HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN"

Transcriptie

1 HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN

2 SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR STICHTING BIBLIOTHEEK.NL 28 NOVEMBER 2011

3 Achtergrond In opdracht van Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt Social Embassy een sociale media-strategie. Voor dit doel is een multidisciplinair team opgezet. Om een gefundeerde en breed gedragen sociale media-strategie te ontwikkelen is eerst een volledige 360 analyse uitgewerkt. Deze 360 analyse bestaat uit interviews met interne stakeholders, een online survey onder leden van de Bibliotheek, een analyse van concurrenten en best practices en een analyse van de online discussies rond de Bibliotheek. Dit document beschrijft de geadviseerde sociale media-strategie voor Stichting Bibliotheek.nl en de lokale bibliotheken.

4 VERTREKPUNT

5 DE BIBLIOTHEEK STAAT VOOR EEN AANTAL UITDAGINGEN BEZUINIGINGEN TERUGLOPENDE INTERESSE / LEDENAANTAL TOENEMENDE CONCURRENTIE UITDAGINGEN BIEDEN KANSEN Dit vraagt om modernisering, innovatie en investeringen En heeft onder meer geleid tot een nieuwe merkpositionering

6 DE BIBLIOTHEEK ALS SCHATKAMER EN ONTMOETINGSPLAATS De merkpositionering laat zich vertalen in twee onderwerpen: Schatkamer De Bibliotheek is de grootste schatkamer van Nederland. Een schatkamer vol media, ideeën en verhalen. Ontmoetingsplaats De Bibliotheek brengt bezoekers in contact met informatie en ideeën. De Bibliotheek is een vrij toegankelijke publieke ruimte. Iedereen kan er binnenlopen en bezoekers kunnen er ongestoord werken, rondneuzen en discussiëren.

7 DE BIBLIOTHEEK FUNGEERT DAARIN ALS WAARDECREATOR* De Bibliotheek werkt aan de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid, kennis, burgerschapsvaardigheden en cultureel- en historisch bewustzijn. De Bibliotheek is de inspirerende toegangspoort tot de wereld der kennis en verbeelding en de publieke partner in levenslang leren. Wat de Bibliotheek onderscheidt, is dat zij hieraan werkt door mensen in contact te brengen met bronnen van informatie, kennis en cultuur. Het aanbieden van een voor ieder toegankelijke en deskundig samengestelde collectie blijft onverminderd van belang. Waardetoevoeging zal in de toekomst het verschil maken. En daarbij gaat het vooral om het toevoegen van nieuwe, actieve waarden, zoals het aanbrengen van samenhang, betekenis en interpretatie. * Bron: Visienota Commissie Digitale Bibliotheek

8 DIGITAAL VORMT EEN BELANGRIJKE PIJLER IN DE REALISATIE VAN DE VISIE* De bibliotheek van de toekomst brengt mensen in contact met informatie, kennis en cultuur maar ook met elkaar. Meerwaarde creëren, samen met partners en gebruikers, staat de komende jaren centraal In de toekomst bestaat de collectie van de Bibliotheek niet alleen uit fysieke en digitale bronnen, maar ook uit mensen. Mensen in de samenleving die over kennis beschikken die zij willen delen met anderen, mensen die samen iets waardevols toe willen voegen aan de bronnen van de Bibliotheek en haar samenwerkingspartners. Om dit te realiseren moet de Bibliotheek bouwen aan waardenetwerken: netwerken van bibliotheekmedewerkers, externe experts en gebruikers. Mensen die hun persoonsgebonden kennis toevoegen, permanent of incidenteel, en daarbij gebruik maken van de bronnen van de openbare bibliotheek, beschikbare kennis op internet, hun eigen kennis en hun sociale netwerken. * Bron: Visienota Commissie Digitale Bibliotheek

9 ZONDER INZET VAN SOCIAL MEDIA IS DE VISIE OP DE DIGITALE BIBLIOTHEEK NIET TE REALISEREN

10 ER WORDT VOLOP GEBOUWD AAN DE ONTWIKKELING VAN DE BIBLIOTHEEK Maar de realisatie biedt een aantal uitdagingen: 1. Leden zullen geïnteresseerd en geënthousiasmeerd moeten worden voor de diensten van de (digitale) bibliotheek. 2. Het sociale media onderzoek* laat zien dat leden eveneens geënthousiasmeerd moeten worden voor contact met de Bibliotheek in sociale media. 3. Lokale bibliotheken zullen verder geënthousiasmeerd moeten worden om de digitale ontwikkelingen te omarmen en te benutten. ER IS EEN GAP TUSSEN ENERZIJDS DE VISIE OP DE DIGITALE BIBLIOTHEEK EN ANDERZIJDS DE READINESS VAN ZOWEL LEDEN ALS BIBLIOTHEKEN TEN AANZIEN VAN DE REALISATIE ERVAN * Uitgevoerd in het kader van dit traject

11 HOE REALISEREN WE DEZE DIGITALE VISIE?

12 DOOR SAMENWERKING Het is niet zo dat aan alle bibliotheken dezelfde verwachtingen worden gesteld. De gezamenlijke inspanningen zetten de Bibliotheek in een digitaal tijdperk op de kaart. PROFESSIONALISERING Een succesvolle inzet van sociale media gaat niet vanzelf. Door professionalisering van de inzet kan er al snel meer voordeel gehaald worden. ORGANISATIE Bij professionalisering hoort ook organisatie. Een regierol is weggelegd voor Stichting BNL die enerzijds sturend en anderzijds faciliterend is.

13 MAAR OOK DOOR EEN STAPSGEWIJZE EN PROJECTMATIGE AANPAK De visie op de digitale bibliotheek kan alleen succesvol worden gerealiseerd wanneer lokale bibliotheken steeds kleine, maar voorwaartse stappen zetten die bijdragen aan de realisatie van de visie. Lokale bibliotheken zijn slechts in staat deze stappen voorwaarts te zetten, wanneer ze dit doen aan de hand van een gefaseerde aanpak, waarbinnen kleine projecten zijn gedefinieerd met concrete project-, leer, en veranderdoelstellingen.

14 ANALYSE

15 INTERNE VISIE OP SOCIALE MEDIA: BELANGRIJK, MAAR PRIORITEIT? BNL / VOB PSO S BIBLIOTHEKEN Het VOB heeft de visie op de digitale Bibliotheek ontwikkeld. In deze visie is de bibliotheek de verbinder van kennis, inhoud en mensen. Bibliotheek.nl ontwikkelt een aantal landelijke voorzieningen die bijdragen aan de realisatie van de (digitale) visie. Bibliotheek.nl ziet een faciliterende rol voor zich weggelegd bij de implementatie van sociale media door lokale Bibliotheken en wil regie voeren over enkele landelijke initiatieven Toegevoegde waarde sociale media oa: vergroten van bereik bestaande diensten, dialoog rond dienstverlening en faciliteren van communities op inhoud. Zien een risico in beperkte volwassenheid van lokale Bibliotheken en beperkte (financiële) middelen. Waken daarnaast voor de lokale relevantie van Bibliotheken in een digitaal tijdperk. Zien toegevoegde waarde in ontwikkeling van landelijk beleid en voorzieningen waar lokale bibliotheken van profiteren. Zien in uitrol van sociale media een faciliterende rol voor hen weggelegd. De volwassenheid van de Bibliotheken verschilt sterk. Sommige bibliotheken zijn getransformeerd naar culturele ontmoetingscentra, andere staan nog dichter bij traditionele dienstverlening. Ook in termen van sociale media-volwassenheid verschillen bibliotheken. Niet iedere Bibliotheek is even ver of ziet dezelfde potentie voor digitale en sociale media. Randvoorwaarde is dat de lokale toegevoegde waarde van projecten duidelijk zichtbaar moet zijn voor lokale Bibliotheken.

16 Welke informatie willen leden van de Bibliotheek ontvangen? InformaMe over nieuwe boeken AcMes en aanbiedingen met betrekking tot boeken, games, muziek en films 34% 25% 32% 29% 18% 49% INFORMATIE DIE DICHT BIJ DIENSTVERLENING BLIJFT IS MEEST GEWENST DOOR LEDEN Mijn persoonlijke gebruik van de Bibliotheek Tips en aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor boeken, games, muziek en films InformaMe over exposimes / tentoonstellingen InformaMe over andere media zoals games, muziek en films Evenementen en themasessies bij de Bibliotheek De mening van andere mensen over boeken, games, muziek en films 30% 13% 15% 47% 40% 15% 8% 5% 11% 41% 42% 11% 17% 9% 11% 24% 19% 11% Leden van de Bibliotheek zijn fervent sociale media gebruiker. Gemiddeld gebruikt zo n 70% van de volwassenen en onder jongeren gaat dit percentage richting 90%. Onder volwassenen zijn Facebook, YouTube, Hyves en LinkedIn de populairste platforms. Onder jongeren is na YouTube Hyves het meest populaire platform. Onder jongeren is Facebook na YouTube het meest populair. Verwijzingen naar recensies van kranten en magazines Tips over het gebruik van de Bibliotheek Geen van allen 22% 4% 10% 17% 12% 8% 20% 23% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% jaar HAVO/VWO (N = 119) jaar VMBO (N = 102) Volwassenen (N = 602) 10 populairste onderwerpen waarop leden van de Bibliotheek geïnformeerd willen worden Leden staan niet onverdeeld positief ten opzichte van contact met de Bibliotheek in sociale media. Van de volwassen doelgroep wil 49% van de respondenten op één van de voorgestelde onderwerpen geïnformeerd worden. Onder jongeren wil 80% van de respondenten op één van de onderwerpen geïnformeerd worden. Cultuurgenieters staan het meest open voor contact met de Bibliotheek.

17 Geen van allen Informatie over nieuwe boeken Evenementen en themasessies bij de Bibliotheek Tips en aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor boeken, games, muziek en films Acties en aanbiedingen met betrekking tot boeken, games, muziek en films Informatie over exposities / tentoonstellingen 55% 51% 56% 53% 40% 54% 46% 53% 21% 28% 20% 18% 33% 23% 26% 27% 12% 13% 8% 5% 20% 10% 14% 9% 8% 18% 16% 16% 18% 11% 18% 16% 17% 17% 19% 19% 17% 17% 23% 14% 16% 12% 8% 2% 15% 9% 16% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cultuurgenieters lijken het meest open te staan voor contact met de bibliotheek via sociale media. 60% van hen wil op één van de voorgestelde onderwerpen geïnformeerd worden. Meest gewenst onder cultuurgenieters is informatie over nieuwe boeken (33%), gevolgd door evenementen en themasessies (20%) en tips en aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor boeken, games, muziek en films (18%). Zelfstandig Ondernemers (N = 75) Welvarende Genieters (N = 78) Traditionele Gezinnen (N = 80) Dynamische Gezinnen (N = 88) Cultuurgenieters (N = 82) Gepensioneerde Gezelligheidszoekers (N = 71) Stedelingen (N = 77) Studenten en Starters (N = 77)

18 BEST PRACTICES: KIES EEN ONDERWERP EN FOCUS OP INTERACTIE Best practices die een duidelijke focus kiezen en investeren in continue aanwezigheid zijn succesvoller: Crime zone bouwt een community rond thrillerliteratuur. Bol.com creëert vraag door actief te bloggen over releases en auteurs. Selexyz lokt fans naar de winkels via Foursquare-acties. Best practices laten zien dat een focus op de community en het stimuleren van interactie loont.

19 EIGEN INZET: DIVERSITEIT IN VOLWASSENHEID EN SUCCES De inzet van sociale media door Bibliotheken laat een diffuus beeld zien. Een groot aantal bibliotheken is nog niet actief, een deel zet voorzichtige eerste stappen en een deel is al relatief succesvol. Sociale media worden nog veelvuldig ingezet als PR-kanaal. Nog maar weinig bibliotheken weten echt de dynamiek rond de Bibliotheek inzichtelijk te maken en daaromtrent interactie te creëren. Één merkidentiteit uitstralen kan nog sterker worden doorgevoerd.

20 DE BIBLIOTHEEK IS VEEL BESPROKEN ONLINE MAAR DRAAGT VEEL ZELF BIJ Per maand worden er zo n berichten geplaatst online. Naar schatting is 75% van de top 100 auteurs gelieerd aan de Bibliotheek.

21 CONSEQUENTIES VAN DEZE ANALYSE VOOR DE STRATEGIE De sociale media-volwassenheid verschilt sterk per bibliotheek. Dit betekent dat we niet van iedere bibliotheek hetzelfde kunnen en mogen verwachten en dat niet iedere bibliotheek even snel mee ontwikkelt. De prioriteit van lokale Bibliotheken ligt in eerste instantie wellicht niet bij de uitrol van sociale media. De geadviseerde strategie zal dan ook toegevoegde waarde moeten laten zien. In een digitale wereld waarin waardenetwerken en themacommunities centraal staan is interactie en community management net zo belangrijk als content. Dit vraagt ook structurele betrokkenheid van medewerkers van Bibliotheken. De bereidheid van leden om geïnformeerd te worden door de Bibliotheek is nog beperkt aanwezig. Leden zullen dus langzaam meegenomen moeten worden in de uitrol van de visie.

22 SOCIAL MEDIA STRATEGIE

23 VISIE EN AMBITIE SOCIAL MEDIA Sociale media spelen een onmisbare rol in de transitie die de Bibliotheek maakt naar een omgeving waarin waardenetwerken centraal staan. Via sociale media vergroot de Bibliotheek het bereik van en interesse in haar dienstverlening en productaanbod. Daarnaast faciliteert de Bibliotheek thema-communities, waarin lokale bibliotheken en mensen elkaar vinden op inhoud, expertise, kennis en interesse en daar samen waarde creëren. Door deze professionele inzet van sociale media ontstaat vraag naar de diensten van de Bibliotheek en neemt het gebruik toe.

24 LEDEN OMZETTEN TOT FAN / VOLGER VERGROOT BEREIK In hoeverre vindt u het interessant om fan of vriend te worden van de Bibliotheek in sociale media? Zeer interessant 13% 3% 0% Vrienden van vrienden van fans / volgers Een beetje interessant 7% 18% 19% Vrienden van fans / volgers Neutraal 29% 34% 32% Promoter Passive Niet echt interessant 21% 20% 20% Detractor Fans / volgers Helemaal niet interessant 20% 23% 41% 0% 25% 50% Leden van de bibliotheek en promoters van het merk zijn eerder geneigd om fan te worden. Fans en volgers vergroten het bereik naar vrienden van fans en volgers.

25 STICHTING BNL BEGELEIDT LOKALE BIBLIOTHEKEN EN KETENPARTNERS Nog niet alle bibliotheken zijn in het begin al klaar om de transitie naar het faciliteren van waardenetwerken en themacommunities te maken. Er is veel winst te behalen door alle Bibliotheken op een professionele wijze aanwezig te krijgen in sociale media en daarmee het bereik en de afzetmarkt van de Bibliotheek op het gebied van bestaande dienstverlening te vergroten. Een grote groep bibliotheken zal getraind moeten worden in de digitale visie en de sociale media-strategie. STICHTING BNL NEEMT EEN FACILITERENDE EN STURENDE ROL IN DE STAPSGEWIJZE REALISATIE VAN DEZE SOCIAL MEDIA-STRATEGIE.

26 IN DRIE FASEN GROEIT DE BIBLIOTHEEK RICHTING WAARDENETWERKEN 1# Luisteren & Leren Basisvoorzieningen treffen en lokale bibliotheken opleiden / aansluiten op de digitale visie. Doel Vergroten kennisniveau en acceptatie van sociale media binnen Bibliotheken Verlagen lokale inspanning / investering door aantal basisvoorzieningen centraal aan te bieden 2# Participeren Lokale bibliotheken benutten op professionele wijze sociale media. Centrale inzet van social media door de Bibliotheek op enkele landelijke thema s. Centraal aanbod van producten en diensten aan lokale Bibliotheken ter professio-nalisering inzet sociale media 3# Initiëren Bibliotheken faciliteren (lokale) waardenetwerken (en themacommunities) waarin De Bibliotheek spil is in een dynamisch netwerk waarin geïnteresseerden elkaar vinden op inhoud en offline en online samenkomt. Doel Vergroten van bereik en afzet van (lokale) dienstverlening van Bibliotheken. Professionalisering van bestaande inzet door lokale Bibliotheken. Doel Verbreden van het bereik en de interesse in dienstverlening van de Bibliotheken. Claimen positie tussen overheid en burger

27 NIET ALLE BIBLIOTHEKEN DOORLOPEN ALLE FASEN # Participeren Aantal bibliotheken

28 MAAR GEZAMENLIJK PROFITEREN ALLE BIBLIOTHEKEN Merkdoelstellingen Vergroten van bereik en afzetmarkt van producten, diensten en inhoud van de Bibliotheek. Versterking van het merkimago. Professionalisering van sociale media-inzet door Bibliotheken. Operationele doelstellingen Top 10 meest gevolgde partijen in sociale media (bron: conceptvisie digitale bibliotheek) geaggregeerd. Toename van bezoek naar bibliotheek.nl. 167 Bibliotheken getraind in de digitale visie; 125 Bibliotheken professioneel aanwezig; 50 Bibliotheken die één of meerdere waardenetwerken faciliteren. Klantdoelstellingen Verbetering communicati Snellere dienstverlening op eigentijdse wijze Deelname in online dialogen Herwinnen van verdwenen doelgroepen

29 SAMENWERKING BNL, LOKALE BIBLIOTHEKEN EN DERDE PARTIJEN Leden / community Toegang Participatie Stichting Bibliotheek.nl (faciliteert, stimuleert, regisseert) Derde partijen (Extern / PSO s) Advisering / begeleiding Uitrol Functionaliteiten Content Training / Inspiratie Monitoring / service Advisering / begeleiding Functionaliteiten / toolkits Algemene Content(database) Activaties / campagnes Toegang / ontsluiting Lokale bibliotheken (realiseert) Uitvoering (lokale) content Interactie / activatie Thema-communities Derde partijen (Extern / PSO s) Toegang Participatie Leden / community

30 1# LUISTEREN & LEREN In de eerste fase worden lokale Bibliotheken getraind in de nieuwste digitale ontwikkelingen en meer concreet in het opdoen van kennis van de digitale visie van de Bibliotheek en de rol die lokale Bibliotheken zullen gaan spelen in de realisatie hiervan (toolkit, handvatten, content, activatie en conversie). Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt in deze eerste fase de trainingen en werkt samen met PSO s aan de uitvoering ervan. Daarnaast worden op landelijk niveau online monitoring en de basisfunctionaliteiten (tools en 1 e lijnssupport) voor service via social media aangeboden (definitieve keuze voor service via social media na live gang publiekscampagne en bibliotheek.nl). Tot slot wordt op landelijk niveau een content-database ontwikkeld waarin algemene sociale media-content wordt aangeboden aan lokale bibliotheken.

31 2# PARTICIPEREN In deze tweede fase gaan Bibliotheken op een professionele wijze sociale media inzetten ter vergroting van het bereik en de afzetmarkt van het bestaande productaanbod en de dienstverlening. Te denken valt aan het vergroten van het bereik voor evenementen, het online zichtbaar maken van de offline dynamiek binnen de bibliotheek, aandacht vragen voor producten, diensten en services etc. Stichting BNL ontwikkelt een aantal producten, tools, adviezen en ideeën waarin lokale bibliotheken snel sociale media kunnen inzetten op een professionele manier en meer kunnen gaan profiteren van de voordelen die sociale media bieden. Daarnaast maakt Stichting BNL enkele landelijke initiatieven succesvol. Hieronder valt onder meer het uitrollen van een sociale media-huisstijl, ideeën voor het maken van content en het aanbieden van content, advisering over groei van fanbases en vergroten van bereik, activatie van communities etc.

32 SAMENHANG LANDELIJKE EN LOKALE PLATFORMS Dialoog LANDELIJK LOKAAL Dialoog SOCIAL Sociale kanalen (Facebook, Twitter, Landelijke content, traffic Lokale content, traffic Sociale kanalen (Facebook, Twitter, 4SQ) Dialoog Landelijke Content Traffic Lokale Content Traffic Dialoog WWW Sociale laag (lokale) thema-communities BIBLIOTHEEK.NL Landelijke content, traffic Lokale content, traffic Sociale laag LOKALE WEBSITES BIBLIOTHEKEN

33 3# INITIËREN In de derde fase gaan Bibliotheken waardenetwerken en themacommunities bottom up faciliteren die dicht bij de lokale dienstverleningen van de Bibliotheek liggen. Wanneer lokale bibliotheken deze waardenetwerken zelf initiëren, brengen zij de visie op de bibliotheek in het digitale tijdperk in de praktijk. Lokale bibliotheken faciliteren rond haar producten, diensten, inhoud en kennis in samenwerking met bibliotheek.nl en (keten)partners lokale communities en waardenetwerken rond thema s die voor de bibliotheek relevant zijn en waarin online en offline wordt verbonden. De dynamiek binnen de bibliotheek staat centraal. Stichting Bibliotheek.nl faciliteert in deze fase met (trainingen op het gebied) community management, voorbeeld campagnes en functionaliteit en initieert zelf landelijke, algemene themacommunities. De focus ligt hier in deze themacommunities nadrukkelijk op dialoog en community management en niet alleen op functionaliteit, zenden en redactie.

34 VARIATIES OP WAARDENETWERKEN Advies Lokale thema s Lokale bibliotheken Lokale bibliotheken faciliteren lokale thema-communities Voordelen Lokale relevantie Bibliotheek benadrukt Duidelijke stempel van Bibliotheek Nadelen Schaalbaarheid Succesvol maken is moeilijk Landelijke thema s Lokale bibliotheken (digitale etalages) Lokale bibliotheken faciliteren landelijke thema-communities (vergelijkbaar met digitale etalages nu) Voordelen Duidelijke stempel van Bibliotheek Met grote thema s makkelijker schaal te realiseren Nadelen Wat is lokale relevantie Bibliotheek? Bibliotheek sluit aan bij bestaande waardenetwerken Bibliotheek sluit aan bij reeds bestaande (digitale) netwerken. Stelt haar collectie beschikbaar Voordelen Legt minder druk op community management Bibliotheken Nadelen Stempel Bibliotheek ontbreekt

35 WAARDENETWERKEN: LOKALE KENNIS EN INHOUD STAAN CENTRAAL Persoonlijk Interesse Regisseur vanuit BNL Publiek Waardenetwerken / thema-communities Publiek Aanbod

36 EVENALS DIALOOG, INTERACTIE EN INHOUD VAN NAAR ZENDEN DIALOOG REDACTIE INTERACTIE PRODUCTEN & DIENSTEN CENTRAAL INHOUD, GEBEURTENISSEN EN CONTENT CENTRAAL

37 VOORBEELD: MIDDELBURG DRONK

38 EERSTE IMPLEMENTATIE DIGITALE ETALAGES IS EEN GOEDE AANZET Pluspunten Lokaal ondersteund Eerste vormen van redactie / community management Eerste integratie met social media Advies voor uitbreiding Uitbreiden met (lokaal geïnitieerde) thema s Toevoegen interactiemogelijkheden Activatie / community management op thema s Standaardisatie inzet social media over thema s heen Koppeling offline / online FB Connect / FB Open Graph

39 DOORONTWIKKELING VAN DIGITALE ETALAGES NAAR WAARDENETWERKEN Bibliotheek.nl (toegangspoort & aggregator) (lokale) thema-communities & digitale etalages 3rd party content en functieproviders Community management per thema 11,92 cm Weblogs Wikis Forums Twitter Facebook Content Offline gebeurtenissen

40 BEST PRACTICE: FACEBOOK / SOCIAL PAGE STRUCTUUR Een landelijke Bibliotheek pagina op Facebook. Lokale bibliotheken eigen presence. (Lokale) themacommunities eigen presence. Overzicht van alle pagina s binnen het domein van de Bibliotheek op algemene Bibliotheek pagina. Fans tellen bij elkaar op. Content landelijk op basis van cherry picking.

41 CONTENT WAAR KAN DE BIBLIOTHEEK HET OVER HEBBEN?

42 TOELICHTING OP CONTENT Van oorsprong heeft de Bibliotheek waanzinnig veel content tot haar beschikking. Een deel van die content is bibliotheekoverstijgend relevant, een deel van die content is lokaal relevant. Een deel van die content staat dichtbij de traditionele dienstverlening van de Bibliotheek, een deel van die content staat dichter bij de visie omtrent waarde-netwerken en thema-communities. Stichting Bibliotheek.nl zal landelijk algemeen relevante content ontwikkelen die lokale Bibliotheken kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen lokale Bibliotheken ook zelf content ontwikkelen of ontsluiten. Aan de hand van een gelaagd model en voorbeelden wordt een voorstel gedaan voor relevante contentgebieden.

43 BASISDIENSTVERLENING verlengen services Bibliotheek lenen abonnement reserveren boetes etc.

44 BEST PRACTICE - BASISDIENSTVERLENING Communicatie over de basisdienstverlening, zoals (de mogelijkheden tot) reserveren, lenen, boetes, abonnementen etc

45 PRODUCT- EN DIENSTAANBOD product/collec/e services boeken verlengen muziek lenen Bibliotheek games abonnement reserveren ebooks boetes etc. Mjdschri[en etc.

46 BEST PRACTICE PRODUCT- EN DIENSTAANBOD Algemene communicatie en interactie over het lokale aanbod.

47 BELEVING ROND VOORZIENINGEN EN DIENSTEN beleving rondom lezen/media product/collec/e lees- vaardigheid thema weken boeken verlengen services muziek lenen games abonnement Bibliotheek reserveren ebooks boetes etc. (landelijke) acmes Mjdschri[en etc. (lokale) evenementen

48 BEST PRACTICE BELEVING ROND VOORZIENINGEN EN DIENSTEN Aandacht geven voor, tijdens en na evenementen leidt tot: zichtbare inhoudelijke relevantie, duidelijker etaleren van dynamiek en zelfs tot betrokkenheid vanuit de community.

49 FACILITEREN (LOKALE) THEMA- COMMUNITIES maatschappelijke en culturele thema s beleving rondom lezen/media historie product/collec/e lees- vaardigheid thema weken boeken verlengen services muziek lenen Bibliotheek opvoeding games abonnement reserveren ebooks cultuur boetes etc. Mjdschri[en etc. (landelijke) ac/es (lokale) evenementen burgerschap duurzaamheid etc.

50 BEST PRACTICE MAATSCHAPPELIJKE & CULTURELE THEMA S

51 ACTIVATIE

52 BENUT SOCIAL MEDIA IN LANDELIJKE PUBLIEKSCAMPAGNE In 2012 is een landelijke publiekscampagne gepland om de nieuwe merkpositionering op de kaart te zetten. Dit is een goed moment om ook de aanwezigheid van de Bibliotheken in sociale media en hun rol in digitale waardenetwerken onder de aandacht te brengen. Deze campagne kan veel goodwill kweken bij leden en de mogelijkheden van de Bibliotheek beter onder de aandacht brengen. De verwachting is dat een dergelijke campagne ook de animo voor de Bibliotheek vergroot. Door social media hierin te positioneren kan ook de animo voor deze initiatieven worden vergroot. De exacte koppeling van social media binnen deze publiekscampagne moet in een later stadium uitgevoerd worden.

53 ACTIVATIE CAMPAGNE LOKALE BIBLIOTHEKEN IDEE We lanceren een landelijke, op medewerker gerichte campagne waarin we op zoek gaan naar de passies van lokale bibliothecarissen. Wat houdt hen bezig tijdens en naast het werk? Uit deze inzendingen filteren we die inhoudelijke inzendingen die dicht bij de dienstverlening van de Bibliotheek liggen. Uit deze groep selecteren we die mensen die het leuk vinden om rond hun passie een themacommunity te faciliteren. DOEL & RESULTAAT Medewerkers activeren en enthousiasmeren voor het idee van themacommunities. Tenminste 50 bibliothecarissen vinden die als onderdeel van hun werk dergelijke communities zouden willen (en kunnen) faciliteren. Thema-communities die dicht bij de Bibliotheek liggen en gerund worden door mensen met inhoudelijke passie (geen sociale media-passie).

54 PROJECTEN

55 PROJECTEN PER FASE Fase 1# Luisteren / Leren 2# Participeren 3# Initiëren Doelen Basisvoorzieningen treffen en lokale bibliotheken opleiden / aanhaken. Lokale bibliotheken op een zeker professioneel basisniveau aanwezig. Sociale media benut voor vergroten van bereik / afzetmarkt van diensten De Bibliotheek faciliteert waardenetwerken en themacommunities. Lokale bibliotheken verbinden en inspireren op inhoud en thema s Projecten Selectie centrale monitoring oplossing Uitwerking governance model nationaal / lokaal model voor monitoring / service / community management Inrichten social media-kanalen lokale Bibliotheken / uitrollen sociale mediatoolkit Aansluiten lokale bibliotheken op monitoring en service Uitbreiding sociale functies bibliotheek.nl ter ondersteuning themacommunities Met Bibliotheken opzetten van themacommunities Ontwikkelen training / inspiratiesessie digitale / sociale media-strategie voor lokale bibliotheken Ontwikkelen sociale media-toolkit Ontwikkelen sociale media-policy / conversation guide Ontwikkelen nieuwe competentieprofielen Community plan voor landelijke kanalen Optimalisatie van bestaande inzet lokale bibliotheken (advisering over content, marketing, activaties / campagnes, organisatorische inbedding) Community management / activatie landelijke kanalen Activatie project lokale bibliothecarissen die themacommunities gaan runnen Optimalisatie van inzet themacommunities (advisering over content, community-management, marketing, activaties, campagnes etc)

56 ORGANISATIE

57 ORGANISATIE Creatie van content landelijk belegd: landelijk wordt algemene content geproduceerd die door lokale bibliotheken kan worden doorgeplaatst. Lokale content wordt landelijke doorgeplaatst naar centrale presence. Lokale bibliotheken zijn verantwoordelijk voor lokale inzet en themacommunities. Bibliotheek.nl faciliteert.

58 KALENDER Luisteren Voorbereiden trainingen Opzetten basisvoorzieningen / monitoring Uitrol Trainingen Uitrol basisvoorzieningen / monitoring Publiekscampagne Participeren Initiëren Uitrol / aansluiten lokale bibliotheken Uitbreiding functionaliteiten digitale etalages Lancering landelijke themacommunities Interne activatiecampagne Uitrol lokaal geïnitieerde themacommunities

59 DANK! Martin Kloos Sr. Strateeg Vivian Opsteegh Managing Director

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie