14-DAAGS T IJD S C H R IF T, G EW IJD A A N SC H E E PSB O U W, SCH EEPV AART EN HAVENBELANGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-DAAGS T IJD S C H R IF T, G EW IJD A A N SC H E E PSB O U W, SCH EEPV AART EN HAVENBELANGEN"

Transcriptie

1 S c h i p enw e r f 14-DAAGS T IJD S C H R IF T, G EW IJD A A N SC H E E PSB O U W, SCH EEPV AART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND HET INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART HET NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION IN SCHIP EN WERF" IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 1 VIERENTWINTIGSTE ja a r g a n g Overnemen van artikelen enz. zonder toestemming van de uitgevers verboden 14 JUNI 1957 No. 12 t ^ a ó ó a e j i e r ó ó c k i p y Een uitermate fraai schip, zonder overbodige luxe / doch overigens in alle opzichten voldoende aan de meest moderne eisen, hield op 23 januari 1957 de officiële proeftocht. O p deze dag, die ongetwijfeld zowel bij de Holland Amerika Lijn als bij de bouwers van het schip de N.V. Dok- en W erf Mij. W ilton-fijenoord" in dankbare herinnering zal blijven gegrift, heeft H.K.H. Prinses Beatrix de doopplechtigheid verricht, een feit dat diepe indruk heeft gemaakt op alle genodigden j ' P pr p f ly l \ r \., 7 ' m a Ê m m w m vöor de^e exceptionele plechtigheid. W il vi Jj Officiële proeftocht Nadat de vele prominente genodigden, waaronder de ministers Luns, Cals, Hofstra, Staf en Suurhoff, de heer Pos, gemachtigd minister van Suriname, en vele leden van het corps diplomatique zich in de namiddag aan boord hadden begeven, arriveerde tegen 5 uur Prinses Beatrix met haar gevolg, de kapitein-lt. ter zee P. J. S. de Jong, adjudant van H.M. de Koningin, en mejuffrouw Mr. M. Meurs, particulier secretaresse der Prinses. H.K.H. werd op de kade ontvangen door de heren W. H. de Monchy en W. N. H. van der Vorm, directeuren der Holland- De doopplechtigheid door H.K.H. Prinses Beatrix

2 * '" -ïfe- SPINTAPSUNO <-?... TOPDEK. BRUGDEK. BOVEN - PROMENADEDEK. PROMENADEDEK. ALGEMEEN PLAN T.S.S. STATENDAM

3 C DEK D" DEK. n ** r I > [ d e > r 3 * r... ;..'.... J 1 «USL.fmj.ifJMA 1 rnrttwca

4 AANZICHT OP DE VLOER AANZICHT OP PLATFORMDEK INDELING MACHINEKAMER EN KETELRUIM DOORSNEDE OVER SPT. 9 0 GEZIEN NAAR ACHTERSCHIP PLATFORMDEK. 1. H.D. Turbine L.D. Turbine Hoofdcondensor Tandwielkast Hoofdcirculatiepomp Hoofdluchtejecteur Manoeuvreerstand Machine telegraaf Hoofdschakelbord Turbo generator H ulpluchtejecteur Sm.oliepomp turbogenerator Sm.oliefilter (Vokes) Sm.oliefilter (m agnetisch) Sm.olievoorw armer 16. Sm.oliepurifier Sm.olieaftaptank Sm.oliepomp Sm.oliekoeler S.O.S. pomp Injectiepomp drinkw ater D rinkwaterm engtank Lenspomp Sanitary pomp Zoutwaterhydrofoor Zoutwaterdruktank W asw aterfilter Waswaterhydrofoor W aswaterdruktank Waswaterpomp Drinkwaterpomp D rinkw aterfilter D rinkwaterhydrofoor D rinkwaterdruktank Condens.pomp turbogenerator Zout koelwaterpomp verdamper Verdamper Hulpcirculatiepomp V oedingwatertrimpomp Schone ballastpomp Vuile ballastpomp Condens.pomp A.C. condensor W armzoetwaterpomp A.C.set Koudzoetwaterpomp A.C.set Airconditioning set Zoutkoelwaterpomp A.C.set Lage druk voorwarmer & drainkoeler Condens.pomp L.D. voorwarmer Sewage tank Sewage compressor Hoofdcondensaatpomp Atm. draintank Brandbluspomp O ntluchtingsvoorwarmer Condens.pomp ontl. voorwarmer Hoofdvoedingpomp Havenvoedingpomp Luchtcompressor W erkluchtvat R egelluchtvat Ketelbord Ketel Observatie- en draintank Voedingpomp contaminated systeem Stoomontwikkelaar Lenswaterreiniger Brandstof trimpomp Stookoliepomp Stookolievoorwarmer Stookoliezuigfilter Stoomoliepersfilter Elek. opstookpomp Sprinklertank Sprinkler zeewaterpomp Sprinkler compressor Sprinkler zoetwaterpomp O nderwindventilator Sm.olie settlingtank Sm.oliedruktank Draaibank Slijpmachine Boormachine Condensor A.C.sets Luchtverhitter Res. gedistilleerdwatertank Z uig-trek-ventilator Persventilator ketelruim Nooddynamo aggregaat Persventilator machinekamer Zuigventilator machinekamer Brandstofsettlingtank Sm.olie voorraadtank Sm.olie aflooptank Zoetwatertank no. 9 Ketelvoedingwatertank Brandstoftank Vuile lenswatertank (B.B.) Brandstofovervloeitank (S.B.) Cofferdam Pakkingbuscondensor INDELING MACHINEKAMER T.S.S. STATENDAM

5

6 H J? y H1 mn m hm int mi«liiiriim ui SölS Vertrek s.s. Statendam voor de overdrachtsproefvaart De doopplechtigheid H.K.H. Prinses Beatrix wordt bij de doopplechtigheid door de heer W. H. de Monchy gefeliciteerd. Aan de andere zijde van de Prinses bevindt zich de heer C. J. A. van Daalen, oudste directeur van Wilton-Fijenoord en de Kapt.-Lt. t.z. P. J. S. de Jong, adjudant van H.M. de Koningin.

7 Kiellegging Amerika Lijn. Aan boord van de Statendam werd de Prinses verwelkomd door de kapitein, de heer C. Haagmans, en werden de directie-leden van Wilton-Fijenoord en commissarissen van de H.A.L. en Wilton-Fijenoord aan H.K.H. voorgesteld. De standaard der Prinses werd gehesen en het schip vertrok. Allereerst werden aan H.K.H. de verschillende zalen van het schip getoond en werd thee geserveerd. Bij die gelegenheid maakten de ministers en het corps diplomatique hun opwachting en vond voorstelling van een aantal gasten plaats. Tussen 7 en 8 uur werd een aperitief gebruikt en onderhield de Prinses zich met de aanwezigen. Te E uur verzamelde men zich in de eetzaal. Alvorens de maaltijd aan ving werd door H.K.H. de doop van het schip verricht. Niet zoals gewoonlijk door het breken van een fles gevuld met champagne tegen de scheepshuid, doch, in verband met het jaargetijde en de reeds heersende duisternis, in de eetzaal, waar H.K.H., daartoe uitgenodigd door de oudste directeur van Wilton-Fijenoord, de heer C. J. A. van Daalen, de champagne deed vloeien over de daar opgestelde scheepsklok, terwijl zij de woorden uitsprak: Ik doop u Statendam en wens u behouden vaart. De heer Van Daalen dankte de Prinses en bood H.K.H. een souvenir aan, zomede de zilveren bijl, waarmede het koord van de gongklepel werd doorgehakt, zodat deze voor de gongslag, die de doop bezegelde, werd vrijgegeven. De heer De Monchy richtte eveneens enige erkentelijke woorden tot de Prinses en bood H.K.H. ter herinnering de bokaal aan, waaruit de champagne voor de doop was gegoten. Tegen het einde van het diner vond de overdracht van het schip plaats. De heer Van Daalen wendde zich daartoe namens Wilton-Fijenoord tot de heer De Monchy, die de Holland- Amerika Lijn vertegenwoordigde. De heer Van Daalen uitte zijn vreugde erover, dat hij die dag het schip aan zijn reders kon aanbieden. Wel was de tijdige voltooiing van dit schip geen lichte taak geweest, gezien de korte tijd, die ter beschikking stond, de grote bedrijfsdrukte op de werf en de daaraan niet geheel beantwoordende personeelsbezetting, waarvan verdere aanvulling wenselijk is. De heer Van Daalen was dankbaar gestemd ten aanzien van allen, die het succes van die dag mogelijk hadden gemaakt, directie en andere heren der H.A.L., Lloyds, diverse autoriteiten, onderaannemers en hun personeel en de eigen mensen, die met enthousiasme dit grote werk hadden tot stand gebracht. De heer De Monchy aanvaardde de Statendam en betuigde zijn tevredenheid over het mooie schip. Hij prees o.a. de aangename verhouding tussen rederij en werf en wees er op, wat er zo al aan te pas kwam om een schip als dit in de vaart te brengen, vanaf het moment, dat de bouw overwogen wordt tot het moment van voltooiing. Nauwe samenwerking is daartoe onontbeerlijk. Ook de heer De Monchy gaf uiting aan zijn dankbaarheid tegenover alle betrokkenen. Nog sprak op geestige wijze minister Luns, die werf en rederij namens de Regering geluk wenste. De heer Luns merkte op, dat hij aanvankelijk had geaarzeld, bij afwezigheid wegens familie-omstandigheden van zijn collega van Verkeer en W aterstaat, hier te spreken, tot hij zich herinnerde zelf in zoverre bij zee en zeevaart betrokken te zijn, dat hij nog altijd de status van reservematroos-seiner van de Kon. Marine bezit, waarbij hij voor 26 jaren diende. De heer Luns kwam weer meer in de sfeer van minister van buitenlandse zaken, toen hij de Statendam een nieuwe trotse ambassadeur van Nederland noemde. Hij deelde mede, dat H.M. de Koningin het voornemen had de heer De Monchy op 24 maart, de geboortedag van admiraal Michiel de Ruyter, te begiftigen met de De Ruytermedaille in goud, een hoge en zeer zelden verleende onderscheiding.

8 Ter vervanging van de passagiersschepen Volendam en Veendam, welke respectievelijk in de jaren 1952 en uit de vaart waren genomen, verzocht de Holland-Amerika Lijn aan de Werf Wilton-Fijenoord een voorlopig plan te maken van een passagiersschip van ongeveer dezelfde grootte als beide uit de vaart genomen schepen. Dit plan zou als basis moeten dienen voor onderhandelingen over de bouw van een nieuw groot passagiersschip. De gedachten gingen uit naar een schip met een snelheid van ongeveer 19 knoop, de diepgang zou in verband met het voornemen om het schip het grootste gedeelte van het jaar cruises te laten maken, waarbij vele havens met beperkte diepte bereikbaar moesten zijn, ongeveer 7,50 meter moeten zijn. Daar het schip overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandsche Scheepvaart Inspectie gebouwd moest worden, zou de breedte bepaald zijn door de eis, dat met toepassing van een minimum hoeveelheid vaste ballast voldaan zou worden aan de gestelde eisen voor de stabiliteit in geval van lekworden. Na verschillende wijzigingen waarbij, ten gevolge van het opvoeren van het aantal passagiers dat voor een rendabele exploitatie noodzakelijk werd geacht, de oorspronkelijk vastgestelde lengte met ca. 8 meter werd vergroot met behoud van de oorspronkelijke breedte en diepgang, kon de uitwerking van de definitieve plannen in het najaar van 1953 ter hand worden genomen, zodat in november 1953 gelijktijdig met de opdracht voor het t.s. Dinteldyk aan de Werf de definitieve opdracht voor de bouw kon worden verstrekt. Beide schepen zouden ongeveer gelijktijdig gebouwd worden en wel naast elkaar in het grote bouwdok van de W erf van Wilton-Fijenoord. De toebereidselen tot de bomt van de Statendam Op 18 juni werd de eerste vlaksectie voor de Statendam in het bouwdok gelegd, op 12 juni 1956 kon het schip voor verdere af bouw aan de afbouwkade uit het dok gevaren worden. De eerste technische proeftocht werd gehouden op 15 en 16 december 1956 gevolgd door een proeftocht op 14, 15 en 16 januari De eerste reis naar New York werd op 6 februari 1957 aangevangen. De Statendam is het derde schip dat onder deze naam door de Fïolland-Amerika Lijn in de vaart is gebracht, de eerste Statendam, groot bruto register ton aanvaardde in 1898 haar eerste reis, in 1929 voltooide Wilton-Fijenoord het op de Werf Harland & Wolf gebouwde casco van de tweede Statendam, groot ruim bruto register ton, welk schip in 1940 door brand tengevolge van oorlogshandelingen in Rotterdam verloren ging. Opbomv der privé-badkamer secties Overzicht tijdens de bouw kort na de kiellegging Met de voorlopige ontwerpen waren reeds weerstands- en voortstuwingsproeven genomen in de sleeptank van het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, met modellen volgens de definitieve hoofdafmetingen werden de proeven afgemaakt waarbij voor diepgangen van 26'-0" en 24'-0" proeftocht- en bedrijfsprognoses werden gemaakt. Tegelijkertijd werd de gunstigste vorm en stand van de asbroeken vastgesteld. De schroeven, welke volgens een ontwerp van het N.S.P. zijn vervaardigd, zijn op cavitatie-eigenschappen onderzocht in de cavitatietank van deze instelling. In de windtunnel van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium te Amsterdam is een boven-watermodel onderzocht om de meest gunstige vorm van de schoorsteen vast te stellen waarvoor de neerslag van rook en roetdeeltjes op de Promenadeen Sportdekken tot een minimum beperkt zou blijven. Daar in de achterzijde van de schoorsteen ook de af voer van de ven tilatielucht van de kombuizen is aangebracht, is gelijktijdig in de windtunnel onderzocht op welke wijze de open dekken achter de schoorsteen vrij van hinderlijke etenslucht konden worden gehouden. De bouw van de Statendam Met de bouw van de Statendam, eerst alleen bekend onder bouwnummer 753 en daarna onder de naam X-dam, werd op 18 juni in het bouwdok van Wilton-Fijenoord een aanvang gemaakt. In maart van datzelfde jaar werden de eerste w erk zaamheden verricht op de mallenzolder en toen de kiel aan de zuidzijde van het bouwdok gelegd werd, was ruim 1500 ton van het voor het schip benodigde materiaal bewerkt.

9 Kiellegging BOUW N 753 Stellmgiverk rondom het voorschip Uitdokking De bouw verliep voorspoedig. Reeds twee weken later werden de eerste secties van de dubbele bodem aan boord geplaatst en in begin augustus werd het eerste paneel van de huid bijgezet. In verband met de hoogte van de huid werd deze in twee secties boven elkaar uitgevoerd. Begin september kwamen secties van het onderste dek aan boord. Reeds in januari werd de vooraf gereed gemaakte sectie van de voorpiek met een gewicht van 46 ton aan het schip gemonteerd en in februari en m aart volgden respectievelijk het onder- en bovenstuk van de heksectie. De voorpiek was evenwel niet het zwaarste deel dat in één geheel geplaatst werd; secties van de dubbele bodem kwamen tot een gewicht van 51 ton. In maart was men ook aan de montage van het bovenste geheel doorlopende dek, het promenadedek, toe. Gedurende de

10 Plattegrond van binnen- en buitenkmtten touristenklasse wintermaanden werd buiten op de bouwplaats nogal wat hinder van de strenge koude ondervonden. Er werd besloten de Statendam op 12 juni 1956 uit het bouwdok te varen. De bouw verlangde eigenlijk nog een langere tijd in het bouwdok, maar in verband met de diepgang van het casco en de beperkte waterhoogte boven de drempel van de deur, die het dok afsloot, was deze datum noodzakelijk. 11 juni was het schip drijvende in de vaargeul van het dok en lag recht voor de uitgang. De volgende dag* werd het schip bij hoog water langzaam door de lieren van de drijvende bok Titan en met behulp van sleepboten door de opening van het bouwdok heengetrokken. Met ballast beladen wagens voor sectie-vervoer hadden aan BB en SB vastgemaakt om het schip recht boven de geul te houden. Dit alles was nodig omdat aan weerszijden van het schip bij de opening slechts een afstand van 22 cm vrij bleef. De operatie slaagde uitstekend en werd begunstigd door goed weer. Na het uitdokken werd de Statendam aan de afbouwkade gemeerd voor de verdere afbouw. Technische proeftocht Van 14 tot 17 januari 11. vond, onder zeer grote belangstelling, de technische proeftocht plaats van het nieuwe, grote passagiersschip voor de Holland-Amerika Lijn, welke uitstekend is verlopen en waarbij het fraaie schip ruimschoots aan de verwachtingen heeft voldaan. Tijdens de proeftocht bleek dat het schip nagenoeg trillingvrij is. De laatste nieuwigheden zijn bij de bouw toegepast. Het schip is praktisch geheel gelast, waardoor een besparing van % op het gewicht werd verkregen. De Statendam is uit gerust met de z.g. stabilisatievinnen, welke het slingeren tot een minimum beperken. Hoewel tijdens

11 Eetsalon lc Klasse de proeftocht het schip vrijwel niet heeft geslingerd, is de ervaring opgedaan met de Kyndam en Maasdam, dat de slingeringen van 20 tot 2 slagzij kunnen worden teruggebracht, waardoor het comfort voor de passagiers aanm erkelijk stijgt. Rederij en w erf zijn unaniem uiterst tevreden over de behaalde resultaten met dit op één na grootste schip van onze koopvaardijvloot (behalve de Willem Barendsz en de tankers). De inrichting is uitermate geriefelijk en voor deze inrichting werd de Nederlandse industrie in de gelegenheid gesteld te tonen tot w at zij in staat is. Als de Statendam volgeboekt is, bevinden zich 1388 personen aan boord, nl. 433 bemanningsleden, 84 eerste klasse passagiers en 871 passagiers in de toeristenklasse. De eerste klasse accommodatie bevindt zich op het brugdek (9 éénpersoonshutten en 1 tweepersoonshut) en op het boven-promenadedek (4 éénpersoonshutten en 29 tweepersoonshutten) waarvan 11 hutten m et pullmanbed. In de toeristenklasse vindt men op het hoofddek het A-dek, het B-dek en het C-dek 197 éénpersoonshutten, waarvan 195 met pullmanbed en 134 tweepersoonshutten, alle m et pullm anbed. Alle bovenstaande hutten zijn voorzien van eigen bad- of douchekamer. Op het B- en C-dek bevinden zich 20 éénpersoonshutten met pullm anbed, 7 tweepersoonshutten met pullmanbed en 4 tweepersoonshutten met elk twee pullmanbedden. Deze z.g. Atlantic Class3 -hutten zijn zonder eigen bad- of douchekamer. Aan boord hebben de passagiers te hunner beschikking: Op het boven-promenadedek een restaurant, de Drawingroom, de Club-Room en een bar. Op het promenadedek zijn verder voor de toeristenklasse aanwezig de Observatory met bibliotheek, de Lounge met kaartkamer, een bar, een rooksalon en nog enkele andere vertrekken. De eetzaal voor de toeristenklasse bevindt zich op het B-dek. Verder is er een theater op het C-dek en een kinderspeelplaats op het sportdek. Op het D-dek bevindt zich ook een zwembad. Verder treft men aan boord al die zaken aan die de verwende passagier, zeker de Amerikaanse passagier, verlangt. Er zijn kapsalons, een parfumeriewinkel, een radiostation met wachtkamer en spreekcel voor de passagiers, hospitalen voor passagiers en bemanning, met operatiezaal, spreek- en onderzoekingskamer, tandartskamer, een isolatiehospitaal voor besmettelijke ziekten, een roomijsfabriek, patisserie, koffiepantry, wijnbar, een wasserij met wasmachines, centrifuges, droogtrommel, overhemden- en boordenpers, enz., een drukkerij, een fotografie-werkplaats en w at dies meer zij. Er zijn verschillende belangrijke kenmerken van de inrichting der accommodatie, die de Statendam van andere schepen onderscheidt. H et promenadedek is met glas afgeschut over twee-derde van de lengte van het schip en bevat een aantal

12 appartementen, die werkelijk schitterend genoemd mogen worden. Het voorste compartiment met gebogen front, dat uitzicht heeft over het bakdek, wordt terecht het Observatorium genoemd. Achter dit Observatorium vindt men de Bibliotheek en de H.A.L. staat er bekend voor dat deze bibliotheek benevens de schrijfsalon prima is ingericht. Daarachter bevindt zich de Hoofdfoyer, met kaartkamer aan BB en wat bekend staat als de Ocean Bar aan SB. Dit is een groot appartement en wordt eveneens gekenmerkt door twee cirkelvormige constructies, één aan elk einde. Bij de lay-out van dit schip is knap gebruik gemaakt van cirkels en cirkelgedeelten. ^jfyutr oruirl r = 7 5 t = = f r Passagiersfait le Klasse Achter de foyer bevindt zich een zeer grote Lounge, waarvan de afmetingen alleen worden onderbroken door het ketelhoofd, dat door het allerachterste gedeelte loopt. Achter het machinekamerhoofd bevindt zich de grote pantry waarachter een zeer grote rooksalon met warande. De salon voor de toeristenklasse strekt zich over de gehele breedte van het schip uit vanaf de voorzijde van de bovenbouw tot aan het vooreinde van het machinekamerhoofd. De met glas afgeschutte promenade loopt naar achter voorbij de warande-rooksalon, alwaar men een open dekruimte vindt met een openlucht-zwembad. De bioscoop of schouwburgzaal bevindt zich hier beneden op het C-dek. Het is een afzonderlijk appartement met 332 z itplaatsen, een groot toneel en een projectie-cabine. Op het vóór- D-dek treft men nog een binnenzwembad en gym nastiekzaal aan. Over het algemeen kan worden geconstateerd dat in het gehele schip smaakvolle eenvoud werd betracht, welke men voornamelijk aantreft in de hutten van de toeristenklasse. Hier overheersen prettig aandoende lichte kleuren, zowel in de stoffering als bij de gebezigde gevarieerde houtsoorten. Passagiers ver blij ven A tlan tic klasse B-dek en C -dek Op het B-dek en C-dek bevinden zich 31 hutten welk tijdens de cruises voor het surplus aan bemanning worden gebruikt en op de regelmatige lijndienst als goedkoopste accommodatie kunnen worden verhuurd. Deze hutten zijn voorzien van wastafels en bezitten gemeenschappelijke toiletruimten. Alhoewel eenvoudiger van opzet dan de toeristenklasse, bieden deze wisselhutten nog een zeer geriefelijke accommodatie. Voor de vloerbedekking werd linoleum gekozen in lichte kleur. De bedden zijn hier 80 cm breed in de toeristenklasse 90 cm. De telefoons zijn afneembaar, terwijl de airconditioning door middel van panairs plaatsvindt. In totaal zijn er 31 hutten plaats biedend aan 77 passagiers. T oeristenklasse Bijgaande figuur geeft de plattegrond van twee buiten- en binnenhutten aan, waartussen de dwarsgang die zich bij de deuren der buitenhutten verwijdt. Aan de langsgang is deze afsluitbaar zodat de beide buitenhutten voor grotere gezinnen als één complex kunnen worden verhuurd. Uit de tekening blijkt, dat de buitenhutten in het algemeen beschikken over een badkamer met ligbad, wastafel en closet, terwijl de binnenhutten uitgerust zijn met een douche. Het getekende type kan als standaard worden beschouwd waarvan een zo groot mogelijk aantal is toegepast, waarvan slechts is afgeweken bij het vóór- en achterschip. Het aantal hutten is 3 31, plaats biedend aan 794 passagiers. Elke hut is van individual controlled airconditioning voorzien (thermostatische regeling) en bevat bovendien een fan. Bij de toilettafel en het schrijf meubel bevinden zich stopcontacten en een telefonische aansluiting, welke naar believen u itgeschakeld kan worden. Teneinde het plafond zo weinig mogelijk te onderbreken en de meestal sfeerloze verlichting vanuit het midden te vermijden werd voor de verlichting in hoofdzaak gebruik gemaakt van indirecte T.L.-armaturen: 1. Boven de poortbakken in een koofornament met sleuf voor het aanlichten der gordijnen. 2. Boven het schrijfgedeelte, gedeeltelijk ingebouwd in de bovenkast en afgeschermd door een geprofileerde perspex rand. 3. Boven de toiletspiegel in het plafond 2 Philips diepstralers met kopspiegellamp terwijl een wandlamp als aanvullende verlichting is toegepast. Elke kast is van een kast verlichting voorzien, werkend op microschakelaar. De zitmeubelen fauteuil, tabouret en toiletkrukje zijn bekleed met Vynide, gestoffeerd op schuimrubber in essen-uitvoering.

13 Eetzaal Touristenklasse Eerste klasse, Upper Promenade- en Boatdek Alhoewel het grootste gedeelte nl. 871 passagiers in de touristenklasse kan worden ondergebracht, zijn op het Upper Promenadedeck en het Boatdeck 43 hutten aanwezig voor 84 eerste klasse passagiers. De figuur op pagina 3 52 geeft de plattegrond van het standaardtype, waarvan echter, in verband met het plan, op vele plaatsen moest worden afgeweken. De standaardhut bevat een gescheiden zit- en slaapgedeelte. De bedden zijn los van elkaar gehouden. In het zitgedeelte is een bank met fauteuils geplaatst. Ook hier zijn de kasten zoveel mogelijk ingebouwd teneinde gladde wanden en daardoor grotere ruimtewerking te bereiken. De toilettafel bevindt zich tegenover de bedden. De spiegel wordt vanaf de zijden door Philinea armaturen verlicht. Evenals in de toeristen- en atlanticklasse zijn 5 kleurcombinaties toegepast elk met verschillende houtsoorten. De vloerbedekking bestaat uit een hoogpolig moquette tapijt. Alle eerste klasse hutten zijn buitenhutten. De badkamers van de tweepersoonshutten zijn iets ruimer bemeten dan die van de toeristen. Het bad is 160 cm lang. In een aantal hutten (18 stuks) is in verband met de beschikbare ruimte een zitbad toegepast. In de 9 éénpersoonshutten op het boatdeck zorgen Nijwabankbedden ervoor, dat de slaaphut overdag in een geriefelijke zithut kan worden veranderd. Recreatieruimte eerste klasse Op het Upper Promenadedeck zijn de recreatieruimten van de eerste klasse passagiers welke bestaan uit een Drawingroom (Lounge), Clubroom met aangrenzende Bar en een restaurant, plaats biedend aan 89 personen. De Drawingroom, gelegen op het Upper Promenadedeck, naar een ontwerp van Joost Schuil, is in de plattegrond in drie gedeelten onderverdeeld waarvan in het middengedeelte de dansvloer is geprojecteerd, terwijl de beide vleugels als ronde erkers zijn opgevat, waarin handgeknoopte tapijten van Han Polak. Tegen het gebogen wandgedeelte van de middenpartij werd het gobelin Angarium van Gisèle van Waterschoot van der Gracht geplaatst tegen een palissander achtergrond. De kastdeuren zijn bezet met decoratieve spiegels van dezelfde kunstenares, met motieven aan het gobelin ontleend, uitgevoerd in de ateliers van Tetterode te Amsterdam. Het plafond is bekleed met zacht groen Yynide. Voor de gebogen gesloten wandgedeelten in de erkers werd essen toegepast met metalen biezen waarop een verhoogd gedeelte van palissander. De overige wanden zijn in fraai getekend essen en palissander uitgevoerd. Yoor het moquette tapijt zijn twee kleuren gekozen. De Clubroom met Bar is dusdanig geprojecteerd, dat de bezoekers van de Bar eveneens het uitzicht op zee hebben. De

14 Gezicht in de eetzaal van de totmstenklasse scheidingswand wordt n.1. voor een groot deel geformeerd door een open bronzen plastiek van Han Rehm, die eveneens de beide reliefs tegen de wanden van de rookzaal uitvoerde. De eetzaal eerste klasse (U.P.D.), werd ontworpen door Carel Wirtz, die evenals de beide andere eerste klasse ruimten werd uitgevoerd door H. P. Mutters & Zn. te s-gravenhage. De gekozen materialen voor wanden en plafonds zijn noten en Vynide, voor de vloerbedekking moquette tapijt. De inkijk naar de pantry wordt gemaskeerd door een plastiek van Rudy Rooyackers van de vangst terugkerende vissers uitgevoerd in brons. Dienmeubelen en dressoirs zijn gelakt in kleur. Smoke room Verandah In verband met het gebruik op de cruises is deze ruimte in een sportieve sfeer gehouden. De metalen stoelen zijn besponnen met nylondraad. Het plafond is gelakt in twee kleuren. Tegen de achterwand is een linorelief geplaatst van Pieter den Besten, waarop de vijf werelddelen zijn uitgebeeld. De langswanden bieden gelegenheid voor het aanbrengen van posters van reisbureaux die van tijd tot tijd gewisseld kunnen worden. Library Zoals op de dekplannen is te zien werd de library geheel ingebouwd, waardoor voor de passagiers een bijzonder rustige ligging werd verkregen. De binnenramen, welke uitzien op de observatory zijn bezet met dubbel glas voor geluidwering. In deze ruimte is de bibliotheek ondergebracht evenals een drietal schrijftafels. De betimmering is uitgevoerd in Honduras mahonie in combinatie met ahorn, naar een ontwerp van H. van Tienhoven door De Nijs N.V. te Rotterdam, terwijl de tafelbladen in warerite werden gedecoreerd door Cuno van der Steene. De zaal werd in rustige kleuren gehouden. De stoffering werd geleverd door Convair te Amsterdam. Observatory Deze zaal ligt geheel op het voorschip en staat door middel van metalen hekken in verbinding met de vestibule, hetgeen een voordeel is voor de passage indien het show-buffet is opgesteld. Rond de kolommen werden leestafels geplaatst, terwijl een schrijftafel werd onder gebracht tegen het frontschot. H ierboven bevindt zich een relief van Nico Nagier, de ontdekking van Amerika, gestoken in notenhout en daarna in tonen van grijzen gepolychromeerd. De wanden zijn uitgevoerd in blank essen en vynide in lichte kleuren. Direct op de essen wand bracht Nel Klaassen een viertal decoraties aan, de vier winden, welke sterk werden geabstraheerd. De tafelbladen werden door Nel Klaassen en Nico Nagier gedecoreerd en zijn in warerite uitgevoerd. Voor de stoffering werd van wollen streepstof gebruik gemaakt van Convair te Amsterdam. Het tapijt in goudgeel en oud rose met kleine motieven werd geleverd door Gebrs. van den Brink in Hilversum. De verlichting vindt plaats door vele kleine lichtbronnen

15 Lounge Touristenklasse tegen het diagonaal onderverdeelde plafond en door wand- en staande lampen, welke door de N.V. Dam te Amsterdam werden geleverd naar ontwerp van H. van Tienhoven, die deze ruimte geheel verzorgde. De uitvoering was in handen van De Nijs N.V. te Rotterdam. Anteroom De anteroom is een voorruimte voor de rookzaal aansb-zijde. H et grote gobelin boven de lange bank aan de bron werd ontworpen door Nel Klaassen en uitgevoerd in het atelier de Knipscheer te Laren. De vloerbedekking is gedeeltelijk in rubber en handgeknoopt tap ijt van Kinheim uitgevoerd. De betimmering is in Kerasingo een Afrikaanse mahoniesoort met zeer fraaie tekening. Deze ruimte werd naar een ontwerp van J. Schuil uitgevoerd door H. Pander & Zn. te Leidschendam. Rookzaal Deze ruimte werd ontworpen door J. Schuil en uitgevoerd door H. Pander & Zn. te Leidschendam. De toegepaste houtsoort is geonduleerd mahonie van een zeer fraaie tekening. De wanddecoraties in ceramiek werden door Peter Roovers te Heijen ontworpen en uitgevoerd en stellen de jacht voor. Eveneens zijn van zijn hand de tafelbladen. Lounge Ontwerp H. van Tienhoven, uitvoering De N ijs. Deze zaal heeft een oppervlakte van 520 m2 en heeft zitplaats voor ca. 500 personen. H et niveau van de vloeren werd bij de raamwanden verhoogd, ten eerste om uitzicht over de zee te verkrijgen en ten tweede met het oog op de floorshows tijdens de cruises. De gehele zaal is belegd met D atap tapijt in verschillende kleuren, waarbij het motief hetwelk in het plafond werd gebruikt zich in het tapijt herhaalt. Teneinde een zo groot mogelijk aantal zitplaatsen te bereiken werden de meubelen zo ontworpen dat ze niet teveel ruimte innemen zonder concessies aan het comfort te doen. Voor de wanden werd palissander gekozen waartegen op enkele plaatsen versieringen in perkament met goud opdruk werden toegepast. De decoratieve voorstellingen zijn de vier jaargetijden naar ontwerp van Cuno van der Steene, uitgevoerd in ceram iek door Goedewagen te Gouda. Rond de döme bevindt zich een lichtkoof met neon sfeerverlichting, uitgevoerd door Philips. De gehele verlichting kan door trafos worden geregeld, ook door de pianist tijdens het dansen. De parketvloer is in drie houtsoorten uitgevoerd nl. teak, wenge en ahorn en werd geleverd door Bruijnzeel. Voor het m etaalw erk werd geanodiseerd aluminium in goudkleur toegepast. Voor de verlichting boven de dansvloer werden venetiaanse glaskelkjes gekozen, terwijl de eigenlijke dansverlichting in kleur door dubbel focusarmaturen in het plafond gebouwd w ordt bereikt. Bekledingsstoffen werden geleverd door Convair te Amsterdam, uit de ateliers de Haspel terw ijl de gordijnen uit Italië werden geïmporteerd. De wandkleden werden ontworpen en uitgevoerd door Ernée van der Linden- t Hooft.

16

17 Eetzaal toeristenklasse Deze zaal werd hoofdzakelijk in lichte tonen gehouden. Voor de betimmering werd eucalyptus gekozen, terw ijl de hoogtew erking van de zaal door het lichte plafond en de blauw geschilderde döme en verhogingen bij de lichtornam enten opm erkelijk kan worden genoemd. Opvallend zijn de grote glasmozaïeken langs de drie casingwanden, welke tropische landschappen voorstellen, uitgevoerd door Van Tetterode te Amsterdam, naar ontwerp van de glazenier Akkerm ans. Ook een abstracte metaaldecoratie van de hand van de te Parijs wonende N ederlander Cesar Domela N ieuwenhuis, u itgevoerd in verschillende metaalsoorten, verdient de aandacht. De zaal biedt plaats aan 5 30 personen. Het meubilair werd uitgevoerd in gebleekt essen en met drie verschillende kleuren Vynide gestoffeerd. Voor de vloer werden drie kleuren rubber toegepast, het gangpad in synthetische rubber. De gordijnen zijn van Italiaans Chintz, welke vanaf de achterzijde worden aangelicht. Het ontwerp is van J. Schuil en de uitvoering door De Nijs N.V. te Rotterdam. Ocean Bar De Ocean bar staat in verbinding met de vestibule en de lounge en dient dus tijdens grotere feesten als overflow voor een groot aantal passagiers. De geestige cartoons zijn op warerite en vynide aangebracht door Frans Haseveld. Voor de betimmering werd zw art gebeitst en in de nerf gekleurd essen gekozen. Tegen de wanden van de beide ronde nissen voor en achter zijn ronde banken geplaatst. De vloerbedekking welke oorspronkelijk in rubberbanen werd uitgevoerd zoals de foto laat zien, werd later gewijzigd in tapijt. De barinrichting werd verzorgd door W ilmeta. Het ontwerp is van H. van Tienhoven. Uitvoering De Nijs, Rotterdam. C ar droom Een gedeelte van deze ruimte wordt tijdens de cruises als cruise office gebruikt, waarbij schuifdeuren voor de afsluiting zorgen. De decoraties zijn gebaseerd op het gebruik van de ruimte en Cuno van der Steene ontwierp hiervoor een gobelin het kaartspel, geweven in de ateliers van Edward de Cneudt te Baarn. Aan de tegenover liggende wand en dus in het cruise office-gedeelte schilderde Riet Kooijman een wereldkaart op vynide met motieven welke aan de verschillende landen werden ontleend. De betimmering is uitgevoerd in eucalyptus met ahornbiezen, naar ontwerp van Van Tienhoven. De uitvoering werd verzorgd door De Nijs te Rotterdam. Z urm bad Het zwembad is gelegen op het D-dek en heeft een pool van 7 X 5 m, bezet met Venetiaans glasmozaiek in verlopende kleuren blauw om de kleur van het water te versterken. De bodem is belegd met glasmozaiek in golffiguren waartussen gedeelten die in zandkleur zijn gehouden.

18 Bruto inhoud ,33 reg. tons Netto inhoud ,45 reg. tons Aantal d ek k en... 9 Laadruim inhoud: gewone lading (balen) cub. ft. koellading cub. ft. Dienstsnelheid knoop Maximum vermogen... 2 X apk Aantal passagiers: eerste klasse toeristenklasse 868 to ta a l Bemanning totaal a a n ta l Touristenklasse buitenhut Eén der wanden is bezet met een glasdecoratie over de gehele breedte en hoogte van de hand van de glazenier Akkermans, een abstracte voorstelling gevend van submarine life. De kleedcabines voor dames en heren bevinden zich ter weerszijden evenals een turks bad, met de daarbij behorende massage en rustkamers. Het plafond heeft het verloop van het amphitheater van de cinema, die boven het zwembad is gelegen, waarin de schuine lijnen de lengte accentueren en is uitgevoerd in wit arbosite terwijl ook de andere kleuren in het bad licht en hygiënisch gehouden zijn. Banken en tafels in de observatoir zijn bekleed met glasmozaiek en hebben een eenvoudige decoratie in diverse kleuren. De ruimte is mechanisch geventileerd. Grote aandacht is besteed om het klotsen van het water bij slingerend schip zoveel mogelijk tegen te gaan. Onderwaterverlichting is aangebracht aan de twee lange zijden. De uitvoering geschiedde door De Lint N.V. te s-gravenhage naar ontwerp van architect C. J. Engelen. T heater Het theater is gelegen op het C-dek en biedt plaats aan 340 passagiers, waarvan een gedeelte is afgescheiden door lage wanden, hetgeen gereserveerd is voor 46 passagiers der eerste klasse, waarvoor aparte ingangen zijn geprojecteerd. In verband met de geringe hoogte en de mogelijkheid van het weerkaatsen der projectiestralen is het plafond in night blue uitgevoerd terwijl willekeurig geplaatste diepstralers voorzien van stervormige openingen een starlit hemel suggereren. Teneinde een rustige sfeer te bereiken, aangezien het theater ook voor godsdienstoefeningen zal worden gebruikt, zijn de kleuren in hoofdzaak goud-koningsblauw en anthraciet. Algemene gegevens De dekplannen geven een overzicht van de indeling van het schip, waarvan hieronder de voornaamste afmetingen en enkele algemene gegevens volgen: Lengte over alles Lengte tussen de loodlijnen 195,77 m 642'- 35/8" 176,24 m 578'- 2 5/%' Breedte op buitenkant spanten Grootste breedte gemeten over het 24,00 m 78'- 9" promenadedek 24,61 m 80'- 9" Holte in de zijde tot B-dek (schottendek) 10,15 m 33'- 3/g" Holte in de zijde tot H oofddek 15,83 m Sl'-ll1//' Holte in de zijde tot Promenadedek.. 18,50 m 60'- 83/$" Maximum diepgang... 7,92 m 26'- 0" Draagvermogen op deze diepgang.. ± 6000 tons Het langsaanzicht geeft een indruk van het uiterlijk van het schip, waarvan de hellende, iets gebogen voorsteven met de sterk uitwaaiende spanten in het voorschip, karakteristieke kenmerken zijn. Als gevolg van de uitwaaiende vorm is het open voordek vóór de opbouw zeer ruim, achter de opbouw loopt het dek door tot het achterste punt van het ca. 10 m overhangend kruiserhek. Het frontschot staat iets hellend en heeft een flauwe ronding met afgeronde hoeken in de zijden. Over de gehele lengte van de opbouw is het Promenadedek overgebouwd, aan de zijden steekt dit dek ongeveer 305 mm buiten de romp. De zijden van de scheepsromp staan verticaal zonder tumble home. De sterk uitwaaiende vorm van het voorschip boven de waterlijn werd gekozen om het schip goede zee-eigenschappen te geven, verwacht wordt, dat met deze vormgeving de stampbewegingen in zware zeegang zullen worden gedempt. Om de slingerbewegingen in zeegang te reduceren is het schip uitgerust met fin-stabilizers, welke vóór het ketelruim zijn aangebracht. Het schip is geconstrueerd volgens de hoogste klasse van Lloyd s Register voor een maximum diepgang van 7,92 m, enige boven-langsverbanddelen zijn met het oog op de vaart in de Noord-Atlantische Oceaan extra boven Lloyd s eisen verzwaard. De afmetingen van de voornaamste verbanddelen zijn te vinden in de grootspanttekening. Uitgezonderd het stringerhoekstaal, de berghoutsgang en de kimgang, welke geklonken zijn, is de gehele romp elektrisch gelast. In de dubbele bodem is een systeem van langsspanten in combinatie met dwarsscheepse raamspanten toegepast, de huidspanten en de dekbalken van alle dekken zijn dwarsscheeps. Door 4 rijen stutten worden de dekken gesteund, waarbij zoveel mogelijk de in de dragerlijnen gelegen stalen schotten als dragende wanden zijn uitgevoerd. Bijzondere vermelding verdient de ondersteuning van de le Klasse hut

19 Kaart kamer dekken boven liet theater, waarin geen stutten geplaatst konden worden om het filmdoek voor alle toeschouwers vrij van obstakels in de gezichtslijn te houden. De oplossing is gevonden door de gangwanden op het A-dek over de lengte van het theater als hoge liggers uit te voeren, welke de stutdrukken van de hogere dekken opvangen en naar onder overbrengen. De voorsteven, welke boven de w aterlijn volgens sterk toenemende stralen gebogen is, is geheel uit gelaste platen opgebouwd. De achtersteven en de schroefasdragers zijn van gietstaal. H et roer is als dubbelplaatroer uitgevoerd en geheel gelast. Om de lager gelegen dekhuiswanden van schuifspanningen te ontlasten is het bovenste dekhuis op het Brugdek op twee plaatsen dwarsover doorgesneden, de vrijstaande delen zijn door expansievoegen flexible met elkaar verbonden. Veel aandacht is besteed aan het schrankverband van de opbouwen, op regelmatige afstanden zijn hoge webspanten tegen de dekhuiswanden aangebracht, ter plaatse van de webspanten zijn de dekbalken als hoge plaatliggers uitgevoerd, waardoor een zeer sterk verband tegen schranken gevormd wordt. Dubbele bodem Onder de machinekamer is deze ingericht voor berging van smeerolie en zoetwater, onder het ketelruim en de voorste brandstofbunkers voor berging van brandstof, het resterende gedeelte is geheel beschikbaar voor het innemen van w aterballast. Totaal kan ca ton waterballast in de dubbele bodemtanks worden ingenomen. Op gebouwde tanks en bunkers Voor en achter het voortstuwingsgedeelte zijn op de dubbele bodem tanks voor brandstof en water aangebracht, welke tot het D-dek zijn opgetrokken. In totaal kan 1900 ton zoetwater worden medegenomen, dat uitsluitend gebruikt wordt voor wasdoeleinden. Naast waswater wordt drinkw ater gebruikt, dat echter niet wordt medegenomen maar wordt gedestilleerd uit zeewater door middel van twee in de machinekam er opgestelde verdampers. Een buffervoorraad van ca. 200 ton kan worden opgeslagen in een gedestilleerd-watertank, welke zich tussen de astunnels bevindt, deze tank is door een kofferdam gescheiden van de daaronder lig gende dubbele bodem. Ter weerszijden van de as tunnels zijn waswatertanks aangebracht en vóór de stabilizerruimte naast de kuip van het zwembad. Voor en tussen deze laatste tanks zijn in het voorschip brandstofbunkers aangebracht, door kofferdam m en van de w atertanks gescheiden. Bij het arrangement van bunkers en watertanks is er naar gestreefd, dat bij het verbruiken van brandstof en water slechts geringe variaties in de langsscheepse ligging van het gewichtszwaartepunt van het schip optreden. Om eenzijdig vollopen van de aan de huid grenzende tanks te voorkómen, waardoor in geval van een aanvaring zeer grote hellingshoeken zouden

20 kunnen ontstaan, zijn deze tanks paarsgewijze door grote overstroomleidingen met elkaar verbonden. De overstroomleidingen liggen in de dubbele bodem en kunnen door schuifafsluiters, welke van boven het schottendek bediend worden, geopend of gesloten worden. Er wordt steeds voor gezorgd, dat zodra een stel tanks ledig raakt, de afsluiter in de overstroomleiding geopend wordt. Aan de voorzijde van het ketelruim zijn de brandstofsettlingtanks aangebracht, welke zijn opgetrokken tot onder het C- dek. De voorpiek en de achterpiek zijn ingericht voor berging van waterballast en dienen uitsluitend om de trim van het schip te regelen. Waterdichte schotten en deuren Door 12 waterdichte schotten wordt de romp onderverdeeld in 13 waterdichte kompartimenten; behalve het aanvaringsschot, dat tot het A-dek doorloopt, zijn alle W.D.-schotten opgetrokken tot het B-dek (schottendek). Bijzondere maatregelen voor de waterdichte indeling waren nodig ter plaatse van het zwembad en het theater, welke ruimten onder het schottendek gelegen, grotere lengten vereisten, dan met de waterdichte indeling overeenkwam. De oplossing is gevonden door het voorste gedeelte van de langsscheepse begrenzingswanden waterdicht uit te voeren, waardoor in het waterdichte schot een nis gevormd wordt; om de ingangen naar het zwembad en het theater vrij te houden van waterdichte deuren is de nis tot voorbij het hoofdtrappenhuis getrokken. Totaal 24 waterdichte schuifdeuren maken het verkeer tussen de verschillende W.D. kompartimenten mogelijk. Alle deuren kunnen op de brug elektrisch worden geopend of gesloten, bovendien kunnen alle deuren boven het schottendek en ter plaatse van de deur door handwielen worden bediend. Op de brug is een verklikkerbord aangebracht, waarop met verklikkerlampjes wordt aangegeven welke deuren gesloten of geopend zijn. Bij de handwielen op het schottendek zijn eveneens verklikkerlampjes angebracht, welke de stand van de betreffende deur aangeven. Elke deur is voorzien van een elektro-magnetische koppeling, die automatisch de handbeweging uitschakelt als de deur elektrisch wordt bewogen, ter plaatse kan de deur door middel van een schakelaar elektrisch worden geopend, na het passeren sluit de deur weer automatisch. Brandschotten en branddeuren Overeenkomstig de eisen van de Nederlandsche Scheepvaart Inspectie is het schip door brandschotten in 5 verticale hoofdsecties verdeeld. Deze z.g. hoofdbrandschotten zijn geïsoleerd met gespoten asbest en strekken zich over de volle hoogte van het schip uit, onder het schottendek maken zij deel uit van de waterdichte indeling van het schip. Brandschotten zijn verder aangebracht rondom trappenhuizen en scheiden ruimten voor accommodatie van die ruimten welke bestemd zijn voor de voortstuwing, machines, lading, dienstgebruik e.a. De dekken welke de genoemde ruimten van elkaar scheiden zijn eveneens geïsoleerd met gespoten asbest, terwijl ter plaatse van brandschotten geïsoleerde stroken het doortrekken van warmte tegenhouden. Totaal zijn meer dan 160 branddeuren aangebracht, deze Drawingroom le Klasse

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters 3S"V^et ^ot^a^lmm Hoofdafmetingen Lengte Breedte Diepgang De stuurkuip is zelf-lenzend. De vloer is bedekt met teakhouten blokroosters. Achter de stuurkuip bevindt zich een hut met 2 bedden, voorzien van

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters In de deksalon heeft men zittend uitzicht. De achterwand kan geheel opengeklapt worden zodat één ruimte met de kuip ontstaat. Overigens zorgt ook een groot schuifdak ervoor dat de man of vrouw aan het

Nadere informatie

Het ontwerp. voorzien waardoor de boot onzinkbaar is. De romp is een visie op de watersport. Het leven op het water moet

Het ontwerp. voorzien waardoor de boot onzinkbaar is. De romp is een visie op de watersport. Het leven op het water moet HEINEEK 4800 COMFORT - DE NIEUWE GENERATIE JACHTEN Quality time Watersport is beleving. U wilt optimaal genieten van de natuur en de vrijheid van het varen, maar wel met alle comfort, luxe en bedieningsgemak.

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters VfWACK SLEPER 1500 length o.a. length huil length w.l. beam o.a. draft displacement ^P/// VRIPACK l'achting INTERNATIONAL / ^y naval archittits 6v 2 anwb.nl/watersport,

Nadere informatie

ACCOMMODATIE EN OPSLAG

ACCOMMODATIE EN OPSLAG INDEX 1 SCHAFTWAGENS SCHAFTWAGEN PL................. 2 SCHAFTWAGEN W................ 3 SCHAFTWAGEN W MET TOILET........ 4 SCHAFTWAGEN W MET KEUKEN/TOILET. 4 TOILETWAGENS TOILETWAGEN W..................

Nadere informatie

(Frans/Goofy) ( )

(Frans/Goofy) ( ) (RDM-collectie Johan Journée) www.kombuispraat.com (Frans/Goofy) (28-03-2010) Dit verhaal is zo goed mogelijk overgeschreven uit de oud-hollandse schrijfwijze van de jaren 30. Het verhaal gaat over het

Nadere informatie

Steeler NG43 Don Alfredo

Steeler NG43 Don Alfredo Steeler NG43 Don Alfredo Afmetingen Materiaal Bouwjaar Motorisering Aantal hutten : 12.92 x 4.30 x 1.08 mtr. : Staal : 2012 : 2 x 250 PK Steyr- Daimler turbo diesel : 2 Full options uitgerust met o.a.

Nadere informatie

kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen

kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen Tussen authentieke havengebouwen, eigentijdse horeca en smaakvolle nieuwbouw wordt het Kaviaarhuis gerealiseerd. Direct aan de gezellige kade kunt u wonen met

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

ROTTEKADE 44 BERGSCHENHOEK

ROTTEKADE 44 BERGSCHENHOEK ROTTEKADE 44 ROTTEKADE 44 OMSCHRIJVING Schitterend gelegen LUXE en MODERNE VRIJSTRAANDE ZES KAMER VILLA met eigen vrijstaande bewoonbare studio. Dit is een combinatie van een moderne robuust gestuukte

Nadere informatie

Bekendmakingen aan de scheepvaart

Bekendmakingen aan de scheepvaart Bekendmakingen aan de scheepvaart Nr. 269/1990 Bekendmaking aan de scheepvaart tot wijziging van Bekendmaking aan de scheepvaart no. 269/1990 (Voorschriften voor patrijspoorten, lichtranden en ramen) Het

Nadere informatie

TE HUUR. Huizen. Gooierserf 168. Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift

TE HUUR. Huizen. Gooierserf 168. Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift TE HUUR Huizen HUIZEN NABIJ HISTORISCH CENTRUM EN JACHTHAVEN Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift - Grote zonnige woonkamer met ruime eetkamer - Luxe ruime keuken in

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De De Nieuwe Kolk is het culturele hart van Assen. Theater,

Nadere informatie

TE KOOP. Interesse in deze woning? het Buske GV Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar

TE KOOP. Interesse in deze woning? het Buske GV Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar TE KOOP het Buske 33. 5708 GV Helmond 264.000 k.k. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 264.000 k.k. Postcode 5708 GV Ligging Aan rustige

Nadere informatie

Wimbledonpark 199 te AMSTELVEEN

Wimbledonpark 199 te AMSTELVEEN Wimbledonpark 199 te AMSTELVEEN Huurprijs 2.250 per maand OMSCHRIJVING: Mooi! Dit fraaie appartement,inclusief PARKEERPLAATS, is gelegen op de zesde verdieping in het prestigieuze complex Residentie Bellegarde.

Nadere informatie

Landverhuizerplein 53 ROTTERDAM

Landverhuizerplein 53 ROTTERDAM Landverhuizerplein 53 ROTTERDAM Vraagprijs: 419.000 k.k. MAARTENMakelaardij E maarten@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena

Nadere informatie

OOSTEINDSEWEG 151A BERGSCHENHOEK

OOSTEINDSEWEG 151A BERGSCHENHOEK OOSTEINDSEWEG 151A OOSTEINDSEWEG 151A OMSCHRIJVING Deze schitterende VRIJSTAANDE STIJLVOLLE VILLA met 9 kamers, inpandige dubbele garage en meerdere bergruimten. Het geheel is gelegen op 1840 m2 eigen

Nadere informatie

Levensgenieters. 14 drijvende waterwoningen Terwijde - Leidsche Rijn - Utrecht wonen op het water

Levensgenieters. 14 drijvende waterwoningen Terwijde - Leidsche Rijn - Utrecht wonen op het water Levensgenieters 14 drijvende waterwoningen Terwijde - Leidsche Rijn - Utrecht wonen op het water Plattegrond woonverdieping Plattegrond slaapverdieping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aanvullende informatie

Nadere informatie

Appartementencomplex Hoflaan. inzendingen ARC 2015 - INTERIEUR. PEÑA architecture

Appartementencomplex Hoflaan. inzendingen ARC 2015 - INTERIEUR. PEÑA architecture 2 1 Appartementencomplex Hoflaan inzendingen ARC 2015 - INTERIEUR PEÑA architecture 0 Project informatie: Project: Appartementen complex Hoflaan Adres: Hoflaan 60, 3062 JJ, Kralingen in Rotterdam Opdrachtgevers:

Nadere informatie

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE HUUR IN BEST, MOLENVESTE 41. Op

Nadere informatie

Dutch steel MY "de Ontmoeting"

Dutch steel MY de Ontmoeting Dutch steel MY "de Ontmoeting" AFMETINGEN : ca. 18.55 x 4.85 x 1.7 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 1 + 1 LIGPLAATS VRAAGPRIJS : Euro 297.000 : Scheepswerf J. vd Molen & Zonen -

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

Steeler NG50. London/Hiswa demo. Deze Steeler NG50 is alleen gebruikt tijdens beurzen en proefvaarten. Full-options uitgerust. Inruil bespreekbaar!

Steeler NG50. London/Hiswa demo. Deze Steeler NG50 is alleen gebruikt tijdens beurzen en proefvaarten. Full-options uitgerust. Inruil bespreekbaar! Steeler NG50 London/Hiswa demo Afmetingen : 14.99 (15.40) x 4.70 x 1.40 mtr. Materiaal : Staal Bouwjaar : 2011 Motorisering : 2x 280 PK Steyr-Daimler turbo diesel Aantal hutten : 3x Ligplaats : Steenwijk

Nadere informatie

Scheepsbezoek MS Eurodam Door Marcel Greefhorst / Holland International Reisbureau

Scheepsbezoek MS Eurodam Door Marcel Greefhorst / Holland International Reisbureau Scheepsbezoek MS Eurodam Door Marcel Greefhorst / Holland International Reisbureau Vandaag bezoeken we de MS Eurodam, het eerste schip van de Holland America Line in de signature klasse, het is 285 meter

Nadere informatie

ADRIANALAAN 23 ROTTERDAM

ADRIANALAAN 23 ROTTERDAM ADRIANALAAN 23 ADRIANALAAN 23 OMSCHRIJVING Zeer goed onderhouden en met hoogwaardige materialen afgewerkte ZES-KAMER 2-1 kap woning (bouwjaar 2007). De woning is gelegen op de rand van Hillegersberg/Schiebroek

Nadere informatie

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen Blad 1 voldoet momenteel op onderstaande wijze aan de CCR eisen Bij eerstvolgende verlenging wel niet nvt weet niet mogelijk onmogelijk weet niet minimaal maximaal 1 Brandkleppen op alle openingen machinekamers

Nadere informatie

TE KOOP CLARA WICHMANNSTRAAT 146 EINDHOVEN. Vraagprijs 209.000,- k.k. AANVAARDING IN OVERLEG

TE KOOP CLARA WICHMANNSTRAAT 146 EINDHOVEN. Vraagprijs 209.000,- k.k. AANVAARDING IN OVERLEG TE KOOP CLARA WICHMANNSTRAAT 146 EINDHOVEN Wonen op 10 minuten loopafstand van hartje centrum met volop (gratis) parkeergelegenheid in de directe omgeving? In de wijk Limbeek wordt deze moderne middenwoning

Nadere informatie

Juweeltje aan de gracht met tuin en terras!

Juweeltje aan de gracht met tuin en terras! Juweeltje aan de gracht met tuin en terras! Leidsegracht 55 te Amsterdam Eerste indruk: Fantastisch geheel grachtenpand van vijf verdiepingen met een tuin op het zuid/zuidoosten, aan de mooiste gracht

Nadere informatie

IJzendoorn 1500 New Line

IJzendoorn 1500 New Line IJzendoorn 1500 New Line AFMETINGEN : ca. 14.95 x 4.8 x 1.35 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN LIGPLAATS : IJzendoorn Yachts - Warns : IJzendoorn Yachts - Warns : 2016 CE-A : 1x 178

Nadere informatie

Direct naast de keuken is de eerste berging van het appartement, die veel bergruimte biedt door zijn houten planken rondom op 3 niveaus.

Direct naast de keuken is de eerste berging van het appartement, die veel bergruimte biedt door zijn houten planken rondom op 3 niveaus. Mullerkade Rotterdam Huurprijs 1.545,00 (excl.) Dit appartement bevindt zich op de beste locatie om het perfecte uitzicht over de stad Rotterdam en de Maas te hebben. Gelijk aan de voet van het gebouw

Nadere informatie

Brochure. Ganzenhof 11 te Made WWW.VDPLAS.NL. Te koop

Brochure. Ganzenhof 11 te Made WWW.VDPLAS.NL. Te koop Brochure Ganzenhof 11 te Made WWW.VDPLAS.NL Te koop Omschrijving Op mooie locatie gelegen ruime, vrijstaande woning met een woonkamer van maar liefst 60m² (incl. keuken) en vrijstaande garage. Dit woonhuis

Nadere informatie

DICTATOR HOMELIFT DHM 300

DICTATOR HOMELIFT DHM 300 DICTATOR HOMELIFT DHM 300 De lift volgens machinerichtlijn De DICTATOR Homelift DHM 300 is de ideale oplossing wanneer er in een woning of bedrijf een lift moet worden in - of aangebouwd - om het dagelijkse

Nadere informatie

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Steeler Survey 55 Afmetingen : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Materiaal : Staal Bouwjaar : 2011 Motorisering : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Vraagprijs : 595.000,- excl. BTW Long range motorjacht

Nadere informatie

PHOENIX 10 WADDINXVEEN WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL MAKELAAR NAAM WIM MOLENAAR TELEFOON 06-41317430 EMAIL WIMMOLENAAR@GOUWESTADMAKELAARDIJ.

PHOENIX 10 WADDINXVEEN WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL MAKELAAR NAAM WIM MOLENAAR TELEFOON 06-41317430 EMAIL WIMMOLENAAR@GOUWESTADMAKELAARDIJ. PHOENIX 10 WADDINXVEEN MAKELAAR NAAM WIM MOLENAAR TELEFOON 06-41317430 EMAIL WIMMOLENAAR@GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL KENMERKEN Object Kadastrale gegevens Bouwjaar Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

BONNERDIJK 8 GIETEN k.k.

BONNERDIJK 8 GIETEN k.k. BONNERDIJK 8 GIETEN 595.000 k.k. www.bonnerdijk8.nl Omschrijving Gerenoveerde woonboerderij met twee volledige woningen, paardenstallen, buitenbak en weilanden. Geschikt voor dubbele bewoning (familie,

Nadere informatie

Steeler Survey 55. L x B x D: 16,50 m x 4,70 m x 1,40 m. Materiaal: Staal. Bouwjaar: 2011. Motor: Vetus Deutz 210 PK. Ligplaats: In verkoophaven

Steeler Survey 55. L x B x D: 16,50 m x 4,70 m x 1,40 m. Materiaal: Staal. Bouwjaar: 2011. Motor: Vetus Deutz 210 PK. Ligplaats: In verkoophaven Steeler Survey 55 L x B x D: 16,50 m x 4,70 m x 1,40 m Materiaal: Staal Bouwjaar: 2011 Motor: Vetus Deutz 210 PK Ligplaats: In verkoophaven 595.000,- BTW niet betaald Omschrijving: Schip is uitgevoerd

Nadere informatie

Jan Kooymanstraat 3, Rotterdam Vraagprijs 217.500,- k.k.

Jan Kooymanstraat 3, Rotterdam Vraagprijs 217.500,- k.k. Jan Kooymanstraat 3, Rotterdam Vraagprijs 217.500,- k.k. Overdracht Vraagprijs 217.500,- Status Beschikbaar Aanvaarding In overleg Eigendomssituatie Volledig Bouw Soort woning Tussenwoning Soort bouw

Nadere informatie

Gerrit Verrijstkade SK Rotterdam k.k.

Gerrit Verrijstkade SK Rotterdam k.k. TE KOOP Gerrit Verrijstkade 19 3059 SK Rotterdam 1.150.000 k.k. KENMERKEN Prijs 1.150.000 k.k. Adres Gerrit Verrijstkade 19 Postcode 3059 SK Stad Rotterdam Ligging Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk,

Nadere informatie

ms Nieuw Amsterdam Interior Passagiershutten

ms Nieuw Amsterdam Interior Passagiershutten ms Nieuw Amsterdam Passagiershutten De schepen van Holland America Line staan bekend als elegante middelgrote schepen met veel persoonlijke ruimte. Er zijn vier types passagiershutten: Interior, Oceanview,

Nadere informatie

Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper

Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper Omschrijving Aardappelland 12 - Drachten Op fraaie locatie in de wijk Himsterhout gelegen, royale 2/1-kapwoning met ruime bijkeuken, grote

Nadere informatie

Het schoolbordenprogramma. Ergonomie - Topdesign

Het schoolbordenprogramma. Ergonomie - Topdesign Het schoolbordenprogramma Ergonomie - Topdesign Serie 171 Meervlaksborden met of zonder verenmechaniek 5 Schrijfvlakken voor vaste wandmontage of bevestiging op een verborgen schuifmechaniek. Serie 172

Nadere informatie

Pioenhof 24 Katwijk Vraagprijs 230.000,- k.k.

Pioenhof 24 Katwijk Vraagprijs 230.000,- k.k. Pioenhof 24 Katwijk Vraagprijs 230.000,- k.k. Deze aantrekkelijke en ruime eengezinswoning in de kindvriendelijke Molenwijk (Katwijk-binnen), heeft een uitstekende ligging nabij winkels, uitvalswegen en

Nadere informatie

Bezoek Celebrity Century * * * * +

Bezoek Celebrity Century * * * * + Bezoek Celebrity Century * * * * + Door Marcel Greefhorst Holland International Reisbureau Berlitz overall score : 1615 punten (uit maximaal 2000) Bij Celebrity is een buitengewoon serviceniveau vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen

Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen breehorn Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen De Breehorn 37 en 44 hebben bewezen tijdloze schoonheden te zijn. Met de recent ontwikkelde Breehorn 41 zetten we de traditie voort. Schepen die er om

Nadere informatie

Hoe te beginnen? Vlekkenplan Breken van de ruimte Uitlijnen Logistiek

Hoe te beginnen? Vlekkenplan Breken van de ruimte Uitlijnen Logistiek BloemBloem creëert sfeer. Dit doen wij door middel van meubilair en decoratie. Chique meubilair op de juiste manier opgesteld met indrukwekkende bloemwerken als eye-catchers laten de gasten genieten en

Nadere informatie

Professor J.H. Gunningstraat 25en PP te AMSTERDAM

Professor J.H. Gunningstraat 25en PP te AMSTERDAM Professor J.H. Gunningstraat 25en PP te AMSTERDAM Omschrijving: OMSCHRIJVING: Heerlijk en licht 3 kamer appartement met een eigen garage gelegen in het complex "CallandparC", midden in het groen, is gebouwd

Nadere informatie

Rijweg 30 te Waardenburg

Rijweg 30 te Waardenburg Rijweg 30 te Waardenburg Vraagprijs 399.000,-- k.k. Kenmerken & Locatie Vraagprijs 399.000,-- k.k. Bouwjaar ca. 1912 Soort woning Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 4 Inhoud woning ca. 500 m³ vrijstaande

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Drogerij 115, Den Hoorn Aan de rand van Den Hoorn en Delft gelegen goed onderhouden 4 kamer appartement, op de begane grond met balkon, alsmede een inpandige en externe berging en eigen overdekte parkeerplaats.

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Octave van Rijsselberghestraat 35

TE KOOP. Breda Octave van Rijsselberghestraat 35 TE KOOP Breda Octave van Rijsselberghestraat 35 Op rustige en gunstige locatie gelegen zéér royale hoekwoning met aangebouwde serre, vrijstaande stenen garage en diepe achtertuin met voldoende privacy

Nadere informatie

Informatiebrochure. Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam

Informatiebrochure. Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam Informatiebrochure Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam Haarlemmerweg 49-hs Amsterdam Uiterst sfeervolle en gemoderniseerd BENEDENWONING met een zonnige tuin (pal op het zuiden!) en een fraai uitzicht aan de

Nadere informatie

2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam

2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam 2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam Vraagprijs 435.000,00 kosten koper vandevijver makelaardij Omschrijving 2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam Een zeldzaam netjes gerenoveerde 4 voorheen 5-kamer

Nadere informatie

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV te Warmond Algemeen Op een zeer markante en centraal

Nadere informatie

LAAN VAN KERNHEM 57 EDE 239.500 k.k. www.laanvankernhem57.nl Omschrijving Aan de rand van de wijk Kernhem treft u dit royaal uitgebouwde herenhuis met een extra hoog plafond (3.60 m!) waarvan de leefruimte

Nadere informatie

Leidsekade 62-D. Tel Fax

Leidsekade 62-D. Tel Fax Bosboom Toussaintstraat 31 BTW NL8148.95.001.B01 WWW.HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL 1054 AN Amsterdam KvK Amsterdam 34234002 INFO@HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL Tel 020 550 3456 Fax 020 550 34 55 Object: Het appartementsrecht

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE PRIOR COASTER 33

VERKOOPBROCHURE PRIOR COASTER 33 VERKOOPBROCHURE PRIOR COASTER 33 Naam: coaster 33 Eigenaar: Familie B. Tuinman, GENEMUIDEN 1 INHOUD VAN DEZE BROCHURE 1) ALGEMENE INFORMATIE 2) BESCHRIJVING 3) TECHNISCHE GEGEVENS 4) PRIJSINFO 2 1 ALGEMENE

Nadere informatie

TE KOOP. diepeveenmakelaars.nl. Veenendaal Prins Bernhardlaan 152. Vraagprijs : 197.500,- k.k.

TE KOOP. diepeveenmakelaars.nl. Veenendaal Prins Bernhardlaan 152. Vraagprijs : 197.500,- k.k. TE KOOP diepeveenmakelaars.nl Veenendaal Prins Bernhardlaan 152 Een verzorgde woning! Deze HOEKWONING (type 3-onder-1-kap) met STENEN BERGING biedt o.a. een sfeervolle woonkamer met gashaard, een fraaie

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen 2 Actium, ondernemend in wonen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De hoofdstad van de natuurrijke

Nadere informatie

Rapport van taxatie. betreffende. mslb Argo

Rapport van taxatie. betreffende. mslb Argo Rapport van taxatie betreffende mslb Argo INHOUDSOPGAVE TAXATIEOMSTANDIGHEDEN 5 INDELING VAN VOOR NAAR ACHTER 5 BIJBEHOREN EN ACCESSOIRES 5 ALGEMENE INDRUK 6 TAXATIE 7 2 ALGEMENE GEGEVENS RAPPORT VAN :

Nadere informatie

Uden, Rooijsestraat 28

Uden, Rooijsestraat 28 Uden, Rooijsestraat 28 Gunstig nabij het centrum op de tweede verdieping gelegen luxe en modern afgewerkt appartement met balkon en berging op de begane grond. Het appartement wordt volledig gemeubileerd

Nadere informatie

Motorboot - Boorncruiser Marit

Motorboot - Boorncruiser Marit Motorboot - Boorncruiser 1000 - Marit Algemeen Merk: Naam: Referentienummer: Boarncruiser Marit B1001 Afmetingen (l x b x d): 10.10 x 3.55 x 0.90 Werf: chtwerf De Boarnstream B.V. Bouwjaar: 1999 Motorisering:

Nadere informatie

Gipon Hoogaars 900. Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t.

Gipon Hoogaars 900. Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t. Doeve Makelaars/taxateurs vof Sworn & EMCI certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen Havennummer 703 Tel +31(0)10 248 98 30 Mobiel +31(0)653 20 20 84 Email

Nadere informatie

Waterrijk wonen in Krommenie!

Waterrijk wonen in Krommenie! Waterrijk wonen in Krommenie! Krommenie, Zonnebaars 7 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Is wonen aan open vaarwater uw droom? Deze plek is uniek! Want zowel aan de voor als

Nadere informatie

Informatiebrochure Jacob van Maerlantstraat VS Almere. Vraagprijs: k.k.

Informatiebrochure Jacob van Maerlantstraat VS Almere. Vraagprijs: k.k. Informatiebrochure Jacob van Maerlantstraat 42 1321 VS Almere Vraagprijs: 330.000 k.k. algemene informatie foto s plattegrond lijst van zaken Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare gegevens.

Nadere informatie

Te Koop. Krabbescheerkade TN Den Haag k.k.

Te Koop. Krabbescheerkade TN Den Haag k.k. Te Koop Krabbescheerkade 10 2492 TN Den Haag 549.000 k.k. Kenmerken Vraagprijs 549.000 k.k. Status Beschikbaar Oplevering in overleg Soort woonhuis Herenhuis, Tussenwoning Soort bouw Bestaande bouw Bouwjaar

Nadere informatie

Bergen op Zoom, Keldermanslaan 30

Bergen op Zoom, Keldermanslaan 30 Bergen op Zoom, Keldermanslaan 30 Keldermanslaan 30 4611 AL Bergen op Zoom Huurprijs: 785,- per maand (excl. servicekosten) Aanvaarding: in overleg BESCHRIJVING Op een goede woonlocatie, nabij het centrum

Nadere informatie

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint STRALINGSVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be De stralingspanelen

Nadere informatie

Oudelandseweg 41, 2981 BT Ridderkerk

Oudelandseweg 41, 2981 BT Ridderkerk Oudelandseweg 41, 2981 BT Ridderkerk Vraagprijs 985.000,- k.k. Q Makelaars B.V., Tel: 085 040 62 00 E-mail: info@qmakelaars.nl Website: www.qmakelaars.nl Omschrijving Oudelandseweg 41, 2981 BT Ridderkerk

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 225.000,00 [KOSTEN KOPER].

VRAAGPRIJS 225.000,00 [KOSTEN KOPER]. TE KOOP APPARTEMENT MARTHALAAN 2-402 ENSCHEDE Het appartement is gelegen aan de Marthalaan met een blijvend vrij uitzicht op het Blijdensteinpark. De centrum locatie is uitermate gunstig terwijl er toch

Nadere informatie

Conradstraat 126-H in Amsterdam

Conradstraat 126-H in Amsterdam Wonen in een prachtig appartement met dakterras in de trendy Czaar Peterbuurt. Dit is je kans! Conradstraat 126-H in Amsterdam De eerste indruk: Waar moet je beginnen als er zoveel moois te zien en te

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Concordiaplein 12

TE KOOP. Breda Concordiaplein 12 TE KOOP Breda Concordiaplein 12 Op een zeer gunstige locatie, centraal gelegen, royaal driekamerappartement op de begane grond met eigen tuin en eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Het appartement

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? 3039 PL Rotterdam Vraagprijs 325.000,- k.k. Omschrijving Op zoek naar een leuke benedenwoning waar de huidige eigenaar veel liefde en energie in heeft gestoken? Dan

Nadere informatie

Een bijzonder mooi en royaal 3-kamerappartement met dakterras bij het Vondelpark!

Een bijzonder mooi en royaal 3-kamerappartement met dakterras bij het Vondelpark! Een bijzonder mooi en royaal 3-kamerappartement met dakterras bij het Vondelpark! Overtoom 480-IV te Amsterdam Eerste indruk: Om de hoek van het Vondelpark een bijzonder mooi 3- kamerappartement van circa

Nadere informatie

TE KOOP. Staringhove 22 2726 BW Zoetermeer Geschakelde woning, 4 kamers, 110m². Vraagprijs 242.500 k.k.

TE KOOP. Staringhove 22 2726 BW Zoetermeer Geschakelde woning, 4 kamers, 110m². Vraagprijs 242.500 k.k. TE KOOP Staringhove 22 2726 BW Zoetermeer Geschakelde woning, 4 kamers, 110m² Vraagprijs 242.500 k.k. KENMERKEN Prijs 242.500 k.k. Postcode 2726 BW Ligging Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij

Nadere informatie

Lisdoddelaan 92, 1087 KA Amsterdam

Lisdoddelaan 92, 1087 KA Amsterdam Lisdoddelaan 92, 1087 KA Amsterdam Lisdoddelaan 92 Vraagprijs : E 1.085.000,- k.k. Adres : Lisdoddelaan 92, 1087 KA Amsterdam Soort woonhuis : Villa, zeer geschikt voor dubbele bewoning en/of bedrijf aan

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters COMPROMIS 909 2 3 In vervolg op de succesvolle zeiljachten Compromis 720, 777 en 850, heeft de werf nu door Frans Maas de Compromis 909 laten ontwerpen. De Compromis 909 is een snel, veilig familie-toerjacht,

Nadere informatie

Sterrebos 8. Tiel. Vraagprijs: ,- k.k.

Sterrebos 8. Tiel. Vraagprijs: ,- k.k. Sterrebos 8 Tiel Vraagprijs: 163.000,- k.k. Categorie Woonhuis Perceel 125 m2 Soort Object Eengezinswoning Inhoud Ca. 280 m3 Type Object Tussenwoning Woonoppervlakte Ca. 90 m2 Bouwjaar Ca. 1910 Slaapkamers

Nadere informatie

BOVENVAART 1A BERKEL EN RODENRIJS

BOVENVAART 1A BERKEL EN RODENRIJS BOVENVAART 1A BERKEL EN RODENRIJS 695.000 k.k. www.bovenvaart1a.nl Bovenvaart 1A, Berkel en Rodenrijs Wilt u rustig wonen en hecht u veel waarde aan privacy? En verlangt u daarbij ook naar alle gemakken

Nadere informatie

TE KOOP. Molenvaart 461 679.000 K.K. 1764 AT Breezand

TE KOOP. Molenvaart 461 679.000 K.K. 1764 AT Breezand Molenvaart 461 1764 AT Breezand TE KOOP 679.000 K.K. Molenvaart 461 1764 AT Breezand Inleiding Een plaatje voor de koper die van goede smaak en kwaliteit houdt, deze schitterende villa in strakke jaren

Nadere informatie

T E K O O P. Oranje Nassaulaan 23 te Maarheeze

T E K O O P. Oranje Nassaulaan 23 te Maarheeze Oranje Nassaulaan 23 - Maarheeze De Oranje Nassaulaan is een mooie lommerrijke laan, aan weerszijden voorzien van enkel vrijstaande bebouwing en fraaie bomen. De woning is gunstig gelegen ten opzichte

Nadere informatie

KARWIJSTRAAT 63 HOOGVLIET 219.000 k.k. www.karwijstraat63.nl Omschrijving Verrassend ruime en goed ingedeelde ééngezinswoning, gelegen nabij het "Ruigeplaatbos" in een "groene" en geliefde omgeving. De

Nadere informatie

Laan van Leeuwesteyn HK Voorburg k.k.

Laan van Leeuwesteyn HK Voorburg k.k. TE KOOP Laan van Leeuwesteyn 2 2271 HK Voorburg 850.000 k.k. KENMERKEN Prijs 850.000 k.k. Postcode 2271 HK Ligging In woonwijk, Beschutte ligging Woningtype Tussenwoning Tuin Ja, Achtertuin, Noordoost,

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE ADMIRALENGRACHT 148-I & II AMSTERDAM

VERKOOPBROCHURE ADMIRALENGRACHT 148-I & II AMSTERDAM VERKOOPBROCHURE ADMIRALENGRACHT 148-I & II AMSTERDAM Wonen met vrij uitzicht aan de gracht in Amsterdam! Mooi, erg leuk en mogelijk. Vanuit dit heerlijke ruime appartement ziet u de bootjes aan u voorbij

Nadere informatie

Noordkaper Sailing Yachts

Noordkaper Sailing Yachts Noordkaper Sailing Yachts fun to sail in comfort and safety Noordkaper 40 Lengte romp 12.00 meter Lengte over alles 12.95 meter Breedte 4.00 meter Diepgang 1.25-2.25 meter Waterverplaatsing 17 ton Zeiloppervlakte

Nadere informatie

MAGNIFIEK GRACHTENPAND

MAGNIFIEK GRACHTENPAND MAGNIFIEK GRACHTENPAND Prinsengracht 967 te Amsterdam Algemeen: Een zeer fraai grachtenpand dat enkele jaren geleden schitterend is gerenoveerd. Het is gelegen aan één van de hoofdgrachten van Amsterdam

Nadere informatie

WEERT - Penitentenstraat 9F. Vraagprijs: ,- k.k.

WEERT - Penitentenstraat 9F. Vraagprijs: ,- k.k. WEERT - Penitentenstraat 9F Vraagprijs: 595.000,- k.k. WEERT - Penitentenstraat 9F Uw eigen "Luchtkasteel" is nu te koop!! 320 m2 inclusief dakterrassen. Laat u inspireren tijdens een vrijblijvende rondleiding

Nadere informatie

SCHAAPSDRIFT 4 DOORWERTH

SCHAAPSDRIFT 4 DOORWERTH SCHAAPSDRIFT 4 te DOORWERTH Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Pagina 1/7

SPECIFICATIES. Pagina 1/7 Motorvrachtschip Fortissimo Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 110.00 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.63 m Bouwwerf Sainty Shipbuilding (Yangzou) Bouwjaar 2006 Max. tonnage 3232 Hoofdmotor

Nadere informatie

Een mooi appartement op de begane grond met uitzicht op de gracht!

Een mooi appartement op de begane grond met uitzicht op de gracht! Een mooi appartement op de begane grond met uitzicht op de gracht! Herengracht 332-huis te Amsterdam Algemeen: Een mooi appartement van circa 128 m² op de begane grond met uitzicht op de gracht! Het appartement

Nadere informatie

Koelwater. Voeding water, stoom, condens, koelwater nodig om de afgewerkte stoom na de werktuigen te transformeren tot water.

Koelwater. Voeding water, stoom, condens, koelwater nodig om de afgewerkte stoom na de werktuigen te transformeren tot water. Rondgang machinekamer 4 Koelwater. Voeding water, stoom, condens, koelwater nodig om de afgewerkte stoom na de werktuigen te transformeren tot water. Klw Afsl 1&2 Kwl = Koelwater Asl = Afsluiter. Een afsluiter

Nadere informatie

Te huur. Kantoren op de 2 e verdieping Edisonstraat NC te Numansdorp

Te huur. Kantoren op de 2 e verdieping Edisonstraat NC te Numansdorp Te huur Kantoren op de 2 e verdieping Edisonstraat 98 3281 NC te Numansdorp Dit zeer representatieve bedrijfsverzamelgebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de rand van het bedrijventerrein van Numansdorp.

Nadere informatie

Noordsingel 23 - Rotterdam Oude Noorden

Noordsingel 23 - Rotterdam Oude Noorden STATIG HERENHUIS uit 1877, schitterend gelegen aan een van de mooiste singels van Rotterdam, grenzend aan het centrum van de stad, op loopafstand. Dit karaktervolle pand aan de rand van Het Oude Noorden,

Nadere informatie

TE HUUR (Vrijblijvende aanbieding)

TE HUUR (Vrijblijvende aanbieding) TE HUUR (Vrijblijvende aanbieding) Middenweg 21 Lisse Geachte heer/ mevrouw, In opdracht van de heer en mevrouw Wessels te Lisse bemiddelen wij in de verhuur van hun bedrijfscomplex. Wij doen u hierbij

Nadere informatie

Gerenoveerd appartement met balkon bij het Vondelpark!

Gerenoveerd appartement met balkon bij het Vondelpark! Gerenoveerd appartement met balkon bij het Vondelpark! Overtoom 482-I te Amsterdam Eerste indruk: Recent gerenoveerd 3-kamerappartement (ca. 97 m²) met een diep balkon nabij het Vondelpark. Het appartement

Nadere informatie

Laag Boskoop 15 Boskoop Vraagprijs ,-- k.k. Waddinxveen, Kerkweg Oost 224, tel. (0182) ,

Laag Boskoop 15 Boskoop Vraagprijs ,-- k.k. Waddinxveen, Kerkweg Oost 224, tel. (0182) , Laag Boskoop 15 Boskoop Vraagprijs 895.000,-- k.k. Een unieke en karakteristieke vrijstaande villa, gelegen tussen het groen, water en kwekerijen. Deze statige, onder architectuur gebouwde prachtige woning

Nadere informatie

Bergen op Zoom, Van de Spiegelstraat 36

Bergen op Zoom, Van de Spiegelstraat 36 Bergen op Zoom, Van de Spiegelstraat 36 Van de Spiegelstraat 36 4615 GJ Bergen op Zoom Vraagprijs: 189.000,- k.k. Aanvaarding: In overleg BESCHRIJVING In het appartementencomplex t Ford Belvedère bieden

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Aquamarijnhof 118 A

TE KOOP. Breda Aquamarijnhof 118 A TE KOOP Breda Aquamarijnhof 118 A Aan een rustig hofje, in de wijk Brabantpark gelegen driekamerappartement met 2 balkons (O en W), gezamenlijke fietsenstalling en eigen berging in het souterrain. Het

Nadere informatie

Steeler NG 43. L x B x D: 13,00 m x 4,48 m x 1,12 m. Materiaal: Staal. Bouwjaar: Ligplaats: In verkoophaven. 399.

Steeler NG 43. L x B x D: 13,00 m x 4,48 m x 1,12 m. Materiaal: Staal. Bouwjaar: Ligplaats: In verkoophaven. 399. Steeler NG 43 L x B x D: 13,00 m x 4,48 m x 1,12 m Materiaal: Staal Bouwjaar: 2012 Ligplaats: In verkoophaven 399.000,- BTW betaald Omschrijving: Full options uitgerust met o.a. dubbele motorisering, proportionele

Nadere informatie