JAARVERSLAG. Vzw Argos Fochlaan 1/2a 8900 Ieper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Vzw Argos Fochlaan 1/2a 8900 Ieper 057 23 93 40 www.argosvzw.be"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN Missie en visie Ledenlijst Algemene Vergadering 4 2. PROJECTOPROEPEN TIBB III Cappuccino Outplacement Loopbaanbegeleiding 5 3. ACTIVITEITENVERSLAG Competentieversterking Beroepsopleiding Callcentermedewerker Beroepsopleiding Cappuccino Opleidingen Schoonmaakopleiding Westlandia Computerlessen Westlandia Diverse vomingen Stad, PWA en OCMW Wervik Mooi jezelf zijn Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Ergonomie Kennismaking met computer en internet Beginnerscursus Vervolgcursus Workshops computer Open-Learning Digibeet Uitgerookt? Technisch Nederlands voor anderstaligen: Sector II Nederlands voor anderstaligen Voortrajecten Dynamo Leerwerkbedrijf Werkperspectief-Argos Werkervaringsproject Move Sollicitatietraining Vorming Rechten en Plichten Vorming Sociale vaardigheden Nazorg COMMUNICATIE 28

3 1. ALGEMEEN 1.1 Missie en visie Onze missie De vereniging stelt zich tot doel de deelname te bevorderen aan het sociale, culturele, economische en educatieve leven van volwassenen in het algemeen en van sommige specifieke doelgroepen met maatschappelijke achterstelling in het bijzonder. Daartoe zal de vereniging, alleen of in samenwerking met derden, diensten verstrekken op het vlak van de organisatie van vormings- en opleidingsprojecten in het algemeen en van de creatie van activerings- en werkgelegenheidsprojecten in het bijzonder. Verder zal de vereniging beleidsadviezen kunnen formuleren en alle andere activiteiten ondernemen die met de realisatie van de doelstelling verband houden. Het werkgebied van de vereniging bevindt zich in hoofdzaak in de Westhoek en in de provincie West-Vlaanderen. Om de werking te versterken en te optimaliseren, kunnen ook initiatieven buiten het werkingsgebied worden genomen, zelfs grensoverschrijdend. Onze visie Samen verder kijken als partners De huidige partnerschappen worden versterkt en Argos vzw engageert zich om in te stappen in nieuwe en brede partnerschappen. Samen verder kijken met de deelnemer Argos vzw bouwt verder aan een laagdrempelige werking. We coachen onze deelnemers door middel van competentiegerichte evaluatie. 3 Samen verder kijken als team Er is een sterk HRM-beleid dat de medewerkers motiveert en stimuleert met garantie op een kwalitatieve dienstverlening. Samen verder kijken als lerende organisatie Onze expertise breiden we verder uit in belang van partner en deelnemer. We beheren de expertise en dragen deze over naar alle medewerkers. Samen verder kijken voor duurzaamheid Argos vzw integreert maatschappelijk verantwoord ondernemen in de werking.

4 1.2 Ledenlijst Algemene Vergadering Politieke vertegenwoordigers: Desomer Katrien (Voorzitter) Bouchaert Eveline Clabau Marc Cloet Marieke Gantois Christophe (vervangen door Shari Platteeuw) Moeyaert Mariola Six Nancy Verschoot Martine Deskundigen: Hoorelbeke Paul Delahaye Philippe Delaleeuw Leo Larnou Real Leroy Joseph (rekeningscommissaris) Ostyn Katleen Tydtgat Alexander Vandemaele Ann Vandermeersch Patrick (rekeningscommissaris) Vandevivere Els Verbeke Herman Verbeke Christine Verschoore Jef Breyne Jan Callebert Johan 4 Ledenlijst Dagelijks Bestuur Hoorelbeke Paul Delahaye Philippe Vandermeersch Patrick Breyne Jan Desomer Katrien

5 2. PROJECTOPROEPEN 2.1 TIBB III Begin mei werd er een bestek uitgeschreven door de VDAB voor de Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling naar werk 3. Argos (als penhouder) diende samen in met Loca Labora voor perceel West- Vlaanderen 2. Eind 2013 kregen we de goedkeuring van het dossier. De verschillende locaties werden verdeeld. Argos doet begeleidingen in Ieper en Veurne. Loca Labora neemt de begeleiding op zich voor Brugge, Oostende, Torhout en Blankenberge. Het volledige perceel heeft een toeleidingsgarantie van 570 koppen op jaarbasis. We gaan hiermee van start in Cappuccino 2014 Eind 2013 werden we door VDAB aangeschreven om een offerte in te dienen voor de opleiding Cappuccino in De Panne. Onze offerte werd niet weerhouden. 2.3 Outplacement In maart werd het bestek Outplacement in het kader van het sociaal interventiefonds van de VDAB gepubliceerd door VDAB. Argos heeft samen met Loca Labora ingediend voor deze oproep. Onze inschrijving werd niet weerhouden door VDAB. Ondertussen hebben 3 medewerkers van Argos het Certo Certificaat behaald voor outplacement en kunnen we op regelmatige basis outplacementbegeleiding aanbieden Loopbaanbegeleiding Begin juli werd het mandaat voor loopbaanbegeleiding goedgekeurd voor vzw Argos. Vanaf die datum zijn we een erkend loopbaanbegeleidingscentrum was een voorbereidende fase, vanaf 2014 gaan we van start met de bekendmaking van onze dienstverlening.

6 3. ACTIVITEITENVERSLAG 3.1 COMPETENTIEVERSTERKING Beroepsopleiding Callcentermedewerker Methodiek De arbeidsmarktgerichte beroepsopleiding callcentermedewerker werd georganiseerd in samenwerking met de VDAB. Ze ging van start op 4 februari De opleiding richt zich voornamelijk tot de kansengroepen (kortgeschoold, allochtoon, arbeidsgehandicapt of 50+ er) en duurt elf weken, inclusief drie weken stage. Om de uitval of stopzetting van cursisten te beperken, gaat er een strenge selectieprocedure (verschillende instaptesten en een motivatiegesprek) aan de opleiding vooraf. In de acht weken vorming worden de cursisten computervaardigheden bijgebracht (dactylo, , internet, Verkenner, Word, Excel, ) en communicatieve vaardigheden (telefoneren, klantgerichte communicatie, verkooptechnieken, klachtenbehandeling, sollicitatietraining). Hierbij wordt er op maat gewerkt. Voor iedere cursist wordt er een individueel opleidingsplan opgesteld zodat de competenties van de cursist maximaal worden benut en vergroot. Naast het uitdiepen van de vaardigheden is er doorheen de opleiding permanent oog voor (arbeids)attitudes. Na deze intensieve acht weken krijgen de cursisten de kans om het aangeleerde te consolideren tijdens een drie weken durende stage. Na de stage worden de cursisten ondersteund in hun zoektocht naar werk. Tevens werd er een tevredenheidsenquête afgenomen. Wanneer de gemiddelde scores minder dan 70% bedragen, worden verbeteringsacties uitgevoerd. In 2013 waren er geen scores beneden dit cijfer. De totale tevredenheidsscore bedroeg: 87%. 6

7 Resultaten Aantal aanmeldingen: 56 Aantal niet-starters: 42 (1 wegens ziek, 5 wegens werk, 8 wegens niet geslaagd instaptesten, 19 wegens geen interesse meer, 2 wegens start andere opleiding, 2 wegens afstand te groot, 5 wegens opleiding volzet) Aantal starters: 14 (85,7% behoort tot de kansengroepen) Aanwezigheden: 91,31% aanwezig, 1,7% gewettigd te laat, 0,6% ongewettigd te laat, 0,6% gewettigd afwezig, 1,2% ongewettigd afwezig, 6,89% ziekte Aantal afhakers: 4 (1 wegens langdurig ziek, 1 wegens orde en tucht, 2 op vraag klant) Aantal geslaagden: 9 (1 iemand was niet geslaagd wegens onvoldoende kennis) Aantal uitstroom: Beroepsopleiding Cappuccino Methodiek Cappuccino is een voltijdse, praktijkgerichte opleiding Medewerker Tearoom. In 2013 ging ze vanaf januari door in Ieper. Aan de opleiding namen minstens 80% werkzoekende personen uit de kansengroepen (laaggeschoold en/of persoon van allochtone afkomst en/of vijftig plusser) deel. Argos vzw kon rekenen op de steun van de VDAB voor de rekrutering van de werkzoekenden. Het doel is de werkzoekenden klaar te stomen in een job als keuken en/of zaalmedewerker in de horeca (tearoom, brasserie, taverne, ). De werkzoekenden volgen hiervoor acht weken praktijkgerichte les in een keuken met zaal met een stage van 4 weken. De opleiding is een samenwerking tussen de VDAB, het Volwassenonderwijs CVO & Cervo Go, de SERR en Argos vzw. Cappuccino bestaat uit volgende lesmodules: initiatie snacks en tearoom, snacks en tearoom vervolgmodule, basis zaal en ijsconsumptie. De lesgevers waren van het Volwassenonderwijs en zij zorgden ook voor de locatie. De praktijkgerichte modules worden afgewisseld met lessen sociale Vaardigheden, solliciteren, ergonomie, enz. gegeven voor Argos vzw. De VDAB stond in voor vorming HACCP en bier tappen. De cursisten zochten tijdens de lesweken, samen met vzw Argos, naar een geschikte stageplaats in de horeca, zo konden ze hun opgedane kennis toepassen in de praktijk. Argos vzw ondersteunde de werkzoekenden, gedurende zes maanden na de opleiding, in het vinden van een job op maat. 7 Resultaten Aantal aanmeldingen: 71 Aantal starters: 12 Aantal niet-starters 59 (opleiding was volzet) Aantal geslaagd : 11 (Reden niet geslaagd voor stage: verhuis Antwerpen en niet meer bereikbaar) Uitstroom: 60% Aanwezigheden: 93% aanwezig, 1% onwettig afwezig, 2% gewettigd afwezig, 4% ziekte

8 8

9 3.2 OPLEIDINGEN Schoonmaakopleiding voor Westlandia Methodiek In juli 2013 werden er voor Westlandia volgende modules uitgewerkt en gegeven aan het personeel van de poetsploeg: - sanitair poetsen - vloeronderhoud - ramen poetsen - machinaal poetsen. In augustus werd er een terugkomdag georganiseerd voor alle deelnemers. Resultaten Aantal aanmeldingen: 11 Aantal starters: 11 Aantal niet-starters: 0 Aantal geslaagd: 11 Aanwezigheden: 100% Computerlessen voor de werknemers van Westlandia Methodiek 9 In september en oktober werd er aan 15 werknemers van Westlandia computerles voor beginners gegeven. Dit waren 2 avondgroepen. Resultaten Aantal aanmeldingen: 15 Aantal starters: 15 Aantal niet-starters: 0 Aantal geslaagd : 15 Aanwezigheden: 97,5% aanwezig, 1,7% gewettigd afwezig, 0% onwettig afwezig, 0,8% ziekte Diverse vormingen voor de inwoners van Stad Wervik (samenwerking OCMW Wervik, PWA Wervik, Stad Wervik) Mooi jezelf zijn Inhoud In de spiegel kijken en je goed voelen. In deze vorming van 3 uur leren de deelnemers meer inzicht te krijgen in hun innerlijk als uiterlijk. Door interactieve oefeningen en stijladvies worden de deelnemers bewust van eigen zijn en kunnen en leren ze trots te zijn op wie ze zijn. Deze vorming vond plaats in het OCMW van Wervik.

10 Resultaten Aantal aanmeldingen: 3 Aantal starters: 3 Aantal niet-starters + reden: 0 Aantal geslaagd: 3 Aanwezigheden: 100% aanwezig Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Inhoud In deze vorming leren deelnemers slachtoffers eerste hulp bieden bij brandwonden, snijwonden, flauwte, bewusteloosheid, vergiftiging, breuken en andere kleine letsels. Deze vorming duurt 3 uur en wordt gegeven door opgeleide eerstehulpverleners van vzw Argos. Deze opleiding ging door in het OCMW van Wervik. Resultaten Aantal aanmeldingen: 10 Aantal starters: 10 Aantal niet-starters + reden: 0 Aantal geslaagd: 10 Aanwezigheden: 100% Ergonomie Inhoud 10 In deze vorming leren de deelnemers de oorzaken van rugpijn, rugvriendelijke hef- en tiltechnieken om taken goed uit te voeren en tips om ongevallen te voorkomen (preventief werken). Deze vorming vond plaats in het OCMW van Wervik en duurde 3 uur. Resultaten Aantal aanmeldingen: 5 Aantal starters: 5 Aantal niet-starters + reden: 0 Aantal geslaagd: 5 Aanwezigheden: 100%

11 3.2.4 Kennismaking met computer en internet Beginnerscursus Methodiek Ook in 2013 verzorgde Argos vzw terug de opleiding kennismaking met computer en internet. Er werden 5 groepen opgeleid van maximum 12 cursisten per groep. Ze leren werken met muis en toetsenbord, iets opzoeken op internet, basis tekstverwerker, een website bezoeken, een sturen, De opleiding loopt over 8 weken à rato van 3 uur per week. Op donderdagnamiddag kunnen de cursisten gratis komen oefenen onder begeleiding. Op die manier kunnen ook mensen zonder computer inoefenen wat ze in de les geleerd hebben. Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door de Stad Ieper, die het grote deel van de cursus subsidieert. De bijdrage voor de deelnemers bedraagt 25 euro. Het is de bedoeling om de digitale kloof te dichten en hiervoor verder blijvend te investeren. In het totaal werden 59 er mensen opgeleid. 11 Resultaten Aantal aanmeldingen: 76 Aantal niet-starters: 17 (10 wegens geen interesse meer, 3 wegens ziekte, 3 wegens niet- Ieperling, 1 wegens overleden) Aantal starters: 59 Aanwezigheden: 89,9% aanwezig, 6,5% gewettigd afwezig, 3,5 % afwezigheid door ziekte, 0,1% ongewettigd afwezig Aantal afhakers: 2 (wegens ziekte) Aantal geslaagden: 56 (3 niet geslaagd wegens te weinig aanwezig)

12 Vervolgcursus Methodiek De vervolgcursus voor gevorderden werd 1 keer ingericht in In deze cursus van 8 weken à rato van 3 uur per week diepen de deelnemers hun kennis verder uit en leren ze werken met Picasa (foto s bewerken), Publisher (wenskaartje maken), Facebook (sociale netwerksite), Windows Verkenner Resultaten Aantal aanmeldingen: 21 Aantal niet-starters: 9 (wegens volzet) Aantal starters: 12 Aanwezigheden: 100% Aantal afhakers: 0 Aantal geslaagden: 12 12

13 13

14 Workshops computer Methodiek In 2011 zijn we gestart met de workshops computer om beter te kunnen inspelen op de vraag van de computergeïnteresseerden. In 2013 werd dit verder uitgebreid. Elke workshop heeft een specifiek topic (bv. Facebook, fotoboek, Skype, Verkenner, een wenskaart maken, ). Daardoor kan men specifiek de lesinhoud kiezen waarnaar de interesse uitgaat. De bedoeling is om een aanzet te geven om de mensen te laten proeven van een bepaald thema en derhalve de zin op te wekken zich verder te verdiepen. Met 20 workshops van telkens 2 uur zijn er 161 mensen bereikt. Door de positieve reacties van gedreven cursisten krijgt dit project in 2014 zeker een vervolg. Resultaten Aantal aanmeldingen: 244 Aantal niet-starters: 83 (15 wegens ziek, 9 wegens volzet, 19 wegens geen interesse meer, 40 reden ongekend) Aantal starters: 161 Aanwezigheden: 100% Open-Learning Methodiek In samenwerking met de Stedelijke Seniorenraad en met de Stad Ieper werd dit initiatief opgezet voor senioren. Iedere donderdagnamiddag wordt de computerklas tussen 15 u. en 17 u. voorbehouden voor senioren en cursisten van CitizenFirst die er gratis onder begeleiding kunnen oefenen met de computer Digibeet Methodiek In 2013 ontwikkelde Argos een digitaal leerplatform in het kader van de oproep digitale inclusie van 2012: ICT inzetten om kansarmen sociaal en professioneel te activeren door POD Maatschappelijke integratie (onder leiding van Staatssecreatris Maggie De Block). Argos vzw merkt, door de jarenlange ervaring in het geven van computerlessen Kennismaking met computer en internet (project in samenwerking met Stad Ieper), twee belangrijke criteria bij het ontstaan van de digitale kloof, namelijk: een ongelijkheid in de toegang tot ICT-uitrusting; een ongelijkheid in de kennis van de computervaardigheden bij sommige groepen uit de samenleving. Hierbij denken wij vooral aan de kansengroepen: mensen met sociale beperkingen of moeilijkheden, kansarmen, kortgeschoolden, laaggeletterden, allochtonen, jongeren, 50+ ers, personen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. Digibeet.net is een website waarop duidelijke informatie, interactieve oefeningen, leermateriaal en beeldmateriaal kan gevonden worden over: - leren werken met computer en internet; - leren werken met het nieuwe e-loket van Stad Ieper; - leren werk vinden en solliciteren.

15 In het najaar van 2013 werden er verschillende testgroepen georganiseerd om de website op punt te stellen. 103 personen namen deel aan deze testgroepen. De deelnemers kwamen vooral uit de kansengroepen en gaven uitgebreide feedback over inhoud en gebruik van de website. De testgroepen werden georganiseerd in Argos en in Werkgroep Vorming en Aktie. Deze website zal vanaf 2014 gratis toegankelijk zijn voor iedereen die dit wenst en zullen er workshops georganiseerd worden door de Digidokter in de openbare computerruimtes van Stad Ieper om te leren werken met Digibeet Uitgerookt? Methodiek VIGeZ heeft, samen met de Logo s, een groepsmethodiek ontwikkeld die focust op mensen in armoede. Gedurende 16 weken gaan de deelnemers, samen met een tabakoloog (Leen Ballieu) en vormingswerker, op weg naar een rookvrij en gezonder leven. In Ieper werd er een samenwerking OCMW Argos vzw opgestart. Argos heeft de vorming gegeven. Tijdens de vormingssessies werd er uitgegaan van de interesses van de deelnemers. Onder andere: - Tai Chi - bezoek aan de diëtiste - gezond koken - bezoek aan de afdeling haartooi - gelaatsverzorging - 15 Resultaten Aantal aanmeldingen: 18 Aantal starters: 9 Aantal niet-starters: 9, de voornaamste redenen waren ziekte of geen interesse meer in de vorming Aantal geslaagd 4 van de 9 deelnemers hebben de opleiding volledig afgewerkt Aantal afhakers 5 mensen hebben afgehaakt : 3 wegens ziekte, 1 wegens tewerkstelling, van 1 iemand is de reden ongekend. Aanwezigheden: 82% aanwezig, 3% onwettig afwezig, 6% gewettigd afwezig, 9% ziekte

16 3.2.6 Technisch Nederlands voor anderstaligen: Sector II 16 Methodiek Deze opleiding is een schakelopleiding waarin er taalondersteuning wordt voorzien voor anderstaligen die een beroepsopleiding willen volgen of werk willen zoeken. Om te bepalen of de betrokkenen voldoende Nederlands beheersen om de schakelopleiding goed te volgen, moeten ze eerst slagen voor de Dominotest van de VDAB. De opleiding Technisch Nederlands voor anderstaligen richt zich op de secundaire sector. De cursisten krijgen vakspecifieke pakketten: horeca, elektriciteit, bouw, schoonmaak, metaal of transport. De voorwaarde om de cursus te mogen volgen is dat de cursisten als werkzoekende ingeschreven zijn en over een attest Nederlands 1.1 beschikken. Als de cursisten geslaagd zijn, krijgen ze hun getuigschrift van Sector II. Ze hebben dit attest nodig om een andere beroepsopleiding te kunnen volgen. De bedoeling van de opleiding is om een betere doorstroming te verkrijgen van allochtone volwassenen naar een specifieke beroepsopleiding of naar de arbeidsmarkt. De vervoersonkosten en de kosten voor kinderopvang worden terugbetaald door de VDAB. Resultaten Groep 1 Ieper: 25 februari juni 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 20 Aantal starters: 12 Aantal niet-starters + reden: 8 niet-starters: reden gekend door de VDAB Aantal geslaagd: 10 Reden niet-geslaagd: 1 cursist werd het land uitgewezen, 1 cursist daagde niet meer op (reden onbekend) Aanwezigheden: 87,23 % aanwezig, 1,05% onwettig afwezig, 8,4% gewettigd afwezig, 3,32% ziekte

17 Groep 2 Ieper: 16 september december 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 33 Aantal starters: 16 Aantal niet-starters + reden: 17 niet-starters: enkelen stonden op de wachtlijst omdat de groep volzet was, een deel was niet geslaagd voor de Domino-test en enkelen hadden ondertussen werk gevonden Aantal geslaagd: 9 (Reden niet-geslaagd: 6 cursisten hadden een onvoldoende score, 1 cursist werd het land uitgewezen) Aanwezigheden: 90,39% aanwezig, 0,5% onwettig afwezig, 5,75% gewettigd afwezig, 3,36% ziekte Groep 3 Ieper: 14 oktober januari 2014 Aantal aanmeldingen Argos: 14 Aantal starters: 9 Aantal niet-starters + reden: 5 niet-starters: wegens ziekte, wegens een andere opleiding, wegens tewerkstelling en 1 persoon is gestart in februari 2014 met een volgende groep Sector II Aantal geslaagd: 1 (Reden niet geslaagd: 4 cursisten wegens geen 80% van de lessen aanwezig, 2 cursisten wegens een onvoldoende score, 1 cursist stopgezet wegens orde en tucht en 1 cursist daagde niet meer op (reden onbekend) Aanwezigheden: 75,98% aanwezig, 2,97% onwettig afwezig, 8,9% gewettigd afwezig, 12,15% ziekte Nederlands voor anderstaligen Methodiek Dankzij de steun van de Stad Ieper, konden de lessen Nederlands in 2013 doorgaan. Er werd een opleiding Gevorderden 1 en een opleiding Gevorderden 2 gegeven. We geven vooral praktijkgericht Nederlands en gebruiken de boeken Zo gezegd. Eén niveau beslaat 18 weken en gaat 2 keer per week door à rato van 6 uur per week. In januari 2013 zijn we gestart met niveau 3 en niveau 5 - in september 2013 zijn we weer gestart met niveau 2 en niveau 4. Geslaagde cursisten gaan eind januari 2014 naar respectievelijk niveau 3 en niveau 5 door. Er zijn jaarplannen, instaptesten en eindtesten opgemaakt per niveau. Om de 6 weken wordt er een instapmoment voorzien, de cursisten moeten geslaagd zijn voor de instaptest om te kunnen starten. Om de 2 maanden voorzien we ook één consultmoment, dan worden de cursisten in gesprek met de instructeur individueel geëvalueerd en gevraagd naar hun welbevinden. Als cursisten meer dan 20% ongewettigd afwezig zijn, worden ze stopgezet. Gewettigde afwezigheden moeten altijd gestaafd worden met bewijsstukken. 17

18 Er werden extra activiteiten georganiseerd. Zo was er dit jaar onder andere een workshop drama voor anderstaligen, een uitwisseling met de cursisten van de opleiding callcenter, een interview met de ouderen van het rusthuis Sint Jozef en een fotozoektocht. Workshop drama voor anderstaligen Resultaten Gevorderden 1: 29 januari juni 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 24 Aantal starters: 14 Aantal niet-starters + reden: 10 wegens een onvoldoende score voor de instaptest, tewerkstelling of reden onbekend Aantal geslaagd: 8 (Reden niet geslaagd: 2 wegens een onvoldoende score + 4 personen zijn vroeger met de opleiding door een tewerkstelling of ander opleiding.) Aanwezigheden: 75,84% aanwezig, 9,52% onwettig afwezig, 12,7% gewettigd afwezig, 1,94% ziekte Gevorderden 2: 29 januari juni 2013 Aantal aanmeldingen Argos: 15 Aantal starters: 14 Aantal niet-starters + reden: 1 persoon niet gestart wegens een tewerkstelling Aantal geslaagd: 6 (Reden niet geslaagd: 3 wegens een onvoldoende score voor de instaptest, 5 cursisten zijn vroeger gestopt met de opleiding (2 cursisten werden uitgewezen, 2 wegens tewerkstelling en 1 wegens ziekte) Aanwezigheden: 78,71% aanwezig, 1,93% onwettig afwezig, 13% gewettigd afwezig, 6,36% ziekte Gevorderden 1: 3 september januari 2014 Aantal aanmeldingen Argos: 40 Aantal starters: 26 Aantal niet-starters + reden: 14 personen reden: 6 wegens een onvoldoende score voor de instaptest, (3 personen werden doorverwezen naar Open School), 2 personen wegens een tewerkstelling, 2 wegens ziekte, 4 personen reden onbekend Aantal geslaagd: 11 (Reden niet geslaagd: 4 cursisten hadden een onvoldoende score + 11 cursisten zijn vroeger gestopt met de opleiding door een tewerkstelling of een ander opleiding.) Aanwezigheden: 67,87% aanwezig, 4,10% onwettig afwezig, 22,98% gewettigd afwezig, 5,05% ziekte 18

19 Gevorderden 2: 3 september januari 2014 Aantal aanmeldingen Argos: 33 Aantal starters: 24 Aantal niet-starters + reden: 9 personen reden: 2 personen hadden een onvoldoende score voor de instaptest, 1 persoon vond de klas te groot en ging Nederlands studeren via zelfstudie, 2 personen wegens tewerkstelling, 1 persoon wegens ziekte, 3 personen wegens een andere opleiding Aantal geslaagd: 14 (Reden niet geslaagd: 3 cursisten hadden een onvoldoende score + een deel is vroeger gestopt met de opleiding door een tewerkstelling of andere opleiding.) Aanwezigheden: 93,23% aanwezig, 4,13% onwettig afwezig, 1,17% gewettigd afwezig, 1,47% ziekte Dynamo: voortrajecten Methodiek Om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt verwachten werkgevers niet enkel de nodige technische kennis van een werknemer, maar ook de nodige sociale vaardigheden. Bij de meeste jongeren - uit het deeltijds onderwijs - ontbreken deze basisvaardigheden. Het betreft: stiptheid, motivatie, teamspirit, leren solliciteren, leren samenwerken, maar ook en vooral leren doorzetten. De jongeren uit het CLW Poperinge, die geen voltijdse betrekking hebben, komen12 uur naar de voortrajecten in Argos vzw om deze vaardigheden bij te schaven. De voortrajecten bestaan uit twee modules: de module basisvaardigheden en de module sollicitatievaardigheden. Het aanleren van deze vaardigheden gebeurt via verschillende opdrachten en werkervaring - de leerlingen gaan op regelmatige tijdstippen helpen bij Wijngoed Monteberg in Dranouter. Na elke opdracht wordt er zowel in groep als individueel feedback gegeven. Tijdens het verloop van het totale voortraject wordt de curve van het alterneringsplan opgevolgd zowel door de jongeren zelf als de begeleider. 19 De nadruk wordt gelegd op het individuele contact met de jongere. Er worden regelmatig evaluaties gepland. De jongere vult per trimester een zelfevaluatie in. Deze wordt besproken in een individueel gesprek met de voortrajectbegeleider. De zelfevaluatie wordt vergeleken met de observatie/evaluatie van de begeleiders. Na elke evaluatie worden aandachtspunten besproken waaraan de jongere moet werken.

20 Voor het derde jaar op rij werkte Argos vzw aan een project om de sociale vaardigheden van de jongeren uit het deeltijdse onderwijs te verbeteren. Dynamo van Argos vzw en Jez11 van Vereniging Ons Tehuis hebben dit jaar samengewerkt - het doel hiervan was om te leren samenwerken en sociale contacten te leggen. Jez11 biedt een trajectmatig begeleidingsaanbod van zes maanden aan meisjes tussen de 12 en 18 jaar met bijzondere jeugdbijstand. Gedurende enkele maanden werkten de jongeren rond zelfbeeld, sociale druk en uiterlijk met als motto: Wat de jongeren rond zich zien omtrent schoonheidsidealen en sociale verwachting zoals in modebladen, etalages en films, kunnen ze zelf ook. De jongeren zijn gekomen tot een eigen film, vertrekkend vanuit een promotiefilm van Abercrombie and Fitch waarin uiterlijk duidelijk centraal staat. Zichzelf in beeld brengen was een eerste stap, zichzelf laten zien een tweede stap. De groepscohesie en de onderlinge vriendschappen hebben ertoe geleid dat we tot een filmopname zijn gekomen waarin de jongeren zichzelf in al hun schoonheid laten zien. De film en de rest van het project werden op 25 april 13 voorgesteld aan ouders, begeleiders, leerkrachten, directie en andere geïnteresseerden. 20

21 Resultaten Schooljaar : januari 2013 juni 2013 Aantal aanmeldingen: 11 Aantal starters: 11 Aantal aanwezigheden: 60,54% aanwezigheden, 17,46% gewettigd afwezig, 21,99% onwettig afwezig Aantal stopgezet: 4 Aantal geslaagden: 10 Aantal doorstroom: 3 Aantal uitstroom: 1 Schooljaar : september 2013 december 2013 Aantal aanmeldingen: 21 Aantal starters: 21 Aantal aanwezigheden: 74,22% aanwezigheden, 9,08% gewettigd afwezig, 16,69% onwettig afwezig Aantal stopgezet: 1 Aantal geslaagden: 20 Aantal doorstroom: 5 Aantal uitstroom: 0 21

22 3.3 LEERWERKBEDRIJF WERKPERSPECTIEF-ARGOS Werkervaringsproject Move Move is een opleidings- en tewerkstellingsproject in de monumentensector dat enerzijds opleiding en werkervaring aanbiedt aan kansengroepen onder begeleiding van instructeurs en anderzijds willen wij een bijdrage leveren aan de zorg voor het cultuurhistorisch patrimonium in onze regio door aan interieurzorg te doen. Werkervaringsprogramma Het werkervaringsprogramma biedt langdurig werkzoekenden een begeleide competentieversterkende leerervaring. Move beschikte in 2013 over tien 4/5 wep+-plaatsen (8 voltijdse equivalenten) en vier voltijdse equivalenten art. 60. Het programma bestaat uit een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule die gericht is op de duurzame uitstroom van de doelgroepwerknemer naar de reguliere arbeidsmarkt. De doelgroepwerknemers worden na afloop van hun werkervaring zes maanden begeleid naar werk of een vervolgtraject. Vorming De doelgroepwerknemers krijgen tweewekelijks op woensdagvoormiddag vorming rond volgende onderwerpen: ergonomie, EHBO, deontologie, veiligheid, kwaliteiten van de poetsvrouw, opstellen van het huishoudelijk reglement, communicatie, ziekteverzuim, discriminatie en diversiteit. Deze vorming wordt in kleine groepjes van 5 à 6 personen gegeven. Werkoverleg Om de 3 maanden wordt er een werkoverleg georganiseerd. Het doel van het werkoverleg is dat we de werknemers meer willen betrekken bij de algemene werking van Argos en dat hun participatie in het project Move meer waarde krijgt. In het overleg komen volgende zaken aan bod: 22 praktische informatie over de werking; voorstelling van nieuwe initiatieven binnen Argos; poetsbeurtevaluaties door opdrachtgevers; knelpunten + verbetervoorstellen; tevredenheidsmeting onder de deelnemers.

23 Opdrachtgevers Move telt ondertussen 81 opdrachtgevers in de ruime regio rond Ieper. De meeste van onze opdrachtgevers zijn kerkfabrieken maar ook eigenaars en beheerders van monumenten, musea, stads- en gemeentebesturen en openbare besturen kunnen een beroep doen op onze ploeg. Wij voeren onder andere volgende taken uit: het verwijderen van spinnenwebben en stofnetten, het ontstoffen van meubilair, het zemen van stoelen, het poetsen van ramen en glazen deuren, het onderhoud van kaarsenbakken, het in de was zetten van meubilair, het poetsen van vloeren (machinaal of manueel), stofzuigen van tapijten, het onderhoud van het portaal, sacristie, doksaal, publieke ruimtes, 23 Op 31/12/2013 voerden wij opdrachten uit voor de opdrachtgevers hieronder (de onderlijnde plaatsen zijn nieuw sinds 2013). De onderhoudsbeurten situeren zich in volgende kerken en gebouwen: Ieper-centrum (14) Groot-Ieper (16) Heuvelland / Poperinge (6) Regio Diksmuide (12) Sint-Maartenskathedraal, Sint-Jacobskerk, Sint-Pieterskerk, Capucienenkerk, Sint-Georgeskerk, Kapel Wieltjesgracht, Sint-Niklaaskapel, De Spiegel, Drugspreventie, Openthuispleegzorg, Sint-Maartenskring, bezinningsruimte Zonnebeekseweg, Fenix, camping Jeugdstadion Sint-Michielskerk Boezinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brielen, Heilige Familiekerk Brandhoek, Sint-Janbaptistkerk Dikkebus, Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk Hollebeke, Sint-Janbaptistkerk Sint-Jan, Sint-Vedastuskerk Vlamertinge, Sint- Leonarduskerk Zuidschote, gemeentehuis Vlamertinge, OC Boezinge, Sint- Margarethakerk Geluveld, Sint-Barnabaskerk Noordschote, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zonnebeke, Sint-Rictrudiskerk Woesten, Onze-Lieve-Vrouwkerk Poelkapelle, Sint-Andreaskerk Bikschote Sint-Vedastuskerk Reningelst, Sint-Eligiuskerk Westouter, Sint-Niklaaskerk Mesen, Sint-Medarduskerk Wijtschate, Onze-Lieve-Vrouwkerk Poperinge, Sint-Janbaptistkerk Dranouter Sint-Wandregesiluskerk Beerst, Sint-Pieterskerk Esen, Sint-Niklaaskerk Leke, Sint- Bavokerk Merkem, Sint-Rictrudiskerk Reninge, Sint-Niklaaskerk Keiem, Sint- Martinuskerk Vladslo, Sint-Pieterskerk Lo, Kapel Langewaede Merkem, kapel Esen, kapel Reninge, Beauvent vzw Diksmuide

1. Algemeen 4. 2. Projectoproepen 11. 2.1 Loopbaandiversiteitsplan 11 2.2 Cappuccino (VDAB) 11 2.3 Oriëntering van werkzoekenden (VDAB) 12

1. Algemeen 4. 2. Projectoproepen 11. 2.1 Loopbaandiversiteitsplan 11 2.2 Cappuccino (VDAB) 11 2.3 Oriëntering van werkzoekenden (VDAB) 12 Jaarverslag 2014 Inhoudstafel 1. Algemeen 4 1.1 Missie, visie en waarden vzw Argos 4 1.2 Ledenlijst Algemene Vergadering 8 1.3 Personeel 9 1.4 Gevolgde opleidingen 9 1.5 Mandaten 9 1.6 Kernresultaten 10

Nadere informatie

vzw Argos - Fochlaan 1/2a 8900 Ieper - (057)23 93 40 - argosvzw@argosvzw.be - www.argosvzw.be JAARVERSLAG 2015

vzw Argos - Fochlaan 1/2a 8900 Ieper - (057)23 93 40 - argosvzw@argosvzw.be - www.argosvzw.be JAARVERSLAG 2015 vzw Argos - Fochlaan 1/2a 8900 Ieper - (057)23 93 0 - argosvzw@argosvzw.be - www.argosvzw.be JAARVERSLAG 2015 INHOUD 1 WERKING Missie, visie, waarden en doelstelling Bestuur, mandaten Personeel, VTO Vorming

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

Nederlands voor anderstaligen

Nederlands voor anderstaligen anderstaligen Sterrenkundelaan 14, Bergensesteenweg 1440, 1070 Brussel anderstaligen Voor wie zijn de opleidingen Nederlands? Je bent een anderstalige werkzoekende en je hebt al wat basiskennis Nederlands,

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf Alveringem 135 135 Alveringem 47 47 Beveren 19 19 Gijverinkhove 12 12 Hoogstade 10 10 Izenberge 7 7 Leisele 24 24 Stavele 16 16 Anzegem 8 222 230 Anzegem 69 69 Gijzelbrechtegem 3 3 Ingooigem 43 43 Kaster

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer:

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Vooropleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden en jongeren. Het opleidingsprogramma bevat 4 grote modules:

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 549 997 1.336 2.130 868 1.228 1 8.592 15.701 Alveringem 50 91 141 Alveringem 45 45 Sint-Rijkers 2 0 2 Hoogstade 7 4 11 Leisele 25 0 25 Izenberge 7 0 7 Gijverinkhove 9 3 12 Stavele

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Bus Diksmuide 8u45 12u10 16u30. Bus Houthulst 8u35 12u10 16u30. Bus Ichtegem Eernegem 8u35 12u05 16u30. Bus Ieper 8u35 12u10 16u30

Bus Diksmuide 8u45 12u10 16u30. Bus Houthulst 8u35 12u10 16u30. Bus Ichtegem Eernegem 8u35 12u05 16u30. Bus Ieper 8u35 12u10 16u30 Openbaar vervoer: bus en treinverbindingen (maart 2012) Openbaar vervoer Aankomstuur Vertrek uit school 's middags Vertrek uit school 's avonds Belbus Diksmuide 8u50 12u15 16u30 Belbus Koekelare Ichtegem

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Belbus Koekelare-Ichtegem. 8.35u 12.15u 16.30u. Belbus Torhout. 8.35u 12.10u 16.05u of 17.00u. Bus Diksmuide 8.45u 12.10u 16.30u

Belbus Koekelare-Ichtegem. 8.35u 12.15u 16.30u. Belbus Torhout. 8.35u 12.10u 16.05u of 17.00u. Bus Diksmuide 8.45u 12.10u 16.30u Openbaar vervoer: bus- en treinverbindingen (januari 2013) Openbaar vervoer Aankomstuur Vertrek uit school 's middags Vertrek uit school 's avonds Belbus 8.50u 12.15u 16.30u Belbus Koekelare- Belbus 8.35u

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Deelanalyse C Leeftijdscategorie 5+ jaar Netto-migratie 5+ jarigen 5 5-5 - -5 3 Immigratie 44

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Wijzigingen aan de West-Vlaamse gemeenten en aan hun grenzen Chronologisch overzicht

Wijzigingen aan de West-Vlaamse gemeenten en aan hun grenzen Chronologisch overzicht Wijzigingen aan de West-Vlaamse gemeenten en aan hun grenzen Chronologisch overzicht datum omschrijving totaal aantal gemeenten vanaf 1789 vaststelling van de gemeenten en bepaling van hun grenzen 251

Nadere informatie

Voorstelling door Chantal Lefever Directeur 16 December 2009

Voorstelling door Chantal Lefever Directeur 16 December 2009 Voorstelling door Chantal Lefever Directeur 16 December 2009 Ontstaan in 2009 Opgericht door de sociale partners Voor alle werkgevers en werknemers onder het Paritair Subcomité 322.01 Missie: Ontwikkeling

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Kansen bieden aan (kans)arme personen: - tot ontmoeting en het verwerven van eigenwaarde

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de. schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW

Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de. schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW 1 2 Wie zijn we? Seniornet Vlaanderen is een vzw met Ø gepensioneerde vrijwilligers die Ø over heel Vlaanderen Ø les geven over computer, de digitale snelweg en hoe die ons leven kunnen verrijken. We doen

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen Werkt 2, 2007 performant in tewerkstelling kansengroepen Ilse Van Houtteghem Coördinator sociale economie, POM presteert goed op gebied van de tewerkstelling van kansengroepen. Dit blijkt uit de pas verschenen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan?

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan? Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 1 8/06/2016 1.5. Beschrijving van de percelen Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches basisopleiding bouw vzw Groep Intro - Kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) - Allochtonen - 50+ers Iedere cursist maakt bij intake een keuze voor een bepaald beroep:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Burgerlijke Stand. Indices. Oud bestand ( ) / L.

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Burgerlijke Stand. Indices. Oud bestand ( ) / L. BE-A0512_106471_104419_DUT Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Burgerlijke Stand. Indices. Oud bestand (1802-1870) / L. Heerwegh Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Hoe het er zal uitzien

Hoe het er zal uitzien Datum vergadering: 8 december 2011 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Ann Bulcaen (RTC West-Vlaanderen), Lieven Malfait (VHTI), Inge Struyve (VHTI), Geert Claeys (VHTI), Ronny Mees (VHTI),

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0172 26-11-2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Geïntegreerde opleiding wegenbouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE

HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE EERSTE SEMESTER 2014-2015 BEROEPSOPLEIDING: BASISCURSUS SCHILDEREN In deze cursus leer gedurende 40 lesuren hoe je een ruimte in een huis op een correcte manier

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

TBS: waardevolle tool in WEP+? werkervaring. ontstaan in 1991; een zelfstandige vzw sinds 1999

TBS: waardevolle tool in WEP+? werkervaring. ontstaan in 1991; een zelfstandige vzw sinds 1999 TBS: waardevolle tool in WEP+? 1 Situering ATEL wat / historiek ATEL (www.atel.be) = een opleidings en projectorganisatie prioritair gericht op het versterken van ICT, administratieve en communicatieve

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E)

Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E) Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail:

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail: Lokale Sociale Kaart: SERR Westhoek P a g i n a 1 Lijst van lokale hulpverleningsinstanties naar wie kan worden doorverwezen bij financiële en sociale problemen Opmerking: Deze lijst is een werkdocument

Nadere informatie

We vragen jouw de rubriek persoonlijke gegevens en gezinssituatie op deze pagina zelf al eens in te vullen: Intakeformulier

We vragen jouw de rubriek persoonlijke gegevens en gezinssituatie op deze pagina zelf al eens in te vullen: Intakeformulier + DOne+ staat voor Doorstroom naar het normale economische circuit. Het is een traject tijdens jouw tewerkstelling in de sociale economie met als doelstelling een duurzame job in de gewone normale economie.

Nadere informatie

digidak Derde leeftijd digitaal

digidak Derde leeftijd digitaal digidak Derde leeftijd digitaal SPK Streekontwikkelingsorganisatie regio Kempen Ontstaan 1988 Werkgevers/Werknemers/Beleid Projectenorganisatie Creatieve kennisregio Innovatieve welzijnsregio Groene belevingsregio

Nadere informatie

Vanuit een probleemboom

Vanuit een probleemboom VAN SEC NAAR REC Vanuit een probleemboom ontwikkelden we een doelenboom Wie waagt de sprong? De sprong van SEC naar REC wagen doe je niet zomaar. Veel SEC-medewerkers hebben reeds lang niet meer gesolliciteerd.

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE 2013

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE 2013 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie