y Raad van Lelystad 2013 N 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "y Raad van Lelystad 2013 N 1"

Transcriptie

1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. Hers (VVD) en J.M. van den Heuvel (SP), mevrouw J.J.P van der Hoek-Dubois (Bindend Lokaal), de heren Jonker (VVD), E.H.G. Marseille (VVD) en M. El Mhassani (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), mevrouw O.J. Niezen Vos (Lelystads Belang), de heer W.L.G. Raijmakers (Lelystads Belang), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heren K.B.P. Slump (ChristenUnie) en H.P. Soomers (PvdA) (vanaf uur), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heer C. van Veluwen (ChristenUnie) (vanaf uur) en de heer B.E. Visscher (InwonersPartij), leden van de raad; alsmede de heren J.A. Fackeldey en R. Luchtenveld, wethouders; en de heer C. Rijksen, griffier; bovendien de heren Ehrhart, Van Rijn, Pul, Groeneveld en Put, ambtelijke ondersteuning.

2 2013 N 2 De heer van Erk opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder het college, de heren Fackeldey en Luchtenveld. Vervolgens stelt hij de aanwezige ambtenaren voor; de heren Ehrhart, Van Rijn, Pul, Groeneveld en Put. De heren Luchtenveld en Fackeldey presenteren kort het programma en geven daarna de ruimte tot het stellen van vragen. Ten tijde van de behandeling van de pagina s 1 t/m 5 was er een technische storing, waardoor van dat gedeelte geen transcript gemaakt kan worden. Wethouder Fackeldey:... agentschap behoorlijk op streek om te kijken of we vooruitlopend op de daadwerkelijke ontwikkeling alvast bedrijven hierheen kunnen halen. Volgens mij gebeurt dat heel slim en is dat de reden dat we met een voor een stad van deze omvang zo beperkte acquisitiecapaciteit toekunnen. De heer Schoone: Ten aanzien van de Hanzelijn. Doen wij nog iets richting het noorden qua acquisitie? Wethouder Fackeldey: Dat ligt eraan. Als u het hebt over concrete acquisitie dan gaat het tegenwoordig over netwerken en bedrijven die zich melden. We participeren natuurlijk in het samenwerkingsverband Hanzelijn-kansenlijn, maar je ziet dat de voornaamste economische as niet loopt langs het noorden. De economische as loopt echt de Metropoolregio in. De voorzitter: Anderen nog over pagina 6? Dan gaan we naar pagina 7. De heer El Mhassani. De heer El Mhassani: Mijnheer de voorzitter. MKB subsidieregeling. Daarvoor staat voor gereserveerd. In het stuk heeft men het erover dat het in 2014 gemeentelijk niet meer nodig is, dus alleen provinciaal de helft, Hebben wij dan onze doelstelling al bereikt, dat het niet meer nodig is. Wethouder Fackeldey: Wat betreft die MKB-regeling wel, want die MKB-regeling was een heel specifieke regeling waarin een pot geld beschikbaar is voor innovatieve vestigingen van innovatieve MKB-bedrijven. Dat is één pot die in het begin ingesteld is. Die schuiven we steeds door, en die zien we in het doorschuifbudget ook elk jaar terugkomen, totdat hij leeg is. Wat je ziet, is dat niet zo heel veel bedrijven zich daarvoor kwalificeren, want het moet én innovatief zijn én MKB. We hebben een heel aantal innovatieve bedrijven die bijvoorbeeld te groot zijn, of MKB-bedrijven die heel goed werk doen maar waar je het predikaat innovatief niet goed aan kunt koppelen. Als die bedrijven er zijn, dan krijgen ze subsidie uit die pot. Dat wordt onafhankelijk getoetst, daarvoor is een autoriteit in het leven geroepen. Maar het is een doorschuivende pot. Als die pot leeg is hebben we onze doelstelling gehaald, want er zijn arbeidsplaatsen en eisen gesteld aan dat fonds. Daarmee hebben we niet onze doelstelling aan werkgelegenheid gehaald. Wat dat betreft is het jammer dat het instrument dan komt te vervallen, maar dan is de pot leeg. De heer Slump: Ik wou hier nog even op doorgaan. Blijkbaar gaat de provincie er wel mee door, want er staat nog wel van de provincie. Wethouder Fackeldey: Volgens mij niet. Volgens mij heeft de provincie net als wij een pot. Het kan zijn dat die in de EVO-subsidieregeling zit. Alleen, dan kunnen wij er geen gebruik meer van maken, omdat onze cofinanciering op is. Het is altijd een cofinancieringszaak. Misschien is het zo dat er in het Europees programma meer

3 2013 N 3 geld in totaal in kan zitten. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Wij kunnen ervan profiteren zolang wij cofinancieringsgeld hebben. De heer Baaten: Ik wou nog even terugkomen op , hetgeen in het kader staat. Ik probeer dat nu met een voorbeeld te doen. Als we kijken naar pagina 7, waar we mee bezig zijn: bijdrage aan MRA toerisme, en onder andere: versterken toeristischrecreatieve sector, waar het ook gaat om MRA toerisme. De vraag die ik heb is slechts een vraag ter verduidelijking, het gaat mij niet om bedragen. Waarom staat het niet onder 4.1.2? Omdat daar namelijk heel concreet deelname aan MRA is opgenomen. Wethouder Fackeldey: Dat is altijd een kwestie van waar je welk deel van een deelverzameling laat. Bij toerisme zien we een belangrijke toeristenstroom bij met name het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Dat is een MRA project, dat is relevant voor het toerisme, maar in de deelverzameling Toerisme zit één van de activiteiten die je naast het toerisme doet. Die hadden we ook kunnen zetten bij MRA en was je hem bij toerisme kwijt geweest. Van dat specifieke programma, dat door de Amsterdam Touristboard en partners georganiseerd wordt, zeggen wij: daar willen we in het kader van het versterken van het toerismeprofiel van de kust gebruik van maken. Je kunt hem onder beide rangschikken, want het is allebei. We kunnen daaraan deelnemen doordat we lid zijn van de MRA, maar we nemen deel vanwege het specifiek stimuleren van het versterken van het toeristisch-recreatieve karakter. Mevrouw Bergman: Ik had twee vragen op deze pagina. Ik las iets over smarter cities. Ik ben daar helemaal fan van, maar dat geheel terzijde. Ik herken dat niet zo uit de begroting die we hebben vastgesteld. Ik dacht: misschien moeten we nog even met elkaar doorkijken wat dat precies is, of we wel fan zijn van hetzelfde. Het tweede is het algemeen economisch beleid. Daar staat het woord Floriade weer in. Ik ben heel erg benieuwd, maar dat is meer een vraag naar de toekomst toe, hoe we dat nu zien, hoe de rol van Lelystad daarin is. Is het budget dat daar staat al ergens projectspecifiek, zit daar specifiek geld in voor de Floriade? En wanneer komt u naar de raad met de plannen daarvoor, hoe we daarin gaan participeren en óf we daarin gaan participeren? Wethouder Fackeldey: Voor wat betreft de Floriade maken we deel uit van de stuurgroep, dus op zich zijn we nog steeds betrokken. De provincie heeft een provinciaal economisch programma gelanceerd specifiek over de Floriade. De vraag ligt nog voor op welke manier Lelystad zich daar wil profileren, daaraan wil gaan meedoen. Die vraag kunnen we pas goed beantwoorden als de Floriade zelf en ook de gemeente Almere die een contract heeft met de Floriade een paar stappen verder is met hoe ze het willen gaan organiseren en de thematiek verder invullen. Die zijn op dit moment op zoek naar een kwartiermaker, die hebben ze nog niet aangesteld voor zover ik weet. Morgen hebben we stuurgroep en dan zal ik het wellicht horen. De planning is dat we voor het eind van het jaar een beeld zouden moeten kunnen hebben op welke wijze Lelystad actief kan participeren in vooral de komende tien jaar de making of en ook welke budgetten daarmee samenhangen, vooral in termen van inzet van menskracht. Dat is op dit moment in ontwikkeling. Ik ga ervan uit dat we voor het eind van het jaar daarover met een voorstel naar de raad kunnen komen. Daar zijn op dit moment nog geen budgetten voor geoormerkt of beschikbaar gesteld, want we weten nog niet goed op welke manier we dat praktisch in dat nieuwe kader kunnen invullen. De gedachten gaan ernaar uit om als Lelystad één van de thema s te claimen en dat thema dan ook aan u voor te leggen om ons daarop te gaan profileren en binnen de Floriade de verantwoordelijkheid van één zo n thema te nemen. Nogmaals, dat is nog in ontwikkeling.

4 2013 N 4 Smarter cities is iets wat voorbijkwam in G32-verband, met name de economische pijler van G32. Daarin zie je dat er op initiatief van het ministerie een initiatief gestart is om te kijken: kunnen steden op een veel slimmere manier gebruikmaken en omgaan met hun ICT. Dat varieert dan van heel concrete toepassingen zoals wifi gratis in de stad of op het Stadhuisplein tot slimmere manieren van data-uitwisseling. Dat is een convenant. Daar heeft ook Lelystad zijn handtekening onder gezet. Daar hadden we geen budget voor en heeft het college besloten eenmalig uit het College Onvoorzien een budget beschikbaar te stellen om te participeren. Dat heeft in ook in de collegebesluiten gestaan. Dat convenant wordt nu verder uitgewerkt. Daar komt een concreet actieplan uit voort en dat leidt tot nieuwe plannen die we u voorleggen. Smarter cities is wat dat betreft een samenwerkingsverband van een aantal steden in G32-verband. De heer Jonker: Om te bekijken of wij ook zo enthousiast worden van smarter cities, waren wij benieuwd hoe die pot is opgebouwd. Voor Lelystad was dat Is dat naar inwonersaantal of moet ik 32 keer doen. Dan kom je op een budget waarvoor je volgens mij nog geen deuk in een computerkast slaat. Wethouder Fackeldey: Om te beginnen doen ze niet alle 32 mee. Het is dus zeker geen 32 keer Er ligt een projectplan onder dat ik niet uit mijn hoofd ken. Het is wel zo dat de steden die meedoen die bijdrage betalen voor een aantal van de verschillende projecten die uitgevoerd moeten worden. Dat bedrag wordt overigens verdubbeld door het ministerie die daar ook nog geld naartoe brengt. Mijnheer de voorzitter, ik weet niet wat de afspraak is bij concrete vragen. Moeten we die nazenden, of wat is de geldende afspraak, want de bedragen zijn er maar ik ken ze niet uit mijn hoofd. De heer Jonker: Wij zijn wel benieuwd. Wethouder Fackeldey: Dan laten we de specificatie van het project nog even toevoegen. Wethouder Luchtenveld: Misschien is het goed om in dit verband te melden één keer We hebben ook gekeken wat het betekent als we niet meedoen. We hadden een aantal projecten die goed pasten bij wat in het convenant staat. Dat was één van de redenen waarom we hebben besloten het uit het College Onvoorzien te doen. Er moest snel besloten worden. Er is een bijeenkomst geweest op het ministerie van Economische Zaken met de minister gezamenlijk. Allemaal doorgesproken. Buitengewoon belangrijk ook voor de netwerkcontacten daar. Het is echt van belang dat we in de G32 ons manifesteren als Lelystad. Dat is één van de weinige methoden die we hebben om de ontwikkelingen in andere vergelijkbare steden met elkaar uit te wisselen. Dan kun je kijken: wat krijgen we precies terug voor die Dat is één zo n ding waarvan ik denk dat het echt pennywise poundfoolish is om van dit soort dingen te zeggen: moet die nu, en: wat krijgen we daar nu voor terug. We zouden er echt niet op die manier naar moeten kijken. Als je kijkt, we hebben een gemeentebegroting van 220 miljoen, dat we over verder gaan napraten et cetera. Dit is echt de kost die voor de baat uitgaat. De voorziter: Anderen nog over pagina 7? Niemand meer? Dan gaan we naar pagina 8. Niemand vragen over pagina 8. Dan gaan we naar pagina 9, Subprogramma 4.2, kwaliteit aanbod versterken. Iemand over de algemene pagina? Niemand? Dan gaan we naar pagina 10. De heer Baaten. De heer Baaten: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het meer een technische opmerking is. Als we kijken bij het grondbedrijf: beïnvloedbaar budget 0%. Dat is heel

5 2013 N 5 duidelijk. Maar als we in de tekst kijken, dan staat er: de lasten zijn deels te beïnvloeden en de baten zijn zeer beperkt te beïnvloeden. Al is het maar voor het beeld, al zou er maar staan 0-2% of 0-5%, maar 0% geeft aan dat het überhaupt niet te beïnvloeden is en ik denk dat dat een verkeerd beeld is. Dus ik zou willen pleiten voor een x-percentage, wat aangeeft dat er iets beïnvloedbaar is; meer dan nul in ieder geval. Wethouder Fackeldey: De vraag is natuurlijk: kun je die bedragen rechtstreeks beïnvloeden. Nee. Je kunt niet zeggen: ik ga rechtstreeks die bedragen beïnvloeden. Het gaat namelijk altijd via een omweg, altijd via de GREX-en waarlangs je die bedragen beïnvloedt. Je kunt ook zeggen: hij is 100% beïnvloedbaar maar niet om hierover een besluit te nemen. Natuurlijk zijn ze beïnvloedbaar, maar dat zijn ze door de invloed van het vaststellen van de GREX-en, want daarin geeft u iets aan over de uitgaven. Ten aanzien van de inkomsten zijn ze beïnvloedbaar door de beslissingen die u elders neemt over inzet blijven plegen op acquisitie enzovoort. Ik ben het met u eens dat ze beïnvloedbaar zijn, maar wat hier denk ik bedoeld is door degenen die het voorbereid hebben, is dat het anders dan bij andere begrotingsposten niet rechtstreeks door een besluit over dit bedrag te beïnvloeden is. Misschien zou dat de toelichting dan ook moeten zijn. De voorzitter: Mijnheer Baaten, zo voldoende op dit moment? De heer Baaten: Uiteraard. Ik moet er genoegen mee nemen. Maar ik zou toch zeggen: al zet je maar van 0-5%. Het gaat om het beeld, niet meer dan dat. De voorzitter: W ethouder Luchtenveld had een toevoeging? Wethouder Luchtenveld: Het voornemen bestaat om bij de kadernota met een treasurynota te komen. Daarin zal ook inzichtelijk worden gemaakt wat allerlei renteeffecten zijn. Rente-effecten hebben we zeker. De hoogte van het rentepercentage bijvoorbeeld is direct te relateren aan de positie van het grondbedrijf. Het maakt echt uit of er een rente is van 4,5% of van 5,5% of van 3,5%. We hebben daar verdeelsleutels en modellen voor hoe wij met de rentevaststellingen omgaan. Dat is bepaald een niet onbelangrijk element in de totale positie van het grondbedrijf. Mevrouw Sparreboom: Daarop aansluitend. Dit gaat over 2013, mag je dan concluderen dat je van de lasten redelijk kunt uitgaan en dat de baten een verwachting is? Wethouder Fackeldey: Dat geldt natuurlijk ook voor de lasten, dat is ook een verwachting, want die kosten heb je ook niet allemaal gemaakt. Een deel van die kosten hangt samen met het feit of je werkelijk iets bouwrijp moet maken enzovoort. Het is in dat opzicht een begroting. De voorzitter: Zijn er nog vragen over 15 miljoen baten en 14 miljoen lasten? Niemand meer? Dan gaan we naar pagina 11. Mevrouw Bergman. Mevrouw Bergman: Ik vroeg me af hoe de kosten voor de bibliotheek zich verhouden tot wat andere steden besteden. Wethouder Fackeldey: In het rapport dat u gekregen hebt over de bezuinigingen stond een staatje en daar zat Lelystad, zeg ik uit mijn hoofd, bij de onderste helft. Bij de onderste helft betekent: wij verhoudingsgewijs minder dan gemiddeld. We zullen dat staatje nog even ophoesten en u dat nasturen.

6 2013 N 6 Mevrouw Sparreboom: De VVD heeft een vraag over die grote pot van ruim 2 miljoen. Wij zouden dat, als dat mogelijk is, graag wat onderverdeeld zien. Er staan wel een aantal onderdelen genoemd, het lokale bibliotheekwerk, maar wij zouden dat graag uitgesplitst zien. Is dat mogelijk? Wethouder Fackeldey: Natuurlijk, dat kan. Dat staat volgens mij ook uitgesplitst in de begroting. Het staat niet uitgesplitst in de begroting. Erik. Erik: Dit zijn onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst die wij hebben met de bibliotheek. Er is specifiek niet voor gekozen om daaraan per onderdeel een bedrag te koppelen, om te voorkomen dat je op de een of andere manier zo specifiek een uitvoeringsovereenkomst, een dienstovereenkomst krijgt, dat de belastingdienst gaat zeggen: hier worden echt diensten ingekocht en daar moet je vervolgens BTW over gaan betalen. Dus we hebben gezegd: we hebben een totaalbedrag, we maken afspraken over de volumes van de verschillende onderdelen zoals ze hier staan, de collectievorming, uitlening en dergelijke, en daaraan staan aantallen gekoppeld, dus we krijgen een overzicht van hoeveel de output is van de bibliotheek. We hebben bewust ervoor gekozen om dat niet aan een bedrag te koppelen om daarmee het risico te verkleinen dat je op termijn eventueel door de belastingdienst op een BTWheffing wordt afgerekend. Wethouder Fackeldey: In aanvulling. Misschien kunnen we wel toezeggen, maar dat zal ter inzage zijn, om de prestatieovereenkomst die we hebben en die daar heel helder in is, misschien niet uitputtend maar bij wijze van voorbeeld beschikbaar stellen wordt dat dan uiteraard. De voorzitter: Dat is een toezegging, die is genoteerd. Anderen nog over pagina 11? De heer Baaten: Alleen technisch, niet meer dan dat. KUBA infrastructuur. Als ik kijk naar bijvoorbeeld stichting Flevomeer, dat gaat zelfs over printpapier. Wat heeft dat met infra te maken. Hoe moet ik dat lezen? Wethouder Fackeldey: Dat zijn geen wegen, daar hebt u gelijk in. Wij hanteren het begrip culturele infrastructuur voor het rapport dat we bij de begroting hebben toegezonden. We hebben de instellingen gevraagd: ga het bezuinigingsbedrag gezamenlijk verdelen en kom met een aanbod waaruit blijkt dat de culturele infrastructuur in stand blijft. Dat hebben we zo genoemd. Dat betekent wel, en dat maakt het in de formulering lastig, dat wij niet van te voren gezegd hebben: dan gaat er zoveel af bij de Kubus en bij Underground enzovoort. We hebben gezegd: in totaliteit moet er op die hele post zoveel bezuinigd worden. We kunnen hem hier dus niet individueel toerekenen, omdat die instellingen met elkaar de keuze gemaakt hebben om een aantal activiteiten minder uit te voeren of een aantal kostenbesparingen te realiseren. Dat vangen we hier, onder verwijzing naar het rapport dat we u bij de begroting hebben voorgelegd, onder culturele infrastructuur. De voorzitter: Anderen nog over pagina 11? Niet. Dan gaan we naar pagina 12. Mevrouw Bergman. Mevrouw Bergman: Bij kunst viel mijn oog op: Aankoop kunstwerken voor het stadhuis en representatie. Ik vroeg me af wat dat precies is. Gaat het om geschenken die wij weggeven? Kunstwerken die we aankopen en die we vervolgens weggegeven? En is dat dan in deze begrotingspost op de juiste plek? Wethouder Fackeldey: Waar het over gaat is dat je een beperkt budget hebt om van lokale kunstenaars soms een werk aan te kopen, of het gebeurt bij veilingen dat je

7 2013 N 7 een werk aankoopt en dat wordt hier ergens keurig opgehangen. Wat ook gebeurt, is dat we op een gegeven moment van één van de kunstenaars wat werk aangekocht hebben en dat we dan cadeau geven. Het is vooral een manier om af en toe iets te kunnen bestellen bij lokale kunstenaars, óf voor het doel om dat cadeau te geven als het een schilderij van de stad is, óf om het bij ons ergens op te hangen. Vandaar dat het maar een heel beperkt bedrag is. Het staat hier omdat het ook bedoeld is als steun voor lokale kunstenaars. Mevrouw Bergman: Ik vind het toch een wat curieuze plek als het gaat om deze doelstellingen. Ik snap heel goed de ambitie dat u lokale kunstenaars wilt ondersteunen, maar ik vind niet dat dat bij ons kunstbeleid thuishoort. Het hoort bij representatiekosten en als het hier wordt opgehangen neem ik aan bij inrichtingskosten. Dan hoort het voor mijn gevoel niet hier. Wethouder Fackeldey: We hebben een nota vastgesteld en in de nota staat dat we in beperkte mate op die manier lokale kunstenaars willen ondersteunen en daar een beperkt budget voor reserveren. Dan leek het ons goed om er iets anders mee te doen dan op zolder zetten. Vandaar dat we proberen het nuttige met het aangename te verenigen. Daarom staat het hier als onderdeel van het kunstbeleid. Het is ook niet helemaal een wereldschokkend bedrag geloof ik. Mevrouw Sparreboom: Over de Kubus nog even. Er worden veel bedragen genoemd. Er staan ook bedragen genoemd die ergens anders weer terugkomen, onder andere over brede school, ondersteuning amateurkunst. Wij zouden het fijn vinden als ook dat bedrag van 1,9 miljoen een onderliggend tabelletje heeft: dit is het allemaal. We zijn met name geïnteresseerd in het cursorisch aanbod aan de inwoners, of daar een onderbouwing van is. Wethouder Fackeldey: Volgens mij zit hier een ander type overeenkomst achter wat je bij de Kubus moet realiseren. Wat maakt dat het ingewikkeld is, is dat er sprake is van een basissubsidie voor cursorische activiteiten enzovoort. We kunnen natuurlijk laten zien wat dat inhoudt ongeveer, absoluut. Daarnaast zijn er allerlei geldstromen die te maken hebben met taken die zij uitvoeren, bijvoorbeeld provinciaal, waaraan overhead wordt toegerekend. Laten we proberen af te spreken, misschien is dat voor u het handigst, dat we iets inzichtelijker maken welke producten en diensten onder die basissubsidie hangen. Mevrouw Sparreboom: En dat we dan op dat totaal komen van die 1,9 miljoen. Wij hebben allerlei bedragen bij elkaar opgeteld, maar het is enigszins warrig weergegeven. W ethouder Fackeldey: Gaan we doen. De heer Caniels: Bij de Kubus, het laatste onderdeel, staat: daarnaast vindt aan de lastenkant interne bijdrage et cetera. Kan mij even uitgelegd worden wat daarmee precies bedoeld wordt? Ik begrijp het niet, maar dat kan aan mij liggen. Hoe is het nu en hoe wordt het. Wethouder Fackeldey: Dit heeft te maken met de verschillende rollen. Dat is sowieso een beetje ingewikkeld. We hebben ook geworsteld met deze begrotingspost. We zijn ook eigenaar en voor een deel worden de kosten van dat eigenaarschap, onderhoud gebouwen, intern doorverrekend of vergoed ten laste van de post Cultuur, ten gunste van de post Gebouwenbeheer. Het is een soort van boekhouden om te proberen te scheiden wat je echt aan kunst en cultuur besteedt om het vergelijkbaar te houden

8 2013 N 8 met andere instellingen. Dat moet uiteindelijk helemaal via de huur gaan lopen, maar er zitten hier nog wat oude doorrekeningen in. Een ambtenaar: Misschien om een toelichting te geven. Bij de Kubus en bij Underground is het zo dat de huurlast geen onderdeel uitmaakt van de subsidie. Bij de Agora, waar we ook eigenaar zijn, wordt een huurdeel onderdeel van de subsidie. Het wordt eerst naar de Agora overgemaakt, vervolgens stort die het weer terug naar de gemeente. Bij de Kubus wordt dat niet gedaan. Dat wordt intern hier binnen de gemeentelijke begroting afgerekend. Anders ga je geld heen en weer pompen en dat is bij de Kubus destijds besloten om het niet te doen. De heer Caniels: Dan had ik nog een vraag over een ander onderdeel. Dat gaat over kunst waar het betreft de zuil van Lely. Ik vraag me af of het onderhoud van die zuil niet ten laste moet komen van het hoofdstuk Openbare Ruimte. Gaan wij nu alle kunstwerken die in de stad staan beschouwen als kunst en ten laste van het kunstbudget brengen, of maken we de principiële keuze dat dat hoort bij de inrichting van de openbare ruimte, waarvoor volgens mij andere posten zijn. Dat is even een discussie wat mij betreft. Wethouder Fackeldey: Het antwoord op uw eerste vraag is ja. Ook het onderhoud aan de andere kunstwerken komt ten laste van de post Onderhoud kunstwerken; en dan niet zijnde bruggen, maar zijnde dit soort kunstwerken. Die kun je ook ergens anders boeken. Daar wordt het onderhoud overigens niet minder van, maar dan heb je het boekhoudkundig anders geregeld. Ze komen inderdaad allemaal ten laste van de post Onderhoud kunstwerken. De heer Schot: Ik heb nog een vraag over de Kubus. De Kubus factureert ook voor les, voor muziek, voor beeldhouwen, et cetera. Is er enig zicht in de inkomstenstroom die de Kubus zelf weet te genereren? Ze drijven natuurlijk niet alleen op subsidie. Wethouder Fackeldey: Zeker, dat is er en dat kunt u ook zien in de jaarrekening die de Kubus jaarlijks bij ons indient. Die heb ik hier niet paraat. Erik heeft hem wel paraat en leest hem zelf voor. Erik: De laatste cijfers die daarvan bekend zijn, zijn van Als je gaat kijken naar de overige inkomsten bij de Kubus, dan is er ongeveer 1,5 miljoen basissubsidie, even los van de huisvestingslasten, en 1,7 miljoen nog eigen inkomsten. Daarin zit zowel eigen inkomsten als horeca-inkomsten en opbrengst projecten. Ongeveer 20% van de totale inkomsten van de Kubus zijn publieksinkomsten en projecten. Er is een subsidiedekkingspercentage van 80, zowel van de incidentele subsidies die ze van ons krijgen als van de provincie krijgen. 20% zijn andere inkomsten, waaronder publieksinkomsten. Mevrouw Sparreboom: Ik wil graag even terug naar de bibliotheek. Daar zijn ook eigen inkomsten, daar worden zalen verhuurd en dergelijke. Het zou fijn zijn als dat meegenomen kan worden in het overzicht. Wethouder Fackeldey; Misschien mag ik u dan helemaal gelukkig maken door het van de Agora ook te doen. Dan sturen we het overzicht voor de drie instellingen tegelijkertijd op. Dat lijkt me handiger dan het nu te gaan oproepen. De voorzitter: Anderen nog over pagina 12, na deze toezegging? Niemand. Dan gaan we naar pagina 13. De heer El Mhassani.

9 2013 N 9 De heer El Mhassani: Mijnheer de voorzitter. Een vraag over cultureel centrum Agora theater. De gemeente subsidieert de stichting voor een bedrag van 9,5 ton. Is hier rekening gehouden met de laatste ontwikkeling met betrekking tot de filmvertoning in het Agora theater om extra inkomsten te genereren? Zo niet, vanaf welk jaar dan wel? Wethouder Fackeldey: Daar wordt geen rekening mee gehouden, want dat is geen subsidie. Wat er gebeurd is, is dat uw raad besloten heeft om de Agora hiervoor een lening te verstrekken. Die betalen ze gewoon terug. Daar genereren ze extra inkomsten door, dat klopt. Dat helpt dus bij het inkomstendekkingspercentage uit het overzicht dat ik mevrouw Sparreboom zojuist heb toegezegd, maar heeft geen effect op de subsidie als zodanig. De heer Slump: Ik heb een vraag over de gemeentelijke cultuurgebouwen. Er staat halverwege dat de lasten worden veroorzaakt door kapitaallasten van de Agora. Ik vraag me af: hebben de andere cultuurgebouwen dan geen kapitaallasten. Wethouder Fackeldey: In ieder geval veel minder. Agora is natuurlijk een veel nieuwer gebouw. De andere gebouwen zijn heel veel ouder en die zitten kennelijk in gebouwenbeheer. Op het moment dat uw raad besloten heeft om de Agora te bouwen, is specifiek deze afspraak gemaakt om de kapitaallasten op die manier inzichtelijk te maken en te verwerken en daar de huurinkomst tegenover te zetten. Bij de andere zit dat in de rekensom die ik zojuist uitlegde. Daar heb je de gebouwen waar via een interne verrekening de kapitaallasten worden afgedekt. Dat was waar we het net bij de Kubus over hadden. Bij de Agora is bij de nieuwbouw van het theater ervoor gekozen om het op deze manier inzichtelijk te maken. Mevrouw Bergman: Ik had nog een vraagje over cultuur algemeen. Daar staat een bullit met subsidiëring aan amateurkunstprojecten/deskundigheidsbevordering. Als u dat uitsplitst, gaat dan het meeste naar deskundigheidsbevordering en van wie wordt die deskundigheid dan bevorderd? Of gaat het rechtstreeks naar de projecten amateurkunst en komt het bij onze inwoners terecht? Wethouder Fackeldey: De deskundigheidsbevordering is een budget van Daar is een regeling voor. Het lijkt een beetje op wat bij sport ook gebeurt, amateurgezelschappen en andere gezelschappen kunnen op grond van de regels die daarvoor zijn als ze iemand willen inhuren, bijvoorbeeld om het zingen op een hoger niveau te brengen of het toneelspelen of de regisseursvaardigheden, een beroep doen op die regeling en dan kijken we of die daarvoor zijn gekwalificeerd en krijgen ze hem toegekend. De heer Marseille: Ik wou nog even terugkomen op de uitleg van de wethouder over de gemeentelijke cultuurgebouwen. Als ik het goed vertaal, dan geeft hij aan dat het opnemen van deze post voor de Agora in feite historisch bepaald is, omdat we op enig moment hebben besloten een extra kapitaallast beschikbaar te stellen om de Agora te kunnen bouwen. Zou het niet veel consequenter zijn om gelijksoortige instellingen op gelijksoortige wijze in de begroting onder te brengen en het feit dat dit in het verleden een keer zo gegaan is daarbij geen rol te laten spelen? Wethouder Fackeldey: U hebt dat zo besloten, zal ik maar zeggen. De heer Marseille: Volgens mij hebben we niet besloten om het zo zichtbaar te maken. Wel besloten om het zo beschikbaar te stellen.

10 2013 N 10 Wethouder Fackeldey: Ik denk dat het wel samenhangt met het feit dat we toen een nieuw gebouw bouwden en zeiden: we willen goed kunnen zien hoe groot die investering is om te kunnen bewaken of hij binnen het budget blijft. Daar heb je kapitaallasten van en die dek je op deze manier af. Het maakt op zich overigens niet zo veel uit of de kapitaallasten in de totale gebouwkosten zitten en de dekking van de kapitaallasten via een interne boeking daar naartoe wordt overgeboekt, of dat je het afzonderlijk zichtbaar maakt. Het is een andere manier van boekhouden. Als u nu tegen het college zegt: denk er eens over na bij een volgende begroting of je dat op die manier moet doen, dan zullen we die suggestie graag meenemen. Ik kan niet helemaal overzien wat daar boekhoudkundig voor consequenties aan vastzitten. De heer Marseille: Ik ben het er absoluut mee eens dat het geen euro uitmaakt of je het op een andere wijze zichtbaar maakt, maar ik zou ervoor willen pleiten juist voor de transparantie van de kosten die je aan het ene gebouw besteedt en de kosten die je aan de andere instelling besteedt, om het zo veel mogelijk op gelijksoortige wijze te doen. Wethouder Fackeldey: Dat gebeurt ook, want de kosten van de verschillende gebouwen worden onder de post Gebouwenbeheer wel afzonderlijk bijgehouden. Op zichzelf gebeurt dat daar ook, alleen deze zit niet in die verzameling. Misschien zouden we ervoor moeten kiezen om dat wel te doen, zodat je dat niet meer afzonderlijk terugziet. Die suggestie moeten we even meenemen, denk ik. Het is voor de doorlichting wellicht niet relevant, maar wel voor de nieuwe begroting. De voorzitter: Anderen nog over pagina 13? Zo niet, dan gaan we naar pagina 14. De heer Marseille. De heer Marseille: Het punt Bossen, natuurbescherming. Bij één van de vorige programma s kwam ook iets over bossen aan de orde. Toen werd de vraag gesteld: hoe zit het met de opbrengst van hout uit dat bos. Daar kwam geen duidelijk antwoord op. Toen dacht ik: hier staat hij. Maar dan staat er onder: heeft betrekking op doorbelasting. Nu kan het zijn dat ook daar weer het hout alleen maar doorbelast wordt, maar ik kan me niet voorstellen dat een zo groot areaal aan bos helemaal geen opbrengst geeft aan hout. Een ambtenaar: Dat klopt. Dit bos in Lelystad genereert inkomsten wat betreft houtopbrengsten. Alleen, in eerdere bezuinigingsrondes is afgesproken dat hetgeen er is aan opbrengsten in het bos gerelateerd wordt aan en mede geïnvesteerd wordt in het bos om binnen de begroting de taken die er liggen in het bos inderdaad te kunnen uitvoeren. Dus de rendabele dunningen, die geld opbrengen, staan tegenover onrendabele werkzaamheden om binnen de begroting alle werkzaamheden in het bos te kunnen uitvoeren. De heer Marseille: Volgens die systematiek kun je ongeveer elke begroting terugbrengen tot één post, namelijk ongeveer nul. Het lijkt mij dat hier een opbrengst is en die opbrengst dient verantwoord te zijn. Dat die opbrengst volgens een bepaald besluit ooit genomen, kan worden gebruikt voor een investering of een uitgaaf, zijn twee volkomen verschillende zaken. Ik denk dat het wel zichtbaar moet worden. Een ambtenaar: Dat kan wel zichtbaar gemaakt worden, maar zoals het nu gebeurt, is het hier eerder besloten. De heer Marseille: Dat begrijp ik, maar over sommige besluiten moet je op een gegeven moment nadenken.

11 2013 N 11 Wethouder Fackeldey: Het lijkt me altijd goed om over sommige besluiten na te denken, mijnheer Marseille. Maar ik denk dat we dat inzicht kunnen bieden. Mevrouw Bergman: Ik had een vraag over Staatsbosbeheer. Het gaat hier onder andere over natuur en bosbeleving. Ik heb gehoord dat er in Almere door Staatsbosbeheer flink wordt geïnvesteerd in een nieuw bezoekerscentrum. Ik vroeg me even af hoe dat nu zit bij ons bij de Oostvaardersplassen en of ze daar ook al een beetje in bewegen. Wethouder Fackeldey: Er is door de gemeente Almere flink geïnvesteerd in een bezoekerscentrum voor Staatsbosbeheer; aan de Almeerse kant om heel precies te zijn. Ook Staatsbosbeheer hier is samen met de provincie en de gemeente nog steeds in beweging voor het natuuractiviteitencentrum, waarbij de fasering gemaakt is tussen het op niveau brengen van de huidige plek, zorgen dat die een aantal jaren nog goed gebruikt kan worden, en het veel meer meeslepende plan dat er lag voor het grote natuuractiviteitencentrum. Daarover hopen we snel naar de raad toe te komen op het moment dat er definitieve investeringsvoorstellen ook bij de provincie neergelegd zijn. De heer Slump: Ik constateer dat het strand aan het Bovenwater twee keer zo duur is als het strand aan de Houtribhoek, terwijl het strand aan de Houtribhoek veel groter is en veel meer gebruikt wordt. Hoe is dat te verklaren? Een ambtenaar: Het Bovenwater, zoals het hier in de begroting is opgenomen, heeft niet alleen betrekking op het beheer en onderhoud van het strand aan het Bovenwater maar met name ook het bezeilbaar houden van de plas, dus het maaien van de onderwaterbegroeiing, zodat het mogelijk is de plas te gebruiken waarvoor hij bedoeld is: het leren zeilen van de jeugd. De heer Baaten: Twee vragen. Ten eerste als het gaat om het Bovenwater. De baten, 5.200, heeft dat te maken met het gebruik door de ondernemer bij het Bovenwater? Of komen daar geen inkomsten vandaan? Een ambtenaar: Van de gebruiker van het Bovenwater komen geen inkomsten vandaan. De plas wordt gebruikt door meerdere verenigingen. Daar wordt geen huur voor gerekend. De baten in dit product hebben betrekking op een kadernotabesluit van 2013, voorstel 41, waarin besloten is te bezuinigen op beheer en onderhoud van de openbare ruimte, ook op het Bovenwater, en daar een tegenboeking te doen vanuit een bijdrage van het grondbedrijf voor beheer en onderhoud van stadsontwikkelingsgebieden. Dat is op deze manier in de begroting verwerkt. De heer Baaten: Begrijp ik goed dat de ondernemer die woont en werkt en leeft van het Bovenwater nul inkomsten genereert voor de gemeente? Wethouder Fackeldey: U begrijpt goed dat iedereen die gebruikmaakt van openbare ruimte daarvoor belasting betaalt en bedrijven betalen daarvoor ook belasting. Die redenering is hier ook gehanteerd. Het is openbare ruimte. Er zwemmen en zeilen ook heel veel niet-clubgebonden Lelystedelingen. Er zijn een aantal verenigingen die daar gebruik van maken maar dat gebeurt meer, dus het is niet specifiek een verenigingsgebonden locatie die verhuurd wordt. Het is openbare ruimte die we met zijn allen onderhouden, net zoals we doen met andere openbare plekken. Daarom staat hij ook op dit product.

12 2013 N 12 De heer Baaten: De tweede vraag ligt in het verlengde van het punt van de heer Marseille; Bossen, natuurbescherming. Valt het Hollandse Hout hier ook onder? Dat is even de inleidende vraag. Wethouder Fackeldey: Het is in ieder geval een bos, maar het is wel bos dat volgens mij van Staatsbosbeheer is in belangrijke mate. Het is geen gemeentebos, dus dat onderhoudt ook niet de gemeente. Het gaat hier over gemeentebossen. De heer Baaten: Het ging mij erom dat als je nu in het Hollandse Hout komt, er een aantal hectaren wederom en een aantal paden zijn ontnomen aan de recreatie. Een aantal hectaren is omgezet in weidegebied, dus de vraag is: wat is ons voordeel daarvan. Bovendien is er op dit moment een stuk kaalslag, en dan refereer ik aan hetgeen de heer Marseille zegt. Er is ontzettend veel weggehaald. W at is onze winst? Wethouder Fackeldey: Geen, maar ook geen verlies. Het is bovendien niet van ons. Staatsbosbeheer mag met haar bos in dat opzicht binnen de grenzen die gerechtelijk gesteld zijn, doen wat zij daarmee wenst te doen. De heer Bussink: In de meest rechter kolom staat dat het maar beperkt beïnvloedbaar is; 0-20%. Mijn vraag is: is het vanwege de koppeling met ICL dat het maar beperkt beïnvloedbaar is, of is het feitelijk, los van het ICL-bedrag, maar voor ongeveer 20% beïnvloedbaar. Wethouder Fackeldey: Volgens mij is dit primair ICL-gerelateerdheid. Bovendien hebben we zwemwater en hebben we te maken met wettelijke normen waaraan je moet voldoen. Dus je moet op een gegeven moment activiteiten uitvoeren om het te kunnen blijven gebruiken. Maar ik denk dat de indeling hier specifiek gekozen is vanwege de ICL-relatie. De heer Van de Beek: Er ging zojuist iets heel snel voorbij over besluit 41, over baten. Kan dat nog even kort toegelicht worden? Ik begreep het niet helemaal. Wethouder Fackeldey: Ik probeer het even in mijn logica; de echt verstandige opmerkingen komen van rechts. Er zit op gebieden een bijdrage van het grondbedrijf vanwege het feit dat er nog een stuk in ontwikkeling is of anderszins. Op het moment dat je een product wegbezuinigt in het totaal, moet je zorgen dat die opbrengst wel weer terug kan komen naar het totaal. Het is een boekhoudkundige correctie van de opbrengst die er zat op het product dat wegbezuinigd is in een vorige ronde. Maar die opbrengst, die bijdrage uit het grondbedrijf voor het totaal, blijft wel bestaan en die moet je inzichtelijk maken. Als je heel precies bent, is er toen iets te veel bezuinigd. Je zou ook kunnen zeggen: die opbrengst had niet wegbezuinigd moeten worden. Maar goed, dat is techniek. De heer Van de Beek: Als ik het anders vertaal, is het dan zo dat blijkbaar bezuinigingen of taakstellingen die wij afspreken deels teniet gedaan worden door subsidies uit het grondbedrijf? Wethouder Fackeldey: Andersom. De kosten die toen wegbezuinigd zijn, bestonden uit twee componenten; een deel ten laste van de algemene dienst en een deel ten laste van het grondbedrijf. De bedoeling van het besluit was om dat deel weg te bezuinigen dat ten laste van de algemene dienst kwam. Alleen, het onderscheid is toen nooit gemaakt, dus het totale bedrag is wegbezuinigd. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om dat stukje van het grondbedrijf, dat over een veel breder productenpakket gaat, nog wel weer terug te laten vloeien naar dat productenpakket waarop dat betrekking heeft. Bij die bezuiniging is kennelijk niet

13 2013 N 13 goed het onderscheid gemaakt: ten laste van de algemene dienst / ten laste van het grondbedrijf. Dat is de technische uitleg zoals ik hem begrepen heb en nu kijk ik hoopvol naar rechts of dat heel erg onverstandig was. De heer Van de Beek: Wat ik begrijp. Wij hebben een bezuiniging afgesproken, of een taakstelling, zijnde 100%. Daar kan maar 80% van geëffectueerd worden. Kan dan 20% uit het grondbedrijf niet worden uitgevoerd? Ik snap het niet. Wethouder Fackeldey: Dan ga ik het nog een keer proberen. Laat ik het met 100 proberen uit te leggen, dan snap ik het zelf ook nog. Stel, een totale kostenpost bestaat uit 95 die de algemene dienst dekt en 5 die het grondbedrijf dekt op een product. U zegt: op dat product vinden wij dat we 100% moeten bezuinigen. Dan bezuinigt u 100, vanuit de algemene dienst. Maar dan hebt u 5 over als het ware, want die kwamen niet van de algemene dienst. Die boek je dan dus op het totaal van de producten terug, want het grondbedrijf geeft voor de in ontwikkeling zijnde gronden een vaste bijdrage en die wordt boekhoudkundig verrekend over alle producten die daaronder hangen. Die totale bijdrage was voor een stukje op dit product terechtgekomen en dus moet je hem, om hem weer aan het totaal te kunnen toerekenen, weer terug zien te krijgen en dat gebeurt zo. U hebt dus voor 100 bezuinigd terwijl u maar voor 95 aan kosten had. De heer Van de Beek: Ik denk dat het mij niet gaat lukken dit vanavond te snappen. Ik geef het op. Wethouder Fackeldey: We zullen het besluit nog even toevoegen, want daar schijnt het als zodanig in te staan. En we zullen proberen, en dan niet aan de hand van mijn fictieve 100 maar aan de hand van het werkelijke voorbeeld, dit nog even uit te leggen. De heer Van de Beek: Dank u wel. De voorzitter: Niemand meer over pagina 14? Dan gaan we naar pagina 15. De heer Marseille. De heer Marseille: Het centrummanagement heeft een vrij lange voorgeschiedenis. Een aantal malen is er van de kant van de gemeente geld in gestopt om daar iemand voor aan te stellen. Nu is er een regeling waarbij de ondernemers voor een flink deel verantwoordelijk zijn en die kosten worden gedekt uit een extra heffing op de OZB heb ik begrepen. Daarnaast zie ik dat er nog steeds vanuit de gemeente voor dat centrummanagement beschikbaar wordt gesteld. Is dat niet enigszins in strijd met de hele lijn die daarin zit om het centrummanagement duidelijk bij de ondernemers onder te brengen? Wethouder Fackeldey: Het zal u niet verbazen dat ik dat niet vind, anders had het er misschien niet gestaan en had u het misschien niet besloten. Het centrummanagement bij de ondernemers onderbrengen is volgens mij nooit een doelstelling geweest. De doelstelling is geweest om te zorgen dat ondernemers zich verenigen en dat ze zelf een aantal activiteiten uitvoeren die te maken hebben met koopkrachttoevloeiing, kerstverlichting, veilig, schoon, heel en beter extra, enzovoort. In het centrum gebeurt heel erg veel, zowel qua beheer en onderhoud als qua ontwikkeling. Wat we hier laten zien, is dat waar dat vroeger verspreid zat over verschillende posten, het het college verstandig lijkt om één functionaris te hebben die de BIZ ondersteunt bij het organiseren van die activiteiten, die zorgt voor communicatie bij en planning van onderhoud, afstemming van dat type activiteiten, die kortom een bijdrage levert aan het leefbaar houden van het Stadshart. Toen dit

14 2013 N 14 besluit voorgelegd werd, was de argumentatie daarbij: nu we het BIZ hebben waar ook een geheide inkomstenstroom zit, waarin ze een heel aantal activiteiten zelf uitvoeren en we anders dan anders met een aantal ondernemers zaken kunnen doen, kun je heel effectief en efficiënt een aantal van de activiteiten die verspreid door de organisatie gebeurden, koppelen naar één iemand verantwoordelijk voor het Stadshart, het is een kwetsbaar gebied, en willen we er graag extra capaciteit op zetten. Ook zonder dat centrummanagement zou dat BIZ als het goed is moeten functioneren. Maar het is ingegeven, toen het besluit bij de Begroting 2013 aan u werd voorgelegd, bij de kadernota denk ik, door de zorg voor de kwetsbaarheid van het Stadshart. Door die twee componenten met elkaar te verbinden, kunnen we wat dat betreft beter zorgen voor de leefbaarheid in het centrum. De heer Caniels: Aanvullend een vraag over de U noemt daar 1 fte. Zit er in die ook overhead en hoe groot is dat overheadpercentage dan? Gevoelsmatig vond ik het een fors bedrag. Wethouder Fackeldey: Inderdaad, maar daar zit de complete doorbelasting in en alles wat daarbij hoort. Het is de bruto kostprijs. De heer Baaten: Het gaat om herontwikkeling. Ik kijk naar de laatste twee regels als het gaat om het eerste blok. Als ik terugreken gaat het om een bedrag van ongeveer Er staat ook bij dat begin van het jaar bepaalde projecten, hoe klein dan ook, bekend zijn. Is het mogelijk om in de toekomst dit soort zaken te vermelden, waar die naartoe gaan of zijn gegaan? Wethouder Fackeldey: Ik denk dat dat bij de jaarrekening, bij de verantwoording hoort om te kijken waar het aan besteed is. Het is overigens wel een bedrag dat in de kadernotavoorstellen langzaam maar zeker uitgefaseerd wordt. Dat hebt u ook gezien. De voorzitter: Anderen nog vragen over pagina 15? Niemand? Dan gaan we naar 16. De heer Bussink. De heer Bussink: De marktexploitatie. De inkomsten zijn hoger dan de lasten. Tegelijk staat er in de toelichting: het mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Moet ik het zo interpreteren dat we teveel binnenkrijgen? Een ambtenaar: Het klopt. In de begroting zit op dit moment een verschil tussen de baten en de lasten van Er wordt daaronder ook aangegeven dat er op dit moment nog een fout in de begroting zit die hersteld moet worden. Er zijn hogere kosten op het gebied van de stroomkasten, er zijn lagere inkomsten op het gebied van marktexploitant en er is nog een doorbelasting op de eigen uren die niet in de begroting is verwerkt en waar je wel bij de 100% dekkendheid rekening mee moet houden. De heer Bussink: Dus naar verwachting is het na correcties ongeveer gelijk? Een ambtenaar: De verwachting is dat het na correcties nul is, of wellicht een klein negatief bedrag. Die correcties moeten eerst doorgevoerd worden, daarna is het uitgangspunt om te sturen op kostendekkendheid. De heer Slump: Onder het kopje Woonbeleid wordt op de vierde regel van onder gesproken over de Skaeve Huse. Daar is al jaren sprake van en ik hoor er niet zo erg veel van de laatste tijd. Hoe staat het daarmee, wanneer komen die er?

15 2013 N 15 Wethouder Fackeldey: Dan hebt u een mondelinge vraag één of twee keer geleden gemist, mijnheer Slump, want toen was die vraag er ook en heb ik namens het college gezegd dat we lang op zoek zijn geweest naar een geschikte locatie, dat die mogelijkerwijs gevonden is, dat er nog onderhandeld wordt over de beschikbaarheid en de kosten die daarmee samenhangen en als dat zo is, dat uw raad een voorstel voor de locatie zal worden voorgelegd. Het was ingewikkeld om een locatie te vinden die aan de planologische en andere randvoorwaarden voldeed. Er wordt nog gezocht en we hopen u voor het eind van het jaar daarvoor een voorstel te kunnen voorleggen. De heer Slump: Een soortgelijk verhaal heb ik twee jaar geleden ook al gehoord namelijk. Wethouder Fackeldey: Dat klopt. Het is ook wezenlijk niet anders, want we zeiden al toen we eraan begonnen: het zal ingewikkeld zijn een locatie te vinden die aan de eisen voldoet. We hadden een aantal keren een locatie in het zicht. Daar is toen vanwege omgevingsfactoren of anderszins niet besloten om die aan de raad voor te leggen. Het valt dus inderdaad nog niet mee. De heer Bussink: Woonbeleid. Daar staat dat het een wettelijke taak is, beïnvloedbaarheid budget nul. Tegelijkertijd staat in de laatste regel: in 2013 is een ombuiging op dit gebied doorgevoerd, waardoor er minder formatie overblijft voor bovenstaande activiteiten. Met andere woorden, het was dus beïnvloedbaar. Is dit een conclusie van het college: we hebben een korting toegepast dus daarmee is de kous af, er kan niet meer aan getornd worden. Moet ik het zo lezen? Wethouder Fackeldey: Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik die kolommen van beïnvloedbaar niet van buiten heb geleerd. Als ik er nu naar kijk, hebt u een punt. Je moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen als het gaat om wonen, dus je moet iets hebben, maar de mate waarin is natuurlijk wel degelijk beïnvloedbaar. Je kunt best als je wilt nog minder woonbeleid maken. Ik denk dat daar een percentage had moeten staan. De percentages zou ik zo niet kunnen verzinnen, maar intuïtief kom ik tussen de 0 en 50% uit. Dat zullen we even navragen. De heer Marseille: Ik kom nog even terug op de beantwoording daarnet van de vraag over de marktexploitatie. Op het moment dat in ik meen de begroting van 2012 gevraagd is een vrij forse verhoging van de marktgelden, waren de verschuivingen in de berekeningen die hier nu opeens uit de Jaarrekening 2012 worden geconstateerd, bekend. Op basis waarvan is toen besloten dat die marktgelden omhoog moesten? Kan er nog een nadere specificatie worden verstrekt van deze verschuivingen, die dan kennelijk nu opeens wel moeten leiden tot een kostendekkende uitkomst, om die marktgelden te rechtvaardigen. Ik vind dat als het gaat om het vaststellen van tarieven die kostendekkend moeten zijn, we de verantwoordelijkheid hebben om daar uiterst zorgvuldig mee te zijn en duidelijk aan te geven dat er echt sprake is van niet meer dan kostendekkend. Wethouder Fackeldey: In aanvulling daarop. Dan weet u dat kostendekkendheid gaat over de tarieven gezamenlijk en niet over individuele tarieven. Maar dat is een andere discussie. Ook omdat de portefeuillehouder, de heer Jansen, hier op dit moment niet aanwezig kon zijn, lijkt het mij verstandig om, in overleg, ambtelijk deze vraag schriftelijk te beantwoorden. De voorzitter: Anderen nog over deze pagina? Zo niet, dan zijn we toe aan subprogramma 4.3. Ik stel u voor om een kwartier pauze te nemen.

16 2013 N 16 De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. De voorzitter: Dames en heren. Subprogramma 4.3, Verbeteren regionale bereikbaarheid. Pagina 17. Geen vragen, dan gaan we naar pagina 18, pagina 19. Mevrouw Sparreboom. Mevrouw Sparreboom: Wij zijn benieuwd waar de beïnvloedbaarheid zit in dit onderdeel; pagina 18 en 19. Wethouder Luchtenveld: Er zijn een aantal wettelijke taken, met name de bestemmingsplannen en dergelijke. Dat wordt je geacht te doen. Dat kun je op een bepaald niveau doen, maar daar zit niet heel veel flexibiliteit in. Er zijn andere activiteiten waar je op zichzelf minder aan zou kunnen doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de strategische ontwikkeling. Daar is de beïnvloedbaarheid ook groter. Wat dat betreft zitten daar met name de veranderingen. Je kunt meer doen aan uitwerking wijzigingsplannen en dergelijke. Je moet er natuurlijk wel, ook met aanvragen van bijvoorbeeld ondernemers om plannen aan te passen, op een reële manier mee omgaan. De beïnvloedbaarheid zit met name op het strategisch niveau. Daarvan heb ik al eerder aangegeven dat dat wat ons betreft een belangrijk niveau is om daar juist wel in te manifesteren en niet te zeggen: dat hoeft niet per se. Naar ons idee is het echt heel dom om daar stevig het mes in te zetten. Mevrouw Sparreboom: Nog even een vraag. Is dat qua lasten even uit te splitsen of niet? Wethouder Luchtenveld: Dat is op zichzelf wel uit te splitsen. We gaan bijvoorbeeld van vier bestemmingsplannen per jaar uit. Dat hebben we nu als beleidslijn na de actualisatie, gemiddeld vier bestemmingsplannen per jaar. Dat betekent overigens dat we soms ervoor kiezen om bepaalde gebieden nog niet direct van een bestemmingsplan te voorzien, of een nieuw bestemmingsplan. Met name is dat aan de orde daar waar gronden pas in de toekomst benodigd zijn voor woningbouw. Als die in ons eigendom zijn, dan gebeurt er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel, want niemand vraagt iets aan. Dan is het ook niet zo erg als je iets zou achterlopen met een bepaald bestemmingsplan, omdat je nu eenmaal niet de capaciteit hebt om toch zes te doen in een bepaald jaar. Of je moet extern inhuren. Dat is dan een afweging. Mevrouw Sparreboom: Ik begrijp uw toelichting, maar ik bedoelde de lasten op zich. Er staat één post. Is dat verder te verifiëren, valt dat verder uit te splitsen in wat wel beïnvloedbaar is. Wethouder Luchtenveld: In belangrijke mate gaat het hier om personele kosten. Ongeveer is niet-personele kosten, de rest is personeel. De voorzitter: Dan hebben we het over de ruimtelijke ordening. W ethouder Luchtenveld: Ja. De voorzitter: Dat was ruimtelijke ordening en dezelfde vraag had u bij Uitvoering Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dat is een ander bedrag? Ik maak het even compleet. Wethouder Luchtenveld: Ik denk dat die ton met name slaat op de Wro. Uitvoering Wet ruimtelijke ordening, van de is ongeveer 1 ton niet-personeel, de rest is personeel. Dat is bijna 5 ton personeel. De ruimtelijke ontwikkeling, dat zijn in belangrijke mate beleidsambtenaren die daar het bestuur ondersteunen om dit

17 2013 N 17 allemaal mee te volgen, te adviseren en te beoordelen, naast uiteraard soms wat kosten om ook zelf enige geschriften tot stand te brengen, is dit denk ik weer personeel. De heer Jonker: Mag ik even aanvullen, mijnheer de voorzitter? Ik snap deze toelichting ook, maar waar wij vooral naar zochten, als ik kijk bij ruimtelijke ontwikkeling, 40-60% is beïnvloedbaar, om welke posten tegen welk bedrag gaat het dan? Of correspondeert dat één op één met 40-60% van de ? Het kan best zijn dat het 40-60% van de taken is, die een lager bedrag vertegenwoordigen. In feite zoeken we meer naar die opsplitsing, in bedragen. Welke taken vertegenwoordigen welk bedrag, opgesplitst in wel wettelijk en niet wettelijk. Wethouder Luchtenveld: Ik denk dat je van een gemeente mag verwachten, dat die voor zichzelf strategische posities realiseert en dat die ook functioneert in stad en regio. Dat is steeds meer aan de orde. Er zijn steeds meer gebiedsgerichte ontwikkelingen. Het zou heel raar zijn om je binnen je gemeentegrenzen terug te trekken. Dat betekent dat je ook moet kijken wat er buiten gebeurt en hoe ver je daarin gaat, in hoeverre je actief kijkt wat er op rijksniveau gebeurt, of in hoeverre je actief een bijdrage levert zoals bijvoorbeeld op het Deltaprogramma, Rijksstructuurvisie en dergelijke. Wij denken dat het een groot belang is. Denkt u aan hoe we bezig zijn met de windmolens, denkt u aan de dreigende discussie over het peil in het Markermeer met allerlei gevolgen, denkt u aan de Markerwaddenpositie waarvan ik daarstraks zei dat onze interventie mede heeft opgeleverd dat er nu 30 miljoen door het Rijk is toegezegd. Ik denk dat dat daarin teruggevonden kan worden. Kun je dat met minder mensen doen? Waarschijnlijk wel. Dat is een stukje beïnvloedbaar, maar dan heb je natuurlijk ook minder kwaliteit en kun je minder adequaat op allerlei ontwikkelingen reageren. Ik denk dat die 40-60% met name is gezien in het budget, dus de beïnvloedbaarheid van het budget, niet van de taken. Je hebt een wettelijke taak, inderdaad, hoe actief zijn wij met het hele Aldersgebeuren rondom onze luchthavenontwikkeling? Verschrikkelijk actief. Terecht, omdat het een heel belangrijke economische factor is. Daarvan kun je zeggen: had het ook met minder mensen gekund. Vast. Dan is niet de hele discussie rond de luchthaven weg, maar het is natuurlijk wel zo dat het verschrikkelijk belangrijk is dat we daar op elke stap heel goed letten en reageren. De voorzitter: De heer Soomers. De heer Soomers: Wij horen nu weer steeds wat het college wenselijk vindt, maar dit is een doorlichting. Het gaat erom wat beïnvloedbaar is of niet en niet wat het college wenselijk vindt. Dat het college wenselijk vindt deze uitgaven te doen, begrijpen wij. Waar het om gaat is dat wij objectieve informatie krijgen over wat we waaraan uitgeven en hoeveel er wel of niet beïnvloedbaar is. Wat we daarmee doen zien we naderhand wel eens met elkaar. De voorzitter: Dat is een opmerking. Ik sluit aan, want ik denk dat ik als voorzitter nu even het college moet helpen. De vraag is of u kunt aangeven welke bedragen horen bij welke prestaties en of u kunt aanduiden wat daarvan personele en overige kosten zijn. Dat was de vraag bij deze twee punten. Als dat kan. Dat kan niet nu waarschijnlijk. Een ambtenaar: Ik kan het voor de Wro, 4.3.2, prima toelichten. Voor ongeveer hebben we hier te maken met allerlei onderzoekskosten. Daarin is weer een onderverdeling voor kosten die je nodig hebt om bestemmingsplannen te maken. Er zijn allerlei onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. Soms over ecologie, maar het kan soms ook gaan over planschaderisico onderzoeken. Er zit ook een onderdeel

18 2013 N 18 bij dat gaat over het feit als mensen daadwerkelijk bij ons een planschade indienen. Dat moeten wij altijd laten onderzoeken. Dat kunnen we niet zelf, dat huren we in. Dat is heel erg specialistisch. Op die manier krijgen wij een juist bedrag waar wij ervoor kunnen zorgen dat het al dan niet terecht is en wordt toegewezen. Dat is ongeveer 1 ton. Voor de rest werken er vier afdelingen om de bestemmingsplannen te maken. Het zijn niet alleen bestemmingsplannen, het zijn bezwaarschriften, beroepschriften, het zijn ook de planschades waarop ik net even doelde, allerlei wijzigingsplannen om vooral de bedrijvigheid ook nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, mogelijk te blijven maken. Ik hoop dat dit een antwoord is dat aan uw vraag voldoet. De voorzitter: Is dat voldoende duidelijk? De heer Jonker: Daar houd ik het antwoord maar even op schuldig. De heer Caniels: Bij uitvoering Wro staat in een passage dat de kosten zouden kunnen worden teruggebracht door in plaats van bestemmingsplannen met beheersverordeningen te werken. Dan komt er een zin: tijdwinst zit in de beperkte proceduretijd, minder onderzoekskosten en dergelijke. Dat roept de vraag op: waarom doen we dat niet. En misschien kan even aangegeven worden door de wethouder wat de voor- en de nadelen zijn van de bestemmingsplannen blijven maken zoals we dat tot dusver doen of de keuze voor beheersverordeningen. Heeft dat dan ook iets te maken met legesheffing? Wellicht kunt u daar een toelichting op geven. Wethouder Luchtenveld: De beheersverordening is mogelijk gemaakt met name voor die gebieden waar je geen ontwikkeling verwacht in de komende 10 jaar. Dus als je denkt: er gebeurt daar heel weinig, dan bestem je volstrekt conserverend en dan zeg je: eigenlijk geven we een beetje beheer. Dan kan er best nog ergens een keer een dakkapel worden gerealiseerd of iets kleins gebeuren. Bijvoorbeeld in een volledig voltooide woonwijk zou dat kunnen of een gebied waar je de komende 10 jaar nog geen ontwikkelingen verwacht, dan kun je dat doen. Als je echt ontwikkelingen verwacht, hoor je het bestemmingsplaninstrument te hanteren. Dat is in feite de afweging, de zuivere afweging. Je kunt wel de grenzen opzoeken, dus kijken of je wat meer in het beheersplan en toch af en toe bijvoorbeeld via WABO bepalingen daarop inbreuk maken als je echt ontwikkelingen wilt. Maar de geest van de Wro is dat je de beheersverordening alleen toepast als er de komende 10 jaar geen ontwikkelingen worden voorzien. Overigens ook met de beheersverordening mag je leges heffen. Alleen als je geen geactualiseerde ruimtelijke instrumenten hebt toegepast, mag je geen leges heffen. Een beheersverordening kan soms voor een tussenfase een oplossing bieden, maar als je echt ontwikkelingen voorziet dan hoor je een bestemmingsplanprocedure te volgen. Ik wil nog even terugkomen op wat net werd geconstateerd, dat het antwoord werd schuldig gebleven. Ik wil best een poging doen om de nader uit te splitsen waar het precies in ziet. Ik krijg te horen dat het hoofdzakelijk personeel is. Dat is denk ik ook logisch, gelet op de activiteit. Het gaat met name om beleid maken, beleid van andere overheden beïnvloeden. Ik denk niet dat er heel veel producten in zitten, anders dan reactienota s en dergelijke. We zullen kijken of daarvan nog een nadere specificatie te geven is. Ik denk dat deze post in belangrijke mate zal worden ingevuld door fte s. Dan is natuurlijk altijd de vraag: kan het ook met minder mensen. Dat zal best kunnen, maar de kwaliteit gaat dan wel omlaag. De voorzitter: Wethouder Luchtenveld, dat was inderdaad het beoogde antwoord. Dat geldt dan voor de twee posten, dat was de vraag.

19 2013 N 19 Wethouder Luchtenveld: De tweede is al aangegeven. Dat is ongeveer 5 ton personeel en 1 ton onderzoek. De heer Baaten: Rekening houdend met het antwoord dat door het college zojuist is gegeven, dat we nog iets tegemoet kunnen zien, toch een heel simpele vraag. Klopt het als we pagina 18 en 19 optellen, dat we 2 ton aan kosten hebben en dat daar in totaal 8 ton aan personeel achter zit; achter die 2 ton die dan leiden tot kosten. Die verhouding klopt? Wethouder Luchtenveld: Als ik het bij elkaar optel, kom ik op 1 miljoen aan lasten. Dat is naar schatting van dit moment ongeveer 8 ton personeel en 2 ton overige kosten, onderzoeken en dergelijke. Daar staan gigantisch veel baten wat ons betreft tegenover, want als we ze geheel zouden schrappen, en dat mag niet eens wat betreft de Wro, maar stel dat je die hele 4 ton eruit zou halen, of het tot 1 ton zou terugbrengen, dan zou het betekenen dat je heel veel belangrijke beleidsontwikkelingen niet zou kunnen volgen, niet zou kunnen bijwonen, ook niet de ambtelijke vooroverleggen et cetera. Dan maak je van Lelystad een eiland. Daar kunt u voor kiezen, maar wij zouden dat zeer willen ontraden. De voorzitter: Anderen over deze twee pagina s? Niemand? Dan gaan we naar pagina 20, Imagoversterking. Eerst de algemene pagina. Mevrouw Bergman. Mevrouw Bergman: Ik zit even te zoeken hoe ik deze vraag moet inkleden. Het nieuws van de afgelopen week werd nogal beheerst door Haren. Wat mij daarin natuurlijk meteen opvalt is dat er continu wordt gesproken over dat een burgemeester kon beschikken over een 0,5 fte aan communicatie. Hier staat communicatie onder een programma Imago versterken. Nu heeft de overheid behalve bij crisiscommunicatie, want daar gaat het over in Haren, ook nog heel veel andere taken als het gaat om informatie verstrekken aan de burgers over wat de overheid doet. Nu vroeg ik mij af: waarom is communicatie nu op zo n rare positie in dit huis in dit programma opgenomen. Van de kosten die hier staan wordt alleen gezegd: communicatieadvies aan het bestuur, woordvoering. Dan heeft het college de man een hulpje. Is dat dan waar het over gaat als het gaat om communicatie in Lelystad? Mijn vraag betreft de positie maar ook het programma dat dan wordt gedaan door communicatie. Wethouder Fackeldey: Ik probeer hardop te denken of ik de vraag goed genoeg begrijp. Het is meer dan alleen woordvoering, ook crisiscommunicatie maakt deel uit van het totale pakket. Daar komen we dadelijk bij de onderdelen over te spreken. Wat er gebeurd is, is dat het onder dit programma nu eenmaal gehangen is. Ik begrijp uw vraag als: hoort dat niet eigenlijk in een ander programma thuis. Dat zou kunnen. Je zou het ook onder programma 6 kunnen hangen, waar veel meer van dit soort concernactiviteiten zitten. Ik kom even niet verder dan de constatering dat dat niet gedaan is en dat van oudsher communicatie, voorlichting, citymarketing enzovoort hier aan elkaar gekoppeld zijn. Ik kan me daar ook iets bij voorstellen, want op de crisiscommunicatie na, gaat de woordvoering namens de gemeente heel vaak over voorlichting, over uitleggen waarom het college of de raad of wie dan ook dat besluit heeft genomen. Nogmaals, ik kan mij voorstellen dat het onder een ander programma ook uitstekend tot zijn recht zou komen. Ik ben het met u eens, dat een aantal onderdelen van die communicatietaak hier een wat vreemde eend in de bijt is. Een ambtenaar: Misschien even aanvullend. Het ging ook over de taken, en is dat dan alles, werd er gevraagd. Als u kijkt in het totale overzicht, dan gebeuren er natuurlijk veel meer dingen. Ik ben het eens met de wethouder, het zou ook in een ander programma kunnen. Maar we praten over digitale communicatie, dat is iets

20 2013 N 20 waar tegenwoordig heel veel ontwikkeling in is. Daar gebeurt iets in. Als we praten over gastheerschap dan hebben we het niet alleen over de activiteit die we doen als gastheer of gastvrouw, maar ook het begeleiden en de publiekscommunicatie als het gaat om verkeerszaken, of om werk en inkomen. Dat hele pakket is natuurlijk iets wat hoort bij de communicatie. Wat je hier ziet, is een totaalpakket ondergebracht in een programma waar je inderdaad over kunt twijfelen, maar het is meer dan alleen bestuurscommunicatie. Dat is hierin onderverdeeld. Wethouder Luchtenveld: Misschien nog een aanvulling. Ik denk dat de plek ook gekozen is omdat er van oudsher bij de ruimtelijke plannen heel veel inspraak, participatie en dergelijke zit. Dat zit hier denk ik ook in. Wij doen heel veel met bewonersbrieven om te informeren, met informatieavonden bij bestemmingsplannen en dat soort dingen. Ook dat is een belangrijk deel van de communicatie. De heer Van de Beek: De beantwoording roept bij mij een aantal vragen op. Is dit nu volledig wat er aan communicatie gedaan wordt? Ik hoor nu communicatie bij bestemmingsplannen. Ik neem aan dat die bij de Wro doorbelast wordt, of is dat hier onderdeel van? In het verlengde daarvan, en dan ga ik stiekem door naar pagina 22 bovenaan, als u mij toestaat, mijnheer de voorzitter, communicatieprojecten. Is dat alles wat er aan projecten gecommuniceerd wordt? Communicatie is op projecten, waarom wordt die niet op de projecten geboekt? Is dat nu volledig alles wat er aan communicatie is of is er meer en wat is de keuze wanneer iets wordt doorbelast naar een project of een product toe en wanneer het hier apart zichtbaar wordt gemaakt. Dat is denk ik de vraag. Wethouder Fackeldey: Volgens mij is dat hetzelfde als wat geldt voor heel veel lijnproducten. In principe zo lang het hoort bij het reguliere voorlichtende takenpakket is dit alles. Bewonersbrieven horen bij het reguliere, standaard product dat je levert als lijn. Op het moment dat een project meer nodig heeft dan de standaard dienstverlening die je zou kunnen verwachten vanuit de gemeente, wordt er voor dat project afzonderlijk, maar wel in overeenstemming inhoudelijk met team Communicatie, extra inspanning geleverd. Waar we vanaf zijn gekomen, is dat in het verleden ieder project en activiteit ten laste van de eigen budgetten heel veel eigen communicatielijnen adviseurs had. Daarvan is gezegd: dat moet gewoon een stapje minder en ook gecentraliseerd. Als er een extra inspanning nodig is, dan zie je die terug binnen de desbetreffende GREX. Maar daar waar het gaat om echt voorlichting, is dat een kerntaak van de gemeente net als dat geldt voor beleid maken. Dat is wat je hier ziet en ook de normale activiteiten zoals collega Luchtenveld die noemde bij de ruimtelijke ordening, dat hoort bij de taken van de lijn van de afdeling Communicatie. Er is bij mijn weten één project, dat is Flevokust, waar nog aparte communicatie-inspanningen los hiervan plaatsvinden. Bij mijn weten is dat op dit moment de enige. De andere communicatieactiviteiten worden verricht vanuit de lijn. De heer Van de Beek: Mag ik dan even oefenen? Ik weet, er is ook aparte communicatie rondom Warande, een eigen Twitteraccount en dergelijke. Valt dat onder publieksvoorlichting, valt dat onder spindoctors, valt dat onder projectcommunicatie, valt dat onder de GREX? Hoe zit dat? Om het even te snappen. Wethouder Fackeldey: Wilt u uitleggen wat u bedoelt met spindoctors? Ik zag die tekst niet staan. De heer Van de Beek: Communicatieondersteuning voor het college.

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ -RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ Bezuinigingen? Welke bezuinigingen? John Leerdam reageert enigszins geïrriteerd op de vraag hoe het voelt om als politicus tegenover oud-collega

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

de Coöperatie expert

de Coöperatie expert Handleiding Spreadsheet Coöperatieadministratie Inleiding Samenwerken in een ondernemerscoöperatie gaat vooral om het doen van projecten. Per project zijn de opbrengsten, kosten en eventuele winstinhoudingen

Nadere informatie

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 1 VALKENBURG AAN DE GEUL Begroting 2015 en meerjarenraming 20162018 Een analyse 11 november 2014 2 D66 heeft in de vergadering van de raadscommissie EFTR (29 oktober 2014) aangegeven tevreden te zijn over

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG Jaarrekening 2014 Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositorenten zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 Datum: 9 oktober 2012. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Investering tbv filmvertoning Agora. Toelichting: De gemeente is eigenaar

Nadere informatie

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven Snelstarthandleiding 1 Inleiding In de snelstarthandleiding op de eerste pagina van deze toelichting ziet u de belangrijkste knoppen en informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 februari 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009

Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009 Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009 Notitie dekking exploitatie Sociaal Cultureel Centrum Samenvatting Het exploitatiebudget voor

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

De Taalder: Vragen en Antwoorden

De Taalder: Vragen en Antwoorden De Taalder: Vragen en Antwoorden Werkgroep Lokaal Geld Tilburg 12 maart, 2015 De vragen 1. Is betalen met de Taalder lastig? 2. Moet straks alles met de Taalder betaald worden? 3. Is de Taalder legaal?

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2013 N 88

Raad van Lelystad 2013 N 88 Raad van Lelystad L ^ rr 2013 N 88 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 maart 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.17323 Onderwerp : Voorstel inzake gerechtelijke uitspraak inzake exploitatievergoedingen buitensportverenigingen

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Postcode en woonplaats IBAN-nummer BIC-code Contactpersoon Functie contactpersoon

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Statenfractie D66 Gelderland

Statenfractie D66 Gelderland Verzoek tot debat HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Een nieuwe vorm van risicomanagement HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting van

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00060

RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00060 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00060 ~J gemeente WOERDEN Van College van B & W Gemeente Woerden Datum 18 februari 2014 Portefeuillehouder(s) : Wethouder Duindam Portefeuille(s) : Grondbedrijf Contactpersoon

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie.

Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie. 1 Dames en Heren, Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie. Een speciaal woord van welkom richting

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2013 N 318 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie