Update financiële markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update financiële markten"

Transcriptie

1 Update fi 5 september 2014 Terugblik aandelen augustus Geopolitieke conflicten naar de achtergrond Wederom goede rendementen met obligaties Vooruitzichten voor september Meer stijgingspotentieel aandelen Einde of begin van langjarige hausse in aandelen Terugblik aandelen augustus Aandelen en obligaties zijn al zeven maanden op rij elke maand gestegen. Even leek het erop dat augustus de aftrap zou zijn voor een correctie op de aandelenmarkt. Maar na een dipje van 3% in de eerste weken sloot de wereldindex (MSCI All Countries World Total Return Net Dividend in euro, figuur 1) de maand af met een plus van maar liefst 3,8%, waarmee augustus de beste maand was voor aandelen dit jaar. De wereldindex is daarmee dit jaar met 12,2% gestegen, daarbij geholpen door een daling van de euro tegen de dollar van circa 4,5%. Een groot deel van de aandelen in die wereldindex luidt nu eenmaal in Amerikaanse dollars, of in een in meer of mindere mate aan de Amerikaanse dollar gekoppelde munt. Nu zien wij het afdekken van valuta s binnen aandelen, met name als het gaat om de Amerikaanse dollar, over het algemeen eerder als risicoverhogend zonder dat daar een extra vergoeding tegenover staat. De dollar is nog altijd de reservemunt van de wereld en in tijden van stress, dus wanneer de beurzen onder druk staan, heeft de dollar de neiging om te stijgen (mensen vluchten in de dollar) waardoor een deel van de koersdaling door de stijgende dollar wordt gecompenseerd. De uitslagen op portefeuilleniveau (de volatiliteit) gaan daardoor omlaag en niet omhoog. Nu is volatiliteit (jargon voor deze beursuitslagen) een bijzonder imperfecte maatstaf voor risico. Figuur 1: MSCI ALL Countries World Total Return Net Dividend in euro. Hoezo, Sell in May? 1

2 Volatiliteit wordt pas een risico als het geld gaat kosten. Het echte risico voor een belegger is immers permanent verlies van vermogen, bijvoorbeeld doordat mensen gaan verkopen door de toegenomen volatiliteit. Dat terwijl de geschiedenis ons wat anders leert, maar dit terzijde. Voor wat betreft het valutarisico in de portefeuille adviseren wij wel om bij Japanse aandelen de munt (de Japanse yen versus de euro) zoveel mogelijk af te dekken. Hoewel dit wel degelijk mag worden gezien als een extra gok op de yen, zijn wij ervan overtuigd dat hier wel sprake is van een risicobeperkende maatregel. In de eerste plaats is een uitdrukkelijke doelstelling van de Japanse overheid (of zo men wil de Bank of Japan) een zwakkere munt, maar belangrijker is dat wanneer het Abenomics-experiment toch onverhoopt mocht mislukken de kans groot is dat de yen crasht. Nu is het voorspellen van de yen in de afgelopen decennia nog lastiger gebleken dan het voorspellen van de dollar, maar de situatie in Japan is wel geëscaleerd tot een niveau dat terugkeer naar de tijd van voor Shinzo Abe zonder kleerscheuren voor de yen niet goed meer mogelijk is. Het is wat dat betreft erop of eronder. Geopolitieke conflicten naar de achtergrond Naast de stijging van de Amerikaanse dollar profiteerde de wereldindex van een verdere de-escalatie van de geopolitieke risico s, Poetin en Poroshenko zijn een staakt-het-vuren overeengekomen, vooruitlopend op een vredesakkoord. De onmenselijke praktijken van IS (voorheen ISIS) zorgen ervoor dat de Arabische wereld massaal afstand neemt van deze organisatie en dat er sprake is van een opmerkelijke verminderde politieke spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Na een wekenlange oorlog met af en toe een wapenstilstand, zijn ook Hamas en Israël een langdurig staakt-het-vuren overeengekomen. Ondanks alle geopolitieke conflicten zijn financiële markten in de zomermaanden gewoon verder gestegen. Wederom goede rendementen met obligaties Ook met obligaties worden dit jaar opmerkelijk hoge rendementen behaald. Vrijwel iedereen ging eind vorig jaar uit van een stijgende rente. Geen opmerkelijke uitspraak, gezien het feit dat de rente toen al op het laagste punt in eeuwen stond. Desondanks is de rente verder gedaald. Figuur 2: Barclays Euro Aggregate Total Return Index: Rendement zonder risico, zo lang het duurt... Tegenvallende groeicijfers en steeds verder dalende inflatiecijfers zorgen voor een openlijke discussie over een Japan-scenario voor de eurozone. Maar ook de negatieve rente van de ECB heeft toch verrassend goed gewerkt om de rente verder te laten dalen. Door deze hoge waardering voor obligaties is het risico daarvan verder opgelopen. Feitelijk kan men obligaties nu zien als geschreven putopties. Men ontvangt een kleine premie in de vorm van een zeer bescheiden rente zonder dat er sprake is van verdere upside, met de kans op aanmerkelijke koersverliezen initieel, die weliswaar in een later stadium goedgemaakt worden door de oplopende rentes. Ondanks deze asymmetrische kans/ risicoverdeling zijn obligaties nog altijd veel gevraagd. Nu zijn centrale banken de belangrijkste kopers en veel institutionele beleggers worden door irrationele regels bij elke rentedaling gedwongen om nog meer obligaties te kopen. Bovendien loopt het aanbod terug door teruglopende tekorten op overheidsbegrotingen. Met de impliciete belofte van de ECB dat de rente langere tijd laag zal blijven, lijken rentes voorlopig maar één kant op te kunnen en dat is nog verder omlaag. De 2

3 invloed en macht van de centrale banken mag wat dat betreft niet worden onderschat en dat is ook meteen de verklaring dat financiële markten de meeste schokkende geopolitieke ontwikkelingen van zich af kunnen laten glijden, maar elk woord van een centrale bankier op een goudschaaltje wegen. De Europese obligatie-index (de Barclays Euro Aggregate Total Return 500MM index, figuur 2) is in augustus met 1,6% gestegen, waardoor over de eerste acht maanden van dit jaar met obligaties een rendement kon worden behaald van 8,6%. Vooruitzichten voor september Statistisch behoort september niet tot de beste beursmaanden van het jaar. Psychologisch hebben de vrijwel onafgebroken koersstijgingen echter wel een positief effect, waardoor het optimisme nog wel even kan aanhouden (momentum). Komende uit de Grote Recessie en de soevereine schuldencrisis, waren veel beleggers bijzonder sceptisch tot soms zelfs ronduit pessimistisch. Tegelijkertijd ging de vergoeding op het risicovrije alternatief (sparen en risicovrije obligaties) voortdurend omlaag, waardoor deze groep wel gedwongen werd om risicovoller te beleggen. Deze tegenzin om risicovoller te beleggen zorgde ervoor (wellicht nog steeds) dat de vergoeding per eenheid risico bij obligaties extreem laag is, veel lager dan bij aandelen. Binnen aandelen verklaart het de focus op dividendbeleggen, hoge kwaliteit aandelen en aandelen met een lage volatiliteit. Het verklaart mogelijk ook waarom Amerikaanse beleggers zo weinig interesse hebben om buiten de Verenigde Staten te beleggen. Het wordt echter gevaarlijk als mensen gaan geloven dat de bomen tot in de hemel groeien en dat men het normaal gaat vinden dat de beurzen, en dan met name deze onderdelen, elke maand stijgen of dat de rente maar één kant op kan: omlaag. Gelukkig is het reservoir met pessimisten groot en zij wijzen op de risico s van deflatie, de nog altijd hoge schulden, de monetaire manipulatie, de overheidstekorten, de vergrijzende wereldbevolking, de groeiende inkomensongelijkheid, de te lage investeringen, de teruglopende productiviteit en de grenzen aan de groei als gevolg van het opdrogen van natuurlijke hulpbronnen. Daarmee kunnen ze nog wel even vooruit. Zij dragen bij aan de spreekwoordelijke muur-van-angst die elke gezond stijgende beurs nu eenmaal moet beklimmen. Meer stijgingspotentieel aandelen Toch komt de vraag naar voren wat er nog in het vat zit nu de oude beursrecords (helaas nog lang niet voor de AEX, maar daarover een andere keer) definitief lijken te zijn doorbroken. Morgan Stanley kwam deze week met een koersdoel voor de Amerikaanse S&P 500-Index in het jaar 2020 van 3000 punten (figuur 3). Nu doorbrak deze index vorige week voor het eerst de 2000 punten, dus wat dat betreft deed het rapport denken aan boeken met de titel Dow en Dow die ten tijde van de dotcombubbel uitkwamen. Morgan Stanley gaat echter uit van een voortgaande economische groei voor de komende vijf jaar, een winstgroei van 6% per jaar en een koers-winstverhouding van 17 in Geen wilde aannames derhalve. Figuur 3: S&P 500 Index inclusief prognose Morgan Stanley (grijs) Tegelijkertijd is een dergelijke studie natuurlijk een goed excuus om meer Amerikaanse aandelen in portefeuille op te nemen, na eerdere waarschuwingen van bijvoorbeeld GMO dat de Amerikaanse markt 75% overgewaardeerd zou zijn. Spijtoptanten die ingezet hadden op Europees herstel zonder daar dit jaar voor te worden beloond, die hun buik vol hebben van de wispelturige Japanse beurs of in opkomende markten alleen maar risico s zien, hebben nu de rechtvaardiging om meer in Amerikaanse aandelen te beleggen. Hebzucht is vaak 3

4 een sterkere emotie dan angst. Wij beleggen een belangrijk deel van de portefeuille in Amerikaanse aandelen, maar zijn toch positiever over aandelen buiten de Verenigde Staten. Het gewicht van Noord-Amerika in de wereldindex is inmiddels echter gestegen tot boven de 50% en ten opzichte daarvan adviseren wij een wat bescheidener positie. Nu schetst het rapport van Morgan Stanley een plausibel scenario. De kans bestaat zelfs dat die 3000 punten al eerder in zicht komt. Het is immers slechts een stijging van 50% vanaf het huidige niveau. De AEX-index steeg in de eerste helft van 1997 ook met 50%. Toen werd wel gesproken van een campinghausse, maar het jaar daarvoor was de stemming minder euforisch. Greenspan waarschuwde in december 1996 voor irrational exuberance en leek daarmee feitelijk de aftrap voor de rally te geven. Een dergelijke stijging voor de S&P 500 in enkele jaren lijkt nu niet goed voorstelbaar, maar ik kan u verzekeren dat dit ook gold in 1996 aan de vooravond van die opmerkelijke koersstijgingen. Amerikaanse aandelen zijn niet duurder dan toen, zeker niet als die worden gerelateerd aan de historisch lage rente. Toch geloven we dat juist in zo n optimistisch scenario de aandelen buiten de Verenigde Staten beter zullen presteren dan in de Verenigde Staten. Figuur 4: Divergentie rente VS-Eurozone pleit voor sterkere dollar het erop dat juist het monetaire beleid buiten de Verenigde Staten verder wordt verruimd, terwijl de eerste renteverhoging in de Verenigde Staten volgens de Amerikaanse obligatiemarkt over twaalf maanden al achter de rug is. Het is juist deze tegengestelde beweging die zorgt voor de recente kracht in de Amerikaanse dollar versus de euro. Dat is ook terug te zien in de tweejaarsrente. Daar waar het verschil voor de zomer nog geen 15 basispunten was (0,15%), is dat nu opgelopen tot meer dan 50 basispunten (figuur 4), en dan ook nog eens omdat de rente in de Verenigde Staten is gestegen en in de eurozone is gedaald. Einde of begin van langjarige hausse in aandelen Niet alleen dit jaar zijn de koersen na januari elke maand gestegen, al bijna zes jaar op rij stijgen de koersen. Alleen de crisis in de eurozone in 2011 zorgde voor wat onrust, maar dat is inmiddels nauwelijks meer zichtbaar op de lange termijngrafiek. Als we die zes jaar afzetten tegen de afgelopen twee decennia dan lijkt het alleen maar de vraag wanneer er sprake zal zijn van een grotere correctie. Dan gaat het om een correctie van meer dan 20% en niet om typische 10%-correcties waarvan er vaak meerdere zijn in elke bullmarkt. In de afgelopen twintig jaar waren er twee van dergelijke zware correcties. De eerste volgde op vijf jaren van stijgende koersen eind jaren negentig en de tweede na vijf jaar koersstijging tot aan de kredietcrisis. Per saldo kan worden gesteld dat de koersen de afgelopen twintig jaar (binnen weliswaar een grote bandbreedte) zijwaarts hebben bewogen (figuur 5). Figuur 5: MSCI World (euro), log-schaal, Global Financial Data De waardering voor deze aandelen is lager. Belangrijker is dat het winstverbeterpotentieel veel groter is door de relatief lage winstgevendheid en de lage winstmarges. Bovendien lijkt 4

5 Dergelijke langjarige zijwaartse bewegingen zijn er vaker geweest in de geschiedenis. Tot de jaren twintig bewogen beurzen per saldo zijwaarts (een belangrijk deel van het rendement kwam uit het dividend) om in de roaring twenties sterk te stijgen. Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog voordat de koersdalingen van de jaren dertig werden gecorrigeerd, waardoor men kan stellen dat de top eind jaren twintig pas begin jaren vijftig werd uitgenomen. Gezien de omvang van de tussentijdse correctie kan eigenlijk niet gesproken worden van een zijwaartse beweging, maar op deze correctie volgde wel de consumer bull van de jaren vijftig en zestig. Vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tachtig ging het weer mis en bewogen beurzen wederom voor bijna twintig jaar zijwaarts, waarna de bijzonder goede jaren tachtig en negentig volgden. De vraag is nu of een vergelijkbare ontwikkeling ook het beeld voor de komende tien jaar zal bepalen. Geen correctie, maar een vrijwel onafgebroken lange periode van koersstijgingen. De hiervoor genoemde argumenten van de pessimisten gaan vaak voorbij aan het aanpassingsvermogen van de mens, iets wat ook in financieel-economische modellen maar lastig is te programmeren. Deflatie is weliswaar negatief, maar een belangrijk deel van die deflatoire druk wordt veroorzaakt door technologische ontwikkelingen en globalisering. Is het slecht dat de prijzen van bijvoorbeeld computers dalen of dat producten tegenwoordig goedkoper geproduceerd worden in Azië, maar waardoor wel de welvaart van de gemiddelde wereldburger fors is gestegen in de afgelopen decennia. Velen hebben het over de toenemende inkomensongelijkheid binnen landen, maar wereldwijd is de welvaart steeds beter verdeeld. De totale koek is groter dan ooit en de politieke druk om die beter te verdelen, kan een impuls betekenen voor de consumptie. Bovendien zorgt de deflatoire druk ervoor dat de rente laag kan blijven. Als we naar de rente kijken dan vormen juist de afgelopen vier decennia een uitzondering op de regel en zijn er veel vaker periodes geweest in de wereldgeschiedenis dat de rente laag staat. Globalisering helpt ook om de effecten van vergrijzing te compenseren en het is maar de vraag of het echt een probleem is dat mensen tegenwoordig vijftien jaar langer leven, waarvan een steeds groter deel in goede gezondheid. Verder zitten we nog steeds in de technologische revolutie en moeten de productiviteitsvruchten van kunstmatige intelligentie, robotisering en biotechnologie voor een belangrijk deel nog geplukt worden. Daardoor zullen er banen verdwijnen, maar honderd jaar geleden was 30% van de bevolking in de westerse wereld werkzaam in de landbouw. Tegenwoordig is dat minder dan 2% en het is niet zo dat het resterende deel werkloos is. Ook de mogelijke tekorten op het gebied van grondstoffen (grenzen aan de groei, peak oil) gaan voorbij aan het aanpassingsvermogen van de mens. Financiële markten spelen daarin een belangrijke rol. Hoge grondstoffenprijzen stimuleren het zoeken naar en het investeren in alternatieven en besparingsmaatregelen. De vraag of beurzen verder kunnen stijgen, hangt voor een groot deel samen met de visie op de hiervoor genoemde vraagstukken. Uiteindelijk gaat het om het drieluik van economische groei, liquiditeit en waardering. Naarmate er minder twijfel is over de houdbaarheid van de economische groei en meer duidelijkheid over de langer laag blijvende rente van de centrale banken, is er ruimte voor hogere waarderingen. De waardering voor aandelen (en ook voor obligaties) is immers niets meer dan een verdiscontering van toekomstige kasstromen. Waardering is ook het belangrijke argument dat pleit voor aandelen en niet voor obligaties. Wij favoriseren daarom aandelen binnen een beleggingsportefeuille en blijven terughoudend met obligaties. Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Rabobank betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 5

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie Zeepbeleconomie Dit boekje bevat de persoonlijke visie van de auteur. Aan de inhoud ervan kan geen enkel recht worden ontleend. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade,

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets februari 2011 Kansen in commodities Laat die eurolanden maar failliet gaan Jim Rogers over grondstoffen, China en de eurocrisis op pagina 10. Aandelen De kracht

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

De eeuw van het aandeel

De eeuw van het aandeel De eeuw van het aandeel Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Koedijk, C.G. (auteur) Otten, R. (auteur) De auteurs zijn werkzaam aan het Limburg Institute of Financial Economics van de Universiteit Maastricht.

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT THEMA VERENIGDE STATEN SEPTEMBER 2014 WWW.FONDSNIEUWS.NL DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT (GEO)POLITIEK BOVENAAN DE BELEGGINGSAGENDA PAGINA 4-7 ZIJN AMERIKAANSE AANDELEN DUUR OF EUROPESE GOEDKOOP?

Nadere informatie