RDW Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RDW Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 RDW Jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW Profiel Kerncijfers Belangrijke gebeurtenissen Omgeving van de RDW 8 2. Directieverslag Bericht van de directie Financiële resultaten en vooruitzichten Strategische activiteiten en belangrijke projecten Kerntaken en bedrijfsresultaten Human Resources: de medewerkers Medezeggenschap Governance Maatschappelijk verantwoord ondernemen Personalia directie Personalia MT Directieverklaring In control-verklaring Raad van Toezicht Bericht van de Raad van Toezicht Personalia leden Raad van Toezicht Financieel verslag 86 Jaarrekening RDW Balans per 31 december Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de jaarrekening Regeling voor bestemming van het exploitatiesaldo Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Overige informatie Normen en resultaten Mededeling inzake BKR- en CRB-systemen Mededeling inzake certificatieovereenkomst ISO 27001: Privacy-certificaat RDW-kentekenregister 123 2

3 1. Over RDW 1.1 Profiel Bestaansgrond De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Taken die de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uitvoert. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten. Missie RDW, partner in mobiliteit Wettelijke taken De RDW heeft vier belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid: Toelating: voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. En vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen. Toezicht en controle: handhaving van wet- en regelgeving en toezicht houden op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen. Registratie en informatieverstrekking: registratie van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken, voertuigeigenaren en hierover informatie verstrekken. Documentafgifte: documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen. Maatschappelijke ontwikkelingen Mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu zijn nationaal en internationaal beleidsterreinen met veel dynamiek. Dit betekent dat er voortdurend behoefte is aan nieuwe diensten die deze ontwikkelingen ondersteunen. Diensten die de RDW kan en wil bieden. De realisatie van een betere en compactere overheid ziet de RDW als een belangrijke uitdaging om aan bij te dragen. Dit betekent betere en transparante dienstverlening. Daarnaast heeft de RDW scherpe aandacht voor kostenbeheersing, efficiency, voorkomen van stijging van administratieve lasten, slimme digitalisering met gebruik van ICT en verdergaande samenwerking in de verschillende ketens. Schaarste op de arbeidsmarkt, de opkomst van alternatieve brandstoffen, samenwerking binnen en buiten de EU, technologische innovaties, een veranderende relatie tussen burger en overheid, een groeiend belang van data en datakwaliteit en ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het zijn nieuwe ontwikkelingen die de manier van werken bij de RDW sterk bepalen. Maatschappelijke rol De RDW dient het publieke belang. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de RDW bij aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het gebied van mobiliteit, verkeersveiligheid en het milieu. Met de informatie uit de registers, de kennis van voertuigtechniek, ICT en internationale regelgeving speelt de RDW in op brede maatschappelijke behoeften. Dit geldt rijksbreed. Naast de samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt de RDW 3

4 intensief samen met ketenpartners in de belasting-, de handhavings-, de veiligheids- en de rijbewijsketen. Het publiek belang is voor de RDW ook breder dan de beleidsdoelstellingen van de Rijksoverheid. Zo bestaat op diverse terreinen samenwerking met gemeenten. In de rijbewijsketen, bij het parkeerbeleid en in de handhaving van milieuzones. Ook mondiaal treedt deze verbreding op. Europese en mondiale regelgeving en samenwerking op het gebied van mobiliteit en gegevensuitwisseling tussen staten nemen toe. De activiteiten van de RDW op dit gebied ondersteunen deze ontwikkelingen. Ze dragen bij aan de positie van Nederland als kennisland, aan de economische positie en aan de internationale concurrentiepositie van Nederland als gateway to Europe. Strategie De missie is de motor van de strategie van de RDW. Samen met de wettelijke taken, de opgedragen taken en de ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij geeft de missie inhoud aan de strategie van de RDW. De huidige strategie loopt af in Dit jaar wordt gewerkt aan de nieuwe strategie voor de periode Dit gebeurt in afstemming met opdrachtgevers, klanten en de eigen organisatie. De RDW heeft de volgende strategische doelen: 1. Bestaande taken blijven uitvoeren De huidige taken van de RDW vormen de kern van het werk en de basis voor vernieuwing. De RDW wil deze taken kwalitatief goed uitvoeren tegen zo laag mogelijke kosten. Met permanente aandacht voor verbetermogelijkheden voor de klanten en efficiency voor de RDW-organisatie. Prioriteit voor op dit vlak is borgen, het verder werken aan het goed laten functioneren van ingevoerde systemen en processen. 2. Nieuwe taken uitvoeren die het publieke belang dienen Publieke en private partners vragen steeds meer nieuwe diensten van de RDW, zowel in de mobiliteitsketen als op het gebied van veiligheid en milieu. Ook ziet de RDW zelf nieuwe mogelijkheden en toepassingen van dienstverlening. Deze uitdaging pakt de RDW op als het de uitvoering van de bestaande taken niet aantast, het aansluit op de kerncompetenties en het publieke belang wordt gediend. Prioriteit voor is innoveren. Beheerst en stap voor stap continueren van de ambities op het gebied van digitalisering en innovatie. 3. Intern en extern permanent investeren in relaties Een betrouwbare en professionele partner zijn, staat centraal in de externe relatiebetrekkingen van de RDW. Dat mogen de doelgroepen van een publieke uitvoeringsorganisatie als de RDW verwachten. Binnen de organisatie investeert de RDW in de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Centrale thema s daarbij zijn richting geven, ruimte geven en nemen, en samenwerking. Prioriteit voor ligt bij samenwerken. Het zoeken van verbinding en allianties. 4

5 1.2 Kerncijfers Kerncijfers 2014 Financiële cijfers Netto resultaat Omzet Gemiddelde tariefontwikkeling 0,27% Resultaten bedrijfsvoering Typegoedkeuringen (incl. testen) Individuele keuringen Ontheffingen Erkenninghouders Bedrijfsbezoeken Steekproeven Informatieverstrekking uit de registers Afgegeven kentekencards Personele gegevens Gemiddeld aantal medewerkers 1.368,6 5

6 1.3 Belangrijke gebeurtenissen Nieuwe kentekencard 10 RDW geeft ste nieuwe kentekencard uit 12 RDW ontvangt keurmerk privacyauditproof voor het kentekenregister Januari Februari ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo Nieuwe website voor APKregelgeving live 30 RDW stelt parkeerinformatie als open data beschikbaar 11/12 Geslaagde verhuizing computervloer naar Datacenter Westpoort Maart April ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo Hoge opkomst OR-verkiezingen (71,25%) 13 Rijkswaterstaat (RWS) en de RDW gaan kennis en data uitwisselen en nauwer samenwerken op het gebied van ICT, mobiliteit- en voertuiginformatie en intelligente transportsystemen Mei ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo Juni ste ontheffing ecocombi uitgereikt 30 RDW ontvangt keurmerk veilig en duurzaam op weg 6

7 1 LIV hét loket voor de aangifte van voertuigdiefstal 9 RDW en verzekeraars tekenen convenant over terugdringen fraude met schadevoertuigen 25 RDW en OM tekenen overeenkomst over de uitvoering van de registercontrole rond WAM Juli Augustus ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo RDW bestaat 65 jaar 3 Omwisselen papieren kentekenbewijs mogelijk 4 Scheidend RDW-directeur Johan Hakkenberg ontvangt koninklijke onderscheiding 8 Start proef met digitaal afhandelen van steekproefresultaat 1 Ab van Ravestein begint als Algemeen directeur RDW 1 RDW informeert voertuigeigenaar bij onlogische tellerstand 1 Voertuig inschrijven in kentekenregister op basis van digitaal Certificaat van Overeenstemming September Oktober ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo Gemeenten en veiligheidspartners intensiveren aanpak identiteitsfraude 14 RDW geeft nieuw model rijbewijs uit 1 RDW-werkplek in Brussel 7 Succesvolle migratie elektronisch dienstensysteem November December ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo RDW faciliteert bij bestrijding vogelgriep 7

8 Jaarverslag RDW Omgeving van de RDW Inleiding De taken van de RDW strekken zich uit over de hele mobiliteitsketen. In deze keten werkt de RDW samen met andere partijen, nationaal en internationaal. 8

9 2. Directieverslag 2.1 Bericht van de directie Borgen, innoveren en samenwerken Onze speerpunten zijn nog onverminderd actueel 2014 was een goed jaar voor de RDW. De divisies hadden het drukker dan verwacht, er is flinke vooruitgang geboekt met de strategische projecten en er vond een soepele wisseling in het directieteam plaats. Algemeen directeur Ab van Ravestein staat sinds oktober 2014 aan het roer van de RDW. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste maanden? Van Ravestein: Ik heb gemerkt dat de RDW een organisatie is die het werk op orde heeft en niet schroomt om nieuwe wegen te bewandelen. Veel RDW ers zijn gericht op vernieuwing; ze zijn voortdurend bezig processen en systemen sneller of beter te maken. Dat spreekt me aan, want daar ligt ook mijn hart. Zorgvuldige opvolging Van Ravestein volgde Johan Hakkenberg op die na 20 jaar afscheid nam van de RDW. Directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen: Johan en ik waren een ingewerkt duo. We hebben zijn opvolging samen met de Raad van Toezicht daarom zorgvuldig voorbereid. Johan Hakkenberg heeft veel voor de RDW betekend, vertelt Van Ravestein. Hij was een verbindend leider, een bouwer én een vernieuwer. Ik wil graag in zijn voetsporen verdergaan. Er komen nog heel wat veranderingen op ons af waar we met elkaar een antwoord op moeten vinden. Een positief resultaat Maar eerst een terugblik: hoe zou Van Santen 2014 omschrijven? Het was al met al een goed jaar. We zijn onze dienstverleningsafspraken nagekomen en het was drukker dan we vooraf dachten. Onder andere door meer APK-toezicht en meer importkeuringen. Uiteindelijk behaalden we met 3% meer omzet een positief resultaat. Van Santen vervolgt: We hebben in 2014 bovendien onze klanttevredenheid onderzocht. Daaruit blijkt dat de waardering voor onze dienstverlening is gestegen van 7,1 naar 7,4. Daar zijn we trots op. De eisen die burgers stellen aan de overheid nemen alsmaar toe. Als je rapportcijfer dan stijgt, weet je dat je op de goede weg bent. Vernieuwing zit in ieders werk De RDW heeft in 2014 twee grote projecten gerealiseerd die in het oog springen: de invoering van de kentekencard in januari 2014 en het vernieuwde rijbewijs in november Maar er is meer om trots op te zijn, zegt Van Ravestein. Keuren zonder afspraak loopt goed, het is gelukt de importkeuringen bij te houden en we hebben het aantal APK-steekproeven gehaald. Vernieuwing zit niet alleen in de grote projecten, maar in ieders werk. Daarnaast bereidt de RDW zich voor op de toekomst. In februari 2015 reden bijvoorbeeld de eerste zelfrijdende vrachtauto s hun testritten op de openbare weg. Spannend? Van Santen: Zeker. Zelfrijdende auto s stellen ons voor allerlei verkeersveiligheidsvraagstukken. We moeten de software 9

10 in deze auto s leren begrijpen en beoordelen. Hiervoor hebben we in 2014 allerlei voorbereidingen getroffen. Het is ook internationaal een belangrijke opgave. Goed omgaan met gevoelige data Het omgaan met gevoelige data wordt steeds belangrijker. Wat betekent dat voor de RDW? Van Santen: We hebben nu al veel aandacht voor datakwaliteit. Enerzijds geautomatiseerd in onze processen, anderzijds controleren externe partijen of we het goed doen. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens het privacycertificaat ontwikkeld. Deze normenset schrijft voor hoe overheidsorganisaties privacygevoelige data moeten beschermen. De RDW is een van de weinige organisaties die dit certificaat heeft behaald. Maar de RDW gaat nog een stap verder. De RDW wil zich niet alleen verantwoorden over het beschermen van data, maar ook over het gebruik ervan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt in haar rapport Vertrouwen in burgers over de vernetwerkte samenleving. Van Santen: Als we niet transparant zijn over aan wie we welke data verstrekken, dan ondermijnt dat het vertrouwen in de overheid. En zijn burgers dan nog wel bereid hun gegevens met ons te delen? Dat vind ik een belangrijk signaal. De Belastingdienst en de RDW hebben daarom het initiatief genomen tot het imanifest. Daarin hebben we verschillende richtlijnen over het gebruik van data opgenomen. Mensen moeten bijvoorbeeld weten hoe ze hun gegevens kunnen inzien en wijzigen. En overheden zouden in hun jaarverslag moeten uitleggen hoe ze met hun data omgaan. Balans tussen vernieuwen en borgen De prioriteiten van de RDW voor 2014 en 2015 zijn samengevat in de kernwoorden borgen, innoveren en samenwerken. Van Ravestein: Deze prioriteiten zijn nog onverminderd actueel. Neem bijvoorbeeld borgen. Je kunt niet genoeg aandacht hebben voor de kwaliteit van je bestaande processen en systemen. Innovatie en borgen strijden vaak om de aandacht. Het is verleidelijk om veel energie te steken in vernieuwing; daar zit vaak de ambitie en de externe druk. Maar we kunnen als RDW alleen succesvol blijven als we het allebei goed doen. Die balans is ontzettend belangrijk. Van Santen bevestigt: Borgen blijft inderdaad belangrijk. In 2015 gaan we daarom opnieuw bekijken of we geen achterstand hebben opgelopen in het onderhoud van onze systemen. Daar hebben we tijd en geld voor vrijgemaakt. Een open relatie Ook samenwerken blijft een speerpunt. Van Ravestein: De voertuigsector is net als wij bezig antwoorden te vinden op nieuwe ontwikkelingen. Als we een voortrekker willen zijn op het gebied van intelligente transportsystemen, dan moeten we goed samenwerken met de fabrikanten en de industrie eromheen. We willen ze faciliteren en de regelgeving zo inrichten dat het de vernieuwing stimuleert en niet remt. En binnen de eigen organisatie? Van Santen: Naast het managementdevelopmentprogramma hebben we een ontwikkelings- en professionaliseringsprogramma voor afdelingen, teams en functiegroepen. Het programma is zowel gericht op kennis als op vaardigheden die de samenwerking bevorderen. Denk aan vaardigheden als feedback geven en elkaar aanspreken. De reacties zijn goed, dus daarmee gaan we voorlopig door. 10

11 Er waren in 2014 tevens medezeggenschapsverkiezingen. Van Santen: Ik ben erg te spreken over onze ondernemingsraad. We vinden het belangrijk een open relatie met de raad op te bouwen. Ze verliezen zich niet in de details, maar denken goed mee over onze strategie, ICT en investeringen. Het is een goed signaal dat meer dan 70% van de collega s hun stem uitbrachten tijdens de verkiezingen. In 2014 is een start gemaakt met de evaluatie van het toezichtarrangement van het ministerie, vervolgt Van Santen. Wij vinden dat de samenwerking met het ministerie prima loopt. Zowel met de beleidsmakers als met de toezichthouders. Wij trekken in veel projecten samen op. De communicatie is open en we weten elkaar te vinden als het nodig is. De resultaten van de evaluatie zijn nog niet bekend, maar we zien ze met vertrouwen tegemoet. Belangrijke opgave Van Ravestein besluit: 2015 wordt een druk en spannend jaar. We gaan onder meer aan de slag met de RDW-strategie voor Dat wordt een belangrijke opgave waarbij we alle interne en externe denkkracht goed kunnen gebruiken. Ab van Ravestein en Hans van Santen 11

12 2.2 Financiële resultaten en vooruitzichten Financiële resultaten was een bijzonder jaar. In het oog springt met name de introductie van de kentekencard en de online kilometerregistratie per 1 januari Dit was spannend voor de RDW, maar de introductie verliep goed. Ook de branche sprak waardering uit voor deze grootschalige veranderoperatie. In de zomer van 2014 werd de versnelde omwisseling van kentekenbewijs naar kentekencard mogelijk. Dit leidde tot extra omwisselingen. Een grote uitdaging in 2014 was het project om te komen tot de nieuwe rijbewijscard met een chip. Sinds november 2014 personaliseert de RDW de card in huis en levert deze direct aan de gemeentes. Ook in financieel opzicht was 2014 bijzonder. In de begroting 2014 was rekening gehouden met een aanzienlijke omzet- en kostendaling door de gewijzigde vergoedingstructuur als gevolg van de kentekencards, maar de omzet van afgifte documenten handhaafde zich op het niveau van Dit kwam onder meer door een toename van de omzet voor online schorsen en hogere aantallen eerste inschrijvingen doordat de autoverkopen minder daalden dan verwacht. Dit is deels te verklaren door fiscale maatregelen eind De omzet van kentekenonderzoeken en erkenningen VT en erkenningen R&I nam eveneens fors toe, net als de omzet van typegoedkeuringen. De omzet ontwikkelde zich gedurende het jaar veel beter dan verwacht. De incidentele effecten die de fiscale stimulering van milieuvriendelijke voertuigen hebben voor de afgifte van documenten en die van kentekenonderzoek bij parallelle importen, zijn niet goed te voorspellen. De kosten stegen met 5,0 miljoen variabele en inleenkosten. Daarmee werden de kosten in 2014 goed in de hand gehouden. De totale omzet is 13,9 miljoen hoger en de totale kosten zijn 6,4 miljoen hoger dan begroot. Het resultaat is daardoor 7,5 miljoen hoger dan begroot. 12

13 Resultaatrekening In miljoenen euro s 2014 Begroot Omzet 193,4 179,5 187,0 Kosten 189,9 183,5 185,6 Bijzondere baten en lasten Bedrijfslasten 189,9 183,6 185,6 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 3,5-4,0 1,4 Financiële baten en lasten Netto resultaat 3,5-4,0 1,4 Vermogenspositie Structurele reserve 20,0-20,0 Conjuncturele reserve 3,9-5,8 Bestemmingsreserve rijbewijzen 5,7-6,8 Reserve flankerend beleid 2,7-3,7 Reserve beleidsinitiatieven 11,1-4,9 Wettelijke reserve immateriële vaste activa 5,3-4,0 Eigen vermogen en reserves 48,7-45,2 Opbrengsten De verwachte omzetdaling in de begroting van 2014 werd geen werkelijkheid. De omzet steeg zelfs met 3,5% ten opzichte van Die verwachting was in het taakcluster afgifte documenten gebaseerd op verwachtingen rondom de gevolgen van de veranderde vergoedingstructuur van de introductie van de kentekencard. De omzet in dit taakcluster stabiliseerde per saldo op het niveau van 2013, onder meer door de toename van online schorsen. Ook een aantal andere taakclusters gaf een positiever beeld over 2014 dan begroot. De omzet typekeuringen kwam uit op het begrote niveau en dat is 2,3 miljoen hoger dan in Voor het taakcluster erkenningsregelingen VT was de omzet 1,6 miljoen hoger en voor het taakcluster erkenningsregelingen R&I was de omzet 0,4 miljoen hoger dan begroot. Het aantal APK-keuringen was hoger door onder meer de gestegen verkoop van occasions. Hierbij wordt vaak een geldige APK geleverd. Daarnaast groeide het aantal bedrijven met de erkenning Tenaamstellen voertuigen als gevolg van het vereenvoudigen van de tenaamstellingsprocessen en minder strenge permanente voorwaarden voor deze bevoegdheid vanaf 1 januari De omzet van het taakcluster kentekenonderzoeken overtrof de begroting aanzienlijk door een onvoorziene stijging van de parallelle importen ( 3,1 miljoen). De omzet van het taakcluster afgifte rijbewijzen was 0,9 miljoen hoger dan begroot doordat meer rijbewijzen en begeleiderspassen werden afgegeven. 13

14 De hogere omzet in het taakcluster opgedragen taken wordt verklaard door zowel de opgeschaalde Berichtenbox waardoor de omzet voor het beheer daarvan steeg, als door handhaving WAM en Servicehuis Parkeren. Omzetmutatie 2014 ten opzichte van 2013 per wettelijk taakcluster Bedragen in duizenden euro s Stijging Bedrag Verschil Daling Bedrag Verschil Kentekenonderzoeken % Overige inkomsten % Typekeuringen % Informatieverstrekking % Erkenningsregelingen VT % Afgifte rijbewijzen % Opgedragen taken % Erkenningsregelingen R&I 384 5% Periodieke keuringen 201 5% Afgifte documenten 181 0% Ontheffingen 29 1% Totaal Kosten De kosten stegen in 2014 met 4,3 miljoen (2%) ten opzichte van het jaar 2013 en met 6,4 miljoen (3%) ten opzichte van de begroting. De totale personele lasten stegen met 6,5 miljoen ten opzichte van Dit kwam door mutaties in voorzieningen, een salarisstijging van 1,2% per 1 april 2014, het verhoogde werkaanbod van APK, individuele keuringen en extra opgedragen taken. In 2014 besloot de RDW om vanaf 1 juli 2015 eigen risicodrager te worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en vormde de RDW hiervoor een nieuwe voorziening. Tevens werd de disconteringsvoet van de voorzieningen verlaagd. Dit verklaart een stijging van 3,2 miljoen ten opzichte van 2013 toen sprake was van een vrijval in de voorzieningen. De variabele kosten daalden met 4,7 miljoen ten opzichte van 2013 door de gewijzigde tarievenstructuur na de introductie van de kentekencard, ondanks extra kosten van de waardedocumenten. De projectkosten daalden door minder vernieuwing en borging van de ICTsystemen. Een geplande stijging van onderhoudskosten verklaart 1,4 miljoen van de totale kostenstijging ten opzichte van De belangrijkste projecten en programma s in 2014 waren: 14

15 Projectkosten In miljoenen euro s Modernisering Tenaamstellen Voertuigen (MTV) 3,1 10,1 Nieuwe Rijbewijs Card (NRC) 2,9 0,0 EDS-platform 1,7 0,1 Verhuizing computervloer (datacenter Noord) 1,4 0,6 Berichtenbox (GEB) 1,3 2,7 Online Kilometerregistratie (OKR) 1,1 1,1 Permit 1,1 1,7 Nieuw Handelsregister (NHR) 0,2 2,2 De projectkosten bevatten ICT en lijnuren en de kosten van uitbesteed werk op de projecten. Eventuele investeringen in apparatuur of software zijn hierin niet opgenomen. Van de kosten van NRC is per jaareinde ,5 miljoen geactiveerd als immaterieel vast actief. Wet Markt en Overheid In 2012 trad de wet Markt en Overheid in werking. Deze wet is bedoeld om oneerlijke concurrentie tussen overheid en bedrijfsleven te voorkomen en is ook van toepassing op de RDW. In 2013 onderzochten de RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu alle activiteiten van de RDW en werd vastgesteld dat de nieuwe wet op twee activiteiten van toepassing is: de verhuur van het RDW Testcentrum in Lelystad voor andere doelen dan het testen en het keuren van voertuigen en voertuigonderdelen voor toelating, en op het ter beschikking stellen van voertuigregelgeving aan derden. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is afgesproken dat hiervoor vanaf het jaarverslag 2014 separaat verantwoording wordt afgelegd. Voor 2014 kwamen de activiteiten in het kader van de wet Markt en Overheid uit op: Markt en Overheid Realisatie 2014 Begroot 2014 Testcentrum Lelystad (verhuur) Opbrengsten Integrale kosten Kostendekkendheid % kostendekkendheid 93,0% 112,6% Abonnement Voertuigregelgeving N.v.t. in 2014 In 2014 vond met betrekking tot de marktactiviteit abonnement voertuigregelgeving geen activiteit plaats. Hierdoor zijn er in 2014 geen opbrengsten en geen kosten gemaakt. 15

16 Het verschil in kostendekkendheid tussen de begroting en de realisatie van het RDW Testcentrum wordt verklaard door de onwennigheid in 2013/2014 om deze activiteiten separaat te begroten. De omzet betreft de verhuur van restcapaciteit van het testcentrum. Deze was lager dan begroot, maar draagt bij aan de dekking van de integrale kosten. De kostendekkendheid van het taakcluster waar het RDW Testcentrum in Lelystad toe behoort kwam uit op 97%. Eigen vermogen en reserves Het resultaat over 2014 was positief en de totale reserves stegen met 3,4 miljoen. De bestemming van de reserve flankerend beleid, de conjuncturele en rijbewijs reserve vond plaats volgens geldende afspraken en werkwijzen. Omdat de structurele reserve is gemaximeerd op 20% van het balanstotaal, is het resterende deel van de reserves opgenomen bij de reserve beleidsinitiatieven. Over de besteding van deze overreserve werden in de loop van 2014 al afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2015 wordt hier verder invulling aan gegeven. Op de balansdatum bedroeg de solvabiliteit 48,6% (2013: 45,2%). De stijging wordt verklaard door de toename van het eigen vermogen ten opzichte van het nagenoeg gelijk gebleven balanstotaal. Investeringen Het investeringsniveau in 2014 was 13,2 miljoen (2013: 14,8 miljoen). De RDW investeerde grote bedragen in het zelf personaliseren van de rijbewijscards, zowel in de machine als in de beveiliging van het gebouw. Verder werd het overheidsdatacenter Noord in gebruik genomen en heeft het nodige (groot) onderhoud aan keuringsstations en het RDW Testcentrum in Lelystad plaatsgevonden. De kosten voor het project Nieuwe Rijbewijscard (NRC) werden voor 2,5 miljoen geactiveerd als immaterieel actief. Treasury Sinds 2003 participeert de RDW in het zogeheten schatkistbankieren. De RDW heeft voor de financiering van potentiële risico s een leencapaciteit in rekening-courant van 5 miljoen bij het ministerie van Financiën en 4 miljoen bij RABO. In december 2014 kwam de RDW een aanvullende kredietfaciliteit overeen met het ministerie van Financiën voor de renovatie van het pand in Veendam. In totaal wordt er in ,5 miljoen geleend. Dit bedrag wordt in tien jaar terugbetaald. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat hiervoor garant. De liquiditeit nam in 2014 af met 8,6 miljoen. De toename van de vorderingen en de afname van de schulden in combinatie met de investeringen verklaren deze daling. Het positieve resultaat droeg eraan bij dat de daling niet nog groter werd. In 2014 trof de RDW voorbereidingen om vanaf 2015 de liquiditeitsontwikkeling op basis van prognoses te volgen en zo nodig bij te sturen. Financiële vooruitzichten Voor de komende jaren wordt een beperkte groei van de economie verwacht. Ondanks deze economische groei verwacht de RDW op basis van de CPB-parameters in het gehanteerde conjunctuurmodel dat het aantal eerste registraties stabiliseert. De afgifte van rijbewijzen bevindt zich in 2015 het gehele jaar in het lage gedeelte van de rijbewijscyclus. Het FMB 2015 toont een negatief resultaat van 4,1 miljoen. Doordat het resultaat over 2014 veel positiever was dan begroot, is de overreserve hoger dan waar rekening mee was gehouden in het FMB. Naar verwachting zullen er in 2015 en 2016 aanvullende programma s ingepland worden om de 16

17 overreserve op een planmatige wijze in te zetten. Dit zal in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebeuren, zoals dat ook in 2014 al gebeurde. Omzet en tariefontwikkeling De tarieven zijn voor 2015 niet verhoogd. De conjunctuur- en rijbewijsreserve vormen voldoende buffer om een zeer gematigde en stabiele tariefontwikkeling te realiseren. Kostenontwikkeling De kernpunten voor 2015 zijn de borging van de processen rondom de grote projecten (kentekencard en het zelf personaliseren van het rijbewijs) en het beheersen van de werkdruk bij de divisie Voertuigtechniek. Het werkaanbod steeg er in 2014 aanzienlijk. Behalve extra fte s zal er ook focus zijn op efficiencymaatregelen en procesverbeteringen. De benodigde fte-uitbreiding wordt zoveel mogelijk tijdelijk ingevuld, zodat er sturingsruimte en flexibiliteit blijft. Reserves Eind 2014 bedroeg de structurele reserve 20% van het balanstotaal. De reserve beleidsinitiatieven werd voor het tweede jaar tijdelijk verhoogd in verband met de maximale structurele reserve. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werden in 2014 afspraken gemaakt over afbouw van deze overreserve. Dit krijgt in 2015 een vervolg. Het begrote resultaat voor 2015 is 4,1 miljoen negatief. Dit heeft een negatief effect op de hoogte van de reserves. Investeringen en financiering De investeringen zullen in 2015 toenemen, omdat het grootste deel van de renovatie van het pand in Veendam in 2015 zal plaatsvinden. In totaal is 19,4 miljoen begroot voor investeringen: 8,9 miljoen voor de renovatie, 2,4 miljoen voor immateriële vaste activa en 8,1 miljoen voor overige investeringen in materiële vaste activa (ICT en groot onderhoud van de eigen panden/keuringsstations). Voor de renovatie is een projectfinanciering van 13,5 miljoen gearrangeerd met het ministerie van Financiën. Deze wordt in twee gelijke delen opgenomen in juni en december

18 2.3 Strategische activiteiten en belangrijke projecten Inleiding De strategische activiteiten van de RDW leveren een bijdrage aan de realisatie van de drie strategische doelstellingen van de RDW. Een aantal van deze strategische activiteiten bevindt zich in de oriënterende fase. In deze fase wordt nader onderzocht of en in welke omvang de RDW gaat investeren in deze activiteiten. Ook kan in deze fase nog geconcludeerd worden dat het onvoldoende bijdraagt aan de strategische doelstellingen om een project te rechtvaardigen. Trends De wereld van de RDW is volop in beweging. Het is belangrijk dat de RDW blijft voldoen aan de (veranderende) verwachtingen van zijn partners. In 2013 maakte een aantal RDW ers een inventarisatie van de trends die de RDW binnen vijf jaar gaan raken. Dit waren: Alles digitaal: alles wordt data. Open, snel, simpel en persoonlijk. Het nieuwe vervoeren: voertuigen worden in toenemende mate onafhankelijk. Niet alleen van een eigenaar door deelgebruik, maar ook van de bestuurder door ICT-toepassingen. Glocalisatie : de internationalisering zet door. Een krachtige, innovatieve en kennisintensieve nationale instantie is nodig om invloed te blijven uitoefenen in het internationale speelveld. Tegelijkertijd is lokaal aanwezig zijn belangrijk voor vertrouwen. Resources matter: innovatie én de variëteit van alternatieve en duurzame brandstoffen, onderdelen en voertuigen nemen in rap tempo toe. Terug naar je kern: de crisis veranderde het internationale speelveld significant. Dit is het moment waarop echt iets verandert. Hoe sluit je hier op aan? Hoe blijf je voldoen aan de verwachtingen? Get (the) talent: het is nodig dat de RDW zich aanpast aan de 21 e -eeuwse beginselen van vrijheid, vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid, om aansluiting te houden op de arbeidsmarkt. Op basis van een analyse van deze trends is een toekomstbeeld geschetst. In 2014 werden hieruit zes robuuste maatregelen geformuleerd die door verschillende organisatieonderdelen zijn uitgewerkt: Realiseer en borg een zo hoog mogelijke datakwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van (data in) de RDW-registers. Bepaal de positie van de RDW ten opzichte van grote datavolumes en onbeperkte datastromen. Bepaal de rol van de RDW in de nieuwe domeinen: o Intelligente Transport Systemen (ITS), recycling en duurzame zuinige voertuigen en brandstoffen o Toezicht op verkeersveiligheid o De RDW als dienstverlener in relatie tot de fysieke loketten. Verkrijg inzicht in de consequenties voor de RDW van het verschuiven van voertuigbezit naar voertuiggebruik. Streef naar Nederland als pilotland in de EU en de VN. Vergaar inzicht in de RDW er van de toekomst en verwerk dit in de arbeidsmarktstrategie. De trends en de maatregelen zijn input voor de missie en visie van de RDW en vinden doorvertaling in de strategische koers. 18

19 Ontwikkelingsstadia Ontwikkelingsstadia Doelstelling 1: Bestaande taken blijven uitvoeren (borgen) Orientatiefase/ Voorbereiding Uitvoering Informatiebeveiliging Transparantie data Generieke Platformen in Samenhang Onderhoud ICT-systemen Reductie administratieve lasten Tenaamstellen en kentekencard Online kilometerregistratie Open data parkeren Boordcomputer taxi Harmonisatie individuele goedkeuring Digitale afhandeling steekproeven Implementatie EU-richtlijn Schadevoertuigen Plateauplanningen APK-workshop X X X X X X X X X X X X X X X Doelstelling 2: Nieuwe taken uitvoeren die het publieke belang dienen (innoveren) Berichtenbox X Digitaal tenaamstellen X Nieuw model rijbewijscard X Rijbewijscategorie T X Nieuw handelsregister X eid Intelligente transportsystemen Duurzame brandstofvisie X X X 19

20 Ontwikkelingsstadia Orientatiefase/ Voorbereiding Uitvoering Doelstelling 3: Intern en extern permanent investeren in relaties (samenwerken) Intern HR-strategie Strategische personeelsplanning Gesprekscyclus X X Cao HR-portal X Arbeidsmarktstrategie X Leren en ontwikkelen Tools Ontwikkelings- en Professionaliseringstrajecten X X Gezond en veilig op weg Programma Vitaliteit Integriteit Organisatieontwikkeling en waarden Extern Internationale gegevensuitwisseling via EUCARIS Samenwerking met zusterorganisaties RESPER X X X X X X X Cross-border exchange X Advies- en bijstandsprojecten met andere landen X Internationaal overleg X X RDW-werkplekken in Brussel Digitalisering dienstverlening overheid Consolidatie datacenter Samenwerking Noord Klanttevredenheidsonderzoek Social media Ondersteuning maatschappelijke doelen X X X X X X X De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden conform waarderingsregels uit de exploitatie gedekt. 20

21 Doelstelling 1: Bestaande taken blijven uitvoeren Informatiebeveiliging De RDW zorgt voor de algemene bescherming van zijn informatie, de informatiebeveiliging. Het doel is om via een bewuste afweging van risico s en kosten te komen tot het juiste beveiligingsniveau. In 2010 werd het ICT-bedrijf van de RDW gecertificeerd conform ISO Dit is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze biedt een model voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met ISO wordt ook invulling gegeven aan het bijgestelde Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). De gehele RDW werd in 2012 geauditeerd. In februari 2013 verkreeg de RDW officieel het certificaat voor ISO en in 2014 is een surveillance audit met succes afgerond. De RDW verwerkt persoonsgegevens. Voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarom een uitgangspunt voor de RDW. NBA 1 en NOREA 2 hebben het raamwerk privacy-audit ontwikkeld. Deze privacy-audit leidde in 2013 initieel tot het certificaat privacy-audit proof voor het kentekenregister. Dit certificaat geeft meer zekerheid dat de eisen van de Wbp correct worden nageleefd. Net als in 2013 vond in 2014 een audit plaats waarin het gebruik van persoonsgegevens op basis van het kentekenregister werd gecontroleerd. Deze audit leidde wederom tot het keurmerk privacy-audit proof. Transparantie data Kwaliteit van data en van datastromen zijn in deze digitale samenleving steeds belangrijker. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateerde in 2011 in het rapport ioverheid dat inzicht en overzicht over datastromen ontbreekt. Dit speelt zowel bij de overheid als bij burgers en bedrijven en komt door de sterke mate van vernetwerking en verrijking van informatiestromen. Er is meer aandacht nodig voor transparantie over de data en de datastromen. Burgers en bedrijven krijgen daardoor meer inzicht in welke data de overheid van hen heeft en waar het naar toe wordt gestuurd. Dit heeft invloed op de RDW en op andere leden van de Manifestgroep 3. Deze organisaties hebben direct contact met burgers en bedrijven en ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de overheidsdata en datastromen. Daarom stelde de Manifestgroep in 2012 het imanifest op. Hiermee committeerden de manifestgroepleden zich aan een aantal doelen rond de ioverheid. Het imanifest biedt onder meer handvatten voor ontwerp, bouw, inrichting en evaluatie van (onderdelen van) de informatiehuishouding. In 2013 werd het imanifest verder getoetst, verfijnd en uiteindelijk geaccordeerd door de Manifestgroep. De informatiestromen tussen de RDW en de Belastingdienst vormden in 2013 de startcasus voor het toepassen van het imanifest. In 2014 toetste de RDW de informatiestromen tussen de RDW en het CBR en die tussen de RDW en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan het imanifest. Daarnaast werd de internationale gegevensuitwisseling via EUCARIS langs de lat van het imanifest gelegd. De uitkomsten waren positief, wel was er een aantal verbeterpunten. Deze worden opgepakt. Het doel is een goede informatiehuishouding te hebben en te houden, zowel binnen de RDW als in de ketens. 1 Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, voorheen heette dit NIVRA 2 Beroepsorganisatie van IT-auditors 3 Samenwerkingsverband tussen uitvoeringsorganisaties. De leden van de Manifestgroep spannen zich in om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. 21

22 Daarnaast heeft de RDW permanente aandacht voor het optimaliseren van de datakwaliteit, het bieden van transparantie, het versterken van de informatiepositie van burgers en bedrijven en het voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude. Generieke Platformen in Samenhang De RDW is voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken sterk afhankelijk van ICT-systemen. De verschillende divisies en afdelingen van de RDW houden zich daarom gezamenlijk bezig met het borgen van het beheer en onderhoud én met het vernieuwen en innoveren van de ICT-systemen. De RDW zette de afgelopen jaren verschillende stappen in de professionalisering van project- en portfoliomanagement (PPM), architectuur en IT-governance. Het traject Generieke Platformen in Samenhang bracht hier in 2014 verdere samenhang in. Centrale onderdelen in het traject waren: Het identificeren van samenhangende informatiesystemen en het clusteren ervan in platformen. Het splitsen van de projectenportefeuille in een innovatieportefeuille en een beheer- en onderhoudsportefeuille. Onderhoud ICT-systemen De RDW biedt een grote hoeveelheid digitale diensten aan klanten en partners. Burgers, bedrijven en overheden raadplegen de systemen inmiddels 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het aantal bevragingen neemt elk jaar toe. Goed beheer en verantwoorde innovatie van de systemen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Daarom zet de RDW vol in op onderhoud en ontwikkeling van de bestaande ICT-systemen, beheersing en reductie van de complexiteit van de ICT-infrastructuur. Het programma Releasemanagement IT-diensten (RIT) brengt de ontwikkelingen vanuit de RDW-brede projecten en de ICT-ontwikkelingen samen. Dit is essentieel voor de continuïteit van de dienstverlening op de langere termijn. In dit kader voerde de RDW in 2014 een aantal belangrijke veranderingen door, zoals: De verhuizing van ongeveer de helft van alle RDW ICT-systemen naar het overheidsdatacenter (ODC) in Groningen. De implementatie van beveiligingsmaatregelen zoals consolidatie van het kernregister en anonimisering van data, zodat productiedata veilig gebruikt worden. De implementatie van de nieuwe ontwikkelstraat voor het kernregisterplatform, voor verdere doorontwikkeling van het platform. Reductie administratieve lasten In 2014 realiseerde de RDW een belangrijke reductie van de administratieve lasten. Voor de tenaamstelling van een voertuig op naam van een rechtspersoon is geen uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) meer nodig. Dit leidt tot een jaarlijkse besparing van ruim 4,7 miljoen ( keer een KvK-uittreksel à 11,-). Hierdoor steeg de jaarlijkse lastenverlichting door het project Modernisering Tenaamstellen Voertuigen van circa 5 miljoen per jaar naar circa 9,7 miljoen per jaar. Daarnaast werd in 2014 een wijziging voorbereid in het tenaamstellingsproces die vanaf 2015 resultaat oplevert. De wilsverklaring hoeft dan niet meer op het moment van de tenaamstelling getekend te worden. Dit kan ook eerder al. Dit geeft meer flexibiliteit zowel voor de koper als voor het verkopende bedrijf. De wijziging betekent voor burgers een daling in wachttijd bij aflevering van een voertuig van uur ( stuks x 3 minuten). Voor bedrijven betekent deze wijziging in het proces ook een verlichting van de administratieve lasten. Tenaamstellingen kunnen in daluren efficiënt achter elkaar worden gedaan. De besparing die hiermee gerealiseerd wordt is circa 2,2 miljoen ( stuks x 4 minuten x 37,-). Tenslotte wordt een reductie in de administratieve 22

23 lasten bereikt doordat efficiëntere aflevermogelijkheden ontstaan, bijvoorbeeld bij een koper thuis of bij nevenvestigingen van dezelfde erkenninghouder. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers van de erkenninghouders heen en weer moeten rijden naar de locatie van de tenaamstelling. De daling hierdoor is circa 2,5 miljoen ( stuks x 30 minuten x 37,-). Ook het project Registreren Voertuigen droeg in 2014 bij aan een verlichting van de administratieve lasten voor bedrijven die een ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport. Door het project werd het mogelijk om een buitenlands voertuig eenmalig, via een internetportal, op VIN-nummer te registreren. Hierdoor hoeft de transporteur niet meer bij elke ontheffingsaanvraag opnieuw de voertuiggegevens te leveren, met als gevolg dat het proces aanzienlijk minder tijd en administratieve lasten met zich meebrengt. Tenaamstellen en kentekencard Als onderdeel van de modernisering van de tenaamstellingsprocessen (MTV) werd op 1 januari 2014 de nieuwe kentekencard geïntroduceerd. Vrijwel alle processen rondom de afgifte van de kentekencard wijzigden hierdoor. De RDW gebruikte het jaar 2014 om een optimale implementatie te realiseren en daar waar nodig nog verbeteringen door te voeren. Zo werd de beloofde verbetering van de beveiliging door tenaamstellingscode bereikt en stroomlijnde de RDW de processen voor leasemaatschappijen. Ook werd een heldere taakverdeling tot stand gebracht tussen de loketten bij PostNL en de RDW-keuringsstations. Verder staan de emissiefase en milieuclassificatie nu op de kentekencard vermeld. Dit geeft met name verduidelijking bij milieuzones in het buitenland. Op 1 juli 2014 introduceerde de RDW een online dienst waarmee voertuigeigenaren hun papieren kentekenbewijs kunnen vernieuwen voor een kentekencard. Per dag maken ongeveer honderd voertuigeigenaren hier gebruik van. Online kilometerregistratie Op 1 januari 2014 nam de RDW de registratie van tellerstanden over van de stichting Nationale Auto Pas (NAP). Het aantal registratiemomenten werd vanaf die datum fors uitgebreid. De RDW schonk in 2014 vooral veel aandacht aan het ondersteunen van de erkende bedrijven die de registratie doen. RDW ers gaven uitleg bij de bedrijven zelf en processen werden schematisch weergegeven. Ook konden erkenninghouders op informatie vinden over het onderwerp. In de loop van het jaar nam het aantal registraties zichtbaar toe. De kwaliteit van het register werd verhoogd, onder meer door het toezicht dat de RDW houdt op de erkende bedrijven. Ook krijgen bedrijven een melding als ze een stand willen invoeren die een trendbreuk tot gevolg heeft. Een trendbreuk ontstaat wanneer een bedrijf een tellerstand registreert die lager ligt dan de vorige geregistreerde tellerstand. Het aantal trendbreuken nam af. Vanaf oktober 2014 informeert de RDW voertuigeigenaren schriftelijk over een trendbreuk in de tellerstand van hun voertuig. Het aantal correctieverzoeken door voertuigeigenaren nam sindsdien toe. Hoewel deze correcties extra inspanning vergen, komt dit de kwaliteit van de registratie ten goede. Voertuigeigenaren werden zich beter bewust van het belang van juiste registratie van de tellerstand. Open data parkeren Vanaf 30 januari 2014 werden de openbare gegevens over parkeergebieden en -tarieven van Nederlandse gemeenten toegankelijk als open data. De parkeerdata bevatten de statische parkeergegevens van betaalde parkeervoorzieningen van gemeenten, op straat en slagboomparkeren. Marktpartijen kunnen met deze open data toepassingen ontwikkelen voor meer parkeergemak voor bezoekers en gemeenten. Er zijn al apps ontwikkeld die gebruikmaken van deze 23

24 data. De toepassingen helpen automobilisten om snel en gemakkelijk een keuze voor een parkeerplaats te maken. Ook zorgt het voor minder overlast door zoekverkeer en hierdoor minder belasting van het milieu. De bron van de parkeergegevens is het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is de schakel tussen gemeenten en marktpartijen. De RDW beheert het register. Boordcomputer taxi De boordcomputer taxi (BCT) is een digitaal controleapparaat. Vanaf 1 juli 2014 moet in iedere taxi zo n apparaat geactiveerd zijn. De BCT verzorgt de verplichte registratie van arbeids-, rij- en rusttijden en de ritadministratie. Het afgelopen jaar werkte de RDW mee aan een aanpassing van de wet- en regelgeving voor de BCT. BCT-fabrikanten moeten op grond hiervan een aantal wijzigingen aan het apparaat doorvoeren. De software van de boordcomputer moet bijvoorbeeld aangepast worden, zodat de BCT zelf kan vaststellen of een aangeboden software-update moet worden uitgevoerd. Daardoor hoeft een taxi minder vaak naar een erkende werkplaats, wat tijd en geld scheelt. Fabrikanten moeten de software aanpassen en laten goedkeuren voordat zij deze kunnen aanbieden. Dit is van invloed op enkele RDW-processen. Taxiondernemers moeten de wijzigingen in hun boordcomputers (laten) doorvoeren. Verder voerde de RDW een aantal proces- en tariefaanpassingen door. Dit had een lager afmeldtarief tot gevolg. Harmonisatie individuele goedkeuring Voertuigen kunnen worden toegelaten op de openbare weg met een typegoedkeuring (grote series) of met een individuele goedkeuring. Binnen Europa is de individuele goedkeuring nog niet geharmoniseerd. Dit leidt tot verschillen bij de toelating van voertuigen. Voertuigeigenaren ondervinden hier hinder van. Bij voertuigen met een Europese typegoedkeuring zijn bij inschrijving in een andere EU-lidstaat zelden problemen. Dit gebeurt alleen als fraude is gepleegd met de identiteit van het voertuig of als het voertuig een schade of diefstalstatus heeft. Als eerste stap richting harmonisatie van de individuele goedkeuring harmoniseerde de Europese commissie de eisenpakketten van de goedkeuring van voertuigen die in grote series geproduceerd zijn in of voor derde landen. Deze eisen werden opgenomen in kaderrichtlijn 2007/46/EG. De eisen bieden een opzet voor technische diensten, goedkeuringsinstanties en de documenten die horen bij een individuele goedkeuring. De RDW paste in 2014 zijn systemen, processen en documenten aan zodat geharmoniseerde individuele goedkeuringen kunnen worden verleend. Op het bijbehorende individuele goedkeuringscertificaat (IGC) worden ook foto s van het voertuig afgedrukt. Deze foto s zijn verplicht in het kader van deze harmonisering. Digitale afhandeling steekproeven De RDW wil de kwaliteit van steekproefafhandelingen verhogen. Daarom startte de RDW op 8 september 2014 een pilot van circa zes maanden met het papierloos afhandelen van het steekproefresultaat. Verspreid over het land werken tien steekproefcontroleurs met een tablet en een speciaal ontwikkelde applicatie. Hiermee kunnen zij direct het resultaat van een steekproef digitaal afhandelen, dat onmiddellijk wordt verwerkt in het RDW-systeem. De cusumstand 4 van de erkenninghouder en keurmeester zijn hierdoor altijd actueel. Daarnaast stelt de steekproefcontroleur een digitaal steekproefcontrolerapport op. Dit wordt digitaal ondertekend door de betrokken partijen. Het rapport is binnen enkele ogenblikken beschikbaar via APK-webdirect. 5 4 Cusumstand is de waarde die erkenninghouders en keurmeesters hebben naar aanleiding van bonus- en strafpunten na een herkeuring APK. 5 APK-webdirect is een RDW-applicatie waarmee erkenninghouders APK-keuringen en inbouwgegevens kunnen melden en raadplegen bij de RDW. 24

25 Hierdoor verdwijnen risico s van een papieren proces, zoals lange doorlooptijden, niet aankomen per post en slechte leesbaarheid. De branche reageert positief op de digitale werkwijze. De bevindingen worden na afloop van de pilot geëvalueerd. Deze worden gerapporteerd en geprioriteerd. Bij een succesvolle pilot wil de RDW deze werkwijze landelijk gaan toepassen in Implementatie EU-richtlijn In mei 2014 werd de richtlijn 2014/45/EU gepubliceerd. Hierin zijn de minimale Europese eisen voor de Algemene Periodieke Keuring (APK) vastgelegd. Deze richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en wordt op 20 mei 2018 van kracht. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf de RDW opdracht om te adviseren over de implementatie van de richtlijn in Nederland. Bij de totstandkoming van het advies leveren verschillende (branche)partijen input. In 2014 startten vier werkgroepen: Land- en bosbouwtrekkers (LBT), Frequentie, Keuringseisen, Apparatuur en controlefaciliteiten. In deze werkgroepen zijn verschillende partijen uit de branche vertegenwoordigd. De werkgroepen hadden tot uiterlijk 1 maart 2015 de tijd om hun input voor het advies te leveren. De RDW moet het implementatieadvies voor 1 april 2015 aanbieden aan de Minister. Schadevoertuigen Medio 2014 zette de RDW verdere stappen in de aanpak van schadevoertuigen. Dit mondde onder meer uit in een convenant tussen de RDW en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). In het convenant staan afspraken tussen de partijen over de vastlegging en uitwisseling van informatie tussen de RDW en het VbV. Het convenant heeft tot doel dat partijen het signaal Wachten Op Keuring (WOK) sneller plaatsen na een ongeval op de Nederlandse weg. Op deze manier worden de risico s voor verkeersveiligheid, fraude en andere voertuigcriminaliteit beperkt. Daarnaast zorgt het convenant voor een goede informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen over de staat van het voertuig. Ook maakt de RDW foto s van geïmporteerde schadevoertuigen, mede ter voorkoming van mogelijk latere fraude. Tijdens een werkbezoek aan keuringsstation Zwolle nam minister Schulz van Haegen begin september met grote belangstelling kennis van het RDWschadeproces. Ontwikkeling divisie Voertuigtechniek In 2014 rondde de divisie Voertuigtechniek de evaluatie van V10 af. V10 was een structuurwijziging van de divisie Voertuigtechniek, die volgde op de strategie van de divisie die in 2010 werd bepaald. De herstructurering werd in 2012 formeel doorgevoerd. Twee jaar na de formele implementatie vond een evaluatie plaats van de resultaten. De uitkomsten van de evaluatie waren positief. V10 leidde onder meer tot lagere operationele kosten, minder en veel nieuwe leidinggevenden, verbeterde samenwerking en een verbeterd klantdenken. De ondernemingsraad (OR) van de RDW was gedurende het hele traject betrokken en vormde een open en constructieve samenwerkingspartner. In 2014 ontwikkelde de divisie Voertuigtechniek ook plateauplanningen. Deze planningen geven per divisieonderdeel weer wat de voornaamste aandachtsgebieden zijn voor de komende drie jaar. De plateauplanningen zijn geheel in lijn met de ambities van de divisie: een veiliger, milieuvriendelijker en mobieler voertuigpark in een internationale context. De plateauplanningen bieden houvast voor de koers en vertalen zich door in projecten. 25

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Track B Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Dylan de Jong ICT Architect RDW ddejong@rdw.nl Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Agenda Dylan de Jong ICT Architect @ RDW Ddejong@rdw.nl

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

RDW introductie voor ESCBO

RDW introductie voor ESCBO RDW introductie voor ESCBO Waarom staat de RDW hier? 10 punten RDW voor een veiligwegverkeer Goedgekeurd Afgekeurd Welke RDW ers zijn vandaag hier? Johan van Doorn (inspecteur) Frans Krastel (inspecteur)

Nadere informatie

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW Digitalisering rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten Zeger Baelde Divisiemanager Registratie & Informatie RDW AGENDA 1. Inleiding Zeger Baelde Divisiemanager Gert Maneschijn Security manager 2. RDW

Nadere informatie

1. Over RDW 5. 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 1.4 De omgeving van de RDW 10. 2. Directieverslag 11

1. Over RDW 5. 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 1.4 De omgeving van de RDW 10. 2. Directieverslag 11 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag RDW Verspreiding Openbaar

Jaarverslag RDW Verspreiding Openbaar Jaarverslag 20 15 Status Vastgesteld op 3 maart 2016 door de directie van de RDW met instemming van de Raad van Toezicht. Goedgekeurd op 2 mei 2016 door de minister van Infrastructuur en Milieu. Verspreiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11078 23 april 2015 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Sociaal makelen in West en Noordwest Utrecht 2013 Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Me kaar, betreffende de periode augustus tot en met december 2013. Me kaar werd op

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Inleiding Nota van toelichting 1. Inleiding Er zijn Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt. Ten aanzien van personen speelt voornamelijk de problematiek

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Nota keuringsaspecten APK

Nota keuringsaspecten APK RDW Directie Nota keuringsaspecten APK Bijlage 1 bij brief V&W aan 2 e Kamer, nr. DGP/WV/U05/03021 Aan De directeur-generaal Personenvervoer, De heer drs. S. Riedstra Van Directie RDW, VIZ2005/8191 Datum

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 13 februari 2015 Betreft Boordcomputer Taxi

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 13 februari 2015 Betreft Boordcomputer Taxi > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX TERUGBLIK Na de sterke daling van het aantal examenkandidaten in de afgelopen jaren (-20% sinds 2010), heeft het aantal examens zich in 2014 nagenoeg gestabiliseerd.

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid 2014 Stichting Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! Een stevig keurmerk Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het pakket van verbetermaatregelen dat door SNA met sociale partners

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaargang 2015, Nummer 64, 22 december 2015

Jaargang 2015, Nummer 64, 22 december 2015 Update P-Direkt Jaargang 2015, Nummer 64, 22 december 2015 P-Direkt is het rijksbrede shared service organisatie (SSO) voor personeelszaken van de rijksambtenaar. Deze nieuwsbrief is opgesteld voor stakeholders

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Boordcomputer Taxi. Olof Dieckhaus - Quipment. 20 juni 2013 - s Hertogenbosch

Boordcomputer Taxi. Olof Dieckhaus - Quipment. 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Boordcomputer Taxi Olof Dieckhaus - Quipment 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Even voorstellen Olof Dieckhaus Directeur van Quipment Group Quipment is toonaangevend als het gaat om het optimaliseren van

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN De Dienst Wegverkeer, te dezen vertegenwoordigd door zijn Algemeen Directeur, Drs. J.G. Hakkenberg, verder te noemen: "de RDW" en Naam leasemaatschappij

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 Maessen 21 december 2004 concept Inhoudsopgave Aanleiding... 2 Fase 1... 3 Vergroten transparantie... 3 Acties...

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Overzicht regelgeving m.b.t. restantvoorraad en tenaamstellen kentekenbewijzen

Overzicht regelgeving m.b.t. restantvoorraad en tenaamstellen kentekenbewijzen President Kennedylaan 925, 1079 MZ Amsterdam Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam t 020-504 49 49 f 020-646 38 57 www.raivereniging.nl MEMO Aan/ To Van/ From Datum/ Date Leden afd. Auto s Kees Pereboom 21

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie