Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deel 3D Beschrijving van de CMD-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Curriculumoverzicht CMD-Hoofdfase (voltijd en deeltijd) Samenstelling hoofdfase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER De postpropedeutische fase (bij ICA spreken we van hoofdfase) omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studiepunten (studielast = aantal studiepunten * 28 uur). A. Voltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 project (15 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 project (15 studiepunten) g) Stage (deel 3E) (30 studiepunten) h) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) i) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester project (15 studiepunten) Niveau beroepsbekaam k) Afstudeerproject (deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) B. Deeltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) g) Deeltijd-project (deel 3E) (22,5 studiepunten) h) Stage (deel 3E) (30 studiepunten) i) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) k) Verdiepend semester ++-gedeelte (7,5 studiepunten) Niveau beroepsbekaam l) Afstudeerproject (deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) Basissemesters en verdiepende semesters verschillen per profiel. Op de volgende pagina worden deze per semester genoemd, en ook wordt aangegeven waar de owe s van het betreffende semester zijn te vinden.

3 Inhoudsopgave Eindkwalificaties profiel Content Design (CD)... 4 Eindkwalificaties profiel Experience Design (ExD)... 8 Eindkwalificaties profiel Interaction Design (IxD) Eindkwalificaties profiel Media Management (MeM) Basissemester Audiovisuals for Internet (AVI) Basissemester Solutions for Interactive Media (SIM) Verdiepend semester Blended Media Production (BMP) Basissemester Immersive Media Design (IMD) Basissemester Serious Games (SEGA) Verdiepend semester Design Experience Environments (DEE) Basissemester Big Information Design (BID) Basissemester Design Apps & Services (DAPS) Verdiepend semester Embedded Media Design (EMO) Basissemester Advise Organizations about Social Media (AOS) Basissemester Manage and Design E-Business (MDEB) Verdiepend semester Strategic online Media Concepts (SMC) Integrale toets CMD (niveau 2)

4 Eindkwalificaties profiel Content Design (CD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) CD-1 CD-2 De student kan, gegeven een onderzoeksvraag, zelfstandig en op een systematische en professionele wijze een onderzoek doen naar design- en communicatie-aspecten op het gebied van content design, waarvan de vraag relevant is in de context van gebruikers, een organisatie of een beroepstaak De student kan een ontwikkelmethodiek kiezen in overeenstemming met het onderzoek naar de eisen en de context van de opdracht en kan in een multidisciplinaire omgeving het ontwikkel- en ontwerpproces projectmatig inrichten. Onderzoeksproces Onderzoeksinhoud Design Thinking Cognitieve psychologie en human factors Etnografie Communicatie onderzoek Design thinking Incrementeel/Iteratief User experience design (Jesse James Garret) Design management Projectmanagement Prince 2 / Scrum Planningsmethodieken Communicatieniveau s Socialisatie en cultuur Concurrentie-analyse Doelgroeponderzoek Klantonderzoek Past het design thinking framework toe binnen analyse /onderzoeksproces (Empathize (understand, observe, research), define, ideate, protoype (choose, implement, learn), test) Begrijpt context en cultuur Kan gebruikersbehoefte vaststellen, inventariseren en evalueren Analyseert gebruikers en de gebruikerscontext Definieert probleemcontext Kan met behulp van luister-, zender- en regulerende vaardigheden tijdens gesprekken met gebruikers de behoeften en wensen m.b.t. communicatie, interactie, ontwerp en/of te realiseren product achterhalen Kan met behulp van luister-, zender- en regulerende vaardigheden tijdens (elicitatie)gesprek-ken met de opdrachtgever /experts de requirements achterhalen t.b.v. de communicatie, interactie ontwerp en/of te realiseren product. Leert door te maken, maakt om te denken Betrekt gebruikers en kan gebruikers mee laten participeren in onderzoeksproces Kan een gestructureerd, doel- en doelgroepgericht contextdocument schrijven waarin context van de opdracht en alle actoren (opdrachtgever, stakeholders, gebruikers, kijkers, consumenten) binnen het communicatieproces worden beschreven Kan met behulp van onderzoeksmethodieken het onderzoekstraject / onderzoekscyclus doorlopen, inrichten en beheersen Kan een kwalitatief onderzoek opzetten Kan gestructureerde, doel- en doelgroepgerichte teksten schrijven Kan een gestructureerde, doel en doelgroepgerichte gebruiks- en gebruikers-analyse schrijven Kan onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen en evaluaties helder en gestructureerd rapporteren Kan Use cases / cultural probes gebruiken Kan een interview of enquête opstellen en uitvoeren kan luister-, zender- en regulerende vaardigheden in twee- en groepsgesprekken inzetten om het doel te bereiken Kan multi- en interdisciplinair werken Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan met behulp van ontwikkelmethodieken (waterval, Scrum, Prince2, designmanagement etc.) het project inrichten en beheersen. Kan samenwerken Kan kwaliteiten van mensen herkennen en is in staat daarop te sturen zodat een kwalitatief goed eindresultaat wordt gehaald Kan tijdens het communicatie, ontwerp- en ontwikkeltraject fasen in de groepsontwikkeling herkennen en hierop adequate actie in ondernemen Kan besluitvorming organiseren en beïnvloeden in een projectgroep tijdens de PSU Kan besluitvorming organiseren en beïnvloeden tijdens een gesprek met de opdrachtgever en/of gebruikers. Kan weerstand herkennen en de juiste handelings-

5 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) CD-3 CD-4 CD-5 De student kan een communicatieprobleem- of vraagstuk op strategisch niveau diepgaand uitwerken om innovatieve uitgangspunten te definiëren op het snijvlak van technologie, business en design ten behoeve van de te ontwerpen oplossing waarbij waarde (content) gecreëerd wordt vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers. De student kan (in een multidisciplinaire omgeving) op grond van de gekozen ontwikkelmethodiek het ontwikkel- en ontwerpproces projectmatig inrichten en geschikte methoden kiezen en toepassen (projectmanagement). De student kan op basis van het communicatieprobleem- of vraagstuk, creatieve methoden en technieken toepassen in concepten, voor het conceptualiseren, ontwerpen en realiseren van content die optimaal communiceert vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers. Design thinking Gebruikerscontext Communicatieproces Communicatiemodellen en technieken Marketingcommunicatie Nieuwe media en technologie Gebruik nieuwe media Storytelling Design patterns for web en mobile Cognitieve psychologie & human factors Conceptueel ontwerp Interactive Projectmanagement Designmanagement Communicatieniveau s Socialisatie en cultuur Samenwerkingstechnieken Planningsmethodieken Informatievaardigheden Interviewtechnieken Rapportagetechnieken Presentatietechnieken Ontwerptheorieën Semiothiek en retorica Ontwerpproces Design patterns, styleguide Designprincipes en elementen Visual language & Media Literacy Ontwerpgeschiedenis basics, visions en trends Design thinking Conceptualisatie (User) Experience design principes Interaction design princi- stijl inzetten om deze te verminderen tijdens de uitvoering van het communicatie, ontwerp- en ontwikkeltraject Kan verschillende belangen herkennen en hiermee omgaan Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informative helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren Kan een Interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan een concept rapid prototypen Kan persona s, user scenario s, customer/ user journey maps opstellen en gebruiken om gebruikersbehoefte vast te stellen Kan een geschikte iteratieve werkwijze (Prince2, Scrum) inzetten als projectmanagementmethodiek Kan gebruikerscontext analyseren Kan probleem- of vraagcontext in kaart brengen Doet vooronderzoek naar probleem en- vraagcontext van het domein/sector waarbinnen het project zich afspeelt Kan user en usage research uitvoeren Kan requirements t.b.v. een ontwerpoplossing content design vaststellen Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan projectmatig werken Kan Interdisciplinair werken Kan samenwerken Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informative helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren Kan een interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan met behulp van ontwerpmethodieken (design thinking, brainstorm, mindmappen, schetsen, experimenteren, exploreren, spelen, co-creëren, (paper) prototypen etc) het ontwerpproces (iteratief) inrichten en beheersenkan ontwerpmethoden, technieken en gereed-schappen gebruiken en toepassen Kan creativiteitstechnieken inzetten Kan brainstormen, exploreren, experimenteren, mindmappen, moodboards en schetsen maken, story boarding en metaforen gebruiken Kan conceptualiseren Kan de principes, regels en technieken van audiovisueel ontwerpen toepassen Kan de principes, regels en technieken van motion graphic design toepassen

6 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) CD-6 CD-7 CD-8 De student kan audiovisuele of interactieve content voor ontwerp-oplossingen vormgeven en concretiseren, met een concept, in artefacten, producten of prototypes. De student kan op basis van een strategische evaluatie in alle fasen van het ontwerpproces middelen en (test)methoden gebruiken om communicatieoplossingen, gerealiseerde audiovisuele, interactieve content of prototypes te evalueren en kan op grond van de resultaten het proces bijsturen en eventueel het content design aanpassen. De student kan zichzelf in alle fasen van het ontwerpproces, sturen in zijn beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. pes Interactieve en intuïtieve storytelling Functioneel ontwerp Ontwerptheorieën (Multi)mediatechnologie ten behoeve van design (video, audio, animatie, web, interactie en navigatie, crossmedia, Graphic design Lay out en visual hierarchy Design principes en Elementen HCI design tools Web interface Mobile interface Responsive/ adaptive/ liquid design principles Accessibilty en usability modellen en principes Ergonomische principes interactie- en content design Testmethodieken Evaluatiemodellen, - methoden en technieken Testmethodieken Communicatie Planningsmethodieken Samenwerkingstechnieken en groepsdynamiek Ethiek Kan de principes, regels en technieken van information design & visualisatie toepassen Kan de principes, regels en technieken van crossmedia design toepassen Kan de principes, regels en technieken van transmedia concepting toepassen Kan design patterns toepassen Kan video, audio & animation assets realiseren Kan de principes, regels en technieken van usercentered design toepassen Kan HCI designtools gebruiken Kan de principes, regels en technieken van Interactive en intuitive storytelling toepassen Kan de principes, regels en technieken van character design toepassen Kan de principes, regels en technieken van multimodal interface design toepassen Kan de principes, regels en technieken van webdesign toepassen Kan de principes, regels en technieken van responsive design toepassen Kan een styleguide samenstellen Kan een interactieontwerp formaliseren en kan daarvoor een functioneel ontwerp opstellen Kan experimenteren en exploreren Kan low-fidelity tot high-fidelity prototypen Kan testmethodieken toepassen Kan de juiste softwaretools voor ontwerpen gebruiken / inzetten Beheerst voldoende Flash / ActionScript Beheerst HTML / CSS / Adobe Edge Beheerst Premiere Beheerst After effects Beheerst 3D-max, 2D- en 3D-animatie Beheerst audio-software Kan audiovisuele technieken voor video, audio en licht toepassen Beheerst streaming techniek Maakt om te ontwerpen (Build to think) Kan paper prototypen Kan ontwerpresultaten van Content design testen en evalueren Kan kritisch kijken naar effectiviteit van eigen vakinhoudelijk en gedragsmatig handelen en koppelt hieraan een leerdoel. Kan resultaten en uitkomsten evalueren Kan resultaten en uitkomsten zorgvuldig testen Kan evaluatie- en testdocumentatie opstellen Kan communiceren en gebruikt daarbij toepasselijke communicatiestijlen Kan reflecteren op de effectiviteit van het eigen professioneel handelen ( reflective practioner ) Kan planmatig en multidisciplinair werken Kan doel- en doelgroepgericht presenteren. Heeft een onderzoekende houding Heeft een mensgerichte ontwerpbenadering

7 Profiel en semesters Het profiel Content Design is opgebouwd uit de semesters Audio & Visuals for Internet (AVI), Solutions for Interactive Media (SIM) en Blended Media Production (BMP). Relatie met eindkwalificaties CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 CD-5 CD-6 CD-7 CD-8 AVI x x x x x x x x SIM x x x x x x x x BMP x x x x x x x x

8 Eindkwalificaties profiel Experience Design (ExD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-1 ExD-2 De student kan, gegeven een onderzoeksvraag, op een systematische en professionele wijze onderzoek doen naar gedrag en beleving van gebruikers, design- en communicatie- aspecten- en contexten op het gebied van experience design, waarvan de vraag relevant is in de context van gebruikers, een organisatie of een beroepstaak. De student kan een ontwikkelmethodiek kiezen in overeenstemming met het onderzoek naar de eisen en de context van de experience design opdracht. en kan in een multidisciplinaire omgeving het ontwikkel- en ontwerpproces projectmatig inrichten. Onderzoeksproces Onderzoeksinhoud Design Thinking Cognitieve psychologie en human factors Etnografie Communicatie onderzoek Client/ user journey mapping Touchpoints Design thinking Incrementeel/Iteratief User experience design (Jesse James Garret) Design management Projectmanagement Prince2 / Scrum Planningsmethodieken Communicatieniveaus Socialisatie en cultuur Concurrentie-analyse Doelgroep onderzoek Klantonderzoek Past het design thinking framework toe binnen het onderzoeksproces. Begrijpt context en cultuur. Analyseert gebruikers en de gebruikerscontext. Definieert probleemcontext Kan met luister-, zender- en regulerende vaardigheden tijdens gesprekken met gebruikers de behoeften en wensen m.b.t. communicatie, interactie, ontwerp en/of te realiseren product achterhalen Leert door te maken Maakt om te denken kan een gestructureerd, doel- en doelgroepgericht contextdocument schrijven waarin context van de opdracht en alle actoren (opdrachtgever, stakeholders, gebruikers, kijkers, consumenten) binnen het communicatieproces worden beschreven Kan met onderzoeksmethodieken het onderzoekstraject / onderzoekscyclus doorlopen, inrichten en beheersen Kan een kwalitatief onderzoek opzetten Kan gestructureerde, doel- en doelgroepgerichte teksten schrijven Kan een gestructureerde, doel en doelgroepgerichte gebruiks- en gebruikersanalyse schrijven Kan onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen en evaluaties helder en gestructureerd rapporteren Kan use cases / cultural probes gebruiken Kan een interview of enquête opstellen en uitvoeren kan luister-, zender- en regulerende vaardigheden in twee- en groepsgesprekken inzetten om het doel te bereiken Kan een client / user journey mapping onderzoeken en uitvoeren en touchpoints vaststellen Kan multi- en interdisciplinair werken Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan met ontwikkelmethodieken (waterval, Scrum, Prince2, design management etc.) het project inrichten en beheersen. Kan kwaliteiten van mensen herkennen en is in staat daarop te sturen zodat een kwalitatief goed eindresultaat wordt gehaald. Kan tijdens het communicatie, ontwerp- en ontwikkeltraject fasen in de groepsontwikkeling herkennen en hierop adequate actie in onderne-

9 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-3 ExD-4 ExD-5 De student kan een communicatie probleem- of vraagstuk rond de beleving en het gedrag van gebruikers diepgaand uitwer-ken ten behoeve van de te ontwerpen oplossing, waarbij waarde en experience gecreëerd wordt vanuit de wensen, behoeften en eigen-schappen van gebruikers. De student kan (in een multidisciplinaire omgeving) op grond van de gekozen ontwikkelmethodiek het ontwikkel- en ontwerp-proces voor een gebruikersexperience projectmatig inrichten en geschikte methoden kiezen en toepassen (projectmanagement). De student kan creatieve methoden- en technieken toepassen voor het conceptualiseren, ontwerpen en realiseren van concepten en gebruikerservaringen t.b.v. experience design waarbij de gebruiker voortdurend centraal staat en betrokken wordt bij het ontwerpproces. Design thinking Gebruikerscontext Communicatieproces Communicatiemodellen en technieken Marketingcommunicatie Nieuwe media en technologie Gebruik nieuwe media Storytelling Cognitieve psychologie & human factors Conceptueel ontwerp interactie Projectmanagement Designmanagement Communicatieniveau s Socialisatie en cultuur Samenwerkingstechnieken Planningsmethodieken Informatievaardigheden Interviewtechnieken Rapportagetechnieken Presentatietechnieken Design thinking Ontwerptheorieën en methoden Ontwerpproces Graphic designprincipes en elementen Visual language & Media men Kan besluitvorming organiseren en beïnvloeden tijdens een gesprek met de opdrachtgever en/of gebruikers Kan weerstand herkennen en de juiste handelingsstijl inzetten om deze te verminderen tijdens de uitvoering van het communicatie-, ontwerp- en ont-wikkeltraject Kan verschillende belangen herkennen en hiermee omgaan Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informatie helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren. Kan een interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan een concept rapid prototypen Kan persona s, user scenario s, customer / user journey maps opstellen en gebruiken om gebruikersbehoefte vast te stellen Kan een geschikte iteratieve werkwijze (Scrum) inzetten als projectmanagementmethodiek Kan gebruikerscontext analyseren Kan probleem- of vraagcontext in kaart brengen Doet vooronderzoek naar probleem en- vraagcontext van het domein/sector waarbinnen het project zich afspeelt. Kan user en usage research uitvoeren Kan requirements t.b.v. een ontwerpoplossing experience design vaststellen Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan projectmatig werken Kan Interdisciplinair werken Kan samenwerken Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informatie helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren Kan een interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan met behulp van ontwerpmethodieken (design thinking, brainstorm, mind mappen, schetsen, experimenteren, exploreren, spelen, cocreëren, (paper) prototypen etc) het ontwerpproces (iteratief) inrichten en beheersen.

10 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-6 De student kan concepten voor een gebruikers-ervaring vorm geven, concretiseren en evalueren in prototypes die aan de gestelde eisen en wensen voldoen. Ontwerpgeschiedenis basics, visions, trends Conceptualisatie Service design principes (User) Experience design principes Interaction design principes Narrative design principes Gameplay, mechanics & rules Gamification Serious game design principes Multimodal interface design principes Interactive en intuitive storytelling Functioneel ontwerp Ontwerptheorien (Multi)mediatechnologie ten behoeve van design (video, audio, animatie, GPS/ markers/ NFC/ QR, augmented reality, virtual reality, video mapping Accessibilty modellen en principes Ergonomische principes interactie en experience design Graphic design Design principes en elementen Testmethodieken Kan ontwerpmethoden, technieken en gereedschappen gebruiken en toepassen Kan creativiteitstechnieken inzetten Kan brainstormen, exploreren, experimenteren, mind mappen, moodboards en schetsen maken, storboarding en metaforen gebruiken Kan conceptualiseren Kan de principes, regels en technieken van audiovisueel ontwerpen; video, audio, character design & animation toepassen Kan de principes, regels en technieken van narrative, interaction, service, gameplay en interface design toepassen Kan de principes, regels en technieken van interactive en intuitive storytelling toepassen Kan de principes, regels en technieken van game rules, game mechanics en gamification toepassen Kan design patterns toepassen Kan video, audio & animation assets realiseren Kan de principes, regels en technieken van user-centered design toepassen Kan HCI designtools gebruiken Kan de principes, regels en technieken van build to think prototyping toe-passen Kan de principes, regels en technieken van character design toepassen Kan de principes, regels en technieken van multimodal interface design toepassen Kan een styleguide samenstellen Kan een interactieontwerp formaliseren en kan daarvoor een functioneel ontwerp opstellen inclusief de pseudocode Kan experimenteren en exploreren Kan Low-fidelity tot high-fidelity prototypen Kan de juiste softwaretools voor ontwerpen gebruiken / inzetten Beheerst voldoende Flash / ActionScript Beheerst HTML / CSS / Adobe Edge Beheerst Gamemaker Beheerst 3D-max, 2D- en 3Danimatie Beheerst audiovisuele technieken voor audio, video, greenscreen Beheerst Premiere en After Effects Beheerst interaction devices & controls Maakt om te ontwerpen (Build to think) Kan paper prototypen Kan ontwerpresultaten van experience design testen en evalueren Kan testmethodieken toepassen

11 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-7 ExD-8 De student kan op basis van een strategische evaluatie in alle fasen van het ontwerpproces middelen en (test)methoden gebruiken om gerealiseerde artefacten/ prototypes t.b.v. een gebruikerservaring te testen en te evalueren en op grond van resultaten bij de realisatie het experience design aan te passen. De student kan zichzelf in alle fasen van het ontwerpproces voor een gebruikerservaring en/ of een experience concept, sturen in zijn beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. Evaluatiemodellen, methoden en technieken Testmethodieken Communicatie Planningsmethodieken Samenwerkingstechnieken en groepsdynamiek Ethiek Kan kritisch kijken naar effectiviteit van eigen vakinhoudelijk en gedragsmatig handelen en koppelt hieraan een leerdoel Kan resultaten en uitkomsten evalueren Kan resultaten en uitkomsten zorgvuldig testen Kan evaluatie- en testdocumentatie opstellen Kan communiceren en gebruikt daarbij toepasselijke communicatiestijlen Stelt zich op als reflective practioner Kan planmatig werken Kan multidisciplinair werken Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Heeft een onderzoekende houding Heeft een mensgerichte ontwerpbenadering Profiel en semesters Het profiel Experience Design is opgebouwd uit de semesters immersive Media Design (IMD), Serious Game (SEGA), en Design Experience Environments (DEE). Relatie met eindkwalificaties ExD-1 ExD-2 ExD-3 ExD-4 ExD-5 ExD-6 ExD-7 ExD-8 IMD x x x x x x x x SEGA x x x x x x x x DEE x x x x x x x x

12 Eindkwalificaties profiel Interaction Design (IxD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IxD-1 IxD-2 (Design Methodology) De student kan verschillende methoden en technieken toepassen voor het conceptualiseren, ontwerpen realiseren en evalueren van concepten en gebruikerservaringen voor Interaction Design, waarbij de gebruiker voortdurend centraal staat en betrokken wordt bij het ontwerpproces. (Gebruikers Onderzoek) De student verkent de mogelijkheden en beperkingen van ontwerpvraagstukken door het toepassen van kritisch denken door middel van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en verkrijgt op deze manier beter begrip van de probleemruimte, gebruikerseisen en ontwerprichtingen. User Centered Design Integratief Ontwerp / Concepting Service Design / Scenario based Design Design Thinking Framework Requirements Analyse/ User Insights User Profiling Segmentatie Persona's (Kwalitatief) gebruikers onderzoek (kwantitatief) gebruikers onderzoek Context of Use Analysis Gebruikers Observatie Usability Onderzoek/testing Voert gesprekken met verschillende stakeholders in het ontwerptraject. Begrijpt de rollen van en belangen van verschillende stakeholders in ontwerptraject. Is zich bewust van eigen kwaliteiten en eigenschappen en zet deze in ten behoeve van het ontwerptraject. Kan op de verschillende fase van het design thinking methodiek toepaseen en begeleiden. Kan door toepassing van Design Thinking framework effectief en efficient een design-traject doorlopen. Doorloopt onderzoekscyclus Gebruikt de juiste onderzoeksmethodieken Evalueert onderzoeksresultaten Reflecteert op eigen professioneel handelen. Past tijdens het ontwerptraject creativiteits-technieken toe om ontwerp naar een hoger niveau te brengen. Doorloopt de onder-zoekscyclus van Design Thinking Voert interviews met gebruikers om inzicht te krijgen in de user needs Doet literatuuronderzoek naar de verschillen interactie en userscenario's Doet fieldresearch om inzicht te krijgen in gebruikers Gebruikt enquetes om kwantitatieve gebruikersgegevens te verkrijgen Doet videoresearch om gedrag en context van gebruikers vast te leggen en analyseren. Stelt Usabitity onderzoek op en voert deze uit om inzicht te krijgen in de gebruiksvrien-delijkheid van zijn ontwerpen. Verwerkt onderzoeksresultaten in rapportages en prototypen om prototypen / producten te verbeteren. Gebruikt onderzoek om het ontwerp naar een hoger niveau te brengen. Gebruikt en maakt usecases en cultural probes om inzicht te krijgen in de (gebruikers)context. Past veschillende methoden van onderzoek toe in het ontwerptraject. Het evalueren en valideren van de kwaliteit van het proces en de resultaten van onderzoek.

13 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IxD-3 IxD-4 IxD-5 IxD-6 (Cognitive Psychology) De student kan de kennis van de psychische en culturele processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, geheugen, probleemoplossen en informatieverwerking strategisch toepassen bij het ontwerpen van interactie. (Business Strategy) De student is in staat om operationele, organisatorische en financiële aspecten, maar ook om ideeële zaken en imago in kaart te brengen en te beheersen en kan deze aspecten afwegen en afstemmen op gebruikerswensen om zo tot een optimaal ontwerp te komen. (Contemporary Design & Practice) De student heeft diepgaande kennis van en inzicht in historische, actuele en toekomstige ontwerprichtlijnen en kan op basis van deze kennis nieuwe trends herkennen en ontwerpen. Grafisch & informatie ontwerp: De student is in staat om vanuit onderzoek een concept naar een goed onderbouwd informatieontwerp te vertalen dat aansluit bij de gebruikerseisen en past (grafische) ontwerpprincipes toe om het ontwerp overtuigend en professioneel te visualiseren/communiceren. Mental Models Action Cycles Affordances Gestalt Ethiek Value Proposition Market Segment Value Chain Cost Structure Value Network Competition UI Patterns Emerging Patterns (Augmented etc.) UI Guidelines Trends (Gamification, Responsive Design) Visual Research Esthetiek Sensorische kwaliteit Information Architecture Form Function & Semantics Semantics Het kiezen van toepasselijke wijze van dataverzameling en analyse methode Maakt tijdens IA-ontwerp gebruik van mentale modelen om inzicht te krijgen in gebruiker en toepassingen. Kent en maakt gebruik van Action Cycle bij het maken van een interactie ontwerp. Gebruikt affordances van producten en objecten om interaction design te verbeteren of ondersteunen. Maakt bij het interactie-ontwerp gebruik van gestalt principes om gebruikersgemak te vergroten. Is zich bewust van ethische aspecten van ontwerpoplossingen en reflecteert hierop. Houdt interviews met opdrachtgevers om wensen en eisen boven tafel te krijgen. Adviseert opdracht-gever en andere stakeholders op het gebied van interaction design Voert gespreken op strategisch niveau met de opdrachtgever. Kan door middel van feedbackgesprekken inzicht verwerven op eigen handelen en handelen van gebruikers. Is in staat professioneel om te gaan met kriti-sche situaties, conflic-ten, besluitvorming. Herkent fasen in een groepsproces, en kan processen in een groep bijsturen en bein-vloeden. Kan design patterns herkennen, evalueren, toepassen en doorbreken in een (interactie-) ontwerp. Past usercentered design toe tijdens het gehele interactieontwerp traject. Kent UI-richtlijnen en past deze onderbouwd toe in het ontwerp. Ziet, benoemd en past trends toe en kan hier kritisch op reflecteren. Doet visueel onderzoek naar trends en mogelijkheden alvorens ontwerp-trajecten in te gaan. Past esthetische begin-selen toe in uitwerkingen van interatieontwerp en prototypen. Begint elk onderzoeks- en ontwerpvraagstuk met het maken van uitgebreide schetsen, storyboarding en conceptual drawings alvorens digitale uitwerkingen te maken. Organiseert en structureert complexte informatie met het oog op de gebruiker. Kan zintuigelijke waarneming op

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie