JAARVERSLAG. Vzw Argos Fochlaan 1/2a 8900 Ieper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Vzw Argos Fochlaan 1/2a 8900 Ieper 057 23 93 40 www.argosvzw.be"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN Missie en visie Ledenlijst Algemene Vergadering 4 2. PROJECTOPROEPEN TIBB III Cappuccino Outplacement Loopbaanbegeleiding 5 3. ACTIVITEITENVERSLAG Competentieversterking Beroepsopleiding Callcentermedewerker Beroepsopleiding Cappuccino Opleidingen Schoonmaakopleiding Westlandia Computerlessen Westlandia Diverse vomingen Stad, PWA en OCMW Wervik Mooi jezelf zijn Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Ergonomie Kennismaking met computer en internet Beginnerscursus Vervolgcursus Workshops computer Open-Learning Digibeet Uitgerookt? Technisch Nederlands voor anderstaligen: Sector II Nederlands voor anderstaligen Voortrajecten Dynamo Leerwerkbedrijf Werkperspectief-Argos Werkervaringsproject Move Sollicitatietraining Vorming Rechten en Plichten Vorming Sociale vaardigheden Nazorg COMMUNICATIE 28

3 1. ALGEMEEN 1.1 Missie en visie Onze missie De vereniging stelt zich tot doel de deelname te bevorderen aan het sociale, culturele, economische en educatieve leven van volwassenen in het algemeen en van sommige specifieke doelgroepen met maatschappelijke achterstelling in het bijzonder. Daartoe zal de vereniging, alleen of in samenwerking met derden, diensten verstrekken op het vlak van de organisatie van vormings- en opleidingsprojecten in het algemeen en van de creatie van activerings- en werkgelegenheidsprojecten in het bijzonder. Verder zal de vereniging beleidsadviezen kunnen formuleren en alle andere activiteiten ondernemen die met de realisatie van de doelstelling verband houden. Het werkgebied van de vereniging bevindt zich in hoofdzaak in de Westhoek en in de provincie West-Vlaanderen. Om de werking te versterken en te optimaliseren, kunnen ook initiatieven buiten het werkingsgebied worden genomen, zelfs grensoverschrijdend. Onze visie Samen verder kijken als partners De huidige partnerschappen worden versterkt en Argos vzw engageert zich om in te stappen in nieuwe en brede partnerschappen. Samen verder kijken met de deelnemer Argos vzw bouwt verder aan een laagdrempelige werking. We coachen onze deelnemers door middel van competentiegerichte evaluatie. 3 Samen verder kijken als team Er is een sterk HRM-beleid dat de medewerkers motiveert en stimuleert met garantie op een kwalitatieve dienstverlening. Samen verder kijken als lerende organisatie Onze expertise breiden we verder uit in belang van partner en deelnemer. We beheren de expertise en dragen deze over naar alle medewerkers. Samen verder kijken voor duurzaamheid Argos vzw integreert maatschappelijk verantwoord ondernemen in de werking.

4 1.2 Ledenlijst Algemene Vergadering Politieke vertegenwoordigers: Desomer Katrien (Voorzitter) Bouchaert Eveline Clabau Marc Cloet Marieke Gantois Christophe (vervangen door Shari Platteeuw) Moeyaert Mariola Six Nancy Verschoot Martine Deskundigen: Hoorelbeke Paul Delahaye Philippe Delaleeuw Leo Larnou Real Leroy Joseph (rekeningscommissaris) Ostyn Katleen Tydtgat Alexander Vandemaele Ann Vandermeersch Patrick (rekeningscommissaris) Vandevivere Els Verbeke Herman Verbeke Christine Verschoore Jef Breyne Jan Callebert Johan 4 Ledenlijst Dagelijks Bestuur Hoorelbeke Paul Delahaye Philippe Vandermeersch Patrick Breyne Jan Desomer Katrien

5 2. PROJECTOPROEPEN 2.1 TIBB III Begin mei werd er een bestek uitgeschreven door de VDAB voor de Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling naar werk 3. Argos (als penhouder) diende samen in met Loca Labora voor perceel West- Vlaanderen 2. Eind 2013 kregen we de goedkeuring van het dossier. De verschillende locaties werden verdeeld. Argos doet begeleidingen in Ieper en Veurne. Loca Labora neemt de begeleiding op zich voor Brugge, Oostende, Torhout en Blankenberge. Het volledige perceel heeft een toeleidingsgarantie van 570 koppen op jaarbasis. We gaan hiermee van start in Cappuccino 2014 Eind 2013 werden we door VDAB aangeschreven om een offerte in te dienen voor de opleiding Cappuccino in De Panne. Onze offerte werd niet weerhouden. 2.3 Outplacement In maart werd het bestek Outplacement in het kader van het sociaal interventiefonds van de VDAB gepubliceerd door VDAB. Argos heeft samen met Loca Labora ingediend voor deze oproep. Onze inschrijving werd niet weerhouden door VDAB. Ondertussen hebben 3 medewerkers van Argos het Certo Certificaat behaald voor outplacement en kunnen we op regelmatige basis outplacementbegeleiding aanbieden Loopbaanbegeleiding Begin juli werd het mandaat voor loopbaanbegeleiding goedgekeurd voor vzw Argos. Vanaf die datum zijn we een erkend loopbaanbegeleidingscentrum was een voorbereidende fase, vanaf 2014 gaan we van start met de bekendmaking van onze dienstverlening.

6 3. ACTIVITEITENVERSLAG 3.1 COMPETENTIEVERSTERKING Beroepsopleiding Callcentermedewerker Methodiek De arbeidsmarktgerichte beroepsopleiding callcentermedewerker werd georganiseerd in samenwerking met de VDAB. Ze ging van start op 4 februari De opleiding richt zich voornamelijk tot de kansengroepen (kortgeschoold, allochtoon, arbeidsgehandicapt of 50+ er) en duurt elf weken, inclusief drie weken stage. Om de uitval of stopzetting van cursisten te beperken, gaat er een strenge selectieprocedure (verschillende instaptesten en een motivatiegesprek) aan de opleiding vooraf. In de acht weken vorming worden de cursisten computervaardigheden bijgebracht (dactylo, , internet, Verkenner, Word, Excel, ) en communicatieve vaardigheden (telefoneren, klantgerichte communicatie, verkooptechnieken, klachtenbehandeling, sollicitatietraining). Hierbij wordt er op maat gewerkt. Voor iedere cursist wordt er een individueel opleidingsplan opgesteld zodat de competenties van de cursist maximaal worden benut en vergroot. Naast het uitdiepen van de vaardigheden is er doorheen de opleiding permanent oog voor (arbeids)attitudes. Na deze intensieve acht weken krijgen de cursisten de kans om het aangeleerde te consolideren tijdens een drie weken durende stage. Na de stage worden de cursisten ondersteund in hun zoektocht naar werk. Tevens werd er een tevredenheidsenquête afgenomen. Wanneer de gemiddelde scores minder dan 70% bedragen, worden verbeteringsacties uitgevoerd. In 2013 waren er geen scores beneden dit cijfer. De totale tevredenheidsscore bedroeg: 87%. 6

7 Resultaten Aantal aanmeldingen: 56 Aantal niet-starters: 42 (1 wegens ziek, 5 wegens werk, 8 wegens niet geslaagd instaptesten, 19 wegens geen interesse meer, 2 wegens start andere opleiding, 2 wegens afstand te groot, 5 wegens opleiding volzet) Aantal starters: 14 (85,7% behoort tot de kansengroepen) Aanwezigheden: 91,31% aanwezig, 1,7% gewettigd te laat, 0,6% ongewettigd te laat, 0,6% gewettigd afwezig, 1,2% ongewettigd afwezig, 6,89% ziekte Aantal afhakers: 4 (1 wegens langdurig ziek, 1 wegens orde en tucht, 2 op vraag klant) Aantal geslaagden: 9 (1 iemand was niet geslaagd wegens onvoldoende kennis) Aantal uitstroom: Beroepsopleiding Cappuccino Methodiek Cappuccino is een voltijdse, praktijkgerichte opleiding Medewerker Tearoom. In 2013 ging ze vanaf januari door in Ieper. Aan de opleiding namen minstens 80% werkzoekende personen uit de kansengroepen (laaggeschoold en/of persoon van allochtone afkomst en/of vijftig plusser) deel. Argos vzw kon rekenen op de steun van de VDAB voor de rekrutering van de werkzoekenden. Het doel is de werkzoekenden klaar te stomen in een job als keuken en/of zaalmedewerker in de horeca (tearoom, brasserie, taverne, ). De werkzoekenden volgen hiervoor acht weken praktijkgerichte les in een keuken met zaal met een stage van 4 weken. De opleiding is een samenwerking tussen de VDAB, het Volwassenonderwijs CVO & Cervo Go, de SERR en Argos vzw. Cappuccino bestaat uit volgende lesmodules: initiatie snacks en tearoom, snacks en tearoom vervolgmodule, basis zaal en ijsconsumptie. De lesgevers waren van het Volwassenonderwijs en zij zorgden ook voor de locatie. De praktijkgerichte modules worden afgewisseld met lessen sociale Vaardigheden, solliciteren, ergonomie, enz. gegeven voor Argos vzw. De VDAB stond in voor vorming HACCP en bier tappen. De cursisten zochten tijdens de lesweken, samen met vzw Argos, naar een geschikte stageplaats in de horeca, zo konden ze hun opgedane kennis toepassen in de praktijk. Argos vzw ondersteunde de werkzoekenden, gedurende zes maanden na de opleiding, in het vinden van een job op maat. 7 Resultaten Aantal aanmeldingen: 71 Aantal starters: 12 Aantal niet-starters 59 (opleiding was volzet) Aantal geslaagd : 11 (Reden niet geslaagd voor stage: verhuis Antwerpen en niet meer bereikbaar) Uitstroom: 60% Aanwezigheden: 93% aanwezig, 1% onwettig afwezig, 2% gewettigd afwezig, 4% ziekte

8 8

9 3.2 OPLEIDINGEN Schoonmaakopleiding voor Westlandia Methodiek In juli 2013 werden er voor Westlandia volgende modules uitgewerkt en gegeven aan het personeel van de poetsploeg: - sanitair poetsen - vloeronderhoud - ramen poetsen - machinaal poetsen. In augustus werd er een terugkomdag georganiseerd voor alle deelnemers. Resultaten Aantal aanmeldingen: 11 Aantal starters: 11 Aantal niet-starters: 0 Aantal geslaagd: 11 Aanwezigheden: 100% Computerlessen voor de werknemers van Westlandia Methodiek 9 In september en oktober werd er aan 15 werknemers van Westlandia computerles voor beginners gegeven. Dit waren 2 avondgroepen. Resultaten Aantal aanmeldingen: 15 Aantal starters: 15 Aantal niet-starters: 0 Aantal geslaagd : 15 Aanwezigheden: 97,5% aanwezig, 1,7% gewettigd afwezig, 0% onwettig afwezig, 0,8% ziekte Diverse vormingen voor de inwoners van Stad Wervik (samenwerking OCMW Wervik, PWA Wervik, Stad Wervik) Mooi jezelf zijn Inhoud In de spiegel kijken en je goed voelen. In deze vorming van 3 uur leren de deelnemers meer inzicht te krijgen in hun innerlijk als uiterlijk. Door interactieve oefeningen en stijladvies worden de deelnemers bewust van eigen zijn en kunnen en leren ze trots te zijn op wie ze zijn. Deze vorming vond plaats in het OCMW van Wervik.

10 Resultaten Aantal aanmeldingen: 3 Aantal starters: 3 Aantal niet-starters + reden: 0 Aantal geslaagd: 3 Aanwezigheden: 100% aanwezig Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Inhoud In deze vorming leren deelnemers slachtoffers eerste hulp bieden bij brandwonden, snijwonden, flauwte, bewusteloosheid, vergiftiging, breuken en andere kleine letsels. Deze vorming duurt 3 uur en wordt gegeven door opgeleide eerstehulpverleners van vzw Argos. Deze opleiding ging door in het OCMW van Wervik. Resultaten Aantal aanmeldingen: 10 Aantal starters: 10 Aantal niet-starters + reden: 0 Aantal geslaagd: 10 Aanwezigheden: 100% Ergonomie Inhoud 10 In deze vorming leren de deelnemers de oorzaken van rugpijn, rugvriendelijke hef- en tiltechnieken om taken goed uit te voeren en tips om ongevallen te voorkomen (preventief werken). Deze vorming vond plaats in het OCMW van Wervik en duurde 3 uur. Resultaten Aantal aanmeldingen: 5 Aantal starters: 5 Aantal niet-starters + reden: 0 Aantal geslaagd: 5 Aanwezigheden: 100%

11 3.2.4 Kennismaking met computer en internet Beginnerscursus Methodiek Ook in 2013 verzorgde Argos vzw terug de opleiding kennismaking met computer en internet. Er werden 5 groepen opgeleid van maximum 12 cursisten per groep. Ze leren werken met muis en toetsenbord, iets opzoeken op internet, basis tekstverwerker, een website bezoeken, een sturen, De opleiding loopt over 8 weken à rato van 3 uur per week. Op donderdagnamiddag kunnen de cursisten gratis komen oefenen onder begeleiding. Op die manier kunnen ook mensen zonder computer inoefenen wat ze in de les geleerd hebben. Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door de Stad Ieper, die het grote deel van de cursus subsidieert. De bijdrage voor de deelnemers bedraagt 25 euro. Het is de bedoeling om de digitale kloof te dichten en hiervoor verder blijvend te investeren. In het totaal werden 59 er mensen opgeleid. 11 Resultaten Aantal aanmeldingen: 76 Aantal niet-starters: 17 (10 wegens geen interesse meer, 3 wegens ziekte, 3 wegens niet- Ieperling, 1 wegens overleden) Aantal starters: 59 Aanwezigheden: 89,9% aanwezig, 6,5% gewettigd afwezig, 3,5 % afwezigheid door ziekte, 0,1% ongewettigd afwezig Aantal afhakers: 2 (wegens ziekte) Aantal geslaagden: 56 (3 niet geslaagd wegens te weinig aanwezig)

12 Vervolgcursus Methodiek De vervolgcursus voor gevorderden werd 1 keer ingericht in In deze cursus van 8 weken à rato van 3 uur per week diepen de deelnemers hun kennis verder uit en leren ze werken met Picasa (foto s bewerken), Publisher (wenskaartje maken), Facebook (sociale netwerksite), Windows Verkenner Resultaten Aantal aanmeldingen: 21 Aantal niet-starters: 9 (wegens volzet) Aantal starters: 12 Aanwezigheden: 100% Aantal afhakers: 0 Aantal geslaagden: 12 12

13 13

14 Workshops computer Methodiek In 2011 zijn we gestart met de workshops computer om beter te kunnen inspelen op de vraag van de computergeïnteresseerden. In 2013 werd dit verder uitgebreid. Elke workshop heeft een specifiek topic (bv. Facebook, fotoboek, Skype, Verkenner, een wenskaart maken, ). Daardoor kan men specifiek de lesinhoud kiezen waarnaar de interesse uitgaat. De bedoeling is om een aanzet te geven om de mensen te laten proeven van een bepaald thema en derhalve de zin op te wekken zich verder te verdiepen. Met 20 workshops van telkens 2 uur zijn er 161 mensen bereikt. Door de positieve reacties van gedreven cursisten krijgt dit project in 2014 zeker een vervolg. Resultaten Aantal aanmeldingen: 244 Aantal niet-starters: 83 (15 wegens ziek, 9 wegens volzet, 19 wegens geen interesse meer, 40 reden ongekend) Aantal starters: 161 Aanwezigheden: 100% Open-Learning Methodiek In samenwerking met de Stedelijke Seniorenraad en met de Stad Ieper werd dit initiatief opgezet voor senioren. Iedere donderdagnamiddag wordt de computerklas tussen 15 u. en 17 u. voorbehouden voor senioren en cursisten van CitizenFirst die er gratis onder begeleiding kunnen oefenen met de computer Digibeet Methodiek In 2013 ontwikkelde Argos een digitaal leerplatform in het kader van de oproep digitale inclusie van 2012: ICT inzetten om kansarmen sociaal en professioneel te activeren door POD Maatschappelijke integratie (onder leiding van Staatssecreatris Maggie De Block). Argos vzw merkt, door de jarenlange ervaring in het geven van computerlessen Kennismaking met computer en internet (project in samenwerking met Stad Ieper), twee belangrijke criteria bij het ontstaan van de digitale kloof, namelijk: een ongelijkheid in de toegang tot ICT-uitrusting; een ongelijkheid in de kennis van de computervaardigheden bij sommige groepen uit de samenleving. Hierbij denken wij vooral aan de kansengroepen: mensen met sociale beperkingen of moeilijkheden, kansarmen, kortgeschoolden, laaggeletterden, allochtonen, jongeren, 50+ ers, personen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. Digibeet.net is een website waarop duidelijke informatie, interactieve oefeningen, leermateriaal en beeldmateriaal kan gevonden worden over: - leren werken met computer en internet; - leren werken met het nieuwe e-loket van Stad Ieper; - leren werk vinden en solliciteren.

15 In het najaar van 2013 werden er verschillende testgroepen georganiseerd om de website op punt te stellen. 103 personen namen deel aan deze testgroepen. De deelnemers kwamen vooral uit de kansengroepen en gaven uitgebreide feedback over inhoud en gebruik van de website. De testgroepen werden georganiseerd in Argos en in Werkgroep Vorming en Aktie. Deze website zal vanaf 2014 gratis toegankelijk zijn voor iedereen die dit wenst en zullen er workshops georganiseerd worden door de Digidokter in de openbare computerruimtes van Stad Ieper om te leren werken met Digibeet Uitgerookt? Methodiek VIGeZ heeft, samen met de Logo s, een groepsmethodiek ontwikkeld die focust op mensen in armoede. Gedurende 16 weken gaan de deelnemers, samen met een tabakoloog (Leen Ballieu) en vormingswerker, op weg naar een rookvrij en gezonder leven. In Ieper werd er een samenwerking OCMW Argos vzw opgestart. Argos heeft de vorming gegeven. Tijdens de vormingssessies werd er uitgegaan van de interesses van de deelnemers. Onder andere: - Tai Chi - bezoek aan de diëtiste - gezond koken - bezoek aan de afdeling haartooi - gelaatsverzorging - 15 Resultaten Aantal aanmeldingen: 18 Aantal starters: 9 Aantal niet-starters: 9, de voornaamste redenen waren ziekte of geen interesse meer in de vorming Aantal geslaagd 4 van de 9 deelnemers hebben de opleiding volledig afgewerkt Aantal afhakers 5 mensen hebben afgehaakt : 3 wegens ziekte, 1 wegens tewerkstelling, van 1 iemand is de reden ongekend. Aanwezigheden: 82% aanwezig, 3% onwettig afwezig, 6% gewettigd afwezig, 9% ziekte

16 3.2.6 Technisch Nederlands voor anderstaligen: Sector II 16 Methodiek Deze opleiding is een schakelopleiding waarin er taalondersteuning wordt voorzien voor anderstaligen die een beroepsopleiding willen volgen of werk willen zoeken. Om te bepalen of de betrokkenen voldoende Nederlands beheersen om de schakelopleiding goed te volgen, moeten ze eerst slagen voor de Dominotest van de VDAB. De opleiding Technisch Nederlands voor anderstaligen richt zich op de secundaire sector. De cursisten krijgen vakspecifieke pakketten: horeca, elektriciteit, bouw, schoonmaak, metaal of transport. De voorwaarde om de cursus te mogen volgen is dat de cursisten als werkzoekende ingeschreven zijn en over een attest Nederlands 1.1 beschikken. Als de cursisten geslaagd zijn, krijgen ze hun getuigschrift van Sector II. Ze hebben dit attest nodig om een andere beroepsopleiding te kunnen volgen. De bedoeling van de opleiding is om een betere doorstroming te verkrijgen van allochtone volwassenen naar een specifieke beroepsopleiding of naar de arbeidsmarkt. De vervoersonkosten en de kosten voor kinderopvang worden terugbetaald door de VDAB. Resultaten Groep 1 Ieper: 25 februari juni 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 20 Aantal starters: 12 Aantal niet-starters + reden: 8 niet-starters: reden gekend door de VDAB Aantal geslaagd: 10 Reden niet-geslaagd: 1 cursist werd het land uitgewezen, 1 cursist daagde niet meer op (reden onbekend) Aanwezigheden: 87,23 % aanwezig, 1,05% onwettig afwezig, 8,4% gewettigd afwezig, 3,32% ziekte

17 Groep 2 Ieper: 16 september december 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 33 Aantal starters: 16 Aantal niet-starters + reden: 17 niet-starters: enkelen stonden op de wachtlijst omdat de groep volzet was, een deel was niet geslaagd voor de Domino-test en enkelen hadden ondertussen werk gevonden Aantal geslaagd: 9 (Reden niet-geslaagd: 6 cursisten hadden een onvoldoende score, 1 cursist werd het land uitgewezen) Aanwezigheden: 90,39% aanwezig, 0,5% onwettig afwezig, 5,75% gewettigd afwezig, 3,36% ziekte Groep 3 Ieper: 14 oktober januari 2014 Aantal aanmeldingen Argos: 14 Aantal starters: 9 Aantal niet-starters + reden: 5 niet-starters: wegens ziekte, wegens een andere opleiding, wegens tewerkstelling en 1 persoon is gestart in februari 2014 met een volgende groep Sector II Aantal geslaagd: 1 (Reden niet geslaagd: 4 cursisten wegens geen 80% van de lessen aanwezig, 2 cursisten wegens een onvoldoende score, 1 cursist stopgezet wegens orde en tucht en 1 cursist daagde niet meer op (reden onbekend) Aanwezigheden: 75,98% aanwezig, 2,97% onwettig afwezig, 8,9% gewettigd afwezig, 12,15% ziekte Nederlands voor anderstaligen Methodiek Dankzij de steun van de Stad Ieper, konden de lessen Nederlands in 2013 doorgaan. Er werd een opleiding Gevorderden 1 en een opleiding Gevorderden 2 gegeven. We geven vooral praktijkgericht Nederlands en gebruiken de boeken Zo gezegd. Eén niveau beslaat 18 weken en gaat 2 keer per week door à rato van 6 uur per week. In januari 2013 zijn we gestart met niveau 3 en niveau 5 - in september 2013 zijn we weer gestart met niveau 2 en niveau 4. Geslaagde cursisten gaan eind januari 2014 naar respectievelijk niveau 3 en niveau 5 door. Er zijn jaarplannen, instaptesten en eindtesten opgemaakt per niveau. Om de 6 weken wordt er een instapmoment voorzien, de cursisten moeten geslaagd zijn voor de instaptest om te kunnen starten. Om de 2 maanden voorzien we ook één consultmoment, dan worden de cursisten in gesprek met de instructeur individueel geëvalueerd en gevraagd naar hun welbevinden. Als cursisten meer dan 20% ongewettigd afwezig zijn, worden ze stopgezet. Gewettigde afwezigheden moeten altijd gestaafd worden met bewijsstukken. 17

18 Er werden extra activiteiten georganiseerd. Zo was er dit jaar onder andere een workshop drama voor anderstaligen, een uitwisseling met de cursisten van de opleiding callcenter, een interview met de ouderen van het rusthuis Sint Jozef en een fotozoektocht. Workshop drama voor anderstaligen Resultaten Gevorderden 1: 29 januari juni 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 24 Aantal starters: 14 Aantal niet-starters + reden: 10 wegens een onvoldoende score voor de instaptest, tewerkstelling of reden onbekend Aantal geslaagd: 8 (Reden niet geslaagd: 2 wegens een onvoldoende score + 4 personen zijn vroeger met de opleiding door een tewerkstelling of ander opleiding.) Aanwezigheden: 75,84% aanwezig, 9,52% onwettig afwezig, 12,7% gewettigd afwezig, 1,94% ziekte Gevorderden 2: 29 januari juni 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 15 Aantal starters: 14 Aantal niet-starters + reden: 1 persoon niet gestart wegens een tewerkstelling Aantal geslaagd: 6 (Reden niet geslaagd: 3 wegens een onvoldoende score voor de instaptest, 5 cursisten zijn vroeger gestopt met de opleiding (2 cursisten werden uitgewezen, 2 wegens tewerkstelling en 1 wegens ziekte) Aanwezigheden: 78,71% aanwezig, 1,93% onwettig afwezig, 13% gewettigd afwezig, 6,36% ziekte Gevorderden 1: 3 september januari 2014 Aantal aanmeldingen Argos: 40 Aantal starters: 26 Aantal niet-starters + reden: 14 personen reden: 6 wegens een onvoldoende score voor de instaptest, (3 personen werden doorverwezen naar Open School), 2 personen wegens een tewerkstelling, 2 wegens ziekte, 4 personen reden onbekend Aantal geslaagd: 11 (Reden niet geslaagd: 4 cursisten hadden een onvoldoende score + 11 cursisten zijn vroeger gestopt met de opleiding door een tewerkstelling of een ander opleiding.) Aanwezigheden: 67,87% aanwezig, 4,10% onwettig afwezig, 22,98% gewettigd afwezig, 5,05% ziekte 18

19 Gevorderden 2: 3 september januari 2014 Aantal aanmeldingen Argos: 33 Aantal starters: 24 Aantal niet-starters + reden: 9 personen reden: 2 personen hadden een onvoldoende score voor de instaptest, 1 persoon vond de klas te groot en ging Nederlands studeren via zelfstudie, 2 personen wegens tewerkstelling, 1 persoon wegens ziekte, 3 personen wegens een andere opleiding Aantal geslaagd: 14 (Reden niet geslaagd: 3 cursisten hadden een onvoldoende score + een deel is vroeger gestopt met de opleiding door een tewerkstelling of andere opleiding.) Aanwezigheden: 93,23% aanwezig, 4,13% onwettig afwezig, 1,17% gewettigd afwezig, 1,47% ziekte Dynamo: voortrajecten Methodiek Om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt verwachten werkgevers niet enkel de nodige technische kennis van een werknemer, maar ook de nodige sociale vaardigheden. Bij de meeste jongeren - uit het deeltijds onderwijs - ontbreken deze basisvaardigheden. Het betreft: stiptheid, motivatie, teamspirit, leren solliciteren, leren samenwerken, maar ook en vooral leren doorzetten. De jongeren uit het CLW Poperinge, die geen voltijdse betrekking hebben, komen12 uur naar de voortrajecten in Argos vzw om deze vaardigheden bij te schaven. De voortrajecten bestaan uit twee modules: de module basisvaardigheden en de module sollicitatievaardigheden. Het aanleren van deze vaardigheden gebeurt via verschillende opdrachten en werkervaring - de leerlingen gaan op regelmatige tijdstippen helpen bij Wijngoed Monteberg in Dranouter. Na elke opdracht wordt er zowel in groep als individueel feedback gegeven. Tijdens het verloop van het totale voortraject wordt de curve van het alterneringsplan opgevolgd zowel door de jongeren zelf als de begeleider. 19 De nadruk wordt gelegd op het individuele contact met de jongere. Er worden regelmatig evaluaties gepland. De jongere vult per trimester een zelfevaluatie in. Deze wordt besproken in een individueel gesprek met de voortrajectbegeleider. De zelfevaluatie wordt vergeleken met de observatie/evaluatie van de begeleiders. Na elke evaluatie worden aandachtspunten besproken waaraan de jongere moet werken.

20 Voor het derde jaar op rij werkte Argos vzw aan een project om de sociale vaardigheden van de jongeren uit het deeltijdse onderwijs te verbeteren. Dynamo van Argos vzw en Jez11 van Vereniging Ons Tehuis hebben dit jaar samengewerkt - het doel hiervan was om te leren samenwerken en sociale contacten te leggen. Jez11 biedt een trajectmatig begeleidingsaanbod van zes maanden aan meisjes tussen de 12 en 18 jaar met bijzondere jeugdbijstand. Gedurende enkele maanden werkten de jongeren rond zelfbeeld, sociale druk en uiterlijk met als motto: Wat de jongeren rond zich zien omtrent schoonheidsidealen en sociale verwachting zoals in modebladen, etalages en films, kunnen ze zelf ook. De jongeren zijn gekomen tot een eigen film, vertrekkend vanuit een promotiefilm van Abercrombie and Fitch waarin uiterlijk duidelijk centraal staat. Zichzelf in beeld brengen was een eerste stap, zichzelf laten zien een tweede stap. De groepscohesie en de onderlinge vriendschappen hebben ertoe geleid dat we tot een filmopname zijn gekomen waarin de jongeren zichzelf in al hun schoonheid laten zien. De film en de rest van het project werden op 25 april 13 voorgesteld aan ouders, begeleiders, leerkrachten, directie en andere geïnteresseerden. 20

21 Resultaten Schooljaar : januari 2013 juni 2013 Aantal aanmeldingen: 11 Aantal starters: 11 Aantal aanwezigheden: 60,54% aanwezigheden, 17,46% gewettigd afwezig, 21,99% onwettig afwezig Aantal stopgezet: 4 Aantal geslaagden: 10 Aantal doorstroom: 3 Aantal uitstroom: 1 Schooljaar : september 2013 december 2013 Aantal aanmeldingen: 21 Aantal starters: 21 Aantal aanwezigheden: 74,22% aanwezigheden, 9,08% gewettigd afwezig, 16,69% onwettig afwezig Aantal stopgezet: 1 Aantal geslaagden: 20 Aantal doorstroom: 5 Aantal uitstroom: 0 21

22 3.3 LEERWERKBEDRIJF WERKPERSPECTIEF-ARGOS Werkervaringsproject Move Move is een opleidings- en tewerkstellingsproject in de monumentensector dat enerzijds opleiding en werkervaring aanbiedt aan kansengroepen onder begeleiding van instructeurs en anderzijds willen wij een bijdrage leveren aan de zorg voor het cultuurhistorisch patrimonium in onze regio door aan interieurzorg te doen. Werkervaringsprogramma Het werkervaringsprogramma biedt langdurig werkzoekenden een begeleide competentieversterkende leerervaring. Move beschikte in 2013 over tien 4/5 wep+-plaatsen (8 voltijdse equivalenten) en vier voltijdse equivalenten art. 60. Het programma bestaat uit een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule die gericht is op de duurzame uitstroom van de doelgroepwerknemer naar de reguliere arbeidsmarkt. De doelgroepwerknemers worden na afloop van hun werkervaring zes maanden begeleid naar werk of een vervolgtraject. Vorming De doelgroepwerknemers krijgen tweewekelijks op woensdagvoormiddag vorming rond volgende onderwerpen: ergonomie, EHBO, deontologie, veiligheid, kwaliteiten van de poetsvrouw, opstellen van het huishoudelijk reglement, communicatie, ziekteverzuim, discriminatie en diversiteit. Deze vorming wordt in kleine groepjes van 5 à 6 personen gegeven. Werkoverleg Om de 3 maanden wordt er een werkoverleg georganiseerd. Het doel van het werkoverleg is dat we de werknemers meer willen betrekken bij de algemene werking van Argos en dat hun participatie in het project Move meer waarde krijgt. In het overleg komen volgende zaken aan bod: 22 praktische informatie over de werking; voorstelling van nieuwe initiatieven binnen Argos; poetsbeurtevaluaties door opdrachtgevers; knelpunten + verbetervoorstellen; tevredenheidsmeting onder de deelnemers.

23 Opdrachtgevers Move telt ondertussen 81 opdrachtgevers in de ruime regio rond Ieper. De meeste van onze opdrachtgevers zijn kerkfabrieken maar ook eigenaars en beheerders van monumenten, musea, stads- en gemeentebesturen en openbare besturen kunnen een beroep doen op onze ploeg. Wij voeren onder andere volgende taken uit: het verwijderen van spinnenwebben en stofnetten, het ontstoffen van meubilair, het zemen van stoelen, het poetsen van ramen en glazen deuren, het onderhoud van kaarsenbakken, het in de was zetten van meubilair, het poetsen van vloeren (machinaal of manueel), stofzuigen van tapijten, het onderhoud van het portaal, sacristie, doksaal, publieke ruimtes, 23 Op 31/12/2013 voerden wij opdrachten uit voor de opdrachtgevers hieronder (de onderlijnde plaatsen zijn nieuw sinds 2013). De onderhoudsbeurten situeren zich in volgende kerken en gebouwen: Ieper-centrum (14) Groot-Ieper (16) Heuvelland / Poperinge (6) Regio Diksmuide (12) Sint-Maartenskathedraal, Sint-Jacobskerk, Sint-Pieterskerk, Capucienenkerk, Sint-Georgeskerk, Kapel Wieltjesgracht, Sint-Niklaaskapel, De Spiegel, Drugspreventie, Openthuispleegzorg, Sint-Maartenskring, bezinningsruimte Zonnebeekseweg, Fenix, camping Jeugdstadion Sint-Michielskerk Boezinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brielen, Heilige Familiekerk Brandhoek, Sint-Janbaptistkerk Dikkebus, Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk Hollebeke, Sint-Janbaptistkerk Sint-Jan, Sint-Vedastuskerk Vlamertinge, Sint- Leonarduskerk Zuidschote, gemeentehuis Vlamertinge, OC Boezinge, Sint- Margarethakerk Geluveld, Sint-Barnabaskerk Noordschote, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zonnebeke, Sint-Rictrudiskerk Woesten, Onze-Lieve-Vrouwkerk Poelkapelle, Sint-Andreaskerk Bikschote Sint-Vedastuskerk Reningelst, Sint-Eligiuskerk Westouter, Sint-Niklaaskerk Mesen, Sint-Medarduskerk Wijtschate, Onze-Lieve-Vrouwkerk Poperinge, Sint-Janbaptistkerk Dranouter Sint-Wandregesiluskerk Beerst, Sint-Pieterskerk Esen, Sint-Niklaaskerk Leke, Sint- Bavokerk Merkem, Sint-Rictrudiskerk Reninge, Sint-Niklaaskerk Keiem, Sint- Martinuskerk Vladslo, Sint-Pieterskerk Lo, Kapel Langewaede Merkem, kapel Esen, kapel Reninge, Beauvent vzw Diksmuide

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10.

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10. De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels INHOUD 1. Nieuws van Antone 2. Infosessies 3. Opleidingen 4. Vacatures 5. In de kijker: Pendelbusproject 6. Actueel 7. Colofon 1.

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie