ALTIScope. De zoektocht naar rendement ontleed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTIScope. De zoektocht naar rendement ontleed"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.1 / juni 2014 ALTIScope De zoektocht naar rendement ontleed In de jacht op rendement mogen High Yield obligaties zich verheugen op de belangstelling van institutionele beleggers. Echter, het vooruitzicht van een mogelijk oplopende rente roept vraagtekens op bij zowel investeerders als beheerders van deze non-investment grade obligaties. In hoeverre zijn deze obligaties wenselijk in een dergelijk macro-economisch klimaat? Het antwoord op deze vraag lijkt een belegging in Senior Secured Loans te zijn. In deze ALTIScope laten wij u kennismaken met deze relatief nieuwe beleggingscategorie, schetsen we de vooruitzichten voor deze beleggingen en beschrijven wij tot slot de karakteristieken waar een succesvolle Senior Secured Loans manager volgens ons aan moet voldoen. Over Altis Altis Investment Management is een specialist op het gebied van selectie en monitoring van vermogensbeheerders. Wij construeren beleggingsportefeuilles die een breed scala aan beleggingscategorieën afdekken en samengesteld worden uit een efficiënte combinatie van zowel actieve beleggingsspecialisten als passieve beleggingsinstrumenten. De managerselectie is gebaseerd op voortdurende kwalitatieve en kwantitatieve analyse, ondersteund door een uniek monitoring systeem dat alle onderliggende posities analyseert van de meeste relevante vermogensbeheerders. Het selectieproces resulteert in een lijst van aanbevolen beheerders in vrijwel alle beleggingscategorieën en marktsegmenten. Zoektocht Slechts een drietal woorden ( whatever it takes ) had Mario Draghi nodig in juli 2012 om het beleggingssentiment 180 graden te doen draaien. Met deze verbale bazooka verdween niet alleen de crisis in de Eurozone van het toneel, ook vormde de uitspraak het startsein voor een hernieuwde risk-on rally op de kapitaalmarkten. Figuur 1: Daling renteopslagen (spreads) De sindsdien toegenomen risicobereidheid onder beleggers heeft gezorgd voor een aanzienlijke daling van de rentevergoedingen ( spreads ) die beleggers in vastrentende waarden ontvangen bovenop de relatief lage risicovrije rente. Deze daling deed zich niet alleen in Europa voor, maar ook in de Verenigde Staten (waar de afbouw van het monetaire stimuleringsprogramma in volle gang is). Hierdoor vonden spread producten als hypotheekobligaties, credits en High Yield leningen gretig aftrek. In een dergelijke macro-economische omgeving is de zoektocht naar rendement, welke door beleggers in vastrentende waarden wordt ondernomen, niet verwonderlijk. Figuur 1 weerspiegelt de risicobereidheid van beleggers ,50% Bron: 3,50% Thomson Reuters Datastream, Altis IPA (01/07/ /05/2014) 2,50% 2012 EMD HC spread Periheral bond spread (vs 10y bond) Global High Yield spread (vs 5y Treasury) Eur IG Credit spread (vs 7y bond, rechteras) 1,2 1,0 0,8 0,6 1,50% - INVESTMENT MANAGEMENT

2 Verschil maken Hoewel 2013 wederom een goed jaar was voor de door ons geselecteerde actief beheerde fondsen en mandaten, betekende dit niet dat alle managers hun doelstellingen behaalden. Sommige van deze managers slaagden er weliswaar in een betere prestatie te leveren dan direct vergelijkbare fondsen, maar veelal slaagden ze er als groep niet in om een hoger (voor risico gecorrigeerd rendement) te behalen dan hun benchmark. Van een dergelijke situatie was sprake in de categorieën US High Yield en Emerging Market Debt (EMD) Local Currency. EMD managers werden verrast door de stevige reactie op de aankondiging van de Amerikaanse Fed om haar stimuleringsbeleid terug te draaien. Een vijftal landen werd door Morgan Stanley betiteld als de fragile five. Dit zijn ontwikkelingslanden die door een negatieve handelsbalans, een fiscaal tekort en grote afhankelijkheid van buitenlandse investeerders extra gevoelig zijn voor het Amerikaanse rentebeleid. Deze landen (Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije) waren de meest geliefde posities in vrijwel alle actieve EMD portefeuilles. De valuta s van deze landen verloren sinds de aankondiging van de Fed en het einde van het eerste kwartaal dit jaar tussen de 6% en 16%. High Yield ontrafeld Zoals figuur 1 laat zien, is 2013 in absolute termen een goed jaar geweest voor beleggers in Europese en Amerikaanse High Yield obligaties. Uitgaande van de gangbare Merrill Lynch US High Yield Master II Index (HUC0), realiseerden Amerikaanse High Yield obligaties een rendement van 7,4%. Opvallend daarbij was de relatief lage volatiliteit in de markt. In bijna alle kwartalen was namelijk sprake van een positief rendement. Alleen een oplopende rentecurve in het tweede kwartaal van 2013 zorgde voor oplopende spreads voor dit specifieke schuldpapier. Deze trend werd in 2014 voortgezet. Als gevolg van de aanhoudende risicobereidheid onder beleggers realiseerden High Yield obligaties een rendement van % in het eerste kwartaal. Figuur 2 toont de prestaties van zowel Amerikaanse als Europese High Yield beleggingen. Figuur 2: Rendement High Yield ML US High Yield Master II Constr. (USD) ML European CY HY Constrained ex-subfin (EUR) S&P/LSTA Leveraged Loan Index TR (USD) S&P European Leveraged Loan Index (EUR) Q ,99% 2,62% 1,20% 0,52% ,41% 8,91% 5,29% 8,59% Volatility 4,8% 4,0% % 1,9% Sharpe Ratio (2,50%) 1,03 0 1,70 3,27 Bron: Altis, Merrill Lynch, Standard & Poors De vijver (of peer group ) van beschikbare High Yield managers waaruit Altis vervolgens de managers selecteert die worden opgenomen op de shortlist, bestaat op dit moment uit 33 actieve managers en een tweetal indexproducten. In 2013 presteerden twaalf van deze managers na aftrek van hun institutionele beheervergoeding beter dan de benchmark. Deze outperformance valt veelal toe te schrijven aan de relatief grote allocatie naar bedrijfsleningen die kunnen bogen op een relatief risicovolle CCC kredietbeoordeling. Daarnaast profiteerden deze winnaars van een allocatie naar meer hybride (converteerbare) obligaties. Laatstgenoemde instrumenten hebben in de voorbijgaande periode aanzienlijk beter gepresteerd dan High Yield obligaties. High Yield managers die een defensievere houding aannamen en meer BB beoordeelde obligaties kochten, betaalden hiervoor de prijs van underperformance. Deze underperformance kon oplopen tot -%. Kortom: in het risk-on klimaat van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 werd een High Yield manager met name 8 beloond indien hij in leningen van een relatief lage kwaliteit (binnen het High Yield spectrum) belegde. 7 De High Yield managers die Altis heeft geselecteerd (voor zover 6 zichtbaar in licht blauw weergegeven) presteerden in de middenmoot. Twee managers eindigden vijf basispunten achter 5 de benchmark, een andere actieve manager moest de benchmark 1% voor zich dulden. Ter referentie: twee populaire indexproducten 4 realiseerden over dezelfde periode een underperformance van -1,5% en -2,6% ten opzichte van de eerder 3 benoemde Merrill Lynch index. Gegeven het feit dat deze producten de meer liquide High Yield obligaties volgen die 2 veelal een relatief hogere kredietbeoordeling hebben komt deze underper formance niet als een verrassing. 1 Figuur 3: 2013 Relatieve Performance HY Managers 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% - Bron: Altis Na aftrek van kosten en gemeten in USD. Twee managers welke op de shortlist staan presteerden gelijk aan de benchmark. Managers 5,5 die in licht blauw zijn weergegeven, zijn opgenomen in de shortlist van Altis. De oranje balken vertegenwoordigen index producten. 2,8 2,6 Na 4,5 afloop van het eerste kwartaal van dit jaar zijn alle High Yield managers die op onze shortlist staan wederom beoor- deeld. 4,0 Tijdens deze beoordeling viel ons op dat sommige hebben. 3, managers de gemiddelde duratie van hun portefeuille verkort Het motief voor het terugbrengen van het renterisico is begrijpelijk. Immers, met het aantrekken van de economische 1,2 1,0 0,8 0,6 Meest Senior Secured Loans 2

3 1,50% - groei in de VS wordt openlijk gesproken over mogelijke renteverhogingen door de Fed in de loop van Desondanks juichen wij het implementeren van dergelijke beleggingsbeslissingen, die geënt zijn op te verwachten economische ontwikkelingen, niet toe. Wij zijn ervan overtuigd dat een High Yield manager waarde moet toevoegen door de juiste selectie van leningen en niet door een tactische positionering op de rentecurve (kortere of langere duratie dan de benchmark). Het terugbrengen van het renterisico (het verkorten van de duratie) pakte voor deze managers overigens niet goed uit. Door de daling van de rente in het eerste kwartaal loonde het om een neutrale of juist overwogen positionering aan te houden. Lichte convenanten De zoektocht naar rendement heeft zich vertaald in een grote vraag van beleggers naar High Yield obligaties. Maar ook qua aanbod houdt de enorme groei stand: 2013 was na 2012 wederom een recordjaar wat betreft de omvang van uitgegeven obligaties, zowel in Amerika als in Europa. Door de grote vraag neemt ook de bereidheid toe om in specifieke High Yield obligaties te beleggen, die zeer vriendelijk zijn voor de uitgevende partij maar minder vriendelijk voor de kopende partij. Voorbeelden hiervan zijn obligaties met minder stringente lening convenanten (zogenaamde covenant light of cov-lite obligaties) of obligaties waarbij de uitgevende partij het recht heeft couponbetalingen op te schorten of zelfs op alternatieve wijze uit te betalen (zogenaamde payment in kind toggle obligaties). Deze typen High Yield obligaties stonden ook vanaf 2006 tot en met de start van de financiële crisis in 2007 in de belangstelling van beleggers. De afgelopen twee jaar is het aandeel cov-lite High Yield leningen toegenomen van 25% naar 45% van het totaal aantal uitstaande leningen. Recente cijfers van Deutsche Bank signaleren dat 70% van de momenteel uitgegeven leningen dergelijk covenant light kenmerken heeft. Wij staan niet perse negatief tegenover deze, zeer speculatieve, vormen van High Yield obligaties. Leningen met dergelijke onvriendelijke karakteristieken staan namelijk niet per definitie gelijk aan slechtere High Yield leningen. Wel menen wij dat het selecteren van een kundige actieve manager een absolute voorwaarde is om blootstelling aan deze categorie toe te staan. Daarmee doelen wij op een kundige manager, die in staat is om een goede fundamentele analyse van onder - nemingen die dergelijke leningen uitgeven, uit te voeren. Alternatief voor High Yield De angst van High Yield managers voor een oplopende rente is niet geheel onterecht. Nadat de Fed in mei 2013 aankondigde dat het monetaire stimuleringsprogramma op termijn zou worden afgebouwd, schoot de Amerikaanse rente omhoog. Parallel aan het oplopen van de rente was de ontwikkeling van de spreads van High Yield obligaties. De grafiek in figuur 4 toont dat ook deze spreads uitliepen. Figuur 4: Ontwikkeling rente VS en High Yield spreads 5,5 4,5 4,0 3,5 10-jaars rente Verenigde Staten (rechteras) Spread US High Yield (linkeras) Bron: Bloomberg. Meest Spreads US Senior High Yield Secured tenopzichte Loans van US Treasuries De grafiek laat eveneens zien dat na deze initiële parallelle Senior Bonds stijging, de risicobereidheid onder beleggers terugkeerde. Dit wordt weerspiegeld in het inkomen van de spreads tot eind april. Opvallend daarbij is de ontwikkeling in het laatste Subordinated Bonds kwartaal van 2013: spreads kwamen in, terwijl de rente op staatsobligaties verder herstelde. Senioriteit Preferred Stock De lage spreads en het vooruitzicht op een mogelijke rentestijging in de VS zijn een uitdaging voor High Yield managers. Immers, de Minst kans is aanzienlijk dat de relatief lage rentevergoeding van High Yield obligaties Common onvoldoende Stock compensatie biedt voor het kapitaalverlies dat optreedt indien de rente oploopt. Gegeven deze uitdaging is de roep om alternatieve High Yield strategieën niet verwonderlijk. Traditionele investeerders in High Yield hebben het afgelopen jaar bovengemiddelde interesse getoond in een aantal aangepaste strategieën: 1. High Yield obligaties met een relatief korte duratie 2. Absolute return High Yield obligatiestrategieën 3. Senior Secured Loans Wij zijn geen voorstander van het beleggen in High Yield obligaties met een relatief korte duratie. De kortere looptijd leidt niet noodzakelijk tot een lager faillissementsrisico, maar wel tot een aanzienlijk lager rendement. De interesse in deze categorie concentreert zich met name in het retailsegment. Ook absolute return High Yield obligatiestrategieën verdienen wat ons betreft geen plek in een institutionele portefeuille, vanwege het zeer opportunistische karakter van deze fondsen. Senior Secured Loans kunnen wat ons betreft wél een geschikt alternatief zijn. Senior Secured Loans Senior Secured Loans ( Bank Loans of Leveraged Loans ) zijn leningen die door banken zijn verstrekt aan ondernemingen met een non-investment grade beoordeling van kredietwaardigheid. Het zijn doorgaans geen gestandaardiseerde leningen: elke lening is uniek en wordt verhandeld in een secundaire 2,8 2,6 3

4 5,5 markt. De term secured verwijst naar de iteit van de leningen in de kapitaalstructuur (zie figuur 5). Als onderpand 2,8 voor deze leningen dienen doorgaans de bezittingen en 2,6 cashflows 4,5 van de onderneming, die worden uitgewonnen in geval van faillissement. Daarnaast voorzien de lening convenanten 4,0 dikwijls in het betalen van een hogere rentevergoeding aan de crediteur indien de onderneming niet langer aan bepaalde voorwaarden (zoals kwaliteit van de balans) voldoet. 3,5 Figuur 5: Positie van Senior Secured Loans in de kapitaalstructuur Meest Senioriteit Bron: Altis IPA Minst Senior Secured Loans Senior Bonds Subordinated Bonds Preferred Stock Common Stock Senior Secured Loan beleggingen laten zich gemakkelijk vergelijken met High Yield obligaties. Echter, Senior Secured Loans onderscheiden zich van laatstgenoemde categorie door de variabele rentevergoeding die deze obligaties hebben. Renteniveaus van Senior Secured Loans worden doorgaans elke 45 tot 60 dagen herzien, waarbij een spread wordt vastgesteld die bovenop de LIBOR wordt betaald. De variabele rentestructuur van deze leningen maakt dat deze categorie een aantrekkelijk alternatief vormt voor High Yield obligaties. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, zijn Senior Secured Loans in Europa een relatief onbekende beleggingscategorie. Slechts zeer grote pensioenfondsen en verzekeraars beleggen in deze categorie. Oorzaak hiervan is de beschikbaarheid van deze leningen en de grote rol die het bankwezen speelt bij het financieren van ondernemingen. Waar in de Verenigde Staten het aandeel van banken in de financiering van het grootbedrijf slechts rond de 20% bedraagt, is dit percentage in Europa veel hoger: circa 80%. Wij denken echter dat het aandeel van de kapitaalmarkt in het financieren van het Europese bedrijfsleven aan de vooravond van een nieuwe groeifase staat. Toegenomen regulering (zoals Basel-III voor banken) maakt dat banken meer kapitaal moeten aanhouden voor ondernemingen die een relatief lage kredietwaardigheid hebben. Wij verwachten daarom dat banken minder leningen willen aanhouden op de balans en meer ( secured) leningen zullen aanbieden op de kapitaalmarkt. In lijn hiermee verwachten wij dat - gegeven de verwachte ontwikkeling van de kapitaalmarktrente - meer institutionele beleggers deze categorie zullen ontdekken én betreden. Particuliere beleggers zullen in Europa waarschijnlijk niet hun opwachting maken, omdat de huidige UCITS wetgeving het niet toestaat dergelijke beleggingen aan te bieden aan particulieren. Ondanks dat belegd wordt in non-investment grade leningen aan bedrijven, is het percentage leningen dat niet afgelost wordt relatief laag. Onderzoek door Moody s en Neuberger Berman laat zien dat in de periode gemiddeld 98,44% van het geïnvesteerde vermogen is geretourneerd. Dit betekent echter niet dat investeren in deze beleggingscategorie zonder risico s is. Integendeel; vrijwel gelijk aan de verliezen op High Yield obligaties, verloren Senior Secured Loan benchmarks gemiddeld 30% aan waarde in Managerselectie: Europa vraagt om focus Vanwege de grote overlap tussen High Yield obligaties en Senior Secured Loans zien beleggers soms weinig aanleiding om bij de selectie van managers in het non-investment grade spectrum een onderscheid te maken tussen beide categorieën. Wij zien dit anders. In de Verenigde Staten is de markt voor hoogrenderende bedrijfsobligaties gebalanceerd tussen High Yield en Senior Secured Loans. Het is namelijk niet ongewoon voor Amerikaanse ondernemingen om tegelijkertijd normale obligaties en Senior Secured Loans uit te geven. Dit heeft ertoe geleid dat veel onderzoeksteams van bedrijfsobligatiebeleggers naar de gehele kapitaalstructuur van de onderneming zijn gaan kijken en dat deze beleggers producten aangeboden hebben die geen restricties hanteren wat betreft iteit of positie in de kapitaalstructuur. Wij zijn geen voorstander van deze gemengde High Yield fondsen. Er gelden nog steeds andere wetten voor het beleggen in Senior Secured Loans. Dit vereist een aparte en specifieke discipline. Ook binnen Senior Secured Loans geldt dat de uitgevende partij voortdurend op zoek is naar constructies en convenanten die gunstig zijn voor de verschillende stakeholders en sponsors van de onderneming. Nog meer dan bij High Yield menen wij dat het selecteren van een kundige actieve manager een absolute voorwaarde is om blootstelling aan deze categorie toe te staan. Conclusie Senior Secured Loans kunnen in een klimaat van stijgende rentes een welkome aanvulling zijn voor de institutionele belegger die momenteel een allocatie naar High Yield obligaties aanhoudt. Gegeven de op handen zijnde veranderingen in het Europese bankenlandschap, zal de vraag naar dit type non-investment grade leningen de komende jaren waarschijnlijk toenemen. Vanwege de relatief korte bestaansgeschiedenis van dit type leningen is adequate manager research, -selectie en -monitoring geen luxe maar noodzaak. 4

5 Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 5

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos VOORZITTER Justus van Halewijn, Achmea Foto's: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL Diversificatie binnen Fixed Income DEELNEMERS Michiel de Bruin, F&C Netherlands Tjomme Dijkma, TKP Investments David

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie