1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT"

Transcriptie

1 COMMUNICERENDE VATEN Hoe kunnen we het handelsapparaat aan de Steenweg op Gierle laten samenwerken met het winkel kerngebied in het centrum van Turnhout zodanig dat ze elkaar versterken in plaats van beconcurreren? 1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT Misschien is de tijd gekomen om eens ernstig na te denken over een grondige herschikking van het openbaar vervoer in de regio Turnhout. Het vraagt een andere manier van denken en de bereidheid om sommige zaken in vraag te stellen. Het gaat dan vooral over de spoorontsluiting van NMBS, de bussen van De Lijn en het aanleunend netwerk van wegen die beheerd worden door de Afdeling Wegen & Verkeer van het Vlaamse Gewest. Het voorstel dat volgt, kost de lokale besturen geen cent. De investeringen worden gedragen door de NMBS Infrabel en het Vlaams Gewest. Aan de lokale besturen wordt enkel gevraagd een duidelijke langetermijnvisie op tafel te leggen. Een visie die zich niet enkel beperkt tot het grondgebied van de stad Turnhout maar die op z n minst uitgaat van de stadsregio Turnhout (inclusief Vosselaar, Beerse, Oud-Turnhout) en desgewenst het verzorgingsgebied dat ondertussen meer dan inwoners herbergt. Wat volgt is een voorstel. Er zijn er andere, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de visie van Parkstad Turnhout niet alleen rekening houdt met het aspect mobiliteit maar op z n minst de betrachting heeft om de toekomstige mobiliteit af te stemmen op het nieuwe kader: de stadsregio Turnhout, en de bijhorende stedelijke ontwikkeling. Mogelijk zou de vorming van deze visie een project kunnen zijn dat kan worden uitgewerkt in de schoot van de reeds bestaande stadsregionale samenwerking.

2 EEN AORTA VOOR DE STADSREGIO De stadsregio Turnhout telt ondertussen inwoners en heeft een verzorgingsgebied van inwoners. Ze omvat 4 gemeenten en er zijn dus ook 4 bestaande centra. Deze 4 centra staan met elkaar in verbinding door enkele historische wegen die samen fungeren als 1 netwerk; de Antwerpse Steenweg, de Ring R13 en de aanleunende N-wegen (steenwegen). Dit netwerk van wegen vormt als het ware een soort aorta of lifeline die al deze bestaande kernen met elkaar verbindt. Dit netwerk staat in voor het grootste gedeelte van het intern stadsregionaal verkeer, privaat of openbaar. In de visie van Parkstad Turnhout is voorzien dat deze wegen worden ontdaan van het doorgaand bovenlokaal verkeer zodat ze optimaal kunnen worden ingezet als kwalitatieve drager voor de mobiliteit binnen de stadsregio Turnhout zelf. Ze zouden kunnen worden uitgewerkt als een stadsboulevard zoals de binnenring in Hasselt. De aorta of de lifeline zou beschouwd kunnen worden als de PRIMAIRE DRAGER van de mobiliteit in onze stadsregio.

3 1 GEINTEGREERDE MOBILITEITSKNOOPPUNT VOOR DE STADSREGIO Het station van de NMBS Holding in Turnhout, dat in het historische centrum van de stad gelegen is, is van het type TERMINUS, wat het een speciaal statuut geeft. Na de halte Turnhout is er geen verderzetting de voormalige verbinding met Tilburg (NL) werd in de loop der jaren gesupprimeerd en men kan zich de vraag stellen of het nog wel opportuun is deze lijn op termijn terug te activeren. Wanneer men het geheel van spoorverbindingen op macro schaal bekijkt zijn er immers andere mogelijkheden. Mobiliteit in het algemeen en het openbaar vervoer in het bijzonder worden gevormd door een geheel van operatoren die instaan voor de diverse vormen van vervoer. Dat een station van de NMBS hierin de belangrijkste plaats inneemt is voor iedereen duidelijk je plaatst een station niet waar je wil. Een locatie voor een station ligt dus best binnen het profiel van de bestaande sporen, als je tenminste de kosten wil beperken. De positie van het station bepaalt vervolgens waar het regionaal busvervoer zal worden afgehandeld, men moet immers vlot kunnen overstappen. Momenteel bevindt zich dit regionaal busknooppunt in het historisch centrum van Turnhout wat een negatief effect heeft op de leefbaarheid in de binnenstad.

4 Men kan zich verder de vraag stellen of het tijdverlies, dat de regionale bussen van De Lijn oplopen tijdens de doorkruising van het centrum van Turnhout bijdraagt tot de efficiëntie van het openbaar vervoer. Zeker wanneer men rekening houdt met het feit dat de bussen regelmatig worden opgehouden door de gesloten binnenstedelijke spoorovergangen. 1 centraal station voor de stadsregio OP de aorta. Vertrekkende van de ondertussen benoemde PRIMAIRE DRAGER - de lifeline of aorta - zou het niet onlogisch zijn het station van de NMBS OP deze aorta te plaatsen. Op die manier is het station van de NMBS in ieder geval vlot bereikbaar voor ALLE inwoners van de stadsregio, dus ook de inwoners van Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout en ver daarbuiten. De bestaande brug over het spoor op de Ring R13 kan verdwijnen wegens niet meer nodig. Van zodra het station is verplaatst naar de bestaande Ring R13 kan ook het knooppunt van de regionale bussen naar daar worden verplaatst. Het centrum van Turnhout wordt daardoor ontdaan van het regionaal busvervoer, wat de leefbaarheid in ieder geval enorm ten goede zal komen.

5 Door de tijdswinst die de regionale bussen zullen realiseren, kan men zich de vraag stellen of de daardoor bespaarde financiële middelen niet kunnen worden ingezet voor het opzetten van een netwerk van stadsbusjes die het centrum van Turnhout binnen de ring kunnen bedienen waardoor het nieuwe station vlot bereikbaar wordt voor alle inwoners die binnen de Ring R13 wonen. Ter compensatie van het vertrek van het bestaande station in het centrum van Turnhout: Introductie van een netwerk van elektrische of hybride stadsbusjes die ALLE inwoners woonachtig binnen de ring op een vlotte manier naar het nieuwe station aan de Ring R13 brengen.

6 HET CENTRUM VAN DE TURNHOUT BREEKT UIT Een stad is permanent in beweging. Dit is zeker van toepassing voor een stad die is geëvolueerd van een stad naar een stadsregio. Wie kan nog zeggen waar Turnhout overgaat in Oud-Turnhout, of Beerse in Vosselaar? Het stedelijk weefsel tracht de wijzigingen in het socio-economisch leven op te vangen. De kleinhandel evolueert meer en meer naar grotere entiteiten in combinatie met speciaalzaken. Voor grotere handelsvloeren zijn er in het historisch centrum van Turnhout, net zoals in veel andere steden, niet voldoende grote winkelvloeren beschikbaar. Weinig aanbod met hoge huurprijzen tot gevolg. Sinds decennia verplaatsten verschillende handelszaken zich naar de Steenweg op Gierle. Als eerste kwamen de showrooms voor voertuigen aan de beurt. Sinds het in voege treden van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - Gierlesteenweg voor groothandelszaken is er geen houden meer aan. Op termijn zullen alle groothandelszaken er dan ook worden gebundeld. Dit is een gegeven waarmee dient rekening gehouden te worden, niet alleen op vlak van mobiliteit maar zeker ook op vlak van stedelijke ontwikkeling. Anderzijds geeft deze nieuwe ontwikkeling ook aanleiding tot nieuwe opportuniteiten. If you can t beat them, join them.!!

7 EEN NIEUWE STADSREGIONALE AS VAN ACTIVITEITEN We kunnen volgende elementen onderscheiden (zie tekening): 1. Het historische hart van de stad Turnhout 2. Het winkelkerngebied van Turnhout 3. Het bestaande station dat kan worden omgebouwd tot een regionaal fietsknooppunt 4. De nieuwe geplande innovatiezone voor zorg die voorzien is op de voormalige bedrijventerreinen aan het bestaande station 5. De bestaande kantorenzone (RVA Financiën VDAB ) 6. Een schakelprojectzone in het kader van wonen 7. Het nieuwe station NMBS en het regionaal busknooppunt voor de stadsregio Turnhout 8. De zone voor grote winkels langs de Steenweg op Gierle Een stadsesplanade in de bedding van de voormalige binnenstedelijke sporen als groene as die het groen uit het noorden en het nieuwe park in het noorden van de binnenstad in verbinding brengt met het bestaande Stadspark van Turnhout.

8 Op deze manier ontstaat er een nieuwe NOORD-ZUID AS van activiteiten die het centrum van Turnhout verbindt met de handelsactiviteiten in het zuiden. Op deze as vinden we kantoor- en woonzones. Alles wordt met elkaar verbonden via een netwerk van mobiliteit overgoten met een saus van groen. Deze NOORD-ZUID AS staat loodrecht op de OOST-WEST AS ( lifeline aorta ) die onze stadsregio met elkaar verbindt. Een geïntegreerde uitbouw van mobiliteit gekoppeld aan stedelijke Ontwikkeling geeft de komende decennia nieuwe vooruitzichten en groeipotentieel op maat van de stadsregio Turnhout. We onderscheiden dan 3 belangrijke dragers die de mobiliteit en de stedelijke ontwikkeling met elkaar verbinden op het niveau van de stadsregio: De life-line aorta van de stadsregio stadsboulevard OOST/WEST De groene stadsesplanade in de oude spoorwegbedding NOORD/ZUID (links rechts) De stedelijke activiteitenas NOORD/ZUID (rechts links)

9 COMMUNICERENDE VATEN Momenteel worden de handelszaken aan de Steenweg op Gierle aanzien als een gevaar, een bedreiging voor de kleinhandelszaken in het centrum van Turnhout. Terecht! Beide werken voorlopig nog niet als communicerende vaten. Handelszaken trekken weg uit het centrum van Turnhout en de bezoekers van de handelszaken aan de Steenweg op Gierle doen niet meer de moeite om door te stoten tot het centrum van Turnhout, wegens. slecht bereikbaar. Langs de Steenweg op Gierle vinden we vooral handelszaken die een regionale uitstraling hebben. Ze richten zich tot alle inwoners van het verzorgingsgebied, dus niet enkel tot de inwoners van de stadregio Turnhout.

10 Architects in Motion was betrokken bij de bouw van het Tuincentrum Pelckmans in Lommel, aan de rand van Lommel. Een studie heeft aangetoond dat ongeveer 30% van de bezoekers van Pelckmans Lommel, na hun bezoek, doorstoten tot het centrum van Lommel. Pelckmans Lommels ontvangt per jaar ongeveer bezoekers. 30% is nog steeds Het is dus een kwestie van de klanten van de Steenweg op Gierle op een efficiënte en gastvrije manier tot in het centrum van Turnhout te brengen door de introductie van een geïntegreerde visie op mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Met de nieuwe NOORD-ZUID AS is de basis gelegd voor een optimale verbinding, zowel voor auto-, busvervoer als voetgangers en fietsers. Op deze manier vormt de Steenweg op Gierle GEEN bedreiging meer voor het centrum van Turnhout. Indien de Steenweg op Gierle in staat is mensen uit de ruimere regio aan te trekken is het een kwestie deze te motiveren om door te stoten tot het centrum van Turnhout. Vanaf dat moment werken beide handelsapparaten als communicerende vaten, de ene versterkt de andere. Iedereen wint. Ik herhaal: If you can t beat them, join them.!! Turnhout 7 februari 2013 Luc Vanhout, architect Parkstad Turnhout

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Het Gewestelijk Expresnet (GEN)

Hoofdstuk 7. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) Hoofdstuk 7 Het Gewestelijk Expresnet (GEN) 1. Algemene inleiding De invoering van een Gewestelijk Expresnet (GEN ) vormt een belangrijke troefkaart, zowel voor de stad als voor de totaliteit van het centrale

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Randsymposium van de Orde van den Prince

Randsymposium van de Orde van den Prince Randsymposium van de Orde van den Prince Dilbeek 18 november 2006 De problematiek van de rand is een oud zeer waar reeds vele colloquia, studies en publicaties werden aan gewijd. Het blijft een actueel

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische Sinds jaren maken vele Drongenaars zich zorgen en over de NMBSplannen voor de uitbreiding van spoorlijn 50A, die dwars door Drongen loopt. De uitbreiding van twee naar vier sporen gaat vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Geïntegreerd marketingproject 3 MAR: Diepenbeek

Geïntegreerd marketingproject 3 MAR: Diepenbeek Geïntegreerd marketingproject 3 MAR: Diepenbeek Groep: 15 Namen: Thomas Arnols Lynn Boosten Jeroen Penders Klas: 3 MAR C/D Academiejaar: 2010-2011 Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie