EFFECTIEVE B2B-INTEGRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECTIEVE B2B-INTEGRATIE"

Transcriptie

1 Organisatie en processen Uitdagingen, praktische overwegingen en succesfactoren EFFECTIEVE B2B-INTEGRATIE Het doel van demand supply chain management is om binnen die keten optimaal waarde te creëren en verspilling te reduceren door de vrijwillige coördinatie van de doelen en activiteiten van alle organisaties in de keten. Een effectieve business-to-business integratie is van essentieel belang voor de performance van die keten. Die performance beïnvloedt weer het concurrentievermogen van de aangesloten bedrijven. De auteur bespreekt een aantal bevindingen van een onderzoek naar B2B-integratie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast benoemt hij een aantal aspecten waarmee bedrijven rekening moeten houden wanneer zij een strategie voor B2B-data-integratie willen implementeren. DOOR MIKKO SOIROLA Binnen veel branches is er sprake van een uiterst sterke onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties/bedrijven, hun klanten, partners en leveranciers. De manier waarop zij onderling communiceren en transacties uitvoeren binnen de keten is daardoor van grote invloed op hun bedrijfsprestaties. Veel organisaties kampen met problemen op het gebied van efficiëntie en reactievermogen Het mag daarom geen verbazing wekken dat een recente enquête onder 201 middelgrote tot grote ondernemingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk wees op een sterke correlatie tussen de effectiviteit van B2B-integratie enerzijds en de financiële prestaties en businessdevelopmentactiviteiten anderzijds. Veel organisaties kampen met problemen op het gebied van efficiëntie en reactievermogen. Ze geven vaak aan dat ze moeite hebben met aspecten als het koppelen met systemen van nieuwe partners, het onderling automatiseren van routinematige transacties, het beheer van uitzonderingen of simpelweg het bijbenen van het snelle veranderingstempo binnen de B2B-omgeving. Maar hoewel CEO, CFO en CIO zich bewust zijn van de gevolgen hiervan voor de operationele kosten, voor de bedrijfsvoering en besluitvorming, worden ze vaak geconfronteerd met een hele trits hindernissen die niet bepaald bemoedigend is. Wat is B2B-integratie? B2B-integratie draait in hoofdlijnen om de manier waarop bedrijven digitaal handel met elkaar drijven. Voor ons onderzoek concentreerden we ons op de volgende activiteiten: ~ Verwerking van routinematige transacties. De dagelijkse aanmaak, verzending, vastlegging en bevestiging van transactiegegevens, met inbegrip van facturatiegegevens. ~ Integratie van nieuwe partners. Het regelen van alles wat nodig is om zaken te kunnen doen met een specifieke (nieuwe) partner. ~ Uitwisseling van informatie over producten en diensten. De uniformering, overdracht en synchronisatie van gegevens, specificaties, afbeeldingen, informatie over de wet- en regelgeving enzovoort. ~ Uitzonderingsbeheer voor transacties. Het beheer van fouten, inconsistenties en uitzonderingen en daaraan gerelateerde escalatieprocedures en herstelacties. ~Aanvullende automatisering. Zorg dragen voor de integratie 12 APRIL 2013

2 van systemen van long-tail partners (partners met een groot aantal unieke producten met lage volumes), niet alleen die van veeleisende partners of partners met hoge volumes. ~ Inzicht in performance. Analyse van individuele leveranciers of het volledige leveranciersbestand, inclusief benchmarking. ~ Aanpassing aan de veranderende eisen. Wijzigingsverzoeken die verband houden met interne processen en systemen of partners. Dit is geen uitputtende lijst van alles wat op het gebied van B2B-integratie mogelijk is, maar het vormt wel een goed uitgangspunt voor het evalueren van de prestaties binnen verschillende branches. Onderzoekssamenvatting Het onderzoek (door Freeform Dynamics) werd in augustus 2012 voltooid. Voor dit onderzoek werd een telefonische enquête gehouden onder een uitgebalanceerde steekproef van 201 zakelijke en ICT-managers. De deelnemers werden geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij B2B-handelsactiviteiten. Bij deze selectie werd niet gekeken naar de geavanceerdheid van de B2B-processen en -systemen van hun organisatie. De steekproef bestond uit middelgrote tot grote ondernemingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die in vijf belangrijke sectoren actief zijn. Daarmee ontstond een beeld van De meeste B2B-transacties vereisen nog altijd een bepaalde mate van handmatige verwerking de B2B-handelsactiviteiten in twee van de belangrijkste West- Europese markten. De inrichting van de steekproef gaf het beeld dat is weergegeven in figuur 1. Composition of sample By geography United Kingdom Netherlands 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% By organization size More than 5000 employees 200 to 5000 employees 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% By respondent type Business respondents IT respondents 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% By industry Manufacturing Wholesale/distribution Retail Engineering/construction Financial services 0% 10% 20% 30% How would you describe your involvement in B2B integration? I have overall responsibility for activity in this area I actively participate in management and decision making 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I work specifically in this area on a day to day basis Figuur 1 Inrichting van de steekproef APRIL

3 Considered overall, what proportion of transactions are captured into your systems without the need for manual transcription (re-keying) from source documents? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pretty much all More than 75% 50% to 75% 25% to 50% 10% to 25% Less than 10% Figuur 2 De meeste B2B-transacties binnen organisaties vereisen nog steeds handmatige handelingen of data-invoering Stand van zaken Kort gezegd, kunnen de prestaties van bedrijven op het gebied van B2B-integratie worden gemeten naar de mate waarin zij de transacties binnen de toevoer- en vraagketen hebben geautomatiseerd. Hoewel je gezien de moderne ICT-mogelijkheden zou verwachten dat er sprake is van een hoge mate van automatisering, zeker in sectoren zoals de productie-industrie, transport en detailhandel, zien we op dit gebied een sterk afwisselend beeld (zie figuur 2). De meest veelzeggende conclusie die we uit figuur 2 kunnen trekken, is dat de meeste B2B-transacties nog altijd een bepaalde mate van handmatige verwerking vereisen. Slechts 5 van de 201 organisaties uit onze steekproef gaven aan dat ze alle handmatige transactiestappen hadden geautomatiseerd. Dit beeld strookt met wat we zien als we kijken naar de uiteenlopende transactiemechanismen die deze organisaties hanteren. Hoewel sommige bedrijven al wel gebruikmaken van geautomatiseerde systemen, is er nog altijd sprake van een sterke afhankelijkheid van communicatie via , en in Bedrijven scoren op efficiëntie vaak lager dan op snelheid een behoorlijk groot aantal gevallen zelfs van de uitwisseling van papieren documenten (zie figuur 3). Eveneens duidelijk is dat automatiseringsinitiatieven, voor zover daarvan sprake is, meestal zijn gericht op een deelverzameling van de ketenpartners. Gemiddeld genomen was minder dan de helft van het partnerbestand geïntegreerd (zie figuur 4). Dit beeld vormt een neerslag van de manier waarop veel bedrijven hun B2B-activiteiten op prioriteit indelen. Eerst concentreren zij zich op verplichte integraties, bijvoorbeeld wanneer een belangrijke klant aangeeft dat het gebruik van een bepaald invoicesysteem een voorwaarde is om zaken te doen. Ongeveer een derde van de respondenten noemt dan ook How much are the following mechanisms used to facilitate B2B transactions? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Paper documents, e.g., sent by mail or courier Electronic documents sent as attachments Structured s created in a pre-defined format Transaction via a web portal linked to your systems Transaction exchange via trading hub/marketplace Batch-based electronic data interchange (EDI) Real-time B2B connection between systems Primary Secondary Tertiary No use Figuur 3 Terwijl er automatische processen gebruikt worden, zijn organisaties nog steeds afhankelijk van communicatie en papieren documenten 14 APRIL 2013

4 How many of your trading partners would you say are integrated, i.e., able to transact in a structured electronic manner? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Pretty much all More than 75% 50% to 75% 25% to 50% 10% to 25% Less than 10% None Figuur 4 B2B-integrationinspanningen zijn vaak gefocust op enkele partners, bijvoorbeeld op veeleisende klanten en grote leveranciers druk vanuit belangrijke handelspartners om elektronische transacties te faciliteren als de beweegreden achter activiteiten op het gebied van B2B-integratie. Het komt ook veel voor dat er sprake is van een hoog aantal transacties voor een specifieke partner. In dergelijke gevallen kan de introductie van een bepaalde mate van automatisering, zelfs als het gaat om integratie met slechts één specifieke partner, de zaken al behoorlijk verbeteren. Wanneer we op een meer globaal niveau (dat wil zeggen voor het hele partnerbestand) kijken naar factoren zoals de snelheid en efficiëntie van kernprocessen binnen B2B-integratie, zien we een zeer gevarieerd beeld. Hoewel sommige bedrijven prima scoren op dit gebied, hebben veel organisaties er moeite mee om een goede prestatie neer te zetten (zie figuur 5). Opvallend is hier het verschil tussen snelheid en efficiëntie. Bedrijven scoren op efficiëntie vaak lager dan op snelheid. Dit beeld strookt met het feit dat organisaties nog altijd gebruikmaken van een groot aantal handmatige verwerkingsmethoden, oftewel processen die in veel gevallen erg arbeidsintensief zijn. Een dergelijke afhankelijkheid van menselijke tussenkomst leidt echter niet alleen tot problemen als inefficiëntie en Bevorderen van e-invoicing staat hoog op de beleidsagenda van de meeste G20-landen een gebrekkig reactievermogen. Handmatige processen zijn over het algemeen foutgevoeliger en moeilijker om te wijzigen of verbeteren (bijvoorbeeld in vergelijking met op regels gebaseerde software). Hetzelfde geldt voor de bewaking van deze processen en de rapportage daarover. Als we kijken naar de capaciteit en prestaties van bedrijven op dit Thinking of how well things work, how would you rate your current B2B processes and systems in relation to the following? Speed of process Efficiency of process 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Partner on-boarding Product/service info exchange Transaction handling Exception handling 5 (Optimal) (Very poor) Figuur 5 De efficiency van kern-b2b-ketenprocessen varieert bij een grote afhankelijkheid van handmatige processen APRIL

5 Thinking of how well things work, how would you rate your current B2B processes and systems in relation to the following? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Accuracy reliability of transaction handling Response to internal change requests Response to external change requests Analysis of individual partner performance Analysis of performance across partner base Benchmarking against other organisations 5 (Optimal) (Very poor) Figuur 6 Het bewijs is sterk dat meer foutgevoelige handmatige processen moeilijker aan te passen, te monitoren en te rapporteren zijn gebied, is er dan ook opnieuw sprake van een zeer wisselvallig beeld (zie figuur 6). Moderne technologie kan hierin uitkomst brengen. Dit geldt vooral voor B2B-platforms die een kader creëren dat ondersteuning biedt voor uiteenlopende methoden voor communicatie en gegevensuitwisseling, maar op basis van een consistente reeks van regels, workflows, informatiekaarten, back-end-integraties en analysetools. Systemen voor e-invoicing vormen een goed voorbeeld hoe financiële professionals kunnen beginnen met de integratie van hun ketenpartners. Dit is een veel efficiëntere aanpak dan het aloude proces van het afdrukken van facturen, ze handmatig accorderen, in een envelop stoppen en op de bus doen. Een e-invoicingoplossing stelt organisaties in staat om hun in- en verkoopprocessen eenvoudig, flexibel en kostenefficiënt te automatiseren. Bovendien kunnen ze profiteren van voordelen als kortere verwerkingstijden voor facturen en een betrouwbaarder en transparanter facturatieproces. Ga liever in zee met een specialist op het gebied van data-integratie dan met een generalistische dienstverlener Argumenten voor e-invoicing Bevorderen van e-invoicing staat hoog op de beleidsagenda van de meeste G20-landen, in het bijzonder in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Voor veel van deze landen vormen bezuinigingen nog altijd een belangrijke drijfveer, en met de implementatie van e-invoicing kunnen zij aanzienlijke kostenbesparingen realiseren in de backoffice in plaats van te moeten snijden in de publieksgerichte dienstverlening. Voor andere landen speelt een effectievere regulering van de grijze markt een belangrijke rol. Hierdoor groeit het aantal stringente, door de overheid gecontroleerde e-invoicingprogramma s. In de Europese Unie werd op 1 januari 2013 een nieuwe richtlijn van kracht, die voorschrijft dat alle lidstaten dezelfde juridische status moeten toekennen aan elektronische facturatie als aan papieren facturen. De regelgeving op het gebied van auditing en compliance vereist dat bedrijven steeds meer informatie moeten verzamelen, tegen relevante gegevens afzetten en op eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Het is veel makkelijker om via elektronische weg aan deze eisen te voldoen. Daarmee vervult deze richtlijn een katalysatorrol: hij zet veel bedrijven aan om hun factureringsstrategie te herzien. Als u voor deze strategie gaat, is het raadzaam om te kiezen voor een leverancier van oplossingen voor data-integratie die u de mogelijkheid biedt om het volledige proces te beheren en overzicht te krijgen op de complete toevoerketen. Door gebruik te maken van één platform dat u integraal overzicht op deze processen biedt, kunt u de operationele efficiëntie aanzienlijk verbeteren. En als u geïnteresseerd bent in data-integratie is een e-invoicingoplossing die rekening houdt met alle mogelijke juridische aspecten het beste uitgangspunt. E-invoicing kan u de zorg voor de hele facturatieketen uit handen nemen. Het enige wat u nog hoeft te doen, is de betalingen accorderen. Daarnaast kunt u een beroep doen op een B2B-dienstverlener om complianceproblemen uit te weg te ruimen die risico s voor uw bedrijf zouden kunnen opleveren. Zo kunt u advies inwinnen over de wettelijke eisen op het gebied van facturatie waaraan uw onderneming moet voldoen. De kans op winstderving en reputatieverlies is te groot om aan dit soort aspecten voorbij te gaan. De beste oplossing is dan ook om te kiezen voor een in 16 APRIL 2013

6 de praktijk bewezen oplossing die auditeerbaar is en aan de eisen van de wet- en regelgeving voldoet. Zes overwegingen Voor degenen onder u die hun concurrentievoorsprong niet willen verliezen en de voordelen van B2B-data-integratie willen verkennen, hebben we de bevindingen van het onderzoeksrapport samengevat in zes belangrijke punten, waarmee het management rekening moet houden om optimaal te kunnen profiteren van de grotere efficiency en kostenbesparingen die gepaard gaan met het optimaliseren van B2B-data-integratie: 1. Evalueer de businesscase De les die hier geleerd moet worden, is dat bedrijven verder moeten kijken dan hun neus lang is. Ze moeten goed nadenken over de gevolgen van een geoptimaliseerde omgeving voor B2B-integratie en het verbeterde inzicht in de bedrijfsvoering dat daarmee gepaard gaat. Er kunnen forse kostenbesparingen worden gerealiseerd doordat tijd wordt vrijgemaakt, er minder voorraden hoeven worden aangehouden, een beter gefundeerde besluitvorming mogelijk wordt, beslissingen sneller en flexibeler ten uitvoer kunnen worden gebracht en de risico s tot een minimum worden beperkt. 2. Ga voor een strategie die op inclusiviteit en samenwerking is gebaseerd Streef van meet af aan een harmonieuze integratie met zo veel mogelijk partners na. Hoe breder de reikwijdte van B2B-integratie, des te groter uw kansen om de efficiëntie, het reactievermogen, de flexibiliteit en het overzicht te verbeteren. 3. Zorg dat u uw eigen interne bedrijfssystemen op orde heeft Het heeft weinig zin om de hele keten van orderverwerking, transport, facturatie en betaling te automatiseren als uw interne bedrijfssystemen een onvoldoende scoren. Een effectieve B2B-integratie staat of valt met een doordachte automatisering en uitwisseling van informatie en documenten en het vermogen om alle informatiestromen te volgen. Uw interne bedrijfssystemen vormen zowel de uiteindelijke bron als de bestemming van alle elektronische documenten, transactiebestanden en gegevens over producten of diensten. Deze systemen omvatten uw CRM-, ERP-, SCM- en andere kernsystemen en de daaraan gerelateerde databases en informatiesilo s. 4. Ga na welke bedrijfsmiddelen en investeringen nodig zijn Vaak gaan bedrijven aan de slag met integratieprojecten onder druk of aanmoediging van belangrijke partners. Het gevaar is echter dat dit resulteert in een reactieve en gefragmenteerde aanpak, en daarmee onsamenhangende systemen/gegevens en een inefficiënte investering. U kunt dergelijke problemen vermijden door eerst de verschillende verantwoordelijkheden voor de B2B-prestaties goed in kaart te brengen. Zorg er bovendien voor dat u voldoende interne kennis en vaardigheden in huis heeft en adequate middelen en budgetten toekent. 5. Zorg voor evenwicht tussen interne mogelijkheden en ondersteuning door een dienstverlener B2B-integratie draait om maatoplossingen die een elektronische koppeling met de systemen van belangrijke klanten of leveranciers mogelijk maken. Hoewel dergelijke op maat ontwikkelde koppelingen waardevol kunnen zijn in de context van een specifieke bedrijfsrelatie, zijn ze vaak onpraktisch in de context van de hele keten. Vaak is de slimste aanpak om gebruik te maken van een combinatie van intern beheerde B2B-platforms, die alle kunnen communiceren met gedeelde systemen die door een dienstverlener worden beheerd. Op deze manier hoeft u niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Zo kunt u ook alle integratiepunten op een meer consistente en gestroomlijnde wijze realiseren. Verschillen kunnen in dit verband worden opgelost en beheerd door het toekennen van metadata en een op regels gebaseerde workflow. Ga liever in zee met een specialist op het gebied van data-integratie dan met een generalistische dienstverlener. Met de juiste partner kunt u een maximale return on investment waarborgen. 6. Verbeterd risicobeheer Zeker banken zouden meer gebruik moeten maken van oplossingen voor data-integratie. Op die manier kunnen ze beter gefundeerde en minder riskante beslissingen nemen bij het verstrekken van leningen. Door een verbeterd overzicht op de toevoerketen en bedrijfsvoering van hun klanten kunnen ze potentiële problemen in een vroeger stadium identificeren en het risicobeheer sterk vereenvoudigen. Datzelfde geldt voor de gewone ketenpartners. Iedereen die betrokken is geweest bij het koppelen van ketensystemen weet dat het niet alleen draait om branchestandaarden, middleware en de innovatieve mogelijkheden van de cloud. Net als bij de implementatie van elk nieuw bedrijfsproces is uw succes afhankelijk van het formuleren van de juiste doelstellingen, het leggen van de juiste basis en de optimale betrokkenheid van uw team en het management. Mikko Soirola is vicepresident van Liaison Technologies. Liaison biedt integratie en consultancy diensten aan voor een veilige integratie, transformatie en verrijking van complexe business informatie; onder andere SEPA-oplossingen die ervoor zorgen dat bedrijven binnen enkele dagen SEPA-compliant zijn. Als u nog niet eerder hebt nagedacht over het optimaliseren van de B2B-data-integratie, dan is het volledige rapport com/resource-center/analyst-reports/effective-b2b-integration een aanrader. APRIL

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

The chain gang: Public Briefing / februari 2014. Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden. Maurice van der Woude 1

The chain gang: Public Briefing / februari 2014. Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden. Maurice van der Woude 1 Public Briefing / februari 2014 The chain gang: Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden Maurice van der Woude 1 Ketensturing is niets nieuws, echter waar met meer Cloud oplossingen tegelijk

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

Masterclass e-invoicing

Masterclass e-invoicing Masterclass e-invoicing We beginnen met een kleine toets Hoeveel kost de gemiddelde inkomende (leverancier) factuur bij volledige verwerking of verzending? 5 15 Euro of 20 40 Euro Een inkomende factuur

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Your View on Business

Your View on Business ANY2INFO PRESENTER Your View on Business On your favorite device Any2info ontwerpt en configureert, met een standaard applicatie, maatwerk datasets, appformulieren en dashboards voor jouw kijk op zaken.

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial)

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) Aangeboden door Visma Software 22 juni 2017 Martijn van den Berg Product Marketingmanager Visma Software martijn.van.den.berg@visma.com

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Cloud adoptie in Europa:

Cloud adoptie in Europa: Public Briefing / Maart 2015 Cloud adoptie in Europa: Angst voor onveiligheid en gebrek aan kennis temperen implementaties Door: Maurice van der Woude 1 In december 2014 heeft EuroStat, een orgaan van

Nadere informatie

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos SMART automation Met de A.B. Entiteiten Interface Ger Bos Agenda Inleiding Wat is SMART automation Tools voor SMART automation A.B. Entiteiten Interface Alternatieven De praktijk van SMART automation Wat

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

Renta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers

Renta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers Henri Jeandarme Renta Solutions Luc Caubergh - UnifiedPost Agenda Situering Renta Solutions Renta vzw Renta Solutions Case Voordelen Renta Electronic Invoicing in cijfers Beslissingscriteria Solution Partner

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken.

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. De transformatie naar digitaal werken is in volle gang. Het is van wezenlijk belang om toenemende hoeveelheden data en snel veranderende

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Documenten afhandeling, archivering en workflow, tezamen leiden ze vaak tot de vorming van aanzienlijke kosten

Documenten afhandeling, archivering en workflow, tezamen leiden ze vaak tot de vorming van aanzienlijke kosten Documenten afhandeling, archivering en workflow, tezamen leiden ze vaak tot de vorming van aanzienlijke kosten Het beheren, onderhouden en opslaan van papieren documenten binnen uw organisatie is vaak

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Inhoudsopgave 1 Wat houdt dat in? 3 2 Wat is het Ariba Netwerk 5 3 Catalogus 7 4 Wat kost het 8 5 Contact

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Pay-traject voor een uniforme aanpak binnen Inkoop en Finance.

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) PUBLIC 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 OTA van: aan: Betreft: het aantredende Zweedse voorzitterschap

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje Auteurs: Edward Ammerlaan, Ensior B.V., Making Business Intelligence Work Bart Bernecker, Audit Innovators Inleiding

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH

HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH POWERED BY NIEUWE EISEN AAN DE STORAGE-OMGEVING Tegenwoordig is snelheid een sleutelwoord

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric Case Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Applicatie FlowFabric brengt toekomstplannen Intratuin binnen handbereik Intratuin is meer dan een tuincentrum,

Nadere informatie