ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.2 / oktober 2014 ALTIScope Cyclische patronen in de aandelenmarkt Aandelenmarkten hebben de laatste tien jaar verschillende cycli doorlopen. Dat geldt vooral voor de Europese aandelenmarkt en daarom staan Europese aandelen centraal in deze ALTIScope. Naast de cyclische patronen zelf en de rendementsbepalende factoren, kijken we ook naar de gemiddelde performance van actieve managers door de cycli heen. In de meest recente periode, sinds begin dit jaar, zijn de waarderingen op de aandelenmarkt vooral beïnvloed door asset allocators die defensieve, hoogrenderende aandelen zien als een aantrekkelijk alternatief voor obligaties. Cyclische marktbewegingen In deze editie van ALTIScope kijken we naar de langere termijn en de cyclische bewegingen van de markt in de afgelopen tien jaar. Daarbij nemen we Europese aandelen onder de loep, gaan we in op de belangrijkste rendementsfactoren binnen iedere cyclus en staan we stil bij de resultaten die actieve managers door de verschillende cycli heen hebben behaald. Ook leggen we uit waarom de meest recente cyclus zoveel uitdagingen heeft opgeleverd voor de meeste actieve managers. Tot slot helpt een analyse van de marktcyclus om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder actieve managers goed presteren. Figuur 1 toont de marktcycli van de afgelopen tien jaar die wij in kaart hebben gebracht. De periode sinds begin 2014 hebben we gekenmerkt als de zoektocht naar rendement. De lage obligatierentes en de zoektocht naar hoger renderende alternatieven zijn tendensen die al langer aan de gang zijn, maar de jacht op rendement is dit jaar tot nu toe de dominerende factor. Dit markeert een duidelijk omslagpunt ten opzichte van de vorige cyclus. Over Altis Altis Investment Management is een specialist op het gebied van selectie en monitoring van vermogensbeheerders. Wij construeren beleggingsportefeuilles die een breed scala aan beleggingscategorieën afdekken en samengesteld worden uit een efficiënte combinatie van zowel actieve beleggingsspecialisten als passieve beleggingsinstrumenten. De managerselectie is gebaseerd op voortdurende kwalitatieve en kwantitatieve analyse, ondersteund door een uniek monitoring systeem dat alle onderliggende posities analyseert van de meeste relevante vermogensbeheerders. Het selectieproces resulteert in een lijst van aanbevolen beheerders in vrijwel alle beleggingscategorieën en marktsegmenten. Figuur 1: Cumulatieve performance (in EUR) Marktcycli in de afgelopen 10 jaar Infrastructuurcyclus Kredietcrises Herstel Eurocrises Kwantitatieve 1. Infrastructuurcyclus Te hoge Authoriteiten Eurocrises, versoepeling naar rendement rende- 2. Kredietcrises 3. Herstel 4. Eurocrises 5. Kwantitatieve 6. Zoektocht versoepeling naar Aangevoerd Aangevoerd door door schuldenlast infrastructuurcyclus in opkomende van banken last van vertrouwen banken het vertrouwen Griekenland beginnen Stabiliteits- in teits-mechanisme Rente Rente op staats- op markten leidt tot crisis Griekenland stelt de markten leningen daalt Te hoge herstellen schulden-het Authoriteiten beginnen herstellen in Eurocrises, Europees Europees Stabili- ment de infrastructuurcyclus in opkomende leidt tot crisis Cyclische Out-performance van Out-perfor- stelt de markten door plannen voor QE mechanisme gerust leningen door daalt plannen marktenoutperformance van Outperformance cyclische Outperformance Cyclische Outperformance waardeaandelen en van grondstoffen defensieve van defensieve (materialen, (materialen, defensieve industrie) mance gerustvan Gemengde groep voor QEs presteren het best defensieve van cyclische industrie) Gemengde groep Outperformance van high-yield waardeaandelen presteren van high-yield aandelen en grondstoffen het best aandelen MSCI Europe TR Net MSCI Europe Small Cap TR Net Bron: Bloomberg, MSCI INVESTMENT MANAGEMENT

2 Resultaten van actieve managers door de cycli heen Uit een brede kring van meer dan 1000 Europese aandelenmanagers hebben wij een selecte, maar diverse groep van 50 actieve fundamentele managers gekozen die wij nauwgezetter volgen. Onze selectie is een mix van managers met waarde- en groeigerichte, en zowel offensieve als defensieve stijlen. Al deze managers beheren actieve portefeuilles met een tracking error van 3% tot 6%. We gebruiken deze groep als benchmark voor de managers van onze eigen shortlist. De groep van 50 bestaat uit managers met stabiele teams en goede track records. Van deze 50 managers hebben er 34 een track record van meer dan 10 jaar. Binnen onze selectie van 34 managers zijn de betere ( bovengemiddelde ) managers vanzelfsprekend relatief sterker vertegenwoordigd. Ook is er een zekere mate van survivorship bias. Voor deze analyse is dat echter geen onoverkomelijk obstakel. Wij willen immers alleen weten in welke perioden actieve managers het relatief goed hebben gedaan en in welke perioden zij het moeilijk hebben gehad. De vraag in hoeverre actieve managers het beter of slechter hebben gedaan valt buiten het kader van dit artikel. We zijn hier vooral geïnteresseerd in de richting van de performance van actieve managers tijdens bepaalde marktcycli. Figuur 2 toont de gemiddelde performance van onze representatieve selectie van 34 managers in iedere cyclus die wij voor de afgelopen tien jaar hebben gedefinieerd. De onderlinge verschillen tussen de sterkste out- en underperformers zijn niet bijzonder groot en de relatieve rendementen van de 34 managers zijn vrij regelmatig verdeeld. Gemiddeld deden de managers het beter dan de markt. Opvallend is dat zij op de bredere markt vooruitliepen tijdens alle stijgende markten en ook in de dalende markt van Tijdens de dieptepunten van de kredietcrises was hun performance slechts marginaal negatief. De zwakste periode was in feite de periode sinds het begin van dit jaar (2014). Dit is de enige fase waarin sprake was van een sterke underperformance. Figuur 2: Gemiddelde netto relatieve performance van 34 Europese aandelenmanagers versus de MSCI Europe TR Net Index voor elk van de eerder gedefinieerde cycli Cyclus Periode Markt Gemiddelde performance van actieve managers 1. Infrastructuurcyclus aug 04 mei 07 Stijgend Sterke outperformance* 2. Kredietcrises jun 07 mrt 09 Dalend Marginale underperformance** 3. Herstel (na de kredietcrises) apr 09 apr 11 Stijgend Outperformance 4. Eurocrises Mei 11 mei 12 Dalend Sterke outperformance 5. Kwantitatieve versoepeling jun 12 dec 13 Stijgend Outperformance 6. Zoektocht naar rendement jan 14 jul 14 Per saldo vlak Sterke underperformance 10-jarige cyclus als geheel aug 04 jul 14 Per saldo stijgend Outperformance * Sterk betekent een relatief rendement van meer dan 1% op jaarbasis ** Marginaal betekent een relatief rendement van minder dan 0,2% op jaarbasis Figuur 3: Performancebepalende factoren voor een selectie van Europese managers Cyclus Periode Performance 1. Infrastructuurcyclus aug 04 mei 07 Sterke outperformance + Nadruk op waardeaandelen en small caps 2. Kredietcrises jun 07 mrt 09 Marginale underperformance - Negatieve timing (te vroeg belegd in dalende aandelen) 3. Herstel apr 09 apr 11 Outperformance in cyclische, zoals duurzame consumentengoederen, industrie en IT 4. Eurocrises Mei 11 mei 12 Outperformance + Overwogen in kwaliteitsnamen (hogere, stabiele winstcijfers) 5. Kwantitatieve versoepeling jun 12 dec 13 Outperformance + Overwogen in cyclische + Overwogen in small caps - Nadruk op groei had negatief effect 6. Zoektocht naar rendement Bron: Datastream, MSCI, Altis jan 14 jul 14 Sterke underperformance. - Onderwogen in met hoog dividendrendement, zoals nutsbedrijven en energie - Overwogen in koersmomentum 2

3 Figuur 4: Rendementsbijdragen per factor voor het MSCI Europe universum in de verschillende marktcycli. Percentage rendement per factor en relevante periode Cycle Periode Lage vs hoge beta Lage vs hoge koers/ winst verhouding Laag vs hoog div. rendement Large vs Mid Caps Nutsbedrijven vs Markt 1. Infrastructuurcyclus aug 04 mei 07-19% 15% -27% -26% 43% 2. Kredietcrises jun 07 mrt 09 23% -12% 7% 11% 6% 3. Herstel apr 09 apr 11-57% -15% 38% -21% -41% 4. Eurocrises Mei 11 mei 12 40% -12% 22% 2% -11% 5. Kwantitatieve versoepeling jun 12 dec 13-25% 9% -3% -15% -20% 6. Zoektocht naar rendement jan 14 jul 14 2% 1% -12% 0% 15% Bron: Datastream, MSCI, Altis De resultaten van actieve managers ontleed Wij analyseerden de resultaten van een hypothetische, gelijk gewogen portefeuille met de 34 door ons geselecteerde managers. Figuur 3 toont de belangrijkste aandrijvers van de performance in iedere cyclus. Actieve managers hebben zich relatief goed aangepast aan de veranderende omstandigheden in de afgelopen tien jaar. De markten zijn uitermate volatiel geweest en hun performance in de diverse perioden werd bepaald door heel verschillende factoren. Wat opvalt, is de sterke underperformance in de laatste cyclus. Hierna gaan we in op de factoren die de markt aandrijven om beter te begrijpen onder welke marktomstandigheden actieve managers relatief betere resultaten behalen. Rendementsbepalende factoren per cyclus Wij voerden attributieanalyse uit voor de resultaten van de multi-manager portefeuille in iedere door ons omschreven marktcyclus. De bijdragen aan het behaalde resultaat van de belangrijkste factoren zijn samengevat in de tabel van figuur 4. Wat kunnen we hieruit opmaken? Uit de afwisselende perioden van risicobereidheid en risicoaversie die samenvielen met de elkaar in rap tempo opeenvolgende marktcycli in de afgelopen tien jaar, kunnen we afleiden dat bèta een sterke invloed heeft op de behaalde performance. Aandelen met een hoge bèta zijn aandelen waarvan de koersbeweging sterk gecorreleerd is aan de markt. In een stijgende markt doen aandelen met een hoge bèta het dus duidelijk beter. Ook het omgekeerde is het geval: in een dalende markt presteren aandelen met een lage bèta beter, omdat hun koers relatief minder sterk daalt. Stijlfactoren verklaren eveneens een groot deel van de resultaten. Waarde is doorgaans positief gecorreleerd aan aandelen met een hoge bèta. Deze koppeling hield echter geen stand tijdens de perioden van herstel in 2009 en De nutssector heeft een positieve correlatie met de rendementen van aandelen met een lage bèta. Aandelen van nutsbedrijven hebben een relatief zwak rendement geleverd, vooral tijdens crisisperioden in Europa, onder meer na politieke hervormingen zoals de sluiting van kernenergiecentrales in Duitsland. Is het deze keer anders? De periode sinds het begin van dit jaar is om een aantal redenen anders dan eerdere cycli: Meestal kunnen we een cyclus verklaren met behulp van een aantal typische factoren, zoals de hierboven besproken bèta of de waardefactor. De aandelenrendementen van dit jaar tot nu toe kunnen echter niet worden toegeschreven aan deze factoren. In vergelijking met voorgaande jaren is er nu sprake van een duidelijke trend waarbij aandelen met een hoog dividendrendement sterk vooruitlopen op laagrenderende aandelen. Deze hoog dividend aandelen kenden voorheen uiteraard ook al een goede koersontwikkeling, maar dit viel meestal samen met een sterke waardecyclus over de gehele linie. Sinds begin dit jaar lijkt dividendrendement de enige sterke aandrijver te zijn, terwijl andere waardefactoren nagenoeg geen rol hebben gespeeld. De aandelen van nutsbedrijven herstelden zich na een lange periode van underperformance. De cyclus die zich sinds begin 2014 heeft ontwikkeld is de meest uitdagende periode gebleken. Een meerderheid van 60% van de door ons geselecteerde 34 managers bleven achter bij de bredere markt. Ook de gemiddelde performance van deze groep managers was sterk negatief (gemiddeld -1,5%). Wij zien weinig groepskenmerken bij de winnaars en verliezers. In beide groepen vinden we zowel defensieve als offensieve managers, fundamentele en actieve managers, en managers met groei- en waardegerichte stijlen. De enige groep outperformers die zich duidelijk aftekent binnen het brede Europese universum bestaat uit managers die zich richten op een lage volatiliteit en een hoog dividendrendement. De factoren die we eerder hebben genoemd als aandrijvers van outperformance zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuilles van deze managers in de vorm van defensieve, 3

4 Figuur 5: Vergelijking van aandelen in de nutssector met alternatieve beleggingscategorieën vanuit de invalshoeken van een aandelenbelegger en een asset allocator. Type belegger Aandelen van Europese nutsbedrijven Alternatieve beleggingskeuze Uitkomsten Aandelenbelegger Asset Allocator Aandelen van Europese nutsbedrijven Koers/winst 15 Groei winst per aandeel <3% Koers/winstgroei 5 European Utility Sector Equities Dividendrendement 4,7% Bèta 0.8 Bron: MSCI, Barclays en Datastream. Gegevens per augustus 2014 Rest van de Europese aandelenmarkt Koers/winst 15 Groei winst per aandeel 10% Koers/winstgroei 5 Rest van de Europese aandelenmarkt Dividendrendement 3,4% Bèta 1 Europese bedrijfsobligaties Obligatierente 1,2% Rest van de aandelenmarkt biedt meer stijgingspotentieel bij vergelijkbare waardering. Een belegger die optimistisch is over de vooruitzichten voor aandelenmarkten; onderweging in nutsbedrijven Een asset allocator die op zoek is naar rendement zal nutsbedrijven aantrekkelijker vinden, vanwege de hogere rendementen en lagere bèta dan de rest van de aandelenmarkt. Aandelen van nutsbedrijven bieden betere rendementen dan bedrijfsobligaties hoogrenderende aandelen, zoals die van nutsbedrijven. Als we de complete Europese peergroep bekijken, dan is 75% van de managers sinds begin 2014 achtergebleven bij de MSCI Europe Index (zonder aftrek van kosten). 1 Dit staat in scherp contrast met het succes van actieve managers op de lange termijn. Gemeten over de afgelopen tien jaar was er sprake van een outperformance bij meer dan 50% van de Europese managers (zonder aftrek van kosten). De belangen van asset allocators lijken in de meest recente periode bepalend te zijn geweest voor de waarderingsniveaus van aandelen. In hun zoektocht naar rendement, aangemoedigd door de extreem lage rentestand in heel Europa, zien veel van deze beleggers defensieve, hoogrenderende aandelen, onder meer in de nutssector, als een interessant alternatief voor obligaties. In de onderstaande tabel zetten we de invalshoek van een aandelenbelegger tegenover die van een asset allocator. Deze twee typen beleggers hebben compleet verschillende invalshoeken: Een aandelenbelegger zou zeggen: de waarderingen van nutsbedrijven zijn vergelijkbaar met de rest van de markt (beiden hebben een koers-winstverhouding van 15). Nutsbedrijven bieden echter veel minder groeivooruitzichten dan de rest van de markt (de verwachte groei van de winst per aandeel is 3% voor nutsbedrijven en 10% voor de rest van de markt). De verhouding tussen koers en winstgroei is dus lager voor de rest van de markt dan voor nutsbedrijven. Voor de meeste aandelenbeleggers zijn nutsbedrijven daarom niet aantrekkelijk. Het overgrote merendeel van de actieve managers is dan ook onderwogen in deze sector. 1 Een asset allocator heeft een ander uitgangspunt. Deze belegger zou het rendement op bedrijfsobligaties vergelijken met het dividendrendement van aandelen in de nutssector en de rest van de markt. De aandelen van nutsbedrijven bieden een hoger dividendrendement dan beide alternatieven. Bovendien zijn de aandelen van nutsbedrijven minder gevoelig voor de bewegingen van de aandelenmarkt. Vooruitzichten Zal de cyclus waarin hoogrenderende defensieve aandelen voorop lopen aanhouden? Als de rente nog langer laag blijft, zullen aandelen met een hoog dividendrendement ongetwijfeld een aantrekkelijke beleggingscategorie blijven voor asset allocators, zo lang de ongewone situatie waarin dividendrendementen hoger zijn dan obligatierendementen blijft bestaan. Defensieve aandelen met een hoog dividendrendement zijn al jarenlang een populaire keuze onder asset allocators. Dit fenomeen is dus niet nieuw. De vraag naar andere klassieke, defensieve en hoogrenderende, zoals basisconsumentengoederen en gezondheidszorg, is sinds de kredietcrises zelfs zo sterk toegenomen dat de dividendrendementen daar al sinds jaren lager zijn dan het gemiddelde op de aandelenmarkt. Aandelen van nutsbedrijven lijken eigenlijk dus een tweede keus te zijn voor asset allocators. Winstgroei bepaalt naar onze mening uiteindelijk het rendement van aandelen op de lange termijn. Uit verscheidene studies en observaties blijkt dat de waarderingsverschillen tussen aandelen in het algemeen en tussen beleggingsstijlen momenteel vanuit historisch oogpunt klein zijn. In dit stadium zijn er volgens ons geen duidelijke argumenten voor een bepaalde stijl of richting in een volgende cyclus. Na de ongedifferentieerde koersbewegingen en de kleine waarde 4

5 ringsverschillen in de periode sinds begin dit jaar, is dit een goed klimaat voor stockpickers die oog hebben voor ondernemingen waarvan de winstverwachtingen op de lange termijn onder- of overschat zijn. In ons eigen Europese multi-manager fonds houden we daarom vast aan een qua stijl evenwichtig verdeelde portefeuille. Elk van de managers daarbinnen kan worden omschreven als een doelbewuste stockpicker. Conclusie In deze ALTIScope hebben we de cyclische patronen van de Europese aandelenmarkt in de laatste tien jaar onder de loep genomen. Onze belangrijkste conclusies zijn: Het aantal cycli en de sterk contrasterende ontwikkeling van aandelen met een lage en een hoge bèta zijn een afspiegeling van de afwisselende perioden van risicobereidheid en risicoaversie in het afgelopen decennium. De managers van Europese aandelenportefeuilles hebben relatief goede resultaten behaald en hebben goed ingespeeld op de veranderende dynamiek. Dit jaar verschilt van eerdere cycli. De meeste actieve managers hebben minder goed gepresteerd dan de bredere markt omdat de sterkst renderende aandelen ondervertegenwoordigd waren in hun portefeuilles. Aandelen met een hoog dividendrendement en aandelen van nutsbedrijven waren de belangrijkste aandrijvers in deze periode. Zolang de rente laag blijft, zullen asset allocators de aandelenkoersen blijven beïnvloeden. De waarderingsverschillen binnen de Europese aandelenmarkten zijn kleiner geworden. Dit biedt goede kansen voor stockpickers die oog hebben voor over- en onderschatte winstverwachtingen. Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 5

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Waar liggen nu beleggingskansen

Waar liggen nu beleggingskansen Waar liggen nu beleggingskansen En wat zijn de risico s? Bob Homan Valentijn van Nieuwenhuijzen Bob Homan Hoofd ING Investment Office Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofd Multi-Asset NN Investment Partners

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

ALTIScope. Achter de dynamiek van actief

ALTIScope. Achter de dynamiek van actief Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 1 nr.1 / April 2013 ALTIScope Achter de dynamiek van actief Per saldo toonden de meeste markten in het roerige jaar 2012 aanmerkelijke koerswinsten.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 184 miljard (per 30 juni 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

ALTIScope. Tijd voor cyclische waarden?

ALTIScope. Tijd voor cyclische waarden? Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 1 nr.2 / Juni 2013 ALTIScope Tijd voor cyclische waarden? Aandelenbeleggers kijken terug op een mooi jaar. Zo realiseerde de MSCI World Index over de

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen 2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen Fondsen die wereldwijd in zowel large cap groei- als large cap waardeaandelen beleggen (Morningstar categorie Global Large-Cap Blend) beleefden in 2011

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Technologie: op weg naar meer?

Technologie: op weg naar meer? Technologie: op weg naar meer? Technologieaandelen hebben de afgelopen jaren sterk gepresteerd. Zo sterk, dat sommigen spreken over een naderende bubbel. Volgens NN Investment Partners is dit echter niet

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

ALTIScope. Wat maakt een private equity-manager succesvol?

ALTIScope. Wat maakt een private equity-manager succesvol? Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 1 nr.3 / Augustus 213 ALTIScope Wat maakt een private equity-manager succesvol? Private equity, het beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Keuze maken, afwegingscriteria Wat zijn de mogelijke afwegingscriteria bij het maken van een keuze uit de mogelijke oplossingen binnen het beleggingsbeleid. Versie:2001-11-02

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2014 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Beleggingsstrategie Inkomen. Toelichting rendement 2017

Beleggingsstrategie Inkomen. Toelichting rendement 2017 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 oktober 2017, 17.15 uur Beleggingsstrategie Inkomen Toelichting rendement 2017 Het beleggingsresultaat van de aandelen in de beleggingsstrategie Inkomen staat

Nadere informatie