Peiling Kerntechnologie Maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peiling Kerntechnologie Maart 2015"

Transcriptie

1 Peiling Kerntechnologie Maart 205 TNS 40469

2 Contents Onderzoeksopzet 2 Kernenergie Attitude Een stabiele en genuanceerde houding 3 Kerntechnologie Kennis Onbekend maakt onbemind TNS

3 Onderzoeksopzet TNS 40469

4 Methodologie Universum Belgen van 5 jaar en ouder Dataverzameling Methode: CATI ad hoc (telefonisch) Steekproeftrekking: random uit onze PQRS-database Veldwerkperiode: van 2/0/205 tot 04/02/ 205 Gemiddelde duur: 28 minuten Steekproefgrootte Gewenste steekproefgrootte: n =.000 respondenten Gerealiseerde steekproefgrootte: n =.02 respondenten TNS

5 Methodologie Steekproef voor weging Steekproef na weging GESLACHT man vrouw LEEFTIJD Lager (secundair) 5 30 OPLEIDINGSNIVEAU Hoger secundair HOBU + UO Vlaanderen REGIO Brussel 9 9 Wallonië grootsteden HABITAT stedelijke gemeenten 22 2 secundaire gemeenten rurale gemeenten TNS

6 2 Kernenergie Attitude Een stabiele en genuanceerde houding TNS 40469

7 Belangrijkste criteria voor energie Kan u voor elk van volgende aspecten aangeven in welke mate u dit belangrijk vindt als u denkt aan de energie die we als land dagelijks gebruiken? Veiligheid blijft het belangrijkste aspect, gevolgd door CO2 en de prijs de veiligheid van de energiecentrales voor hun personeel en de omwonenden Heel belangrijk rank het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen en CO2 bij de productie van energie de prijs van de energie altijd en overal over energie beschikken, zonder stroompannes of onderbrekingen het beperken van de vorming van kernafval bij de productie van energie de milieuvriendelijkheid van de energiebron de onafhankelijkheid van België ten opzichte van andere landen om energie te produceren en te hebben de verscheidenheid van de gebruikte energiebronnen in een land het behoud van fossiele brandstoffen voor toekomstige generaties Erg belangrijk Eerder belangrijk Noch belangrijk, noch onbelangrijk Eerder onbelangrijk Volledig onbelangrijk Weet niet % OP BASIS: ALLEN (n=02) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

8 FR NL BELGIË Belg op 2 zegt akkoord te gaan met de beslissing van de huidige regering inzake een verlenging van Doel en Doel 2 tot in 2025 De vorige Belgische regering heeft beslist om tussen 205 en 2025 geleidelijk alle bestaande kerncentrales te sluiten. De huidige regering besliste recent dat Doel en Doel 2 kunnen worden verlengd tot Wat is uw houding tegenover deze beslissing van de huidige Belgische regering? Wat is uw houding tegenover deze beslissing? 205 (n=02) (n=60) (n=4) Helemaal akkoord Eerder akkoord Noch akkoord, noch niet akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Weet niet % OP BASIS: ALLEN TNS

9 2 op 3 Belgen vindt dat de productie van kernenergie moet behouden blijven Vindt U dat productie van kernenergie in België moet behouden blijven? % 58% ja 67 ja % 4% neen neen % % weet niet 0 België (n=000) weet niet België (n=02) NL (n=57) NL (n=60) FR (n=429) FR (n=4) % OP BASIS: ALLEN TNS

10 Bijna 6 Belgen op 0 vinden dat de productie van kernenergie meer voordelen heeft dan nadelen Heeft de productie van kernenergie in België voor ons land...? % 4% 3% Weet niet % 3% 33% Meer nadelen dan voordelen % % 5% 48% 54% 49% Evenveel voordelen als nadelen Meer voordelen dan nadelen (n=000) 205 (n=02) 203 (n=57) 205 (n=60) 203 (n=429) 205 (n=4) BELGIE Nederlands Frans % OP BASIS: ALLEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

11 Moet het aandeel van de kerncentrales in de productie van energie verminderd worden? In België is ongeveer de helft van onze elektriciteit afkomstig uit kerncentrales. Vindt u dat dat aandeel van kernenergie...? Er zijn minder mensen die vinden dat het aandeel van de kerncentrales in de productie van energie moet worden verminderd (vooral bij de NL). Maar dat percentage vertegenwoordigt toch nog steeds Belg op % % 0% 6% 54% 62% Weet niet Moet dalen % 37% 3% 8% 8% 7% Moet gelijk blijven Moet stijgen = (n=000) 205 (n=02) 203 (n=57) 205 (n=60) 203 (n=429) BELGIE Nederlands Frans 205 (n=4) % OP BASIS: ALLEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS 40469

12 FR NL BELGIË Steeds meer Belgen zijn ervan overtuigd dat het moeilijk zal zijn om goede alternatieven te vinden voor kernenergie Als de kerncentrales zouden verdwijnen, hoe gemakkelijk zou het dan volgens u zijn om andere energiebronnen voor België te ontwikkelen die voldoende energie zouden kunnen produceren om continu aan onze noden te voldoen? Weet niet 203 (n=000) (n=02) (n=57) (n=60) (n=429) (n=4) Heel moeilijk Eerder moeilijk Eerder gemakkelijk Heel gemakkelijk % OP BASIS: ALLEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

13 Ook op 5 tegenstanders is ervan overtuigd dat het erg moeilijk zal zijn om voldoende energie te verkrijgen via andere energiebronnen Als de kerncentrales zouden verdwijnen, hoe gemakkelijk zou het dan volgens u zijn om tijdig andere energiebronnen voor België te ontwikkelen die voldoende energie zouden kunnen produceren om continu aan onze noden te voldoen? Het aandeel van kernenergie moet Toekomst kerncentrales TOTAAL (n=02) Stijgen (n=83) Gelijk blijven (n=40) Dalen (n=524) Sluiten (n=360) Behouden (n=640) Heel gemakkelijk 4 (8) Eerder gemakkelijk 6 (23) Eerder moeilijk 48 (45) Heel moeilijk 30 (23) (5) 8 () 38 Weet niet 2 () 3 2 % OP BASIS: ALLEN (RESULTATEN 203) Significant hoger dan totaal Significant lager dan totaal TNS

14 3 op 4 Belgen is ervan overtuigd dat de kans op pannes of stroomonderbrekingen zal stijgen als de kerncentrales stopgezet worden Denkt u dat het stopzetten van de productie van kernenergie de kans op stroompannes en stroomonderbrekingen in ons land zal verhogen? BELGIË Nederlands Frans 203 (n=000) 205 (n=02) 203 (n=57) 205 (n=60) 203 (n=429) 205 (n=4) Ja Nee Weet niet % OP BASIS: ALLEN Significant hoger dan totaal Significant lager dan totaal TNS

15 Ook 6 op 0 tegenstanders zijn er echter van overtuigd dat de kans op pannes of stroomonderbrekingen zal stijgen als de kerncentrales stopgezet worden Denkt u dat het stopzetten van de productie van kernenergie de kans op stroompannes en stroomonderbrekingen in ons land zal verhogen? Het aandeel van kernenergie moet Toekomst kerncentrales TOTAAL (n=02) Stijgen (n=83) Gelijk blijven (n=40) Dalen (n=524) Sluiten (n=360) Behouden (n=640) Ja Nee Weet niet % OP BASIS: ALLEN Significant hoger dan totaal Significant lager dan totaal TNS

16 3 op 4 Belgen zijn ervan overtuigd dat het stopzetten van de productie van kernenergie een stijging van de elektriciteitsprijzen met zich mee zal brengen Denkt u dat door het stopzetten van de productie van kernenergie in ons land de elektriciteitsprijzen zullen...? Het aandeel van kernenergie moet Toekomst kerncentrales TOTAAL (n=02) Stijgen (n=83) Gelijk blijven (n=40) Dalen (n=524) Sluiten (n=360) Behouden (n=640) Stijgen 75 (69) Gelijk blijven 9 (23) Dalen 5 (7) Weet niet () % OP BASIS: ALLEN (RESULTATEN 203) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

17 Aanzienlijke stijging van het behoud van kernenergie in combinatie met de bouw van nieuwe centrales Vindt u dat productie van kernenergie in België moet behouden blijven? Vindt u dat er nieuwe kerncentrales in België mogen gebouwd worden? Welke van de volgende voorwaarden zouden u van mening kunnen doen veranderen? Weet niet Geen behoud kerncentrales (zelfs geen nieuwe) Behoud / GEEN bouw van kerncentrales Behoud + bouw van kerncentrales Geen voorwaarden Als de levensduur op een veilige manier verlengd wordt Als het kernafval goed beheerd wordt Als de kost voor de energiebevoorrading zonder kernenergie zou stijgen Als de elektriciteitsbevoorrading in het gedrang zou komen % OP BASIS: ALLEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN IN VERGELIJKING MET 203 TNS

18 Kerncentrales, hernieuwbare energie en klimaatsverandering Kan u voor de volgende uitspraken over kernenergie zeggen in welke mate u akkoord bent? De combinatie van kernenergie en groene energie wordt sterk gewaardeerd. 44% van de Belgen gaat akkoord met de zwakke CO2-uitstoot en dus met de bijdrage van de kerncentrales aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het is zinvol het gebruik van kernernergie en van alternatieve groene energiebronnen met elkaar te combineren Kerncentrales stoten geen schadelijke CO2 uit en dragen zo bij tot de strijd tegen de klimaatveranderingen opwarming van de aarde Helemaal akkoord Eerder akkoord Noch akkoord, noch niet akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Weet niet % OP BASIS: ALLEN (N=02) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

19 Onderzoek naar nucleaire technologieën heeft positieve gevolgen voor de hele Belgische economie Kan u voor de volgende uitspraken over kernenergie zeggen in welke mate u akkoord bent? Onderzoek naar nucleaire technologieën heeft positieve gevolgen voor de hele Belgische economie Helemaal akkoord Eerder akkoord Noch akkoord, noch niet akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Weet niet % OP BASIS: ALLEN (N=02) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

20 De communicatie inzake eventuele pannes en stroomonderbrekingen heeft het gedrag van Belg op 3 veranderd Heeft u deze winter uw gedrag veranderd? Ja 29% Is deze winter uw houding ten aanzien van kernenergie veranderd? Nee 82% Nee 7% Ja 8% % OP BASIS: ALLEN (n=02) % OP BASIS: ALLEN (n=02) Vindt u dat de regeringen de juiste beslissingen hebben genomen om ons land te beschermen tegen stroompannes? Weet niet Zeker niet Eerder niet Eerder wel 44 Zeker wel In welke zin is uw houding ten aanzien van kernenergie veranderd? We hebben minder kernenergie nodig 43% Weet niet 2% We hebben meer blijvend kernenergie nodig 55% % OP BASIS: ALLEN (n=02) % OP BASIS: DE HOUDING TEN AANZIEN VAN KERNENERGIE IS VERANDERD (n=76) TNS

21 Wat zijn de belangrijkste voordelen van kernenergie? Wat zijn volgens u de voordelen van kernenergie? Altijd beschikbaar \ onuitputbaar \ grote massaproductie 203 (n=000) 205 (n=02) (n=000) 205 (n=02) De prijs \ goedkoper \ rendabel (n=000) 205 (n=02) Milieuvriendelijk \ weinig vervuilend 3 2 % OP BASIS: ALLEN TNS

22 Wat zijn de belangrijkste nadelen van kernenergie? Wat zijn volgens u de nadelen van kernenergie? 203 (n=000) 205 (n=02) Veel risico \ gevaarlijk \ ongevallen (n=000) 205 (n=02) Kernafval (n=000) 205 (n=02) Niet milieuvriendelijk \ vervuiling % OP BASIS: ALLEN TNS

23 Kernenergie wordt nog steeds gezien als de op twee na meest vervuilende energiebron, net na de fossiele brandstoffen Q2 - Wanneer u denkt aan vervuilende energiebronnen, aan welke energiebronnen denkt u dan? (spontaan) (Aard)olie Steenkool Kernenergie (Aard)gas Energie uit biomassa Zonne-energie, zonnepanelen Windenergie Waterenergie Geen enkele energiebron Weet niet - geen antwoord (n=000) 205 (n=02) % OP BASIS: ALLEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

24 3 Kerntechnologie Kennis Onbekend maakt onbemind TNS 40469

25 Wat zijn de andere toepassingen voor kernenergie? Van welke van volgende andere toepassingen van kerntechnologie heeft u al gehoord of gelezen? De bruikbaarheid om bepaalde kankers op te sporen en te behandelen is de eerste andere gekende toepassing van kerntechnologie. Radioactieve stoffen worden gebruikt om bepaalde kankers op te sporen en te behandelen De nucleaire technologie wordt ingezet in ruimtevaart, in het onderzoek naar het ontstaan van de kosmos en de haalbaarheid van langere ruimtereizen 52 5 Met nucleaire technologie wordt medisch materiaal steriel gemaakt De nucleaire technologie wordt gebruikt om de leeftijd te achterhalen van archeologische vondsten of kunstvoorwerpen Op luchthavens wordt de nucleaire technologie ingezet om pakketten te testen op de aanwezigheid van explosief materiaal De nucleaire technologie maakt het mogelijk om schadelijke insecten te bestralen (n=000) Nucleaire technologie wordt gebruikt in hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen (n=02) Via nucleaire technologie wordt onderzocht hoe men het benzineverbruik van wagens kan doen dalen en hun motor efficiënter kan maken Er zit nucleaire technologie in hybride wagens Kernenergie wordt gebruikt om ondrinkbaar water te zuiveren en drinkbaar te maken Radioactieve straling wordt gebruikt om voedingsmiddelen zoals rijst te behandelen, waardoor men in de toekomst plantages op zee kan aanleggen Gemiddeld zijn er 4 toepassingen gekend bij de Belgen % OP BASIS: ALLEN Kennen geen enkele toepassingen 6 9 TNS

26 De andere toepassingen van kerntechnologie, in het bijzonder de medische toepassingen en de jobs die de kernenergie creëert, worden beschouwd als relevante argumenten om kernenergie te verdedigen Kan u me voor elk van volgende uitspraken aangeven in welke mate dit volgens u een relevant argument is om kernenergie te verdedigen? Kerntechnologie wordt ook gebruikt in de geneeskunde, bijvoorbeeld bij scans en bestralingen. Hiermee worden jaarlijks 35 miljoen kankerpatiënten wereldwijd geholpen De nucleaire sector is goed voor 3000 à 4000 directe en indirecte jobs in België België wordt internationaal erkend als één van de toonaangevende landen inzake kennis en expertise van kerntechnologie Kerncentrales laten toe elektriciteit te produceren aan een lagere prijs dan andere energiebronnen Een aantal Europese landen beslisten al om hun kerncentrales langer open te houden of om een kernprogramma te herlanceren om de energiebevoorrading veilig te stellen Kerncentrales stoten geen schadelijke CO2 uit en dragen zo bij tot de strijd tegen de klimaatveranderingen opwarming van de aarde Nucleaire technologie maakt het mogelijk om ziektekiemen uit voedsel te halen Kerntechnologie wordt gebruikt in windturbines, elektrische auto's en zonnepanelen Helemaal niet relevant Eerder niet relevant Eerder relevant Heel relevant % OP BASIS: ALLEN (n=02) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

27 Wie positiever staat t.o.v. kernenergie, is over het algemeen ook beter geïnformeerd over de andere toepassingen van de technologie. Van welke van volgende andere toepassingen van kerntechnologie heeft u al gehoord of gelezen? Nut van kernenergie TOTAL (n=02) Meer voordelen (n=589) Evenveel voor- als nadelen (n=66) Meer nadelen (n=320) kankers opsporen / behandelen ruimtevaart: onderzoek ontstaan kosmos / haalbaarheid lange reizen medisch materiaal steriel maken leeftijd archeologische vondsten / kunstvoorwerpen achterhalen luchthavens: pakketten testen op aanwezigheid explosieven schadelijke insecten bestralen / verhinderen mislukken hele oogsten gebruik bij hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens / zonnepanelen onderzoek daling benzineverbruik wagens / efficiëntere motor hybride wagens ondrinkbaar water (zoals zeewater) zuiveren / drinkbaar te maken behandeling voedingsmiddelen zoals rijst, toekomstige rijstplantages op zee geen van deze Gemiddeld aantal toepassingen % OP BASIS: ALLEN Significant hoger dan totaal Significant lager dan totaal TNS

28 FR NL BELGIË Informatieniveau inzake productie van kernenergie In welke mate vindt u uzelf geïnformeerd over de productie van kernenergie in België? De Belgen zijn aanzienlijk beter geïnformeerd over kernenergie in België dan in 203, in het bijzonder de Nederlandstaligen. 203 (n=000) (n=02) (n=57) (n=60) (n=429) (n=4) Slecht geïnformeerd Weinig geïnformeerd Redelijk geïnformeerd Goed geïnformeerd % OP BASIS: ALLEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

29 En wat is de mening van de tegenstanders? In welke mate vindt u uzelf geïnformeerd over de productie van kernenergie in België? Het informatieniveau staat in verband met de houding tegenover kernenergie: hoe minder men er voorstander van is, hoe slechter men zich geïnformeerd voelt Het aandeel van kernenergie moet TOTAAL (n=02) Stijgen (n=83) Gelijk blijven (n=40) Dalen (n=524) Goed geïnformeerd Redelijk geïnformeerd Weinig geïnformeerd Slecht geïnformeerd % OP BASIS: ALLEN Significant hoger dan totaal Significant lager dan totaal TNS

30 Een meerderheid van Belgen heeft een foutieve inschatting over het aandeel van kernenergie in de energiemix Hoeveel procent van de elektriciteit die de Belgen gebruiken, is momenteel volgens u afkomstig uit kernenergie? Het aandeel van kernenergie in België bedraagt zo n 50% onderschatting overschatting 203 (n=000) (n=02) minder dan 20 2 tot 40 4 tot 60 6 tot 80 meer dan 80 weet niet % OP BASIS: ALLEN (n=02) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

31 op 2 Belgen overschatten het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix Hoeveel procent van de elektriciteit die de Belgen gebruiken, is momenteel volgens u afkomstig uit groene energie op basis van wind, water, zon of biomassa? Het aandeel van groene energie in België bedraagt minder dan 20% overschatting 203 (n=000) (n=02) minder dan 20 2 tot 40 4 tot 60 6 tot 80 meer dan 80 weet niet % OP BASIS: ALLEN (n=02) SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 203 TNS

32 Nucleair Forum account team TNS Brussels Belgium Tel: Mathias Bonneu Client Service Manager Alexandra Biesmans Research Manager Natacha Loosveld Research Executive TNS

Peiling Kerntechnologie

Peiling Kerntechnologie Augustus 2013 TNS Augustus 2013 J032 Contents 1 Het onderzoek 3 2 Introductie/Context 6 3 Kernenergie: een kritische maar 9 genuanceerde blik 4 Onbekend maakt onbemind 18 TNS Augustus 2013 J032 2 1 Het

Nadere informatie

Peiling Kernenergie. December 2011

Peiling Kernenergie. December 2011 Peiling Kernenergie December 2011 INDEX Peiling Kernenergie December 2011 1 Kernenergie : een kritische maar genuanceerde blik 2 Kernenergie : Het hart zegt vaak neen 3 maar het verstand zegt ja 4 De Perceptie

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Les Kernenergie. Werkblad

Les Kernenergie. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Kernenergie Werkblad Les Kernenergie Werkblad Wat is kernenergie? Het Griekse woord atomos betekent ondeelbaar. Het woord atoom is hiervan afgeleid. Ooit dachten wetenschappers

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Kernenergie in de Belgische energiemix

Kernenergie in de Belgische energiemix Kernenergie in de Belgische energiemix 1. Bevoorradingszekerheid De energie-afhankelijkheid van België is hoger dan het Europees gemiddelde. Zo bedroeg het percentage energie-afhankelijkheid van België

Nadere informatie

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens.

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens. Resultaten uit de officiële enquête 2016 Draagvlak windenergie In opdracht van Vlaamse regering 10/2016 Draagvlak windenergie Bron : www.energiesparen.be/marktonderzoek 75 % bevolking is voorstander van

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

Wat is energie? Als een lichaam arbeid kan leveren bezit het energie Wet van het behoud van energie:

Wat is energie? Als een lichaam arbeid kan leveren bezit het energie Wet van het behoud van energie: ENERGIE Wat is energie? Als een lichaam arbeid kan leveren bezit het energie Wet van het behoud van energie: energie kan noch ontstaan, noch verdwijnen (kan enkel omgevormd worden!) Energie en arbeid:

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Mei 2009 Nobody s Unpredictable

Mei 2009 Nobody s Unpredictable Opiniepeiling naar de sluiting van Belgische kerncentrales Mei 2009 Nobody s Unpredictable Inhoud 1. Algemeen kader en doelstellingen 1. Resultaten 1. Definitieve sluiting van de kerncentrales? 2. Hoe

Nadere informatie

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne- energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

PROBLEEM GESTUURD ONDERWIJS. Energieverbruik en milieu

PROBLEEM GESTUURD ONDERWIJS. Energieverbruik en milieu PROBLEEM GESTUURD ONDERWIJS Energieverbruik en milieu http://flood.firetree. net/?ll=51.0759%2c 4.1748&z=8 VRAAG 1: WELKE ENERGIEBRON WORDT VOORSPELD NOG HET LANGST BRUIKBAAR TE ZIJN? a) Steenkool

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les.

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 1 Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 2 Colofon Dit is een uitgave van Quintel Intelligence in samenwerking met GasTerra en Uitleg & Tekst Meer informatie Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Basisles Energietransitie

Basisles Energietransitie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Energietransitie Werkblad Basisles Energietransitie Werkblad 1 Wat is energietransitie? 2 Waarom is energietransitie nodig? 3 Leg in je eigen woorden uit wat het Energietransitiemodel

Nadere informatie

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Onderzoek Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Voor: Greenpeace Door: Synovate Datum: 19 april 2011 Project: 94014 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u

Nadere informatie

Flipping the classroom

Flipping the classroom In dit projectje krijg je geen les, maar GEEF je zelf les. De leerkracht zal jullie natuurlijk ondersteunen. Dit zelf les noemen we: Flipping the classroom 2 Hoe gaan we te werk? 1. Je krijgt of kiest

Nadere informatie

Bewustwording energietransitie

Bewustwording energietransitie Bewustwording energietransitie onderzoek naar kennis en imago omtrent energietransitie 1-meting augustus 2013 Bewustwording energietransitie B15798 / augustus 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. en energieomzetting

Hoofdstuk 3. en energieomzetting Energie Hoofdstuk 3 Energie en energieomzetting Grootheid Energie; eenheid Joule afkorting volledig wetenschappelijke notatie 1 J 1 Joule 1 Joule 1 J 1 KJ 1 KiloJoule 10 3 Joule 1000 J 1 MJ 1 MegaJoule

Nadere informatie

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014 BUURTONDERZOEK BP 2014 1 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Belangrijkste resultaten Het vertrouwen van de landbouwers daalt in België, vooral in de melkveesector. De evaluatie van het financieel resultaat loopt

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

Energie - vandaag en morgen

Energie - vandaag en morgen Energie - vandaag en morgen General Information Summary Middelbare scholieren (15-16 jaar) leren in een lerende centrale leeromgeving over energiegebruik, fossiele energie en hernieuwbare energiebronnen.

Nadere informatie

Voorstelling onderzoek

Voorstelling onderzoek Wet op de verhaalbaarheid van erelonen - p. 1 Enquête "De wet op de verhaalbaarheid van erelonen van advocaten": resultaten Voorstelling onderzoek 1) Doelstelling Met deze enquête wilde De Juristenkrant

Nadere informatie

Lessenserie Energietransitie

Lessenserie Energietransitie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Thema s en onderwerpen Overzicht Lessenserie Energietransitie Thema s en onderwerpen per les De zoektocht naar voldoende energie voor de komende generaties is één van de belangrijkste

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling Op de internationale milieuconferentie in december 2015 in Parijs is door de deelnemende landen afgesproken, dat de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Roken in het gezin. Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker. Roken in het gezin TNS 140391

Roken in het gezin. Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker. Roken in het gezin TNS 140391 Contents 1 Studie-opzet 3 2 Wie rookt binnen het gezin? 7 3 Roken in aanwezigheid van het kind 4 11 5 Opvoedingsstijl van rokende ouders 28 6 Houding van de ouders t.o.v. de problematiek 7 Key Facts 48

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

voor tegen gemaakt door: 2009

voor tegen gemaakt door: 2009 In oktober 2008 maakte De Argumentenfabriek in opdracht van De Volkskrant een overzicht van de argumente n - en het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederlan d. De Argumenten kaart Kernenergie is gefabriceerd

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Spaar energie! Energieverbruik op hol. Waarom besparen? Hugo Vanderstraeten. steeg de elektriciteitsprijs met 7 à 12%

Spaar energie! Energieverbruik op hol. Waarom besparen? Hugo Vanderstraeten. steeg de elektriciteitsprijs met 7 à 12% Hugo Vanderstraeten Energieverbruik op hol steeg de elektriciteitsprijs met 7 à 12% (Bron: CREG). Energie besparen = geld sparen. 3/4 van onze energie komt uit fossiele brandstoffen. De verbranding van

Nadere informatie

Kernenergie maakt deel uit van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering

Kernenergie maakt deel uit van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering BELGISCH NUCLEAIR FORUM STANDPUNT Kernenergie maakt deel uit van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering De vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Tussen 1965 en 2013 zijn de productie

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

My statement paper. Windturbines beïnvloeden het klimaat. Glen Pelgrims Ellen Van Dievel

My statement paper. Windturbines beïnvloeden het klimaat. Glen Pelgrims Ellen Van Dievel My statement paper Windturbines beïnvloeden het klimaat Glen Pelgrims Ellen Van Dievel 14 april 2015 1. Inleiding Tegenwoordig is hernieuwbare, groene energie een onderwerp waar veel over gesproken en

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De weg van de energie 5 Elektriciteit en aardgas leggen een hele weg af voor wij er thuis gebruik van kunnen maken. Verschillende spelers op de energiemarkt zorgen ervoor dat we over voldoende energie

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Nucleaire technologie: diversiteit, nut en uitdagingen voor de toekomst

Nucleaire technologie: diversiteit, nut en uitdagingen voor de toekomst Nucleaire technologie: diversiteit, nut en uitdagingen voor de toekomst 2 Markante feiten en cijfers Nucleaire technologie, essentieel voor vele dagelijkse toepassingen. Naast elektriciteitsproductie wordt

Nadere informatie

Kinderuniversiteit (Groene) energie?

Kinderuniversiteit (Groene) energie? Kinderuniversiteit (Groene) energie? Johan Driesen, Elektrotechniek Lieve Helsen, Werktuigkunde Leuven, 15 oktober 2011 Transport 15.10.2011 Kinderuniversiteit (Groene) Energie? 2 Transport 15.10.2011

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor 26 Juni 2012 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect. LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Informatieblad Begrippen Biobrandstof Brandstof die gemaakt wordt van biomassa. Als planten groeien, nemen ze CO 2 uit de lucht op. Bij verbranding van de biobrandstof komt

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren September 2012 1 Methodologie Universum De onderzoekspopula/e bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud. Dataverzamelingsmethode De interviews werden

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2012 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statististische gegevens, van marktgegevens, van de

Nadere informatie

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Resolutie: Energie

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Resolutie: Energie Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Resolutie: Energie Definitieve versie op het JOVD Najaarscongres van 3 en 4 december 2011 te s Gravenhage Maarten Oude Kempers, politiek commissaris Milieu en

Nadere informatie

Macro-economische impact van hernieuwbare energie productie in België

Macro-economische impact van hernieuwbare energie productie in België Macro-economische impact van hernieuwbare energie productie in België SAMENVATTING Context van het onderzoek september 2014 Hernieuwbare energie is één van de belangrijkste oplossingen die door de beleidsmakers

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Caro De Brouwer 27/11/2013

Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 2e Master Irw Energie, KUL Erasmus Imperial College London Thesis: Solvent storage for postcombustion CCS in coal fired plants Voorzitter YERA Young Energy Reviewers

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen 2. 1. Lessuggesties Oriënterende en activiteiten op klasniveau 1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen Dit kwartet is een syntheseactiviteit. De meeste aspecten van energie die aan bod zijn gekomen,

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

De waarde van het BBP Onderzoek naar de consumptie van energie

De waarde van het BBP Onderzoek naar de consumptie van energie De waarde van het BBP Onderzoek naar de consumptie van energie Geschreven door: Lesley Huang en Pepijn Veldhuizen Vakken: Economie School en klas: Scholengemeenschap Were Di, vwo 6 Begeleider: De heer

Nadere informatie

Moet België overschakelen van nucleaire naar hernieuwbare energie? MYSTATEMENT PAPER TINUS MICHIELS EN BENOÎT VAN LESSEN

Moet België overschakelen van nucleaire naar hernieuwbare energie? MYSTATEMENT PAPER TINUS MICHIELS EN BENOÎT VAN LESSEN 2015 Moet België overschakelen van nucleaire naar hernieuwbare energie? MYSTATEMENT PAPER TINUS MICHIELS EN BENOÎT VAN LESSEN Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nucleaire energie... 2 2.1 Nadelen van nucleaire

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3 Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Atoomstroom.nl claimt dat de opwekking van elektriciteit met kerncentrales I. schoon, II. CO 2 -vrij en III. vrij van subsidies is. Ik zal u aangeven waarom

Nadere informatie

- Effectief Klimaatbeleid -

- Effectief Klimaatbeleid - - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft 18.0177 November 2008 Trendbox BV Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies

Nadere informatie

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool Naam: Thijs Groep: 6/7 School: St.Willibrordusschool 1 Voorwoord Voor je ligt het werkstuk van Thijs. Dit werkstuk gaat over zonne-energie. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp toen papa en mama ook

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Leo de Ruijsscher Algemeen directeur De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Docent TU Delft faculteit Bouwkunde Inleiding Nu de brandstofcel langzaam

Nadere informatie