FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY"

Transcriptie

1 TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR

2 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd kant-en-klaar aanbod dat in diverse leslocaties wordt gedoceerd. Maar wellicht is SBM nog beter bekend voor zijn maatoplossingen en in-house trainingen. Tailor made. In nauw overleg met de klant. Uiterst flexibel. En zeer resultaatgericht.

3 3 Inhoud BASISTRAININGEN VOOR U EN UW MEDEWERKER...4 Balansen lezen en begrijpen...4 Basis beurs en beleggen...5 Dubbel boekhouden...6 Meepraten met de bankier...7 Financial basics voor de niet-financiële manager...8 Update algemene boekhouding voor financieel medewerkers...10 FISCALE VERDIEPINGSTRAININGEN...11 Begrijpen en doorgronden v een consolidatie...11 Afsluiten boekjaar...12 Consultingskills voor boekhouders...13 BTW in de praktijk: BTW-aangifte en controle - NIEUW!...14 Facturen en algemene voorwaarden...15 Practicum: optimalisatie van de BTW-aftrek d.m.v. de BTW-eenheid - NIEUW!...16 BTW voor de garagesector...17 Boekhouden & kostprijsberekening v syndici...18 BTW voor de reissector...19 Correcte BTW-behandeling bij doorrekening van kosten...20 Snelcursus internationale BTW - NIEUW!...21 Workshop woonfiscaliteit...22 De boekhoudkundige opvolging van een bedrijfs/filiaal in Frankrijk...23 Fiscale aspecten bij (ver)bouwen in Frankrijk...24 De BTW-eenheid...25 Hoe vul je een BTW-aangifte in?...26 Onderhandelen met de fiscus...27 Landbouwfiscaliteit...28 Update vennootschapsrecht: continuïteit van de onderneming...29 FINANCIËLE VERDIEPINGSTRAININGEN...30 Stoomcursus controller...30 Financiële rapportering met Excel...31 Financieel inzicht op maat van uw bedrijf...32 Financial Management...34 Correct factureren in de bouw...37 Kostprijsberekening in de bouw...38 Beleggen in vastgoed...39 Verdieping balansanalyse - oefensessies...40 GRONDIGE FISCALE SNELCURSUSSEN...41 UPDATESESSIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN...47 JURIDISCH MANAGEMENT VOOR DE ADMINISTRATIEF BEDIENDE EN BEVLOGEN AAN HET WERK! Deze opleidingen zijn erkend voor punten permanente vorming IAB en BIBF. INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN Tel. 050/

4 4 Basistrainingen voor u en uw medewerker Balansen lezen en begrijpen DOCENT Hans Vanroose - Financieel Consultant Adfin BVBA U hebt geen economische opleiding genoten maar u bent professioneel betrokken bij financiële rapporteringen binnen het bedrijfsbeleid. In een moderne ondernemingswereld is het noodzakelijk dat iedereen, die binnen een bedrijf verantwoordelijkheid draagt en invloed uitoefent op beleidsbeslissingen, inzicht heeft in de financiële aspecten van het ondernemerschap. Jaarrekeningen bevatten een schat aan informatie die de bedrijfsleiding, bij een correcte interpretatie, helpt bij strategische beslissingen. Inleiding: de jaarrekening als basisinstrument voor de financiële analyse Wettelijke verplichtingen Balans: opbouw en inhoud Resultatenrekening: opbouw en inhoud Toelichting: opbouw en inhoud Verschillende rubrieken Structurele opbouw van de balans en verhoudingen Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Vreemd vermogen Bedrijfskapitaal Structurele opbouw van de resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Financiële opbrengsten en kosten Uitzonderlijke opbrengsten en kosten Belastingen Resultaat verwerken De ratioanalyse Rendabiliteit en cashflow Solvabiliteit Liquiditeit en de financiële hefboom Toegevoegde waarde Campus Oostende Campus Roeselare 5 sessies van 3 uur 5 sessies van 3 uur Telkens op maandagavond van 19u tot 22u Telkens op dinsdagavond van 19u tot 22u Lesdata: 28/9, 5/10, 12/10, 19/10 en 26/10/2015 Lesdata: 20/10, 27/10, 10/11, 17/11 en 24/11/2015 Inschrijvingsgeld: 360 (excl. 21% BTW) Inschrijvingsgeld: 360 (excl. 21% BTW)

5 5 Basis beurs en beleggen DOCENTEN Joris Huyghe en Wilfried Moijson Tijdens de opleiding leert u de verschillende beleggingsproducten onderscheiden en het vakjargon dat gebruikt wordt in de beleggingswereld begrijpen. U krijgt inzicht in de werking van een beurs. Op het einde van de opleiding bent u in staat de verschillende onderdelen van de financiële markten te benoemen, de diverse risico s en het rendementspotentieel eigen aan verschillende beleggingsinstrumenten te begrijpen, en ook de basisrelaties tussen de economische context en de financiële markt te begrijpen. Inleiding: definities over geld, beleggen, inflatie en deflatie,... Criteria bij beleggen: Liquiditeit - Rendement, risico, fiscale implicaties Beknopt overzicht van de soorten beleggingen: Beleggingen met vaste rente (zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening, kasbon - staatsbon, obligatie) Beleggingen zonder vaste rente (vastgoed, aandelen - fondsen - opties) Aandelenbeurzen en indexen: Beurs van Brussel, Buitenlandse beurzen, Groeibeurzen De werking van de beurs Hoe orders plaatsen? Beoordeling van aandelen: fundamentele analyse? Technische analyse? Hoe duur is een aandeel en hoe kan u dat beoordelen? Koers/winst-verhouding,... Praktische tips voor wie in aandelen wil beleggen Bespreking van de belangrijkste beleggingsvormen: aandelen & obligaties, ICB s, SICAV s, BEVEKS, vreemde deviezen - termijncontracten, opties & futures, werking financiële markten, macro-economie & monetaire politiek; werking en belang in de beleggingsleer Prijsvorming van de financiële activa: Obligatieleer: obligaties met warrant, converteerbare obligaties, EMTN s, RCV s, koersvorming, rendementsberekening van obligaties, beleggingsstrategie in obligaties, arbitrage, Euro-obligaties, beoordeling, elementen in het rendement (koersevolutie, wisselkoersevolutie, Zero-Bonds, duration) Aandelenmarkten: soorten aandelen, verhandeling en beurs, aandelenwaardering, elementaire begrippen, fundamentele analyse, technische analyse Beleggen in vastgoed Beleggen in vastgoedcertificaten, bevaks Vastgoedfondsen Vastgoedaandelen Campus Kortrijk 6 sessies van 3 uur Telkens op woensdagavond van 19u tot 22u Lesdata: 28/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12/2015 Inschrijvingsgeld: 410 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

6 6 Dubbel boekhouden DOCENTEN Bart Vandeginste en Christian Ellebaut Van zodra u onder vennootschapsvorm werkt (bvba, nv,...), is het systeem van dubbel boekhouden verplicht. Alle boekhoudpakketten op computer werken ook volgens het systeem van dubbel boekhouden. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om te begrijpen wat de software doet en om de outprints juist te interpreteren. Indien de dubbele boekhouding correct gevoerd wordt, biedt het een grote bewijskracht ten opzichte van fiscale administraties. U kunt u m.a.w. beter verdedigen bij fiscale controles. Maar vooral: het systeem biedt u als bedrijfsleider een schat aan informatie, zodat u uw onderneming financieel maar ook strategisch beter kunt sturen. Redenen genoeg om een opleiding dubbel boekhouden te volgen of te laten volgen door een medewerker. Deze opleiding leert u enkel hoe de dubbele boekhouding gevoerd wordt. Indien u eindresultaten van een dubbele boekhouden wil leren interpreteren en meer inzicht wil verwerven in de (financiële) structuur van uw vennootschap, verwijzen we u graag door naar volgende opleiding: Balansen lezen en begrijpen (p. 4) Inleiding wettelijke verplichtingen doelstellingen en principes van het dubbelboekhouden Structuur en werking van inventaris tot beginbalans balansrekeningen en boekingsregels van balansrekeningen tot balans resultatenrekeningen: kosten en opbrengsten boekingsregels bij resultatenrekeningen het journaal en de proef- en saldibalans BTW: boekingen en aangifte Commerciële verrichtingen boeken aankopen: grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en diensten en diverse goederen verkopen, aan- en verkoopkosten kortingen en creditnota s Dubieuze debiteuren bezoldigingen en sociale lasten Verrichtingen op het einde van het boekjaar voorlopige proef- en saldibalans inventaris voorraadwijzigingen regularisatieboekingen definitieve proef- en saldibalans het resultaat bepalen de eindbalans opstellen Praktijkgerichte oefeningen vullen de theorie aan Campus Kortrijk Campus Oostende 10 sessies van 3 uur 10 sessies van 3 uur Telkens op woensdagavond van 19u tot 22u Telkens op woensdagavond van 19u tot 22u Lesdata: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, Lesdata: 28/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12/2015 6/1, 13/1, 20/1 en 27/1/2016 Inschrijvingsgeld: 445 (excl. 21% BTW) Inschrijvingsgeld: 445 (excl. 21% BTW)

7 7 7 Meepraten met de bankier DOCENT Hans Vanroose - Financieel Consultant Adfin BVBA Een kredietdossier opmaken voor de bank is voor elke onderneming een zaak van groot belang. Bij de opmaak kan u nog advies en hulp inroepen, maar het belangrijkste is dat u begrijpt welke punten er voor de bankier belangrijk zijn. Hoe gewoontjes het ook klinkt, in dit opzicht kan meepraten met de bankier echt het verschil betekenen. Heel wat factoren bepalen immers de kredietwaardigheid van een onderneming of een investeringsproject. Zo is de solvabiliteit van een onderneming (de verhouding tussen eigen middelen en de totale schulden) een van de belangrijke criteria die een bankier of derde financier in aanmerking neemt bij de evaluatie van een kredietdossier. In deze opleiding leert u niet alleen wat de voorwaarden voor kredietwaardigheid van je onderneming juist betekeken, maar ook om deze te bekijken met de ogen van een financier. Het vertrekpunt is de balans. Op basis van gevalsstudies en praktische voorbeelden maak je stapsgewijs kennis met de wijze waarop die beoordeeld wordt en de mogelijkheden tot optimalisatie ervan. Campus Brugge 1 sessie van 3 uur Op maandagavond van 19u tot 22u Lesdata: 14/12/2015 Inschrijvingsgeld: 95 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

8 8 Financial basics voor de niet-financiële manager DOCENT Jan De Klerck - Financieel manager, financial consultant Wordt u als manager regelmatig betrokken bij beslissingen die financiële gevolgen hebben? Uiteraard. Maar niet elke manager heeft een uitgebreide financiële achtergrond om de gevolgen in te schatten van sommige beslissingen. Daarnaast is een update van financiële begrippen, kostprijsberekening, financiële analyse,... voor elke manager van goudwaarde. Deze opleiding is ingedeeld in twee modules. In een eerste module gaan we in op de financiële analyse van een bedrijf: wat is een balans, hoe is deze samengesteld, wat leert dit ons over de financiële toestand van een bedrijf en welke praktische conclusies kunnen we hieruit trekken. Verschillende ratio s worden dan ook nader bekeken en vooral de praktische gevolgen hiervan. Dit kan van belang zijn voor de sales verantwoordelijke bij de beoordeling van nieuwe klanten, voor de inkopers bij de beoordeling van een nieuwe leverancier, voor de HR-verantwoordelijke om een onderbouwde personeelsplanning te ondersteunen, voor de lijnmanagers en productiemanagers om investeringsplannen en projectplannen goed te kunnen kaderen in de bedrijfsvoering,... In de tweede module gaan we in op de kostprijsanalyse en de budgettering. Beide begrippen zijn uiterst belangrijk voor leidinggevenden om projecten in te schatten, voorstellen te onderbouwen, financiële verantwoordelijkheid op te nemen. Aan de hand van zeer praktische voorbeelden en oefeningen worden deze thema s zeer bevattelijk aangepakt. Deze modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden, maar de echte meerwaarde komt uiteraard pas tot uiting bij het volgen van beide. Financiële analyse (module 1) Basisinzicht in financiële analyse Het ordenen van de balans Structuur Actief-rubrieken, passief-rubrieken Waarderingsregels Ratio-analyse, liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit Praktische aanpak en correcties De financiële waardering van mijn bedrijf

9 9 Kostprijsanalyse (module 2) Definities en begrippen Verdeling van de indirecte kosten Kostprijsberekening bij massaproductie en productie op order Full costing vs. direct costing Activity Based Costing (ABC) en Target Costing Break-evenanalyse Speciale orders met lage verkoopprijs De make or buy -beslissing Portfolio-beheer: van grootboekrekeningenstelsel tot divisie-reporting Margeopvolging via benchwaarden en K.P.I.-kengetallen Budgetteren (module 2) Het budget situeren in de algemene bedrijfsvoering Hoe starten: plan van aanpak Een budget zet aan tot actie Evaluatie van investeringsvoorstellen Van deelbudgetten tot master-budget Raadgevingen Serwir Hotel Sint-Niklaas 6 sessies van 3 uur Module 1: Telkens op donderdagavond van 18u30 tot 21u30 Lesdata: 12/11, 19/11 en 26/11/2015 Module 2: Telkens op donderdagavond van 18u30 tot 21u30 Lesdata: 3/12, 10/12 en 17/12/2015 Campus Kortrijk 6 sessies van 3 uur Module 1: Telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30 Lesdata: 21/10, 28/10 en 18/11/2015 Module 2: Telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30 Lesdata: 25/11, 2/12 en 9/12/2015 Het inschrijvingsgeld per module bedraagt: 550 (excl. 21 % BTW). Volgt u zowel module 1 (3 sessies) als module 2 (3 sessies), dan geniet u van een voordeeltarief: 970 (excl. 21% BTW). Tot 50% korting via info en hulp:

10 10 Update algemene boekhouding voor financieel medewerkers Jan De Klerck - Financieel manager, financial consultant Tijdens deze opleiding krijgt u een grondige update boekhouden voorgeschoteld. Onze hoofddoelstelling voor deze opleiding is de opfrissing van de boekhoudkundige input-verrichtingen met zelfstandige codering van de verrichting(en). Als leidraad doorheen de opleiding maken we gebruik van het wettelijk M.A.R. en een algemeen rekeningstelsel. We overlopen dan ook alle grootboekrekeningen van het M.A.R. en staan telkens stil bij: De definitie Visualisering met de T-balans met mogelijke tegenrekeningen in debet en credit Praktische uitwerking via een voorbeeld van de historiek van de verschillende boekingen Daarnaast verwerft u een synthese-overzicht via de jaarrekening om de opgedane kennis te kaderen. Naast deze praktijkgerichte aanpak, krijgt u ook een syllabus van 249 pagina s als naslagwerk. Hierdoor heeft een handige tool ter beschikking waar u na de opleiding kan op terugvallen. De opgedane kennis zal bijdragen tot het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om te assisteren en zelfs (deels) zelfstandig een tussentijdse of einde-boekjaar-afsluiting uit te voeren. WETGEVEND KADER: definitief en begrippen Bij wijze van inleiding wordt een selectie aan artikels uit wetten & KB s overlopen die relevant zijn voor een goed begrip van de jaarrekening. DE JAARREKENING: alle rubrieken en toelichtingen Klasse 1, 2, 3, 4, 5 - Actief- & Passief-rekeningen Klasse 6 en 7 - Kosten- en Opbrengstenrekeningen Klasse 0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting bij de jaarrekening Sociale balans Campus Roeselare 4 sessies van 3 uur Telkens op maandagavond van 19u tot 22u Lesdata: 12/10, 19/10, 26/10 en 9/11/2015 Inschrijvingsgeld: 290 (excl. 21% BTW)

11 11 Fiscale verdiepingstrainingen Begrijpen en doorgronden v een consolidatie DOCENT Siebrecht Plateau In het laatste decennium won de consolidatie sterk aan belang. De overname- en fusiegolf gaat gepaard met een verlaging van de consolidatiecriteria en zorgt ervoor dat de consolidatie sterke uitbreiding heeft genomen. Tenslotte heeft de overgang van de Belgische boekhoudnormen naar de IFRS- (IAS-) normen plaatsgevonden. Deze overgang heeft in eerste instantie betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde bedrijven. Dit alles zorgt ervoor dat een degelijke kennis van het begrip consolidatie en een inzicht in de geconsolideerde jaarrekening een onmisbare troef wordt voor elke financial en alle decision makers. Het wettelijk kader omtrent de consolidatie (verplichting): Wat? Wanneer? Hoe? Consolidatiemethodes (theoretische bagage) Overzicht van de verschillende methodes van waardering van financiële participaties Consolidatie in praktijk (work flow) Stap voor stap doorlopen van een consolidatieproces aan de hand van praktische oefeningen Verdere uitdieping van veel voorkomende bijzondere transacties d.m.v. een combinatie van theorie en praktische toepassing a.d.h.v. een voorbeeld: bepaling van de consolidatiekring bepaling van de toe te passen consolidatiemethode berekening van het eerste consolidatieverschil groepswaarderingsregels - herwerkingen intra groep transacties dividenden (pre en post acquisitie) behandeling van vreemde valuta behandeling van latente belastingen belang van derden De verwerking van consolidatieboekingen voor de 3 basismethodes: integrale consolidatie proportionele consolidatie vermogensmutatiemethode Campus Gent 4 sessies van 3 uur Telkens op woensdagnamiddag en -avond van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30 Lesdata: 9/12 en 16/12/2015 Inschrijvingsgeld: 720 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

12 12 Afsluiten boekjaar DOCENT Ignace Bogaert - Ernst & Young Het is een steeds terugkerende zorg voor de verantwoordelijken voor de boekhouding om deze oefening te maken tot tevredenheid van alle partijen. Men moet de jaarrekening opstellen volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid, op de fiscaal voordeligste manier, erover wakend dat ze een stevige argumentatie vormt bij de kredietonderhandeling met de bankier en dat ze vertrouwen schept bij leveranciers en klanten. Daarbij mag men in geen geval uit het oog verliezen dat ook de aandeelhouders tevreden moeten zijn over het resultaat... Zijn al deze standpunten wel te verenigen in deze ene oefening? Is het mogelijk te beantwoorden aan de volledigheid en getrouwheid en daarbij toch fiscaal te optimaliseren? Dit seminarie geeft u antwoorden op de vragen die u in dit verband hebt. U leert hoe men, op de meest voordelige manier, van het boekhoudkundige naar het fiscale resultaat evolueert. Deel 1: De optimale boekhoudkundige afsluiting In dit deel gaan we eerst dieper in op de boekhoudkundige afsluiting: De opmaak van een inventaris, de waardering van bepaalde activa en passiva, het boeken van overlopende rekeningen, dubieuze vorderingen, aanleggen van voorzieningen, resultaatverwerking... Naast het wettelijk kader worden alle inventaris- en controleverrichtingen in detail besproken. Deel 2: De optimale fiscale afsluiting: bespreking van de balans en de resultatenrekening vanuit het W.I.B. 1992: Activa: Oprichtings- en herstructureringskosten Afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen Bijkomende kosten i.v.m. onroerende goederen Investeringsaftrek Meerwaarden op financiële vaste activa Renteloze of goedkope vorderingen Passiva: Kapitaal en uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Verwerving eigen aandelen Reserves en kapitaalsubsidies Voorzieningen voor risico s en kosten Resultatenrekening: Autokosten en voordelen van alle aard Representatiekosten Sociale voordelen Liberaliteiten en abnormale en goedgunstige voordelen Fiches : wanneer opstellen? Deel 3: De jaarrekening bekeken door de bril van de revisor De resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting Het opstellen van de neer te leggen jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting Mathematische en logische controles Campus Gent 4 sessies van 3 uur Telkens op donderdagnamiddag en -avond van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30 Lesdata: 29/10 en 12/11/2015 Inschrijvingsgeld: 720 (excl. 21% BTW)

13 13 Consultingskills voor boekhouders DOCENT Helena Demuynck - Konsensus De financiële professional is al lang niet meer de persoon die enkel en alleen zorgt voor een correcte verwerking van de cijfers. Hij zorgt ook o.a. voor de interpretatie en geeft op basis hiervan advies aan de klant. Het geven van advies vraagt in veel gevallen echter een andere benadering en aanpak dan diegene die men als financiële professional gewoon is. Tijdens deze opleiding bekijken we op welke manier we gepast advies kunnen geven, hoe dit aangepakt wordt, wat u doet met weerstanden bij de klant,... De wetgeving en reglementering wordt steeds strenger en stringenter. Als financiële professional (boekhouder, accountant, fiscalist, revisor,...) bent u mede verantwoordelijk voor de naleving ervan. Maar u bent natuurlijk ook afhankelijk van de medewerking van de klant. Deze laatste heeft er vaak weinig belang bij om volledig tussen de lijntjes te kleuren. Overtuigingstechnieken en consulting skills zijn hier dan zeer belangrijk. U wordt immers de consultant, die dan niet alleen zijn eigen vakgebied moet beheersen, maar ook een correcte analyse van de situatie bij de klant moet kunnen maken en overbrengen. Het belangrijkste is hierbij dat u uw klant moet kunnen overtuigen van uw advies. Met andere woorden: consulting in de echte zin van het woord. In deze traning leert u de behoeftes van de klant vast te stellen. U leert oplossingen verkopen in plaats van diensten. Op die manier kunt u het vertrouwen winnen van de klant en hem overtuigen. Komen aan bod: Behoeftebepaling inschatten wat een klant wil Structuur van een adviesgesprek Consultancy rollen welke soorten? welke situatie vraagt welke rol? Langetermijnrelaties opbouwen Optimale relatie met behoud van eigen belang Omgaan met moeilijke situaties bij de klant klanten die zo weinig mogelijk belastingen willen betalen advies rond zwartwerk... Cases Campus Roeselare 4 sessies van 3 uur Telkens op woensdagavond van 19u tot 22u Lesdata: 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2015 Inschrijvingsgeld: 290 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

14 14 BTW in de praktijk: BTW-aangifte en controle - NIEUW! DOCENT Peter Van den Heuvel - Europees BTW-manager VF Europe BVBA - eigenaar VDH Consult Het invullen van de BTW-aangifte vergt concentratie en enige praktische kennis. Anderzijds is het belangrijk om te weten of de financiële gegevens op een correcte manier worden gerapporteerd in de BTW-aangifte. Vanuit de inleidende begrippen als belastbare handelingen, plaatsbepalingsregels, vrijstellingen, BTWvoldoening, aftrekbeperkingen, etc. worden alle facetten van de BTW-aangifte toegelicht. De nodige praktijkvoorbeelden zullen dit illustreren. Tevens zullen een aantal controlemiddelen worden aangeraakt. Na deze opleiding bent u in staat om vanuit boekhoudkundige gegevens de BTW aangifte op een juiste manier in te vullen, maar eveneens de nodige controles uit te voeren op de data die door het boekhoudpakket worden voorgesteld. Inleiding (basisprincipes van BTW) BTW-aangifte Algemene bepalingen Overzicht vakken van de BTW-aangifte BTW-aangifte en credit nota s Andere formele verplichtingen Intracommunautaire opgave Jaarlijkse opgave van belastingplichtige afnemers Intrastat Voorbeelden Oefeningen Campus Brugge 2 sessies van 3 uur Op woensdag van 18u30 tot 21u30 Lesdata: 21/10 en 28/10/2015 Inschrijvingsgeld: 150 (excl. 21% BTW)

15 15 Facturen en algemene voorwaarden DOCENT Jasper Bolle - Vennoot-zaakvoerder TLA BV BVBA Hoewel zo goed als alle ondernemingen, KMO s en non-profit organisaties algemene voorwaarden gebruiken, verliest men soms het belang van geldige en afdwingbare algemene voorwaarden uit het oog. In de praktijk zien we immers dat de algemene voorwaarden niet steeds in overeenstemming zijn met de actuele wetgeving en rechtspraak. Algemene voorwaarden op facturen zijn dan ook vaak het voorwerp van juridische betwistingen en spelen een belangrijke rol in het resultaat van rechtszaken. Vertrouw daarom niet blindelings op modellen van algemene voorwaarden van anderen, maar analyseer steeds grondig en kritisch uw eigen algemene voorwaarden. Tijdens deze praktische workshop bekijken we de meest voorkomende valkuilen bij het opstellen en gebruik van algemene voorwaarden. Naast de klassieke fiscale risico s verbonden aan een gebrekkige facturatie, staan we ook uitvoerig stil bij de recente en belangrijkste fiscale ontwikkelingen inzake dit onderwerp. Zo treedt op 1 januari 2013 de tweede Europese Facturatierichtlijn in werking. Deze richtlijn voorziet enerzijds in duidelijke bevoegdheidsverdelende regels tussen de verschillende lidstaten wat betreft de verplichte factuurvermeldingen bij grensoverschrijdende situaties. Anderzijds verkrijgen elektronische facturen, die meer en meer gebruikt wordt door bedrijven, KMO s en non-profit organisaties, dezelfde juridische (bewijs-) waarde als klassieke papieren facturen. België heeft in dit opzicht reeds een aantal implementaties in haar wetgeving doorgevoerd, hoog tijd dus om de voordelen van deze wetswijzigingen aan u voor te stellen. Ontdek enkele klassiekers in de algemene voorwaarden en de nieuwe tendensen in de fiscale wetgeving via deze opleiding! Algemene voorwaarden Begrip en nut van algemene voorwaarden Wanneer gebruiken (op welke contracten kan u de algemene voorwaarden toepassen?) De voornaamste bedingen in algemene voorwaarden De invloed van bijzondere wetgeving Tegenstelbaarheid van de voorwaarden aan uw contractspartij Wat bij conflicten tussen uw algemene voorwaarden en deze van uw contractspartij? De aanpassing van de algemene voorwaarden De belangrijkste valkuilen bij gebruik v algemene voorwaarden: beter voorkomen dan genezen! Facturatie Papieren of elektronische facturen? Inhoud en vormvereisten De bewijskracht Fiscale en handelsrechtelijke risico s en gevolgen Campus Kortrijk 1 sessie van 3 uur Op dinsdag van 19u tot 22u Lesdata: 17/11/2015 Inschrijvingsgeld: 95 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

16 16 Practicum: optimalisatie van de BTW-aftrek d.m.v. de BTW-eenheid - NIEUW! DOCENT Eddy Soenen - Ere e.a. Inspecteur diensthoofd bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Ere Adviseur bij het Ministerie van Financiën - Lid stagecommissie BIBF De BTW-eenheid is in België in voege sedert 1 april 2007 en opgenomen in artikel 4, 2, van het BTWwetboek en vormt de nagenoeg letterlijke omzetting van artikel 11, eerste lid, van de richtlijn 2006/112/EG. De toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen in koninklijk besluit nr. 55 van 9 maart Na een weliswaar trage start wordt de laatste tijd de BTW-eenheid een echte opportuniteit, ook in de hand gewerkt wegens recente wijzigingen in de BTW-reglementering. Gezien er tijdens deze workshop een maximum aan interactie wordt nagestreefd, zijn de plaatsen beperkt tot 20 deelnemers! Definitie Voorwaarden Wie kan deelnemen Wie moet deelnemen Vorming van de BTW-eenheid Ontbinding van de BTW-eenheid Toetreden van een lid Uittreden van een lid Fiscaal stelsel Interne handelingen Externe handelingen Uitvoer Intracommunautaire handelingen Invoer BTW te voldoen door de medecontractant Vrijstelling artikel 44 Kleine onderneming Beroepsoprichter Aftrek Herzieningen Gemengde belastingplicht Bijzondere bepalingen Vergunningen Diverse cases en voorbeelden Campus Kortrijk 1 sessie van 3 uur Lesdata: woensdag 23/9 (9u tot 12u30) OF vrijdag 25/9 (9u tot 12u30) OF woensdag 30/9 (18u30 tot 22u) Inschrijvingsgeld: 200 (excl. 21% BTW)

17 17 BTW voor de garagesector DOCENT Brigitte Braeckmans - Senior Advisor BDO De BTW-wetgeving van toepassing in de autobranche is een labyrint van regels en uitzonderingen op deze regels. Bovendien is de wetgeving constant in evolutie. Hoog tijd dus om een stand van zaken op te maken. Tijdens dit seminarie mag u een praktijkgericht overzicht verwachten van knelpunten in de autobranche die zich binnen de BTW-sfeer kunnen voordoen en dit in het licht van recente wetgeving. Een niet te missen seminarie voor al wie goed op de hoogte wil zijn en blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van BTW in de garagesector! Verplichte vermeldingen op de factuur in de garagesector BTW en de verkoop van nieuwe voertuigen BTW en transacties op tweedehandse voertuigen Intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen Aftrek van BTW m.b.t. auto s voor personenvervoer of dubbel gebruik Verbouwingen van personenwagens of auto s voor dubbel gebruik tot lichte vrachtwagens - gevolgen op BTW-vlak Bijzondere gevallen: verkoop, aankoop en herstelling of onderhoud verkoop aan mindervaliden voertuigen die diplomatieke vrijstelling genieten verkoop van onderdelen Depannage-handelingen Specifieke regels: BTW-registers (register voor werken aan voertuigen, register der directiewagens) gratis leveren van toebehoren of diensten vervangwagens wassen van wagens (BTW-bonnetje) directiewagens in- en uitvoer, verkoop van een wrak overdracht van een wagen aan een verzekeraar,... Campus Kortrijk 1 sessie van 3 uur Op woensdag van 19u tot 22u Lesdata: 25/11/2015 Inschrijvingsgeld: 95 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

18 18 Boekhouden & kostprijsberekening v syndici DOCENTEN Winand Van Coillie - WVC Syndic In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit rekenstelsel is van toepassing op alle mede-eigendommen, behalve op deze die minder dan 20 kavels omvatten. Deze kleinere mede-eigendommen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Het laat mede-eigenaars, VME s, boekhouders en syndici toe de rekeningen gemakkelijker te controleren en geschillen te voorkomen. Tijdens deze opleiding staan we eerst stil bij het financieel beleid van een mede-eigendom, met bijzondere aandacht voor de praktische implementatie van het nieuwe boekhoudplan. Daarna oefenen we grondig het systeem van dubbel boekhouden in aan de hand van praktijkcases, zodat u na de opleiding met een gerust gemoed de boekhouding kan voeren. Een must voor iedere boekhouder, syndicus of ieder vastgoedkantoor die met deze nieuwe regelgeving geconfronteerd wordt! Luik 1: financieel plan van een mede-eigendom Praktische duiding bij het nieuwe boekhoudplan voor syndici: wie, wat en wanneer? Basistabellen residentieboekhouding Basiselementen residentieboekhouding Kostenopgave Kostenverdeling Rekeninguittreksel Dechargemodaliteiten Fiscale verplichtingen Infobundel bij verkoop & schuldenstaat Luik 2: practicum dubbel boekhouden Onder leiding van een ervaren boekhouder gaan we aan de slag met bestaande facturen. Aan de hand van deze praktijkcases krijgt u de fijne kneepjes & speciale gevallen van de boekhouding van een mede-eigendom volledig onder de knie. Campus Kortrijk 5 sessies van 3 uur Lesdata: najaar 2015, voor meer informatie: contacteer ons via Inschrijvingsgeld: 360 (excl. 21% BTW)

19 19 BTW voor de reissector De zesde BTW-richtlijn van 17 mei 1977 omvat ook een bepaling voor reisbureaus en touroperators. Artikel 26 stelt hierin een bijzondere regeling van belastingheffing van de BTW over de winstmarge van de reisbureaus. België heeft deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving die van kracht gegaan is op 1 december Sinds 1/1/2010 is er ook het BTW-pakket dat de plaats van de dienst vastlegt en naast verenvoudigingen ook nieuwe problemen meebrengt. Dit seminarie behandelt alle knelpunten op BTW-vlak: plaats van de dienst zowel B2B als B2C (en het onderscheid), waarborg-voorschot, onderaanneming, BTW op winst. Ontstaan BTW Het specifiek karakter van de reissector De doelstellingen van de bijzondere regeling BTW-wetgeving en -reglementering in verband met reisbureaus Reisbureaus Maatstaf van Heffing De forfaitaire marges De aftrekbaarheid van de BTW in hoofde van een reisbureau De aftrekbaarheid van de BTW in hoofde van een klant De plaats van belastingheffing De bijzondere regeling: de praktijk Aftrekbaarheid van de BTW inzake reizen Algemeen principe en aftrekbeperkingen Een belastingplichtige ontvangt een factuur van het reisbureau met winstmargeregeling Aanrekening van aparte diensten Commissies reisbureaus Campus Kortrijk 1 sessie van 3 uur Lesdata: najaar 2015, voor meer informatie: contacteer ons via Inschrijvingsgeld: 235 (excl. 21% BTW) Tot 50% korting via info en hulp:

20 20 Correcte BTW-behandeling bij doorrekening van kosten DOCENT Bram Fouache - BTW-manager Deloitte Sinds midden 2010 moeten ondernemingen BTW afdragen op de voordelen alle aard. Uiteraard is het belangrijk dat deze doorrekening van kosten correct gebeurt, om zo te vermijden dat geld verloren gaat (wegens niet kunnen terugvorderen, dubbele BTW-aftrekbeperkingen, enz.). In de praktijk blijkt dat op dit vlak nogal wat fouten worden gemaakt. Tijdens dit seminarie leert u hoe u de BTW correct behandelt bij het doorrekenen van kosten, zodat u onnodig geldverlies kunt vermijden. Doorrekening van Kosten in het kader van een hoofdhandeling Belastingen en verzekeringspremies Huurgelden Kosten voor advocaat en notaris Intellectuele diensten Personeelskosten Financiële transacties... Hierbij wordt het volgende behandeld: De typische intra-company toestanden Het ten laste leggen van of aanrekenen aan de klant van kosten boven de eigenlijke verkoopprijs Campus Brugge 1 sessie van 3 uur Op woensdagavond van 19u tot 22u Lesdata: 9/12/2015 Inschrijvingsgeld: 95 (excl. 21% BTW)

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie