INHOUD 3 A - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR B - ACTIVITEITENVERSLAG C - ONDERNEMINGSPLAN. E - jaarrekening 2. ACTIVITEIT PER SEGEMENT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 3 A - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR B - ACTIVITEITENVERSLAG C - ONDERNEMINGSPLAN. E - jaarrekening 2. ACTIVITEIT PER SEGEMENT."

Transcriptie

1 jaar 2014 VERSLAG

2 2 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

3 INHOUD A - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 1. overzicht haventrafiek 2. toelichting cijfers 3. 5 Marktsegmenten B - ACTIVITEITENVERSLAG 1. INVESteringen in haveninfrastructuur 2. ACTIVITEIT PER SEGEMENT 2.1. roro 2.2. cruise 2.3. bulk / general cargo 2.4. offshore wind (+ gebouwen) 3. NETWERKING & events 3.1. bedrijven 3.2. onderwijs & opleiding 3.3. groot publiek C - ONDERNEMINGSPLAN inleiding I thuishaven voor de Off Shore en blue Energy II Ambitie voor het aantrekken van Scheepvaartbedrijven III Oostende is de thuishaven voor vloot en voor de diensten van de vlaamse Overheid IV innovatie, onderzoek en ontwikkeling V intensieve internationale samenwerking Vi ferryhaven VII passagierstrafiek en cruises viii bulk & general cargo Iv Investeringen nodig voor dit ondermeningsplan D - structuur haven oostende E - jaarrekening INHOUD 3

4 4 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

5 A VERSLAG van de RAAD van bestuur A. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 5

6 1. Algemeen overzicht van de haventrafiek Aantal passagiers: ferry s (enkel 2013) + cruise Aantal toeristische auto's: ferry s / Roro-vracht (ton) / Cruises 16 (5 turnarounds) 17 (10 turnarounds) General Cargo (ton) Service vessels offshore wind (aantal) Algemeen totaal Aantal schepen (invaarten) JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

7 2. Toelichting cijfers offshore wind blijft speerpunt In 2014 lag de focus van Haven Oostende op de verdere ontwikkeling van de blue energy business. De dienstverlening aan deze offshore wind industrie is de voornaamste activiteit geworden van de haven. Daarnaast hielden de segmenten bulk, general cargo en de cruises stevig stand. De offshore wind sector kende net als in 2013 ook in 2014 een gestage groei. Het Belgisch windmolenpark Northwind is sinds eind mei 2014 volledig operationeel. Dit wil zeggen dat alle 72 windturbines in zee draaien en groene stroom produceren voor gezinnen. Parkwind baat het Northwind-park uit en Vestas onderhoudt de windmolens die er draaien. Beide bedrijven openden in 2014 een nieuwe vestiging in de Haven van Oostende. Naast het Northwind-park, wordt ook het operationele Belwind-park door Parkwind vanuit Oostende beheerd. Samen met het C-Powerpark staan er in totaal 182 windmolens in het Belgisch deel van de Noordzee. Hun geproduceerde energie wordt verkocht aan verschillende energieleveranciers. Voor het onderhoud van de windmolens hebben die firma s heel wat toeleveranciers nodig. Dat wordt bewezen door o.a. de nieuwe vestigingen van Falck Safety Services, Cofely, e-bo enterprises en GEOxyz. Dit zijn bedrijven die hun bestaand aanbod heroriënteerden naar de nieuwe offshore wind markt. De schepen die voor de offshore ingezet worden vormen het gros van de scheepsbewegingen in de haven, met 3359 uitvaarten in Bulk en general cargo klokten af op ton, een stijging van 4 % t.o.v De beweging naar een servicehaven wil niet zeggen dat de general cargo in de binnenhaven, aan de Diepwaterkaai in de voorhaven en ook in Plassendale 1 hiervoor plaats moet ruimen. Dit segment houdt stevig stand dankzij investeringen van bestaande spelers in opslagfaciliteiten. Er waren 17 cruise aanlopen, waarvan 10 turn-arounds waar de passagiers in Oostende in- en ontscheepten. Voor de toeristische sector van de Stad Oostende is dit een belangrijke ontwikkeling. A. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 7

8 8 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

9 3. haven oostende 5 marktsegmenten - 5 marktbenaderingen De haven concentreert zich op 4 marksegmenten die zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen: - RORO waarom Haven Oostende? - snelle maritieme aanloop - roro infrastructuur aanwezig - onmiddellijke & snelle congestievrije toegang tot het hinterland - CRUISES waarom Haven Oostende? - aankomst in toeristische zone met veel onthaalfaciliteiten - aankomst aan de achterkant van het station, rechtstreekse verbindingen met verschillende toeristische Vlaamse Steden - BULK & GENERAL CARGO waarom Haven Oostende? - snelle maritieme aanloop - iedereen wordt er gelijk behandeld, gepersonaliseerde service - aanwezigheid van opslagfaciliteiten - OFFSHORE WIND waarom Haven Oostende? - ideale geografische locatie t.o.v. de offshore windparken in de Noordzee - directe toegang tot open zee - 28 ha beschikbaar voor hernieuwbare energieactiviteiten in de voorhaven - aangepaste haveninfrastructuur aanwezig: zwaarlastkades, verstevigde kaaimuren en grindbed,... - INDUSTRIEGEBIED PLASSENDALE waarom Haven Oostende? ha beschikbaar - milieubelastende industrie is toegelaten - de 4 transport modi zijn aanwezig (spoorvervoer, wegvervoer, luchtvervoer, zeevervoer) A. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 9

10 10 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

11 B ACTIVITEITEN- VERSLAG B. ACTIVITEITENVERSLAG 11

12 lichtenlijn DAB Vloot verhuist naar kaai JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

13 1. INVesteringen in haveninfrastructuur STREKDAMMEN (afgewerkt) De doorgang aan de koppen van de nieuwe havendammen is 130 m (-8.5 TAW). Dit project was van cruciaal belang voor de haven van Oostende, zowel voor de scheepvaart als voor het ganse offshore gebeuren. Niet alleen grotere schepen, maar ook bredere objecten zoals geassembleerde rotorbladen aan een rotorkop kunnen de haven binnen en buiten varen. ZWAAICIRKEL (afgewerkt + in voorbereiding) Een zwaaicirkel van 300 m laat toe dat schepen tot 200 m onze haven kunnen aandoen en er manoeuvreren. Om alles optimaal te laten verlopen dient er echter nog een talud over een breedte van 50 m, gelegen in de aanvaarroute, verwijderd te worden. Deze investeringswerken vormen het sluitstuk van de aanleg van de nieuwe strekdammen. Daarbij wordt een veilige toegang gecreëerd waarbij de lichtenlijn tot aan de zwaaicirkel kan gevolgd worden. RADARTOREN (in uitvoering) De radartoren die in de haven op de top van de Halve Maandijk staat, zal worden afgebroken en vervangen door een nieuwe constructie op het uiteinde van de oostelijke strekdam. In 2013 werd de toren gebouwd, in 2014 werden alle nutsleidingen gelegd naar het vasteland en in de loop van 2015 wordt de radarsensor geplaatst zodat de nieuwe radartoren in gebruik kan worden genomen. De nieuwe radartoren op de Oostdam wordt gebouwd door de afdeling Maritieme Toegang in opdracht van de afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse overheid. De nieuwe radartoren wordt een schakel van de Schelderadarketen. De voet van de radartoren is gebouwd op de kop van de oostelijke havendam. De betonnen toren is 58.8 m (TAW-hoogte radar) meter hoog, de antenne zelf steekt er nog eens drie meter boven uit. Wetende dat de strekdam 8 meter hoog is dan zal de radartoren op zijn hoogste punt 56 meter boven laag water uitsteken. Door de nieuwe hoogte wordt een groter radarbereik op zee verkregen, wat de veiligheid ten goede komt. Kaai-101 (in voorbereiding) De studievoorbereiding voor de renovatie van kaai 101 is achter de rug. De aanbesteding gebeurt naar verluidt in de eerste helft van 2015 met toewijzing in de herfst van dit jaar. De bouw is voorzien voor De kaai paalt aan het hoofdgebouw van Afdeling Vloot en na renovatie zijn de kaaien 101 & 102 de aanlegplaatsen van de Vloot. De ruime terreinen erachter bieden plaats voor het stockeren van de boeien en andere technische activiteiten van DAB Vloot, die dan de huidige plaats aan kaaien 606 & 607 verlaat. Deze verhuis komt de efficiëntie van de uitbating van VLOOT ten goede. De kaaien 606 en 607 worden door de Haven nadien uitgerust voor de verdere uitbouw van de O&M activiteiten voor de toekomstige windmolenparken. B. ACTIVITEITENVERSLAG 13

14 kaai pontons voor service vessels 14 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

15 Kaai-503 (Afgewerkt) De verstevigde kaaimuur van kaai 503 laat toe dat grote installatieschepen tot tegen de kaaimuur kunnen aanmeren. Op de zeebodem vlak voor de kade is een grindbed aanwezig. Daardoor kunnen de installatieschepen zich opjacken en hun spuds in het grindbed plaatsen. Indien bepaalde offshore projecten dat nodig hebben, is het mogelijk dat er extra kaaien worden uitgerust met een grindbed. Deze investeringen zijn door de nv Rebo gedragen. visserijdok Het visserijdok is sinds 14 december 2013 onder de bevoegdheid van AGHO gekomen. Vorig jaar werden er stappen ondernomen om dit dok volledig te integreren met de andere delen van de haven onder de bevoegdheid van AGHO. Bovendien werden de nieuwe plannen voor de vismijn geïntroduceerd. In de loop van 2015 zal er meer duidelijkheid komen i.v.m. de uitvoering hiervan. pontons voor offshore onderhoudsboten met nutsvoorziening (in uitvoering) Nu zijn er vier pontons voor werkboten geïnstalleerd. In totaal komen er 8 pontons; 1 ponton voor elk offshorepark voor de Belgische kust. Eind 2014 is gestart met de aanleg van nutsvoorzieningen voor elk individueel ponton. In de loop van 2015 zullen de uitbaters van de windmolenparken ook een kraan voorzien voor elk ponton. Dit zal de efficiëntie van de O&M ten goede komen. Alle andere investeringen zijn ten koste van AGHO. investeringen in accomodatie voor de bedrijven actief in offshore wind (afgewerkt) Parkwind & Vestas > investering van Rebo Falck Safety Services, Cofely > investering van Haven B. ACTIVITEITENVERSLAG 15

16 Seca-zone Eurovoyager 16 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

17 2. activiteit per segment 2.1. RORO Eén van de topprioriteiten is en blijft om een nieuwe roro-lijn te kunnen opstarten. De voorbije 1.5 jaar werden hiervoor heel wat inspanningen geleverd, voorlopig zonder gevolg. Er zijn immers een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden en dat maakt de zaak niet eenvoudig. 1 Sinds 1 januari 2015 moeten schepen voldoen aan de nieuwe normen voor SOx (zwaveloxiden)en NOx (stikstofoxiden) emissies in de Seca-zone (de zone Noord-Europa vertrekkend vanaf Cherbourg, exclusief de Ierse Zee, zie kaart). In de aanloop naar de lancering van deze nieuwe norm werden reeds heel wat bestaande lijnen geschrapt omdat de extra investeringen niet opwogen tegen de verhoogde ticketprijs. Hierdoor nemen de bestaande rederijen een afwachtende houding aan. 2 Op de korte route naar het Verenigd Koninkrijk (route onder de Thamesrivier) zijn er slechts verbindingen vanuit Calais en Duinkerke. Dit bestaat voor 90% uit begeleide traffiek (chauffeur gaat mee over met zijn trailer). De tarieven zijn moordend concurrentieel. Nochtans zijn we er van overtuigd dat er genoeg potentieel is voor zo n route. Deze route is steeds de traditionele verbinding vanuit Oostende geweest. 3 Een meer noordelijke route op het Verenigd Koninkrijk lijkt meer mogelijkheden te bieden; hoofdzakelijk onbemande vracht komt in aanmerking. De opstart ervan biedt echter tot nu toe onoverkomenlijke moeilijkheden van kapitaalinzet en prijszetting. CONSLUSIE Het feit dat er geen lijn is, zegt niets over de inspanningen die geleverd worden, maar wel over de huidige marktsituatie. B. ACTIVITEITENVERSLAG 17

18 cruiseschip Delphin (boven) en L Austral (onder) lagen op 6 mei samen Haven Oostende Robert Pirotte 18 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

19 2.2. CRUISE Het cruiseseizoen startte op 1 april 2014, met de aankomst van de Azores. De Haven organiseert een warm onthaal voor de passagiers en voorziet: begeleidend personeel naar de boot, een orkestje, bewaking s nachts. Op zaterdag 26 juli ontving de haven 2 mooie cruiseschepen. Om 8 uur s morgens arriveerde de Saga Pearl II, ze meerde aan de Wandelaarkaai aan. Het schip had een lengte van meter en 402 passagiers aan boord. Dit was meteen het langste cruiseschip dat de haven bezocht dit jaar. Om 23 uur voer ze terug uit richting Antwerpen. Omstreeks 11 uur diezelfde dag, legde het cruiseschip Voyager aan de cruisekaai aan. Aan boord zaten 404 passagiers die in Oostende vertrokken waren op zondag 13 juli. Na een cruise van twee weken naar de Noordse Fjorden, met als laatste stop Kopenhagen, ontscheepten de passagiers terug in Oostende. Om 18 uur vertrok de Voyager naar Portland met 377 nieuwe passagiers aan boord, om op 6 augustus terug aan te meren in Oostende. Een reportageploeg van Focus televisie legde het in- en ontschepen van de passagiers op de Voyager vast op beeld. De reportage werd uitgezonden op 5 augustus in Coupe Maison. De Haven verwelkomde in totaal 17 cruiseschepen, waarvan 10 turn around cruises. Op maandag 22 september sloot het cruiseseizoen af met de komst van het binnenvaart cruiseschip Victor Hugo. B. ACTIVITEITENVERSLAG 19

20 2. activiteit per segment zandbergen met directe toegang tot open zee Paula Anna 20 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

21 2.3. BULK / GENERAL CARGO een stijgende diversiteit Het aantal behandelde tonnage in de Oostendse haven voor general cargo bedraagt al jaren zo n 1,5 miljoen ton. In 2014 werd een stijging van 4 % genoteerd t.o.v Dit segment houdt stevig stand dankzij recente investeringen van bestaande spelers in opslagfaciliteiten. Deze trafieksoort wordt hoofdzakelijk overgeslagen in en rond de binnenhaven, inclusief diepwater kaaien die zich aan de buitenzijde, voor de sluis, bevinden. Ondanks een vrij stabiel verhandeld volume over de jaren heen, zien we dat er meer een meer diversificatie van de soorten goederen optreedt. 1. Zand en grind Er zijn drie spelers actief in onze haven, met name NHM, Sagrex (Interbeton) en DBM. Ze bezitten allen een terminal vóór de sluis wat een unicum is voor een Belgische haven. Dit is een gigantisch voordeel voor de zandboeren : de schepen zijn slechts een minimum van tijd in de haven alleen voor het lossen en kunnen zeer flexibel werken. 2. Ferrosilicium Dit erts is afkomstig van Scandinavië en dan nog hoofdzakelijk uit Noorwegen. Dit product wordt veel gebruikt als additief in de staalnijverheid. Oostende fungeert als een hub voor dit product: het wordt hier gekalibreerd, gebroken, opgezakt en in containers gestuft om zo verzonden te worden naar de eindklanten over de hele wereld. 3. Zout Sinds 3 jaar is er een loods in de binnenhaven waar uitsluitend zout wordt gestockeerd. Dit zout wordt hoofdzakelijk aangevoerd via binnenschepen, maar af en toe komt er een groter pakket toe via een zeeschip. De doorlooptijd van dit product is afhankelijk van de strengheid van de winters, wat tegenviel in Hout Regelmatig worden boomstammen aangevoerd, vooral afkomstig van de Baltische Staten. Deze worden verder doorgevoerd naar spaanderplaatfabrieken gelegen binnen een straal van 300 km van Oostende. We proberen dit nog verder uit te breiden maar we zijn hier sterk afhankelijk van de houtsector die de nodige ups- en downs kent. 5. Pellets Sinds begin 2014 is er ook begonnen met de aanvoer van pellets. Door de zachte winter is deze markt echter gestagneerd. Toch zijn de partijen vast van plan om Oostende verder te gebruiken als aanvoerhaven. De verwachting is dan ook dat in de tweede jaarhelft de import van dit product zal toenemen. B. ACTIVITEITENVERSLAG 21

22 Go Electra - Robert Pirotte Feronia - Bram Provost 22 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

23 6. Sepeoliet De aanvoer van dit product gebeurt reeds meer dan 16 jaar via de Oostendse haven. Dit wordt gebruikt voor kattenbakvulling. De opzakking gebeurt in de haven en wordt van hieruit gedistribueerd naar alle grootwarenhuizen in de Benelux. 7. Veevoeder Sinds meer dan 1 jaar heeft Verhelst Logistics een loods speciaal ingericht, met de nodige certificaten, om te voldoen aan de voorwaarden voor het stockeren van veevoeder. Af en toe worden er zeeschepen ontvangen met dergelijk product. 8. Steenkool In het Verenigd Koninkrijk zijn er nog steenkoolmijnen operationeel. Eenmaal per maand wordt hier een schip gelost. De steenkool wordt hier opgezakt in zakken van 5 en 10 kg en hoofdzakelijk weggevoerd naar Noord-Frankrijk waar er zich nog veel huishoudens met steenkool verwarmen. 9. Orthoxyleen Eénmaal per maand wordt er een schip met orthoxyleen gelost voor het chemisch bedrijf Proviron. Dit product wordt gebruikt voor het aanmaken van fijn-chemicaliën, waarin Proviron gespecialiseerd is. 10. Waterglass Dit product wordt aangevoerd vanuit Finland en Polen voor het chemisch bedrijf Hüber. Hieruit worden de silicaten gedistilleerd die o.a. gebruikt worden als vulmiddel in tandpasta en als weerstandverlagend product in autobanden. 11. Gasolie Sinds het najaar van 2013 heeft het bedrijf GFS 3 tanks van elk ton in gebruik genomen voor de strategische Belgische opslag van gasolie. Minstens jaarlijks moet de gasolie in de 3 tanks hernieuwd worden. Jammer genoeg gebeurt de aan en afvoer via de binnenvaart en niet via zeeschepen. 12. machineonderdelen Dit segment heeft de laatste jaren een stijging gekend door de aanvoer van de verschillende onderdelen van de offshore windmolens. In 2014 liep dit terug door de voorlopige stop in de bouw van nieuwe offshore windparken, maar tegen 2016 zou er opnieuw aanvoer moeten zijn. B. ACTIVITEITENVERSLAG 23

24 windmolenparken in het Belgisch deel van de Noordzee Stevin verbinding 24 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

25 2.4. OFFSHORE WIND De offshore industrie bloeide in 2014 verder open en kreeg in de 3 e semester een boost dankzij de positieve beslissing in het Stevin-dossier. STEVIN PROJECT Stevin maakt de aansluiting mogelijk van de toekomstige windturbineparken op zee, de uitbouw van de decentrale energieproductie in de kustregio én de interconnectie met het hoogspanningsnet van Groot-Brittannië (Nemo-project: inen uitvoer van elektriciteit). Het project zal ook een positieve stimulans geven aan de verdere economische ontwikkeling in West-en Oost-Vlaanderen. Het Stevin-traject loopt 37 km boven én 10 km ondergronds van Zeebrugge naar Zomergem. Dit tracé is in juli 2012 vastgesteld door de Vlaamse regering en opgenomen in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Dit is gebeurd op basis van een positieve beoordeling van het plan-milieu-effectenrapport (plan- MER) dat de milieu-impact op de directe omgeving onderzoekt. Op 26 september 2014 kwam het goede nieuws dat Elia een akkoord gerealiseerd had met de verschillende particuliere partijen en lokale besturen, die een beroep hadden ingesteld tegen het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor Stevin. De Raad van State werd op de hoogte gebracht van de dadingsovereenkomsten en heeft de afstand van vordering van de verschillende partijen vastgesteld. Gezien er geen juridische procedures meer hangende zijn tegen het Stevin-project en de stedenbouwkundige ( ) en milieuvergunning ( ) voor de 3 hoogspanningsstations reeds verkregen werden, kunnen de werken starten begin De verschillende lokale betrokkenen zullen over het project en de geplande werken via een uitgebreide campagne geïnformeerd worden. REACTIE VAN DE OFFSHORE SECTOR Na deze beslissing schoot de sector onmiddellijk in actie. De concessiehouders van de 5 toekomstige windmolenparken voor onze kust startten alvast met de voorbereidingsfases voor het bouwen van deze nieuwe parken. Om de concessiehouders van de nieuwe parken duidelijk te maken dat er reeds een kritische massa omtrent de offshore industrie aanwezig is in Oostende, namen een aantal bedrijven het initiatief voor de 1 e editie van Belgian Offshore Day. In afwachting van de nieuwe jobs die op midden lange termijn gecreëerd zullen worden ( ) werd alvast de opleiding inleiding voor technici in de on en offshore windsector voorbereid die in april 2015 van start gaat. B. ACTIVITEITENVERSLAG 25

26 C-Power repair nieuw gebouw voor MHI Vesas - gerenoveerd gebouw Alstom gerenoveerd gebouw Falck Safety Services boat landing Falck Safety Service op Maritiem Plein 26 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

27 c-power repair In 2013 kreeg 1 turbine (D4) van het C-Power windmolenpark fase 1 (5 MW - geïnstalleerd in 2008) nieuwe wieken. Andere wieken worden nog nagezien. In 2014 werd turbine D1 van nieuwe wieken voorzien en in 2015 zullen de wieken van turbine D6 vervangen worden. Van de turbines D2, D3 en D5 moeten de wieken ook nog vervangen worden. Alstom, Parkwind & Vestas: ingebruikname gebouwen Het nieuwe gebouw voor Vestas op het Zeewezendok werd op 1 februari 2014 opgeleverd. Het Vestas-gebouw is 1310 m². Van daaruit worden de 72 windmolens van Northwind, op de Lodewijkbank, en de 56 turbines van Belwind, op de Blighbank, onderhouden. Momenteel worden 4 onderhoudsboten ingezet die dagelijks naar zee gaan. De uitbater van beide windmolenparken (Northwind & Belwind) is Parkwind. Parkwind is gevestigd in het Rebo-gebouw. Dat gebouw werd verbouwd tot kantoor- en opslagruimte. Sinds 1 maart 2014 monitort en beheert Parkwind er de windmolens. Er werken momenteel 11 mensen. Op het gelijksvloers van hetzelfde gebouw zit Alstom dat instaat voor het onderhoud van de Haliade 150 6MW. Falck gebouw Aan de overkant van de baan, op het terrein van de technische dienst Multitech, transformeerde het oude militaire OBH gebouw tot een strak gebouw met een grote toren. Het grootste deel van het gebouw wordt sinds 1 juli 2014 ingenomen door Falck Safety Services. Dat internationaal bedrijf, met hoofdzetel in Denemarken is gespecialiseerd in veiligheidstrainingen. In het trainingscenter is onder andere een klimladder en een trainingsbad met stormsimulator aanwezig. fire training ground Naast het Falck gebouw bevindt zich de fire training ground. Op deze plaats van bijna 1000 m² worden brandbestrijdingsoefeningen gedaan in open en gesloten ruimte. Deze oefenplek zal niet enkel mensen opleiden voor brandbestrijding op zee, maar ook brandweermannen aan land kunnen binnenkort hier terecht voor hun opleiding. TRAININGSINSTALLATIE FALCK SAFETY SERVICES Op het Maritiem Plein bevindt zich het oefenterrein voor Falck Safety Services. Er zijn verschillende landingsplatformen en er werden fenders tegen de kaaimuur geïnstalleerd, zodat de boat landing getraind kan worden. Op het Maritiem Plein vindt het praktijkgedeelte van de opleiding offshore workers & life boats plaats. Dit houdt o.a. in het te water laten van reddingsboten en het op en afstappen op windmolenladders onder reële omstandigheden. Er zijn ook douches en een leslokaal geïnstalleerd. B. ACTIVITEITENVERSLAG 27

28 slotconferentie - architectenbureau MOP stelt de studie van het masterplan voor masterplan Haven Oostende 28 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

29 MASTERPLAN eco-vriendelijke gebouwencluster Op 25 maart 2014 werden de resultaten van de studie visieontwikkeling en masterplan voor een eco-vriendelijke gebouwencluster officieel voorgesteld in GreenBridge. Door onze deelname aan het Europees project Duurzame Zeehavens, kon Haven Oostende een studie laten uitvoeren die onderzocht hoe je een duurzame gebouwencluster ontwikkelt, rekening houdend met de ecologische, economische en sociale aspecten van het zeehavengebied. Doel van deze studie was: een antwoord vinden op de groeiende toestroom aan bedrijven. Er werd een duidelijke visie en een concreet plan van aanpak ontwikkeld zodat er een duurzame gebouwencluster kan ontstaan met bijhorende diensten. Gebruik van duurzame materialen en hernieuwbare energie staan hierbij centraal. De wervenzone van 2013 evolueerde naar een bedrijvenzone die volgende ambities nastreeft: - Een overkoepelend veiligheidsplan waardoor alle gebouwen op de site als eerstelijns kunnen aanzien worden ten opzichte van de kade en waardoor werknemers en bezoekers zich op een veilige manier over de site kunnen bewegen. - Een leesbare organisatie van gebouwen gebaseerd op enkele visuele assen en macroblokken waarrond de wegenis is gestructureerd. - Een mobiliteitsplan gebaseerd op het campusmodel: gebundeld parkeren aan de toegang van het terrein en interne loop- en fietspaden die de gebouwen met elkaar verbinden. Wegenlussen voor zwaar verkeer en speciale transporten. - Een kostenefficiënt afvalbeheer met een centraal ophaalpunt. - Prestatiecriteria voor energie-efficiënte gebouwen en duurzame bouwmaterialen. Deze criteria zijn ambitieus maar zowel budgettair als technisch afgetoetst op hun haalbaarheid. B. ACTIVITEITENVERSLAG 29

30 Laminaria boei wordt te water gelaten in het Zeewezendok 30 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

31 laminaria Op 20 oktober liet Laminaria een installatie te water om elektriciteit uit golven te halen. Oceaanenergie staat nog in zijn kinderschoenen. Maar net daarom liggen er nog kansen voor Belgische bedrijven. We moeten nu op de trein springen. De installatie van 2,5 op 2,5 meter is de eerste grote test voor het West-Vlaamse Laminaria, dat elektriciteit uit de oceaan wil halen. Ook elders in Europa, voor de kusten van bijvoorbeeld Portugal, Denemarken en Schotland worden allerlei golfenergieconvertoren momenteel getest, gaande van onderwaterturbines tot drijvende slangconstructies en golfenergieboeien zoals die van Flansea, een Vlaams consortium met DEME erbij. De markt voor golfenergie zit nog volop in testfase, zegt Jeroen De Maeyer (UGent), die betrokken is bij de meest recente, Belgische innovaties in energietechnologie. Het is nog helemaal niet duidelijk welke technologie de beste is en welke het zal halen. Dat betekent dat er in de oceaan nog veel kansen liggen voor Belgische bedrijven. Maar we moeten nu op de trein springen als we hier een producent willen creëren en in het zog leveranciers van onderdelen willen meetrekken. B. ACTIVITEITENVERSLAG 31

32 lancering Fabriek voor de Toekomst 32 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

33 3. NETWERKING & events Verschillende instellingen werken mee aan de uitbouw van het economisch havennetwerk. lancering fabriek voor de toekomst blue energy organisatie: POM locatie: casino Kursaal Oostende De POM West-Vlaanderen lanceerde op 20 maart 2014 officieel de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy in Oostende. Er werden 300 genodigden ontvangen. Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen via de POM West-Vlaanderen het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering op maat van de West-Vlaamse KMO s. Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Concrete acties ondersteunen de KMO s in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. De acties gaan van open testinfrastructuren waarvan de bedrijven gebruik kunnen maken, over gerichte dienstverlening en branding tot innovatief onderzoek en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy (offshore wind, golf- en getijdenenergie). De ontwikkeling van de offshore windsector biedt kansen aan lokale ondernemers en is gebaat bij een sterk lokaal netwerk. Onder impuls van de POM en de Provincie West-Vlaanderen zetten zowel Flanders Maritime Cluster, Voka en Unizo in op het bereiken van KMO s om aansluiting te vinden met deze nieuwe sector, die hiervoor trouwens vragende partij is. De B2B, georganiseerd door Flanders Maritime Cluster, die voorafgaand aan de lancering plaatsvond, bewijst dat heel wat lokale bedrijven dit als een opportuniteit zien. Meer dan 50 bedrijven nemen deel aan een speeddate op zoek naar nieuwe klanten/leveranciers en opportuniteiten tot samenwerking. De website werd ook officieel gelanceerd en geeft onder andere een overzicht van het opleidingsaanbod voor de offshore wind business: be/opleidingen B. ACTIVITEITENVERSLAG 33

34 slotevent Duurzame Zeehavens 34 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

35 Na de lancering van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy organiseerde de POM verschillende vervolgacties: - Cotransformatietrajecten van Voka en Unizo: initiatieven om West-Vlaamse bedrijven aansluiting te doen vinden met de offshore sector. Een aantal van deze sessies vonden plaats in de haven. Zo werd o.a. een boottocht naar de Thorntonbank georganiseerd op 28 augustus met 50 ondernemers. - Ter gelegenheid van Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober 2014 stelde GreenBridge in Oostende de deuren open voor een unieke kijk achter de schermen. De projecten en acties van de POM West-Vlaanderen in het kader van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy, Cleantech en Duurzaam Ondernemen stonden op deze dag mee in de kijker. - In het kader van het grensoverschrijdende project AlliaTra en de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy bezochten een 12-tal ondernemers op maandag 6 oktober de beurs Windustry France in Rijsel. Deze conferentie bood een unieke kans om aansluiting te vinden met de Franse markt van offshore windenergie. SLOTEVENT DUURZAME ZEEHAVENS organisatie: Haven Oostende locatie: GreenBridge Op dinsdag 25 maart kwamen een 50-tal genodigden naar de uiteenzetting luisteren van het masterplan (zie ook pagina 29). Het programma zag er als volgt uit: - toelichting Europees project Duurzame Zeehavens ; Paul Gérard - toelichting Masterplan eco-vriendelijke gebouwencluster in Energy Port Oostende; Philip Moyersoen - toelichting GreenBridge Wetenschapspark ; Marianne Martens - toelichting duurzaamheidskader bedrijventerrein Rieme-Noord - Haven Gent; Thomas Desnijder - slotwoord Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken; Hilde Crevits (vervangen door kabinetsmedewerker Nathalie Balcaen) Ondertussen werd reeds een groot deel van het masterplan uitgevoerd. Er kwam één gebouw bij (MHI Vestas) en 3 andere werden vernieuwd naar de nieuwe normen... (Senvion, Parkwind - Alstom, Falck). Er is nog plaats voor 4 nieuwe gebouwen. De geplande verkeersstromen werden in de praktijk gezet en voorzien van duidelijke signalisatie. Werfverkeer is gescheiden van woon-werkverkeer en bezoekersverkeer. Er zijn aparte zones voor de zachte weggebruikers en er is een fietsenstalling. Uit feedback van de spelers ter plaatse blijkt dat deze nieuwe situatie duidelijkheid schept. B. ACTIVITEITENVERSLAG 35

36 opening E-Cube 36 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2014

37 Energieopslag en Smart Grids een visie op het net van morgen GREENBRIDGE 04-05/09/2014 organisatie: GreenBridge locatie: GreenBridge Op donderdag 4 en vrijdag 5 september organiseerden GreenBridge en Smart Grids Flanders een tweedaags event gevuld met boeiende voordrachten waarin smart grids en energieopslag centraal stonden. Energieopslag en smart grids zijn noodzakelijk om een grotere integratie van hernieuwbare energie te bekomen. Studiedag met bedrijfscases Op 4 september werden er een achttal presentaties verzorgd waarbij zowel bedrijfscases als relevante academische cases aan bod kwamen. Sprekers van toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen gingen dieper in op het centrale thema van energieopslag en smart grids. Bezoek aan Thorntonbank & Proviron Op vrijdag 5 september liet Raf Jacxsens (ceo, Proviron) de deelnemers achter de schermen kijken van zijn bedrijf. Daarna gaf Frank Verschraegen (DEME) een toelichting over het energie-atol voor onze kust. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan de windmolens op de Thorntonbank. Tijdens de vaart naar de windmolens gaf C-Power uitleg over de werking van hun windmolenpark. opening E-cube organisatie: GreenBridge locatie: GreenBridge Op 9 september werd in GreenBridge de E-Cube officieel geopend. De E-Cube is een nul-energiewoning, die als proefgebouw dient bij onderzoek naar energiezuinig bouwen door de Universiteit Gent. De E-Cube werd als testcase opgenomen binnen het Europees project Interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennis gedreven economie. Dit project wordt geleid door de POM West-Vlaanderen. Met eigen fondsen en steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Agentschap Ondernemen, de provincie West-Vlaanderen en het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent werd de E-Cube opgebouwd naast het GreenBridge incubatorgebouw in Oostende. Dit kadert, o.a. samen met de toekomstplannen voor het wetenschapspark in 2015, in de uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur nabij de incubator om de link tussen startende ondernemingen en kennisinstellingen te bevorderen. B. ACTIVITEITENVERSLAG 37

De haven van Oostende, energie haven

De haven van Oostende, energie haven De haven van Oostende, energie haven Evy Copejans Vlaams Instituut voor de Zee De haven van Oostende is een kleine maritieme haven, gelegen in één van de grootste en belangrijkste havengebieden ter wereld,

Nadere informatie

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator - faciliteert de ontwikkeling/optimalisatie van uw technologie - helpt uw energietechnologie succesvol in de markt zetten voor (startende) bedrijven:

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

Uitnodiging B2B event

Uitnodiging B2B event Build the links in your supply chain Uitnodiging B2B event 4 oktober 2010 - Ipswich, Suffolk (UK) www.dryport.org B2B event: build the links in your supply chain Hoe is uw supply chain? Kostenefficiënt?

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Blue Energy, een natuurlijke krachtbron voor bedrijven

FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Blue Energy, een natuurlijke krachtbron voor bedrijven FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Blue Energy, een natuurlijke krachtbron voor bedrijven Fabriek voor de Toekomst Blue Energy Ondernemen stimuleren Fabrieken voor de Toekomst is een

Nadere informatie

Persbericht TEWATERLATING. FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor

Persbericht TEWATERLATING. FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor TEWATERLATING FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor DINSDAG 23 APRIL 2013 VLIZ - Vlaams Intstituut voor de Zee WANDELAARKAAI 7, B-8400 OOSTENDE BELGIË Persbericht FlanSea WAVE PIONEER DE KRACHT VAN

Nadere informatie

inleiding 1.1. Offshore 1.2. Scheepvaartbedrijven 1.3. Vlaamse Overheid 2. ferryhaven 4. bulk & general cargo

inleiding 1.1. Offshore 1.2. Scheepvaartbedrijven 1.3. Vlaamse Overheid 2. ferryhaven 4. bulk & general cargo VISIE MEI 2016 V - 23/05/2016 INHOUD inleiding I - HAVENACTIVITEITEN 1. service haven 1.1. Offshore 1.2. Scheepvaartbedrijven 1.3. Vlaamse Overheid 2. ferryhaven 3. passagierstraffiek en cruises 4. bulk

Nadere informatie

A - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

A - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR jaar 2013 VERSLAG 2 JAARVERSLAG PORT OF OOSTENDE 2013 INHOUD A - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 3 1. overzicht haventrafiek 2. toelichting cijfers 5 6 B - missie & strategie 8 1. segmenteren = risico s spreiden

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN

BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN De federale overheid heeft een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen in het kader van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode 2020-2026.

Nadere informatie

WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013. -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België. Nu: tegen 100-jarige stormen

WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013. -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België. Nu: tegen 100-jarige stormen WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013 2 -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België Nu: tegen 100-jarige stormen 2100 Straks: tegen 1000-jarige stormen (bv. strand + dijk Wenduine) Plan

Nadere informatie

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende? Een zee van activiteiten Het Belgische gedeelte van de Noordzee is een gebied van 3600 vierkante kilometer, dit is vergelijkbaar met

Nadere informatie

Bijlag. Marien Ruimtelijk Plan Bijlagen Bijlage 3

Bijlag. Marien Ruimtelijk Plan Bijlagen Bijlage 3 Bijlag 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. ter realisatie van algemene doelstellingen... 3 3. ter realisatie van de milieudoelstellingen... 3 4. ter realisatie van de veiligheidsdoelstellingen... 4 5. ter realisatie

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

MIX. Van verantwoorde. herkomst

MIX. Van verantwoorde. herkomst Van verantwoorde MIX herkomst Het papier gebruikt in deze brochure is FSC gecertificeerd (Forest Stewardship Council). Dit certificaat staat voor een aantal mondiaal erkende principes en criteria op het

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

ONDERNEMEN AAN DE KUST

ONDERNEMEN AAN DE KUST ONDERNEMEN AAN DE KUST Als je gaat grasduinen op internet vind je overal hetzelfde verhaal : kustbeheersing staat op 1, bescherming van de duinen op 2, en zorg dragen voor conceptuele logies en horeca

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people!

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people! Our driving force is people! Logistic services, international road haulage, groupage & full loads, intermodal transport road & rail, warehousing & distribution in Europe, costum clearance & export documents.

Nadere informatie

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen.

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 883 van MARINO KEULEN datum: 13 maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Projecten TEN-T - Stand van zaken

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. jaarverslag

INHOUDSTAFEL. jaarverslag INHOUDSTAFEL jaarverslag 2011 INHOUDSTAFEL Verslag raad van bestuur 1. algemeen overzicht van de haventrafiek 2. toelichting van de trafiekcijfers 3 3 4 Activiteitenverslag 7 Ondernemingsplan 1. inleiding

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

Vlaamse Complementariteit. SET5Y Ronnie Belmans

Vlaamse Complementariteit. SET5Y Ronnie Belmans Vlaamse Complementariteit SET5Y Ronnie Belmans EnergyVille en Campus EnergyVille EnergyVille = samenwerking tussen VITO, KUL en IMEC in onderzoek, ontwikkeling en valorisatie Geïmplementeerd via samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Groningen Seaports heeft de

Groningen Seaports heeft de > feature Werk maken van windenergie Leven van de wind. Volgens het spreekwoord kan het niet. In Groningen denken ze daar heel anders over. Groningen Seaports ziet voor met name de Eemshaven volop kansen

Nadere informatie

Green deal offshore windenergie vandaag ondertekend

Green deal offshore windenergie vandaag ondertekend Green deal offshore windenergie vandaag ondertekend Forse kostprijsreductie, proeftuinen en groeiende werkgelegenheid zijn de inzet van de green deal offshore wind. Het Rijk en de Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Verwelkoming Stefaan Matton Algemeen directeur POM West-Vlaanderen 2 Alexander Demon Afdelingshoofd Transport & Logistiek POM West-Vlaanderen 3 Mission

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

1 Partijen. 1.1 De verkoper

1 Partijen. 1.1 De verkoper 1 Partijen 1.1 De verkoper De partij die de brandstoftanks aanbied is Kautex, in België is deze gevestigd in Tessenderlo. Het hoofdkwartier van Kautex is gevestigd in Duitsland, Bonn. Kautex is onderdeel

Nadere informatie

2.1 Global Wind Support Offshore NL1. Wind Support Offshore NL 1. BARD -Group ZEE ENERGIE. "The Offshore Wind Specialist" IN COOPERATION WITH THE

2.1 Global Wind Support Offshore NL1. Wind Support Offshore NL 1. BARD -Group ZEE ENERGIE. The Offshore Wind Specialist IN COOPERATION WITH THE .. ft Global ZEE ENERGIE Wind Support Offshore NL 1 Documentation for SOE Tender Submission 2.1 ~. IN COOPERATION WITH THE BARD -Group "The Offshore Wind Specialist" ZEE ENERGIE Oocumentation for soe Tender

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Offshorehaven bij uitstek De internationale zeehaven van Den Helder biedt een zee aan ruimte en mogelijkheden. Het is de thuisbasis voor een groeiend aantal

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03 + 1 FRANKRIJK >03/065 DOVERSTRAAT - NADERING NOORDOOST SANDETTIEBANK - WRAK - KAARTVERBETERING Vervangen: Wrak afgedregd met dregtuig 25,5 m door

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee

RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee Persbericht - Maandag 3 oktober 2016 / 1 RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee Rentel NV heeft financial close bereikt voor de realisatie van een nieuw

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Viking Link wordt ontwikkeld door National Grid Viking Link Limited en Energinet.dk.

Viking Link wordt ontwikkeld door National Grid Viking Link Limited en Energinet.dk. Welkom bij Viking Link Viking Link wordt ontwikkeld door National Grid Viking Link Limited en Energinet.dk. National Grid Viking Link Limited (NGVL) is een dochteronderneming van National Grid Group. NGVL

Nadere informatie

31 mei, 1 & 2 juni 2016. Facts & Figures. Evenementenhal Hardenberg. Hèt platform voor innovatieve projecten en totaaloplossingen

31 mei, 1 & 2 juni 2016. Facts & Figures. Evenementenhal Hardenberg. Hèt platform voor innovatieve projecten en totaaloplossingen Facts & Figures Hèt platform voor innovatieve projecten en totaaloplossingen in de Gas, Wind en Olie industrie Nederland beschikt over veel kennis op het gebied van de Gas, Wind en Olie industrie. Samenwerkingen

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

PERSMEDEDELING. Start van de belangrijkste constructiewerken voor het windmolenpark van C-Power

PERSMEDEDELING. Start van de belangrijkste constructiewerken voor het windmolenpark van C-Power PERSMEDEDELING Start van de belangrijkste constructiewerken voor het windmolenpark van C-Power Oostende 16 maart 2012 2012 wordt het belangrijkste constructiejaar voor het 325 MW offshore windpark van

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

Introductiecursus windturbinetechnicus

Introductiecursus windturbinetechnicus Noorderpoort versterkt de regio Introductiecursus windturbinetechnicus De cursus is mogelijk dankzij subsidie van de Provincie Groningen en medewerking van onderstaande partners MARITIME TRAINING CENTER

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken:

Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: PIANC-jongeren Brussel 11 december 2014 Filip Boelaert Secretaris-generaal Departement MOW info@mow.vlaanderen.be Inhoud De Vlaamse overheid en het Beleidsdomein

Nadere informatie

In 2010 kwam het beleidsorgaan drie keer samen en het overlegorgaan vier keer.

In 2010 kwam het beleidsorgaan drie keer samen en het overlegorgaan vier keer. 1 De Kustwacht in België De Kustwacht wordt gevormd door 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten zijn ook gekend als kustwachtpartners. De Kustwacht

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy

Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy Biopark Terneuzen Duurzame havens Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy Terneuzen Diepgang 12,50 meter Oppervlakte circa 2100 ha Ports of Vlissingen and Terneuzen Vlissingen Diepgang

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

Grenzeloze Schelde 25 november 2013. MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid. ir. Peter DeWolf

Grenzeloze Schelde 25 november 2013. MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid. ir. Peter DeWolf Grenzeloze Schelde 25 november 2013 MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid ir. Peter DeWolf Een kunstmatig versterkte kustlijn 38 km zeedijken (meer dan de helft van de kustlijn)

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Naar een Veilige, Natuurlijke, Aantrekkelijke, Duurzame en Ontwikkelende Kust

Naar een Veilige, Natuurlijke, Aantrekkelijke, Duurzame en Ontwikkelende Kust Naar een Veilige, Natuurlijke, Aantrekkelijke, Duurzame en Ontwikkelende Kust OPGAVE : KLIMAATVERANDERING - KUSTVERDEDIGING veiligheidsniveau t.o.v. 1000j storm 2% 27% % lager % hoger 71% % verder onderzoek

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

Vlaams minister Hilde Crevits lanceert eerste isolatieboot in Vlaanderen

Vlaams minister Hilde Crevits lanceert eerste isolatieboot in Vlaanderen p. 1 Vlaams minister Hilde Crevits lanceert eerste isolatieboot in Vlaanderen Wie denkt aan transport via de binnenvaart, denkt meteen aan het vervoer van grondstoffen, bulkgoederen of goederen met een

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

GreenBridge (1): duurzame voedingsbodem voor succesvol technologisch ondernemen

GreenBridge (1): duurzame voedingsbodem voor succesvol technologisch ondernemen GreenBridge (1): duurzame voedingsbodem voor succesvol technologisch ondernemen ondersteunen van technologiebedrijven met groeiambitie actieve kennispool in domein duurzame en hernieuwbare energie GreenBridge

Nadere informatie

Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni Welkom aan iedereen

Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni Welkom aan iedereen Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni 2014 Welkom aan iedereen The times they are a changing Onzekerheden en risico s die de havenbedrijven

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Multimodaal platform DELTA 3, Dourges dinsdag 22 september 2009, 13u00

Multimodaal platform DELTA 3, Dourges dinsdag 22 september 2009, 13u00 Foto Piet Vandenkerkhove MBZ De logistieke troeven van West-Vlaanderen en complementariteit met Nord-Pas-de-Calais en West-Vlaanderen. Uitwisseling van B2B contacten met Franse ondernemers. Multimodaal

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur STARTBAAN BAANSTROOK VERKEER 2x2 rijvlakken RESA 240m 2%-vlak fase

Nadere informatie

TKI Wind op Zee Workshop Financiering

TKI Wind op Zee Workshop Financiering TKI Wind op Zee Workshop Financiering Met welk support regime worden ambities offshore wind NL bereikt? 7 mei 2013 Amersfoort Marco Karremans Wind op Zee cruciaal voor 16% duurzame energie in 2020 Doelstelling:

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie