De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen."

Transcriptie

1 De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg adres : Advertenties : Roel Wichers, Postadres / : Siersteenlaan Correspondentie 9743 ES Groningen Telefoonnummer : Bankrekening Anbo : NL53INGB Inhoudsopgave : pag. 2 Welkom nieuwe leden, toneelmiddag 22 januari pag. 3 Met ARRIVA/ANBO naar kerstmarkt Bremen pag. 4 Vindt u dat ook? pag. 5 Vooruit kijken pag. 6 Belastingservice pag. 8 Reisverslag ANBO ledenreis pag. 10 Uit het leven halen wat erin zit pag. 12 Gratis fiets parkeren, Bingo pag. 14 Met ANBO op reis! pag. 15 De zorg in Groningen gaat veranderen pag. 16 Uw aandacht, voorlichtingsmiddagen nieuwe WMO pag. 18 Waarover spraken zij? pag. 20 Welkom op kerstmiddag KBO pag. 21 Rijbewijskeuring, activiteiten pag. 23 Doe meer met uw ANBO ledenpas pag. 25 Stip pag. 27 Wijzigingsformulier pag. 28 Samenstelling ANBO-bestuur Kopij : Het volgende nummer verschijnt begin februari 2015 Graag kopij inleveren uiterlijk: 23 januari 2015 of Siersteenlaan ES Groningen 1

2 Welkom nieuwe leden Ondanks het feit dat er velen hun lidmaatschap hebben opgezegd zijn er toch weer mensen die onze bond een warm hart toedragen en lid worden. Wat opvalt is dat men opzegt om financiële redenen. Maar de contributie bedraagt per jaar 38,00 dat is gemiddeld 1,50 hetgeen neerkomt op gemiddeld 0,75 per week. De bond heeft al veel bereikt voor ons ouderen. En er staan nog meer dingen te gebeuren en er gaan ook veel dingen veranderen, maar wat we niet mogen vergeten is, dat: SAMEN STAAN WE STERK. Degenen die in oktober lid geworden zijn heten we vast van harte welkom binnen onze gelederen. Een hartelijk welkom aan: Mw. G. Baskker - v.d. Zwaag Mw. Bel - Hoekstra Mw. J. Bijlenga Mw. E. Bijlenga Mw. A. W. Blaauw - Woldringh Mw. W. Broeksma - Hulsebos Mw. G. Doornbos - de Ruiter Mw. T. Faber Dhr. A. van Gijssel Mw. C.M. van Kerke Mw. T. Knijpstra Dhr. R. Kootstra Dhr. W. Treffers Mw. K.A. Volten - Deen Dhr. A. Wit Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen en dat wij u zullen ontmoeten bij de activiteiten die er georganiseerd worden en in dit blad vermeld staan. Noteer alvast in Uw agenda: Donderdag 22 januari 2015 Toneelmiddag met de drie gezamenlijke bonden ANBO,KBO en PCOB in het MFC gebouw aan de P.C.Hooftlaan 1, (Helpman/de Wijert) aanvang uur. De Toneelvereniging brengt ten tonele het stuk "Een rits te ver", het is een klucht geschreven door Jon van Eert en het speelt zich af op een camping. De kosten bedragen deze middag 5 euro, dit is inclusief koffie/thee en een vrije consumptie naar eigen keuze. 2

3 U kunt nog mee met ARRIVA/ ANBO naar de Kerstmarkt in Bremen op zaterdag 13 december De reis van 11 december gaat wegens te weinig deelname niet door. Maar hiervoor in de plaats bieden wij u: ARRIVA/ANBO Een dagtocht met deelnemers van ARRIVA en ANBO op zaterdag 13 december U kunt U zich nog opgeven tot uiterlijk 4 december Het vertrek voor ANBO deelnemers is deze dag om 8.00 uur vanaf de Siersteenlaan 420/2 in Groningen. Mochten er leden(deelnemers)van onze zustervereniging Haren mee gaan is er een extra opstapplaats bij het Posttillion Hotel aan de Emmalaan in Haren. De kosten voor deze dagtocht (alleen vervoer) bedragen 23,00 per persoon te voldoen op het SOOG kantoor aan de Siersteenlaan 420/2 of op 13 december in de bus. Telefonisch opgave kan bij onderstaande personen: Mevrouw Annie Bleeker , Mevrouw Els Stoffels , Mevrouw Gerda Kant , de Heer Willem Pruim N.B. Denkt U om een grensdocument. 3

4 Vindt u dat ook? Weet u nog, vroeger, nog niet zo heel lang geleden? Als je wat nodig had ging je naar de winkel. Je maakte je keus, kleren paste je aan: zit het goed, staat de kleur me? En als je was geslaagd ging je naar de kassa om af te rekenen, contant. Je kon ook vanuit je luie stoel zaken bestellen, uit de catalogus van een postorderbedrijf. Maar dat was meer iets voor mensen die op de pof wilden kopen, die zich in de schulden staken, vond mijn moeder. En als er nou iets was waar de degelijke generatie van onze ouders een hekel aan had was het schulden maken. Kom daar nou eens om. We hoeven helemaal de deur niet meer uit voor boodschappen. We kunnen alles via het internet kopen, we betalen digitaal, alles wordt thuis bezorgd, zelfs Albert Heijn bezorgt thuis als je maar genoeg bestelt, rood staan vinden we geen punt, komt volgende maand weer goed. Kost allemaal wat extra maar het gemak dient de mens. Ik was bij de middag over de OV chipkaart. Voordat de inleider met zijn verhaal begon vroeg hij de zaal wie het internet gebruikt. Lang niet alle vingers gingen omhoog. Op zijn vraag wie elektronisch bankiert kwamen nog minder reacties. Veel ouderen vinden het te ingewikkeld en te onveilig. Ze laten het maar zitten of proberen, met plezier of met de zenuwen in het lijf bij te blijven. Het is natuurlijk belangrijk, dat weten we best, want anders blijken we straks helemaal niet meer met bankrekening, telefoon of wat dan ook uit de voeten te kunnen. Is dat erg? We worden allemaal ouder. We moeten zo lang mogelijk zelfstandig in ons eigen huis blijven wonen. Of we straks voldoende hulp krijgen is nog maar de vraag. Dus moeten we zelf zorgen dat we onze zelfstandigheid behouden, niet te afhankelijk worden van anderen. Of ons huis wel geschikt is te maken om oud in te worden moeten we nog maar zien. Daar zijn overigens nu al allerlei mogelijkheden voor die niet al te ingrijpend zijn. Domotica heet dat, of thuistechnologie. De meeste foefjes zijn gebaseerd inderdaad op die enge nieuwe technologie: een knop om automatisch die lange gordijnen te sluiten of de voordeur te openen moet je kunnen instellen, ik noem een paar eenvoudige zaken. Maar als je echt met beperkingen te kampen krijgt worden veel doodgewone handelingen problematisch. In de toekomst zullen die problemen steeds vaker met technische foefjes worden opgelost. Als je op die toekomst voorbereid wilt zijn is het verstandig nu al vertrouwd te raken met de computer en de elektronica van de toekomst. Internet bankieren vind ik inmiddels een gemak, informatie opzoeken op het internet ook. Maar ik hoef niet de hele dag op facebook of twitter te lezen wat anderen vinden. En toch, om mijn zelfvertrouwen te houden wil ik wel een beetje met dit soort ontwikkelingen meedoen. Ik was apetrots toen mijn kleindochter me mailde dat zij verrast was over iets wat ik via het elektronisch verkeer over haar te weten was gekomen. Doet oma daar dan ook aan? Tenslotte, veel ouderen gaan mee met de ontwikkelingen maar met mate. Aan iedereen die het nog niet aandurfde of onzin vindt zou ik willen aanbevelen: denk eens na over een cursus of groepsles, die zijn er speciaal voor ouderen en het gaat daar heel plezierig toe. Je doet nieuwe kennis op, het is goed voor je zelfvertrouwen, je krijgt er nooit spijt van. Wat vindt u? Aletta 4

5 Vooruitkijken Ziek Op dit moment, eind 2015, is onze onmisbare ondersteuner Henk Obbink nog steeds ziek. Hij is sinds oktober afwezig, met een beginnende burn out, zo heet dat. Met z n allen doen we er een schepje bovenop maar we missen hem zeer. Wij wensen Henk het allerbeste en hopen dat hij gezond en wel weer aan een nieuw jaar kan beginnen. Zorg De kranten staan er vol van en ook uw bondsbladen besteden er veel aandacht aan. En wij ook In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Hoewel 2015 een overgangsjaar wordt genoemd, en u uw huishoudelijke hulp blijft houden in dat jaar, is de kans groot dat u toch gaat merken dat bijvoorbeeld uw eigen bijdrage hoger wordt, dat verlengen van uw indicatie kritischer wordt bekeken en dat in ieder geval uw zorgpremie omhoog gaat. Vanaf 2016 moet u zelf uw hulp gaan regelen. Begin 2015 zullen uw bonden voorlichtingsbijeenkomsten organiseren in samenwerking met de gemeente. U kunt daar al uw vragen kwijt. Maar ondertussen horen wij graag van u waar u nu al tegenaan loopt. Statenverkiezingen In het voorjaar van 2015 worden verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. Voor velen van ons zijn die Provinciale Staten een ver-van-mijn-bed show. Maar hebt u de landelijke politiek een beetje gevolgd de laatste tijd? Dan hebt u bij herhaling kunnen lezen dat de huidige regering in de zorgen zit met nieuw beleid. Dat moet niet alleen door de Tweede Kamer maar ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De Eerste Kamer kan voorstellen goedkeuren of afwijzen, niet veranderen. In de huidige Eerste Kamer hebben de regeringspartijen geen meerderheid. Bij ieder voorstel maakt de Kamer een afweging, en moet de regering onderhandelen. Machtspositie dus voor de Eerste Kamer. Kijk, en die Eerste Kamer wordt gekozen niet door u en mij maar door de Provinciale Staten. Het is dus zaak straks bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op een partij te stemmen die het goed voorheeft met ouderen, mensen met een laag inkomen, mensen met een beperking. Dat geeft de grootste kans op een goede Eerste Kamer. Wij zullen de komende tijd de provinciale afdelingen van de politieke partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Ga in ieder geval stemmen! Dit alles vindt plaats in de eerste helft van het jaar Wij gaan een drukke periode tegemoet, als altijd, en met uw steun hopen we de schade van een fout regeringsbeleid te kunnen beperken. Wij wensen u mooie feestdagen en een goed jaar Aletta van der Stap, voorzitter SOOG 5

6 BELASTINGSERVICE OUDERENBONDEN U ontvangt in december 2014 wel een aanvraagformulier voor hulp bij de Belastingaangifte 2014 van de Belastingservice Ouderenbonden, tegelijk met het blad van uw Ouderenbond. Op dit formulier hoeft u alleen de rubrieken op de voorzijde van voorletters en naam tot en met geboortedatum in te vullen. Daarna graag dit ingevulde formulier in een eigen envelop doen, te frankeren met postzegel nummer 1 en deze envelop te verzenden naar het adres: SOOG/Werkgroep SEH Siersteenlaan ES Groningen. Deze aanvraag moet voor 1 februari 2015 binnen zijn. Wij zenden u geen bevestigingsbrief van uw aanvraag meer toe. Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder de gang van zaken voor de afhandeling van uw aanvraag. De belasting-invulhulpen zullen u thuis bezoeken voor het invullen van de Belastingaangifte. Hiertoe zullen de invulhulpen telefonisch contact opnemen met de aanvragers. De aanvrager ontvangt een afdruk van de aangifte inkomstenbelasting zoals die wordt ingediend bij de belastingdienst. De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte c.q. het toeslagformulier. In verband met de gestegen kosten van de ouderenbonden verzoeken wij u voor deze belastingservice een vrijwillige bijdrage van 5,-- over te maken op bankrekening NL67 INGB t.n.v. SOOG Groningen Werkgroep SEH van het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen. Spreekuur alleen op DINSDAG tussen en uur. Wij zijn wij ook telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: Als u op andere tijdstippen belt, kunt u een boodschap inspreken en wordt u de eerstvolgende dinsdag teruggebeld. 6

7 VERVOLG BELASTINGSERVICE OUDERENBONDEN Omdat wij geen bevestigingsbrief meer verzenden treft u hierbij een overzicht aan van de benodigde bescheiden en aftrekbare uitgaven voor het jaar Benodigde bescheiden voor het invullen van de Belastingaangifte 2014 Jaaropgaven van uitkeringsinstanties van 2014 en een overzicht van eventueel in 2013 ontvangen alimentatie, Duitse rente e.d. Waardebeschikking belastingjaar 2014 van de waarde van uw woning of taxatierapport van de waarde van de woning Jaaroverzicht hypothecaire lening van de hypotheekschuld op 31 december 2014 en de aftrekbare rente e.d. van 2014 Jaaroverzichten van banken met banksaldi per 1 januari 2014 Saldi van overige vorderingen en schulden per 1 januari 2014 Inkomstenbelasting 2014 aanslagen en verminderingen Beschikkingen Huur- en Zorgtoeslag van het jaar 2014 De brief van de Belastingdienst met een code. Rekeningen van eventuele aftrekbare uitgaven zoals: Eigen bijdrage medicijnen op doktersvoorschrift [niet het eigen risico] Hulpmiddelen en aanpassingen [gehoorapparaten, incl. batterijen, steunzolen, kunstgebit e.d.] Geen brillen, lenzen, loophulpmiddelen e.d. Vervoerskosten van een zieke of invalide naar arts, specialist e.d. Dieetkosten op doktersvoorschrift Uitgaven voor extra gezinshulp Extra uitgaven voor kleding en beddengoed Eigen bijdragen voor medische hulp [tandartskosten, fysiotherapie e.d.] Giften Alimentatie Werkgroep SEH van het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen Spreekuur alleen op DINSDAG tussen en uur. Wij zijn wij ook telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: Als u op andere tijdstippen belt, kunt u eenboodschap inspreken en wordt u de eerstvolgende dinsdag teruggebeld. 7

8 Reisverslag van de ANBO ledenreis van 17 juli 2014 Een beetje laat, maar toch! Met een Anbode tas vol met versnaperingen, werden we begroet bij de Siersteenlaan in Vinkhuizen. Onder ideale weersomstandigheden ging de reis per bus en met chauffeur Simon naar de Hora Siccamasingel in Helpman, om aldaar nog een paar leden op te pikken. Via de A28 vertrokken we in zuidelijke richting. Eerst naar Hoogeveen. Daar verlieten we de snelweg om via Ommen uiteindelijk in Hellendoorn terecht te komen. Hier werden we bij Gerrit Valk s Bakkerij en IJsmuseum getrakteerd op koffie en krentewegge. Daarna kregen we een rondleiding en demonstratie. Vervolgens ging de reis naar Terwolde aan de IJssel voor een lunch bij Brasserie Kniebelz, en een bezoek aan Het Dekselse Pannetje, waar we vorig jaar ook zijn geweest. Daarop gingen we weer via het IJsseldal terug, waar zich voor onze uitstekende chauffeur een groot probleem voordeed. We konden namelijk niet door een tunnel. Die was voor de bus veel te laag. Dus moesten we rechtsomkeert en niet lang daarna bevonden we ons op een smalle - door prachtige bosschages omzoomde - weg. Gelukkig was daar de enige tegenligger een fietser. Terwijl we daar reden vroegen we ons af: zijn we verdwaald? Dat bleek niet het geval. Met enige vertraging kwamen we weer op de A1, waar we de verloren tijd konden inhalen. We reden naar Museumboerderij de Wendezoele in Delden, waar het buitenleven tussen 1900 en 1960 werd uitgebeeld met demonstraties. Zo was het ondertussen half zes geworden en dus de hoogste tijd om weer op huis aan te koersen. Tegen het einde van de reis zette de chauffeur een leuk stukje muziek op, waardoor we al zingend Groningen binnenkwamen. ANBO, bedankt voor deze prachtige dag! Hans Robbert 8

9 Opruimen doe je zo Professionele ondersteuning en begeleiding bij al uw opruimwerkzaamheden Bijvoorbeeld : verhuizen van groot naar klein opnieuw inrichten van kasten opruimen van een totale inboedel bijhouden en opschonen van administratie een index maken voor nabestaanden Integer, betrouwbaar en resultaatgericht een intakegesprek is geheel vrijblijvend 5% korting voor anbo leden Mies Dirksen Professional Organizer Hemmenkamp NX Haren Opruimen en meer Telefoon Lijst van Adverteerders ANBODE: Lefier wonen, ZINN (thuis)zorg, Buitenkamp herenmode, Arkensteyn tandtechniek, Algemeen belang uitvaartverzorging, Comfortabel Personen Vervoer, Opruimen en meer, Steelande wonen, Vondelflat, Patrimonium wonen, PC les aan huis, H. Nijland & Zn. woninginrichting, Walter Hoogesteger schilders. 9

10 Uit het leven halen wat erin zit! Dat leren deelnemers aan de cursus Grip & Glans, die ook dit voorjaar weer in de stad Groningen van start gaat. De cursus reikt allerlei middelen aan om óók in de derde levensfase een zo gelukkig mogelijk leven te hebben. Een gesprek met twee organisatoren van de cursus, Daphe Kuiper en Hellen van Lienden. Tekst: Dirk Goudberg De cursus voorziet in een behoefte. Veel mensen - en vooral ook oudere mensen - willen zich wel graag wat gelukkiger voelen. Maar hoe doe je dat en waar begin je? Ouderen missen de vaste dagindeling die je hebt als je werkt; de kinderen zijn het huis uit en wonen soms ver weg, vrienden en/of partner vallen weg; de gezondheid gaat wat achteruit. Grip & Glans leert mensen hoe ze, ondanks deze tegenslagen, weer de regie over het leven kunnen krijgen en hoe ze weer meer welbevinden kunnen ervaren. Glans-schijf Eerst leer je op de cursus eens goed naar je eigen leven te kijken. Daphne: Dat doen we aan de hand van de glans-schijf van vijf. Die schijf bestaat uit vijf partjes (die samenvallen met de vijf letters van het woord glans ): de g staat voor gemak en gezondheid, de l staat voor leuke bezigheden, de a voor affectie, de n voor netwerk en je nuttig voelen, en s voor sterke punten. Met betrekking tot elk van die vijf partjes vragen we de cursisten op te schrijven hoe het met hun gaat. Daarna worden de deelnemers uitgedaagd om aan te geven wat ze in welke partjes nog graag zouden willen. Daar gaan ze dan in het vervolg van de cursus mee aan het werk. Praktische vaardigheden In de cursus worden de cursisten allemaal praktische dingen geleerd. Hellen: Stel er is een weduwe van wie de kinderen in het buitenland wonen. Bij haar is het partje a van affectie nogal leeg. Als zij hier nu meer invulling aan wil geven, stellen we samen met haar een stappenplan op zodat haar leven weer wat meer glans kan krijgen. Ze zou bijvoorbeeld het contact met die vriendin van vroeger weer kunnen aanhalen. Maar als ze dat niet wil, dan kan ze misschien nieuwe mensen leren kennen die vlakbij in de buurt wonen. Het is bij dat opstellen van een stappenplan niet zo dat de cursusleider haar mening opdringt. Nee, de cursist zélf bepaalt wat hij/zij wil en krijgt daarbij desgewenst de ondersteuning van de rest van de groep. 10

11 Positieve sfeer De stemming in de groep is meestal prima. Hellen: Er ontstaan regelmatig hechte vriendschappen tussen de cursisten. Dat komt natuurlijk omdat je over persoonlijke dingen spreekt, dus dingen die er echt toe doen. We hebben bijvoorbeeld ergens in de cursus de opdracht om een voorwerp mee te nemen, waar je heel blij van wordt. De een neemt dan z n bergschoenen mee, de ander een dierbaar sierraad of een stapel papier waarmee hij veel knutselt. Er worden dan soms hele ontroerende en grappige verhalen bij verteld. En er wordt ook enorm gelachen. Maar we pinken een enkel keer ook wel eens een traantje weg. Goede beoordeling Cursisten zijn naderhand vrijwel altijd enthousiast over wat ze hebben geleerd. Daphne: Veel mensen ontdekken door de cursus: ik ben eigenlijk heel rijk, ik heb heel veel, dus laat ik niet klagen over wat ik niet heb en aan de slag gaan met wat ik wel heb. En omdat mensen hun levensverhalen en hun toekomstverwachtingen met elkaar delen, leren de deelnemers zich meer verbonden te voelen met elkaar en met andere mensen. Aanvankelijk mochten alleen 55+ vrouwen aan de cursus deelnemen maar vanaf dit jaar is er geen leeftijdsgrens meer en zijn ook mannen van harte welkom. Bent u geïnteresseerd, bel met Hellen van Lienden (telefoon ) of kijk op de website Het tarief voor deelname is 75,- voor 7 bijeenkomsten van 2,5 uur. 11

12 Gratis fiets parkeren in een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad Groningen. Kan dat? Jazeker, en wel op de volgende plaatsen: - naast de Centrale Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18 - in de autoparkeergarage aan de Haddingestraat 6 - naast de Pathé-bioscoop aan de Ruiterstraat 12 - in de Peperstraat 35. De mededeling wordt u aangeboden door de SOOG-werkgroep Mobiliteit. In contacten met diverse ouderen was het de werkgroep gebleken dat lang niet iedereen op de hoogte is van deze mogelijkheid. BINGO Zaterdag 20 december 2014 Zaterdag 24 januari 2015 in het Trefpunt Siersteenlaan aanvang: uur entree leden 2,50 niet-leden 3,00 Er zijn mooie prijzen te winnen! 12

13 Comfortabel Personen Vervoer Fred van der Molen & Diana Elzinga Noordbroeksterstraat BK Sappemeer T: of E: Met uw fiets op vakantie of een golftoernooi? Ook dat kan. In Tsjechië (Žatec), Duitsland (Willingen, Sauwerland) en Italië (Lago di Bolsena) zijn diverse plekken waar u uw sport / hobby kunt uitoefenen, in de bergen of door dorpen, met uitdagende routes en terreinen voor zowel voor de fietser als voor de golfer. Of een gezellige stedentrip, o.a. Praag, Karlovy Vary en Rome. Ook kunt u Zuid Afrika ontdekken, omgeving Capetown en Oudtshoorn. Wij werken samen met gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven, zoals CCA-Travel. Wij zijn een organisatie die zich bezig houdt met kleinschalige groepsvervoer, vanaf 6 tot 14 personen, CPV reist met u mee binnen Europa. U kunt een folder of meer informatie aanvragen via: of bellen met Luchthaven- of zeehaven vervoer Regiovervoer op afspraak Tafel en Taxi Directie vervoer Reizen naar buitenland, Tsjechië, Italië, Duitsland en Zuid Afrika 13

14 Met ANBO op Reis! Op 3 en 4 januari a.s. wordt er door de NDC Mediagroep in de OUDE DRUKFABRIEK van het Dagblad van het Noorden in Groningen aan de Lubeckweg 2 een beurs met de naam Reis! georganiseerd. Aangemerkt als Hét reisevenement van Noord Nederland! Op de plek waar jaren geleden nog duizenden kranten over de persen rolden, worden in dat weekend nieuwe vakantieherinneringen geboren. Of wel, reisliefhebbers krijgen de kans om na de feestdagen kennis te nemen van een veelheid aan vakantie- en andere uitgaansmogelijkheden. Vanuit ons Netwerk Ledenwerving van Regio Noord is het gelukt om daar op bijzondere wijze een samenwerking tot stand te brengen, resulterend in een ANBO PLEIN, naast o.a. een Vliegveld Eelde PLEIN en vele andere exposanten uit de reisbranche. Op het ANBO PLEIN worden organisaties en bedrijven ondergebracht waar ANBO op reisgebied, ook de afdelingen, contacten mee heeft. Met ANBO op locatie presenteren we a.h.w. een partnerschap, enerzijds met de NDC mediagroep en anderzijds met partners uit de reisbranche. Aldus zijn we met ANBO op Reis prominent aanwezig om u als bezoeker op vertoon van uw ANBO pasje gratis te ontvangen! Data: REIS! 3 en 4 januari 2015 Openingstijden: tot uur. Entree: gratis Met ANBO pasje Adres: Lubeckweg 2 te Groningen. 14

15 De zorg in Groningen gaat veranderen.. De laatste weken kunt u deze zin zijn tegengekomen op de voorpagina van de Gezinsbode. Of misschien zag u de spotjes van het ministerie VWS in de STERreclame die vanaf half oktober te zien zijn. Ja, de zorg gaat veranderen en trouwens niet alleen in Groningen, alle burgers van Nederland zullen ermee te maken krijgen. De overheid heeft namelijk besloten de langdurige zorg te gaan hervormen en daardoor verdwijnt de AWBZ. Verschillende vormen van zorg, die nu nog onder de AWBZ vallen zullen per 1 januari door andere wetgeving worden geregeld. Voor thuiswonende ouderen is de nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)de belangrijkste. We spreken over de nieuwe WMO, omdat die voortbouwt op de huidige WMO vanuit Toen zijn al een aantal voorzieningen vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. De WMO is een wet die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Degenen onder u die te maken hebben met huishoudelijke verzorging, vervoer of aanpassingen in huis, hebben er dus al een aantal jaren ervaring mee. Nieuwe taken die op 1 januari a.s. vanuit de AWBZ naar de WMO gaan zijn: dagbesteding, kortdurend verblijf, begeleiding en ondersteuning van de mantelzorg. U zult zich misschien afvragen waarom al die veranderingen nodig zijn. Over het algemeen willen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. De tijd dat men op z n 60 e ernstig ging nadenken over welk verzorgingshuis het beste zou zijn, ligt gelukkig al lang achter ons. Dat wil niet zeggen dat zo lang mogelijk thuis voor iedereen probleemloos verloopt. Als daarvoor zorg en ondersteuning nodig is, moeten die voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht leeftijd of inkomen. In de nieuwe situatie wordt er van uitgegaan dat de gemeente die snel, efficiënt en beter op maat kan organiseren. En er zal, net als nu, ook nog steeds van worden uitgegaan dat wat men zelf kan, dat ook zelf doet en daarbij optimaal gebruik maakt van het eigen netwerk van familie, buren en kennissen. Maar de gemeente gaat nog iets verder: bijvoorbeeld of u gebruik kunt maken van algemene voorzieningen zoals een maaltijdvoorziening of boodschappendienst. Zijn er vrijwilligers in de buurt of is deelname aan dagbesteding een oplossing. Pas als men zich dan nog niet voldoende kan redden wordt een maatwerkvoorziening verstrekt zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een traplift of scootmobiel. Hervorming is ook nodig omdat de kosten in de langdurige zorg de laatste jaren enorm zijn gestegen. En als dat zo doorgaat, zal dat ten koste gaan van andere belangrijke doelen zoals onderwijs en wonen. Gaat er dan ook bezuinigd worden? Ja en nee. Zeker is dat de kosten niet verder mogen stijgen en dat voelt voor velen als een bezuiniging. De gemeente Groningen heeft in ieder geval bepaald dat 2015 een overgangsjaar is. Dat houdt in dat u de hulp of voorziening houdt die u nu heeft. Maar in 2015 krijgt u een persoonlijk gesprek (ook wel bekend als keukentafelgesprek of onderzoek) met de gemeente over hoe het verder gaat in En dan worden de onderwerpen : eigen mogelijkheden, de mogelijkheden van uw netwerk of mantelzorgers en die van de algemene voorzieningen zeker aan de orde gesteld. 15

16 Als u door de gemeente wordt uitgenodigd voor zo n persoonlijk gesprek dan is het advies om dat gesprek niet alleen te voeren. Zorg dat er iemand bij is die goed van uw situatie op de hoogte is en die u vertrouwt. En bereid het gesprek goed voor: wat kunt u echt niet zelf en waarvoor kunt u ook niet bij anderen terecht. Mocht u niemand hebben dan is in de wet is ook geregeld dat burgers recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en moet de gemeente voor iemand zorgen. In de meeste gevallen zal dat dan een vrijwilliger zijn. Verder moet u er ook rekening mee houden dat zorg en ondersteuning vanuit de WMO niet gratis is. Het gaat in dit artikel te ver om alle financiële regelingen uit te leggen, u kunt er op rekenen dat die in het persoonlijk gesprek uitvoerig aan de orde zullen komen. Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg? De volgende websites geven algemene informatie: Specifiek voor Groningen: groningen.nl/wmo wij.groningen.nl Heeft u niet de beschikking over een computer dan kunt u bellen met het Zorgloket van de gemeente (telefoon ) of langsgaan bij het STIP bij u in de buurt. Over de hervorming van de langdurige zorg en de WMO is nog veel meer te vertellen zoals bijvoorbeeld de positie van de mantelzorg, verpleging en verzorging thuis en het sociale wijkteam. Daarover volgende keer meer. Diny van der Sluijs, ANBO voorlichter WMO. Uw aandacht Op 12 februari en 26 februari 2015 wordt er voor de leden van ANBO, PCOB en KBO Stad Groningen een voorlichtingsmiddag gehouden over de wijzigingen in de nieuwe WMO. 12 februari in wijkgebouw MFC De Wijert/Helpman P.C. Hooftlaan februari in wijkgebouw t Vinkhuys, Diamantlaan 94. Aanvang is uur en de zaal is open om uur. 16

17 17

18 Waarover spraken zij? Nieuws vanuit de SOOG-Werkgroepen Door: Dirk Goudberg De werkgroep Communicatie De nieuwe werkgroep gaat de komende tijd contacten leggen met de media in de stad. Dat is belangrijk in het kader van relatiebeheer. Een goede verstandhouding met de plaatselijk pers maakt het immers gemakkelijker om het standpunt van de ouderenbonden in politieke kwesties over het voetlicht te brengen. Verder heeft de werkgroep voor zichzelf nog eens helder vastgesteld wat zij als haar taak ziet: dat is het geven van advies aan de andere werkgroepen als die naar buiten willen treden met bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst, een flyer of een PowerPointpresentatie. Ook vindt de werkgroep het belangrijk dat ook eens gewone leden artikeltjes in de bladen van PCOB, KBO en ANBO zouden plaatsen. Zij roept iedereen daartoe op. Tot slot gaat werkgroep-lid Sytze Talsma binnenkort onderzoek doen naar de vraag wat de ANBO-leden eigenlijk willen van de ANBO in Groningen. Hij gaat dat doen onder twee groepen leden, die van jaar en die van boven de 70 jaar. Hij gaat met hen één of meerdere praatsessies houden. De werkgroep Mobiliteit De werkgroep gaat een lijst samenstellen van de meest verkeersonveilige plekken in de stad. Gewone leden worden bij deze opgeroepen om dergelijke soms levensgevaarlijke plaatsen door te geven aan de werkgroep. Dat kan op het kantoor van het SOOG aan de Siersteenlaan of via de mail naar Het is de bedoeling die lijst naar de gemeente te sturen. De werkgroep wil dat de gemeente uiteindelijk op die plaatsen een verkeersschouw houdt. Dat wil zeggen: de gemeente moet daar met een groep mensen gaan kijken om te zien hoe erg het is en hoe de situatie verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast heeft de werkgroep de OV-Chipkaart-bijeenkomst in wijkcentrum De Wijert nabesproken. De hele werkgroep vond dat het geluid en de beelden op het scherm uitermate belabberd waren. Als zo n bijeenkomst nog eens op een andere plek in de stad wordt gehouden (en daar wordt serieus over nagedacht) moet dit in ieder geval goed zijn. Tot slot is de werkgroep tegen het plan van de gemeente om bushaltes te verwijderen van de Grote Markt. De bussen, die vanuit de buitenwijken naar het centrum gaan, stoppen in het plan van de gemeente op het Zuiderdiep. Voor slecht ter been zijnde ouderen is dit een groot probleem. 18

19 Die moeten dan eerst nog een heel eind lopen om op de Grote Markt of Vismarkt te komen. De werkgroep heeft al contact gehad met eigenaren van fietstaxi s om te zien of die misschien ouderen kunnen vervoeren. In de gemeenteraad wordt het verdwijnen van bushaltes op de Grote Markt nog besproken. Dus er staat nog niks vast. De werkgroep Politiek & Financiën Hier zit men met smart te wachten op de partijprogramma s die de verschillende politieke partijen in de provincie Groningen binnenkort publiceren. Dit natuurlijk in verband met de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Want zijn die gegevens eenmaal bekend, dan worden ze nauwgezet bestudeerd. En als zou blijken dat de ene partij een veel beter ouderenbeleid voorstaat dan de andere partij, dan zal de werkgroep niet schromen om een stemadvies richting de leden te geven. Ook is er gesproken over het feit dat er op dit moment niet van elke SOOGwerkgroep een afgevaardigde in de werkgroep Politiek zit. Dat moet wel, vindt de werkgroep Politiek. Want pas door de input van de andere SOOGwerkgroepen wordt de werkgroep Politiek gevoed met kennis die zij kan gebruiken in het contact met de gemeente. Daarom zijn er uitnodigingen verstuurd naar die werkgroepen, die nog niet in de werkgroep Politiek vertegenwoordigd zijn, om hierin alsnog zitting te nemen. De werkgroep Zorg en Welzijn De werkgroep is momenteel is afwachting van de plannen van de gemeente op het gebied van de zorg. Pas half december vallen in de gemeenteraad de besluiten hierover. Overigens houden ouderen volgend jaar de zorg die ze nu al hebben. Want 2015 is een overgangsjaar. Maar als iemands beschikking voor een bepaalde hoeveelheid zorg in februari 2015 afloopt, dan gaat de gemeente een nieuwe indicatie stellen. En dan wordt ook opnieuw bekeken of iemand wel zoveel zorg nodig heeft. En dan kunnen mensen dus wel minder zorg toebedeeld krijgen. Verder heeft de werkgroep vernomen dat het gemeentelijke plan voor een was- en strijkservice voor volgend jaar niet doorgaat. Die dienst was bedoeld om de huishoudelijke hulp te ontlasten. Het kan echter zijn dat die service vanaf 2016 wel van kracht wordt. De werkgroep heeft ook nog uitgebreid gesproken over de stapeling van kosten waarmee veel ouderen te maken hebben. Ouderen hebben bijvoorbeeld huishoudelijke hulp maar daarnaast ook nog een rolstoel, een traplift en tafeltje dekje. Voor al die voorzieningen moeten zij ook eigen bijdragen betalen. Maar dat kan allemaal bij elkaar opgeteld flink in de papieren lopen. En daardoor kunnen ouderen met een laag inkomen stevig in de problemen komen. 19

20 In dat geval raad de werkgroep ouderen aan contact op te nemen met de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening. Die kan de mensen helpen bij het aanvragen van Bijzondere Bijstand. De werkgroep Wonen Die is momenteel niet actief maar komt op woensdag 26 maart 2015 om uur s ochtends weer bijeen om de zaak op de rails te zetten. Belangstellenden zijn zeer welkom. De werkgroep Sociaal Economisch Hulpverlening. Deze werkgroep verleent hulp aan leden van de ouderenbonden op het gebied van belastingen, huur- en zorgtoeslag, aanvragen van bijzondere bijstand enzovoort. Dat vindt plaats iedere dinsdagochtend in het SOOGkantoor aan de Siersteenlaan 420. WELKOM OP KERSTMIDDAG KBO Op woensdag 17 december is de kerstmiddag van de KBO. Aanvang: uur, Emmauskerk, aan de Ra 4 in Lewenborg. Entree 2.00 en daarvoor krijgt men koffie/thee met versnapering en een frisdrankje. Programma: Optreden van het mannenkoor Oosterstorm met een kerstprogramma, het optreden van Ria Reeze, piano, en Chris van Wissen, klarinet, voorlezen van een zelfgeschreven kerstverhaal door Clary Kortmann-Graafsma De middag eindigt om uur. Leden van de ANBO zijn van harte welkom op deze KBO kerstmiddag. 20

21 RIJBEWIJSKEURING Eén keer per maand is er rijbewijskeuring op het kantoor van SOOG Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen. Graag even bellen voor een afspraak met Van maandag t/m donderdag tussen uur ACTIVITEITEN 50 Plus Bios Wanneer : elke maandag- en dinsdagmiddag Tijd : uur Elke dinsdagavond om 19:15 Plaats : Pathé, Gedempte Zuiderdiep 78 Kosten : 6,50 inclusief koffie/thee en koek Senioren Omroep- onderdeel OOG tv Iedere 2 e zondag van de maand Uitzending om en uur. Sociaal & Fiscaal Spreekuur Het Sociaal & Fiscaal Spreekuur dinsdags van uur. Siersteenlaan 420-2, tel.: Info uitsluitend tijdens het spreekuur. Interessante onderwerpen te lezen in: website ANBO: website SOOG: 21

22 Gratis verhuizen naar de Vondelflat Wie zijn wij? Wij zijn een serviceflat gelegen in de Wijert waar veel kan, maar niets moet! De bushalte is voor de deur, het park is onze achtertuin en de winkels zijn op loopafstand. Overweegt u een verhuizing maar wilt u zelfstandig blijven wonen in een zorgzame omgeving, dan is de Vondelflat een serieuze optie. Om de verhuiskosten hoeft u het niet te laten, want als u in 2014 in de Vondelflat komt wonen dan nemen wij de kosten voor de verhuizing voor onze rekening. Als u belangstellend bent kunt u vrijblijvend bellen naar voor een afspraak, waarbij u rondgeleid en nader geïnformeerd wordt over de gratis verhuizing. Zelfstandig wonen in een zorgzame omgeving Vondellaan LC Groningen Telefoon :

23 Doe meer met uw ANBO Ledenpas Buitenkamp Herenmode Geeft op vertoon van een geldige ANBO ledenpas 10 % korting. Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) tel Bé kracht, schilderijen Lid Kunstkring de Ploeg Geeft 10% korting op alle werk op vertoon van uw ANBO pas Middenweg 20, Hoogkerk. Tel of Hennie Gerbes pedicure Voor diabetische en rheumatische voet, voetreflexzonemassage geeft 5% korting op vertoon van uw ANBO pas. Wederikweg 108, Haren. Hair Solutions Lanzili Verlengde Hereweg 33, 9721 AD Groningen, tel Geeft 10 % korting op vertoon van uw ANBO pas. Walter Hoogesteger, schilders Onnerweg 69, 9751 VC Haren. Tel Op vertoon van uw ANBO ledenpas: 50,= per man, per dag extra korting op winterschilderwerk 25,= per man, per dag extra korting op buitenschilderwerk Verhuizing? Geef uw nieuwe adres d.m.v. het wijzigingsformulier (achter in het blad) door aan de ANBO: Siersteenlaan 420-2, 9743ES Groningen. 23

24 24

25 STIP BEIJUM Gezondheidscentrum, Emingaheerd 8, 9736 GA Groningen STIP De Wijert MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen STIP Corpus den Hoorn De Confiance, Kochstraat 1-4 A, 9728 KA Groningen STIP Paddepoel Bernlef, Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen STIP SELWERD Vensterschool, Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen STIP Vinkhuizen Locatie: Vensterschool, Siersteenlaan 480-5, Locatie: 't Vinkhuys, Diamantlaan 94. STIP Hoogkerk Tel.: Theresiakapel, Zuiderweg 38, 9745 AD STIP Hoogkerk/CJG in de Ruskenborg, Johan Dijkstralaan 7, 9744 DA STIP Oosterpark Treslinghuis, Klaprooslaan 118, 9713 SW Groningen STIP Lewenborg Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen STIP de Hoogte/Korrewegwijk Aletta Jacobshuis, v.oldebarneveldlaan 6, 9716 EJ Groningen STIP Korrewegwijk Florishuis, Florisplein 21, 9715 HH Groningen STIP Hoornse Meer Maartenshof, Schaaksport 102, 9728 PG Groningen STIP La Place La Place, Grote Markt 21, 9712 HR Groningen 25

26 Verantwoord Zitcomfort Vraagt om Maatwerk Komplete woninginrichting H. Nijland & Zn. Paterwoldseweg 2 Groningen Tel

27 Wijzigingsformulier Naam: Adres: Postcode:.... Woonplaats: Lidnummer: Bij verhuizing Nieuw adres: Postcode:..... Woonplaats: (bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch overgeschreven naar die afdeling) Opzeggen lidmaatschap: Reden van opzegging: Opzegging i.v.m. overlijden is per direct. Datum overlijden: De opzegging dient vóór 15 november bij de Ledenadministratie binnen te zijn. Opzegging die na deze datum binnenkomt wordt niet meer gehonoreerd. Sturen naar: SOOG, Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen 27

28 Het bestuur ANBO AFDELING Groningen stad Voorzitter: Aletta van der Stap Melkweg 18, 9718 ES, Groningen tel.: , Bestuurslid: Willem Pruim Helperbrink 89, 9722 EM Groningen mobiel nr , Bestuurslid: Sietze Jonker, Speenkruidstraat 86, 9731 GW, Groningen, mobiel: , Bestuurslid: Sytze Talsma mobiel: , Secretaris: Lineke Bruining, Verl.Lodewijkstraat 66, 9723 AJ, Groningen, tel.: , Penningmeester: Willem Posthouwer, Vaargeul 94, 9732 JR, Groningen, tel.: , Ledenadministratie: Wil Wierenga, Planetenlaan 257, 9742 HJ, Groningen, tel.: , Website ANBO: groningen ANBO Verenigingsbureau. Bezoekadres: Houttuinlaan 3, 3447 GM WOERDEN Postadres: Postbus 2012, 3440 DA WOERDEN Telefoon: (0348) (tussen en uur) SOOG : Siersteenlaan 420 2, bereikbaar van maandag t/m donderdag, tel. : Uitsluitend van uur. Website: 28

Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen

Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Jaargang 37 nr. 7 September 2014 De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis,

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie Anbode : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Postadres / : Siersteenlaan 420-2 Correspondentie 9743 ES Groningen.

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie Anbode : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Postadres / : Siersteenlaan 420-2 Correspondentie 9743 ES Groningen.

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl

Nadere informatie

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Advertenties : Roel Wichers, rlwichers@kpnmail.nl

Nadere informatie

Website ANBO: www.anbo.nl/afdelingen/groningen

Website ANBO: www.anbo.nl/afdelingen/groningen Het bestuur ANBO AFDELING Groningen stad Voorzitter: Aletta van der Stap Melkweg 18, 9718 ES, Groningen tel.: 050-3130905, email: afvanderstap@zonnet.nl Bestuurslid: Willem Pruim Helperbrink 89, 9722 EM

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen

Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Jaargang 37 nr. 8 Oktober 2014 De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis,

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

BINNENSUIS Jehudi van Dijk

BINNENSUIS Jehudi van Dijk BINNENSUIS Jehudi van Dijk Op het toneel staat een vrouw. Ze draagt gewone kleren en ze heeft een horloge om. Ook staat er een stoel en een prullenbak en ligt er een pluisje op de grond. Ik denk altijs

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015 Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015 Basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straat + huisnummer Postcode Woonplaats IBAN rekeningnummer t.n.v. (Mobiel) telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Z E E R B E L A N G R I J K

Z E E R B E L A N G R I J K Z E E R B E L A N G R I J K NIET correcte invulling van deze vragen kan leiden tot teveel betaling en/of boetes over de INKOMSTENBELASTING over 2011. Uw naam: (voorletters en naam) de heer / mevrouw E-mailadres:

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen (januari 2016) In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Een niet getekend, onvolledig of onjuist ingevuld formulier kan niet in behandeling worden genomen en wordt ter verbetering teruggezonden. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment 2015

Mantelzorgcompliment 2015 Mantelzorgcompliment 2015 Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS / 39121 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Ondergetekende zorgvrager verzoekt door middel

Nadere informatie

Naar welk adres moet de post worden verstuurd?

Naar welk adres moet de post worden verstuurd? Sociale Zaken / WMO AANVRAAGFORMULIER WMO Let op: wilt u alle gegevens voor uw aanvraag invullen/meezenden? Wij kunnen een onvolledige aanvraag niet in behandeling nemen. Wij sturen dan uw onvolledige

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Sport. Fonds. Jeugd. { Cultuur. School. met aanvraagformulier. Schooljaar 2011-2012. Laat je kind iets leuks doen!

Sport. Fonds. Jeugd. { Cultuur. School. met aanvraagformulier. Schooljaar 2011-2012. Laat je kind iets leuks doen! Jeugd { Cultuur Sport } School met aanvraagformulier Fonds Schooljaar 2011-2012 Laat je kind iets leuks doen! Het Jeugdfonds Ook kinderen uit gezinnen met weinig geld moeten mee kunnen doen aan (sociale)

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van afvalstoffenheffing en/of onroerende zaakbelastingen en/of rioolheffing

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 30. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Informatie vragen bij een instelling. Veel succes! Deze

Nadere informatie

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting Introductie Taak bewindvoerder tegenover budgetbeheer Vooringevulde aangifte Persoonsgebonden aftrek en dan

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Welkom in Drieën-Huysen!

Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen is een middelgroot verpleeg- en verzorgingshuis in Vlaardingen. Ruim 140 appartementen worden langdurig bewoond door alleenstaande ouderen en echtparen.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie