Tellerstanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tellerstanden 2014 1"

Transcriptie

1 Tellerstanden

2 2 RDW NAP - Tellerstanden

3 Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke producten en diensten heb ik tot mijn beschikking? Toezicht en sancties Praktische informatie

4 In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot de registratie van tellerstanden per 1 januari De RDW neemt de registratie en de database over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP). De RDW wil u met deze brochure zo goed mogelijk informeren over de dienstverlening rond tellerstanden. Nieuwe wetgeving Vanaf 1 januari 2014 is het strafbaar de tellerstand terug te draaien of over terugdraaien te adverteren. Daarnaast is het voor alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland wettelijk verplicht tellerstanden te registreren. De RDW registreert vanaf 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto s en lichte bedrijfswagens (tot en met kg) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. De RDW heeft de metingen van vóór 1 januari 2014 overgenomen uit de registratie van de Stichting NAP. Door de toename van zowel het aantal bedrijven dat registreert als het aantal registratiemomenten, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner. Ook wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden. Het aantal voertuigen met teruggedraaide tellerstanden bedraagt in Nederland op dit moment ongeveer vijf procent. Dat percentage was in het verleden hoger, maar is door de activiteiten van de Stichting NAP de afgelopen 20 jaar al flink gedaald. De schadepost door de fraude met tellerstanden blijft echter hoog: ongeveer 250 miljoen euro per jaar voor consumenten en bedrijven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de RDW, stichting NAP, BOVAG, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) zien de nieuwe wet en bijbehorende registratie door de RDW als een belangrijke stap in de strijd tegen fraude met tellerstanden. Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Met ingang van 1 januari 2014 neemt de RDW de tellerstanden van Stichting NAP over en geeft ook een oordeel over de reeks tellerstanden van een voertuig: Logisch - wanneer de reeks tellerstanden oplopend is Onlogisch - wanneer de reeks tellerstanden niet oplopend is (trendbreuk), een stand in de reeks is lager dan op een eerder tijdstip 4

5 Geen oordeel de RDW geeft geen oordeel bij: - Een 5-cijferige teller - Een vervangen teller - Import - Te weinig standen - Een onlogische tellerstandenreeks volgens Stichting NAP Bij geen oordeel geeft de RDW in de toelichting van het Tellerrapport aan waar dat oordeel op is gebaseerd. Wat doet de RDW met een onlogisch signaal van NAP? De reeks tellerstanden van een voertuig die van de Stichting NAP al het oordeel onlogisch heeft gekregen, krijgt bij de RDW geen oordeel. De RDW geeft het oordeel onlogisch alleen over geregistreerde tellerstandenreeksen vanaf 1 januari

6 Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Voor u gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende wettelijk verplichte registratiemomenten voor personenauto s en lichte bedrijfswagens (tot en met kg): Bij een APK afmelding* Bij Inbouw afmeldingen: - LPG (gasinstallaties) - Roetfilter - Tachograaf - Boardcomputer taxi - Alcoholslot Bij Export afmeldingen Bij Demontage afmeldingen Bij Opname in bedrijfsvoorraad** Bij de Tenaamstelling** Bij Reparaties, onderhoud en bandenwissel*** * Voor de registratie van een tellerstand bij APK wijzigt er niets. Deze registratie is nu ook al verplicht. ** U krijgt na 1 januari 2014 tijdens de registratie van een tellerstand die lager is dan de vorige tellerstand, het signaal dat de nieuwe tellerstand een onlogische reeks veroorzaakt. Dit signaal krijgt u ook als er al sprake is van een onlogische reeks. *** Voor de registratie van een tellerstand bij reparatie, onderhoud en banden voert de RDW een nieuwe online dienst in. Deze dienst is bedoeld voor de registratie van een tellerstand bij reparatie en onderhoud (waaronder ook garantie- en recallwerkzaamheden) voor meer dan 150,- (inclusief BTW). Dit bedrag is wettelijk vastgesteld. Het moment van registratie van de tellerstand valt samen met het afsluiten of afronden van de werkorder. APK en aanmelding bedrijfsvoorraad Bij APK en aanmelding van een voertuig in de bedrijfsvoorraad geeft u nu ook de tellerstand door. Zoals u in deze brochure kunt lezen, komen er nieuwe registratiemomenten bij. De RDW zorgt er samen met de providers en software leveranciers voor dat de invoer van de tellerstand in de bestaande dienstverlening is opgenomen, zoals u die nu al bij de RDW, een softwareleverancier of een provider afneemt. Andere voertuigen U hoeft geen tellerstand op te voeren voor andere voertuigcategorieën dan de wettelijk verplichte categorie personenauto s en lichte bedrijfswagens. 6

7 Die tellerstanden worden namelijk niet door de RDW vastgelegd in het kentekenregister. De RDW raadt u aan om voor andere categorieën voertuigen de optie Geen Teller binnen het invoerscherm te gebruiken. De APK afmelding vormt hierop een uitzondering. Voor een APK afmelding geldt dat u de tellerstand moet blijven doorgeven voor de voertuigcategorieën waarvoor u dit nu ook al doet. Op onrechtmatig gebruik van de optie Geen Teller voor de personenauto s en lichte bedrijfswagens wordt door de RDW toezicht gehouden. Waar voer ik een tellerstand in? Voor de tellerstanden die u al registreert verandert er niets. U kunt terecht in: Het Dealer Management Systeem (DMS) of de garagesoftware die uw softwareleverancier of provider voor u verzorgt Uw eigen automatiserings- of bedrijfssysteem Rechtstreeks via het online loket van de RDW Reparaties, onderhoud en banden Voor de registratie van een tellerstand bij reparaties, onderhoud of bandenwissel kunt u zowel bij een softwareleverancier, provider als bij de RDW terecht. Dit is een nieuwe registratiedienst en betreft een nieuw registratiemoment. Informeert u naar de mogelijkheden bij uw leverancier van DMS, garagesoftware, automatiserings- of bedrijfssysteem. U kunt ook registreren via het online loket van de RDW. Daar is een dienst Opvoeren Tellerstanden beschikbaar. Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Heeft u nog geen systeem waarmee u tellerstanden kunt doorgeven? Dan kunt u zowel bij een softwareleverancier, provider als bij de RDW terecht. De verplichte registratie van tellerstanden kan kosten met zich meebrengen. Softwareleveranciers en providers zullen u graag vertellen wat de mogelijkheden zijn. 7

8 Welke producten en diensten heb ik tot mijn beschikking? De RDW neemt het NAP logo en beeldmerk over zodat de communicatie rond tellerstanden voor u en de consument herkenbaar blijft en aansluit bij de eerdere inspanningen van Stichting NAP. Vanaf 1 januari 2014 krijgt u als erkend bedrijf de beschikking over de volgende informatieproducten: Via het online loket van de RDW Tellerrapport Vanaf 1 januari 2014 kunt u een Tellerrapport aanvragen voor voertuigen in uw bedrijfsvoorraad in plaats van de NAP PAS. Dit fysieke Tellerrapport kunt u, net als de NAP PAS nu, in de showroom gebruiken voor de verkoop van een voertuig. Kosten: geen Tellerstanden Corrigeren Als er in de registratie van een tellerstand iets mis is gegaan, dan kunt u zelfstandig de laatst geregistreerde tellerstand corrigeren via de dienst Tellerstanden Corrigeren. Dat geldt alleen voor de registraties die uw bedrijf heeft gedaan. Kosten: geen Tellerstanden Opvoeren Als u geen gebruik maakt van een automatiseringssysteem, DMS of garagesoftware voor de registratie van tellerstanden, dan kunt u rechtstreeks bij de RDW terecht via de dienst Tellerstanden Opvoeren. Kosten: geen 8

9 Correctieverzoek U kunt zelf alleen de laatst geregistreerde tellerstand corrigeren, mits u deze zelf heeft geregistreerd. Oudere registraties kunnen alleen door de RDW worden gecorrigeerd. Hiervoor dient u een correctieverzoek in bij de RDW. Het correctieformulier kunt u downloaden op Hoe u het correctieformulier kunt indienen wordt ook uitgelegd op de website. Kosten: geen service Als een voertuig na een registratie van een tellerstand het oordeel onlogisch krijgt, ontvangt u een van de RDW. Het is daarom belangrijk dat uw adres bekend is bij de RDW. Vanaf begin december 2013 kunt u via het online loket van de RDW zien welk adres de RDW gebruikt en kunt u hier uw adres aanpassen om er zeker van te zijn dat de berichtgeving op de juiste plek terecht komt. Als u deze ontvangt dan kunt u binnen 5 werkdagen een correctie uitvoeren. Als u geen reden ziet om de ingevoerde tellerstand te corrigeren, dan ontvangt de eigenaar van het voertuig een brief van de RDW. Daarin staat dat de geregistreerde tellerstand een reeks heeft veroorzaakt die onlogisch is. Kosten: geen Via software leveranciers en providers Teller historie overzicht Hiermee kunt u een volledig overzicht van tellerstanden van een voertuig opvragen. Dit kan in twee situaties voorkomen: Het voertuig staat in uw eigen bedrijfsvoorraad U raadpleegt op basis van kenteken en rijbewijsnummer van de eigenaar of kentekenhouder (bijvoorbeeld voor taxatie doeleinden) Kosten: 0,05 (via XML) Tellerstand controle erkenninghouder Dit is een dienst waarmee u kunt zien of het oordeel over de tellerstand van een voertuig logisch, onlogisch is of geen oordeel heeft. Kosten: geen (via XML) 9

10 Via Tellerstand controle consument Dit is een vergelijkbare dienst als de huidige controle via NAP, ook bekend als de NAP check. Hiermee kan de consument zien of het oordeel over de tellerstand van een voertuig logisch, onlogisch is of geen oordeel heeft. U kunt deze dienst ook zelf via de website van de RDW afnemen. Kosten: 2,99 (via ideal) Via occasionsites Weblabel NAP Het NAP Weblabel blijft bestaan. Zo kunnen erkenninghouders bij de verkoop van auto s via internet blijven aantonen dat voertuigen een logische reeks tellerstanden hebben. Kosten: geen Toezicht en sancties De RDW gaat toezicht houden op de bedrijven die tellerstanden registreren. In december 2013 ontvangt u de jaarlijkse Toezichtbeleidsbrief van de RDW. Daarin staat concrete informatie over het toezicht op de registratie van tellerstanden en mogelijke sancties bij overtredingen. Fraude met tellerstanden wordt onder de aandacht gebracht van het Openbaar Ministerie en politie. Praktische informatie Als u nog vragen of opmerkingen heeft na het lezen van deze brochure, kijk dan op Op deze website vindt u onder andere antwoorden op veel gestelde vragen. 10

11 11

12 RDW De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie uit de registers die de RDW beheert aan andere partijen, hoort hierbij. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheidsen milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond voert de RDW overleg in EU- en ECE-verband, speelt hij een belangrijke rol in de internationale informatie-uitwisseling en adviseert hij belanghebbenden. Stichting Nationale Auto Pas De Stichting Nationale Auto Pas (NAP) is een bijzonder initiatief. Op de eerste plaats omdat NAP een initiatief is van de voertuigbranche zelf. Maar liefst autobedrijven sluiten zich in de loop der jaren aan, omdat zij vinden dat er werk moet worden gemaakt van fraude met tellerstanden die vanaf eind jaren 80 een grote vlucht neemt. Resultaat is een grootschalige registratie van tellerstanden. Na ruim 20 jaar inspanning kan er met recht van een succes worden gesproken. Met ingang van 1 januari 2014 is het terugdraaien van tellerstanden, mede dankzij de inzet van Stichting NAP, als misdrijf opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Daarmee is een van de belangrijkste doelen van Stichting NAP bereikt. De Stichting NAP gaat samen met de RDW door om fraude met tellerstanden op Europees niveau aan te pakken. Daarvoor wordt de lobby voortgezet in Brussel en dat is dan ook de reden dat de huidige NAP-deelnemers gewoon deel blijven uitmaken van de Stichting NAP. Zo blijft de sterke achterban een stem hebben in de politiek. Dit is een uitgave van: RDW in samenwerking met Stichting NAP Postbus AT Zoetermeer Internet: Deze brochure is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen er fouten in zijn geslopen. De toepasselijke wet- en regelgeving is in alle gevallen bepalend. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. 12 Model 3 B 0852b

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014 extra uitgave > Tussen regels en rijden nummer 2/2013 > Kentekencard per 1 januari 2014 > Grondige voorbereiding wordt nu beloond > Tellerstand vaker doorgeven > De nieuwe kentekencard Toezichtsbeleidbrief

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Tussen regels en rijden nummer 1/2014 > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015 > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Spannend: nieuwe kentekens > Oude liefde roest wél 14> 8 > 14> 17 > 4 > Proef:

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Januari 2005 Zelf een voertuig uitvoeren Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat moet

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Verloop van het onderzoek 3 Feiten De organisatie rond de registratie van gereden kilometers

Nadere informatie

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers Rapport jaarkilometrage oldtimers Het rapport is opgesteld door: W. Posthumus Meyjes, Secretaris FEHAC H. Boons, Secretariaat FEHAC R.M. Henneveld, Global Automotive Consultancy Versie 3 / 26-3-2013 Introductie

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie Partner in mobiliteit doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid rijbewijzen registratie door de RDW daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst Algemeen RDW-magazine 1 De RDW is graag partner

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Aanduiding. Wijzigingen APK 2

Aanduiding. Wijzigingen APK 2 Kentekenbewijs Dit is een uitgave van de RDW Nummer 5 55 december 200 20 2 CD-kenteken Ik krijg een auto voor de APK 2 aangeboden met een CD-kenteken. Heb ik nu wel het originele kentekenbewijs bij de

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

> Binnen 20 meter op 160 km/u

> Binnen 20 meter op 160 km/u > Tussen regels en rijden nummer 2/2012 > Spaanse APK voor Nederlandse voertuigen > Driverless car gaat zeker komen > Verkeerscontrole: veel meer dan even blazen > Binnen 20 meter op 160 km/u Over keuren

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.40--0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie