WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?"

Transcriptie

1 WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie van flexwerkers versterken, ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken en WW-duur verkorten. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze beoogde doelen zullen worden behaald. Het pakket aan wijzigingen komt voort uit een initiatiefvoorstel van D66 en het is uiteindelijk het resultaat van onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De mening over de wijzigingen is zeer verdeeld en sterk afhankelijk (uiteraard) van aan wie je het vraagt. DIT ZIJN DE WIJZIGINGEN IN 3 THEMA S VERDEELD Wat? 1. Rechtspositie flexwerkers 2. Verandering in ontslagrecht en vergoedingen 3. Aanpassing WW Wanneer? per 1 juli 2015 per 1 juli 2015 per 1 jan Geschreven door: mr. Imke van Gardingen Jurist Juridisch Platform 1

2 1. FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES PER 1 JULI 2015 Doel: rechtspositie van werknemers te versterken. In Nederland is een tweedeling tussen werknemers met een vast dienstverband, en werknemers die steeds tijdelijke dienstverbanden krijgen. Het verschil tussen de rechten van de ene groep en de andere is erg groot. De wijzigingen beogen dit verschil kleiner te maken. Wat? Hoe was het? Hoe wordt het? Wanneer wordt een tijdelijk contract een vast contract? Na 3 jaar Na 2 jaar Tussenliggende minimale periode tussen tijdelijke dienstverbanden (om ervoor te zorgen dat het tijdelijk blijft) 3 maanden 6 maanden Aanzegtermijn (termijn waarop werkgever moet aangeven of contract verlengd wordt) Geen 1 maand. Verzaakt de werkgever dit, dan moet er 1 maand doorbetaald worden Beëindigingsvergoeding voor tijdelijke contracten Geen Na twee jaar tijdelijke contracten recht op beëindigingsvergoeding. Concurrentiebeding Altijd mogelijk Niet meer mogelijk bij tijdelijke contracten Proeftijd Altijd mogelijk Alleen mogelijk bij contracten langer dan 6 maanden 2

3 Zijn dit nu allemaal goede maatregelen? Op het eerste gezicht wel. Maar het is maar de vraag of de verkorting van de termijn waarin je een tijdelijk contract mag aanbieden (van 3 jaar naar 2 jaar) een verbetering zal zijn. Dit geldt ook voor de verlenging van de tussenpozen van 3 maanden naar 6 maanden. Zulke maatregelen werken prima als er geen grote vraag is naar tijdelijke arbeidskrachten is. Die is er wel en dus kun je je goed voorstellen dat uiteindelijk in de praktijk werknemers met tijdelijke contracten dan ipv na 3 jaar, nu na 2 jaar zonder werk zitten, en dat de tussenperiode waarin je thuis zit, van 3 maanden naar 6 maanden gaat. Bovendien is het reeël dat er andere constructies komen, uitzendkrachten, payrollconstructies ed. Maar aan de andere kant is het wel zo dat uit onderzoek bekend is (van OESO) dat als het verschil tussen tijdelijke en vaste medewerkers kleiner wordt, werkgevers meer genegen zijn om werknemers een vast dienstverband aan te bieden. Wat kun je als werknemer doen? Het is allereerst heel belangrijk je goed te laten adviseren. Juist in de beginfase, zullen niet alle partijen doordrongen zijn van de wijzigingen. Daar moet je zelf alert op zijn, want je werkgever en ook zijn advocaat!- kan het heel goed bij het verkeerde eind hebben. Krijg je een tijdelijk contract, let op of er een concurrentiebeding in staat. Als je korter dan 6 maanden een contract krijgt, mag er geen proeftijd in staan. En dit maakt heel veel uit voor het vinden van gelijksoortig werk in de regio, maar bij een andere werkgever! Juist in de beginfase zullen niet alle partijen doordrongen zijn van de wijzigingen. Daar moet je zelf alert op zijn. Wees kritisch. Natuurlijk is het heel erg lastig om, als je een baan krijgt, direct kritisch te zijn. Je bent misschien bang dat je de baan niet krijgt. Dat is niet nodig. Ook na ondertekening kun je met een jurist achteraf bezwaar maken tegen voorwaarden die indruisen tegen de wet. 3

4 2. VERANDERING IN ONTSLAGRECHT EN VERGOEDINGEN PER 1 JULI 2015 Hoe is het nu? Nu kunnen werkgevers zelf bepalen op welke wijze ze overgaan tot ontslag. Via het UWV of via de kantonrechter. Daar zijn eigenlijk heel veel mensen niet blij mee. Ga je via de kantonrechter, dan gaat het wat sneller, maar er moet veelal een ontslagvergoeding worden uitgekeerd. Kies je voor het UWV, dan is de procedure lastiger en duurt het langer, maar er hoeft geen vergoeding te worden uitgekeerd. Hoe wordt het? In het nieuwe stelsel blijven de twee routes naast elkaar bestaan, maar moet een werkgever voor een ontslag op grond van functioneren of verstoorde arbeidsrelaties naar de kantonrechter en voor ontslag op bedrijfseconomische gronden of langdurige arbeidsongeschiktheid naar het UWV. Bovendien moet er via beide routes een vergoeding worden betaald. Wat? Hoe was het? Hoe wordt het? Route van ontslagprocedure Niet vastgelegd Vastgelegd Bij ontslag wegens functioneren Kan via UWV en rechter Via rechter Bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden Kan via UWV en rechter Nu via UWV Hoger beroep en cassatie Onmogelijk Mogelijk Hoogte vergoeding Kantonrechtersformule Veel lagere zg. transitievergoeding. Alleen in gevallen van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is een billijke vergoeding mogelijk Bedenktijd bij beëindiging met wederzijds goedvinden Was er niet Twee weken (bij uitelkaar gaan met wederzijds goedvinden) 4

5 Zijn dit nu allemaal goede maatregelen? De vraag is of het allemaal wel zo en op deze manier nodig was. Ook in het huidige stelsel - waarover altijd wordt gezegd dat het lastig of onmogelijk is om werknemers te ontslaan - zijn er toch heel veel mensen ontslagen en kwamen er de laatste jaren veel werklozen bij. De praktijk leert dat als een werkgever niet verder wil met een werknemer, het dienstverband toch wel eindigt, met of zonder dossier. Waarbij in het laatste geval het prijskaartje wat hoger ligt. Er is nogal wat kritiek op het nieuwe ontslagstelsel, omdat er nog steeds twee instanties zijn voor het ontslag. Daarnaast wordt er gevreesd dat de procedures lang duren, omdat partijen in hoger beroep kunnen. Daar geloof ik weinig van. Ten eerste komen de meeste ontslagzaken nu ook al helemaal niet bij de rechter of het UWV. De meeste zaken worden geschikt en dan is er helemaal geen sprake van een procedure. In een betoog klinkt het goed dat iedereen nu in beroep zal gaan, gewoon omdat het kan, maar het gros van de beroepsbevolking heeft geen duizenden euro s klaarliggen voor een rechtszaak en nog eens datzelfde bedrag voor hoger beroep. Zeker nu met de wijzingen en veel lagere transitievergoedingen de financiele belangen kleiner zijn. En ook rechtsverzekeringen gaan niet eindeloos procederen. Dat past niet in het verdienmodel van verzekeraars. Dat je deze argumenten toch vaak hoort, komt omdat ze komen van mensen die ver van de alledaagse praktijk van de gemiddelde werknemer af zitten. Het gros van de beroepsbevolking heeft geen duizenden euro s klaarliggen voor een rechtszaak 5

6 Wat kun je als werknemer doen? Schakel tijdig juridische bijstand in! Mensen zijn vaak bang om dit te doen, omdat het averechts zou werken. Maar zeker als de werkrelatie verstoord is, sta je alleen. De werkgever heeft dan al een leidinggevende, personeelsadviseur en zelfs mogelijk een advocaat ingezet. Je hebt dan een grote kennisachterstand als werknemer, waardoor je veel te verliezen hebt. Daarbij is het een heel persoonlijke en daarmee emotionele strijd. Win dus tijdig advies in, al was het maar om je op de achtergrond te laten adviseren. Uiteindelijk heb je te maken met tegenstrijdige belangen en dan heb je iemand nodig die onvoorwaardelijk aan jouw kant staat. Zelf een dossier bijhouden. Werkgevers houden een dossier bij waarin alles wordt opgenomen, dossieropbouw noem je dit. Daarin wordt veelal alles eenzijdig belicht. Het is daarom belangrijk om zelf ook een dossier bij te houden van je werk, waarin je niet alleen je arbeidsovereenkomst bewaart, maar ook mails met toezeggingen, mails met complimenten over je werk, of mails waarin je zelf positieve voorstellen doet, brieven, extra bonusuitkeringen en dergelijke. Op het moment zelf lijkt het misschien niet zo relevant, maar dat zijn allemaal berichten die je standpunt later versterken. Op het moment dat je in de ontslagprocedure zit is het te laat, je weet het niet meer of je kunt eenvoudigweg niet meer bij je computer omdat je op non-actief bent gesteld. Wees pro-actief en benoem zelf je successen en je sterke kanten en zorg ervoor dat dit wordt opgenomen in het verslag Wees pro-actief in beoordelingen en functioneringsgesprekken. Er wordt in een procedure veel waarde gehecht aan deze documenten. Benoem zelf je successen en je sterke kanten en zorg ervoor dat dit wordt opgenomen in het verslag. In de praktijk blijkt dat mensen hoewel ze zelf mondig denken te zijn- terughoudend zijn met het benoemen van deze punten tijdens formele overleggen. En teken altijd bezwaar aan als je het niet eens bent met de beoordeling en sta erop dat dit wordt opgenomen in je personeelsdossier. 6

7 3 AANPASSINGEN WW PER 1 JANUARI 2016 Hoe is het nu en hoe gaat het worden? Momenteel is de WW-duur maximaal 38 maanden afhankelijk van je arbeidsverleden. Dit is vergeleken bij andere landen erg lang. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering per kwartaal met een maand verkort tot 24 maanden in Vanaf 2015 wordt ingevoerd dat al vanaf 6 maanden WW, mensen passende arbeid moeten accepteren. Juist in het arbeidsrecht zie je dat de juridische kaders en wetten van groot belang zijn, maar dat de praktijk op de werkvloer zijn eigen koers bepaalt De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de wijzigingen zullen uitpakken. Er zijn tegenstrijdige berichten. Per wijziging hangt het af van degene wie je bevraagt of het een positieve of negatieve is ontwikkeling is. Frappant daarbij is dat werkgevers en werknemersvertegenwoordigingen positief zijn en dat er vanuit de advocatuur (die veelal werkgevers vertegenwoordigen) en rechtspraak veel kritische geluiden komen. Advocaten verwachten een laywers paradise, werkgevers verwachten veel minder advocaatkosten te maken (VNO verwacht een miljard minder advocaatkosten). Mijn insteek is dat er veel te theoretisch over gedebatteerd wordt. Juist in het arbeidsrecht zie je dat de juridische kaders en wetten van groot belang zijn, maar dat de praktijk op de werkvloer binen die kaders- zijn eigen koers bepaalt. 7

8 Illustraties daarvan Ondanks de vele betogen dat je zonder een dossier niemand kunt ontslaan, merken we dagelijks dat als het besluit genomen is dat een zoals dat heet vruchtbare samenwerking verder niet mogelijk is, een ontslag snel volgt. Al is er geen dossier, al is niet duidelijk waar de verwijtbaarheid precies ligt, de situatie is uiteindelijk niet vol te houden. Als het al gebeurt dat iemand in dienst blijft, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, is de arbeidsrelatie vaak zo verstoord, dat partijen uiteindelijk toch uit elkaar gaan. Dan sta je binnen een jaar weer samen bij de rechter. Ontslag op staande voet is netjes in de wet verankert. Er zijn veel strenge voorwaarden aan verbonden; een ontslag op staande voet houdt niet zomaar stand voor de rechter. Maar daar gaat het juist om; heel veel gevallen komen niet voor de rechter. Hoewel er strenge voorwaarden zijn, kan het ontslag op staande voet gewoon uitgesproken worden. Als je daartegen niet in verweer gaat, heb je geen uitkering en geen inkomsten. Het gros van de werknemers, rent bij een ontslag op staande voet niet naar de rechter waarvoor je aanzienlijke kosten moet maken -, maar gaat met hangende pootjes terug naar de werkgever om een overeenkomst op te stellen, zodat je tenminste nog een ww uitkering krijgt of gaat snel op zoek naar ander werk. Op deze manier wordt het als middel ingezet om snel en goedkoop, per direct van een werknemer af te komen. Ondanks de nette, strikte voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Zo zal ook het nieuwe ontslagrecht zijn eigen weg vinden in de praktijk. 8

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie