y Raad van Lelystad 2013 N 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "y Raad van Lelystad 2013 N 1"

Transcriptie

1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. Hers (VVD) en J.M. van den Heuvel (SP), mevrouw J.J.P van der Hoek-Dubois (Bindend Lokaal), de heren Jonker (VVD), E.H.G. Marseille (VVD) en M. El Mhassani (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), mevrouw O.J. Niezen Vos (Lelystads Belang), de heer W.L.G. Raijmakers (Lelystads Belang), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heren K.B.P. Slump (ChristenUnie) en H.P. Soomers (PvdA) (vanaf uur), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heer C. van Veluwen (ChristenUnie) (vanaf uur) en de heer B.E. Visscher (InwonersPartij), leden van de raad; alsmede de heren J.A. Fackeldey en R. Luchtenveld, wethouders; en de heer C. Rijksen, griffier; bovendien de heren Ehrhart, Van Rijn, Pul, Groeneveld en Put, ambtelijke ondersteuning.

2 2013 N 2 De heer van Erk opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder het college, de heren Fackeldey en Luchtenveld. Vervolgens stelt hij de aanwezige ambtenaren voor; de heren Ehrhart, Van Rijn, Pul, Groeneveld en Put. De heren Luchtenveld en Fackeldey presenteren kort het programma en geven daarna de ruimte tot het stellen van vragen. Ten tijde van de behandeling van de pagina s 1 t/m 5 was er een technische storing, waardoor van dat gedeelte geen transcript gemaakt kan worden. Wethouder Fackeldey:... agentschap behoorlijk op streek om te kijken of we vooruitlopend op de daadwerkelijke ontwikkeling alvast bedrijven hierheen kunnen halen. Volgens mij gebeurt dat heel slim en is dat de reden dat we met een voor een stad van deze omvang zo beperkte acquisitiecapaciteit toekunnen. De heer Schoone: Ten aanzien van de Hanzelijn. Doen wij nog iets richting het noorden qua acquisitie? Wethouder Fackeldey: Dat ligt eraan. Als u het hebt over concrete acquisitie dan gaat het tegenwoordig over netwerken en bedrijven die zich melden. We participeren natuurlijk in het samenwerkingsverband Hanzelijn-kansenlijn, maar je ziet dat de voornaamste economische as niet loopt langs het noorden. De economische as loopt echt de Metropoolregio in. De voorzitter: Anderen nog over pagina 6? Dan gaan we naar pagina 7. De heer El Mhassani. De heer El Mhassani: Mijnheer de voorzitter. MKB subsidieregeling. Daarvoor staat voor gereserveerd. In het stuk heeft men het erover dat het in 2014 gemeentelijk niet meer nodig is, dus alleen provinciaal de helft, Hebben wij dan onze doelstelling al bereikt, dat het niet meer nodig is. Wethouder Fackeldey: Wat betreft die MKB-regeling wel, want die MKB-regeling was een heel specifieke regeling waarin een pot geld beschikbaar is voor innovatieve vestigingen van innovatieve MKB-bedrijven. Dat is één pot die in het begin ingesteld is. Die schuiven we steeds door, en die zien we in het doorschuifbudget ook elk jaar terugkomen, totdat hij leeg is. Wat je ziet, is dat niet zo heel veel bedrijven zich daarvoor kwalificeren, want het moet én innovatief zijn én MKB. We hebben een heel aantal innovatieve bedrijven die bijvoorbeeld te groot zijn, of MKB-bedrijven die heel goed werk doen maar waar je het predikaat innovatief niet goed aan kunt koppelen. Als die bedrijven er zijn, dan krijgen ze subsidie uit die pot. Dat wordt onafhankelijk getoetst, daarvoor is een autoriteit in het leven geroepen. Maar het is een doorschuivende pot. Als die pot leeg is hebben we onze doelstelling gehaald, want er zijn arbeidsplaatsen en eisen gesteld aan dat fonds. Daarmee hebben we niet onze doelstelling aan werkgelegenheid gehaald. Wat dat betreft is het jammer dat het instrument dan komt te vervallen, maar dan is de pot leeg. De heer Slump: Ik wou hier nog even op doorgaan. Blijkbaar gaat de provincie er wel mee door, want er staat nog wel van de provincie. Wethouder Fackeldey: Volgens mij niet. Volgens mij heeft de provincie net als wij een pot. Het kan zijn dat die in de EVO-subsidieregeling zit. Alleen, dan kunnen wij er geen gebruik meer van maken, omdat onze cofinanciering op is. Het is altijd een cofinancieringszaak. Misschien is het zo dat er in het Europees programma meer

3 2013 N 3 geld in totaal in kan zitten. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Wij kunnen ervan profiteren zolang wij cofinancieringsgeld hebben. De heer Baaten: Ik wou nog even terugkomen op , hetgeen in het kader staat. Ik probeer dat nu met een voorbeeld te doen. Als we kijken naar pagina 7, waar we mee bezig zijn: bijdrage aan MRA toerisme, en onder andere: versterken toeristischrecreatieve sector, waar het ook gaat om MRA toerisme. De vraag die ik heb is slechts een vraag ter verduidelijking, het gaat mij niet om bedragen. Waarom staat het niet onder 4.1.2? Omdat daar namelijk heel concreet deelname aan MRA is opgenomen. Wethouder Fackeldey: Dat is altijd een kwestie van waar je welk deel van een deelverzameling laat. Bij toerisme zien we een belangrijke toeristenstroom bij met name het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Dat is een MRA project, dat is relevant voor het toerisme, maar in de deelverzameling Toerisme zit één van de activiteiten die je naast het toerisme doet. Die hadden we ook kunnen zetten bij MRA en was je hem bij toerisme kwijt geweest. Van dat specifieke programma, dat door de Amsterdam Touristboard en partners georganiseerd wordt, zeggen wij: daar willen we in het kader van het versterken van het toerismeprofiel van de kust gebruik van maken. Je kunt hem onder beide rangschikken, want het is allebei. We kunnen daaraan deelnemen doordat we lid zijn van de MRA, maar we nemen deel vanwege het specifiek stimuleren van het versterken van het toeristisch-recreatieve karakter. Mevrouw Bergman: Ik had twee vragen op deze pagina. Ik las iets over smarter cities. Ik ben daar helemaal fan van, maar dat geheel terzijde. Ik herken dat niet zo uit de begroting die we hebben vastgesteld. Ik dacht: misschien moeten we nog even met elkaar doorkijken wat dat precies is, of we wel fan zijn van hetzelfde. Het tweede is het algemeen economisch beleid. Daar staat het woord Floriade weer in. Ik ben heel erg benieuwd, maar dat is meer een vraag naar de toekomst toe, hoe we dat nu zien, hoe de rol van Lelystad daarin is. Is het budget dat daar staat al ergens projectspecifiek, zit daar specifiek geld in voor de Floriade? En wanneer komt u naar de raad met de plannen daarvoor, hoe we daarin gaan participeren en óf we daarin gaan participeren? Wethouder Fackeldey: Voor wat betreft de Floriade maken we deel uit van de stuurgroep, dus op zich zijn we nog steeds betrokken. De provincie heeft een provinciaal economisch programma gelanceerd specifiek over de Floriade. De vraag ligt nog voor op welke manier Lelystad zich daar wil profileren, daaraan wil gaan meedoen. Die vraag kunnen we pas goed beantwoorden als de Floriade zelf en ook de gemeente Almere die een contract heeft met de Floriade een paar stappen verder is met hoe ze het willen gaan organiseren en de thematiek verder invullen. Die zijn op dit moment op zoek naar een kwartiermaker, die hebben ze nog niet aangesteld voor zover ik weet. Morgen hebben we stuurgroep en dan zal ik het wellicht horen. De planning is dat we voor het eind van het jaar een beeld zouden moeten kunnen hebben op welke wijze Lelystad actief kan participeren in vooral de komende tien jaar de making of en ook welke budgetten daarmee samenhangen, vooral in termen van inzet van menskracht. Dat is op dit moment in ontwikkeling. Ik ga ervan uit dat we voor het eind van het jaar daarover met een voorstel naar de raad kunnen komen. Daar zijn op dit moment nog geen budgetten voor geoormerkt of beschikbaar gesteld, want we weten nog niet goed op welke manier we dat praktisch in dat nieuwe kader kunnen invullen. De gedachten gaan ernaar uit om als Lelystad één van de thema s te claimen en dat thema dan ook aan u voor te leggen om ons daarop te gaan profileren en binnen de Floriade de verantwoordelijkheid van één zo n thema te nemen. Nogmaals, dat is nog in ontwikkeling.

4 2013 N 4 Smarter cities is iets wat voorbijkwam in G32-verband, met name de economische pijler van G32. Daarin zie je dat er op initiatief van het ministerie een initiatief gestart is om te kijken: kunnen steden op een veel slimmere manier gebruikmaken en omgaan met hun ICT. Dat varieert dan van heel concrete toepassingen zoals wifi gratis in de stad of op het Stadhuisplein tot slimmere manieren van data-uitwisseling. Dat is een convenant. Daar heeft ook Lelystad zijn handtekening onder gezet. Daar hadden we geen budget voor en heeft het college besloten eenmalig uit het College Onvoorzien een budget beschikbaar te stellen om te participeren. Dat heeft in ook in de collegebesluiten gestaan. Dat convenant wordt nu verder uitgewerkt. Daar komt een concreet actieplan uit voort en dat leidt tot nieuwe plannen die we u voorleggen. Smarter cities is wat dat betreft een samenwerkingsverband van een aantal steden in G32-verband. De heer Jonker: Om te bekijken of wij ook zo enthousiast worden van smarter cities, waren wij benieuwd hoe die pot is opgebouwd. Voor Lelystad was dat Is dat naar inwonersaantal of moet ik 32 keer doen. Dan kom je op een budget waarvoor je volgens mij nog geen deuk in een computerkast slaat. Wethouder Fackeldey: Om te beginnen doen ze niet alle 32 mee. Het is dus zeker geen 32 keer Er ligt een projectplan onder dat ik niet uit mijn hoofd ken. Het is wel zo dat de steden die meedoen die bijdrage betalen voor een aantal van de verschillende projecten die uitgevoerd moeten worden. Dat bedrag wordt overigens verdubbeld door het ministerie die daar ook nog geld naartoe brengt. Mijnheer de voorzitter, ik weet niet wat de afspraak is bij concrete vragen. Moeten we die nazenden, of wat is de geldende afspraak, want de bedragen zijn er maar ik ken ze niet uit mijn hoofd. De heer Jonker: Wij zijn wel benieuwd. Wethouder Fackeldey: Dan laten we de specificatie van het project nog even toevoegen. Wethouder Luchtenveld: Misschien is het goed om in dit verband te melden één keer We hebben ook gekeken wat het betekent als we niet meedoen. We hadden een aantal projecten die goed pasten bij wat in het convenant staat. Dat was één van de redenen waarom we hebben besloten het uit het College Onvoorzien te doen. Er moest snel besloten worden. Er is een bijeenkomst geweest op het ministerie van Economische Zaken met de minister gezamenlijk. Allemaal doorgesproken. Buitengewoon belangrijk ook voor de netwerkcontacten daar. Het is echt van belang dat we in de G32 ons manifesteren als Lelystad. Dat is één van de weinige methoden die we hebben om de ontwikkelingen in andere vergelijkbare steden met elkaar uit te wisselen. Dan kun je kijken: wat krijgen we precies terug voor die Dat is één zo n ding waarvan ik denk dat het echt pennywise poundfoolish is om van dit soort dingen te zeggen: moet die nu, en: wat krijgen we daar nu voor terug. We zouden er echt niet op die manier naar moeten kijken. Als je kijkt, we hebben een gemeentebegroting van 220 miljoen, dat we over verder gaan napraten et cetera. Dit is echt de kost die voor de baat uitgaat. De voorziter: Anderen nog over pagina 7? Niemand meer? Dan gaan we naar pagina 8. Niemand vragen over pagina 8. Dan gaan we naar pagina 9, Subprogramma 4.2, kwaliteit aanbod versterken. Iemand over de algemene pagina? Niemand? Dan gaan we naar pagina 10. De heer Baaten. De heer Baaten: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het meer een technische opmerking is. Als we kijken bij het grondbedrijf: beïnvloedbaar budget 0%. Dat is heel

5 2013 N 5 duidelijk. Maar als we in de tekst kijken, dan staat er: de lasten zijn deels te beïnvloeden en de baten zijn zeer beperkt te beïnvloeden. Al is het maar voor het beeld, al zou er maar staan 0-2% of 0-5%, maar 0% geeft aan dat het überhaupt niet te beïnvloeden is en ik denk dat dat een verkeerd beeld is. Dus ik zou willen pleiten voor een x-percentage, wat aangeeft dat er iets beïnvloedbaar is; meer dan nul in ieder geval. Wethouder Fackeldey: De vraag is natuurlijk: kun je die bedragen rechtstreeks beïnvloeden. Nee. Je kunt niet zeggen: ik ga rechtstreeks die bedragen beïnvloeden. Het gaat namelijk altijd via een omweg, altijd via de GREX-en waarlangs je die bedragen beïnvloedt. Je kunt ook zeggen: hij is 100% beïnvloedbaar maar niet om hierover een besluit te nemen. Natuurlijk zijn ze beïnvloedbaar, maar dat zijn ze door de invloed van het vaststellen van de GREX-en, want daarin geeft u iets aan over de uitgaven. Ten aanzien van de inkomsten zijn ze beïnvloedbaar door de beslissingen die u elders neemt over inzet blijven plegen op acquisitie enzovoort. Ik ben het met u eens dat ze beïnvloedbaar zijn, maar wat hier denk ik bedoeld is door degenen die het voorbereid hebben, is dat het anders dan bij andere begrotingsposten niet rechtstreeks door een besluit over dit bedrag te beïnvloeden is. Misschien zou dat de toelichting dan ook moeten zijn. De voorzitter: Mijnheer Baaten, zo voldoende op dit moment? De heer Baaten: Uiteraard. Ik moet er genoegen mee nemen. Maar ik zou toch zeggen: al zet je maar van 0-5%. Het gaat om het beeld, niet meer dan dat. De voorzitter: W ethouder Luchtenveld had een toevoeging? Wethouder Luchtenveld: Het voornemen bestaat om bij de kadernota met een treasurynota te komen. Daarin zal ook inzichtelijk worden gemaakt wat allerlei renteeffecten zijn. Rente-effecten hebben we zeker. De hoogte van het rentepercentage bijvoorbeeld is direct te relateren aan de positie van het grondbedrijf. Het maakt echt uit of er een rente is van 4,5% of van 5,5% of van 3,5%. We hebben daar verdeelsleutels en modellen voor hoe wij met de rentevaststellingen omgaan. Dat is bepaald een niet onbelangrijk element in de totale positie van het grondbedrijf. Mevrouw Sparreboom: Daarop aansluitend. Dit gaat over 2013, mag je dan concluderen dat je van de lasten redelijk kunt uitgaan en dat de baten een verwachting is? Wethouder Fackeldey: Dat geldt natuurlijk ook voor de lasten, dat is ook een verwachting, want die kosten heb je ook niet allemaal gemaakt. Een deel van die kosten hangt samen met het feit of je werkelijk iets bouwrijp moet maken enzovoort. Het is in dat opzicht een begroting. De voorzitter: Zijn er nog vragen over 15 miljoen baten en 14 miljoen lasten? Niemand meer? Dan gaan we naar pagina 11. Mevrouw Bergman. Mevrouw Bergman: Ik vroeg me af hoe de kosten voor de bibliotheek zich verhouden tot wat andere steden besteden. Wethouder Fackeldey: In het rapport dat u gekregen hebt over de bezuinigingen stond een staatje en daar zat Lelystad, zeg ik uit mijn hoofd, bij de onderste helft. Bij de onderste helft betekent: wij verhoudingsgewijs minder dan gemiddeld. We zullen dat staatje nog even ophoesten en u dat nasturen.

6 2013 N 6 Mevrouw Sparreboom: De VVD heeft een vraag over die grote pot van ruim 2 miljoen. Wij zouden dat, als dat mogelijk is, graag wat onderverdeeld zien. Er staan wel een aantal onderdelen genoemd, het lokale bibliotheekwerk, maar wij zouden dat graag uitgesplitst zien. Is dat mogelijk? Wethouder Fackeldey: Natuurlijk, dat kan. Dat staat volgens mij ook uitgesplitst in de begroting. Het staat niet uitgesplitst in de begroting. Erik. Erik: Dit zijn onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst die wij hebben met de bibliotheek. Er is specifiek niet voor gekozen om daaraan per onderdeel een bedrag te koppelen, om te voorkomen dat je op de een of andere manier zo specifiek een uitvoeringsovereenkomst, een dienstovereenkomst krijgt, dat de belastingdienst gaat zeggen: hier worden echt diensten ingekocht en daar moet je vervolgens BTW over gaan betalen. Dus we hebben gezegd: we hebben een totaalbedrag, we maken afspraken over de volumes van de verschillende onderdelen zoals ze hier staan, de collectievorming, uitlening en dergelijke, en daaraan staan aantallen gekoppeld, dus we krijgen een overzicht van hoeveel de output is van de bibliotheek. We hebben bewust ervoor gekozen om dat niet aan een bedrag te koppelen om daarmee het risico te verkleinen dat je op termijn eventueel door de belastingdienst op een BTWheffing wordt afgerekend. Wethouder Fackeldey: In aanvulling. Misschien kunnen we wel toezeggen, maar dat zal ter inzage zijn, om de prestatieovereenkomst die we hebben en die daar heel helder in is, misschien niet uitputtend maar bij wijze van voorbeeld beschikbaar stellen wordt dat dan uiteraard. De voorzitter: Dat is een toezegging, die is genoteerd. Anderen nog over pagina 11? De heer Baaten: Alleen technisch, niet meer dan dat. KUBA infrastructuur. Als ik kijk naar bijvoorbeeld stichting Flevomeer, dat gaat zelfs over printpapier. Wat heeft dat met infra te maken. Hoe moet ik dat lezen? Wethouder Fackeldey: Dat zijn geen wegen, daar hebt u gelijk in. Wij hanteren het begrip culturele infrastructuur voor het rapport dat we bij de begroting hebben toegezonden. We hebben de instellingen gevraagd: ga het bezuinigingsbedrag gezamenlijk verdelen en kom met een aanbod waaruit blijkt dat de culturele infrastructuur in stand blijft. Dat hebben we zo genoemd. Dat betekent wel, en dat maakt het in de formulering lastig, dat wij niet van te voren gezegd hebben: dan gaat er zoveel af bij de Kubus en bij Underground enzovoort. We hebben gezegd: in totaliteit moet er op die hele post zoveel bezuinigd worden. We kunnen hem hier dus niet individueel toerekenen, omdat die instellingen met elkaar de keuze gemaakt hebben om een aantal activiteiten minder uit te voeren of een aantal kostenbesparingen te realiseren. Dat vangen we hier, onder verwijzing naar het rapport dat we u bij de begroting hebben voorgelegd, onder culturele infrastructuur. De voorzitter: Anderen nog over pagina 11? Niet. Dan gaan we naar pagina 12. Mevrouw Bergman. Mevrouw Bergman: Bij kunst viel mijn oog op: Aankoop kunstwerken voor het stadhuis en representatie. Ik vroeg me af wat dat precies is. Gaat het om geschenken die wij weggeven? Kunstwerken die we aankopen en die we vervolgens weggegeven? En is dat dan in deze begrotingspost op de juiste plek? Wethouder Fackeldey: Waar het over gaat is dat je een beperkt budget hebt om van lokale kunstenaars soms een werk aan te kopen, of het gebeurt bij veilingen dat je

7 2013 N 7 een werk aankoopt en dat wordt hier ergens keurig opgehangen. Wat ook gebeurt, is dat we op een gegeven moment van één van de kunstenaars wat werk aangekocht hebben en dat we dan cadeau geven. Het is vooral een manier om af en toe iets te kunnen bestellen bij lokale kunstenaars, óf voor het doel om dat cadeau te geven als het een schilderij van de stad is, óf om het bij ons ergens op te hangen. Vandaar dat het maar een heel beperkt bedrag is. Het staat hier omdat het ook bedoeld is als steun voor lokale kunstenaars. Mevrouw Bergman: Ik vind het toch een wat curieuze plek als het gaat om deze doelstellingen. Ik snap heel goed de ambitie dat u lokale kunstenaars wilt ondersteunen, maar ik vind niet dat dat bij ons kunstbeleid thuishoort. Het hoort bij representatiekosten en als het hier wordt opgehangen neem ik aan bij inrichtingskosten. Dan hoort het voor mijn gevoel niet hier. Wethouder Fackeldey: We hebben een nota vastgesteld en in de nota staat dat we in beperkte mate op die manier lokale kunstenaars willen ondersteunen en daar een beperkt budget voor reserveren. Dan leek het ons goed om er iets anders mee te doen dan op zolder zetten. Vandaar dat we proberen het nuttige met het aangename te verenigen. Daarom staat het hier als onderdeel van het kunstbeleid. Het is ook niet helemaal een wereldschokkend bedrag geloof ik. Mevrouw Sparreboom: Over de Kubus nog even. Er worden veel bedragen genoemd. Er staan ook bedragen genoemd die ergens anders weer terugkomen, onder andere over brede school, ondersteuning amateurkunst. Wij zouden het fijn vinden als ook dat bedrag van 1,9 miljoen een onderliggend tabelletje heeft: dit is het allemaal. We zijn met name geïnteresseerd in het cursorisch aanbod aan de inwoners, of daar een onderbouwing van is. Wethouder Fackeldey: Volgens mij zit hier een ander type overeenkomst achter wat je bij de Kubus moet realiseren. Wat maakt dat het ingewikkeld is, is dat er sprake is van een basissubsidie voor cursorische activiteiten enzovoort. We kunnen natuurlijk laten zien wat dat inhoudt ongeveer, absoluut. Daarnaast zijn er allerlei geldstromen die te maken hebben met taken die zij uitvoeren, bijvoorbeeld provinciaal, waaraan overhead wordt toegerekend. Laten we proberen af te spreken, misschien is dat voor u het handigst, dat we iets inzichtelijker maken welke producten en diensten onder die basissubsidie hangen. Mevrouw Sparreboom: En dat we dan op dat totaal komen van die 1,9 miljoen. Wij hebben allerlei bedragen bij elkaar opgeteld, maar het is enigszins warrig weergegeven. W ethouder Fackeldey: Gaan we doen. De heer Caniels: Bij de Kubus, het laatste onderdeel, staat: daarnaast vindt aan de lastenkant interne bijdrage et cetera. Kan mij even uitgelegd worden wat daarmee precies bedoeld wordt? Ik begrijp het niet, maar dat kan aan mij liggen. Hoe is het nu en hoe wordt het. Wethouder Fackeldey: Dit heeft te maken met de verschillende rollen. Dat is sowieso een beetje ingewikkeld. We hebben ook geworsteld met deze begrotingspost. We zijn ook eigenaar en voor een deel worden de kosten van dat eigenaarschap, onderhoud gebouwen, intern doorverrekend of vergoed ten laste van de post Cultuur, ten gunste van de post Gebouwenbeheer. Het is een soort van boekhouden om te proberen te scheiden wat je echt aan kunst en cultuur besteedt om het vergelijkbaar te houden

8 2013 N 8 met andere instellingen. Dat moet uiteindelijk helemaal via de huur gaan lopen, maar er zitten hier nog wat oude doorrekeningen in. Een ambtenaar: Misschien om een toelichting te geven. Bij de Kubus en bij Underground is het zo dat de huurlast geen onderdeel uitmaakt van de subsidie. Bij de Agora, waar we ook eigenaar zijn, wordt een huurdeel onderdeel van de subsidie. Het wordt eerst naar de Agora overgemaakt, vervolgens stort die het weer terug naar de gemeente. Bij de Kubus wordt dat niet gedaan. Dat wordt intern hier binnen de gemeentelijke begroting afgerekend. Anders ga je geld heen en weer pompen en dat is bij de Kubus destijds besloten om het niet te doen. De heer Caniels: Dan had ik nog een vraag over een ander onderdeel. Dat gaat over kunst waar het betreft de zuil van Lely. Ik vraag me af of het onderhoud van die zuil niet ten laste moet komen van het hoofdstuk Openbare Ruimte. Gaan wij nu alle kunstwerken die in de stad staan beschouwen als kunst en ten laste van het kunstbudget brengen, of maken we de principiële keuze dat dat hoort bij de inrichting van de openbare ruimte, waarvoor volgens mij andere posten zijn. Dat is even een discussie wat mij betreft. Wethouder Fackeldey: Het antwoord op uw eerste vraag is ja. Ook het onderhoud aan de andere kunstwerken komt ten laste van de post Onderhoud kunstwerken; en dan niet zijnde bruggen, maar zijnde dit soort kunstwerken. Die kun je ook ergens anders boeken. Daar wordt het onderhoud overigens niet minder van, maar dan heb je het boekhoudkundig anders geregeld. Ze komen inderdaad allemaal ten laste van de post Onderhoud kunstwerken. De heer Schot: Ik heb nog een vraag over de Kubus. De Kubus factureert ook voor les, voor muziek, voor beeldhouwen, et cetera. Is er enig zicht in de inkomstenstroom die de Kubus zelf weet te genereren? Ze drijven natuurlijk niet alleen op subsidie. Wethouder Fackeldey: Zeker, dat is er en dat kunt u ook zien in de jaarrekening die de Kubus jaarlijks bij ons indient. Die heb ik hier niet paraat. Erik heeft hem wel paraat en leest hem zelf voor. Erik: De laatste cijfers die daarvan bekend zijn, zijn van Als je gaat kijken naar de overige inkomsten bij de Kubus, dan is er ongeveer 1,5 miljoen basissubsidie, even los van de huisvestingslasten, en 1,7 miljoen nog eigen inkomsten. Daarin zit zowel eigen inkomsten als horeca-inkomsten en opbrengst projecten. Ongeveer 20% van de totale inkomsten van de Kubus zijn publieksinkomsten en projecten. Er is een subsidiedekkingspercentage van 80, zowel van de incidentele subsidies die ze van ons krijgen als van de provincie krijgen. 20% zijn andere inkomsten, waaronder publieksinkomsten. Mevrouw Sparreboom: Ik wil graag even terug naar de bibliotheek. Daar zijn ook eigen inkomsten, daar worden zalen verhuurd en dergelijke. Het zou fijn zijn als dat meegenomen kan worden in het overzicht. Wethouder Fackeldey; Misschien mag ik u dan helemaal gelukkig maken door het van de Agora ook te doen. Dan sturen we het overzicht voor de drie instellingen tegelijkertijd op. Dat lijkt me handiger dan het nu te gaan oproepen. De voorzitter: Anderen nog over pagina 12, na deze toezegging? Niemand. Dan gaan we naar pagina 13. De heer El Mhassani.

9 2013 N 9 De heer El Mhassani: Mijnheer de voorzitter. Een vraag over cultureel centrum Agora theater. De gemeente subsidieert de stichting voor een bedrag van 9,5 ton. Is hier rekening gehouden met de laatste ontwikkeling met betrekking tot de filmvertoning in het Agora theater om extra inkomsten te genereren? Zo niet, vanaf welk jaar dan wel? Wethouder Fackeldey: Daar wordt geen rekening mee gehouden, want dat is geen subsidie. Wat er gebeurd is, is dat uw raad besloten heeft om de Agora hiervoor een lening te verstrekken. Die betalen ze gewoon terug. Daar genereren ze extra inkomsten door, dat klopt. Dat helpt dus bij het inkomstendekkingspercentage uit het overzicht dat ik mevrouw Sparreboom zojuist heb toegezegd, maar heeft geen effect op de subsidie als zodanig. De heer Slump: Ik heb een vraag over de gemeentelijke cultuurgebouwen. Er staat halverwege dat de lasten worden veroorzaakt door kapitaallasten van de Agora. Ik vraag me af: hebben de andere cultuurgebouwen dan geen kapitaallasten. Wethouder Fackeldey: In ieder geval veel minder. Agora is natuurlijk een veel nieuwer gebouw. De andere gebouwen zijn heel veel ouder en die zitten kennelijk in gebouwenbeheer. Op het moment dat uw raad besloten heeft om de Agora te bouwen, is specifiek deze afspraak gemaakt om de kapitaallasten op die manier inzichtelijk te maken en te verwerken en daar de huurinkomst tegenover te zetten. Bij de andere zit dat in de rekensom die ik zojuist uitlegde. Daar heb je de gebouwen waar via een interne verrekening de kapitaallasten worden afgedekt. Dat was waar we het net bij de Kubus over hadden. Bij de Agora is bij de nieuwbouw van het theater ervoor gekozen om het op deze manier inzichtelijk te maken. Mevrouw Bergman: Ik had nog een vraagje over cultuur algemeen. Daar staat een bullit met subsidiëring aan amateurkunstprojecten/deskundigheidsbevordering. Als u dat uitsplitst, gaat dan het meeste naar deskundigheidsbevordering en van wie wordt die deskundigheid dan bevorderd? Of gaat het rechtstreeks naar de projecten amateurkunst en komt het bij onze inwoners terecht? Wethouder Fackeldey: De deskundigheidsbevordering is een budget van Daar is een regeling voor. Het lijkt een beetje op wat bij sport ook gebeurt, amateurgezelschappen en andere gezelschappen kunnen op grond van de regels die daarvoor zijn als ze iemand willen inhuren, bijvoorbeeld om het zingen op een hoger niveau te brengen of het toneelspelen of de regisseursvaardigheden, een beroep doen op die regeling en dan kijken we of die daarvoor zijn gekwalificeerd en krijgen ze hem toegekend. De heer Marseille: Ik wou nog even terugkomen op de uitleg van de wethouder over de gemeentelijke cultuurgebouwen. Als ik het goed vertaal, dan geeft hij aan dat het opnemen van deze post voor de Agora in feite historisch bepaald is, omdat we op enig moment hebben besloten een extra kapitaallast beschikbaar te stellen om de Agora te kunnen bouwen. Zou het niet veel consequenter zijn om gelijksoortige instellingen op gelijksoortige wijze in de begroting onder te brengen en het feit dat dit in het verleden een keer zo gegaan is daarbij geen rol te laten spelen? Wethouder Fackeldey: U hebt dat zo besloten, zal ik maar zeggen. De heer Marseille: Volgens mij hebben we niet besloten om het zo zichtbaar te maken. Wel besloten om het zo beschikbaar te stellen.

10 2013 N 10 Wethouder Fackeldey: Ik denk dat het wel samenhangt met het feit dat we toen een nieuw gebouw bouwden en zeiden: we willen goed kunnen zien hoe groot die investering is om te kunnen bewaken of hij binnen het budget blijft. Daar heb je kapitaallasten van en die dek je op deze manier af. Het maakt op zich overigens niet zo veel uit of de kapitaallasten in de totale gebouwkosten zitten en de dekking van de kapitaallasten via een interne boeking daar naartoe wordt overgeboekt, of dat je het afzonderlijk zichtbaar maakt. Het is een andere manier van boekhouden. Als u nu tegen het college zegt: denk er eens over na bij een volgende begroting of je dat op die manier moet doen, dan zullen we die suggestie graag meenemen. Ik kan niet helemaal overzien wat daar boekhoudkundig voor consequenties aan vastzitten. De heer Marseille: Ik ben het er absoluut mee eens dat het geen euro uitmaakt of je het op een andere wijze zichtbaar maakt, maar ik zou ervoor willen pleiten juist voor de transparantie van de kosten die je aan het ene gebouw besteedt en de kosten die je aan de andere instelling besteedt, om het zo veel mogelijk op gelijksoortige wijze te doen. Wethouder Fackeldey: Dat gebeurt ook, want de kosten van de verschillende gebouwen worden onder de post Gebouwenbeheer wel afzonderlijk bijgehouden. Op zichzelf gebeurt dat daar ook, alleen deze zit niet in die verzameling. Misschien zouden we ervoor moeten kiezen om dat wel te doen, zodat je dat niet meer afzonderlijk terugziet. Die suggestie moeten we even meenemen, denk ik. Het is voor de doorlichting wellicht niet relevant, maar wel voor de nieuwe begroting. De voorzitter: Anderen nog over pagina 13? Zo niet, dan gaan we naar pagina 14. De heer Marseille. De heer Marseille: Het punt Bossen, natuurbescherming. Bij één van de vorige programma s kwam ook iets over bossen aan de orde. Toen werd de vraag gesteld: hoe zit het met de opbrengst van hout uit dat bos. Daar kwam geen duidelijk antwoord op. Toen dacht ik: hier staat hij. Maar dan staat er onder: heeft betrekking op doorbelasting. Nu kan het zijn dat ook daar weer het hout alleen maar doorbelast wordt, maar ik kan me niet voorstellen dat een zo groot areaal aan bos helemaal geen opbrengst geeft aan hout. Een ambtenaar: Dat klopt. Dit bos in Lelystad genereert inkomsten wat betreft houtopbrengsten. Alleen, in eerdere bezuinigingsrondes is afgesproken dat hetgeen er is aan opbrengsten in het bos gerelateerd wordt aan en mede geïnvesteerd wordt in het bos om binnen de begroting de taken die er liggen in het bos inderdaad te kunnen uitvoeren. Dus de rendabele dunningen, die geld opbrengen, staan tegenover onrendabele werkzaamheden om binnen de begroting alle werkzaamheden in het bos te kunnen uitvoeren. De heer Marseille: Volgens die systematiek kun je ongeveer elke begroting terugbrengen tot één post, namelijk ongeveer nul. Het lijkt mij dat hier een opbrengst is en die opbrengst dient verantwoord te zijn. Dat die opbrengst volgens een bepaald besluit ooit genomen, kan worden gebruikt voor een investering of een uitgaaf, zijn twee volkomen verschillende zaken. Ik denk dat het wel zichtbaar moet worden. Een ambtenaar: Dat kan wel zichtbaar gemaakt worden, maar zoals het nu gebeurt, is het hier eerder besloten. De heer Marseille: Dat begrijp ik, maar over sommige besluiten moet je op een gegeven moment nadenken.

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie