De voorzitter verwelkomt de bestuursleden, hij opent de vergadering. Hij verontschuldigt zich voor het laattijdig nasturen van de agenda.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter verwelkomt de bestuursleden, hij opent de vergadering. Hij verontschuldigt zich voor het laattijdig nasturen van de agenda."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van vrijdag 8 april Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig: Ludwig Van De Gehuchte voorzitter wijkcomité. Didier Blancquaert ondervoorzitter Luc De Clerck secretaris verslaggever Marleen Vanden Brande bestuurslid Peggy Martens penningmeester Kris V.D. Noortgaete bestuurslid Dirk Haers bestuurslid Van de Velde Kris bestuurslid Danny Verleye bestuurslid Filip Cassiman voorzitter feestcomité De volgende leden verontschuldigden zich: Tony Van Severen en Isabel Vervaet bestuursleden Carin De Vuyst bestuurslid Stephanie Serbruyns bestuurslid 1) Opening van de vergadering: De voorzitter verwelkomt de bestuursleden, hij opent de vergadering. Hij verontschuldigt zich voor het laattijdig nasturen van de agenda. 2) Verslag van de vorige vergadering: Didier merkt op dat er in het vorige verslag sprake was van een invulformulier om gratis een preventief onderzoek te laten uitvoeren door de politie. Dit formulier was echter niet aan het verslag toegevoegd. De voorzitter deelt mee dat dit verslag reeds ten tijde van het oprichten van het BINnetwerk verspreid werd. Het zal met het huidig verslag nogmaals bij de bewoners verspreid worden. Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 3) Kasverslag: Aan de kastoestand is sedert de vorige vergadering niets gewijzigd, het kasverslag wordt unaniem goedgekeurd. Wijkcomité waterloop 14 1

2 4) Opening bankrekening op naam van het wijkcomité: Didier vraagt of het al dan niet noodzakelijk is om een VZW op te richten indien wij subsidies van de gemeente wensen te bekomen. Ludwig antwoordt dat de oprichting van een VZW hiervoor NIET noodzakelijk is. Het wijkcomité vormt een feitelijke vereniging. Het gemeentebestuur zou volgens hem ook subsidies verstrekken aan feitelijke verenigingen. Tot op heden is er nog geen zichtrekening geopend. Er volgt een discussie over het afsluiten van een verzekering bij het organiseren van bepaalde manifestaties (barbecue, wandelzoektocht, ). Didier wint bij het ARGENTA- kantoor in Heusden inlichtingen in over: de kosten verbonden aan het openen van een zichtrekening de kosten verbonden aan het openen van een spaarrekening de kosten verbonden aan het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij de organisatie van evenementen welke sponsormogelijkheden er geboden worden Ludwig wint bij het VDK- kantoor in Heusden inlichtingen in over: de kosten verbonden aan het openen van een zichtrekening de kosten verbonden aan het openen van een spaarrekening de kosten verbonden aan het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij de organisatie van evenementen welke sponsormogelijkheden er geboden worden Danny wint inlichtingen in over de af te sluiten verzekeringen bij DVV. 5) Toelichting gesprek delegatie Neerheide met het College van Burgemeester en Schepenen van Destelbergen Op dinsdag 29 maart had een beperkte delegatie een onderhoud met het College van Burgemeester en Schepenen. Tijdens dit gesprek werden de volgende punten besproken (zie bijlage). Over de hiernavolgende punten werden volgende voorstellen gelanceerd: 3) De vergadering vindt dat de problematiek van de verkeersveiligheid en het plaatsen van een snelheidsremmer dan via de pers moet gevoerd worden. 5) De brief met de oplossing is naar het College verstuurd. 6) Het plaatsen van de afsluitingen wordt door het wijkcomité verder opgevolgd. 8) Blijkbaar is er bij de bewoners (van huisnr ) van wie de tuin grenst aan waterloop 14 en aan de gracht die gegraven werd enige onduidelijkheid over wie de eigenaar van de gracht is (zijn het de bewoners of behoort de gracht toe aan de eigenaar van de weiden ). Didier wint informatie in bij het kadaster. Wijkcomité waterloop 14 2

3 10) Van de federale politie weten we dat zo n signalisatie bestaat. Danny wint inlichtingen over de kostprijs in. Het wijkcomité kan dan het college hiervan in kennis stellen. 11) Het wijkcomité stelt zowel het College als Electrabel schriftelijk in kennis van de toestand van de verlichtingspalen. 12) De vergadering vraagt om aan het College een kopie van het verslag van de vergadering aan te vragen. Danny zorgt via gepast materiaal dat er zowel een waterstaal als een grondstaal zal onderzocht worden. 6) Opmaak enquêteformulier zone 30km/h. Didier zal naast het enquêteformulier eveneens een document ontwerpen om de bewoners van de wijk te sensibiliseren ivm. de snelheid in de wijk. 7) Uitnodiging algemene wijkvergadering Neerheide op 12 mei Op 12 mei organiseert het Gemeentebestuur een algemene vergadering over het project Energiewijken. Deze vergadering begint om 19u30, ze zou doorgaan in zaal Brittania te Heusden. Ludwig heeft van de duurzaamheidsambtenaar de vraag gekregen wat wij, indien we slagen in het opzet om 10% energie te sparen, met de premie van 1000 zullen aanvangen. De vergadering is akkoord om met een deel van deze premie voor elke bewoner van de Neerheide een spaarlamp te kopen. Hierdoor zou het nut van deze actie voor elke bewoner bestendigd worden. 8) Aankoop bos. De enquêteformulieren zijn allemaal terug binnen. Dirk Haers maakt een samenvatting van de antwoorden op. Het resultaat zal dan aan het gemeentebestuur meegedeeld worden. Omwille van praktische redenen zou het nuttig zijn dat het bos door de gemeente aangekocht wordt. Het reinigen van waterloop 14 gebeurde nu door met een kraan over het speelplein te rijden. Eenmaal het speelplein opnieuw aangelegd is zal men niet meer met een kraan over het veld kunnen rijden. Het ruimen van waterloop 14 dient dan langs de zijde van het bos te gebeuren. Koopt de gemeente het bos aan zal het onderhoud van waterloop 14 op een eenvoudiger wijze kunnen verlopen. Uit gesprekken die Kris Van De Noortgaete met de vroegere eigenaar had, bleek dat hij wel degelijk bereid was om het bos te verkopen 9) BIN- netwerk. Het netwerk is operatief. De bewoners van de Steenvoordedreef zijn eveneens aangesloten. Wijkcomité waterloop 14 3

4 Het officiële protocol wordt op woensdag 20 april ondertekend. Op maandag 25 april organiseert de politie een infoavond ivm. inbraakpreventie. Luc, Danny, Ludwig en Kris Van De Velde gaan naar deze infoavond. Zoals de meeste bewoners ondertussen wel al weten werd er tijdens de nacht van zaterdag 9 april op zondag 10 april opnieuw een poging tot inbraak en een inbraak vastgesteld in onze wijk. Wegens een manipulatiefout van het oproepsysteem zullen verschillende bewoners waarschijnlijk 3 telefonische oproepen (waarvan 1 het testbericht) gekregen hebben. Er zal voor gezorgd worden dat dit in de toekomst (hopelijk dienen we het BIN oproepsysteem zo weinig mogelijk te gebruiken) niet meer gebeurt. Van de federale politie kregen wij later de mededeling dat het opzet van het BIN oproep systeem, VOOR VEEL LICHT EN BEWEGING ZORGEN, geslaagd was. 10) Reservatie tent barbecue. Ludwig, Filip en Didier volgen dit verder op. 11) Website Neerheide: De website is nog onder constructie, je kan de site openen via het volgende adres: Aan de faseverantwoordelijken wordt gevraagd om van de bewoners zoveel mogelijk e- mail adressen te bekomen. De verslagen van het wijkcomité zullen in het vervolg zoveel mogelijk via verstuurd worden. 12) Volgende vergadering: De volgende vergadering is voorzien voor 20 mei. Ze gaat door in café het Zandhekken. Ze begint om 20u00. Op deze vergadering wordt de taakverdeling voor de barbecue vastgelegd. Kris V.D. Noortgaete reserveert de zaal. 13) Varia: De vergadering vraagt om eind september opnieuw een onderhoud met het College aan te vragen ten einde een stand van zaken ivm. de gemaakte beloftes te kunnen opmaken. Luc en Ludwig volgen dit verder op. Zondag 22 mei om 10u00 organiseert Didier op het pétanqueterrein een wedstrijd. Allen daarheen. Filip zorgt voor de drank. Wijkcomité waterloop 14 4

5 Tijdens het onderhoud met het College werd ons ook duidelijk gemaakt dat er verschillende politieverordeningen op de bewoners van toepassing zijn. Het gaat hier voornamelijk over : RUMOER EN LAWAAI. het onderhoud van het groengedeelte voor de eigen woning (dit is ten laste van de eigenaar) het reinigen van grachten en beken (indien ze tot de eigendom behoren) politievoorschrift ivm. lawaai (zie tekst hieronder) In de gemeente Destelbergen zijn de volgende politiereglementen vastgelegd op gemeentelijk vlak. In de wetgeving staat vermeld dat iedereen recht heeft op rust. - Tussen 22 uur en 07 uur is het absoluut verboden de rust der inwoners te storen door gezang, geroep, muziek of om het even welk ander onnodig lawaai, tenzij bij het uitoefenen van een wettig recht (afwijkingen kunnen toegestaan worden door de burgemeester, bv bij kermissen) - Elke eigenaar van een hond dient alle maatregelen te treffen om omnodig geblaf van zijn dier te beletten tussen voormelde uren. - Zonder toelating van de burgemeester is het verboden om vuurwerk of voetzoekers af te steken. - Het gebruik van luidsprekers, al dan niet op een voertuig geplaatst, voor reclame, propaganda of andere doeleinden en buiten hoorbaar, is allen geoorloofd mits toestemming van de burgemeester. - Op zon- en feestdagen is het verboden om grasmaaiers, elektrische of mechanische zaagmachines of andere lawaaimakende machines in werking te stellen. - Het is verboden al dan niet automatische alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten op minder dan 150 m van het dichtstbijzijnde gebouw te plaatsen. Om de sfeer tussen de bewoners van onze wijk positief te houden wenst het wijkcomité aan alle ouders te vragen dat zij er op toezien dat: hun spelende kinderen andermans eigendom niet zouden betreden zonder toestemming hun spelende kinderen de door het gemeentebestuur geruimde grachten niet opnieuw opgevuld worden met planken, resten van plastiek enz Doelstelling BIN: Op vraag van verschillende bewoners volgen hierna nog enkele tips: Indien je op gelijk welk tijdstip in de wijk verdachte bewegingen of personen ziet die zich verdacht gedragen, bel de dienst 101. Indien je in de wijk verdachte voertuigen ziet rondrijden, geef dit door aan de dienst 101 of aan de wijkagent. Vergeet niet om bij je oproep te vermelden dat de wijk Neerheide deel uitmaakt van een BIN-wijk. Wijkcomité waterloop 14 5

6 De dienst 101 zal na je oproep contact opnemen met een van de BIN coördinatoren (Luc De Clerck, Neerheide 33; Ludwig Van De Gehuchte, Neerheide 70; of Dirk Schockaert Neerheide 28). Ga nooit op eigen initiatief patrouilleren. Inbraakpreventie: In het kader van inbraakpreventie zal door het wijkcomité nogmaals een aanvraagformulier voor het uitvoeren van een techno-preventief onderzoek worden rondgedeeld. Een techno preventief onderzoek wordt uitgevoerd door iemand van de politie. De bedoeling van dit onderzoek is tweeledig: zij / hij kijkt of de woning inbraakveilig is zij / hij geeft tips hoe de woning inbraakveiliger kan gemaakt worden. Het onderzoek is vrijblijvend en kosteloos. De voorzitter, Ludwig Van De Gehuchte. De verslaggever, Luc De Clerck Wijkcomité waterloop 14 6

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren Een praktische gids om straatfeesten te organiseren 1 2 Zin in een spetterend feest? Dan hoef je letterlijk niet ver te gaan. Want je eigen straat is de ideale plek voor een gezellig samenzijn! Vorig jaar

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie