Thema 4: Competentiemanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 4: Competentiemanagement"

Transcriptie

1 Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement kan focussen op iemands competenties op zich, moet een goed uitgevoerd competentiemanagement de competenties identificeren die voor een bepaalde functie nodig zijn, die welke de individuele werknemer bezit en de eventuele gap tussen beide. Aangezien er verschillende modellen, instrumenten en methodieken bestaan, is het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van die competentiesystemen om specifieke instrumenten te ontwikkelen voor laaggeschoolden en andere doelgroepen. Een aantal vragen blijft bestaan, deels gemeenschappelijk voor alle doelgroepen, deels specifiek voor onze risicogroepen. Omwille van verschillende vormen van stereotypering is het minder gemakkelijk om alert te zijn voor hun verborgen competenties, waar de organisatie vaak geen gebruik van maakt. Het is belangrijk om die competenties verder te ontwikkelen die niet onmiddellijk nuttig zijn voor de organisatie maar die wel de arbeidsmarktpositie of zelfs de bredere sociale integratie van de risicogroepen kunnen verbeteren. Daarom is het belangrijk de verantwoordelijkheid over competentiemanagement niet (hoofdzakelijk) te leggen bij het individu, dat vaak empowered moet worden, maar een brede en procesmatige benadering op te zetten voor die groepen die binnen de mogelijkheden blijft van het individu, zijn/haar organisatie en de ondersteunende openbare diensten. Niet alleen persoonlijke competenties moeten worden geïdentificeerd en ontwikkeld, maar ook processen van sociale (her)waardering van bepaalde genegeerde professionele wegen, zoals steun aan personen en technisch en beroepsonderwijs in het algemeen. In dit thema competentiemanagement zullen we focussen op 4 subthema s: leerprocessen in ondernemingen of in NGO s/loopbaanbegeleiding voor doelgroepen de kloof dichten tussen competenties en werkaanbiedingen gaan competenties enkel over werkgerelateerde situaties en hoe omgaan met competentiebeheer in kleine en middelgrote ondernemingen van competentiemanagement naar talentmanagement 1

2 1. Leerprocessen in ondernemingen of in NGO s/loopbaanbegeleiding voor doelgroepen Keynote spreker: Eugene Burke (SHL Group, GB) Het versterken van de kennis van vaardigheden van mensen, of het nu via de traditionele onderwijssystemen is of via beroepsopleiding voor volwassenen en levenslang leren is, is een van de zekerste manieren om werk, zelfredzaamheid en een behoorlijke levensstandaard te verzekeren. Daarom kunnen ondernemingen een inspanning doen om leerprocessen op de werkplek te ontwikkelen voor de doelgroepen. Op die manier kunnen werknemers hun vaardigheden verbeteren. Vragen in deze workshop kunnen zijn: hoe kan men leerprocessen op de werkplek invoeren? Moeten ze strikt jobgerelateerd zijn of kunnen ze in een breder perspectief worden aangeboden? Het is eveneens belangrijk om de doelgroep niet uit het oog te verliezen wanneer het gaat om loopbaanbegeleiding. Het komt vaak voor in bedrijven dat de high potentials loopbaanbegeleiding krijgen terwijl andere groepen in de kou blijven staan. Deze topic zou voldoende aan bod moeten komen. ESF goede praktijk: UVW Jobcoach (Nederland) Het ter beschikking stellen van een jobcoach is de laatste stap in de re-integratie op de arbeidsmarkt. Andere voorzieningen zoals loontoeslag (in geval van een lage productiviteit) en technische aanpassingen aan de werkplek worden soms gelijktijdig in werking gesteld. De methode van jobcoach, ook gekend onder de naam supported employment, maakt coaching en ondersteuning mogelijk tijdens het werk. Het bestaat uit: 1. Introductie van de klant in het bedrijf. 2. (Her)organiseren van de taken. 3. Introductie in de job en de taken. 4. Identificeren van problemen en oplossingen om deze te voorkomen in de werksituatie (ingeval van calamiteiten of crisis). 5. Coachen van de werknemer (afspraken maken en opvolgen) 6. Coachen van de werkgever (in relatie tot de prestaties van de werknemer) tijdens interviews. 7. Evaluatie en coördinatie. Wanneer de klant klaar is om zijn job zelfstandig uit te oefenen zal de jobcoach geleidelijk uit beeld verdwijnen. Website: 2

3 2. De kloof dichten tussen competenties en werkaanbiedingen Keynote spreker: Jan Denys (Randstad, België) Ondernemingen moeten zorgvuldig nadenken over de competenties die nodig zijn voor bepaalde jobs. Soms zijn de competenties die in de werkaanbieding worden omschreven zeer ambitieus en trekken zij geen doelgroepen aan. Daarom is het belangrijk om realistische competenties te vragen voor de jobprofielen. Maar ondernemingen kunnen ook een stap verder gaan en nadenken over hoe de jobprofielen aangepast kunnen worden aan de competenties van bepaalde doelgroepen. ESF Goede praktijken: Vos competences ont de la valeur (Wallonië) De integratie van de validering in de praktijk van de operatoren en de ontwikkeling van nieuwe vormen van begeleiding en evaluatie van competenties maakt het mogelijk om een groter aantal titels van competenties aan te leveren. Website : 3

4 3. Hebben competenties enkel betrekking op een werksituatie en hoe kan men omgaan met competentiemanagement in kleine en middelgrote ondernemingen (speelt de grootte een rol?) Keynote spreker: Niels Westergard-Nielsen (Center for Corporate Performance Department of Economics Aarhus School of Business, Aarhus University, Denemarken) De toegang tot werk is beperkt voor heel wat kansengroepen omwille van een gebrek aan opleiding, handicap, discriminatie, langdurige werkloosheid Ze zijn niet empowered en geloven niet dat ze de arbeidsmarkt nog iets te bieden hebben. Maar competenties zijn niet enkel jobgerelateerd en het is belangrijk alle competenties die de doelgroepen bezitten te meten en in kaart te brengen. Aangepaste vormen voor het bevorderen van competenties voor doelgroepen zijn noodzakelijk (handboeken en opleidingsmodules bestaan reeds voor de sociale economie in Vlaanderen). Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het niet steeds eenvoudig om om te gaan met competentiemanagement en de onderneming heeft hier nood aan bijkomende begeleiding. Speelt de grootte een rol? Zijn grote ondernemingen beter gewapend om om te gaan met competentie- en talentmanagement voor deze doelgroep? ESF Goede praktijk: De competentiespiegel (Vlaanderen) Dit project werd opgezet om te kijken naar de vaardigheden en competenties van de doelgroepen die zullen besproken worden tijdens de conferentie. Veel mensen zijn onzeker wanneer ze terug op de arbeidsmarkt willen komen (vooral betreffende hun vaardigheden, competenties omdat ze meestal een lange tijd afwezig waren op de arbeidsmarkt). De producten die de promotor heeft ontwikkeld zijn niet enkel nuttig voor de werkzoekenden maar kunnen ook gebruikt worden in ondernemingen die werken met kortgeschoolden en bepaalde moeilijke doelgroepen. Website: 4

5 4. Van competentiemanagement naar talentmanagement Keynote spreker: Lou Vanbeirendonck (Quintessence, België) Competentiemanagement zoals we het tot nu kennen vertrekt vanuit het standpunt van de onderneming: we hebben dit soort jobs en daarvoor hebben we dit soort competenties nodig. Maar talent management/waarderend onderzoek zoekt naar het beste in mensen en in de organisatie en vertrekt vanuit de persoon zelf (waar is hij/zij goed in?). Het zou interessant zijn om te onderzoeken of deze manier van werken een voordeel oplevert voor de doelgroep waarmee wij werken. ESF Goede praktijk: Vuur werkt (Vlaanderen) Dit project heeft heel wat know how ontwikkeld over appreciative inquiry (waarderende benadering) en bevordert talent management (ook voor de doelgroepen van deze conferentie). Ze zijn een van de ESF-ambassadeurs van 2010 in Vlaanderen. De project promotor heeft samengewerkt in lerende netwerken om de waarderende benadering en talent management ingang te doen laten vinden in bedrijven. Website: 5

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Geïntegreerd onderzoeksrapport. Januari 2012. Ine Willemse Sara De Hauw Prof.dr. Ans De Vos Competence Centre People & Organisation

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH

Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH 1 Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH Symposium Tewerkstelling en Handicap / Reva-beurs Gent/ 25-04-2003 1. Wie zijn die gehandicapten?

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde)

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) BUE (Bottom Up Evaluatie) Sinds een aantal jaren loopt 'Kwaliteitsvol/coachend Leidinggeven' binnen de Vlaamse overheid als rode draad doorheen

Nadere informatie

GOOD, SUFFICIENT BUT WHAT WILL THE FUTURE BRING US?

GOOD, SUFFICIENT BUT WHAT WILL THE FUTURE BRING US? GOOD, SUFFICIENT BUT WHAT WILL THE FUTURE BRING US? Polen: Armoede en sociale uitsluiting in bepaalde landen van de EU - Publicatie Estland: Er is een beperkt aantal financiele bronnen voor werlozen om

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

INZETBAARHEID EN MOBILITEIT. Dialoog

INZETBAARHEID EN MOBILITEIT. Dialoog INZETBAARHEID EN MOBILITEIT Employability: Dialoog als waarborg voor kwaliteit Employability blijkt geen eendagsvlieg. Veel organisaties hebben het versterken van de employability van hun medewerkers hoog

Nadere informatie

NIEUW ADFEMINI CURSUS PORTFOLIO PRIJSDOORBRAAK!

NIEUW ADFEMINI CURSUS PORTFOLIO PRIJSDOORBRAAK! NIEUW ADFEMINI CURSUS PORTFOLIO PRIJSDOORBRAAK! AdFemini heeft een portfolio ontwikkeld met cursussen en workshops speciaal voor de doelgroep HRM managers en (afdelings)managers in de profit en de non-profit

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

L i v i n g M e I n c : G r o e i d o o r d e g r o e i v a n m e n s e n.

L i v i n g M e I n c : G r o e i d o o r d e g r o e i v a n m e n s e n. L i v i n g M e I n c : G r o e i d o o r d e g r o e i v a n m e n s e n. 1. Organisatie TriFinance Belgium NV, onderdeel van de Parklane Insight Group, verleent diensten aan financiële departementen

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1 Werken aan werk Cijfers in verband met de beroepsactiviteit van de Vlaamse bevolking tonen aan dat laaggeschoolde vrouwen tussen 25 en 64 jaar het minst actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar liefst 60.2%

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven brochure 2BNL 19/11/07 23:27 Page 1 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement Hilda Martens en Joke Manshoven H. Martens, J. Manshove. Het verkrijgen van

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie