Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking"

Transcriptie

1 iza Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling van een deel van de AWBZ naar de WMO is een complex proces. Maar zeker geen onmogelijke opgave. 6 De risico s van te veel zitten Langer dan elf uur zitten op een dag is net zo schadelijk als roken. Af en toe fanatiek sporten baat niet. Wat helpt wel? Ook in dit nummer: 2 Ab Klink bestuurslid Coöperatie VGZ 3 Kwaliteit van e-healthprogramma s garanderen IZA 5 Vraag en antwoord Zorgaanbieders vergelijken en de beste kiezen 6 IZA in de media 7 De veroorzakers van stress aanpakken Duur zaam aandacht voor duurzame inzetbaarheid 8 De afdeling: IZA Mantelzorgadvies Jonge ambtenaar van het Jaar 2014 bekend Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk Samenwerken aan een gezonde bevolking Een gezonde bevolking en vitale economie. Met dit voor ogen lanceert de Rijksoverheid het Nationaal Preventie Programma. Maar de overheid kan en wil dit niet alleen uitvoeren. Ze mobiliseert daarom de hele maatschappij om van preventie een succes te maken. Ook werkgevers, werknemers én zorgverzekeraars. Het Nationaal Preventie Programma (NPP) is op 5 februari officieel van start gegaan. Alles is gezondheid is de naam van het nationale programma. Hierin maken deelnemende partijen als gemeenten, zorgverzekeraars en bedrijven afspraken en ondernemen ze samen allerlei activiteiten. Gezonde werkvloer IZA is een van de participanten aan het NPP (zie kader). Een zorgverzekeraar kan immers veel betekenen in preventie. Naast zorgverzekeraars mobiliseert de overheid ook de werkvloer. De overheid wil mensen aan het werk houden tot hun 67e, zegt Manager Verkoop Roelina Vis. Met een goede gezondheid is dat ook mogelijk. Van een ondernemer verwacht de overheid dat hij werk maakt van duurzame inzetbaarheid en dat hij zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden in zijn organisatie. Maar duurzame inzetbaarheid en een gezonde leefstijl is geen zaak van werkgevers alleen. Het is gedeelde verantwoordelijkheid. Want werknemers hebben hierin ook eigen verantwoordelijkheid. Wel mag een baas stimuleren dat zijn medewerkers er een gezonde leefstijl op nahouden. Vis: Denk aan gezonde voeding in de bedrijfskantine of bevorder het op de fiets naar het werk gaan. Veel grote organisaties hebben inmiddels actief beleid ontwikkeld om de inzetbaarheid van hun mensen te verbeteren. Mooi initiatief Werkgevers en werknemers delen dus samen de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. Dit is ook een breed uitgangspunt van het NPP: het bundelen van krachten om de doelen zoals een gezonde en vitale bevolking, te halen. Neem nou de kleine gemeente Vlagtwedde, zegt Vis. Dit is een goed voorbeeld van een mooi initiatief dat met vereende krachten is opgepakt en gerealiseerd. Vlagtwedde kampt met een afname van het inwonertal. De gemeente telt zielen en heeft het moeilijk het voorzieningenniveau op peil te houden. Vlagtwedde heeft echter de handen ineengeslagen en het sportaanbod weten te redden. Sportdorp Vlagtwedde is een gezamenlijk project van sportverenigingen, de basisschool, de fysiotherapiepraktijk, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven én de inwoners. De laatste groep werd nauw betrokken en zal straks zelf het project verder Meedoen aan het NPP Ook Coöperatie VGZ, waar IZA onder valt, heeft zich aangesloten bij het NPP. Net als andere deelnemende organisaties hebben wij daarvoor een zogenaamde pledge ondertekend. Hierin staat welke bijdrage onze organisatie zal leveren. Dan gaat het om individuele preventie die onderdeel is van de zorg die een zorgverzekeraar voor zijn verzekerden organiseert. Maar daarnaast helpen wij ook bij de structurele verbetering van de zorg door de wijknetwerken. Hierin trekken we op met 26 gemeenten. Samen met de gemeenten heeft Coöperatie VGZ afgesproken de zorg dichtbij in wijknetwerken te organiseren. Onze pledge is naast andere pledges te vinden op moeten uitvoeren. Sportdorp Vlagtwedde is inmiddels een succes. Er kwam een sportaanbod dat aansluit op de wensen van de inwoners. De sportclubs zagen daardoor hun ledenaantal toenemen. En belangrijker: de Vlagtweddenaren blijven in beweging, een belangrijke pijler onder preventie. Vis: Een initiatief zoals dat van Vlagtwedde kan elke werknemer of werkgever als voorbeeld ne men voor zijn eigen organisatie. Door gezamenlijke belangen van management en medewerkers te benoemen, kun je draagvlak creëren. Betrek collega s ook bij het maken van een plan van aanpak. Preventie werkt als iedereen daar het belang van inziet.

2 Drechtsteden goed voorbereid op hervorming WMO De sleutel is samenwerking Over iets meer dan een halfjaar is het zover: de overheveling van een deel van de AWBZ naar de WMO. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken, nieuwe doelgroepen. Met een forse taakstelling bovendien. In de Drechtsteden worden ze er niet zenuwachtig van. Programmamanager Paul van Hattem: Groot en complex? Absoluut. Maar een onmogelijke opgave is het zeker niet. De Drechtsteden zijn een samenwerkingsverband van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Voor de komst van taken uit de AWBZ is een stevig programmateam geformeerd, vertelt Paul van Hattem, programmamanager AWBZ. Het team bestaat uit medewerkers met specifieke expertises afkomstig uit verschillende gelederen van de organisatie. Samen gaan zij ervoor zorgen dat inwoners vanaf 1 januari 2015 de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Niet goed in beeld De voorbereiding heeft veel voeten in de aarde. Van Hattem: We gaan een doelgroep bedienen die voor ons nieuw is. Want deze inwoners hebben andere mogelijkheden en beperkingen dan de mensen die tot dusver aanspraak maken op de WMO. Ook waren we onvoldoende ingevoerd in thema s als de AWBZ-indicatie. Om deze kennisachterstand in te lopen, hebben we de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd. Met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, cliënten en hun belangenorganisaties en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Ook werken de Drechtsteden samen met het zorgkantoor van Coöperatie VGZ, waar IZA onderdeel van uitmaakt. Vertegenwoordigers van het zorgkantoor en het CIZ lopen met ons mee in de voor bereiding. Zij dragen hun kennis over aan Deelcongres over WMO tijdens VNG Jaarcongres De Drechtsteden zijn gastheer van het VNG Jaarcongres op 17 en 18 juni. IZA, de VNG en deze gemeenten verzorgen samen een deelcongres op 17 juni. Gemeenten en zorgverzekeraars gaan samen zorg organi seren voor burgers en verzekerden. Hoe geef je als gemeente vorm aan deze samen werking? Weet je eigenlijk wel wat de burgers van je verwachten? En is de juiste zorg beschikbaar? Al deze vragen komen aan bod tijdens het deelcongres 2 WMO 2015 en samenwerking met zorgverzekeraars: hoe haalt u er het beste uit?. IZA is daarnaast ook aanwezig op de beursvloer. Voor meer infor matie, zie onze medewerkers. Bovendien hebben we met het zorgkantoor afgesproken dat dit de administratie, ICT en inkoopondersteuning blijft verzorgen. Zijn systemen zijn hier perfect op ingericht. Het ligt voor de hand om deze te blijven gebruiken. Verschil met de huidige situatie is dat de eindverantwoordelijkheid bij ons komt te liggen. De samenwerking met Coöperatie VGZ, zowel de zorgverzekeraar als het zorgkantoor, is vorig jaar bekrachtigd in een convenant. We werkten al samen in gelegenheidsprojecten. In het convenant is vastgelegd dat we een veelheid aan thema s structureel samen oppakken. De praktische ondersteuning door het zorgkantoor is een voorbeeld, zo ook de ontwikkeling van het wijknetwerk. In het wijknetwerk werken de Drechtsteden samen met Coöperatie VGZ en eerstelijnszorgaanbieders aan de organisatie van zorg en ondersteuning dicht bij de cliënt. Daarbij wordt eerst bekeken of een cliënt hulp kan krijgen van mantelzorgers. Pas als dat niet volstaat wordt professionele zorg ingeschakeld. Zo zorgen we ervoor dat er minder een beroep wordt gedaan op professionele dus dure zorg, bijvoorbeeld vanuit de WMO. Van Hattem ziet samenwerking als de sleutel tot een succesvolle hervorming én besparingen. We zijn straks met verschillende partijen verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en participatie van mensen. Daarvoor moeten we dan ook samenwerken. Samen komen we tot de best passende oplossing voor cliënten. En tot kostenbesparing. Samen komen we tot de best passende oplossing voor cliënten In 2015 moeten we dit werk namelijk met flink minder budget uitvoeren dan er voorheen voor stond. Zo n taakstelling realiseer je niet alleen. Ook daarvoor heb je elkaar nodig. Ab Klink in raad van bestuur Coöperatie VGZ Ab Klink is sinds 1 januari 2014 lid van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ, waar IZA deel van uitmaakt. Hij volgt Martin Duvivier op. Klink was van 2007 tot 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds mei 2011 is hij deeltijdhoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook werkte hij bij adviesbureau Booz & Company. Bij Coöperatie VGZ richt Klink zich onder andere op de inkoop van zorg. In mijn tijd als minister van VWS ben ik geboeid geraakt door de zorg. In de jaren daarna heb ik me vooral adviserend en wetenschappelijk met dit onderwerp beziggehouden. Door mijn In mijn tijd als minister van VWS ben ik geboeid geraakt door de zorg functie bij Coöperatie VGZ sta ik weer midden in het zorgveld. Graag lever ik een actieve bijdrage aan het verbeteren van de zorg en het verlagen van de kosten. 2 IZA in Bedrijf

3 Actueel easi schift het kaf van het koren Olga van Rijn (l) en Jolanda Keijsers, IZA en TNO: E-health moet net zo goed zijn als reguliere zorg Hoe effectief is e-health? Het is een belangrijke aanvulling op de traditionele zorg: e-health. Leefstijlapps, online hulpprogramma s en gezondheidsgames zorgen ervoor dat mensen zelf de regie kunnen voeren over hun gezondheid. Mits deze digitale toepassingen doen wat ze beloven, natuurlijk. Het e-health Analyse en Sturingsinstrument (easi) doet dat in ieder geval wél. easi, een coproductie van TNO en IZA, maakt de effectiviteit van e-health inzichtelijk. E-health is er in alle soorten en maten. Van stoppen-met-rokenapp tot online stresstest en digitale coaches. Het speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van zelfmanagement. Online en mobiele toepassingen zijn altijd en overal toegankelijk en stellen uw medewerkers in staat grip te houden op hun eigen gezondheid. Alle reden voor IZA om e-health een vaste plek te geven in het zorgaanbod. Voorwaarde is wel dat de e-healthprogramma s ook werkelijk doen wat ze beloven. En dat bleek erg lastig om vast te stellen, vertelt Olga van Rijn, manager Medisch Advies bij IZA. IZA heeft daarom al een aantal jaar geleden besloten dat er een onafhankelijk meetinstrument moest komen. Samen met TNO hebben we easi ontwikkeld. Gezamenlijk hebben we dit instrument geoptimaliseerd. Met een pilot is easi ook in de praktijk getest. Nu beschikken we over een prima meetinstrument dat een helder antwoord geeft op de vraag hoe effectief een bepaalde e-healthdienst is. easi is een onafhankelijk meetinstrument dat de kwaliteit van een e-healthprogramma op drie onderdelen meet: nut, inhoud en gebruiksvriendelijkheid. De beoordeling is gebaseerd op 32 vragen. Jolanda Keijsers, lid directieraad Levenslang Gezond bij TNO is nauw betrokken bij de ontwikkeling en toetsing van easi: Gebruikers vullen eerst doel en doelgroep van het te toetsen product in en doorlopen vervolgens de vragenlijst. Hieruit rolt een analyse die duidelijk maakt of het e-healthprogramma waarmaakt wat het belooft en waar eventueel verbeterpunten zitten. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat easi meet wat het beoogt te meten en dat verschillende gebruikers tot dezelfde beoordeling komen. easi blijkt dus valide, betrouwbaar en praktisch toepasbaar te zijn. Meetlat De zorginkopers van IZA maken sinds begin 2013 gebruik van easi. Sinds die tijd worden er alleen maar e-healthdiensten ingekocht die voldoen aan de kwaliteitseisen van easi. Ook bestaande e-healthprogramma s zijn langs de easi-meetlat gelegd. Van Rijn: IZA wil haar verzekerden kunnen garanderen dat de kwaliteit van e-health minstens zo goed is als die van reguliere zorg. Producten die op een van de easi-criteria onder de maat scoren, horen niet thuis in ons zorgaanbod. Keijsers vult aan: Omdat easi ook inzichtelijk maakt waar verbeterpunten zitten, kunnen ontwikkelaars gericht werken aan kwaliteitsverbetering van e-health. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van effectieve e-healthdiensten ter ondersteuning van zelf management. Standaard Van Rijn en Keijsers zien voor easi een rol weggelegd als gevalideerde standaard voor e-healthprogramma s. Een instrument dat door alle zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ontwikkelaars van e-healthdiensten gebruikt wordt. Voor het zover is, moet de digitale basisversie nog verder worden ontwikkeld. Voor de uitontwikkeling en brede invoering is geld nodig. Tot dusver hebben IZA en TNO de kosten zelf gedragen, vertelt Van Rijn. Om de volgende stap te kunnen zetten, is opnieuw geld nodig. Het Innovatiefonds van Zorgverzekeraars Nederland heeft al budget toegezegd en ook TNO stelt weer middelen beschikbaar. Maar we zitten nog met een gat. We hopen dat we dit snel gevuld krijgen, want de toegevoegde waarde van zo n standaard is groot. Feit is dat effectieve e-healthoplossingen bijdragen aan goede, betaalbare, patiëntgerichte zorg. Nu en in de toekomst. Nieuw! IZA Steeds meer mensen en zorgaanbieders maken gebruik van e-health. Daarom biedt IZA sinds korte tijd IZA Bedrijfszorg i change aan. Deze vorm van digitale gezondheidscoaching zet medewerkers aan om zelf actief hun leefstijl te verbeteren. Meer hierover leest u op pagina 7. Als aanvulling hierop kunt u bovendien kiezen voor IZA ook een nieuwe variant binnen IZA Bedrijfszorg. Met de combinatie van deze twee diensten kunnen uw medewerkers zowel faceto-face als online zorg krijgen. Voor het online deel maken uw medewerkers zo veel mogelijk gebruik van IZA Bedrijfszorg i change. Heeft een medewerker daaropvolgend nog een interventie nodig, bijvoorbeeld bij acute klachten? Dan zijn de interventies uit IZA direct inzetbaar. Dit zorgt voor kosteneffectieve inzet van bedrijfszorg: digitaal wat kan en face-to-face wat nodig is. IZA Bedrijfszorg bestaat al ruim tien jaar en is bij honderden werkgevers in de publieke sector in gebruik. Met de komst van IZA kunt u nóg gerichter uw bedrijfszorgketen invullen op de manier die bij uw organisatie past. Van preventie via interventies tot terugvalpreventie. U voorkomt en beheerst verzuim en houdt uw mede werkers inzetbaar. Vraag uw accountmanager hoe IZA het ziekteverzuim in uw organisatie omlaag kan brengen. Of lees meer op IZA in Bedrijf

4 De klant centraal Onze medewerkers staan open voor verandering. Dat moest het gemeentebestuur alleen nog ontdekken Gemeente Breda houdt oudere medewerkers fit Langer doorwerken geen probleem meer Geen prepensioen meer en een pensioenleeftijd die elk jaar met een maand omhooggaat. Geen goed nieuws voor oudere medewerkers met fysiek belastende functies en voor hun werkgevers. Deze categorie werknemers verzuimt namelijk meer dan gemiddeld. Maar de gemeente Breda heeft een oplossing voor dit probleem. Niet in de vorm van abstracte projectplannen maar door gewoon actie te ondernemen. Bij de afdeling Uitvoering van de gemeente Breda zijn vier op de tien medewerkers tussen de 50 en 60 jaar, en een op de tien is ouder dan 60. Een hogere leeftijd betekent ook een grotere kans op klachten en verzuim. Bovendien komen er door bezuinigingen steeds minder jonge werknemers bij. Daarom is de gemeente Breda in 2009 begonnen met Beleven, een aanpak die leidt tot minder verzuim en tevreden medewerkers. Marion van Kuijk, coördinator Beleven, en demissionair wethouder Saskia Boelema vertellen hoe dit werkt. Verrassing Medewerkers zo duurzaam mogelijk inzetbaar houden, is het doel. Dit gebeurt met coachingsgesprekken, scholing, een andere manier van werken of andere werkzaamheden. Beleven Coördinator Marion van Kuijk (l) en demissionair wethouder Saskia Boelema: Het plan ontstond omdat we mensen wilden helpen is niet ontstaan uit het schrijven van plannen, maar door het willen helpen van mensen, vertelt Boelema. En langzaam groeide het project. Met de houding van de medewerkers is de wethouder blij verrast. Ze staan open voor verandering. Alleen moest het gemeentebestuur dat nog ontdekken. We dachten bijvoorbeeld altijd dat mensen in de buitendienst echt geen kantoorwerk wilden doen. Het blijkt dat ze dit graag willen proberen en dat ze dit soort werk zelfs erg leuk vinden. Als er nu klachten zijn of als we problemen willen voorkomen, gaan we samen met de medewerker op zoek naar passend werk. De leidinggevende bekijkt samen met een medewerker hoe deze zo goed mogelijk aan het werk kan blijven. Naast werk op kantoor is voor sommige medewerkers meer machinaal werk een manier om aan de slag te blijven. Ook afwisselender werk doen, vermindert de kans op klachten. Het initiatief om de werksituatie te verbeteren, komt van beide kanten, vult Van Kuijk aan. Medewerkers geven soms zelf aan dat er iets moet gebeuren. Leidinggevenden willen problemen voor zijn. Verzuim is niet goed voor de gemeente, maar ook niet voor de eigenwaarde van de medewerker zelf. Samen werken aan jezelf Ook scholing is een onderdeel van Beleven. Zo volgden medewerkers de training Werken aan Werkplezier. In vijf bijeenkomsten leerden ze om op te komen voor hun eigen belangen en ontwikkeling. Preventie, de balans tussen werk en privé en assertiviteit waren belangrijke thema s. Boelema: Medewerkers kunnen zo beter zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Natuurlijk helpt hun leidinggevende waar nodig. Het is alleen niet nodig dat ze wachten tot de leidinggevende iets doet. Zelf actie ondernemen en persoonlijke ontwikkeling komen ook ter sprake tijdens de jaarlijkse afstemmings- en ontwikkelingsgesprekken. In de nieuwe cao is voor deze medewerkers een scholingsbudget opgenomen. Het is aan de medewerker zelf hoe hij dit inzet. De aanpak van Beleven stopt niet bij de grenzen van de interne organisatie. Er worden ook afspraken gemaakt met maatschappelijke partijen als Halt en de reclassering. Waarom? Zo zorgen we voor nieuwe instroom van jongeren. Want als oudere medewerkers meer kantoorwerk gaan doen, hebben we andere mensen nodig om het buitenwerk te klaren, legt Van Kuijk uit. Bovendien worden er op die manier ook stageplaatsen voor mensen met een uitkering gecreëerd. Het werk wordt gedaan en zij krijgen meer kans op een baan bij een bedrijf. Vrolijke visitekaartjes En de resultaten mogen er zijn. Vanaf 2009 kent het ziekteverzuim een dalende trend. Was dit cijfer in 2009 nog 6,8%, in 2013 is het gedaald tot 6,38%. Deze afname krijgt meer cachet als er rekening wordt gehouden met het feit dat de afdeling in 2011 groter is geworden en deze nu in verhouding meer oudere werknemers telt. Maar misschien nog wel belangrijker dan het dalende verzuim is dat de werknemers enthousiast zijn. Van Kuijk: De collega s hebben plezier in hun werk. Ze weten dat leidinggevenden met hen uitkijken naar mogelijkheden. Daarom doen ze graag net dat beetje extra. Ook de werksfeer is verbeterd. De aanpak Beleven is vooral uit noodzaak geboren, maar inmiddels is het meer dan dat. En de voordelen stapelen zich op. We willen graag dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Ook omdat collega s van de buitendienst ons visitekaartje zijn. Dan is het extra fijn als zij gemotiveerd bezig zijn. Beleven is bovendien kostendekkend. Omdat het ziekteverzuim daalt, hoeven we minder externe aannemers in te schakelen, licht Van Kuijk toe. Maar eigenlijk vindt Boelema het allemaal vanzelfsprekend. Het hoort gewoon bij goed werkgeverschap. Boelema en Van Kuijk delen hun ervaringen met Beleven graag met andere gemeenten. Niet alleen omdat ze blij zijn met de resultaten, maar ook omdat ze graag van anderen leren. Dan hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Voor meer informatie: Marion van Kuijk, coördinator Beleven, 4 IZA in Bedrijf

5 VRAAG en antwoord In deze rubriek beantwoordt IZA veelgestelde vragen van P&O ers en andere contactpersonen in de (semi)overheid. Hebt u een vraag, stel deze dan aan uw IZA-account manager. Of mail naar Uw vraag én antwoord komen dan in deze rubriek te staan. Goed van IZA Zelf het beste ziekenhuis kiezen Hoe ziet mijn medewerker in een oog opslag wat hij van zijn zorgkosten vergoed krijgt? Op onze website zien uw medewerkers welke vergoeding zij krijgen bij diverse zorgsoorten. Zij zien hier direct de hoogte van de vergoeding en wat ze zelf moeten betalen. Ook is meteen te zien of het gaat om een vergoeding uit de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering of de aanvullende tandverzekering. Voor de IZA GezondSamenPolis zijn de vergoedingen te vinden op Voor de IZA Zorgverzekering op vergoedingen. Kwaliteit behandeling Patiëntoordeel Korte wachttijd Mijn IZA voor de IZA GezondSamenPolis toont de zorgkosten. Maar de zorgkosten voor minderjarige kinderen zijn niet zichtbaar. Hoe vinden mijn werknemers die? Uw medewerker kan voor zijn kinderen ook een DigiD aanvragen. Hiermee kan hij vervolgens inloggen en de zorgkosten van zijn minderjarige kind(eren) bekijken. Meerderjarige kinderen kunnen zelf inloggen met hun eigen DigiD. De meeste van uw medewerkers gaan met medische klachten automatisch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Terwijl er ook genoeg andere ziekenhuizen zijn om uit te kiezen. De reden: uw medewerkers weten onvoldoende wat de verschillen zijn in bijvoorbeeld kwaliteit van zorg en wachttijden. Vergelijk en Kies van IZA geeft dit inzicht wél. Welke zorgkosten krijgt mijn mede werker vergoed als hij in het buitenland zorg nodig heeft? Heeft uw medewerker in het buitenland onvoorzien medische zorg nodig en kan de behandeling niet wachten tot hij weer terug is in Nederland? Hij heeft dan vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding gebaseerd op Nederlandse marktconforme tarieven. Overstijgen de kosten het Nederlandse marktconforme tarief, dan wordt het verschil mogelijk gedekt als uw medewerker een aanvullende verzekering of reisverzekering heeft afgesloten. Als uw medewerker in het buitenland spoedeisende zorg nodig heeft, moet hij direct contact opnemen met de IZA Alarmcentrale. Vanuit het buitenland belt hij met Wat is het voordeel van een reisverzekering? Onvoorziene medische zorg in het buitenland wordt vaak maar deels door de basisverzekering vergoed. Het niet-vergoede deel wordt mogelijk gedekt door een reisverzekering. Daarnaast biedt een reisverzekering dekking voor bijvoorbeeld vermissing of beschadiging van bagage en bij reisongevallen. Heeft uw medewerker een aanvullende zorgverzekering IZA Extra Zorg of IZA Classic Comfort (IZA GezondSamenPolis)? Of een aanvullende verzekering van de IZA Zorgverzekering? Dan is de reisverzekering extra voordelig. Want hij betaalt géén premie voor eventuele zorgkosten. Vergelijk en Kies is een online applicatie met informatie over ziekenhuizen en klinieken. Deze zorgaanbieders worden met elkaar vergeleken op basis van wachttijd, kwaliteit van het behandeltraject en patiëntbeoordelingen. Uw medewerkers kunnen zo direct zien hoe goed bijvoorbeeld een bepaald ziekenhuis scoort. De kwaliteit wordt uitgedrukt in een aantal blokjes: hoe meer blokjes, hoe hoger de kwaliteit. Patiënten geven hun oordeel met een cijfer tussen 1 en 10. Met deze informatie kunnen uw medewerkers een gegronde keuze maken voor een ziekenhuis of kliniek. Wist u dat Het gebruik van Vergelijk & Kies is heel eenvoudig Op basis van postcode Het gebruik van Vergelijk & Kies is heel eenvoudig. Uw medewerker hoeft alleen zijn postcode in te voeren en een specialisme of aandoening te selecteren. Vervolgens ziet hij in een oogopslag de afstand van zijn huis tot diverse ziekenhuizen, de kwaliteitsbeoordeling, het patiëntoordeel en de wachttijd. Uiteraard zijn ook de contactgegevens van de zorgaanbieders vermeld. Uitbreiding volgt In de loop van dit jaar breiden we de functionaliteiten van Vergelijk en Kies verder uit. Uw medewerkers kunnen dan ook zien of IZA een contract heeft met het ziekenhuis of de kliniek van zijn keuze. Daarnaast gaan we informatie van nog meer zorgsoorten opnemen. Bovendien kunnen uw mede werkers straks zien of bepaalde zorgaanbieders een keurmerk hebben, bijvoorbeeld zieken huizen en kraamzorgaanbieders. Uiteraard informeren wij u erover als het zover is. Uw medewerkers vinden Vergelijk en Kies via vergelijkenkies en bijna 50% van de Nederlanders aangeeft zeer geregeld onder hoge tijdsdruk te werken? 30% vindt zijn werk lichamelijk of geestelijk zwaar. Deze resultaten komen uit de Gewoon Goed Werk Meter, een permanent onderzoek van FNV Bondgenoten. Op pagina 7 leest u hoe IZA met i change werkgevers en werknemers helpt om stress op de werkvloer te voorkomen. het aantal werkende 65-plussers meer dan verdubbeld is in de afgelopen tien jaar? In het eerste kwartaal van 2013 waren het er , tegenover tien jaar geleden. IZA in Bedrijf

6 De risico s van te weinig bewegen Zitten is ongezond Hoeveel uur per dag brengen u en uw medewerkers zittend door? Waarschijnlijk meer dan u denkt. Geregeld even bewegen doet wonderen voor de gezondheid en prestaties. En gelukkig hoeft u daar niet veel moeite voor te doen. Peter-Jan Mol is adviseur bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Voor hij begint te vertellen, neemt hij plaats op een van de belfietsen in het pand. Het is een soort hometrainer, je kunt bellen en tegelijkertijd ben je in beweging. Mol s papieren liggen op het daarvoor bedoelde blad voorop de fiets, zijn benen rustig peddelend. En toch kan hij zich volledig concentreren op het gesprek, want die fiets fietst nergens heen. In Nederland verkrijgbaar, meldt hij enthousiast. Staand vergaderen Veel mensen zitten op het werk en onderweg naar het werk. Zitten thuis op de bank, tijdens de lunch en het avondeten ga zo maar door. Dit loopt snel op. Mensen die langer dan 11 uur op een dag zitten, lopen 40% meer kans in de komende 3 jaar te sterven dan mensen die minder dan 4 uur zitten. Er sterven zelfs net zo veel mensen aan inactiviteit als aan roken. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat zitten het risico vergroot op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, depressie en zelfs sommige soorten kanker. Af en toe fanatiek sporten vermindert deze risico s niet. Maar wat dan wel? Afwisseling is het codewoord, aldus Mol. Hoe minder je zit, hoe beter. En niet uren achtereen blijven zitten. Elk halfuur even bewegen, maakt een groot verschil. En dat kan heel een voudig. Waarom moeten vergaderingen bijvoorbeeld zittend gebeuren? Staand vergaderen gaat bovendien sneller en levert vaak meer creativiteit op. Voorbeeld doet bewegen Maar de zitcultuur is lastig te doorbreken. Het helpt als er voorzieningen zijn die bewegen stimuleren. Statafels in ver gaderruimten, bijvoorbeeld. Of een sticker op de lift met een tekst als: deze lift beweegt voldoende, u ook? Zet prullenbakken en printers op een centrale plek in plaats van vlakbij bureaus. Dynamisch meubilair als een zit-stabureau helpt ook. En geef het goede voorbeeld, adviseert Mol. Zo vroegen een paar collega s de directeur van het NISB tijdens de nieuwjaarsreceptie op een hometrainer te fietsen. De gasten zaten alsnog, maar het jaar erop werd er doorgepakt: de receptie vond nu plaats in de kantine, waar iedereen stond. Behalve de directeur. Hij was in beweging op zijn fiets. Veel mensen kennen de gevaren van zitten niet. We hebben duidelijk gezien dat mensen vaak openstaan voor verandering. Maar dan moeten ze wel weten waarom ze iets zouden veranderen. Voor medewerkers die al veel met gezondheid bezig zijn, is dit makkelijker. Soms duurt het een jaar voordat het gelach om het rare nieuwe meu bilair stopt. Maar wie het eenmaal probeert, blijft er gebruik van maken. En daar gaat het om. IZA in de media Meer geld voor ziekenhuis bij effectieve behandeling Niet het aantal verrichte medische handelingen, maar de kwaliteit van de zorg bepaalt de vergoeding die het ziekenhuis krijgt. Met dit experiment starten IZA, CZ en het Nijmeegse Radboudumc als het om de zorg voor parkinsonpatiënten gaat. Het is in Nederland de eerste overeenkomst tussen verzekeraars en ziekenhuizen waarbij ziekenhuizen beloond worden voor de behaalde gezondheidswinst in plaats van het aantal verrichte behandelingen. In het huidige stelsel worden ziekenhuizen zelfs financieel gestraft als ze patiënten te snel beter maken. In het experiment betalen de verzekeraars een vast bedrag per jaar per parkinsonpatiënt. Dat bedrag is gebaseerd op het landelijke gemiddelde van een jaar parkinsonzorg. Als het ziekenhuis erin slaagt patiënten effectiever te behandelen, met minder opnames of met minder bezoeken, en de kwaliteit van leven toeneemt, dan is het financiële voordeel voor het ziekenhuis. > NRC.nl, 4 december miljoen teruggevorderd na controle declaraties Coöperatie VGZ waar IZA onderdeel van is heeft in 2013 voor ongeveer 50 miljoen teruggevorderd aan onrechtmatige declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar in 2013 voor ruim 200 miljoen aan declaraties afgewezen door controles vooraf. Bovendien is in diverse fraudezaken voor 3,3 miljoen teruggevorderd. Met dit resultaat laat Coöperatie VGZ zien de controles en fraudebestrijding goed op orde te hebben. De zorgverzekeraar ziet de bestrijding van onterechte declaraties en fraude als een belangrijke manier om de zorgkosten te beheersen en zo de premies voor haar verzekerden betaalbaar te houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nam in 2012 controles en fraudebestrijding als speerpunt en heeft eind 2013 laten weten dat Coöperatie VGZ voldoet aan de richtlijnen op dit gebied. > Medicalfacts.nl, 26 februari 2014 Tips om minder te zitten tijdens het werk Maak tijdens de lunch een wandeling. Voer telefoongesprekken zo veel mogelijk wandelend of in ieder geval staand. Vaak spullen uit een bepaald kastje nodig? Zet dat dan bewust wat verder weg. Is de persoon die u mailt of belt in de buurt? Loop er eens wat vaker heen. Meer tips en informatie: Hillebrand neemt afscheid van Coöperatie VGZ Rob Hillebrand legt zijn functie neer als voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ. Om gezondheidsredenen stopt Hillebrand per 1 juli Wij zijn Rob zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de verdere professionalisering van onze organisatie. Voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen zes jaar hebben wij grote waardering, aldus Rudy van der Meer, voorzitter van de raad van commissarissen. > Skipr.nl, 24 januari 2014 Peter-Jan Mol: Geef zelf het goede voorbeeld! 6 IZA in Bedrijf

7 IZA Bedrijfszorg Stress de baas met i change voeding slapen stress Stress is een belangrijke verzuimoorzaak in de (semi)overheid. Onnodig, want veel factoren die stress veroorzaken zijn gemakkelijk positief te beïnvloeden. Een goede hulp hierbij is IZA Bedrijfszorg i change, een geautomatiseerd interactief coachingsprogramma voor medewerkers. roken bewegen De overheid wil dat werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties meer samenwerken aan de preventie van gezondheidsklachten. Hiervoor heeft het Rijk het Nationaal Programma Preventie opgezet. Het nieuwe coachingsprogramma i change, onderdeel van IZA Bedrijfszorg, speelt daarop in. Het biedt werkgevers een gebruiksvriendelijk en direct inzetbaar instrumentarium van preventie tot re-integratie. IZA Bedrijfszorg i change is een vorm van digitale gezondheidscoaching die medewerkers aanzet om zelf actief hun leefstijl te verbeteren. Ze werken aan acht thema s: van bewegen tot roken. Ook stress is er een van. i change is ideaal om oorzaken van stress in kaart te brengen en om er vervolgens gericht aan te gaan werken, stelt propositiemanager Jacob van Lier. Het is de belangrijkste oorzaak van verzuim, vertelt hij. Door veranderingen, zoals de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten en reorganisaties, neemt het risico op stress onder medewerkers toe. Het wordt steeds belangrijker om daar als werkgever actief op in te spelen. Oorzaak van stress aanpakken IZA Bedrijfszorg i change faciliteert medewerkers in zelfmanagement zonder dat de werkgever en leidinggevende daar veel tijd in hoeven te investe ren. Werknemers kunnen zelf een dagboek bijhouden en toegang krijgen tot een uitgebreid forum. Positieve tips en nuttige adviezen per spelen in op de intrinsieke motivatie van medewerkers. En als ze vragen hebben, kunnen ze die stellen aan een stressexpert, of hun eigen resultaten vergelijken met die van collega s. Het helpt medewerkers met zelfmanagement en pakt zo de oorzaken van stress in een vroeg stadium aan, legt Van Lier uit. Het kan klachten en verzuim helpen voorkomen. Het is ontwikkeld door een team gezondheidspsychologen en gedragswetenschappers en maakt gebruik van gedragspsychologische technieken. Besparing van honderden euro s per maand i change biedt werkgevers veel inzicht. Van Lier: De cijfers van grotere groepen werknemers worden geanonimiseerd gedeeld met werkgevers. Zo kunt u zien wat de invloed is van het programma en op welke gebieden het beleid van de organisatie kan worden geoptimaliseerd om stress te voorkomen. Deelname aan IZA Bedrijfszorg i change kost 30 per medewerker per jaar. Een slimme investering, want het programma leidt tot productiviteitswinsten van 3 tot 6,5% van het brutoloon. Dit blijkt uit onderzoek naar de resultaten die met i change drinken psyche De acht thema s van IZA Bedrijfszorg i change Stress is een van de acht thema s in IZA Bedrijfszorg i change. Het programma richt zich op: Stress Slapen Gewicht i change Roken Drinken Voeding Beweging Psyche worden behaald. Het kan u dus een besparing opleveren van honderden euro s per medewerker per jaar! Meer weten over IZA Bedrijfszorg i change? Neem contact op met uw accountmanager of met de werkgeversdesk van IZA via gewicht Duurzame inzetbaarheid vraagt om duurzame aandacht De gemeente Doetinchem investeert in de vitaliteit en gezondheid van haar vijfhonderd medewerkers. Dat doet ze onder andere samen met IZA Bedrijfszorg. De belangrijkste succesfactor daarbij? Structurele aandacht. Als je de boel opschudt, moet je er ook vervolg aan geven. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. En de publieke sector loopt wat dat betreft voorop, blijkt uit cijfers van het CBS. Werknemers in dienst van de overheid waren in 2012 met gemiddeld 43,7 jaar het oudst. De gemeente Doetinchem vormt geen uitzondering. De gemiddelde leeftijd van werknemers ligt hier rond de 46. Doetinchem investeert fors in de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van haar werknemers. Gedegen, structureel en met een breed scala aan middelen. Annette Helmink, personeels- en arbo-adviseur, legt uit: We hebben een meerjarenaanpak waar bij we elk jaar een gezondheidsthema oppakken. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld bewust van je vitaliteit en liepen we onder andere met een virtuele stappenteller naar Parijs. Ook jongere medewerkers behoren tot de doelgroep en moeten kunnen profiteren van het beleid. Want pas aandacht besteden aan vitaliteit als een medewerker 60 is, is gewoon te laat. Volgeboekte trainingen IZA Bedrijfszorg Ook IZA Bedrijfszorg maakt onderdeel uit van de meerjarenaanpak. Verschillende activiteiten die volledig worden vergoed vergroten de vitaliteit van medewerkers. Bijvoorbeeld laagdrempelige en direct inzetbare preventiemiddelen zoals het Vitaliteitsgesprek. Dit gesprek geeft inzicht in waarom mensen verminderde vitaliteit ervaren. En via de training Voeding & Beweging gaan medewerkers aan de slag met gezond en gevarieerd eten en voldoende bewegen. Dat doen ze onder deskundige begeleiding van een voedingscoach en een beweegcoach. Daarnaast maakt de gemeente ook gebruik van de Gezondheidscheck, ook van IZA maar geen onderdeel van IZA Bedrijfszorg. Deze check meet onder andere iemands bloeddruk, glucose, cholesterol en vetpercentage. Medewerkers maken volop gebruik van al deze preventiemiddelen en de reacties zijn enthousiast. Helmink: Elke keer dat we bijvoorbeeld de training Voeding & Beweging geven, is deze volgeboekt. Voor de training die we de komende maand organiseren is er zelfs een wachtlijst! Volgende investering Het ziekteverzuim daalt sinds Doetinchem vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder de aandacht Gemeente Doetinchem pakt elk jaar een gezondheidsthema op brengt bij de medewerkers. Van 5,7% in 2012 naar 4,9% in De eerste maanden van 2014 ligt het verzuim zelfs rond de 4,7%. Helmink is ervan overtuigd dat de structurele aanpak een positief effect heeft op het verzuimcijfer. Als je de boel opschudt, dan moet je er ook vervolg aan geven. De volgende investering staat daarom alweer op het programma. Doetinchem is erg enthousiast over het Vitaliteitsgesprek en gaat dit als nieuw project invoeren. IZA in Bedrijf

8 De afdeling IZA Mantelzorgadvies IZA ondersteunt mantelzorgers De druk op mantelzorgers loopt op. Hierdoor besluit bijna een kwart van hen na verloop van tijd om minder te gaan werken of zelfs helemaal met werken te stoppen. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet alles zelf hoeven op te knappen, heeft IZA de afdeling Mantelzorgadvies in het leven geroepen. Voor hulp, antwoorden en soms een luisterend oor. Marie-Antoinette Elias is een van de adviseurs. Mantelzorgers adviseren Bij IZA kwamen de laatste tijd veel vragen binnen van mantelzorgers. Daarom hebben we per 1 oktober 2013 de afdeling Mantelzorgadvies opgezet. Een gespecialiseerde afdeling die alle vragen van mantelzorgers beantwoordt. Veel vragen gaan over het mantelzorgcompliment: een jaarlijkse vergoeding van de overheid die zorgvragers aan hun mantelzorgers kunnen schenken. Veel mensen weten niet dat de zorgvrager een indicatie moet hebben om ervoor in aanmerking te komen. Dat leggen we dan uit. Andere veelgestelde vragen gaan over wet- en regelgeving, of de verschillen tussen de rol van gemeente, zorg verzekeraar en andere instanties. Welke zorg kun je waar halen? We krijgen ook verzoeken om indi caties aan te passen. Bijvoorbeeld dat iemand een paar uur extra huishoudelijke hulp krijgt. IZA stelt geen indicaties en verandert ze dus ook niet, maar we proberen wel zo goed mogelijk door te verwijzen. Een luisterend oor bieden is vaak ook al heel veel waard. Mensen willen hun verhaal kwijt. Opvallend Direct na de start van onze afdeling stond de telefoon roodgloeiend. We hebben in de eerste drie maanden zo n achthonderd telefoontjes beantwoord. Nu krijgen we er per dag gemiddeld Marie-Antoinette Elias: Dankzij vitale en gezonde mantelzorgers kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen drie. Opvallend: we hadden verwacht meer vragen te krijgen over mantelzorg en werk. Bijvoorbeeld over het recht op verlof of hoe werkgevers mantelzorgers kunnen ondersteunen. Dat valt nog reuze mee. Dat komt onder andere doordat veel mantelzorgers die ons bellen, niet meer werken. Op de hoogte Wie onze afdeling belt, krijgt een van onze eerstelijnsmedewerkers te spreken. Zij hebben een training gehad waardoor ze eenvoudige vragen van mantelzorgers direct kunnen beantwoorden. Gecompliceerde vragen komen bij de adviseurs terecht. Zij weten alles van de verschillende facetten van mantelzorg, van wet- en regelgeving tot arbeidszaken. Twee van deze adviseurs hebben ook nog een opleiding tot mantelzorgmakelaar gevolgd. Ik ben er een van. Als mantelzorgmakelaars zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. We krijgen bijscholing en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Absolute voorwaarde Als zorgverzekeraar streven wij naar een zorgzame samenleving. Door te kijken wat iemand zelf kan en wat zijn omgeving kan betekenen, kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Vitale en gezonde mantelzorgers zijn daarvoor een absolute voorwaarde. Daar helpen wij graag aan mee. Zo houden we samen de zorg betaalbaar. Heeft een van uw medewerkers vragen over mantelzorg, verwijs hem dan naar IZA Mantelzorgadvies via telefoonnummer (IZA GezondSamenPolis) en (IZA Zorgverzekering). Als u zelf een vraag hebt over mantelzorgende medewerkers, belt u het beste met uw accountmanager. En de winnaar is Wybren Jorritsma is uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar Jorritsma is trainee bij de provincie Friesland. Hij is ervan overtuigd dat ambtenaren vooral zelf de burgers, bedrijven en buurthuizen moeten opzoeken. Ook vindt hij het belangrijk om deze verschillende partijen met elkaar te verbinden. De jury koos de gepassioneerde Jorritsma uit 28 kandidaten. Volgens de jury toont Jorritsma lef, denkt hij out of the box en komt hij met creatieve oplossingen om de overheid te verbeteren en te vernieuwen. IZA is sponsor van de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. We vinden het belangrijk om jong talent uit de publieke sector kansen te bieden zich te ontwikkelen. Contactgegevens IZA-accountmanagers Wilt u advies op maat, neem dan contact op met uw IZA-accountmanager. IZA regioteam Noord Groningen, Friesland, Drenthe Bauwien Walstra-van Koningsveld Accountbeheerders Marjon Arts-Reitsma en Carine Vink IZA regioteam Oost Overijssel, Gelderland, Flevoland Lieuwe Busstra Edwin Willemsen Accountbeheerders Carine Vink, Evelien Driessen en Ingrid Hartman IZA regioteam West Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland Edwin Willemsen Fleur Schmitz Leo Vooijs Accountbeheerders Nicole Bierma, Rob Geenacker en Marije Wildekamp IZA regioteam Zuid Zeeland, Noord-Brabant, Limburg Irene Dalmaijer Bas Koot Accountbeheerders Liesbeth Sluijter en Ruben Diks Colofon IZA in bedrijf is een uitgave van IZA Zorg verzekeraar en verschijnt drie keer per jaar. Collectiviteiten en andere relaties van IZA krijgen deze krant toegestuurd. Hoofdredactie IZA Zorgverzekeraar Concept, redactie en productie Gloed communicatie, Nijmegen Fotografie ANP/ Roos Koole, Guido Benschop, Vincent van den Hoogen, istockphoto, Mark Kuipers, Jurjen Poeles, Antoine Pütz, Gregor Servais, Fred Sonnega Illustratie Ester Aarts Artdirection en vormgeving Wunderbar, Nijmegen Druk Enveloprint bv, Dinxperlo Redactieadres IZA in bedrijf Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Zorgverzekeraar N.V. / IZA in Bedrijf

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Digitaal gezondheidsmanagement. voor uw hele organisatie. IZA Bedrijfszorg. Voor werkgevers. Goed voor elkaar D3253-201311

Digitaal gezondheidsmanagement. voor uw hele organisatie. IZA Bedrijfszorg. Voor werkgevers. Goed voor elkaar D3253-201311 Digitaal gezondheidsmanagement voor uw hele organisatie IZA Bedrijfszorg Voor werkgevers Goed voor elkaar D3253-201311 IZA Bedrijfszorg gaat digitaal! Ook voor gezondheidsmanagement biedt internet nieuwe

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Medewerkers gezond aan het werk houden

Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers gezond aan het werk houden CZ Interventie Expert 2016 Uw medewerkers krijgen de beste interventies op maat Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers kunnen door gezondheidsklachten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Mijn werkgever helpt mij om gezond en plezierig te werken. Mijn werkgever helpt mij om gezond en plezierig te werken. IZA Bedrijfszorg @Work

Mijn werkgever helpt mij om gezond en plezierig te werken. Mijn werkgever helpt mij om gezond en plezierig te werken. IZA Bedrijfszorg @Work Mijn werkgever helpt mij om gezond en plezierig te werken Mijn werkgever helpt mij om gezond en plezierig te werken IZA Bedrijfszorg: i change2 en @Work IZA Bedrijfszorg @Work Informatie voor medewerkers

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Samen werken aan gezonde medewerkers. Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven via uw tussenpersoon

Samen werken aan gezonde medewerkers. Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven via uw tussenpersoon Samen werken aan gezonde medewerkers Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2017 via uw tussenpersoon 1 Werken aan een gezonde onderneming Medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar houden Wij helpen

Nadere informatie

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers?

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? ONVZ voor werkgevers Zorg-, verzuim- en inkomensverzekeringen 2011 Uw medewerkers verdienen het beste U wilt het beste voor uw klanten. Waar voor hun

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen Collega s activeren collega s De aanjager laat mensen meer bewegen Waarom hebben we aanjagers nodig? Veel mensen willen wel meer bewegen. Maar in de hectiek van alledag lukt dat vaak niet. Een klein zetje

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2014. via uw tussenpersoon. Voor een. gezond. en vitaal bedrijf

Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2014. via uw tussenpersoon. Voor een. gezond. en vitaal bedrijf Voor een gezond en vitaal bedrijf Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2014 via uw tussenpersoon 1 2 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw bedrijf gezond en vitaal En laat ons u daarbij

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 1 Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 2 Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers 4 werkmaatschappijen

Nadere informatie

Masterclass Langdurig zitten als arbeidsrisico. Leiden, 24 november 2015

Masterclass Langdurig zitten als arbeidsrisico. Leiden, 24 november 2015 Masterclass Langdurig zitten als arbeidsrisico Leiden, 24 november 2015 Masterclass Langdurig zitten als arbeidsrisico Het rendement van dynamisch werken TNO, Leiden, 24 november 2015 Op 24 november verzorgde

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers

VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers Gezond en plezierig blijven werken met VGZ Bedrijfszorg Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg. VGZ Bedrijfszorg bestaat uit een pakket

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Brochure 2016 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Jean-Paul van Haarlem Voorzitter raad van bestuur

Nadere informatie

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB U wilt het beste voor uw MKB-klanten Veel van uw klanten in het MKB hebben een verzuimverzekering. Al dan niet met arbodienstverlening. Natuurlijk

Nadere informatie

DYNAMISCH WERKEN EEN INVESTERING IN: VITALITEIT, PRODUCTIVITEIT, CREATIVITEIT EN WERKNEMERSTEVREDENHEID

DYNAMISCH WERKEN EEN INVESTERING IN: VITALITEIT, PRODUCTIVITEIT, CREATIVITEIT EN WERKNEMERSTEVREDENHEID DYNAMISCH WERKEN EEN INVESTERING IN: VITALITEIT, PRODUCTIVITEIT, CREATIVITEIT EN WERKNEMERSTEVREDENHEID LANGDURIG ZITTEN EN GEZONDHEID EEN NIEUWE BEDREIGING VOOR ONZE GEZONDHEID TNO, 19 september 2013

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012 Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening BASISPREMIE 2012 97, 42 p/m * * Op basis van wettelijk

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Depressie

Online Psychologische Hulp Depressie Online Psychologische Hulp Depressie 2 Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Depressie van. Je krijgt uitleg over wat een depressie is en hoe jou kan helpen

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie