Workshop ehealth Living Labs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop ehealth Living Labs"

Transcriptie

1 Workshop ehealth Living Labs Lessen uit twee zorgportalen Marleen de Mul / Michiel van Well

2 Even voorstellen Marleen de Mul Michiel van Well Rondje deelnemers

3 Agenda Inleiding zorgportalen Theorie en toepassing Living Lab Opdracht Wrap up

4 Agenda Inleiding zorgportalen Theorie en toepassing Living Lab Opdracht Wrap up

5 ehealth ICT toepassingen in de zorg Internet Zorgverlener en patiënt Techniek + organisatie Omdat Patiëntgerichtheid, zelfredzaamheid, zelfmanagement Efficiency

6 Living Lab Ecosysteem voor open innovaties Gebruiker staat centraal Geografische context Integratie van onderzoek en innovatie Publiek-private samenwerking Vgl. academische werkplaats, topinstituut

7 Zorgportalen Startpagina of toegangspoort Websites met informatie en diensten Voor een specifieke doelgroep Zorginstelling ziekte regio Deels beschermde, persoonlijke informatie DigID en UZI Hulpmiddel voor gepersonaliseerde, geïntegreerde zorg My App s Dus: ehealth

8

9 Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond is déplek voor zorg en welzijn in de regio Rijnmond Voor burgers, patiënten en zorgverleners Informatie en diensten Beveiligde toegang

10

11 Ontstaan Zorgportaal Rijnmond Advies Economic Development Board Rotterdam: Op kop met Zorg Pieken in de Delta subsidie van ministerie van Economische Zaken en gemeente Rotterdam Consortium van zorginstellingen, belangenbehartigers en bedrijven

12 Cofinanciering Leden van het Consortium

13 WEBPEP CCR Tolven Digitale Vragenwijzer Beeldverbinding en schriftelijke reactie functie Kerndossier voor iedere burger Vraag en Antwoord systeem Infrastructuur Beveiliging Privacy & Juridische vraagstukken Onderzoek Burgers Zorgprofessionals Communicatie PR en Voorlichting project Webbeheer en Nieuwsgaring

14 Medisch kerndossier Readspeaker Webformulieren Zorgsite voor mantelzorgers Rijnmond Connect ZorgInfoTV Digitale VraagWijzer Navigator Online afspraak maken Medische Encyclopedie Zelfmanagement dagboeken Life Ray

15 Zorgportaal en volksgezondheid Digitale Vraagwijzer Zorg & Welzijn Toekomst: koppeling aan sociale kaart Medisch kerndossier Toekomst: ontsluiting vaccinatiedata en groeidata Centra Jeugd en Gezin Rijnmond Connect Toekomst: beeldverbinding met de zorg

16 Tot stand gebracht door: 16

17 Fragmentatie ehealth 17

18 Ontstaan PAZIO Idee: Mediportaal / UMCU Consortium: Imtech, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, NPCF, UMCU, UT, Vital Health Software, VitaValley Subsidie: Pieken in de Delta economische stimulering: ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, NPCF, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht Pilots: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Centrum Huisartsen Schiedam, Gezondheidscentrum Maarssenbroek Plannen: UMC Groningen, Diakonessenhuis Utrecht, Zorgpunt, Stadsmaatschap Utrecht, Saltro 18

19 Wat is PAZIO? 19

20 PAZIO Demo Start PAZIO demo 20

21 PAZIO karakteristieken Patiënt georiënteerde Zorg Informatie Omgeving Single Sign On White Label Niet exclusief Sociale Onderneming (uitgroeien tot) Plaatsonafhankelijk Portaal 21

22 Het PAZIO concept 22

23 Toekomst: van verkokering portalen 23

24 Toekomst: via PAZIO app store 24

25 Toekomst: naar open app store 25

26 PAZIO & Volksgezondheid 2.0 App s PAZIO integreert ook VGZ 2.0 app s! GGD: Jeugd: app s voor Consultatiebureaus, Centra Jeugd en Gezin, Zorg en Veiligheid Publieke Gezondheid Kennis en Innovatie: verspreiden i.p.v. verzamelen (social media) RIVM: Research Online Preventie: PreventieKompas 26

27 Contact: Michiel van Well

28 Agenda Inleiding zorgportalen Theorie en toepassing Living Lab Opdracht Wrap up

29 Living Lab = A living lab is a user-centred, open-innovation ecosystem, often operating in a territorial context (e.g. city, agglomeration, region), integrating concurrent research and innovation processes within a public-private-people partnership.

30 Kenmerken Living Lab Co-creatie tussen ontwikkelen en onderzoeken Experimenteren en evalueren gaan hand in hand Gebaseerd op daadwerkelijk gebruik door beoogde doelgroep (dus geen professioneel testpanel) Gebruikers zijn niet alleen onderzoeksobject maar dragen ook ideeën aan Gaat om product of dienst gecombineerd met implementatie/translatie in de markt

31 Meer lezen over Living Labs Von Hippel, E. (1986). Lead users: a source of novel product concepts. Management Science 32, Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press. Bilgram, V.; Brem, A.; Voigt, K.-I. (2008). User-Centric Innovations in New Product Development; Systematic Identification of Lead User Harnessing Interactive and Collaborative Online-Tools, in: International Journal of Innovation Management, Vol. 12, No. 3, pp Pallot M. (2009). Engaging Users into Research and Innovation: The Living Lab Approach as a User Centred Open Innovation Ecosystem. Kusiak, A.; Tang, C.-Y.: Innovation in a requirement life-cycle framework, Proceedings of the 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2006, Sakarya University, Sakarya, Turkey, 2006,

32 Zorg en Welzijnsverleners Kenniscreatie Overheid Gebruikers Kennisinstellingen

33 Zorginnovatiefunnel Concepten Best practices andere sectoren Trends in maatschappij Technologische mogelijkheden Wensen Irritatiepunten Genereren Innovatie ideeën Selectie idee / toetsing aan beleidskaders Marktverkenning Ja Nee Opstellen programma van eisen Productontwikkeling Opstellen user-case Proto-type Product-selectie Aanleiding Living lab / proeftuin Testpanel Proefpanel Definitieve keuze voor introductie Introductie bij klant Opschalen productie Markt penetratie Implementatie Vrij naar Dorsvlegel (2007) Overzicht zorginnovatie funnel

34 Aanleiding Concepten Best practices andere sectoren Trends in maatschappij Technologische mogelijkheden Genereren Innovatie ideeën Wensen Irritatiepunten

35 andere sectoren nologische mogelijkheden Genereren Innovatie ideeën Selectie idee / toetsing aan beleidskaders Marktverkenning Ja Nee Opstellen programma van eisen Productontwikkeling Opstellen user-case Proto-type Product-selectie Living lab / proeftuin

36 Opstellen programma van eisen Opstellen user-case Product-selectie Productontwikkeling Proto-type Living lab / proeftuin Testpanel Proefpanel Definitieve keuze voor introductie Implementatie

37 Definitieve keuze voor introductie Introductie bij klant Opschalen productie Markt penetratie Implementatie Vrij naar Dorsvlegel (2007) Overzicht zorginnovatie funnel

38 Rol kennisinstituten Formatieve en summatieve evaluatie Leren en verbeteren Aantonen van effecten en realisatie doelen Onderzoekers beïnvloeden de ontwikkeling Zelf ook ontwikkelen Actief interveniëren met onderzoeksdata

39

40 Digitale Vraagwijzer Vraag & antwoord systeem voor zorg en welzijn (WMO) Regionale kop op landelijk systeem Regelhulp Stakeholders: IT ontwikkelaar Regelhulp, gemeente Rotterdam (GGD en SoZaWe), Zorgportaal Rijnmond, belangenplatforms (SPA22, MEE), ibmg

41 Ontwikkeling Aanleiding: Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor WMO Beleid GGD digitalisering Bezuinigingen bij fysieke vraagwijzerloketten Living Lab Projectgroep + Gebruikerspanel SPA22 stelt programma van eisen op Marktverkenning Beauty Contest : zelfbouw of kopen? Samenwerking met Regelhulp

42 Ontwikkeling LivingLab Ontwikkeling vraagbomen voor Rotterdamse thema s Implementatie Online zetten Gebruik laag > Applicatie? Zorgportaal? Marketing? Evaluatie?? Zitten we al in implementatiefase?

43 Quickscan evaluatie Data formatieve evaluatie (bijwonen projectgroepoverleg en panels) Interviews met stakeholders Observaties fysieke vraagwijzerloketten Usability test met aantal potentiële gebruikers Bespreking van rapportage met gemeente

44 Inzichten Digitale Vraagwijzer kan potentie hebben Applicatie is geen substituut voor fysiek bezoek loket (andere doelgroep) Op dit moment niet gebruiksvriendelijk Applicatie ligt politiek gevoelig Advies: gemeente moet duidelijker positie innemen en doorontwikkeling stimuleren

45 Een laag dieper Betrekken werkelijke eindgebruiker (burger) bij ontwikkeling lastig Kwetsbaarheid project bij verandering van stakeholders we doen het voor de burger kan ondergesneeuwd raken in politiek spel

46 Onderzoek in Innovatie 46

47 Centre of Excellence (CoE) Kennis en Ervaring over ehealth beschikbaar stellen Best practises Praktijk ervaringen Wetenschappelijke inzichten Over ehealth: Ontwikkelen Implementeren Gebruik Uitrollen 47

48 Onderzoeksthema s Innovatieproces - door: UM / Michiel van Well Aandachtspunt: rol van gebruikers en idealen Gebruiksonderzoek - door: UT / Nicol Nijland Aandachtspunt: effectiviteit en efficiëntie Opschaling - door: UMCG / Jurjen Julianus Aandachtspunt: voorwaarden voor opschaling 48

49 Living Lab Methoden: Participerende observatie meewerkende onderzoeker / onderzoekende medewerker Open interviews met sleutelfiguren Interventies thematische workshops (rol van de patiënt) Inbrengen inzichten uit de literatuur 49

50 Inbreng Concretiseren van PAtiënt georiënteerde ZIO Waarom weinig traffic? i.p.v. wilde marketingacties Welke patiënt(en)? (niet programmeur of programmaleider als patiënt) willen snappen weten kunnen; geïnteresseerd zijn gebruiker worden Innovatie clichés opschudden en innovatie inzichten inbrengen Innovatie: innoveren doet pijn Techniek: technisch is alles mogelijk Macht: de werkvloer/artsen/specialisten willen niet vs. het management heeft geen voeling met de praktijk Geld: wie betaalt bepaald Retoriek: geen woorden maar daden Innoveren is integreren 50

51 De toekomst van de gezondheidszorg? Wij zijn er alvast mee begonnen 51

52 Bijlagen Voordelen voor burger / patiënt Voordelen voor zorgaanbieder Screenshots PAZIO Contact 52

53 Voordelen voor burger / patiënt Betere bereikbaarheid zorgaanbieder (7 x 24) Minder tijd kwijt aan Maken afspraken Face-to-face en telefonische consults (vervangen door econsults en elabuitslagen) Veel diensten via één veilige login (DigiD), waaronder: econsult eafspraak elabuitslag Zelfmanagement Inzicht in (delen van) het dossier Meer regie bij patiënt Consultvoorbereiding zorgt beter consult Zelfmanagement verhoogt grip op gezondheid en ziekte 53

54 Voordelen voor zorgaanbieder Efficiëntieverbetering Verlaagde telefoondruk, verbeterde bereikbaarheid Korter consult door digitale voorbereiding vooraf Minder tijd kwijt aan doorgeven labuitslagen Hogere kwaliteit van zorg Kennis van patiënt benutten (consultvoorbereiding) Preventie door zelfmanagement Betrouwbare informatie Extra inkomsten Pluspakket van zorgverzekeraars Verdiensten uit toepassingen (bv Kleur je Leven) Aanvullende services voor patiënten 54

55 Screenshot Login 55

56 Screenshot 56

57 Screenshot eafspraak 57

58 Screenshot Verzekeraar 58

59 Contact: Michiel van Well

60 Agenda Inleiding zorgportalen Theorie en toepassing Living Lab Opdracht Wrap up

61 Opdracht Casus Preventie integreren in portaal

62 Preventie integreren in Portaal PreventieKompas in PAZIO / Zorgportaal Rijnmond Vertegenwoordiging eigen organisatie en verzorgen strategisch advies voor eigen organisatie Aandachtspunten: Wie zijn de stakeholders om tafel, wat is hun context en wat zijn hun ambities? Welke mogelijke effecten heeft het PreventieKompas op de zorg en de organisatie daarvan? Hoe verandert de rol van de patiënt / burger? Wat zijn de mogelijkheden en meerwaarden van een LivingLab hierbij?

63 Agenda Inleiding zorgportalen Theorie en toepassing Living Lab Opdracht Wrap up

64 Wrap Up Terugkoppeling groepjes Lessons learned

65 Lessons learned zorgportalen Keuze en participatie stakeholders Geen blauwdruk-benadering Laat zien wat het oplevert en voor wie Commitment van publieke partijen ehealth = politiek Innoveren = integreren van appels en peren

66 Belang van netwerkrelaties bij zorginnovatie Uitkomsten onderzoek Syntens-Vu-Rabobank onder 300 innovatieve zorgondernemers Zorgondernemer: Scoort relatief laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag, in vergelijking met andere ondernemers. Weet relatief weinig potentieel interessante innovaties van buiten de zorg naar de zorgmarkt te vertalen. Heeft zeer beperkt aantal strategische partners en beperkte directe contacten met relevante stakeholders.

67 Workshop ehealth Living Labs Bedankt voor jullie aandacht! Marleen de Mul Michiel van Well

68 Contact: Michiel van Well

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg

Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg Applicatie integratie en data uitwisseling met behulp van zorgportals 1 P a g i n a Doctoraal scriptie Onderzoeker: Yannick Smits yannick@goyaweb.nl

Nadere informatie

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten? Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten? WHITEPAPER Datum ID Nummer 13 december 2012 12018 Auteurs P. van Alebeek (Med2Mob) L. ter Horst (Zorgbelang Noord Holland) F. Visser (Zorgportaal

Nadere informatie

Patiëntportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland

Patiëntportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland Hart voor de regio Patiëntportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland Marleen de Mul Samantha Adams Marcello Aspria Terese Otte-Trojel Roland Bal instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2013.13

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel Magazine pag. 8 Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel van mobiele gezondheidszorg benutten Security in zorg van levensbelang Zorgverlening met slimme camera

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5 Open innovatie Inleiding (±250 woorden) Open Innovatie is een benadering van innovatie die het openstaan voor ideeën en suggesties van buiten de eigen organisatie centraal stelt. Open Innovatie is een

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Eat2Move Activiteitenplan

Eat2Move Activiteitenplan Eat2Move Activiteitenplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Eat2Move 1.2 Voeding voor sport en zorg Innoveren 1.3 Belang Gelderland 2. Doelstellingen en proces Eat2Move 2.1 Doelstellingen 2.2

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Introductie. Nieuwe digitale diensten

Introductie. Nieuwe digitale diensten Samzo: samen zorgen Mensgerichte innovatie in de thuiszorg Introductie De zorg en zeker de thuiszorg, staat momenteel in het brandpunt van politieke- en maatschappelijke discussie. Gedreven door de behoefte

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven

MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven Partners in het project: Lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool Capaciteitsgroep

Nadere informatie