Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking"

Transcriptie

1 iza Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling van een deel van de AWBZ naar de WMO is een complex proces. Maar zeker geen onmogelijke opgave. 6 De risico s van te veel zitten Langer dan elf uur zitten op een dag is net zo schadelijk als roken. Af en toe fanatiek sporten baat niet. Wat helpt wel? Ook in dit nummer: 2 Ab Klink bestuurslid Coöperatie VGZ 3 Kwaliteit van e-healthprogramma s garanderen IZA 5 Vraag en antwoord Zorgaanbieders vergelijken en de beste kiezen 6 IZA in de media 7 De veroorzakers van stress aanpakken Duur zaam aandacht voor duurzame inzetbaarheid 8 De afdeling: IZA Mantelzorgadvies Jonge ambtenaar van het Jaar 2014 bekend Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk Samenwerken aan een gezonde bevolking Een gezonde bevolking en vitale economie. Met dit voor ogen lanceert de Rijksoverheid het Nationaal Preventie Programma. Maar de overheid kan en wil dit niet alleen uitvoeren. Ze mobiliseert daarom de hele maatschappij om van preventie een succes te maken. Ook werkgevers, werknemers én zorgverzekeraars. Het Nationaal Preventie Programma (NPP) is op 5 februari officieel van start gegaan. Alles is gezondheid is de naam van het nationale programma. Hierin maken deelnemende partijen als gemeenten, zorgverzekeraars en bedrijven afspraken en ondernemen ze samen allerlei activiteiten. Gezonde werkvloer IZA is een van de participanten aan het NPP (zie kader). Een zorgverzekeraar kan immers veel betekenen in preventie. Naast zorgverzekeraars mobiliseert de overheid ook de werkvloer. De overheid wil mensen aan het werk houden tot hun 67e, zegt Manager Verkoop Roelina Vis. Met een goede gezondheid is dat ook mogelijk. Van een ondernemer verwacht de overheid dat hij werk maakt van duurzame inzetbaarheid en dat hij zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden in zijn organisatie. Maar duurzame inzetbaarheid en een gezonde leefstijl is geen zaak van werkgevers alleen. Het is gedeelde verantwoordelijkheid. Want werknemers hebben hierin ook eigen verantwoordelijkheid. Wel mag een baas stimuleren dat zijn medewerkers er een gezonde leefstijl op nahouden. Vis: Denk aan gezonde voeding in de bedrijfskantine of bevorder het op de fiets naar het werk gaan. Veel grote organisaties hebben inmiddels actief beleid ontwikkeld om de inzetbaarheid van hun mensen te verbeteren. Mooi initiatief Werkgevers en werknemers delen dus samen de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. Dit is ook een breed uitgangspunt van het NPP: het bundelen van krachten om de doelen zoals een gezonde en vitale bevolking, te halen. Neem nou de kleine gemeente Vlagtwedde, zegt Vis. Dit is een goed voorbeeld van een mooi initiatief dat met vereende krachten is opgepakt en gerealiseerd. Vlagtwedde kampt met een afname van het inwonertal. De gemeente telt zielen en heeft het moeilijk het voorzieningenniveau op peil te houden. Vlagtwedde heeft echter de handen ineengeslagen en het sportaanbod weten te redden. Sportdorp Vlagtwedde is een gezamenlijk project van sportverenigingen, de basisschool, de fysiotherapiepraktijk, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven én de inwoners. De laatste groep werd nauw betrokken en zal straks zelf het project verder Meedoen aan het NPP Ook Coöperatie VGZ, waar IZA onder valt, heeft zich aangesloten bij het NPP. Net als andere deelnemende organisaties hebben wij daarvoor een zogenaamde pledge ondertekend. Hierin staat welke bijdrage onze organisatie zal leveren. Dan gaat het om individuele preventie die onderdeel is van de zorg die een zorgverzekeraar voor zijn verzekerden organiseert. Maar daarnaast helpen wij ook bij de structurele verbetering van de zorg door de wijknetwerken. Hierin trekken we op met 26 gemeenten. Samen met de gemeenten heeft Coöperatie VGZ afgesproken de zorg dichtbij in wijknetwerken te organiseren. Onze pledge is naast andere pledges te vinden op moeten uitvoeren. Sportdorp Vlagtwedde is inmiddels een succes. Er kwam een sportaanbod dat aansluit op de wensen van de inwoners. De sportclubs zagen daardoor hun ledenaantal toenemen. En belangrijker: de Vlagtweddenaren blijven in beweging, een belangrijke pijler onder preventie. Vis: Een initiatief zoals dat van Vlagtwedde kan elke werknemer of werkgever als voorbeeld ne men voor zijn eigen organisatie. Door gezamenlijke belangen van management en medewerkers te benoemen, kun je draagvlak creëren. Betrek collega s ook bij het maken van een plan van aanpak. Preventie werkt als iedereen daar het belang van inziet.

2 Drechtsteden goed voorbereid op hervorming WMO De sleutel is samenwerking Over iets meer dan een halfjaar is het zover: de overheveling van een deel van de AWBZ naar de WMO. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken, nieuwe doelgroepen. Met een forse taakstelling bovendien. In de Drechtsteden worden ze er niet zenuwachtig van. Programmamanager Paul van Hattem: Groot en complex? Absoluut. Maar een onmogelijke opgave is het zeker niet. De Drechtsteden zijn een samenwerkingsverband van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Voor de komst van taken uit de AWBZ is een stevig programmateam geformeerd, vertelt Paul van Hattem, programmamanager AWBZ. Het team bestaat uit medewerkers met specifieke expertises afkomstig uit verschillende gelederen van de organisatie. Samen gaan zij ervoor zorgen dat inwoners vanaf 1 januari 2015 de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Niet goed in beeld De voorbereiding heeft veel voeten in de aarde. Van Hattem: We gaan een doelgroep bedienen die voor ons nieuw is. Want deze inwoners hebben andere mogelijkheden en beperkingen dan de mensen die tot dusver aanspraak maken op de WMO. Ook waren we onvoldoende ingevoerd in thema s als de AWBZ-indicatie. Om deze kennisachterstand in te lopen, hebben we de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd. Met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, cliënten en hun belangenorganisaties en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Ook werken de Drechtsteden samen met het zorgkantoor van Coöperatie VGZ, waar IZA onderdeel van uitmaakt. Vertegenwoordigers van het zorgkantoor en het CIZ lopen met ons mee in de voor bereiding. Zij dragen hun kennis over aan Deelcongres over WMO tijdens VNG Jaarcongres De Drechtsteden zijn gastheer van het VNG Jaarcongres op 17 en 18 juni. IZA, de VNG en deze gemeenten verzorgen samen een deelcongres op 17 juni. Gemeenten en zorgverzekeraars gaan samen zorg organi seren voor burgers en verzekerden. Hoe geef je als gemeente vorm aan deze samen werking? Weet je eigenlijk wel wat de burgers van je verwachten? En is de juiste zorg beschikbaar? Al deze vragen komen aan bod tijdens het deelcongres 2 WMO 2015 en samenwerking met zorgverzekeraars: hoe haalt u er het beste uit?. IZA is daarnaast ook aanwezig op de beursvloer. Voor meer infor matie, zie onze medewerkers. Bovendien hebben we met het zorgkantoor afgesproken dat dit de administratie, ICT en inkoopondersteuning blijft verzorgen. Zijn systemen zijn hier perfect op ingericht. Het ligt voor de hand om deze te blijven gebruiken. Verschil met de huidige situatie is dat de eindverantwoordelijkheid bij ons komt te liggen. De samenwerking met Coöperatie VGZ, zowel de zorgverzekeraar als het zorgkantoor, is vorig jaar bekrachtigd in een convenant. We werkten al samen in gelegenheidsprojecten. In het convenant is vastgelegd dat we een veelheid aan thema s structureel samen oppakken. De praktische ondersteuning door het zorgkantoor is een voorbeeld, zo ook de ontwikkeling van het wijknetwerk. In het wijknetwerk werken de Drechtsteden samen met Coöperatie VGZ en eerstelijnszorgaanbieders aan de organisatie van zorg en ondersteuning dicht bij de cliënt. Daarbij wordt eerst bekeken of een cliënt hulp kan krijgen van mantelzorgers. Pas als dat niet volstaat wordt professionele zorg ingeschakeld. Zo zorgen we ervoor dat er minder een beroep wordt gedaan op professionele dus dure zorg, bijvoorbeeld vanuit de WMO. Van Hattem ziet samenwerking als de sleutel tot een succesvolle hervorming én besparingen. We zijn straks met verschillende partijen verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en participatie van mensen. Daarvoor moeten we dan ook samenwerken. Samen komen we tot de best passende oplossing voor cliënten. En tot kostenbesparing. Samen komen we tot de best passende oplossing voor cliënten In 2015 moeten we dit werk namelijk met flink minder budget uitvoeren dan er voorheen voor stond. Zo n taakstelling realiseer je niet alleen. Ook daarvoor heb je elkaar nodig. Ab Klink in raad van bestuur Coöperatie VGZ Ab Klink is sinds 1 januari 2014 lid van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ, waar IZA deel van uitmaakt. Hij volgt Martin Duvivier op. Klink was van 2007 tot 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds mei 2011 is hij deeltijdhoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook werkte hij bij adviesbureau Booz & Company. Bij Coöperatie VGZ richt Klink zich onder andere op de inkoop van zorg. In mijn tijd als minister van VWS ben ik geboeid geraakt door de zorg. In de jaren daarna heb ik me vooral adviserend en wetenschappelijk met dit onderwerp beziggehouden. Door mijn In mijn tijd als minister van VWS ben ik geboeid geraakt door de zorg functie bij Coöperatie VGZ sta ik weer midden in het zorgveld. Graag lever ik een actieve bijdrage aan het verbeteren van de zorg en het verlagen van de kosten. 2 IZA in Bedrijf

3 Actueel easi schift het kaf van het koren Olga van Rijn (l) en Jolanda Keijsers, IZA en TNO: E-health moet net zo goed zijn als reguliere zorg Hoe effectief is e-health? Het is een belangrijke aanvulling op de traditionele zorg: e-health. Leefstijlapps, online hulpprogramma s en gezondheidsgames zorgen ervoor dat mensen zelf de regie kunnen voeren over hun gezondheid. Mits deze digitale toepassingen doen wat ze beloven, natuurlijk. Het e-health Analyse en Sturingsinstrument (easi) doet dat in ieder geval wél. easi, een coproductie van TNO en IZA, maakt de effectiviteit van e-health inzichtelijk. E-health is er in alle soorten en maten. Van stoppen-met-rokenapp tot online stresstest en digitale coaches. Het speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van zelfmanagement. Online en mobiele toepassingen zijn altijd en overal toegankelijk en stellen uw medewerkers in staat grip te houden op hun eigen gezondheid. Alle reden voor IZA om e-health een vaste plek te geven in het zorgaanbod. Voorwaarde is wel dat de e-healthprogramma s ook werkelijk doen wat ze beloven. En dat bleek erg lastig om vast te stellen, vertelt Olga van Rijn, manager Medisch Advies bij IZA. IZA heeft daarom al een aantal jaar geleden besloten dat er een onafhankelijk meetinstrument moest komen. Samen met TNO hebben we easi ontwikkeld. Gezamenlijk hebben we dit instrument geoptimaliseerd. Met een pilot is easi ook in de praktijk getest. Nu beschikken we over een prima meetinstrument dat een helder antwoord geeft op de vraag hoe effectief een bepaalde e-healthdienst is. easi is een onafhankelijk meetinstrument dat de kwaliteit van een e-healthprogramma op drie onderdelen meet: nut, inhoud en gebruiksvriendelijkheid. De beoordeling is gebaseerd op 32 vragen. Jolanda Keijsers, lid directieraad Levenslang Gezond bij TNO is nauw betrokken bij de ontwikkeling en toetsing van easi: Gebruikers vullen eerst doel en doelgroep van het te toetsen product in en doorlopen vervolgens de vragenlijst. Hieruit rolt een analyse die duidelijk maakt of het e-healthprogramma waarmaakt wat het belooft en waar eventueel verbeterpunten zitten. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat easi meet wat het beoogt te meten en dat verschillende gebruikers tot dezelfde beoordeling komen. easi blijkt dus valide, betrouwbaar en praktisch toepasbaar te zijn. Meetlat De zorginkopers van IZA maken sinds begin 2013 gebruik van easi. Sinds die tijd worden er alleen maar e-healthdiensten ingekocht die voldoen aan de kwaliteitseisen van easi. Ook bestaande e-healthprogramma s zijn langs de easi-meetlat gelegd. Van Rijn: IZA wil haar verzekerden kunnen garanderen dat de kwaliteit van e-health minstens zo goed is als die van reguliere zorg. Producten die op een van de easi-criteria onder de maat scoren, horen niet thuis in ons zorgaanbod. Keijsers vult aan: Omdat easi ook inzichtelijk maakt waar verbeterpunten zitten, kunnen ontwikkelaars gericht werken aan kwaliteitsverbetering van e-health. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van effectieve e-healthdiensten ter ondersteuning van zelf management. Standaard Van Rijn en Keijsers zien voor easi een rol weggelegd als gevalideerde standaard voor e-healthprogramma s. Een instrument dat door alle zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ontwikkelaars van e-healthdiensten gebruikt wordt. Voor het zover is, moet de digitale basisversie nog verder worden ontwikkeld. Voor de uitontwikkeling en brede invoering is geld nodig. Tot dusver hebben IZA en TNO de kosten zelf gedragen, vertelt Van Rijn. Om de volgende stap te kunnen zetten, is opnieuw geld nodig. Het Innovatiefonds van Zorgverzekeraars Nederland heeft al budget toegezegd en ook TNO stelt weer middelen beschikbaar. Maar we zitten nog met een gat. We hopen dat we dit snel gevuld krijgen, want de toegevoegde waarde van zo n standaard is groot. Feit is dat effectieve e-healthoplossingen bijdragen aan goede, betaalbare, patiëntgerichte zorg. Nu en in de toekomst. Nieuw! IZA Steeds meer mensen en zorgaanbieders maken gebruik van e-health. Daarom biedt IZA sinds korte tijd IZA Bedrijfszorg i change aan. Deze vorm van digitale gezondheidscoaching zet medewerkers aan om zelf actief hun leefstijl te verbeteren. Meer hierover leest u op pagina 7. Als aanvulling hierop kunt u bovendien kiezen voor IZA ook een nieuwe variant binnen IZA Bedrijfszorg. Met de combinatie van deze twee diensten kunnen uw medewerkers zowel faceto-face als online zorg krijgen. Voor het online deel maken uw medewerkers zo veel mogelijk gebruik van IZA Bedrijfszorg i change. Heeft een medewerker daaropvolgend nog een interventie nodig, bijvoorbeeld bij acute klachten? Dan zijn de interventies uit IZA direct inzetbaar. Dit zorgt voor kosteneffectieve inzet van bedrijfszorg: digitaal wat kan en face-to-face wat nodig is. IZA Bedrijfszorg bestaat al ruim tien jaar en is bij honderden werkgevers in de publieke sector in gebruik. Met de komst van IZA kunt u nóg gerichter uw bedrijfszorgketen invullen op de manier die bij uw organisatie past. Van preventie via interventies tot terugvalpreventie. U voorkomt en beheerst verzuim en houdt uw mede werkers inzetbaar. Vraag uw accountmanager hoe IZA het ziekteverzuim in uw organisatie omlaag kan brengen. Of lees meer op IZA in Bedrijf

4 De klant centraal Onze medewerkers staan open voor verandering. Dat moest het gemeentebestuur alleen nog ontdekken Gemeente Breda houdt oudere medewerkers fit Langer doorwerken geen probleem meer Geen prepensioen meer en een pensioenleeftijd die elk jaar met een maand omhooggaat. Geen goed nieuws voor oudere medewerkers met fysiek belastende functies en voor hun werkgevers. Deze categorie werknemers verzuimt namelijk meer dan gemiddeld. Maar de gemeente Breda heeft een oplossing voor dit probleem. Niet in de vorm van abstracte projectplannen maar door gewoon actie te ondernemen. Bij de afdeling Uitvoering van de gemeente Breda zijn vier op de tien medewerkers tussen de 50 en 60 jaar, en een op de tien is ouder dan 60. Een hogere leeftijd betekent ook een grotere kans op klachten en verzuim. Bovendien komen er door bezuinigingen steeds minder jonge werknemers bij. Daarom is de gemeente Breda in 2009 begonnen met Beleven, een aanpak die leidt tot minder verzuim en tevreden medewerkers. Marion van Kuijk, coördinator Beleven, en demissionair wethouder Saskia Boelema vertellen hoe dit werkt. Verrassing Medewerkers zo duurzaam mogelijk inzetbaar houden, is het doel. Dit gebeurt met coachingsgesprekken, scholing, een andere manier van werken of andere werkzaamheden. Beleven Coördinator Marion van Kuijk (l) en demissionair wethouder Saskia Boelema: Het plan ontstond omdat we mensen wilden helpen is niet ontstaan uit het schrijven van plannen, maar door het willen helpen van mensen, vertelt Boelema. En langzaam groeide het project. Met de houding van de medewerkers is de wethouder blij verrast. Ze staan open voor verandering. Alleen moest het gemeentebestuur dat nog ontdekken. We dachten bijvoorbeeld altijd dat mensen in de buitendienst echt geen kantoorwerk wilden doen. Het blijkt dat ze dit graag willen proberen en dat ze dit soort werk zelfs erg leuk vinden. Als er nu klachten zijn of als we problemen willen voorkomen, gaan we samen met de medewerker op zoek naar passend werk. De leidinggevende bekijkt samen met een medewerker hoe deze zo goed mogelijk aan het werk kan blijven. Naast werk op kantoor is voor sommige medewerkers meer machinaal werk een manier om aan de slag te blijven. Ook afwisselender werk doen, vermindert de kans op klachten. Het initiatief om de werksituatie te verbeteren, komt van beide kanten, vult Van Kuijk aan. Medewerkers geven soms zelf aan dat er iets moet gebeuren. Leidinggevenden willen problemen voor zijn. Verzuim is niet goed voor de gemeente, maar ook niet voor de eigenwaarde van de medewerker zelf. Samen werken aan jezelf Ook scholing is een onderdeel van Beleven. Zo volgden medewerkers de training Werken aan Werkplezier. In vijf bijeenkomsten leerden ze om op te komen voor hun eigen belangen en ontwikkeling. Preventie, de balans tussen werk en privé en assertiviteit waren belangrijke thema s. Boelema: Medewerkers kunnen zo beter zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Natuurlijk helpt hun leidinggevende waar nodig. Het is alleen niet nodig dat ze wachten tot de leidinggevende iets doet. Zelf actie ondernemen en persoonlijke ontwikkeling komen ook ter sprake tijdens de jaarlijkse afstemmings- en ontwikkelingsgesprekken. In de nieuwe cao is voor deze medewerkers een scholingsbudget opgenomen. Het is aan de medewerker zelf hoe hij dit inzet. De aanpak van Beleven stopt niet bij de grenzen van de interne organisatie. Er worden ook afspraken gemaakt met maatschappelijke partijen als Halt en de reclassering. Waarom? Zo zorgen we voor nieuwe instroom van jongeren. Want als oudere medewerkers meer kantoorwerk gaan doen, hebben we andere mensen nodig om het buitenwerk te klaren, legt Van Kuijk uit. Bovendien worden er op die manier ook stageplaatsen voor mensen met een uitkering gecreëerd. Het werk wordt gedaan en zij krijgen meer kans op een baan bij een bedrijf. Vrolijke visitekaartjes En de resultaten mogen er zijn. Vanaf 2009 kent het ziekteverzuim een dalende trend. Was dit cijfer in 2009 nog 6,8%, in 2013 is het gedaald tot 6,38%. Deze afname krijgt meer cachet als er rekening wordt gehouden met het feit dat de afdeling in 2011 groter is geworden en deze nu in verhouding meer oudere werknemers telt. Maar misschien nog wel belangrijker dan het dalende verzuim is dat de werknemers enthousiast zijn. Van Kuijk: De collega s hebben plezier in hun werk. Ze weten dat leidinggevenden met hen uitkijken naar mogelijkheden. Daarom doen ze graag net dat beetje extra. Ook de werksfeer is verbeterd. De aanpak Beleven is vooral uit noodzaak geboren, maar inmiddels is het meer dan dat. En de voordelen stapelen zich op. We willen graag dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Ook omdat collega s van de buitendienst ons visitekaartje zijn. Dan is het extra fijn als zij gemotiveerd bezig zijn. Beleven is bovendien kostendekkend. Omdat het ziekteverzuim daalt, hoeven we minder externe aannemers in te schakelen, licht Van Kuijk toe. Maar eigenlijk vindt Boelema het allemaal vanzelfsprekend. Het hoort gewoon bij goed werkgeverschap. Boelema en Van Kuijk delen hun ervaringen met Beleven graag met andere gemeenten. Niet alleen omdat ze blij zijn met de resultaten, maar ook omdat ze graag van anderen leren. Dan hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Voor meer informatie: Marion van Kuijk, coördinator Beleven, 4 IZA in Bedrijf

5 VRAAG en antwoord In deze rubriek beantwoordt IZA veelgestelde vragen van P&O ers en andere contactpersonen in de (semi)overheid. Hebt u een vraag, stel deze dan aan uw IZA-account manager. Of mail naar Uw vraag én antwoord komen dan in deze rubriek te staan. Goed van IZA Zelf het beste ziekenhuis kiezen Hoe ziet mijn medewerker in een oog opslag wat hij van zijn zorgkosten vergoed krijgt? Op onze website zien uw medewerkers welke vergoeding zij krijgen bij diverse zorgsoorten. Zij zien hier direct de hoogte van de vergoeding en wat ze zelf moeten betalen. Ook is meteen te zien of het gaat om een vergoeding uit de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering of de aanvullende tandverzekering. Voor de IZA GezondSamenPolis zijn de vergoedingen te vinden op Voor de IZA Zorgverzekering op vergoedingen. Kwaliteit behandeling Patiëntoordeel Korte wachttijd Mijn IZA voor de IZA GezondSamenPolis toont de zorgkosten. Maar de zorgkosten voor minderjarige kinderen zijn niet zichtbaar. Hoe vinden mijn werknemers die? Uw medewerker kan voor zijn kinderen ook een DigiD aanvragen. Hiermee kan hij vervolgens inloggen en de zorgkosten van zijn minderjarige kind(eren) bekijken. Meerderjarige kinderen kunnen zelf inloggen met hun eigen DigiD. De meeste van uw medewerkers gaan met medische klachten automatisch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Terwijl er ook genoeg andere ziekenhuizen zijn om uit te kiezen. De reden: uw medewerkers weten onvoldoende wat de verschillen zijn in bijvoorbeeld kwaliteit van zorg en wachttijden. Vergelijk en Kies van IZA geeft dit inzicht wél. Welke zorgkosten krijgt mijn mede werker vergoed als hij in het buitenland zorg nodig heeft? Heeft uw medewerker in het buitenland onvoorzien medische zorg nodig en kan de behandeling niet wachten tot hij weer terug is in Nederland? Hij heeft dan vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding gebaseerd op Nederlandse marktconforme tarieven. Overstijgen de kosten het Nederlandse marktconforme tarief, dan wordt het verschil mogelijk gedekt als uw medewerker een aanvullende verzekering of reisverzekering heeft afgesloten. Als uw medewerker in het buitenland spoedeisende zorg nodig heeft, moet hij direct contact opnemen met de IZA Alarmcentrale. Vanuit het buitenland belt hij met Wat is het voordeel van een reisverzekering? Onvoorziene medische zorg in het buitenland wordt vaak maar deels door de basisverzekering vergoed. Het niet-vergoede deel wordt mogelijk gedekt door een reisverzekering. Daarnaast biedt een reisverzekering dekking voor bijvoorbeeld vermissing of beschadiging van bagage en bij reisongevallen. Heeft uw medewerker een aanvullende zorgverzekering IZA Extra Zorg of IZA Classic Comfort (IZA GezondSamenPolis)? Of een aanvullende verzekering van de IZA Zorgverzekering? Dan is de reisverzekering extra voordelig. Want hij betaalt géén premie voor eventuele zorgkosten. Vergelijk en Kies is een online applicatie met informatie over ziekenhuizen en klinieken. Deze zorgaanbieders worden met elkaar vergeleken op basis van wachttijd, kwaliteit van het behandeltraject en patiëntbeoordelingen. Uw medewerkers kunnen zo direct zien hoe goed bijvoorbeeld een bepaald ziekenhuis scoort. De kwaliteit wordt uitgedrukt in een aantal blokjes: hoe meer blokjes, hoe hoger de kwaliteit. Patiënten geven hun oordeel met een cijfer tussen 1 en 10. Met deze informatie kunnen uw medewerkers een gegronde keuze maken voor een ziekenhuis of kliniek. Wist u dat Het gebruik van Vergelijk & Kies is heel eenvoudig Op basis van postcode Het gebruik van Vergelijk & Kies is heel eenvoudig. Uw medewerker hoeft alleen zijn postcode in te voeren en een specialisme of aandoening te selecteren. Vervolgens ziet hij in een oogopslag de afstand van zijn huis tot diverse ziekenhuizen, de kwaliteitsbeoordeling, het patiëntoordeel en de wachttijd. Uiteraard zijn ook de contactgegevens van de zorgaanbieders vermeld. Uitbreiding volgt In de loop van dit jaar breiden we de functionaliteiten van Vergelijk en Kies verder uit. Uw medewerkers kunnen dan ook zien of IZA een contract heeft met het ziekenhuis of de kliniek van zijn keuze. Daarnaast gaan we informatie van nog meer zorgsoorten opnemen. Bovendien kunnen uw mede werkers straks zien of bepaalde zorgaanbieders een keurmerk hebben, bijvoorbeeld zieken huizen en kraamzorgaanbieders. Uiteraard informeren wij u erover als het zover is. Uw medewerkers vinden Vergelijk en Kies via vergelijkenkies en bijna 50% van de Nederlanders aangeeft zeer geregeld onder hoge tijdsdruk te werken? 30% vindt zijn werk lichamelijk of geestelijk zwaar. Deze resultaten komen uit de Gewoon Goed Werk Meter, een permanent onderzoek van FNV Bondgenoten. Op pagina 7 leest u hoe IZA met i change werkgevers en werknemers helpt om stress op de werkvloer te voorkomen. het aantal werkende 65-plussers meer dan verdubbeld is in de afgelopen tien jaar? In het eerste kwartaal van 2013 waren het er , tegenover tien jaar geleden. IZA in Bedrijf

6 De risico s van te weinig bewegen Zitten is ongezond Hoeveel uur per dag brengen u en uw medewerkers zittend door? Waarschijnlijk meer dan u denkt. Geregeld even bewegen doet wonderen voor de gezondheid en prestaties. En gelukkig hoeft u daar niet veel moeite voor te doen. Peter-Jan Mol is adviseur bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Voor hij begint te vertellen, neemt hij plaats op een van de belfietsen in het pand. Het is een soort hometrainer, je kunt bellen en tegelijkertijd ben je in beweging. Mol s papieren liggen op het daarvoor bedoelde blad voorop de fiets, zijn benen rustig peddelend. En toch kan hij zich volledig concentreren op het gesprek, want die fiets fietst nergens heen. In Nederland verkrijgbaar, meldt hij enthousiast. Staand vergaderen Veel mensen zitten op het werk en onderweg naar het werk. Zitten thuis op de bank, tijdens de lunch en het avondeten ga zo maar door. Dit loopt snel op. Mensen die langer dan 11 uur op een dag zitten, lopen 40% meer kans in de komende 3 jaar te sterven dan mensen die minder dan 4 uur zitten. Er sterven zelfs net zo veel mensen aan inactiviteit als aan roken. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat zitten het risico vergroot op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, depressie en zelfs sommige soorten kanker. Af en toe fanatiek sporten vermindert deze risico s niet. Maar wat dan wel? Afwisseling is het codewoord, aldus Mol. Hoe minder je zit, hoe beter. En niet uren achtereen blijven zitten. Elk halfuur even bewegen, maakt een groot verschil. En dat kan heel een voudig. Waarom moeten vergaderingen bijvoorbeeld zittend gebeuren? Staand vergaderen gaat bovendien sneller en levert vaak meer creativiteit op. Voorbeeld doet bewegen Maar de zitcultuur is lastig te doorbreken. Het helpt als er voorzieningen zijn die bewegen stimuleren. Statafels in ver gaderruimten, bijvoorbeeld. Of een sticker op de lift met een tekst als: deze lift beweegt voldoende, u ook? Zet prullenbakken en printers op een centrale plek in plaats van vlakbij bureaus. Dynamisch meubilair als een zit-stabureau helpt ook. En geef het goede voorbeeld, adviseert Mol. Zo vroegen een paar collega s de directeur van het NISB tijdens de nieuwjaarsreceptie op een hometrainer te fietsen. De gasten zaten alsnog, maar het jaar erop werd er doorgepakt: de receptie vond nu plaats in de kantine, waar iedereen stond. Behalve de directeur. Hij was in beweging op zijn fiets. Veel mensen kennen de gevaren van zitten niet. We hebben duidelijk gezien dat mensen vaak openstaan voor verandering. Maar dan moeten ze wel weten waarom ze iets zouden veranderen. Voor medewerkers die al veel met gezondheid bezig zijn, is dit makkelijker. Soms duurt het een jaar voordat het gelach om het rare nieuwe meu bilair stopt. Maar wie het eenmaal probeert, blijft er gebruik van maken. En daar gaat het om. IZA in de media Meer geld voor ziekenhuis bij effectieve behandeling Niet het aantal verrichte medische handelingen, maar de kwaliteit van de zorg bepaalt de vergoeding die het ziekenhuis krijgt. Met dit experiment starten IZA, CZ en het Nijmeegse Radboudumc als het om de zorg voor parkinsonpatiënten gaat. Het is in Nederland de eerste overeenkomst tussen verzekeraars en ziekenhuizen waarbij ziekenhuizen beloond worden voor de behaalde gezondheidswinst in plaats van het aantal verrichte behandelingen. In het huidige stelsel worden ziekenhuizen zelfs financieel gestraft als ze patiënten te snel beter maken. In het experiment betalen de verzekeraars een vast bedrag per jaar per parkinsonpatiënt. Dat bedrag is gebaseerd op het landelijke gemiddelde van een jaar parkinsonzorg. Als het ziekenhuis erin slaagt patiënten effectiever te behandelen, met minder opnames of met minder bezoeken, en de kwaliteit van leven toeneemt, dan is het financiële voordeel voor het ziekenhuis. > NRC.nl, 4 december miljoen teruggevorderd na controle declaraties Coöperatie VGZ waar IZA onderdeel van is heeft in 2013 voor ongeveer 50 miljoen teruggevorderd aan onrechtmatige declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar in 2013 voor ruim 200 miljoen aan declaraties afgewezen door controles vooraf. Bovendien is in diverse fraudezaken voor 3,3 miljoen teruggevorderd. Met dit resultaat laat Coöperatie VGZ zien de controles en fraudebestrijding goed op orde te hebben. De zorgverzekeraar ziet de bestrijding van onterechte declaraties en fraude als een belangrijke manier om de zorgkosten te beheersen en zo de premies voor haar verzekerden betaalbaar te houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nam in 2012 controles en fraudebestrijding als speerpunt en heeft eind 2013 laten weten dat Coöperatie VGZ voldoet aan de richtlijnen op dit gebied. > Medicalfacts.nl, 26 februari 2014 Tips om minder te zitten tijdens het werk Maak tijdens de lunch een wandeling. Voer telefoongesprekken zo veel mogelijk wandelend of in ieder geval staand. Vaak spullen uit een bepaald kastje nodig? Zet dat dan bewust wat verder weg. Is de persoon die u mailt of belt in de buurt? Loop er eens wat vaker heen. Meer tips en informatie: Hillebrand neemt afscheid van Coöperatie VGZ Rob Hillebrand legt zijn functie neer als voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ. Om gezondheidsredenen stopt Hillebrand per 1 juli Wij zijn Rob zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de verdere professionalisering van onze organisatie. Voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen zes jaar hebben wij grote waardering, aldus Rudy van der Meer, voorzitter van de raad van commissarissen. > Skipr.nl, 24 januari 2014 Peter-Jan Mol: Geef zelf het goede voorbeeld! 6 IZA in Bedrijf

7 IZA Bedrijfszorg Stress de baas met i change voeding slapen stress Stress is een belangrijke verzuimoorzaak in de (semi)overheid. Onnodig, want veel factoren die stress veroorzaken zijn gemakkelijk positief te beïnvloeden. Een goede hulp hierbij is IZA Bedrijfszorg i change, een geautomatiseerd interactief coachingsprogramma voor medewerkers. roken bewegen De overheid wil dat werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties meer samenwerken aan de preventie van gezondheidsklachten. Hiervoor heeft het Rijk het Nationaal Programma Preventie opgezet. Het nieuwe coachingsprogramma i change, onderdeel van IZA Bedrijfszorg, speelt daarop in. Het biedt werkgevers een gebruiksvriendelijk en direct inzetbaar instrumentarium van preventie tot re-integratie. IZA Bedrijfszorg i change is een vorm van digitale gezondheidscoaching die medewerkers aanzet om zelf actief hun leefstijl te verbeteren. Ze werken aan acht thema s: van bewegen tot roken. Ook stress is er een van. i change is ideaal om oorzaken van stress in kaart te brengen en om er vervolgens gericht aan te gaan werken, stelt propositiemanager Jacob van Lier. Het is de belangrijkste oorzaak van verzuim, vertelt hij. Door veranderingen, zoals de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten en reorganisaties, neemt het risico op stress onder medewerkers toe. Het wordt steeds belangrijker om daar als werkgever actief op in te spelen. Oorzaak van stress aanpakken IZA Bedrijfszorg i change faciliteert medewerkers in zelfmanagement zonder dat de werkgever en leidinggevende daar veel tijd in hoeven te investe ren. Werknemers kunnen zelf een dagboek bijhouden en toegang krijgen tot een uitgebreid forum. Positieve tips en nuttige adviezen per spelen in op de intrinsieke motivatie van medewerkers. En als ze vragen hebben, kunnen ze die stellen aan een stressexpert, of hun eigen resultaten vergelijken met die van collega s. Het helpt medewerkers met zelfmanagement en pakt zo de oorzaken van stress in een vroeg stadium aan, legt Van Lier uit. Het kan klachten en verzuim helpen voorkomen. Het is ontwikkeld door een team gezondheidspsychologen en gedragswetenschappers en maakt gebruik van gedragspsychologische technieken. Besparing van honderden euro s per maand i change biedt werkgevers veel inzicht. Van Lier: De cijfers van grotere groepen werknemers worden geanonimiseerd gedeeld met werkgevers. Zo kunt u zien wat de invloed is van het programma en op welke gebieden het beleid van de organisatie kan worden geoptimaliseerd om stress te voorkomen. Deelname aan IZA Bedrijfszorg i change kost 30 per medewerker per jaar. Een slimme investering, want het programma leidt tot productiviteitswinsten van 3 tot 6,5% van het brutoloon. Dit blijkt uit onderzoek naar de resultaten die met i change drinken psyche De acht thema s van IZA Bedrijfszorg i change Stress is een van de acht thema s in IZA Bedrijfszorg i change. Het programma richt zich op: Stress Slapen Gewicht i change Roken Drinken Voeding Beweging Psyche worden behaald. Het kan u dus een besparing opleveren van honderden euro s per medewerker per jaar! Meer weten over IZA Bedrijfszorg i change? Neem contact op met uw accountmanager of met de werkgeversdesk van IZA via gewicht Duurzame inzetbaarheid vraagt om duurzame aandacht De gemeente Doetinchem investeert in de vitaliteit en gezondheid van haar vijfhonderd medewerkers. Dat doet ze onder andere samen met IZA Bedrijfszorg. De belangrijkste succesfactor daarbij? Structurele aandacht. Als je de boel opschudt, moet je er ook vervolg aan geven. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. En de publieke sector loopt wat dat betreft voorop, blijkt uit cijfers van het CBS. Werknemers in dienst van de overheid waren in 2012 met gemiddeld 43,7 jaar het oudst. De gemeente Doetinchem vormt geen uitzondering. De gemiddelde leeftijd van werknemers ligt hier rond de 46. Doetinchem investeert fors in de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van haar werknemers. Gedegen, structureel en met een breed scala aan middelen. Annette Helmink, personeels- en arbo-adviseur, legt uit: We hebben een meerjarenaanpak waar bij we elk jaar een gezondheidsthema oppakken. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld bewust van je vitaliteit en liepen we onder andere met een virtuele stappenteller naar Parijs. Ook jongere medewerkers behoren tot de doelgroep en moeten kunnen profiteren van het beleid. Want pas aandacht besteden aan vitaliteit als een medewerker 60 is, is gewoon te laat. Volgeboekte trainingen IZA Bedrijfszorg Ook IZA Bedrijfszorg maakt onderdeel uit van de meerjarenaanpak. Verschillende activiteiten die volledig worden vergoed vergroten de vitaliteit van medewerkers. Bijvoorbeeld laagdrempelige en direct inzetbare preventiemiddelen zoals het Vitaliteitsgesprek. Dit gesprek geeft inzicht in waarom mensen verminderde vitaliteit ervaren. En via de training Voeding & Beweging gaan medewerkers aan de slag met gezond en gevarieerd eten en voldoende bewegen. Dat doen ze onder deskundige begeleiding van een voedingscoach en een beweegcoach. Daarnaast maakt de gemeente ook gebruik van de Gezondheidscheck, ook van IZA maar geen onderdeel van IZA Bedrijfszorg. Deze check meet onder andere iemands bloeddruk, glucose, cholesterol en vetpercentage. Medewerkers maken volop gebruik van al deze preventiemiddelen en de reacties zijn enthousiast. Helmink: Elke keer dat we bijvoorbeeld de training Voeding & Beweging geven, is deze volgeboekt. Voor de training die we de komende maand organiseren is er zelfs een wachtlijst! Volgende investering Het ziekteverzuim daalt sinds Doetinchem vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder de aandacht Gemeente Doetinchem pakt elk jaar een gezondheidsthema op brengt bij de medewerkers. Van 5,7% in 2012 naar 4,9% in De eerste maanden van 2014 ligt het verzuim zelfs rond de 4,7%. Helmink is ervan overtuigd dat de structurele aanpak een positief effect heeft op het verzuimcijfer. Als je de boel opschudt, dan moet je er ook vervolg aan geven. De volgende investering staat daarom alweer op het programma. Doetinchem is erg enthousiast over het Vitaliteitsgesprek en gaat dit als nieuw project invoeren. IZA in Bedrijf

8 De afdeling IZA Mantelzorgadvies IZA ondersteunt mantelzorgers De druk op mantelzorgers loopt op. Hierdoor besluit bijna een kwart van hen na verloop van tijd om minder te gaan werken of zelfs helemaal met werken te stoppen. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet alles zelf hoeven op te knappen, heeft IZA de afdeling Mantelzorgadvies in het leven geroepen. Voor hulp, antwoorden en soms een luisterend oor. Marie-Antoinette Elias is een van de adviseurs. Mantelzorgers adviseren Bij IZA kwamen de laatste tijd veel vragen binnen van mantelzorgers. Daarom hebben we per 1 oktober 2013 de afdeling Mantelzorgadvies opgezet. Een gespecialiseerde afdeling die alle vragen van mantelzorgers beantwoordt. Veel vragen gaan over het mantelzorgcompliment: een jaarlijkse vergoeding van de overheid die zorgvragers aan hun mantelzorgers kunnen schenken. Veel mensen weten niet dat de zorgvrager een indicatie moet hebben om ervoor in aanmerking te komen. Dat leggen we dan uit. Andere veelgestelde vragen gaan over wet- en regelgeving, of de verschillen tussen de rol van gemeente, zorg verzekeraar en andere instanties. Welke zorg kun je waar halen? We krijgen ook verzoeken om indi caties aan te passen. Bijvoorbeeld dat iemand een paar uur extra huishoudelijke hulp krijgt. IZA stelt geen indicaties en verandert ze dus ook niet, maar we proberen wel zo goed mogelijk door te verwijzen. Een luisterend oor bieden is vaak ook al heel veel waard. Mensen willen hun verhaal kwijt. Opvallend Direct na de start van onze afdeling stond de telefoon roodgloeiend. We hebben in de eerste drie maanden zo n achthonderd telefoontjes beantwoord. Nu krijgen we er per dag gemiddeld Marie-Antoinette Elias: Dankzij vitale en gezonde mantelzorgers kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen drie. Opvallend: we hadden verwacht meer vragen te krijgen over mantelzorg en werk. Bijvoorbeeld over het recht op verlof of hoe werkgevers mantelzorgers kunnen ondersteunen. Dat valt nog reuze mee. Dat komt onder andere doordat veel mantelzorgers die ons bellen, niet meer werken. Op de hoogte Wie onze afdeling belt, krijgt een van onze eerstelijnsmedewerkers te spreken. Zij hebben een training gehad waardoor ze eenvoudige vragen van mantelzorgers direct kunnen beantwoorden. Gecompliceerde vragen komen bij de adviseurs terecht. Zij weten alles van de verschillende facetten van mantelzorg, van wet- en regelgeving tot arbeidszaken. Twee van deze adviseurs hebben ook nog een opleiding tot mantelzorgmakelaar gevolgd. Ik ben er een van. Als mantelzorgmakelaars zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. We krijgen bijscholing en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Absolute voorwaarde Als zorgverzekeraar streven wij naar een zorgzame samenleving. Door te kijken wat iemand zelf kan en wat zijn omgeving kan betekenen, kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Vitale en gezonde mantelzorgers zijn daarvoor een absolute voorwaarde. Daar helpen wij graag aan mee. Zo houden we samen de zorg betaalbaar. Heeft een van uw medewerkers vragen over mantelzorg, verwijs hem dan naar IZA Mantelzorgadvies via telefoonnummer (IZA GezondSamenPolis) en (IZA Zorgverzekering). Als u zelf een vraag hebt over mantelzorgende medewerkers, belt u het beste met uw accountmanager. En de winnaar is Wybren Jorritsma is uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar Jorritsma is trainee bij de provincie Friesland. Hij is ervan overtuigd dat ambtenaren vooral zelf de burgers, bedrijven en buurthuizen moeten opzoeken. Ook vindt hij het belangrijk om deze verschillende partijen met elkaar te verbinden. De jury koos de gepassioneerde Jorritsma uit 28 kandidaten. Volgens de jury toont Jorritsma lef, denkt hij out of the box en komt hij met creatieve oplossingen om de overheid te verbeteren en te vernieuwen. IZA is sponsor van de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. We vinden het belangrijk om jong talent uit de publieke sector kansen te bieden zich te ontwikkelen. Contactgegevens IZA-accountmanagers Wilt u advies op maat, neem dan contact op met uw IZA-accountmanager. IZA regioteam Noord Groningen, Friesland, Drenthe Bauwien Walstra-van Koningsveld Accountbeheerders Marjon Arts-Reitsma en Carine Vink IZA regioteam Oost Overijssel, Gelderland, Flevoland Lieuwe Busstra Edwin Willemsen Accountbeheerders Carine Vink, Evelien Driessen en Ingrid Hartman IZA regioteam West Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland Edwin Willemsen Fleur Schmitz Leo Vooijs Accountbeheerders Nicole Bierma, Rob Geenacker en Marije Wildekamp IZA regioteam Zuid Zeeland, Noord-Brabant, Limburg Irene Dalmaijer Bas Koot Accountbeheerders Liesbeth Sluijter en Ruben Diks Colofon IZA in bedrijf is een uitgave van IZA Zorg verzekeraar en verschijnt drie keer per jaar. Collectiviteiten en andere relaties van IZA krijgen deze krant toegestuurd. Hoofdredactie IZA Zorgverzekeraar Concept, redactie en productie Gloed communicatie, Nijmegen Fotografie ANP/ Roos Koole, Guido Benschop, Vincent van den Hoogen, istockphoto, Mark Kuipers, Jurjen Poeles, Antoine Pütz, Gregor Servais, Fred Sonnega Illustratie Ester Aarts Artdirection en vormgeving Wunderbar, Nijmegen Druk Enveloprint bv, Dinxperlo Redactieadres IZA in bedrijf Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Zorgverzekeraar N.V. / IZA in Bedrijf

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

ArtsenAuto. Special. Doktersadvies voor de minister. VvAA leden adviseren over kostenbeheersing

ArtsenAuto. Special. Doktersadvies voor de minister. VvAA leden adviseren over kostenbeheersing 01 WWW.ARTSENAUTO.NL MAGAZINE VAN 110.996 ZORGPROFESSIONALS Special ArtsenAuto Doktersadvies voor de minister VvAA leden adviseren over kostenbeheersing Binnenkort zijn alle richtlijnen en protocollen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Werken in stilte. Wie zijn het? En wat werkt? 1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen: Onderzoek naar jongeren met beperkingen.

Werken in stilte. Wie zijn het? En wat werkt? 1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen: Onderzoek naar jongeren met beperkingen. Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang augustus 2014 nummer 4 Werken in stilte Onderzoek naar jongeren met beperkingen 1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen: Werkscan in de praktijk! Pagina

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie