheid. Daarnaast maakt zij gebruik van diverse openbare informatiebronnen zoals die van het CBS of de VBDO. Triodos Bank beoordeelt de marktpotentie van een product in eerste instantie op de maatschappelijke relevantie van een product. Een product moet een bijdrage leveren aan de missie van de bank. De productmanager maakt vervolgens een inschatting van de vraag naar het product, in combinatie met de markt voor wie het product bedoeld is. De kosten die het lanceren en voeren van het product met zich meebrengen en de baten die het product op gaan leveren, bepalen of en hoe een product in de markt wordt gezet of gehouden. Triodos Bank schat het marktpotentieel, de vraagramingen en omzetprognoses voornamelijk in op basis van gesprekken met de huidige klantgroep. De eigen klanten vormen voor de bank de beste marktinformatiebron voor het toetsen van het marktpotentieel van nieuwe producten. Vooral de sociaal-culturele, natuurlijke en politiek-juridische omgeving zijn voor Triodos Bank van belang, naast de economische, demografische en technologische omgeving. De sociaal-culturele omgeving van een organisatie bepaalt hoe

4 mensen over zichzelf en hun omgeving denken. De manier waarop organisaties omgaan met de natuurlijke omgeving waarin zij opereren, raakt direct aan de missie van de bank. Triodos Bank ziet zichzelf als onderdeel van die omgeving zij staat daar niet los van. De bank vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan een visie op thema s die in de sociaalculturele omgeving worden gevormd. Denk hierbij aan visies op het gebied van bankieren, cultuur, de klimaatcrisis of de armoedeproblematiek De politiek-juridische omgeving tenslotte is voor de hele financiële sector al langere tijd sterk in ontwikkeling. De wetgeving wordt steeds Europeser, en het toezicht uitgebreider. Triodos Bank volgt deze ontwikkelingen op de voet. Zij draagt actief bij aan het denken over de rol van banken in de maatschappij. Positionering op de consumentenmarkt Triodos Bank positioneert zich als een goed alternatief voor andere banken en als opinieleider, overigens met een zelfde dienstverleningspalet en een marktconforme prijs. Voor de klanten van Triodos Bank is het bovendien relevant dat er waarde gerealiseerd wordt, doordat er met hun geld een bijdrage is geleverd aan maatschappelijk relevante thema s. Deze klanten kunnen letterlijk zien wat er met hun geld gebeurt. Triodos Bank heeft daartoe diverse middelen ontwikkeld, zoals een klantmagazine en een website. Het magazine bevat onder andere interviews met duurzame ondernemers die een financiering hebben gekregen. Op de website kunnen klanten via Google earth precies zien welke organisaties met hun geld worden gefinancierd, in Nederland en daarbuiten. Triodos Bank poogt concrete verbindingen te leggen tussen maatschappelijk verantwoord bankieren en thema s als armoede en klimaatverandering. Een recent voorbeeld is de oprichting van The Global Alliance of Banks and Values (GABV). Dit is een wereldwijd netwerk van toonaangevende duurzame banken. De aangesloten banken zien winst niet als belangrijkste doel, maar als middel om bij te dragen aan een menswaardiger samenleving en een leefbare planeet. Als opinieleiders binnen de bankenwereld gaan zij het debat aan met overheden en de bancaire sector, om te komen tot een acceptabel alternatief voor het huidige financiële systeem. Triodos Bank was in 2009 een van de initiatiefnemers van het netwerk. Triodos Bank probeert voorafgaand aan een commerciële aankoop al een relatie op te bouwen met potentiële klanten, en betrokkenheid bij de bank te creëren. Zo krijgen alle mensen die informatie hebben aangevraagd bij Triodos Bank elk kwartaal het Triodosmagazine, ook als ze (nog) geen vaste relatie met de bank zijn aangegaan. Uit ervaring weet de bank dat dit de kans vergroot dat zij alsnog daadwerkelijk klant worden zodra zij benaderd worden met een commercieel aanbod. Triodos Bank neemt telefonisch contact op met nieuwe klanten, om te leren van hun ervaringen en verwachtingen. Ook maakt Triodos Bank gebruik van een klantendatabase voor cross-selling. Dit betekent dat niet iedereen altijd dezelfde informatie en/of aanbiedingen krijgt. Alleen die specifieke klanten voor wie het aanbod interessant is, worden benaderd. Dit vergroot de kans dat de informatie gelezen wordt door de juiste personen, en vergroot uiteindelijk de kans op een (herhaal-)aankoop. Producten en productlevenscycli Productmanagers bij Triodos Bank zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van een marktconform dienstenpakket. Zij kijken niet alleen naar welke diensten nog missen in het totale aanbod van Triodos Bank, maar analyseren ook welke producten uit het aanbod moeten worden verwijderd. Naast criteria zoals omzet, winst en marktprofiel, kijkt de bank ook naar de mate waarin de diensten passen bij de missie van de bank Daarnaast ontwikkelt Triodos Bank producten die sterk vanuit haar missie geïnitieerd worden, zoals het Triodos Cultuurdeposito. Dit wendt de ingelegde spaargelden alleen aan voor de financiering van de culturele sector. Dienstenmarketing Voor veel klanten zijn bankdiensten low interest -producten. De bankpas moet het gewoon doen, de telefoon op tijd beantwoord, de spaarrente moet marktconform zijn. Daarop onderscheidt Triodos Bank zich niet. Zij levert extra waarde door de garantie die klanten hebben dat hun geld een bijdrage levert aan een betere wereld. De beleving rond Triodos Bank komt vanuit de thema s waar de bank voor staat. Door ondernemers, spaarders en beleggers zelf aan het woord te laten op de website, in brochures en in het magazine, ontstaat een beeld van uniciteit en wordt het doel dat Triodos Bank dient duidelijk. Vaste kwaliteit is voor Triodos Bank vooral zekerheid van dienstverlening. Daarbij hanteert de bank het adagium: voor mensen, door mensen. Zo is de Customer Service van Triodos Bank gevestigd in het eigen hoofdkantoor, en wordt het bemand door eigen medewerkers. Deze medewerkers zijn zeer betrokken, en allen in staat en bevoegd het probleem waar een klant mee komt, op te lossen. Vaste kwaliteit komt ook naar voren in het prijsbeleid van Triodos Bank. Geen grote renteschommelingen, maar relatief vaste rentetarieven, op een marktconform niveau Triodos Bank heeft een monolitische identiteit: er is internationaal één merk, met één set van normen en waarden. En deze zijn gelijk voor klanten en medewerkers. Triodos Bank gaat hierin heel ver. Bij andere banken zijn de voorwaarden en rentetarieven voor hypotheken voor medewerkers vaak veel lager zijn dan voor klanten. Triodos bank ziet echter geen reden om een deel van de eigen medewerkers (niet iedereen heeft een koopwoning) een voordeel te bieden dat niet aan de klanten wordt geboden. Communicatie en distributiestrategie Triodos Bank is een online bank, zonder filialen. Aan de beleggingskant worden de Triodosfondsen ook verhandeld door

5 andere partijen zoals grootbanken in Nederland. De bank maakt zelf geen gebruik van intermediairs voor de verkoop van bankdiensten in de traditionele zin van het woord. Wel werkt Triodos Bank samen met een aantal organisaties die zich met dezelfde thema s bezighouden. Zo is de bank partner van de organisatie Kunstenaars&Co, die kunstenaars helpt om economische zelfstandigheid te verwerven door uitoefening (al dan niet fulltime) van hun kunstenaarschap. Kunstenaars krijgen in het algemeen maar moeilijk een lening, bijvoorbeeld voor een muziekinstrument dat al snel enkele duizenden euro s kost. Zij kunnen voor een lening tot 3000 terecht bij Kunstenaars&Co, dat deze leningen voor eigen rekening en risico verstrekt. Voor leningen vanaf verwijst Kunstenaars&Co kunstenaars door naar Triodos Bank. Er is dus geen sprake van wederverkoop, maar Kunstenaars&Co fungeert wel als ambassadeur voor Triodos Bank, en vice versa. Triodos Bank focust in haar massamediale communicatie op haar eigen specifieke doelgroep: de maatschappelijk betrokken burger. De in hoofdstuk 1 geïntroduceerde persona s fungeren als representanten van de drie primaire subgroepen waar Triodos Bank zich op richt. Veelal zijn de creatieve oplossingen die Triodos Bank kiest een geïntegreerd geheel van advertenties, internetsites, 1-op-1 communicatie met klanten en acties met partners. In plaats van elke activiteit afzonderlijk te checken, toetst de bank eens per jaar of het beoogde effect is bereikt in termen van awareness en omzetaanwas. Een commerciële boodschap van Triodos Bank heeft altijd een inhoudelijke en een what s in it for me aspect. Premiums helpen consumenten om de laatste beslissende stap naar de bank te zetten. Een radiocommercial waarin een vegetarisch kookboek werd aangeboden bij het openen van een rekening, resulteerde in nieuwe rekeninghouders, terwijl een vergelijkbare actie zonder premium tussen de en rekeningen oplevert. PR is bij Triodos Bank belangrijker dan reclame. De bank brengt als regel geen gesponsorde boodschappen, maar zoekt altijd naar mogelijkheden om free publicity te genereren, in lijn met haar positie van opinieleider. De bank presenteert haar opinie tijdens beurzen, seminars, op jaardagen van partnerorganisaties, etc. Daarbij staan altijd de thema s voorop (bijv. biologische landbouw) en niet de producten die zijn immers low interest voor het brede publiek. wordt een jaar vooruit gepland wie de bank gaat benaderen, op welk moment en met welke boodschap. Op basis van deze kalender worden de marketingbudgetten verdeeld. De projectenkalender helpt bij het checken op beschikbare capaciteit, niet alleen op de marketing afdeling, maar ook in het call center, de buitendienst, de ict-afdeling etc. De business scorecard zoomt met name in op cross sell ratio s, rentemarge, inkomend volume, doorlooptijd van aanvragen, en aantallen service calls. Elk kwartaal is er een officiële rapportage, elke maand is er een check op de doelstellingen en ontwikkelingen. Daarbij wordt vooral gelet op de verhouding kosten / verkopen om het succes van de campagnes snel in beeld te krijgen. Het uitleggen aan de organisatie van het nut van de marketinginspanningen is een belangrijke taak van de marketeers bij Triodos Bank. De activiteiten van de afdeling zijn binnen en buiten de organisatie erg zichtbaar. Ze dragen daarmee ook bij aan het beeld dat de collega s hebben over de eigen organisatie. Het is belangrijk dat collega s goed meegenomen worden in de keuzes die marketing maakt over de campagnes die de bank voert. Deze collega s moeten immers ook in staat zijn om in hun dagelijkse werk en privéleven de boodschap die de bank uitzendt te dragen. Door goede analyses te maken, collega s buiten de afdeling te betrekken bij het ontwikkelen van materialen en campagnes, door regelmatig de organisatie te informeren over de achtergronden en keuzes die zijn gemaakt, dragen de marketeers actief bij aan een beter zicht op hun bijdrage aan de organisatie. Deze case is mede gebaseerd op informatie verkregen van drs. R (Roel) Welsing, marketingmanager Triodos Bank Nederland. Samenvattend Marketing management is bij Triodos Bank een iteratief proces: soms verloopt dat top-down, soms bottom-up. Het marketingbeleid geeft de kaders aan waarbinnen de marketingmedewerkers moeten opereren. Het jaarlijkse werkplan wordt door de teamleden zelf vastgesteld. Daarbij benutten de teamleden andere collega s en klanten als klankbord voor het aanscherpen van hun ideeën. Instrumenten die de bank daarbij hanteert, zijn de campagnekalender, de projectenkalender en de business scorecard. Op de campagnekalender

6 Positionering: waar staat uw merk voor? De Triodos-case laat duidelijk het belang zien van het maken van keuzes in de postionering. Teveel bedrijven willen alles zijn voor iedereen en komen er dan op een harde manier achter dat wie niet kiest, niet gekozen wordt. Triodos heeft heel duidelijk gekozen. En dat legt geen windeieren. Emotional appeal Claim to fame Reason to believe Onze ervaring is dat een heldere positionering stoelt op 3 elementen die onderling goed verbonden moeten zijn: een specifieke bedrijfsbelofte ( claim to fame ), een aantal rationele, overtuigende redenen om voor jou te kiezen ( reasons to believe ), een pakket merkdragers die bij de doelgroep het goede jij past bij mij gevoel oproepen (emotional appeal). Een goede claim to fame linkt een specifieke bedrijfsbelofte aan een specifieke behoefte van een klantgroep. Een eerste valkuil is dat de claim to fame niet specifiek genoeg is en dus niet leidt tot onderscheidend vermogen. Veel bedrijven vallen in deze kuil. Tweede valkuil die we in de praktijk vaak tegenkomen, is dat de positionering blijft hangen in de marketing communicatie. Er wordt de klant van alles beloofd, maar de marketing mix en de rest van de organisatie worden niet aangepast aan de nieuwe beloftes. Dus worden deze in de praktijk niet waargemaakt. In plaats van reasons to believe geeft het bedrijf de klant zo een reason to leave. Tenslotte wordt de positionering, zeker in BtB markten, vaak niet doorvertaald in passende media, visuals en andere merkdragers. De belofte spreekt dan wellicht wel aan, maar emotional appeal wordt niet opgewekt omdat het juiste communicatie kanaal of -middel niet wordt benut. Onze ervaring is dat het integraal doorvertalen van de positionering in de marketing mix en organisatie van de marketing activiteiten bijdraagt aan het verwerven van marktleiderschap! Meer informatie?. Neem voor meer informatie over de Cases in Marketing of de overige dienstverlening van Berenschot contact op met Berenschot ( ) en vraag naar Onno Ponfoort of Martijn Laar, stuur een naar of of bezoek onze website: Berenschot Groep B.V. Europalaan KS Utrecht T +31 (0) E Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 500 medewerkers in de Benelux. Al ruim 70 jaar lang verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten. Berenschot is aangesloten bij E-I Consulting Group, een Europees samenwerkings verband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie- Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

Marketingmanagement. De essentie

Marketingmanagement. De essentie Marketingmanagement De essentie Vierde editie Philip Kotler (Northwestern University) Kevin Lane Keller (Dartmouth College) Nederlandse bewerking: Henry Robben (Nyenrode Business Universiteit) Maggie Geuens

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Mogelijkheden van de Privérekening

Mogelijkheden van de Privérekening Betalen Meer voor minder Betalen Tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet, hangt af van uw wensen. Het gaat immers om meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO 22 mei 2017 Bijlage 4: normenkader Brzo De uitvoering van de Brzo-taken was een van de verdiepende deelonderzoeken.

Nadere informatie

Welkom bij SNS Regio Bank

Welkom bij SNS Regio Bank Welkom Voor iedereen Welkom bij SNS Regio Bank In de eerste plaats mag u van uw bank natuurlijk een professionele aanpak verwachten. Met een uitgebreid aanbod diensten en producten. Maar SNS Regio Bank

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2013 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 oktober 2014. De cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van alle in België

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1. VOORSTEL NIEUW DOMEIN D MARKETING 1.1 Doel en inhoud Dit domein maakt de leerling vertrouwd met marketing en de functies daarvan. Marketing gaat over

Nadere informatie

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht Corporate presentatie Berenschot in vogelvlucht 2015 Opmerkelijke inzichten, opmerkelijke resultaten Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke én private sector met slimme en nieuwe

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook FACEBOOK: NR. 1 SOCIAAL MEDIUM Facebook is veruit het grootste sociale medium van dit moment. Dit maakt Facebook voor veel bedrijven en marketeers een

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

Ondernemen? Wij zijn uw bank.

Ondernemen? Wij zijn uw bank. Ondernemen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft rekeningen zonder poespas en gedoe. Als zelfstandig ondernemer wilt u uw financiële zaken goed op orde hebben. Of u nu zzp er bent

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Lendico Geld heeft geen bank nodig.

Lendico Geld heeft geen bank nodig. Lendico Geld heeft geen bank nodig. Lendico, de internationale online kredietmarktplaats voor ondernemers en particulieren Wereldwijd kredietnemers en investeerders aan elkaar verbinden Banking is essential,

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan Terug naar de kernwaarden Van businesslunch tot businessplan Het begin Businesslunch@Stoutenburgh Eenzaam aan de top Kredietverlening aan MKB zorgwekkend De ervaringen: Structurele fricties bij het verstrekken

Nadere informatie

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers Stakeholderdialoog Dit hoofdstuk bespreekt wie de stakeholders van Triodos Bank zijn en wat de inspanningen van de bank in 2013 waren op het gebied van stakeholderdialoog. En waarom de bank zo n groot

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1 VOORSTEL NIEUW DOMEIN 0 VAN PERSOON NAAR RECHTSPERSOON 1.1 Doel en inhoud Dit domein is de leidraad van het nieuwe examenprogramma. De verschillende domeinen

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Omdat jouw bedrijf dat verdient. Omdat het je helpt om je doelstellingen te bereiken. Omdat het je richting geeft. Jouw communicatieplan maakt je boodschap helder,

Nadere informatie

Let s introduce you to...

Let s introduce you to... Let s introduce you to... The Millennials The Outspoken Millennials zijn mannen en vrouwen van 20 t/m 28 jaar en een subgroep van de Millennials. Afriek richt haar communicatie momenteel op de Conscious

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

ABOUT US. About OVER ELIVADO HI, IK BEN ELINE VAN THIS IS WHO WE ARE

ABOUT US. About OVER ELIVADO HI, IK BEN ELINE VAN  THIS IS WHO WE ARE liva ABOUT US HI, IK BEN ELINE VAN DOORN Begin 2016 ben ik Elivado gestart, een allround creative agency dat zich volledig richt op social media, content en conceptontwikkeling. In de onderstaande pagina

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland Bemanning Paraat voor Water Rijk Promotie in het buitenland Even voorstellen Remco Wachelder Docent Marketing en luchtvaart NHTV Breda Op het programma: Bemanning paraat voor water rijk Markten voor expansie

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS Strategie Concept Creatie Inhoudsopgave Verhoog uw online vindbaarheid met Google AdWords 3 Google AdWords pakketten 4 Uitleg Google AdWords 5 De kleine

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

Real Estate Crowdfunding Profit Plan

Real Estate Crowdfunding Profit Plan Crowd1 Network Ltd Gevestigd in De Verenigde Arabische Emiraten, Ras Al Khaimah, RAS International Corporate Center, Reg.nr. ICC20160342 Crowd1 Network Europe Ltd Gevestigd in Cyprus, Reg. Nr. HE360087

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

VNAB Event: Wet en regelgeving

VNAB Event: Wet en regelgeving VNAB Event: Wet en regelgeving 23 april 2015 Egbert Gerritsen Manager toezicht banken en verzekeraars Onderwerpen Hoe houdt de AFM toezicht en wat betekent dat voor de zakelijke markt? Klantbelang centraal

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Samenwerking Bosch Car Service en Carsom.nl

Samenwerking Bosch Car Service en Carsom.nl Samenwerking Bosch Car Service en Carsom.nl Informatiebrochure Informatie over Carsom.nl Wat is Carsom.nl? Carsom.nl is een nieuw, onafhankelijk platform voor onderhoud en reparaties. Op Carsom.nl worden

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Creëer succes door samen te werken

Creëer succes door samen te werken Middels samenwerking uitgegroeid tot stevige innovatieve zuivelspecialist in Griekse, Turkse en Bulgaarse yoghurt. Creëer succes door samen te werken LED S LOCAL Bijeenkomst 12 MEI 2014 1 AGENDA Impressie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie