Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen"

Transcriptie

1 Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Jaargang 37 nr. 7 September 2014

2 De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg adres : Advertenties : Roel Wichers, Postadres / : Siersteenlaan Correspondentie 9743 ES Groningen Telefoonnummer : Bankrekening Anbo : NL53INGB Inhoudsopgave : pag. 2 Vindt u dat ook? pag. 3 De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 pag. 5 Mededelingen pag. 7 Een levenstestament geeft rust in je hoofd pag. 10 Seniorweb pag. 11 Hulp verandering woonsituatie pag. 13 Heel Nederland over op IBAN pag. 15 Rijbewijskeuring en activiteiten Groningen Stad pag. 17 Bingo pag. 18 Doe meer met uw ANBO ledenpas pag. 20 STIP pag. 23 Wijzigingsformulier pag. 24 Samenstelling ANBO-bestuur Kopij : Het volgende nummer verschijnt begin oktober Graag kopij inleveren uiterlijk: 20 september 2014 of Siersteenlaan ES Groningen 1

3 Vindt u dat ook? Het kan u niet ontgaan zijn, de berichten over de onverteerbare plastic verpakkingen die in het milieu terechtkomen spatten van de buis en de krantenpagina s. Dat plastic blijft als onverteerbare massa s rondslingeren of komt in de wereldzeeën terecht. Overigens is die berichtgeving niet nieuw. Sinds de Club van Rome in 1972 het rapport Grenzen aan de groei uitbracht weten we, dat de groei van de wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande toenemende voedselbehoefte leiden tot schaarste aan voedsel en overproductie van afval. Want je kunt het zo gek niet bedenken, alles wordt verpakt in plastic. Dat maakt de artikelen schokbestendig in het vervoer van hot naar haar. De producenten zeggen doodleuk dat de klanten dat willen, veilige hygiënische verpakkingen. Dat klopt maar is plastic daarvoor de enige remedie? Kennelijk ziet het bedrijfsleven er brood in, in dat plastic. En wij maar klagen over die hermetisch gesloten verpakkingen van artikelen die in onze ogen helemaal niet zo kwetsbaar zijn. Dat hebben we toch echt niet gewild. Moet dat nu echt, al dat plastic? Maar hoe moeten we anders onze afgewogen groente en fruit uit de supermarkt thuiskrijgen? Papieren zakjes zegt u? Papier is opnieuw te gebruiken en te recyclen. Maar waarom zouden we het makkelijk maken als het ook moeilijk kan? Zelf neem ik mij regelmatig voor, als ik thuis weer eens worstel met een nauwelijks te openen verpakking, om in het vervolg aan de kassa te vragen of men in de winkel het product voor mij wil openmaken. Helaas ben ik dat weer vergeten als ik een volgende keer bij de kassa sta en een klos garen in een hermetisch gesloten verpakking betaal. Toch kunnen we wat doen. In elke tas, boodschappentas, werktas, handtas, een (plastic) tas meenemen voor de boodschappen, een meegebrachte papieren zak en niet het plastic tasje bij de groenten afdeling gebruiken voor je afgewogen groente, geen tasje erbij vragen als je een stuk textiel koopt. Het is even wennen. Het lijkt een beetje op winkeliertje pesten maar misschien is een duidelijke houding van de klant een signaal voor het winkelbedrijf dat de klant het afval niet langer pikt. Want we willen toch die verkommerende wereldzeeën niet op ons geweten hebben? Wat vindt u? Aletta. 2

4 De Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 Het is alweer bijna herfst, nog vier maanden en dan zitten we alweer in een nieuw jaar. Dat wordt vier maanden stevig aanpakken voor uw bonden en de gemeente, want op 1 januari 2015 verandert er nogal wat. Zo wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht, na een intensieve maar te korte voorbereidingstijd. Gemeenten en instellingen maken zich op om de bevolking voor te lichten over de nieuwe regels van de zorgverlening. U weet het al lang, zorg en ondersteuning worden de verantwoordelijkheid van de gemeente, niet langer het rijk. Er is heel lang onzekerheid geweest over de precieze uitvoering van de wet en over de financiering, en dat laatste is op dit moment ook nog niet helder. Moeten we daar bang voor zijn? Nee, maar wel alert. Een korte samenvatting. Zelf doen. Mensen die het niet meer helemaal alleen redden moeten eerst zelf oplossingen zoeken. Logisch toch, dat hebben we ons hele leven al gedaan! Nu worden man en paard genoemd: familie, vrienden en buren inschakelen. Maar dat betekent niet dat die ook verplicht zijn u hulp te bieden. U wordt niet afhankelijk gemaakt van uw netwerk, zoals dat heet. Gemeenten mogen wel onderzoeken of er hulp in de buurt is en ook rekening houden met deze hulp. Als het niet lukt dicht bij huis, dan verleent de gemeente de zorg die u nodig hebt. Eigen baas Veel mensen zijn bang dat ze worden overgeleverd aan de willekeur van de gemeente. Dat valt wel mee. Gemeenten laten het onderzoek naar de persoonlijke situatie meestal over aan organisaties die ervaring hebben met zulk werk. In Groningen is men bezig met het opzetten van sociale wijkteams. Dan doen professionals uit het sociale wijkteam het onderzoek. Die angst voor het zgn. keukentafelgesprek - het gesprek waarmee de gemeentelijke instelling inzicht krijgt in uw situatie kunt u ondervangen door iemand uit eigen omgeving als steuntje bij dit gesprek aanwezig te laten zijn. Maatwerk Gemeenten moeten altijd aan hun wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld bij de gemeente zgn. op is. U kunt in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening, zoals woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Daarnaast zijn er algemene voorzieningen voor alle burgers, zoals een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Maar alleen als ze het pgb goed kunnen beheren en er goede ondersteuning voor inkopen. 3

5 In veel gemeenten dreigt de gespecialiseerde dagbesteding te worden wegbezuinigd; daarvoor in de plaats komt dan een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis. Voor sommige mensen kan dit een passende voorziening zijn, voor anderen blijft specifieke dag voorziening nodig en die moet er dan wel komen! De gemeente krijgt geen inzage in (medische) dossiers. Zijn die gegevens wel nodig voor een goede beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte, dan zal de gemeente u vragen die gegevens aan te leveren of uw toestemming vragen om die gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld de zorgaanbieder. Ben ik te rijk? Gemeenten mogen mensen die het nodig hebben geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Wel mag een hogere eigen bijdrage worden gevraagd van welgestelden maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo of de feitelijke kosten van de voorziening die u krijgt, als dat minder is. U betaalt dus nooit meer dan de voor uw inkomen geldende maximum bijdrage, ook als u veel of dure zorg krijgt. Tehuizen dicht De bezuinigingen op de verzorgingshuizen hebben geleid tot veel angst en onrust. Verontrustende berichten over bewoners van verzorgingshuizen die moeten verkassen leiden tot vragen als: Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen? Mensen die al in een verzorgingshuis wonen mogen daar blijven. Ze worden niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. Zij moeten misschien wel verhuizen naar een ander verzorgingshuis omdat hun eigen huis gaat sluiten. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling wel veel strenger. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen. Vraag blijft waar de toekomstige ouderen straks kunnen wonen als het thuis niet langer kan en de verzorgingshuizen dicht gaan. Al met al nogal ingrijpende veranderingen. Natuurlijk is er onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten met deze materie omgaan, dat gebeurt altijd. Groningen en Hilversum kwamen er als beste gemeenten uit tevoorschijn en dat is hoopgevend. Neemt niet weg dat er over de hele linie sprake is van verslechtering van zorgvoorzieningen. Wij maken ons op om te knokken voor goede voorzieningen, ook voor de toekomst. Natuurlijk hopen we allemaal dat we gezond oud worden. Maar er kan een dag komen.. Aletta van der Stap, voorzitter SOOG 4

6 Uw aandacht Noteer vast in uw agenda: Themamiddag treinvervoer op 16 oktober 2014 in het MFC gebouw, P.C.Hooftlaan 1 (Helpman/de Wijert) aanvang uur. Nadere invulling van deze middag volgt nog. Inmiddels hebben ArrivaTrein en NS hun medewerking toegezegd. Dit is een gezamenlijke middag van ANBO, KBO en PCOB. Belangrijke mededeling De afdeling Groningen/stad heeft een eigen website: Verhuizing? Geef uw nieuwe adres d.m.v. het wijzigingsformulier (achter in het blad) door aan de ANBO: Siersteenlaan 420-2, 9743ES Groningen. 5

7 Opruimen doe je zo Professionele ondersteuning en begeleiding bij al uw opruimwerkzaamheden Bijvoorbeeld : verhuizen van groot naar klein opnieuw inrichten van kasten opruimen van een totale inboedel bijhouden en opschonen van administratie een index maken voor nabestaanden Integer, betrouwbaar en resultaatgericht een intakegesprek is geheel vrijblijvend 5% korting voor anbo leden Mies Dirksen Professional Organizer Hemmenkamp NX Haren Opruimen en meer Telefoon Lijst van Adverteerders ANBODE: Lefier wonen, ZINN (thuis)zorg, Buitenkamp herenmode, Arkensteyn tandtechniek, Algemeen belang uitvaartverzorging, Comfortabel Personen Vervoer, Opruimen en meer, Steelande wonen, Vondelflat, Patrimonium wonen, PC les aan huis, H. Nijland & Zn. woninginrichting, Walter Hoogesteger schilders. 6

8 Een levenstestament geeft je rust in je hoofd De 77-jarige Dineke Swart heeft onlangs een levenstestament laten opmaken bij de notaris. In zo n document leg je bij de notaris vast wat er moet gebeuren met je financiën, je woning enzovoort als je tijdens je leven door ongeluk of ziekte je eigen zaken niet meer regelen kan. Een gesprek met Dineke over het hoe en waarom van zo n officiële akte. Hoe kwam je erachter dat er zoiets als een levenstestament bestaat? Ik stuitte een jaar geleden op een folder over levenstestamenten, toen ik voor mijn gewone testament bij mijn notaris was. Waarom besloot je dat je ook een levenstestament wilde? Eigenlijk direct al toen ik het gelezen had. Ik ben namelijk alleenstaand, heb geen kinderen en geen kleinkinderen. En als je ouder wordt kan je van alles gebeuren. Je kunt een beroerte krijgen, dement worden of een ongeluk krijgen. En dan kun je je eigen zaakjes niet meer regelen. Nou heb ik een hele groep om mij heen, die mij zou kunnen helpen: mijn twee zusters, een broer en vier neven. Op zich is dat mooi, maar ik vind dat een onwenselijk situatie. Want die zeven familieleden kunnen, in het geval ik bijvoorbeeld in een coma raak, wel allemaal wat anders willen. En zij zouden misschien ook wel besluiten kunnen treffen die helemáál niet met mijn wensen overeen komen. Ik wilde dan ook dat er één iemand de verantwoordelijkheid over mij krijgt, en dan met name iemand die met wie ik goed kan opschieten en die ik helemaal vertrouw. En die heb je gevonden? Ja, dat is één van mijn neven, een hele zorgzame veertiger die momenteel ook al veel klusjes bij mij in huis doet en die goed weet hoe ik de dingen geregeld wil hebben. Ik heb dus in mijn levenstestament geregeld dat hij mijn gevolmachtigde is. Als ik in het ziekenhuis terecht kom, kan hij met mijn levenstestament in de hand vragen wat ze met me aan het doen zijn, en zeggen of dat wel of niet conform mijn wensen is. Wat staat er in je levenstestament? Mijn levenstestament heeft drie onderdelen: financiën, medische zaken en verpleeg- en verzorgingszaken. Op die terreinen heb ik een heleboel dingen bepaald. Bijvoorbeeld dat mijn neef namens mij mijn geldzaken beheert. Zodra ik iets krijg, heeft hij toegang tot mijn 7

9 rekeningen bij de bank. Verder heb ik bijvoorbeeld aangegeven dat ik niet wens te worden gereanimeerd als ik bijvoorbeeld een hartaanval krijg. En ik heb ook vastgelegd dat ze mij in het geval van een coma niet kunstmatig in leven moeten houden. Dat zijn vergaande besluiten die je in je levenstestament hebt laten zetten. Ja, nou dat heeft te maken hoe ik denk over ouder worden. Een heleboel mensen verkondigen dat het zo leuk is om oud te worden. Maar (haar ogen schieten nu vuur) het is helemaal niet leuk om oud te worden! Je krijgt allemaal hele vervelende kwalen, waar de medische wereld ook nog eens handenvol geld aan verdient. Ik zou veel liever zien dat dat geld wordt besteed aan bijvoorbeeld de gezondheidszorg in de arme landen. Raad jij andere mensen ook aan zo n akte op te stellen? Absoluut, want dat schept zekerheid en duidelijkheid. Heb je nog tips voor de mensen die een levenstestament willen laten afsluiten? Nou, in de officiële folder over levenstestament van de notaris staat dat je alleen financiële zaken kunt regelen. Maar dat is niet zo. Je kunt ook medische -, verpleegkundige -en verzorgingszaken in de akte vastleggen. En ik zou de mensen op het hart willen drukken één gevolmachtigde aan te wijzen; dan voorkom je ruzie over welke beslissingen er moeten worden genomen. Er zijn mensen in Nederland die al een levenstestament hebben afgesloten. Denk je dat er nog meer bijkomen? Ja, dat weet ik wel zeker want er wordt steeds meer bezuinigd op de zorg en daar worden mensen heel onrustig van. Dus ik verwacht dat nog veel meer ouderen binnenkort een levenstestament gaan opstellen. Zo komen ze niet in een situatie waarin beslissingen over hen worden genomen waar ze het helemaal niet mee eens zijn. Wilt u meer weten over een levenstestament, neem contact op met de notaris, hij kan u er veel meer over vertellen. Het afsluiten van een levenstestament kost zo rond de 800 euro. Tekst : Dirk Goudberg 8

10 Comfortabel Personen Vervoer Fred van der Molen & Diana Elzinga Noordbroeksterstraat BK Sappemeer T: of E: Met uw fiets op vakantie of een golftoernooi? Ook dat kan. In Tsjechië (Žatec), Duitsland (Willingen, Sauwerland) en Italië (Lago di Bolsena) zijn diverse plekken waar u uw sport / hobby kunt uitoefenen, in de bergen of door dorpen, met uitdagende routes en terreinen voor zowel voor de fietser als voor de golfer. Of een gezellige stedentrip, o.a. Praag, Karlovy Vary en Rome. Ook kunt u Zuid Afrika ontdekken, omgeving Capetown en Oudtshoorn. Wij werken samen met gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven, zoals CCA-Travel. Wij zijn een organisatie die zich bezig houdt met kleinschalige groepsvervoer, vanaf 6 tot 14 personen, CPV reist met u mee binnen Europa. U kunt een folder of meer informatie aanvragen via: of bellen met Luchthaven- of zeehaven vervoer Regiovervoer op afspraak Tafel en Taxi Directie vervoer Reizen naar buitenland, Tsjechië, Italië, Duitsland en Zuid Afrika 9

11 SENIORWEB COMPUTERCURSUSSEN www. seniorwebgroningen.nl Voor en door senioren: Beginners Windows 8, 7, Vista, Internet & , Picasa fotobeheer, Fotobewerking, Tabletcomputers (ipad en Android). Diverse workshops. Informatiemoment 17 september 2014 tussen en uur in het Vinkhuys Diamantlaan 94 Groningen. Start cursusserie: week van 29 september Aanmeldingen: mw. H. Jullens (050) Op vertoon van ANBO-ledenpas 2,50 korting op het cursusbedrag. 10

12 Nieuw bedrijf helpt ouderen bij verandering van woonsituatie Annemiek Fluitman en haar zoon Dirk Talsma zijn in mei van dit jaar een uniek bedrijf gestart dat ouderen helpt bij zelfstandig blijven wonen, woningaanpassing en verhuizing. De familie vindt dat er op dit terrein vaak van alles fout gaat en biedt haar diensten aan om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een gesprek met moeder en zoon over hun nieuwe adviesen organisatiebureau Talsma & Moeder. Talsma & Moeder doen in de eerste plaats aan adviseren. Annemiek: Stel een oudere kan door een onverwachte calamiteit bijvoorbeeld een gebroken heup niet meer op de oude voet verder in zijn eigen huis blijven wonen. In zo n geval kunnen wij advies geven over welke hulp waar te krijgen is, of en hoe de woning aangepast kan worden en over een eventuele verhuizing. We weten veel van de huidige regelgeving op dat gebied en kunnen prima samen met de oudere een plan opstellen voor alle aspecten die het zelfstandig wonen mogelijk maken: van meer hulp tot meer woningaanpassing. We hebben contracten met klussers die voor ons snel die aanpassingen kunnen uitvoeren. En als een oudere toch moet verhuizen, geven we advies over welke mogelijkheden er zijn, welke huisraad mee kan, en hoe de nieuwe woning ingericht moet worden. Naast advieswerk doet Talsma & Moeder ook - als dat gewenst is - het regelwerk rondom een verhuizing. Dirk: Als de familie in het buitenland woont en een oudere ook niet veel vrienden en kennissen heeft, kunnen we de hele verhuizing ook zélf organiseren. We hebben een contract met een verhuisbedrijf, die al veel ervaring heeft met dit soort verhuizingen. Idee Annemiek en Dirk kwamen vorig jaar op het idee voor een woonadviesbureau door Annemieks slechte ervaringen met nieuwbouw voor ouderen. Annemiek: Als interim-manager moest ik kortgeleden een verhuizing regelen van een verzorgingstehuis. Ik was destijds verbijsterd toen ik vernam hoe weinig er was nagedacht over de nieuwe woonomstandigheden voor de bewoners. Zo waren er bijvoorbeeld ramen in het nieuwe tehuis, die niemand kon openen, hoge drempels bij de voordeuren van de appartementen en was het nieuwe tehuis gebouwd in een nieuwbouwwijk ver verwijderd van alle voorzieningen. Een andere stimulans tot het oprichten van een woon-adviesbureau betrof Annemieks sociale contacten. Annemiek: Ik werd de afgelopen jaren steeds vaker gebeld door vriendinnen die zich zorgen maakten over hun hulpbehoevende ouders. 11

13 Die vroegen mij dan om raad. Op een gegeven moment dacht ik: hier moet ik iets mee. Gat in de markt Annemiek en Dirk denken dat er een grote markt voor hun bedrijf is. Dirk: Er komen de komende jaren steeds meer ouderen bij. Maar door nieuwe wetgeving vanuit Den Haag kunnen zij geen plek meer krijgen in verzorgingstehuizen. Daar gaan er dus heel veel van sluiten. Met andere woorden, de meesten ouderen moeten thuis blijven wonen. Juist ook voor deze groep willen wij ons inzetten. Wij willen ervoor zorgen dat zij zo prettig mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Sociale instelling Annemiek en Dirk willen natuurlijk dat hun bedrijf winstgevend wordt. Maar niet tot elke prijs. Annemiek: Wij proberen alles zo voordelig mogelijk voor onze cliënten te regelen. We laten bijvoorbeeld niet een nieuwe woning opknappen door onze klussers als de eigen familie dat ook prima kan en wil doen. Dirk: En wij werken ook samen met de Vrijwillige Verhuiscoach, een project van het MJD. De vrijwilligers, die daarbij werken, willen we gaan scholen en inzetten voor verhuizingen van ouderen met een smalle beurs. Wilt u meer weten over het nieuwe bedrijfje Talsma & Moeder: bel of mail of kijk op de website Tekst: Dirk Goudberg Dirk Talsma (midden) en Annemiek Fluitman (rechts) bij een cliënt. 12

14 Heel Nederland over op IBAN (International Bank Account Number). Uiterlijk 1 augustus 2014 gebruiken we alleen nog maar IBAN. Iedereen in Europa betaalt dan euro s op dezelfde manier. Of u nu contant betaalt, wilt pinnen met uw betaalpas of euro s moet overschrijven. De voorbereidingen voor de overgang op IBAN zijn gedaan door de banken, overheden en bedrijven. Maar ook als consument heeft u hiermee te maken. Hierbij een rijtje waar u rekening mee moet houden. U gebruikt voor betalingen het langer rekeningnummer, IBAN. Dit rekeningnummer bestaat uit uw huidige rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters. Landcode aangevuld met controlegetal, Bankcode, uw huidige bankrekeningnr. voorafgaand aangevuld met één of meer nullen tot een totaal van 18 letters en cijfers. Bijv. NL99 INGB IBAN is niet nieuw. Mensen die wel eens geld naar het buitenland overschrijven gebruiken dit rekeningnummer al langer. Maar ook als u nog nooit geld naar het buitenland heeft overgemaakt heeft u al een IBAN. U vindt uw IBAN onder andere op uw rekeningafschriften en in uw internetbankieromgeving. Bedrijven, organisaties en overheden werken met IBAN voor hun betalingen. De rekeninggegevens van hun huidige klanten zetten zij automatisch om naar IBAN. Daar hoeft u niets voor te doen. Als het nodig is vragen zij u zelf om uw IBAN. Op overschrijvingskaarten en machtigingen komt meer ruimte voor het langere IBAN-nummer. Ook uw bankafschriften kunnen er iets anders uit gaan zien, evenals de sites van banken voor het interbankieren. Als u online bankiert heeft de bank uw adresboeken inmiddels automatisch omgezet naar IBAN. Als u een nieuwe betaling doet, kies er dan voor om de naam en IBAN meteen in het adresboek op te slaan. Op termijn krijgt iedereen een nieuwe betaalpas. Uw bank zal u informeren als het zover is. Uiterlijk 1 augustus 2014 gebruiken we alleen nog maar IBAN als rekeningnummer, voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende betalingen. 13

15 Wat verandert er vanaf 1 augustus 2014? Als u vanaf 1 augustus een overboeking doet, moet u zelf de IBAN invullen van degene aan wie u geld wilt overmaken. De 'oude' rekeningnummers worden niet meer automatisch omgezet naar IBAN. Is de IBAN van de begunstigde onbekend? Neem dan contact op met degene aan wie u geld wilt overmaken. Heeft u wel het 'oude' rekeningnummer van de begunstigde? Dan kunt u de IBAN opzoeken op ibanbicservice.nl of via de over op IBAN-app. Heeft u nog vragen? Wilt u meer achtergrondinformatie over IBAN of heeft u nog vragen? Ga dan naar de internetpagina Over op IBAN. 14

16 RIJBEWIJSKEURING Iedere 14 dagen is er rijbewijskeuring bij SOOG, Siersteenlaan Voor leden (en ouderen die lid willen worden van één van de ouderenbonden) wordt de mogelijkheid geboden van een rijbewijskeuring voor 25 euro. Aanmelding via telefoonnummer Opgave maandag t/m donderdag, alleen van uur Activiteiten Anbo Groningen stad 50 Plus Bios Wanneer : elke maandag- en dinsdagmiddag Tijd : uur Elke dinsdagavond om 19:15 Plaats : Pathé, Gedempte Zuiderdiep 78 Kosten : 6,50 inclusief koffie/thee en koek Senioren Omroep- onderdeel OOG tv Iedere 2 e zondag van de maand Uitzending om en uur. Sociaal & Fiscaal Spreekuur Het Sociaal & Fiscaal Spreekuur dinsdags van uur. Siersteenlaan 420-2, tel.: Info uitsluitend tijdens het spreekuur. Interessante onderwerpen te lezen in: website ANBO: website SOOG:

17 Gratis verhuizen naar de Vondelflat Wie zijn wij? Wij zijn een serviceflat gelegen in de Wijert waar veel kan, maar niets moet! De bushalte is voor de deur, het park is onze achtertuin en de winkels zijn op loopafstand. Overweegt u een verhuizing maar wilt u zelfstandig blijven wonen in een zorgzame omgeving, dan is de Vondelflat een serieuze optie. Om de verhuiskosten hoeft u het niet te laten, want als u in 2014 in de Vondelflat komt wonen dan nemen wij de kosten voor de verhuizing voor onze rekening. Als u belangstellend bent kunt u vrijblijvend bellen naar voor een afspraak, waarbij u rondgeleid en nader geïnformeerd wordt over de gratis verhuizing. Zelfstandig wonen in een zorgzame omgeving Vondellaan LC Groningen Telefoon :

18 BINGO Datums van de komende bingo middagen: oktober 22 november 20 december januari 21 februari 22 maart 25 april in het Trefpunt Siersteenlaan aanvang: uur entree leden 2,50 niet-leden 3,00 Er zijn mooie prijzen te winnen!! 17

19 Doe meer met uw ANBO Ledenpas Buitenkamp Herenmode Geeft op vertoon van een geldige ANBO ledenpas 10 % korting. Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) tel Bé kracht, schilderijen Lid Kunstkring de Ploeg Geeft 10% korting op alle werk op vertoon van uw ANBO pas Middenweg 20, Hoogkerk. Tel of Hennie Gerbes pedicure Voor diabetische en rheumatische voet, voetreflexzonemassage geeft 5% korting op vertoon van uw ANBO pas. Wederikweg 108, Haren. Hair Solutions Lanzili Verlengde Hereweg 33, 9721 AD Groningen, tel Geeft 10 % korting op vertoon van uw ANBO pas. Creativiteitsclub/ Doe-club Iedere maandagmiddag komen een aantal dames bij elkaar in het SOOG kantoor om met elkaar creatief bezig te zijn. Vindt u het leuk oom ook creatief bezig te zijn kom dan gerust eens kijken bij deze gezellige groep dames. Wat wij veel doen is kaarten maken (borduren, 3D) Maar als u bijv. graag mag breien, haken dan kunt natuurlijk ook uw eigen werk meenemen. Soms doen we dingen samen. Voor het kaarten maken is er materiaal (patronen, borduurgaren, kaarten) aanwezig. Wat u wel mee moet brengen is uw eigen gereedschap zoals naalden, schaar, e.d. Kom gerust eens kijken. U bent van harte welkom. 18

20 19

21 Adressenlijst STIP STIP BEIJUM De Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen Openingstijden: Dinsdag van 9.00 tot uur. Donderdag van tot uur STIP De Wijert MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00uur tot 12.00uur. STIP Corpus den Hoorn De Confiance,Kochstraat 1-4 A, 9728 KA Groningen Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 uur tot uur. STIP Paddepoel Bernlef, Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen Openingstijden: maandag, woensdagmiddag tot uur STIP SELWERD Vensterschool, Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 tot uur. STIP Vinkhuizen Locatie: Vensterschool, Siersteenlaan 480-5, Openingstijden: Maandag van 9.00 tot uur. Locatie: 't Vinkhuys, Diamantlaan 94. Openingstijden: Dinsdag t/m Donderdag van 9.00 tot 1200 uur. STIP Hoogkerk Gabrielflat, Gabrielstraat 2-2, 9744 KC Groningen Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag uur tot uur. 20

22 STIP Oosterparkwijk Treslinghuis, Klaprooslaan 118, 9713 SW Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur tot uur. STIP Lewenborg Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen Openingstijden: maandag en donderdag van tot uur. dinsdag en woensdag van tot uur. STIP de Hoogte Aletta Jacobshuis, v.oldebarneveldlaan 6, 9716 EJ Groningen Openingstijden: Dinsdag, Donderdag van tot uur. STIP Korrewegwijk Florishuis, Florisplein 21, 9715 HH Groningen openingstijden: maandag t/m vrijdag tot uur. STIP Hoornse Meer Maartenshof, Schaaksport 102, 9728 PG Groningen Openingstijden dinsdag t.m. vrijdag 8.30 tot uur. STIP La Place La Place, Grote Markt 21, 9712 HR Groningen Openingstijden: maandag tot uur, woensdag en vrijdag tot uur. Kijk ook eens op 21

23 Verantwoord Zitcomfort Vraagt om Maatwerk Komplete woninginrichting H. Nijland & Zn. Paterwoldseweg 2 Groningen Tel

24 Wijzigingsformulier Naam: Adres: Postcode:.... Woonplaats: Lidnummer: Bij verhuizing Nieuw adres: Postcode:..... Woonplaats: (bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch overgeschreven naar die afdeling) Opzeggen lidmaatschap: Reden van opzegging: Opzegging i.v.m. overlijden is per direct. Datum overlijden: De opzegging dient vóór 15 november bij de Ledenadministratie binnen te zijn. Opzegging die na deze datum binnenkomt wordt niet meer gehonoreerd. Sturen naar: SOOG, Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen 23

25 Het bestuur ANBO AFDELING Groningen stad Voorzitter: Aletta van der Stap Melkweg 18, 9718 ES, Groningen tel.: , Bestuurslid: Willem Pruim Helperbrink 89, 9722 EM Groningen mobiel nr , Bestuurslid: Sietze Jonker, Speenkruidstraat 86, 9731 GW, Groningen, mobiel: , Bestuurslid: Sytze Talsma mobiel: , Secretaris: Lineke Bruining, Verl.Lodewijkstraat 66, 9723 AJ, Groningen, tel.: , Penningmeester: Willem Posthouwer, Vaargeul 94, 9732 JR, Groningen, tel.: , Ledenadministratie: Wil Wierenga, Planetenlaan 257, 9742 HJ, Groningen, tel.: , Website ANBO: SOOG : Siersteenlaan 420 2, bereikbaar van maandag t/m donderdag, tel. : Uitsluitend van uur. Website: 24

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie Anbode : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Postadres / : Siersteenlaan 420-2 Correspondentie 9743 ES Groningen.

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie Anbode : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Postadres / : Siersteenlaan 420-2 Correspondentie 9743 ES Groningen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl Postadres

Nadere informatie

Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen

Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Jaargang 37 nr. 8 Oktober 2014 De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie Anbode : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Postadres / : Siersteenlaan 420-2 Correspondentie 9743 ES Groningen.

Nadere informatie

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken Ook als u extra hulp nodig heeft Een aandeel in elkaar 1875 RABO_Folder_A5_WEL-schreef.indd 1 01-05-15 13:45 De Rabobank, uw partner bij bankzaken Soms is het lastig

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

van SWS naar Lefier wat verandert er voor u?

van SWS naar Lefier wat verandert er voor u? van SWS naar Lefier wat verandert er voor u? welkom bij Lefier U huurt op dit moment een woning van woningcorporatie Stichting Woningbouw Slochteren (SWS). Op 1 januari 2016 gaan de woningcorporaties

Nadere informatie

Handig om te weten en om niet te vergeten bij

Handig om te weten en om niet te vergeten bij Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek Deze brochure gaat over het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat je voert op het moment dat je

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Website ANBO: www.anbo.nl/afdelingen/groningen

Website ANBO: www.anbo.nl/afdelingen/groningen Het bestuur ANBO AFDELING Groningen stad Voorzitter: Aletta van der Stap Melkweg 18, 9718 ES, Groningen tel.: 050-3130905, email: afvanderstap@zonnet.nl Bestuurslid: Willem Pruim Helperbrink 89, 9722 EM

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Maatschappelijke oriëntatie

Maatschappelijke oriëntatie Maatschappelijke oriëntatie De maatschappelijke oriëntatie is er om je een beeld te geven wat er allemaal in de maatschappij is. Om erachter te komen waarom er bepaalde winkels, diensten of zorg zijn.

Nadere informatie

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving Glass Christmas Edition Voor wielrennen was het... Alies: Ik heb een schoenen verslaving Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË Inhoudsopgave Pagina: Even voorstellen 4-5 Ik heb een schoenen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA (Single Euro Payments Area) komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Voorjaarsreisje. Beste leden voor ons voorjaarsreisje op woensdag 24 Juni zijn nog plaatsen open,voor die

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen Voorwaarden SNS Jeugd Betalen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jeugd Betalen. In dit document lees je informatie over SNS Jeugd Betalen en zie je welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden,

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden, Vriendenbulletin Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1 Beste vrienden, Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich ingezet om de in het vorige bulletin genoemde projecten te kunnen realiseren. Mede door

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Uw financiën veilig organiseren?

Uw financiën veilig organiseren? Uw financiën veilig organiseren? Doe de financiële check Wie beheert uw financiën? Betaalt u veel zaken per automatische incasso? Heeft u een machtiging voor uw bankrekening(en)? Kortom, heeft u inzicht

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Melkweg. Pinnen mag. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Geld

Melkweg. Pinnen mag. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Geld Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Pinnen mag Geld Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Pinnen mag, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland Ga door met mijn strijd Amyotrofische Laterale Sclerose Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland www.als.nl Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie