HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN"

Transcriptie

1 HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN

2 SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR STICHTING BIBLIOTHEEK.NL 28 NOVEMBER 2011

3 Achtergrond In opdracht van Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt Social Embassy een sociale media-strategie. Voor dit doel is een multidisciplinair team opgezet. Om een gefundeerde en breed gedragen sociale media-strategie te ontwikkelen is eerst een volledige 360 analyse uitgewerkt. Deze 360 analyse bestaat uit interviews met interne stakeholders, een online survey onder leden van de Bibliotheek, een analyse van concurrenten en best practices en een analyse van de online discussies rond de Bibliotheek. Dit document beschrijft de geadviseerde sociale media-strategie voor Stichting Bibliotheek.nl en de lokale bibliotheken.

4 VERTREKPUNT

5 DE BIBLIOTHEEK STAAT VOOR EEN AANTAL UITDAGINGEN BEZUINIGINGEN TERUGLOPENDE INTERESSE / LEDENAANTAL TOENEMENDE CONCURRENTIE UITDAGINGEN BIEDEN KANSEN Dit vraagt om modernisering, innovatie en investeringen En heeft onder meer geleid tot een nieuwe merkpositionering

6 DE BIBLIOTHEEK ALS SCHATKAMER EN ONTMOETINGSPLAATS De merkpositionering laat zich vertalen in twee onderwerpen: Schatkamer De Bibliotheek is de grootste schatkamer van Nederland. Een schatkamer vol media, ideeën en verhalen. Ontmoetingsplaats De Bibliotheek brengt bezoekers in contact met informatie en ideeën. De Bibliotheek is een vrij toegankelijke publieke ruimte. Iedereen kan er binnenlopen en bezoekers kunnen er ongestoord werken, rondneuzen en discussiëren.

7 DE BIBLIOTHEEK FUNGEERT DAARIN ALS WAARDECREATOR* De Bibliotheek werkt aan de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid, kennis, burgerschapsvaardigheden en cultureel- en historisch bewustzijn. De Bibliotheek is de inspirerende toegangspoort tot de wereld der kennis en verbeelding en de publieke partner in levenslang leren. Wat de Bibliotheek onderscheidt, is dat zij hieraan werkt door mensen in contact te brengen met bronnen van informatie, kennis en cultuur. Het aanbieden van een voor ieder toegankelijke en deskundig samengestelde collectie blijft onverminderd van belang. Waardetoevoeging zal in de toekomst het verschil maken. En daarbij gaat het vooral om het toevoegen van nieuwe, actieve waarden, zoals het aanbrengen van samenhang, betekenis en interpretatie. * Bron: Visienota Commissie Digitale Bibliotheek

8 DIGITAAL VORMT EEN BELANGRIJKE PIJLER IN DE REALISATIE VAN DE VISIE* De bibliotheek van de toekomst brengt mensen in contact met informatie, kennis en cultuur maar ook met elkaar. Meerwaarde creëren, samen met partners en gebruikers, staat de komende jaren centraal In de toekomst bestaat de collectie van de Bibliotheek niet alleen uit fysieke en digitale bronnen, maar ook uit mensen. Mensen in de samenleving die over kennis beschikken die zij willen delen met anderen, mensen die samen iets waardevols toe willen voegen aan de bronnen van de Bibliotheek en haar samenwerkingspartners. Om dit te realiseren moet de Bibliotheek bouwen aan waardenetwerken: netwerken van bibliotheekmedewerkers, externe experts en gebruikers. Mensen die hun persoonsgebonden kennis toevoegen, permanent of incidenteel, en daarbij gebruik maken van de bronnen van de openbare bibliotheek, beschikbare kennis op internet, hun eigen kennis en hun sociale netwerken. * Bron: Visienota Commissie Digitale Bibliotheek

9 ZONDER INZET VAN SOCIAL MEDIA IS DE VISIE OP DE DIGITALE BIBLIOTHEEK NIET TE REALISEREN

10 ER WORDT VOLOP GEBOUWD AAN DE ONTWIKKELING VAN DE BIBLIOTHEEK Maar de realisatie biedt een aantal uitdagingen: 1. Leden zullen geïnteresseerd en geënthousiasmeerd moeten worden voor de diensten van de (digitale) bibliotheek. 2. Het sociale media onderzoek* laat zien dat leden eveneens geënthousiasmeerd moeten worden voor contact met de Bibliotheek in sociale media. 3. Lokale bibliotheken zullen verder geënthousiasmeerd moeten worden om de digitale ontwikkelingen te omarmen en te benutten. ER IS EEN GAP TUSSEN ENERZIJDS DE VISIE OP DE DIGITALE BIBLIOTHEEK EN ANDERZIJDS DE READINESS VAN ZOWEL LEDEN ALS BIBLIOTHEKEN TEN AANZIEN VAN DE REALISATIE ERVAN * Uitgevoerd in het kader van dit traject

11 HOE REALISEREN WE DEZE DIGITALE VISIE?

12 DOOR SAMENWERKING Het is niet zo dat aan alle bibliotheken dezelfde verwachtingen worden gesteld. De gezamenlijke inspanningen zetten de Bibliotheek in een digitaal tijdperk op de kaart. PROFESSIONALISERING Een succesvolle inzet van sociale media gaat niet vanzelf. Door professionalisering van de inzet kan er al snel meer voordeel gehaald worden. ORGANISATIE Bij professionalisering hoort ook organisatie. Een regierol is weggelegd voor Stichting BNL die enerzijds sturend en anderzijds faciliterend is.

13 MAAR OOK DOOR EEN STAPSGEWIJZE EN PROJECTMATIGE AANPAK De visie op de digitale bibliotheek kan alleen succesvol worden gerealiseerd wanneer lokale bibliotheken steeds kleine, maar voorwaartse stappen zetten die bijdragen aan de realisatie van de visie. Lokale bibliotheken zijn slechts in staat deze stappen voorwaarts te zetten, wanneer ze dit doen aan de hand van een gefaseerde aanpak, waarbinnen kleine projecten zijn gedefinieerd met concrete project-, leer, en veranderdoelstellingen.

14 ANALYSE

15 INTERNE VISIE OP SOCIALE MEDIA: BELANGRIJK, MAAR PRIORITEIT? BNL / VOB PSO S BIBLIOTHEKEN Het VOB heeft de visie op de digitale Bibliotheek ontwikkeld. In deze visie is de bibliotheek de verbinder van kennis, inhoud en mensen. Bibliotheek.nl ontwikkelt een aantal landelijke voorzieningen die bijdragen aan de realisatie van de (digitale) visie. Bibliotheek.nl ziet een faciliterende rol voor zich weggelegd bij de implementatie van sociale media door lokale Bibliotheken en wil regie voeren over enkele landelijke initiatieven Toegevoegde waarde sociale media oa: vergroten van bereik bestaande diensten, dialoog rond dienstverlening en faciliteren van communities op inhoud. Zien een risico in beperkte volwassenheid van lokale Bibliotheken en beperkte (financiële) middelen. Waken daarnaast voor de lokale relevantie van Bibliotheken in een digitaal tijdperk. Zien toegevoegde waarde in ontwikkeling van landelijk beleid en voorzieningen waar lokale bibliotheken van profiteren. Zien in uitrol van sociale media een faciliterende rol voor hen weggelegd. De volwassenheid van de Bibliotheken verschilt sterk. Sommige bibliotheken zijn getransformeerd naar culturele ontmoetingscentra, andere staan nog dichter bij traditionele dienstverlening. Ook in termen van sociale media-volwassenheid verschillen bibliotheken. Niet iedere Bibliotheek is even ver of ziet dezelfde potentie voor digitale en sociale media. Randvoorwaarde is dat de lokale toegevoegde waarde van projecten duidelijk zichtbaar moet zijn voor lokale Bibliotheken.

16 Welke informatie willen leden van de Bibliotheek ontvangen? InformaMe over nieuwe boeken AcMes en aanbiedingen met betrekking tot boeken, games, muziek en films 34% 25% 32% 29% 18% 49% INFORMATIE DIE DICHT BIJ DIENSTVERLENING BLIJFT IS MEEST GEWENST DOOR LEDEN Mijn persoonlijke gebruik van de Bibliotheek Tips en aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor boeken, games, muziek en films InformaMe over exposimes / tentoonstellingen InformaMe over andere media zoals games, muziek en films Evenementen en themasessies bij de Bibliotheek De mening van andere mensen over boeken, games, muziek en films 30% 13% 15% 47% 40% 15% 8% 5% 11% 41% 42% 11% 17% 9% 11% 24% 19% 11% Leden van de Bibliotheek zijn fervent sociale media gebruiker. Gemiddeld gebruikt zo n 70% van de volwassenen en onder jongeren gaat dit percentage richting 90%. Onder volwassenen zijn Facebook, YouTube, Hyves en LinkedIn de populairste platforms. Onder jongeren is na YouTube Hyves het meest populaire platform. Onder jongeren is Facebook na YouTube het meest populair. Verwijzingen naar recensies van kranten en magazines Tips over het gebruik van de Bibliotheek Geen van allen 22% 4% 10% 17% 12% 8% 20% 23% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% jaar HAVO/VWO (N = 119) jaar VMBO (N = 102) Volwassenen (N = 602) 10 populairste onderwerpen waarop leden van de Bibliotheek geïnformeerd willen worden Leden staan niet onverdeeld positief ten opzichte van contact met de Bibliotheek in sociale media. Van de volwassen doelgroep wil 49% van de respondenten op één van de voorgestelde onderwerpen geïnformeerd worden. Onder jongeren wil 80% van de respondenten op één van de onderwerpen geïnformeerd worden. Cultuurgenieters staan het meest open voor contact met de Bibliotheek.

17 Geen van allen Informatie over nieuwe boeken Evenementen en themasessies bij de Bibliotheek Tips en aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor boeken, games, muziek en films Acties en aanbiedingen met betrekking tot boeken, games, muziek en films Informatie over exposities / tentoonstellingen 55% 51% 56% 53% 40% 54% 46% 53% 21% 28% 20% 18% 33% 23% 26% 27% 12% 13% 8% 5% 20% 10% 14% 9% 8% 18% 16% 16% 18% 11% 18% 16% 17% 17% 19% 19% 17% 17% 23% 14% 16% 12% 8% 2% 15% 9% 16% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cultuurgenieters lijken het meest open te staan voor contact met de bibliotheek via sociale media. 60% van hen wil op één van de voorgestelde onderwerpen geïnformeerd worden. Meest gewenst onder cultuurgenieters is informatie over nieuwe boeken (33%), gevolgd door evenementen en themasessies (20%) en tips en aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor boeken, games, muziek en films (18%). Zelfstandig Ondernemers (N = 75) Welvarende Genieters (N = 78) Traditionele Gezinnen (N = 80) Dynamische Gezinnen (N = 88) Cultuurgenieters (N = 82) Gepensioneerde Gezelligheidszoekers (N = 71) Stedelingen (N = 77) Studenten en Starters (N = 77)

18 BEST PRACTICES: KIES EEN ONDERWERP EN FOCUS OP INTERACTIE Best practices die een duidelijke focus kiezen en investeren in continue aanwezigheid zijn succesvoller: Crime zone bouwt een community rond thrillerliteratuur. Bol.com creëert vraag door actief te bloggen over releases en auteurs. Selexyz lokt fans naar de winkels via Foursquare-acties. Best practices laten zien dat een focus op de community en het stimuleren van interactie loont.

19 EIGEN INZET: DIVERSITEIT IN VOLWASSENHEID EN SUCCES De inzet van sociale media door Bibliotheken laat een diffuus beeld zien. Een groot aantal bibliotheken is nog niet actief, een deel zet voorzichtige eerste stappen en een deel is al relatief succesvol. Sociale media worden nog veelvuldig ingezet als PR-kanaal. Nog maar weinig bibliotheken weten echt de dynamiek rond de Bibliotheek inzichtelijk te maken en daaromtrent interactie te creëren. Één merkidentiteit uitstralen kan nog sterker worden doorgevoerd.

20 DE BIBLIOTHEEK IS VEEL BESPROKEN ONLINE MAAR DRAAGT VEEL ZELF BIJ Per maand worden er zo n berichten geplaatst online. Naar schatting is 75% van de top 100 auteurs gelieerd aan de Bibliotheek.

21 CONSEQUENTIES VAN DEZE ANALYSE VOOR DE STRATEGIE De sociale media-volwassenheid verschilt sterk per bibliotheek. Dit betekent dat we niet van iedere bibliotheek hetzelfde kunnen en mogen verwachten en dat niet iedere bibliotheek even snel mee ontwikkelt. De prioriteit van lokale Bibliotheken ligt in eerste instantie wellicht niet bij de uitrol van sociale media. De geadviseerde strategie zal dan ook toegevoegde waarde moeten laten zien. In een digitale wereld waarin waardenetwerken en themacommunities centraal staan is interactie en community management net zo belangrijk als content. Dit vraagt ook structurele betrokkenheid van medewerkers van Bibliotheken. De bereidheid van leden om geïnformeerd te worden door de Bibliotheek is nog beperkt aanwezig. Leden zullen dus langzaam meegenomen moeten worden in de uitrol van de visie.

22 SOCIAL MEDIA STRATEGIE

23 VISIE EN AMBITIE SOCIAL MEDIA Sociale media spelen een onmisbare rol in de transitie die de Bibliotheek maakt naar een omgeving waarin waardenetwerken centraal staan. Via sociale media vergroot de Bibliotheek het bereik van en interesse in haar dienstverlening en productaanbod. Daarnaast faciliteert de Bibliotheek thema-communities, waarin lokale bibliotheken en mensen elkaar vinden op inhoud, expertise, kennis en interesse en daar samen waarde creëren. Door deze professionele inzet van sociale media ontstaat vraag naar de diensten van de Bibliotheek en neemt het gebruik toe.

24 LEDEN OMZETTEN TOT FAN / VOLGER VERGROOT BEREIK In hoeverre vindt u het interessant om fan of vriend te worden van de Bibliotheek in sociale media? Zeer interessant 13% 3% 0% Vrienden van vrienden van fans / volgers Een beetje interessant 7% 18% 19% Vrienden van fans / volgers Neutraal 29% 34% 32% Promoter Passive Niet echt interessant 21% 20% 20% Detractor Fans / volgers Helemaal niet interessant 20% 23% 41% 0% 25% 50% Leden van de bibliotheek en promoters van het merk zijn eerder geneigd om fan te worden. Fans en volgers vergroten het bereik naar vrienden van fans en volgers.

25 STICHTING BNL BEGELEIDT LOKALE BIBLIOTHEKEN EN KETENPARTNERS Nog niet alle bibliotheken zijn in het begin al klaar om de transitie naar het faciliteren van waardenetwerken en themacommunities te maken. Er is veel winst te behalen door alle Bibliotheken op een professionele wijze aanwezig te krijgen in sociale media en daarmee het bereik en de afzetmarkt van de Bibliotheek op het gebied van bestaande dienstverlening te vergroten. Een grote groep bibliotheken zal getraind moeten worden in de digitale visie en de sociale media-strategie. STICHTING BNL NEEMT EEN FACILITERENDE EN STURENDE ROL IN DE STAPSGEWIJZE REALISATIE VAN DEZE SOCIAL MEDIA-STRATEGIE.

26 IN DRIE FASEN GROEIT DE BIBLIOTHEEK RICHTING WAARDENETWERKEN 1# Luisteren & Leren Basisvoorzieningen treffen en lokale bibliotheken opleiden / aansluiten op de digitale visie. Doel Vergroten kennisniveau en acceptatie van sociale media binnen Bibliotheken Verlagen lokale inspanning / investering door aantal basisvoorzieningen centraal aan te bieden 2# Participeren Lokale bibliotheken benutten op professionele wijze sociale media. Centrale inzet van social media door de Bibliotheek op enkele landelijke thema s. Centraal aanbod van producten en diensten aan lokale Bibliotheken ter professio-nalisering inzet sociale media 3# Initiëren Bibliotheken faciliteren (lokale) waardenetwerken (en themacommunities) waarin De Bibliotheek spil is in een dynamisch netwerk waarin geïnteresseerden elkaar vinden op inhoud en offline en online samenkomt. Doel Vergroten van bereik en afzet van (lokale) dienstverlening van Bibliotheken. Professionalisering van bestaande inzet door lokale Bibliotheken. Doel Verbreden van het bereik en de interesse in dienstverlening van de Bibliotheken. Claimen positie tussen overheid en burger

27 NIET ALLE BIBLIOTHEKEN DOORLOPEN ALLE FASEN # Participeren Aantal bibliotheken

28 MAAR GEZAMENLIJK PROFITEREN ALLE BIBLIOTHEKEN Merkdoelstellingen Vergroten van bereik en afzetmarkt van producten, diensten en inhoud van de Bibliotheek. Versterking van het merkimago. Professionalisering van sociale media-inzet door Bibliotheken. Operationele doelstellingen Top 10 meest gevolgde partijen in sociale media (bron: conceptvisie digitale bibliotheek) geaggregeerd. Toename van bezoek naar bibliotheek.nl. 167 Bibliotheken getraind in de digitale visie; 125 Bibliotheken professioneel aanwezig; 50 Bibliotheken die één of meerdere waardenetwerken faciliteren. Klantdoelstellingen Verbetering communicati Snellere dienstverlening op eigentijdse wijze Deelname in online dialogen Herwinnen van verdwenen doelgroepen

29 SAMENWERKING BNL, LOKALE BIBLIOTHEKEN EN DERDE PARTIJEN Leden / community Toegang Participatie Stichting Bibliotheek.nl (faciliteert, stimuleert, regisseert) Derde partijen (Extern / PSO s) Advisering / begeleiding Uitrol Functionaliteiten Content Training / Inspiratie Monitoring / service Advisering / begeleiding Functionaliteiten / toolkits Algemene Content(database) Activaties / campagnes Toegang / ontsluiting Lokale bibliotheken (realiseert) Uitvoering (lokale) content Interactie / activatie Thema-communities Derde partijen (Extern / PSO s) Toegang Participatie Leden / community

30 1# LUISTEREN & LEREN In de eerste fase worden lokale Bibliotheken getraind in de nieuwste digitale ontwikkelingen en meer concreet in het opdoen van kennis van de digitale visie van de Bibliotheek en de rol die lokale Bibliotheken zullen gaan spelen in de realisatie hiervan (toolkit, handvatten, content, activatie en conversie). Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt in deze eerste fase de trainingen en werkt samen met PSO s aan de uitvoering ervan. Daarnaast worden op landelijk niveau online monitoring en de basisfunctionaliteiten (tools en 1 e lijnssupport) voor service via social media aangeboden (definitieve keuze voor service via social media na live gang publiekscampagne en bibliotheek.nl). Tot slot wordt op landelijk niveau een content-database ontwikkeld waarin algemene sociale media-content wordt aangeboden aan lokale bibliotheken.

31 2# PARTICIPEREN In deze tweede fase gaan Bibliotheken op een professionele wijze sociale media inzetten ter vergroting van het bereik en de afzetmarkt van het bestaande productaanbod en de dienstverlening. Te denken valt aan het vergroten van het bereik voor evenementen, het online zichtbaar maken van de offline dynamiek binnen de bibliotheek, aandacht vragen voor producten, diensten en services etc. Stichting BNL ontwikkelt een aantal producten, tools, adviezen en ideeën waarin lokale bibliotheken snel sociale media kunnen inzetten op een professionele manier en meer kunnen gaan profiteren van de voordelen die sociale media bieden. Daarnaast maakt Stichting BNL enkele landelijke initiatieven succesvol. Hieronder valt onder meer het uitrollen van een sociale media-huisstijl, ideeën voor het maken van content en het aanbieden van content, advisering over groei van fanbases en vergroten van bereik, activatie van communities etc.

32 SAMENHANG LANDELIJKE EN LOKALE PLATFORMS Dialoog LANDELIJK LOKAAL Dialoog SOCIAL Sociale kanalen (Facebook, Twitter, Landelijke content, traffic Lokale content, traffic Sociale kanalen (Facebook, Twitter, 4SQ) Dialoog Landelijke Content Traffic Lokale Content Traffic Dialoog WWW Sociale laag (lokale) thema-communities BIBLIOTHEEK.NL Landelijke content, traffic Lokale content, traffic Sociale laag LOKALE WEBSITES BIBLIOTHEKEN

33 3# INITIËREN In de derde fase gaan Bibliotheken waardenetwerken en themacommunities bottom up faciliteren die dicht bij de lokale dienstverleningen van de Bibliotheek liggen. Wanneer lokale bibliotheken deze waardenetwerken zelf initiëren, brengen zij de visie op de bibliotheek in het digitale tijdperk in de praktijk. Lokale bibliotheken faciliteren rond haar producten, diensten, inhoud en kennis in samenwerking met bibliotheek.nl en (keten)partners lokale communities en waardenetwerken rond thema s die voor de bibliotheek relevant zijn en waarin online en offline wordt verbonden. De dynamiek binnen de bibliotheek staat centraal. Stichting Bibliotheek.nl faciliteert in deze fase met (trainingen op het gebied) community management, voorbeeld campagnes en functionaliteit en initieert zelf landelijke, algemene themacommunities. De focus ligt hier in deze themacommunities nadrukkelijk op dialoog en community management en niet alleen op functionaliteit, zenden en redactie.

34 VARIATIES OP WAARDENETWERKEN Advies Lokale thema s Lokale bibliotheken Lokale bibliotheken faciliteren lokale thema-communities Voordelen Lokale relevantie Bibliotheek benadrukt Duidelijke stempel van Bibliotheek Nadelen Schaalbaarheid Succesvol maken is moeilijk Landelijke thema s Lokale bibliotheken (digitale etalages) Lokale bibliotheken faciliteren landelijke thema-communities (vergelijkbaar met digitale etalages nu) Voordelen Duidelijke stempel van Bibliotheek Met grote thema s makkelijker schaal te realiseren Nadelen Wat is lokale relevantie Bibliotheek? Bibliotheek sluit aan bij bestaande waardenetwerken Bibliotheek sluit aan bij reeds bestaande (digitale) netwerken. Stelt haar collectie beschikbaar Voordelen Legt minder druk op community management Bibliotheken Nadelen Stempel Bibliotheek ontbreekt

35 WAARDENETWERKEN: LOKALE KENNIS EN INHOUD STAAN CENTRAAL Persoonlijk Interesse Regisseur vanuit BNL Publiek Waardenetwerken / thema-communities Publiek Aanbod

36 EVENALS DIALOOG, INTERACTIE EN INHOUD VAN NAAR ZENDEN DIALOOG REDACTIE INTERACTIE PRODUCTEN & DIENSTEN CENTRAAL INHOUD, GEBEURTENISSEN EN CONTENT CENTRAAL

37 VOORBEELD: MIDDELBURG DRONK

38 EERSTE IMPLEMENTATIE DIGITALE ETALAGES IS EEN GOEDE AANZET Pluspunten Lokaal ondersteund Eerste vormen van redactie / community management Eerste integratie met social media Advies voor uitbreiding Uitbreiden met (lokaal geïnitieerde) thema s Toevoegen interactiemogelijkheden Activatie / community management op thema s Standaardisatie inzet social media over thema s heen Koppeling offline / online FB Connect / FB Open Graph

39 DOORONTWIKKELING VAN DIGITALE ETALAGES NAAR WAARDENETWERKEN Bibliotheek.nl (toegangspoort & aggregator) (lokale) thema-communities & digitale etalages 3rd party content en functieproviders Community management per thema 11,92 cm Weblogs Wikis Forums Twitter Facebook Content Offline gebeurtenissen

40 BEST PRACTICE: FACEBOOK / SOCIAL PAGE STRUCTUUR Een landelijke Bibliotheek pagina op Facebook. Lokale bibliotheken eigen presence. (Lokale) themacommunities eigen presence. Overzicht van alle pagina s binnen het domein van de Bibliotheek op algemene Bibliotheek pagina. Fans tellen bij elkaar op. Content landelijk op basis van cherry picking.

41 CONTENT WAAR KAN DE BIBLIOTHEEK HET OVER HEBBEN?

42 TOELICHTING OP CONTENT Van oorsprong heeft de Bibliotheek waanzinnig veel content tot haar beschikking. Een deel van die content is bibliotheekoverstijgend relevant, een deel van die content is lokaal relevant. Een deel van die content staat dichtbij de traditionele dienstverlening van de Bibliotheek, een deel van die content staat dichter bij de visie omtrent waarde-netwerken en thema-communities. Stichting Bibliotheek.nl zal landelijk algemeen relevante content ontwikkelen die lokale Bibliotheken kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen lokale Bibliotheken ook zelf content ontwikkelen of ontsluiten. Aan de hand van een gelaagd model en voorbeelden wordt een voorstel gedaan voor relevante contentgebieden.

43 BASISDIENSTVERLENING verlengen services Bibliotheek lenen abonnement reserveren boetes etc.

44 BEST PRACTICE - BASISDIENSTVERLENING Communicatie over de basisdienstverlening, zoals (de mogelijkheden tot) reserveren, lenen, boetes, abonnementen etc

45 PRODUCT- EN DIENSTAANBOD product/collec/e services boeken verlengen muziek lenen Bibliotheek games abonnement reserveren ebooks boetes etc. Mjdschri[en etc.

46 BEST PRACTICE PRODUCT- EN DIENSTAANBOD Algemene communicatie en interactie over het lokale aanbod.

47 BELEVING ROND VOORZIENINGEN EN DIENSTEN beleving rondom lezen/media product/collec/e lees- vaardigheid thema weken boeken verlengen services muziek lenen games abonnement Bibliotheek reserveren ebooks boetes etc. (landelijke) acmes Mjdschri[en etc. (lokale) evenementen

48 BEST PRACTICE BELEVING ROND VOORZIENINGEN EN DIENSTEN Aandacht geven voor, tijdens en na evenementen leidt tot: zichtbare inhoudelijke relevantie, duidelijker etaleren van dynamiek en zelfs tot betrokkenheid vanuit de community.

49 FACILITEREN (LOKALE) THEMA- COMMUNITIES maatschappelijke en culturele thema s beleving rondom lezen/media historie product/collec/e lees- vaardigheid thema weken boeken verlengen services muziek lenen Bibliotheek opvoeding games abonnement reserveren ebooks cultuur boetes etc. Mjdschri[en etc. (landelijke) ac/es (lokale) evenementen burgerschap duurzaamheid etc.

50 BEST PRACTICE MAATSCHAPPELIJKE & CULTURELE THEMA S

51 ACTIVATIE

52 BENUT SOCIAL MEDIA IN LANDELIJKE PUBLIEKSCAMPAGNE In 2012 is een landelijke publiekscampagne gepland om de nieuwe merkpositionering op de kaart te zetten. Dit is een goed moment om ook de aanwezigheid van de Bibliotheken in sociale media en hun rol in digitale waardenetwerken onder de aandacht te brengen. Deze campagne kan veel goodwill kweken bij leden en de mogelijkheden van de Bibliotheek beter onder de aandacht brengen. De verwachting is dat een dergelijke campagne ook de animo voor de Bibliotheek vergroot. Door social media hierin te positioneren kan ook de animo voor deze initiatieven worden vergroot. De exacte koppeling van social media binnen deze publiekscampagne moet in een later stadium uitgevoerd worden.

53 ACTIVATIE CAMPAGNE LOKALE BIBLIOTHEKEN IDEE We lanceren een landelijke, op medewerker gerichte campagne waarin we op zoek gaan naar de passies van lokale bibliothecarissen. Wat houdt hen bezig tijdens en naast het werk? Uit deze inzendingen filteren we die inhoudelijke inzendingen die dicht bij de dienstverlening van de Bibliotheek liggen. Uit deze groep selecteren we die mensen die het leuk vinden om rond hun passie een themacommunity te faciliteren. DOEL & RESULTAAT Medewerkers activeren en enthousiasmeren voor het idee van themacommunities. Tenminste 50 bibliothecarissen vinden die als onderdeel van hun werk dergelijke communities zouden willen (en kunnen) faciliteren. Thema-communities die dicht bij de Bibliotheek liggen en gerund worden door mensen met inhoudelijke passie (geen sociale media-passie).

54 PROJECTEN

55 PROJECTEN PER FASE Fase 1# Luisteren / Leren 2# Participeren 3# Initiëren Doelen Basisvoorzieningen treffen en lokale bibliotheken opleiden / aanhaken. Lokale bibliotheken op een zeker professioneel basisniveau aanwezig. Sociale media benut voor vergroten van bereik / afzetmarkt van diensten De Bibliotheek faciliteert waardenetwerken en themacommunities. Lokale bibliotheken verbinden en inspireren op inhoud en thema s Projecten Selectie centrale monitoring oplossing Uitwerking governance model nationaal / lokaal model voor monitoring / service / community management Inrichten social media-kanalen lokale Bibliotheken / uitrollen sociale mediatoolkit Aansluiten lokale bibliotheken op monitoring en service Uitbreiding sociale functies bibliotheek.nl ter ondersteuning themacommunities Met Bibliotheken opzetten van themacommunities Ontwikkelen training / inspiratiesessie digitale / sociale media-strategie voor lokale bibliotheken Ontwikkelen sociale media-toolkit Ontwikkelen sociale media-policy / conversation guide Ontwikkelen nieuwe competentieprofielen Community plan voor landelijke kanalen Optimalisatie van bestaande inzet lokale bibliotheken (advisering over content, marketing, activaties / campagnes, organisatorische inbedding) Community management / activatie landelijke kanalen Activatie project lokale bibliothecarissen die themacommunities gaan runnen Optimalisatie van inzet themacommunities (advisering over content, community-management, marketing, activaties, campagnes etc)

56 ORGANISATIE

57 ORGANISATIE Creatie van content landelijk belegd: landelijk wordt algemene content geproduceerd die door lokale bibliotheken kan worden doorgeplaatst. Lokale content wordt landelijke doorgeplaatst naar centrale presence. Lokale bibliotheken zijn verantwoordelijk voor lokale inzet en themacommunities. Bibliotheek.nl faciliteert.

58 KALENDER Luisteren Voorbereiden trainingen Opzetten basisvoorzieningen / monitoring Uitrol Trainingen Uitrol basisvoorzieningen / monitoring Publiekscampagne Participeren Initiëren Uitrol / aansluiten lokale bibliotheken Uitbreiding functionaliteiten digitale etalages Lancering landelijke themacommunities Interne activatiecampagne Uitrol lokaal geïnitieerde themacommunities

59 DANK! Martin Kloos Sr. Strateeg Vivian Opsteegh Managing Director

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas Agendapunt 6 Bijlage 4 ALV - VOB 12-12-2013 Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas December 2013 VOB Nationale Bibliotheek Pas 1 1. Inleiding Vanuit de branchestrategie 2012-2016 De Bibliotheek

Nadere informatie

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS REGELHULP CONTENT ACTIVATIE Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS De rol van marketing communicatie is veranderd van het genereren van bewustzijn om waarde te c r e e r e n tot het creeren

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch De wereld ligt aan je voeten. Waar je vroeger naar een netwerkbijeenkomst ging om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

How to use Social Media in events

How to use Social Media in events Michael Vromans Http://www.linkedin.com/pub/michael-vromans/12/99a/618 "We are a creative agency & digital production company and we love to build custom products that last" Liefdevol producten maken die

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Landelijk Social Media Team. update juni 2014

Landelijk Social Media Team. update juni 2014 Landelijk Social Media Team update juni 2014 Pilot periode In april 2013 zijn we gestart met de Social Media Pilot. Een 11 tal bibliotheken heeft medewerkers afgevaardigd om samen het team te vormen. Een

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011 Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media 13 Oktober 2011 1 Alles wordt Social AGENDA 3 Strategie business development - concept ontwikkeling project management Non-Profit

Nadere informatie

Voorwoord door Mathijs Suidman van CB 8 Inleiding 10

Voorwoord door Mathijs Suidman van CB 8 Inleiding 10 e j t l i v r e i b Van tot R L L S T S E B boek e j ewijs uitgeven g s EXPERTBOEK.NL p Sta beheer svolle en ce in eig een suc voor business Daisy Goddijn alleen voor ondernemers met LEF... INHOUD Voorwoord

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen.

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en socialemediaburo.be, deden in november 2015 een bevraging bij 739 lokale besturen

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

WSI Social Media Strategy Kit v1.1

WSI Social Media Strategy Kit v1.1 Socialemedia succesverhalen, modellen, checklists, middelenen en bronnen EenStarters Handleiding voorhet Lancerenvan een SocialeMedia Strategie voor Uw Bedrijf INHOUD Introductie: WSI Social Media Strategy

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie [Excelleren door Uitdaging] Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie Ze trekken in duizelingwekkende snelheid voorbij, de digitale vernieuwingen. Vandaag in, kan morgen

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie