informatie voor verzekerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie voor verzekerden"

Transcriptie

1 informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

2 De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten. Om te beginnen omvat de polis een basisverzekering, in een natura- of restitutievariant. Daarnaast is er de keus uit een viertal aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen: Basis, Uitgebreid, Totaal en Top. U kunt dus altijd een complete ziektekostenverzekering samenstellen die aansluit op úw wensen. Â de zorgverzekeringswet In de Zorgverzekeringswet is wettelijk vastgelegd welke dekkingen in de basisverzekering zijn opgenomen. De basisverzekering is voor bijna iedere Nederlander verplicht en verzekeraars moeten iedereen voor deze basisverzekering accepteren. Daarnaast kunt u kiezen voor extra zekerheid door uw basisverzekering uit te breiden met aanvullende verzekeringen. Bij de Aanvullende Tandartsverzekeringen Uitgebreid, Totaal en Top worden acceptatiecriteria toegepast. wie is verzekeringsplichtig? Verzekeringsplichtig is iedereen die in Nederland premies volksverzekeringen (AOW, AWBZ) betaalt over zijn inkomen. Wie geen eigen inkomen heeft, is toch verzekeringsplichtig als hij legaal in Nederland verblijft en is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Niet verzekeringsplichtig zijn militairen in actieve dienst, gedetineerden en gemoedsbezwaarden. Â de goudse zorg polis Met De Goudse Zorg Polis heeft u een uitstekende dekking. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering waarbij u desgewenst aanvullende verzekeringen kunt nemen voor zorg en tandarts. De Goudse Zorg Polis Basis verzekering Aanvullende Zorgverzekeringen Basis Uitgebreid Totaal Aanvullende Tandartsverzekeringen Basis Uitgebreid Totaal Top Top 2

3 De Goudse Zorg Polis  productkenmerken  de basisverzekering Voor de basisverzekering wordt iedereen geaccepteerd. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In de polisvoorwaarden treft u een overzicht aan van de dekking. Uiteraard kunt u uw standaardverzekering op eenvoudige wijze uitbreiden met aanvullende verzekeringen.  natura of restitutie Voor de standaardverzekering kunt u kiezen uit een natura- of restitutiedekking. Deze keuze heeft geen gevolgen voor de eventuele aanvullende verzekeringen. Deze worden namelijk altijd vergoed op basis van restitutie. ruime keuze (natura variant) Bij de naturavariant gaan de rekeningen rechtstreeks naar De Goudse. Wanneer u gebruikmaakt van zorgaanbieders waarmee geen overeenkomst is, worden de zorgkosten niet volledig vergoed. In de polisvoorwaarden kunt u zien tot welk percentage van de gemiddelde tarieven, van zorgaanbieders die wél gecontracteerd zijn, wordt vergoed. Overigens is via Coöperatie VGZ U.A. met een groot deel van de zorgverleners in Nederland een contract gesloten. Wilt u weten of er ook een contract is met uw ziekenhuis of huisarts? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer (lokaal tarief). Ook kunt u de lijst met de door ons gecontracteerde zorgverleners raadplegen via eigen keuze (restitutie variant) Bij de restitutievariant ontvangt u, indien een zorgverlener niet gecontracteerd is, zelf de rekening van de zorgverlener. Deze stuurt u aan ons, waarna de kosten (voor zover deze gedekt zijn) aan u worden terugbetaald (gerestitueerd). De hoogte van de vergoedingen waar u recht op heeft vindt u terug in de polisvoorwaarden.  eigen risico Het wettelijk verplichte eigen risico is 375,-. De kosten van huisartsenzorg, zorg in verband met zwangerschap, bevalling en kraambed en eigen bijdragen of eigen betalingen op grond van de zorgverzekering vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden tot 18 jaar. Daarnaast kan de verzekerde ook nog voor een vrijwillig eigen risico kiezen bovenop het verplichte eigen risico. Met een eigen risico worden declaraties pas vergoed vanaf het moment dat u meer dan het gekozen eigen risicobedrag heeft gedeclareerd. In ruil daarvoor krijgt u een premiekorting. Verzekerden van 18 jaar of ouder kunnen kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico. De vrijwillige eigen risicobedragen die kunnen worden gekozen zijn 0,-, 100,-, 200,-, 300,-, 400,- of 500,- per kalenderjaar. De kosten voor zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen zoals hiervoor beschreven, vallen ook niet onder het vrijwillige eigen risico. 3

4 Let op: Zowel het verplicht als vrijwillig eigen risico geldt per verzekerde, dus niet per polis Verplicht en vrijwillig eigen risico zijn niet van toepassing op de aanvullende dekkingen. Â voorbeeld van verplicht en vrijwillig eigen risico Stel: U heeft bovenop het verplichte eigen risico van 375,- gekozen voor een vrijwillig eigen risico van 300,-. In totaal bedraagt het eigen risico dan 675,-. In de loop van een kalenderjaar worden de volgende vier declaraties ingediend: Een specialistisch onderzoek van 295,-. De nota wordt niet vergoed en afgeboekt op uw eigen risico. Er resteert nog 380,- van uw eigen risico ( 675,- -/- 295,-). Een huisartsenbezoek van 30,-. De huisarts schrijft medicijnen voor waarvoor u een nota van 25,- van de apotheek ontvangt. Huisartsenbezoek valt niet onder het eigen risico maar medicijnen wel. De nota van de huisarts wordt vergoed. De kosten voor de medicijnen worden niet vergoed en afgeboekt op het eigen risico. Het resterende eigen risico wordt 355,- ( 380,- -/- 25,-). Een ziekenhuisopname van 600,-. Van deze nota valt 355,- nog onder het eigen risico en wordt niet vergoed. De resterende 245,- wordt vervolgens vergoed. Â aanvullende zorgverzekeringen De Goudse Zorg Polis biedt u zekerheid op maat. U kunt uw verzekering namelijk uitbreiden met een aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar is de aanvullende zorgverzekering gratis, maar ze kunnen nooit uitgebreider verzekerd zijn dan de meest uitgebreid verzekerde volwassene. De premie van de aanvullende verzekeringen voor volwassenen zijn leeftijdsonafhankelijk. Met de aanvullende zorgverzekering heeft u een bredere dekking voor zorg. U kunt kiezen uit de Aanvullende Zorgverzekering Basis, Uitgebreid, Totaal en Top. Iedere verzekering is een uitbereiding op de voorgaande verzekering, veelal met hogere vergoedingen of extra dekkingsonderdelen. Voor de aanvullende zorgverzekeringen geldt geen medische selectie. 4

5 De Goudse Zorg Polis  productkenmerken  tandarts De Aanvullende Tandartsverzekering biedt u een aanvulling op de dekking van tandarts- en orthodontiekosten van de standaardverzekering en kan alleen gesloten worden in combinatie met een Aanvullende Zorgverzekering. U kunt kiezen tussen Tandarts Basis, Uitgebreid, Totaal en Top. De Basis- en Uitgebreid-variant verschillen van elkaar wat betreft de dekkingen en vergoedingen. De Uitgebreid-, Totaal- en Top-variant daarentegen verschillen alleen wat betreft de hoogte van de vergoedingen. Wel zo makkelijk en overzichtelijk! Voor de Uitgebreid-, Totaal-en Top-variant geldt een medische selectie aan de hand van een vragenlijst. Op grond hiervan kan een nadere keuring door een tandarts gevraagd worden of kan besloten worden u een Tandartsverzekering Basis aan te bieden.  de voordelen van de goudse zorg polis Basisverzekering met uitstekende aanvullingsmogelijkheden Geen medische selectie voor de Aanvullende Zorgverzekeringen Er zijn contracten met zorgverleners door geheel Nederland, dus geen lange reizen Wachtlijstbemiddeling die in meer dan 95% van de gevallen succesvol is  gebundelde krachten De Goudse werkt samen met Coöperatie VGZ U.A., één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Risicodrager voor De Goudse Zorg polis is N.V. VGZ Cares, onderdeel van Coöperatie VGZ U.A. De uitvoering van de verzekering is belegd bij Aevitae. Dankzij de samenwerking kan er optimaal geprofiteerd worden van scherpe prijzen. Immers, VGZ kan door het volume zorg goedkoper inkopen! VGZ heeft met een groot deel van de zorgverleners in Nederland een overeenkomst gesloten. U heeft dus altijd een zorgverlener dicht in de buurt. In de polisvoorwaarden leest u meer over De Goudse Zorg polis. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goudse Schadeverzekeringen N.V. is een aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda). N.V. VGZ Cares is statutair gevestigd te Nijmegen en als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 5

6 N.V. VGZ Cares De Goudse Zorg Polis is ondergebracht bij risicodrager N.V. VGZ Cares, onderdeel van Coöperatie VGZ U.A. is met 4,2 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars en heeft met vrijwel alle zorgverleners in Nederland een overeenkomst. Op die manier kan dus optimaal geprofiteerd worden van schaalvoordelen met betrekking tot zorginkoop en kunnen we landelijke dekking garanderen. De administratieve werkzaamheden zijn belegd bij Aevitae. Dit kantoor is door N.V. VGZ Cares gevolmachtigd om de administratie van De Goudse Zorg Polis te voeren. Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 800 medewerkers en een omzet van ruim 728 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (mrt2015)a

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Huwelijksdagverzekering

Huwelijksdagverzekering Huwelijksdagverzekering Informatie voor de klant Huwelijksdagverzekering Voor een onbezorgd huwelijksfeest Huwelijksdagverzekering Voor een onbezorgd huwelijksfeest Je trouwdag is de mooiste dag van je

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

U heeft optimale dekking tegen een scherpe premie,

U heeft optimale dekking tegen een scherpe premie, Privé Pakket Online Verzekeren was nog niet eerder zo gemakkelijk. Het Privé Pakket Online van De Goudse biedt u de ideale combinatie. Aan de ene kant: een compleet pakket, met alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Als ondernemer

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

Onbezorgd genieten van uw vakantie

Onbezorgd genieten van uw vakantie Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering Onbezorgd genieten van uw vakantie In deze brochure bieden wij u algemene productinformatie en een beknopt overzicht van productkenmerken. Wilt u meer informatie

Nadere informatie

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs Uw bedrijf compleet verzekerd tegen een vaste premie U werkt als zelfstandige

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel Als ondernemer in de detailhandel

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat Pakket Collectief Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor BLN-Koninklijke Schuttevaer De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Ondernemers-AOV voor BLN-Koninklijke Schuttevaer De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV voor BLN-Koninklijke Schuttevaer De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw U bent ondernemer en zet u dagelijks in om uw opdrachtgevers

Nadere informatie

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandigen in de bouwnijverheid

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandigen in de bouwnijverheid BedrijfsImpulz Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Voor zelfstandigen in de bouwnijverheid BedrijfsImpulz voor zelfstandigen in de bouwnijverheid Uw bedrijf compleet verzekerd tegen een vaste

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

informatie voor de werkgever

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie