Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed. Het betrouwbaarheidsniveau bedraagt op die manier 90 %, met een foutenmarge van 10 %. Vraag 1 In hoeverre vindt u het belangrijk dat de energie in Vlaanderen op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt? Heel onbelangrijk 1 2 % Eerder belangrijk % Heel belangrijk % De overheid stimuleert bedrijven die bepaalde technologien voor elektriciteitsproductie gebruiken. Nu u dit weet, in welke mate vindt u het belangrijk dat belastingsgeld aangewend wordt ter ondersteuning van elk van de volgende vormen van elektriciteitsproductie? Vraag 2 elektriciteitsproductie uit zonne-energie 1

2 Heel onbelangrijk 1 2 % Eerder onbelangrijk 4 7 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 25 % Eerder belangrijk % Heel belangrijk % Vraag 3 elektriciteitsproductie uit windenergie Heel onbelangrijk 1 2 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk % Eerder belangrijk % Vraag 4 elektriciteitsproductie in waterkrachtcentrale Heel onbelangrijk 5 9 % Eerder onbelangrijk 6 11 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 9 16 % Eerder belangrijk % Heel belangrijk % Vraag 5 elektriciteitsproductie in kerncentrale Heel onbelangrijk 9 16 % Eerder onbelangrijk % Noch belangrijk/noch onbelangrijk % Eerder belangrijk 7 13 % Heel belangrijk 3 5 % Vraag 6 elektriciteitsproductie in gascentrale Heel onbelangrijk 5 9 % Eerder onbelangrijk 9 16 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk % Eerder belangrijk % Heel belangrijk 2 4 % Onbekend 1 2 % 2

3 Vraag 7 elektriciteitsproductie in steenkoolcentrale Heel onbelangrijk % Eerder onbelangrijk % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 4 7 % Eerder belangrijk 6 11 % Heel belangrijk 2 4 % Onbekend 1 2 % Vraag 8 elektriciteitsproductie in biomassacentrale Heel onbelangrijk 3 5 % Eerder onbelangrijk 5 9 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk % Eerder belangrijk % Heel belangrijk % Onbekend 1 2 % Vraag 9 Wat is uw mening over de aanleg van windturbines (in de volksmond soms windmolens genoemd) in Vlaanderen in het algemeen? Eerder tegen 2 4 % Neutraal % Eerder voor % Heel erg voor 25 % Vraag 10 Staan er reeds grote windturbines op het grondgebied van uw gemeente? Ja 5 9 % Nee % Vraag 11 Een kleine windturbine is een turbine met een maximale ashoogte van 15 m en is geschikt voor particulieren en KMOs. De turbines worden gebruikt voor het opwekken van groene stroom, die kan gebruikt worden in een bedrijf of woning terug in het net worden geinjecteerd. Deze windturbines kunnen zowel op de grond als op het dak van een gebouw gemonteerd worden. Wist u dat dit soort technologie bestond? 3

4 Ja 100 % Vraag 12 Bent u op de hoogte van de omzendbrief die de regelgeving van deze kleine windturbines bepaalt? Ja % Nee % Vraag 13 Wie is denkt u, verantwoordelijk voor de goedkeuring van een aanvraag van een windturbine? Vlaamse regering 3 5 % Provinciebestuur 1 2 % Gemeentebestuur % Weet niet 1 2 % Vraag In de omzendbrief wordt het gemeentebestuur aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van een aanvraag van een kleine windturbine. Heeft uw gemeente reeds aanvragen ontvangen voor de dergelijke installaties? Ja % Nee % Weet niet 1 2 % Enkel voor de 21 gemeenten die reeds een aanvraag hebben ontvangen: Vraag 15 Bij benadering, hoeveel aanvragen heeft u ontvangen de voorbije 3 jaar? Gemiddelde 2,3 Standaardafwijking 2,24 En hoeveel van deze aanvragen werden gedaan door particulieren, en hoeveel door bedrijven? Vraag 16 Door particulieren: Gemiddelde 1,7 Standaardafwijking 2,33 4

5 Vraag 17 Door bedrijven: Gemiddelde 0,7 Standaardafwijking 0,97 Vraag 18 Bij benadering, hoeveel van deze aanvragen werden over de voorbije 3 jaar goedgekeurd? Gemiddelde 1 Standaardafwijking 1,55 Vraag 19 Om welke reden(en) werden sommige aanvragen voor installatie afgekeurd? Aanvraagdossier voldeed niet aan de bepalingen van de omzendbrief 1 6 % Hinder door visuele impact, trillingen, geluid 3 19 % Andere 9 % Weet niet 4 25 % 17 Vraag 20 Hoeveel kleine windturbines zijn intussen genstalleerd in uw gemeente? Gemiddelde 0,8 Standaardafwijking 1,34 Vraag 21 Om welke reden(en) zijn niet alle kleine windturbines intussen genstalleerd? Andere 3 75 % Weet niet 1 25 % 4 Vraag 22 Zou uw gemeente eventuele toekomstige aanvragen gunstig behandelen? Waarschijnlijk wel % Misschien wel, misschien niet % Waarschijnlijk niet % Zeker niet 3 5 % Vraag 23 In welke mate zou u genteresseerd zijn om meer informatie te krijgen rond de behandeling van een aanvraag van een kleine windturbine in uw gemeente? 5

6 Zeker wel % Waarschijnlijk wel % Misschien wel, misschien niet 4 7 % Waarschijnlijk niet 5 9 % Zeker niet 2 4 % In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen? Vraag 24 Windturbines veroorzaken hinder voor vogels / verstoren trekroutes van vogels Helemaal oneens 3 5 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 1 2 % Vraag 25 Windturbines vervuilen niet / leveren schone energie Helemaal oneens 1 2 % Eerder oneens 3 5 % Noch eens, noch oneens 7 13 % Eerder eens % Helemaal eens 9 16 % Vraag 26 Windturbines zijn mooi Helemaal oneens 8 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 1 2 % Vraag 27 Windturbines dragen bij tot de energieonafhankelijkheid van het land 6

7 Helemaal oneens 1 2 % Eerder oneens 2 4 % Noch eens, noch oneens 7 13 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 28 Windturbines veroorzaken geluidshinder Helemaal oneens 1 2 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 1 2 % Vraag 29 Windturbines dragen bij tot de toeristische aantrekkingskracht van de streek Helemaal oneens 25 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens 2 4 % Vraag 30 Windturbines verstoren het landschap Helemaal oneens 2 4 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 6 11 % Vraag 31 Windturbines zijn een goedkope energiebron Helemaal oneens 1 2 % Eerder oneens 7 13 % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 2 4 % 7

8 Vraag 32 Windturbines zijn een goed alternatief voor andere energiebronnen Noch eens, noch oneens 2 4 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 33 Vlaanderen moet meer gebruik maken van windenergie Noch eens, noch oneens 2 4 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 34 In Vlaanderen worden te veel windturbineparken gebouwd Helemaal oneens % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens 8 % Eerder eens 7 13 % Vraag 35 Ik denk dat windenergie in Vlaanderen in belang zal toenemen in de komende jaren Eerder oneens 2 4 % Noch eens, noch oneens 4 7 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 36 Windturbines zijn schadelijk voor de gezondheid Helemaal oneens % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens 7 13 % Eerder eens 2 4 % Vraag 37 Windturbines zijn niet rendabel 8

9 Helemaal oneens 4 7 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens 25 % Eerder eens 6 11 % Vraag 38 Windturbines zijn groot Eerder oneens 4 7 % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 5 9 % Vraag 39 Energie opgewekt door windturbines put de aarde niet uit Eerder oneens 1 2 % Noch eens, noch oneens 1 2 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 40 Energie opgewekt door windturbines is minder gevaarlijk dan kernenergie Eerder oneens 1 2 % Noch eens, noch oneens 4 7 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 41 Energieproductie uit windenergie is geen goed idee aangezien het niet altijd waait en je er dus niet op kunt rekenen Helemaal oneens 9 16 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens 7 13 % Eerder eens 5 9 % Helemaal eens 1 2 % Vraag 42 Windturbines zadelen toekomstige generaties niet met problemen op 9

10 Eerder oneens 7 13 % Noch eens, noch oneens 25 % Eerder eens % Helemaal eens 5 9 % Vraag 43 Windturbines zijn gevaarlijk Helemaal oneens % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens 1 2 % Vraag 44 Windturbines veroorzaken slagschaduwen (bewegende schaduwen) Eerder oneens 3 5 % Noch eens, noch oneens 6 11 % Eerder eens % Helemaal eens % Vraag 45 Windturbines zorgen voor extra werkgelegenheid Eerder oneens 25 % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 2 4 % Vraag 46 Het plaatsen van windturbines heeft een negatieve impact op de huizenmarkt Helemaal oneens 3 5 % Eerder oneens % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Vraag 47 Het plaatsen van windturbines heeft een positieve impact op het dagdagelijkse leven 10

11 Helemaal oneens 2 4 % Eerder oneens 9 16 % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 1 2 % Vraag 48 Het plaatsen van windturbines heeft een positieve impact op het leefmilieu Helemaal oneens 2 4 % Eerder oneens 7 13 % Noch eens, noch oneens % Eerder eens % Helemaal eens 5 9 % 11

12 2 KMO s 200 KMO s werden gecontacteerd; slechts vulden de enquête in, zodat de resultaten statistisch niet significant zijn. Vraag 1 Ons onderzoek richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen. Hiermee bedoelen we ondernemingen met minder dan 250 werknemers, OF met een omzet kleiner dan 50 miljoen euro. Valt uw bedrijf onder deze definitie? Ja 100 % Nee - - % Vraag 2 In hoeverre vindt u het belangrijk dat energie door bedrijven op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt? Heel onbelangrijk - - % Eerder onbelangrijk - - % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 4 29 % Eerder belangrijk 6 43 % Heel belangrijk 4 29 % Vraag 3 Welke vormen van hernieuwbare energieproductie kent u? De overheid stimuleert bedrijven die bepaalde technologien voor elektriciteitsproductie gebruiken. Nu u dit weet, in welke mate vindt u het : belangrijk dat belastingsgeld aangewend wordt ter ondersteuning van elk van de volgende vormen van elektriciteitsproductie? Vraag 4 elektriciteitsproductie uit zonne-energie Heel onbelangrijk 1 7 % Eerder onbelangrijk 2 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 3 21 % Eerder belangrijk 6 43 % Heel belangrijk 2 % Vraag 5 elektriciteitsproductie uit windenergie 12

13 Heel onbelangrijk 1 7 % Eerder onbelangrijk - - % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 1 7 % Eerder belangrijk 8 57 % Heel belangrijk 4 29 % Vraag 6 elektriciteitsproductie in waterkrachtcentrale Heel onbelangrijk 1 7 % Eerder onbelangrijk - - % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 2 % Eerder belangrijk 8 57 % Heel belangrijk 3 21 % Vraag 7 elektriciteitsproductie in kerncentrale Heel onbelangrijk 1 7 % Eerder onbelangrijk 3 21 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 6 43 % Eerder belangrijk 4 29 % Heel belangrijk - - % Vraag 8 elektriciteitsproductie in gascentrale Heel onbelangrijk 2 % Eerder onbelangrijk 2 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 3 21 % Eerder belangrijk 5 36 % Heel belangrijk 2 % Vraag 9 elektriciteitsproductie in steenkoolcentrale Heel onbelangrijk 4 29 % Eerder onbelangrijk 6 43 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 2 % Eerder belangrijk 2 % Heel belangrijk - - % 13

14 Vraag 10 elektriciteitsproductie in biomassacentrale Heel onbelangrijk 1 7 % Eerder onbelangrijk 1 7 % Noch belangrijk/noch onbelangrijk 1 7 % Eerder belangrijk 8 57 % Heel belangrijk 2 % Vraag 11 Heeft uw bedrijf, bij het afsluiten van uw elektriciteitscontract, gekozen voor een groen contract, waarbij de elektriciteit die geleverd wordt minstens gedeeltelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie,... )? Ja 2 % Nee 5 36 % Weet niet 7 50 % Heeft uw bedrijf een of meerdere van volgende milieuvriendelijke energietoepassingen? Vraag 12 Een zonneboiler Ja 1 7 % Nee % Onbekend - - % Vraag 13 Fotovoltasche zonnepanelen (die electriciteit opwekken) Ja 3 21 % Nee % Onbekend - - % Vraag Een warmtepomp Ja 2 % Nee % Onbekend 1 7 %

15 Vraag 15 Een micro-warmtekrachtkoppeling Ja - - % Nee % Onbekend 1 7 % Vraag 16 Een pelletketel/pelletkachel Ja - - % Nee % Onbekend 1 7 % Vraag 17 Een kleine windturbine Ja - - % Nee 100 % Onbekend - - % Vraag 18 Wat is uw mening over de aanleg van windturbines (in de volksmond soms windmolens genoemd) in Vlaanderen in het algemeen? Heel erg tegen - - % Eerder tegen - - % Neutraal 3 21 % Eerder voor 5 36 % Heel erg voor 6 43 % Vraag 19 Een kleine windturbine is een turbine met een maximale ashoogte van 15 m en is geschikt voor particulieren en KMO s. De turbines worden gebruikt voor het opwekken van groene stroom, die kan gebruikt worden in uw bedrijf of terug in het net worden genjecteerd. Deze windturbines kunnen zowel op de grond als op het dak van een gebouw gemonteerd worden. Wist u dat dit soort technologie bestond? Ja % Nee 4 29 % 15

16 Vraag 20 Heeft uw bedrijf momenteel één of meerdere windturbines op de site? Ja - - % Nee % Niet gekend 4 29 % Vraag 21 Heeft uw bedrijf ooit overwogen om een kleine windturbine te plaatsen? Ja 3 21 % Nee % Vraag 22 In het algemeen, in welke mate zou u open staan om een dergelijke kleine windturbine te plaatsen in uw bedrijf? Zeker wel 3 21 % Waarschijnlijk wel 3 21 % Misschien wel, misschien niet 5 36 % Waarschijnlijk niet 1 7 % Zeker niet 2 % Vraag 23 Vanaf welke terugverdientijd zou uw bedrijf investeren in kleine windturbines? Minder dan 5 jaar 3 21 % 5 tot 10 jaar 5 36 % 11 tot 15 jaar 1 7 % Ik zou niet investeren in kleine windturbines % ongeacht de terugverdientijd Weet niet 1 7 % Vraag 24 Welke kost zou u bereid zijn te investeren? Minder dan 5000 euro 1 7 % tot euro 2 % tot euro 2 % Meer dan euro 2 % Ik zou niet investeren in kleine windturbines 1 7 % Weet niet 6 43 % 16

17 Vraag 25 Uit onderzoek blijkt dat de terugverdientijd van een goede kleine windturbine bij goede windomstandigheden ongeveer 12 jaar bedraagt. Hierbij is er rekening gehouden met de fiscale voordelen en de opbrengst van groenestroomcertifiicaten. Eventuele subsidies zijn echter niet inbegrepen. De investeringskost voor een dergelijke turbine is ongeveer euro. Nu u dit weet, in welke mate zou u open staan om een dergelijke windturbine te plaatsen in uw bedrijf? Zeker wel 4 29 % Waarschijnlijk wel 3 21 % Misschien wel, misschien niet 3 21 % Waarschijnlijk niet 3 21 % Zeker niet 1 7 % Vraag 26 In welke mate zou u genteresseerd zijn om meer informatie te krijgen rond de voordelen en plaatsing van kleine windturbines in bedrijven? Zeker wel 4 29 % Waarschijnlijk wel 3 21 % Misschien wel, misschien niet 3 21 % Waarschijnlijk niet 3 21 % Zeker niet 1 7 % Vraag 27 Vindt u dat u voldoende ruimte op de site van uw bedrijf heeft om een kleine windturbine te plaatsen? Ja 9 90 % Nee 1 10 % 10 Vraag 28 Op welke afstand van uw bedrijf zou u een kleine windturbine aanvaardbaar vinden? Op 10 m 7 50 % 20 tot 30 m 2 % Meer dan 30 m 3 21 % Niet 2 % In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen? 17

18 Vraag 29 Windturbines veroorzaken hinder voor vogels / verstoren trekroutes van vogels Eerder oneens 5 36 % Noch eens, noch oneens 8 57 % Eerder eens 1 7 % Vraag 30 Windturbines vervuilen niet / leveren schone energie Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 3 21 % Eerder eens 8 57 % Helemaal eens 3 21 % Vraag 31 Windturbines zijn mooi Helemaal oneens 1 7 % Eerder oneens 5 36 % Noch eens, noch oneens 4 29 % Eerder eens 3 21 % Helemaal eens 1 7 % Vraag 32 Windturbines dragen bij tot de energieonafhankelijkheid van het land Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens % Helemaal eens 2 % Vraag 33 Windturbines veroorzaken geluidshinder 18

19 Helemaal oneens 1 7 % Eerder oneens 4 29 % Noch eens, noch oneens 6 43 % Eerder eens 3 21 % Vraag 34 Windturbines dragen bij tot de toeristische aantrekkingskracht van de streek Helemaal oneens 4 29 % Eerder oneens 6 43 % Noch eens, noch oneens - - % Eerder eens 4 29 % Vraag 35 Windturbines verstoren het landschap Helemaal oneens 1 7 % Eerder oneens 6 43 % Noch eens, noch oneens 4 29 % Eerder eens 3 21 % Vraag 36 Windturbines zijn een goedkope energiebron Eerder oneens 1 7 % Noch eens, noch oneens 7 50 % Eerder eens 6 43 % Vraag 37 Windturbines zijn een goed alternatief voor andere energiebronnen Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 3 21 % Eerder eens 7 50 % Helemaal eens 4 29 % 19

20 Vraag 38 Vlaanderen moet meer gebruik maken van windenergie Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 3 21 % Eerder eens 8 57 % Helemaal eens 3 21 % Vraag 39 In Vlaanderen worden te veel windturbineparken gebouwd Helemaal oneens 4 29 % Eerder oneens 7 50 % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens 1 7 % Vraag 40 Ik denk dat windenergie in Vlaanderen in belang zal toenemen in de komende jaren Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 1 7 % Eerder eens 9 64 % Helemaal eens 4 29 % Vraag 41 Windturbines zijn schadelijk voor de gezondheid Helemaal oneens 3 21 % Eerder oneens 9 64 % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens - - % Vraag 42 Windturbines zijn niet rendabel Eerder oneens % Noch eens, noch oneens 3 21 % Eerder eens 1 7 % 20

21 Vraag 43 Windturbines zijn groot Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 5 36 % Eerder eens 8 57 % Helemaal eens 1 7 % Vraag 44 Energie opgewekt door windturbines put de aarde niet uit (in tegenstelling tot aardgas, stookolie,...) Eerder oneens 1 7 % Noch eens, noch oneens - - % Eerder eens 9 64 % Helemaal eens 4 29 % Vraag 45 Energie opgewekt door windturbines is minder gevaarlijk dan kernenergie Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 1 7 % Eerder eens 7 50 % Helemaal eens 6 43 % Vraag 46 Energieproductie uit windenergie is geen goed idee aangezien het niet altijd waait en je er dus niet op kunt rekenen Helemaal oneens 2 % Eerder oneens 6 43 % Noch eens, noch oneens 5 36 % Eerder eens 1 7 % Vraag 47 Windturbines zadelen toekomstige generaties niet met problemen op 21

22 Eerder oneens 2 % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens 7 50 % Helemaal eens 3 21 % Vraag 48 Windturbines zijn gevaarlijk Helemaal oneens 3 21 % Eerder oneens 9 64 % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens - - % Vraag 49 Windturbines veroorzaken slagschaduwen (bewegende schaduwen) Helemaal oneens 1 7 % Eerder oneens 2 % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens 9 64 % Vraag 50 Windturbines zorgen voor extra werkgelegenheid Eerder oneens 1 7 % Noch eens, noch oneens 7 50 % Eerder eens 6 43 % Vraag 51 Het plaatsen van windturbines heeft een negatieve impact op de huizenmarkt Helemaal oneens 2 % Eerder oneens 8 57 % Noch eens, noch oneens 1 7 % Eerder eens 3 21 % 22

23 Vraag 52 Het plaatsen van windturbines heeft een positieve impact op het dagdagelijkse leven Eerder oneens 1 7 % Noch eens, noch oneens 7 50 % Eerder eens 5 36 % Helemaal eens 1 7 % Vraag 53 Het plaatsen van windturbines heeft een positieve impact op het leefmilieu Eerder oneens - - % Noch eens, noch oneens 2 % Eerder eens 8 57 % Helemaal eens 4 29 % 3 Particulieren Een beknopte enquête werd ook online bij particulieren gehouden. Bijna 7500 Vlamingen vulden de enquête in, wat neerkomt op een betrouwbaarheidsniveau van 99 % en een foutenmarge van 1,49 %. Vraag 54 Wat is uw mening over de aanleg van windturbines (in de volksmond soms windmolens genoemd) in Vlaanderen in het algemeen? Heel erg tegen 48 0,6 % Eerder tegen % Neutraal % Eerder voor % Heel erg voor % 7470 Vraag 55 Een kleine windturbine is een turbine met een maximale ashoogte van 15 m en is geschikt voor particulieren en KMO s. De turbines worden gebruikt voor het opwekken van groene stroom, die kan gebruikt worden in 23

24 uw bedrijf of terug in het net worden genjecteerd. Deze windturbines kunnen zowel op de grond als op het dak van een gebouw gemonteerd worden. Wist u dat dit soort technologie bestond? Ja ,9 % Nee ,1 % 7470 Vraag Heeft u momenteel één of meerdere windturbines bij u thuis? Ja 23 0,5 % Nee ,5 % 4771 Opgesplitst per provincie: Ja Nee Oost-Vlaanderen 3 0,3 % 1025 West-Vlaanderen 6 0,7 % 878 Antwerpen 11 0,8 % 1337 Limburg 3 0,4 % 667 Vlaams-Brabant 0 0 % Vraag 57 In het algemeen, in welke mate zou u open staan om een dergelijke kleine windturbine te plaatsen bij u thuis? Zeker niet % Waarschijnlijk niet % Misschien wel, misschien niet % Waarschijnlijk wel % Zeker wel %

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Ellen Loix Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens.

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens. Resultaten uit de officiële enquête 2016 Draagvlak windenergie In opdracht van Vlaamse regering 10/2016 Draagvlak windenergie Bron : www.energiesparen.be/marktonderzoek 75 % bevolking is voorstander van

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Programma 19u30 Ontvangst en welkomstwoord 20u00 Toelichting recent onderzoeksproject (VUB en Erasmushogeschool) en testbank Greenbridge (Bart

Programma 19u30 Ontvangst en welkomstwoord 20u00 Toelichting recent onderzoeksproject (VUB en Erasmushogeschool) en testbank Greenbridge (Bart Programma 19u30 Ontvangst en welkomstwoord 20u00 Toelichting recent onderzoeksproject (VUB en Erasmushogeschool) en testbank Greenbridge (Bart Ryckaert Inagro) 20u15 Regelgeving windturbines in eigen beheer

Nadere informatie

Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer

Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer Introductie Methode Subsidies Technologien Wind Zon Geothermisch Biomassa Externe Investeerders

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

Wat is een kleine windturbine?

Wat is een kleine windturbine? Wat is een kleine windturbine? Provincie West-Vlaanderen, 23 juni 2014 Mark Runacres Vrije Universiteit Brussel Mark.Runacres@vub.ac.be Mobile: 0476 41 24 63 1 Overzicht Korte voorstelling van de spreker

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom Veel mensen schrikken terug voor investeringen in zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine windturbines, maar bijv. ook warmtepompen.

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1 Q1 Heeft u in de afgelopen tijd gehoord van de plannen over windmolens in de Eempolder? Toelichting: enkele bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier maken zich al enkele jaren hard om 100 procent

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 11

Inhoudsopgave VOORWOORD 11 Inhoudsopgave VOORWOORD 11 HOOFDSTUK I HER IEUWBARE E ERGIE I VLAA DERE 13 1. Wat is hernieuwbare energie? 13 2. Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit in Vlaanderen 14 3. Internationale druk vertaald

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

21 39.882 11 314.402. Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

21 39.882 11 314.402. Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. 1/1/212 Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van

Nadere informatie

windenergie worden steeds belangrijker Beyza

windenergie worden steeds belangrijker Beyza windenergie worden steeds belangrijker Beyza 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 3 INLEIDING 4 4 WINDENERGIE 5 5 VOOR- EN NADELEN VAN WINDENERGIE 5 6 GESCHIEDENIS 5 7 BEPERKINGEN BIJ HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA. CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1

Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA. CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1 Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1 Zaubeek power CVBA: ontstaan - Ontstaan uit de bedrijvenvereniging

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? In dit boekje is te vinden: Rekening houden met de omgeving Geluid Slagschaduw Veiligheid Uitzicht Ecologie Geldstromen (opbrengsten en kosten) Professionele

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 14/04/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Helft daken Zuid West-Vlaanderen geschikt voor zonneenergie

Helft daken Zuid West-Vlaanderen geschikt voor zonneenergie Helft daken Zuid West-Vlaanderen geschikt voor zonneenergie 53% van de daken in de regio Zuid West-Vlaanderen heeft een goede oriëntatie voor zonneenergie. Dit blijkt uit een onderzoek die de Jade Fahhoschüle

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. 7/1/213 Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong worden toegekend

Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong worden toegekend Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/02/2014 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/05/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 02/09/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 08/12/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 01/02/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 13/06/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/11/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Wageningen Betreft: initiatiefvoorstel Wageningen klimaatneutraal 2030 Opsteller: P. de Haan

Aan: de raad van de gemeente Wageningen Betreft: initiatiefvoorstel Wageningen klimaatneutraal 2030 Opsteller: P. de Haan Initiatiefvoorstel Wageningen, 11 november 2014 Aan: de raad van de gemeente Wageningen Betreft: initiatiefvoorstel Wageningen klimaatneutraal 2030 Opsteller: P. de Haan Beslispunten: 1. De gemeente Wageningen

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie Maart 2015

Peiling Kerntechnologie Maart 2015 Peiling Kerntechnologie Maart 205 TNS 40469 Contents Onderzoeksopzet 2 Kernenergie Attitude Een stabiele en genuanceerde houding 3 Kerntechnologie Kennis Onbekend maakt onbemind TNS 40469 2 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen.

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen. INLEIDING De enquête van oktober stond in het teken van Windenergie op Noord-Beveland. Aanleiding was de presentatie die het Windpark Camperwind recentelijk in de Gemeenteraad gaf over hun voornemen om

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project Blankenberge

ASPIRAVI. Project Blankenberge ASPIRAVI Project Blankenberge Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie verbruiken

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2014/02: Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines

Omzendbrief RO/2014/02: Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines Omzendbrief RO/2014/02: Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening)

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) WIND OP LAND 11% (10% BESCHIKBAAR LANDOPPERVLAK) VOORDELEN Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) NADELEN Bij

Nadere informatie

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

Informerend gedeelte bij Omzendbrief LNE/2009/01 RO/2009/01: Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines

Informerend gedeelte bij Omzendbrief LNE/2009/01 RO/2009/01: Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines Informerend gedeelte bij Omzendbrief LNE/2009/01 RO/2009/01: Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines Dit informerend gedeelte is zowel bedoeld voor de vergunningverlenende

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Hernieuwbare Energiescan. Karen Dhollander

Hernieuwbare Energiescan. Karen Dhollander Hernieuwbare Energiescan Karen Dhollander Dienst Ruimtelijke planning Werken aan oplossing = werken aan draagvlak 3 PIJLERS 1. Ruimtelijke, planmatige aansturing (dienst ruimtelijke planning) Obv beleidskader

Nadere informatie

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool Naam: Thijs Groep: 6/7 School: St.Willibrordusschool 1 Voorwoord Voor je ligt het werkstuk van Thijs. Dit werkstuk gaat over zonne-energie. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp toen papa en mama ook

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Ik denk dat de provincie vóór meer windenergie is. Windmolens kosten de samenleving meer dan ze opleveren.

Ik denk dat de provincie vóór meer windenergie is. Windmolens kosten de samenleving meer dan ze opleveren. In de onderstaande cirkeldiagrammen staan de antwoorden op de 20 enquêtevragen die 4VWO van het Herbert Vissers College onder in totaal 517 inwoners van Nieuw Vennep, Weteringbrug en Leimuiden verspreidde.

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

Geothermie als Energiebron

Geothermie als Energiebron Geothermie als Energiebron Even voorstellen: Paul Mast -- Geoloog Johan de Bie --Technical Sales manager ESPs Ynze Salverda -- BD Analist Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Daarvan is geothermie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

WINDENERGIEPROJECT Zulte - Leiekanaal

WINDENERGIEPROJECT Zulte - Leiekanaal WINDENERGIEPROJECT Zulte - Leiekanaal Wat en waar? - Windpark van 4 windturbines - Maximaal vermogen van 2.3 MW elk (9,2 MW) - Alle windturbines zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Zulte -

Nadere informatie

Introductie windenergiesector

Introductie windenergiesector Introductie windenergiesector Blok 2 Sander Lagerveld Dag 10 Windenergie 1 Duurzaam werken op Zee Toepassing van windenergie in Nederland Duurzaam werken op zee 2 Windmolens verschijnen vanaf 12e eeuw

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Windenergie in Brussel

Windenergie in Brussel Windenergie in Brussel Utopie of realtiteit? Els Ampe Vlaamse Club 20 september 2010 1 Klassiekers 2 Klassiekers 3 Windenergie in de stad? 4 Imagine 5 Imagine Zero energy house San Francisco 07 6 Imagine

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

Vraag 1: wat voor soort stroom gebruikt u om uw huis van elektriciteit te voorzien?

Vraag 1: wat voor soort stroom gebruikt u om uw huis van elektriciteit te voorzien? Uitslagen enquête HISWA Vraag 1: wat voor soort stroom gebruikt u om uw huis van elektriciteit te voorzien? Uitsluitend grijze stroom van mijn energiebedrijf 43,6% 123 Uitsluitend groene stroom van mijn

Nadere informatie

My statement paper. Windturbines beïnvloeden het klimaat. Glen Pelgrims Ellen Van Dievel

My statement paper. Windturbines beïnvloeden het klimaat. Glen Pelgrims Ellen Van Dievel My statement paper Windturbines beïnvloeden het klimaat Glen Pelgrims Ellen Van Dievel 14 april 2015 1. Inleiding Tegenwoordig is hernieuwbare, groene energie een onderwerp waar veel over gesproken en

Nadere informatie