Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deel 3D Beschrijving van de CMD-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Curriculumoverzicht CMD-Hoofdfase (voltijd en deeltijd) Samenstelling hoofdfase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER De postpropedeutische fase (bij ICA spreken we van hoofdfase) omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studiepunten (studielast = aantal studiepunten * 28 uur). A. Voltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 project (15 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 project (15 studiepunten) g) Stage (deel 3E) (30 studiepunten) h) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) i) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester project (15 studiepunten) Niveau beroepsbekaam k) Afstudeerproject (deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) B. Deeltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) g) Deeltijd-project (deel 3E) (22,5 studiepunten) h) Stage (deel 3E) (30 studiepunten) i) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) k) Verdiepend semester ++-gedeelte (7,5 studiepunten) Niveau beroepsbekaam l) Afstudeerproject (deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) Basissemesters en verdiepende semesters verschillen per profiel. Op de volgende pagina worden deze per semester genoemd, en ook wordt aangegeven waar de owe s van het betreffende semester zijn te vinden.

3 Inhoudsopgave Eindkwalificaties profiel Content Design (CD)... 4 Eindkwalificaties profiel Experience Design (ExD)... 8 Eindkwalificaties profiel Interaction Design (IxD) Eindkwalificaties profiel Media Management (MeM) Basissemester Audiovisuals for Internet (AVI) Basissemester Solutions for Interactive Media (SIM) Verdiepend semester Blended Media Production (BMP) Basissemester Immersive Media Design (IMD) Basissemester Serious Games (SEGA) Verdiepend semester Design Experience Environments (DEE) Basissemester Big Information Design (BID) Basissemester Design Apps & Services (DAPS) Verdiepend semester Embedded Media Design (EMO) Basissemester Advise Organizations about Social Media (AOS) Basissemester Manage and Design E-Business (MDEB) Verdiepend semester Strategic online Media Concepts (SMC) Integrale toets CMD (niveau 2)

4 Eindkwalificaties profiel Content Design (CD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) CD-1 CD-2 De student kan, gegeven een onderzoeksvraag, zelfstandig en op een systematische en professionele wijze een onderzoek doen naar design- en communicatie-aspecten op het gebied van content design, waarvan de vraag relevant is in de context van gebruikers, een organisatie of een beroepstaak De student kan een ontwikkelmethodiek kiezen in overeenstemming met het onderzoek naar de eisen en de context van de opdracht en kan in een multidisciplinaire omgeving het ontwikkel- en ontwerpproces projectmatig inrichten. Onderzoeksproces Onderzoeksinhoud Design Thinking Cognitieve psychologie en human factors Etnografie Communicatie onderzoek Design thinking Incrementeel/Iteratief User experience design (Jesse James Garret) Design management Projectmanagement Prince 2 / Scrum Planningsmethodieken Communicatieniveau s Socialisatie en cultuur Concurrentie-analyse Doelgroeponderzoek Klantonderzoek Past het design thinking framework toe binnen analyse /onderzoeksproces (Empathize (understand, observe, research), define, ideate, protoype (choose, implement, learn), test) Begrijpt context en cultuur Kan gebruikersbehoefte vaststellen, inventariseren en evalueren Analyseert gebruikers en de gebruikerscontext Definieert probleemcontext Kan met behulp van luister-, zender- en regulerende vaardigheden tijdens gesprekken met gebruikers de behoeften en wensen m.b.t. communicatie, interactie, ontwerp en/of te realiseren product achterhalen Kan met behulp van luister-, zender- en regulerende vaardigheden tijdens (elicitatie)gesprek-ken met de opdrachtgever /experts de requirements achterhalen t.b.v. de communicatie, interactie ontwerp en/of te realiseren product. Leert door te maken, maakt om te denken Betrekt gebruikers en kan gebruikers mee laten participeren in onderzoeksproces Kan een gestructureerd, doel- en doelgroepgericht contextdocument schrijven waarin context van de opdracht en alle actoren (opdrachtgever, stakeholders, gebruikers, kijkers, consumenten) binnen het communicatieproces worden beschreven Kan met behulp van onderzoeksmethodieken het onderzoekstraject / onderzoekscyclus doorlopen, inrichten en beheersen Kan een kwalitatief onderzoek opzetten Kan gestructureerde, doel- en doelgroepgerichte teksten schrijven Kan een gestructureerde, doel en doelgroepgerichte gebruiks- en gebruikers-analyse schrijven Kan onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen en evaluaties helder en gestructureerd rapporteren Kan Use cases / cultural probes gebruiken Kan een interview of enquête opstellen en uitvoeren kan luister-, zender- en regulerende vaardigheden in twee- en groepsgesprekken inzetten om het doel te bereiken Kan multi- en interdisciplinair werken Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan met behulp van ontwikkelmethodieken (waterval, Scrum, Prince2, designmanagement etc.) het project inrichten en beheersen. Kan samenwerken Kan kwaliteiten van mensen herkennen en is in staat daarop te sturen zodat een kwalitatief goed eindresultaat wordt gehaald Kan tijdens het communicatie, ontwerp- en ontwikkeltraject fasen in de groepsontwikkeling herkennen en hierop adequate actie in ondernemen Kan besluitvorming organiseren en beïnvloeden in een projectgroep tijdens de PSU Kan besluitvorming organiseren en beïnvloeden tijdens een gesprek met de opdrachtgever en/of gebruikers. Kan weerstand herkennen en de juiste handelings-

5 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) CD-3 CD-4 CD-5 De student kan een communicatieprobleem- of vraagstuk op strategisch niveau diepgaand uitwerken om innovatieve uitgangspunten te definiëren op het snijvlak van technologie, business en design ten behoeve van de te ontwerpen oplossing waarbij waarde (content) gecreëerd wordt vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers. De student kan (in een multidisciplinaire omgeving) op grond van de gekozen ontwikkelmethodiek het ontwikkel- en ontwerpproces projectmatig inrichten en geschikte methoden kiezen en toepassen (projectmanagement). De student kan op basis van het communicatieprobleem- of vraagstuk, creatieve methoden en technieken toepassen in concepten, voor het conceptualiseren, ontwerpen en realiseren van content die optimaal communiceert vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers. Design thinking Gebruikerscontext Communicatieproces Communicatiemodellen en technieken Marketingcommunicatie Nieuwe media en technologie Gebruik nieuwe media Storytelling Design patterns for web en mobile Cognitieve psychologie & human factors Conceptueel ontwerp Interactive Projectmanagement Designmanagement Communicatieniveau s Socialisatie en cultuur Samenwerkingstechnieken Planningsmethodieken Informatievaardigheden Interviewtechnieken Rapportagetechnieken Presentatietechnieken Ontwerptheorieën Semiothiek en retorica Ontwerpproces Design patterns, styleguide Designprincipes en elementen Visual language & Media Literacy Ontwerpgeschiedenis basics, visions en trends Design thinking Conceptualisatie (User) Experience design principes Interaction design princi- stijl inzetten om deze te verminderen tijdens de uitvoering van het communicatie, ontwerp- en ontwikkeltraject Kan verschillende belangen herkennen en hiermee omgaan Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informative helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren Kan een Interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan een concept rapid prototypen Kan persona s, user scenario s, customer/ user journey maps opstellen en gebruiken om gebruikersbehoefte vast te stellen Kan een geschikte iteratieve werkwijze (Prince2, Scrum) inzetten als projectmanagementmethodiek Kan gebruikerscontext analyseren Kan probleem- of vraagcontext in kaart brengen Doet vooronderzoek naar probleem en- vraagcontext van het domein/sector waarbinnen het project zich afspeelt Kan user en usage research uitvoeren Kan requirements t.b.v. een ontwerpoplossing content design vaststellen Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan projectmatig werken Kan Interdisciplinair werken Kan samenwerken Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informative helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren Kan een interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan met behulp van ontwerpmethodieken (design thinking, brainstorm, mindmappen, schetsen, experimenteren, exploreren, spelen, co-creëren, (paper) prototypen etc) het ontwerpproces (iteratief) inrichten en beheersenkan ontwerpmethoden, technieken en gereed-schappen gebruiken en toepassen Kan creativiteitstechnieken inzetten Kan brainstormen, exploreren, experimenteren, mindmappen, moodboards en schetsen maken, story boarding en metaforen gebruiken Kan conceptualiseren Kan de principes, regels en technieken van audiovisueel ontwerpen toepassen Kan de principes, regels en technieken van motion graphic design toepassen

6 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) CD-6 CD-7 CD-8 De student kan audiovisuele of interactieve content voor ontwerp-oplossingen vormgeven en concretiseren, met een concept, in artefacten, producten of prototypes. De student kan op basis van een strategische evaluatie in alle fasen van het ontwerpproces middelen en (test)methoden gebruiken om communicatieoplossingen, gerealiseerde audiovisuele, interactieve content of prototypes te evalueren en kan op grond van de resultaten het proces bijsturen en eventueel het content design aanpassen. De student kan zichzelf in alle fasen van het ontwerpproces, sturen in zijn beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. pes Interactieve en intuïtieve storytelling Functioneel ontwerp Ontwerptheorieën (Multi)mediatechnologie ten behoeve van design (video, audio, animatie, web, interactie en navigatie, crossmedia, Graphic design Lay out en visual hierarchy Design principes en Elementen HCI design tools Web interface Mobile interface Responsive/ adaptive/ liquid design principles Accessibilty en usability modellen en principes Ergonomische principes interactie- en content design Testmethodieken Evaluatiemodellen, - methoden en technieken Testmethodieken Communicatie Planningsmethodieken Samenwerkingstechnieken en groepsdynamiek Ethiek Kan de principes, regels en technieken van information design & visualisatie toepassen Kan de principes, regels en technieken van crossmedia design toepassen Kan de principes, regels en technieken van transmedia concepting toepassen Kan design patterns toepassen Kan video, audio & animation assets realiseren Kan de principes, regels en technieken van usercentered design toepassen Kan HCI designtools gebruiken Kan de principes, regels en technieken van Interactive en intuitive storytelling toepassen Kan de principes, regels en technieken van character design toepassen Kan de principes, regels en technieken van multimodal interface design toepassen Kan de principes, regels en technieken van webdesign toepassen Kan de principes, regels en technieken van responsive design toepassen Kan een styleguide samenstellen Kan een interactieontwerp formaliseren en kan daarvoor een functioneel ontwerp opstellen Kan experimenteren en exploreren Kan low-fidelity tot high-fidelity prototypen Kan testmethodieken toepassen Kan de juiste softwaretools voor ontwerpen gebruiken / inzetten Beheerst voldoende Flash / ActionScript Beheerst HTML / CSS / Adobe Edge Beheerst Premiere Beheerst After effects Beheerst 3D-max, 2D- en 3D-animatie Beheerst audio-software Kan audiovisuele technieken voor video, audio en licht toepassen Beheerst streaming techniek Maakt om te ontwerpen (Build to think) Kan paper prototypen Kan ontwerpresultaten van Content design testen en evalueren Kan kritisch kijken naar effectiviteit van eigen vakinhoudelijk en gedragsmatig handelen en koppelt hieraan een leerdoel. Kan resultaten en uitkomsten evalueren Kan resultaten en uitkomsten zorgvuldig testen Kan evaluatie- en testdocumentatie opstellen Kan communiceren en gebruikt daarbij toepasselijke communicatiestijlen Kan reflecteren op de effectiviteit van het eigen professioneel handelen ( reflective practioner ) Kan planmatig en multidisciplinair werken Kan doel- en doelgroepgericht presenteren. Heeft een onderzoekende houding Heeft een mensgerichte ontwerpbenadering

7 Profiel en semesters Het profiel Content Design is opgebouwd uit de semesters Audio & Visuals for Internet (AVI), Solutions for Interactive Media (SIM) en Blended Media Production (BMP). Relatie met eindkwalificaties CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 CD-5 CD-6 CD-7 CD-8 AVI x x x x x x x x SIM x x x x x x x x BMP x x x x x x x x

8 Eindkwalificaties profiel Experience Design (ExD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-1 ExD-2 De student kan, gegeven een onderzoeksvraag, op een systematische en professionele wijze onderzoek doen naar gedrag en beleving van gebruikers, design- en communicatie- aspecten- en contexten op het gebied van experience design, waarvan de vraag relevant is in de context van gebruikers, een organisatie of een beroepstaak. De student kan een ontwikkelmethodiek kiezen in overeenstemming met het onderzoek naar de eisen en de context van de experience design opdracht. en kan in een multidisciplinaire omgeving het ontwikkel- en ontwerpproces projectmatig inrichten. Onderzoeksproces Onderzoeksinhoud Design Thinking Cognitieve psychologie en human factors Etnografie Communicatie onderzoek Client/ user journey mapping Touchpoints Design thinking Incrementeel/Iteratief User experience design (Jesse James Garret) Design management Projectmanagement Prince2 / Scrum Planningsmethodieken Communicatieniveaus Socialisatie en cultuur Concurrentie-analyse Doelgroep onderzoek Klantonderzoek Past het design thinking framework toe binnen het onderzoeksproces. Begrijpt context en cultuur. Analyseert gebruikers en de gebruikerscontext. Definieert probleemcontext Kan met luister-, zender- en regulerende vaardigheden tijdens gesprekken met gebruikers de behoeften en wensen m.b.t. communicatie, interactie, ontwerp en/of te realiseren product achterhalen Leert door te maken Maakt om te denken kan een gestructureerd, doel- en doelgroepgericht contextdocument schrijven waarin context van de opdracht en alle actoren (opdrachtgever, stakeholders, gebruikers, kijkers, consumenten) binnen het communicatieproces worden beschreven Kan met onderzoeksmethodieken het onderzoekstraject / onderzoekscyclus doorlopen, inrichten en beheersen Kan een kwalitatief onderzoek opzetten Kan gestructureerde, doel- en doelgroepgerichte teksten schrijven Kan een gestructureerde, doel en doelgroepgerichte gebruiks- en gebruikersanalyse schrijven Kan onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen en evaluaties helder en gestructureerd rapporteren Kan use cases / cultural probes gebruiken Kan een interview of enquête opstellen en uitvoeren kan luister-, zender- en regulerende vaardigheden in twee- en groepsgesprekken inzetten om het doel te bereiken Kan een client / user journey mapping onderzoeken en uitvoeren en touchpoints vaststellen Kan multi- en interdisciplinair werken Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan met ontwikkelmethodieken (waterval, Scrum, Prince2, design management etc.) het project inrichten en beheersen. Kan kwaliteiten van mensen herkennen en is in staat daarop te sturen zodat een kwalitatief goed eindresultaat wordt gehaald. Kan tijdens het communicatie, ontwerp- en ontwikkeltraject fasen in de groepsontwikkeling herkennen en hierop adequate actie in onderne-

9 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-3 ExD-4 ExD-5 De student kan een communicatie probleem- of vraagstuk rond de beleving en het gedrag van gebruikers diepgaand uitwer-ken ten behoeve van de te ontwerpen oplossing, waarbij waarde en experience gecreëerd wordt vanuit de wensen, behoeften en eigen-schappen van gebruikers. De student kan (in een multidisciplinaire omgeving) op grond van de gekozen ontwikkelmethodiek het ontwikkel- en ontwerp-proces voor een gebruikersexperience projectmatig inrichten en geschikte methoden kiezen en toepassen (projectmanagement). De student kan creatieve methoden- en technieken toepassen voor het conceptualiseren, ontwerpen en realiseren van concepten en gebruikerservaringen t.b.v. experience design waarbij de gebruiker voortdurend centraal staat en betrokken wordt bij het ontwerpproces. Design thinking Gebruikerscontext Communicatieproces Communicatiemodellen en technieken Marketingcommunicatie Nieuwe media en technologie Gebruik nieuwe media Storytelling Cognitieve psychologie & human factors Conceptueel ontwerp interactie Projectmanagement Designmanagement Communicatieniveau s Socialisatie en cultuur Samenwerkingstechnieken Planningsmethodieken Informatievaardigheden Interviewtechnieken Rapportagetechnieken Presentatietechnieken Design thinking Ontwerptheorieën en methoden Ontwerpproces Graphic designprincipes en elementen Visual language & Media men Kan besluitvorming organiseren en beïnvloeden tijdens een gesprek met de opdrachtgever en/of gebruikers Kan weerstand herkennen en de juiste handelingsstijl inzetten om deze te verminderen tijdens de uitvoering van het communicatie-, ontwerp- en ont-wikkeltraject Kan verschillende belangen herkennen en hiermee omgaan Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informatie helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren. Kan een interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan een concept rapid prototypen Kan persona s, user scenario s, customer / user journey maps opstellen en gebruiken om gebruikersbehoefte vast te stellen Kan een geschikte iteratieve werkwijze (Scrum) inzetten als projectmanagementmethodiek Kan gebruikerscontext analyseren Kan probleem- of vraagcontext in kaart brengen Doet vooronderzoek naar probleem en- vraagcontext van het domein/sector waarbinnen het project zich afspeelt. Kan user en usage research uitvoeren Kan requirements t.b.v. een ontwerpoplossing experience design vaststellen Heeft een mensgerichte ontwerphouding Kan projectmatig werken Kan Interdisciplinair werken Kan samenwerken Kan plannen en zet daarvoor de juiste planningsmethodieken in Kan informatie helder overbrengen en kan informatie verzamelen en evalueren Kan een interview opzetten en uitvoeren Kan informatie en data op een heldere manier rapporteren Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Kan met behulp van ontwerpmethodieken (design thinking, brainstorm, mind mappen, schetsen, experimenteren, exploreren, spelen, cocreëren, (paper) prototypen etc) het ontwerpproces (iteratief) inrichten en beheersen.

10 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-6 De student kan concepten voor een gebruikers-ervaring vorm geven, concretiseren en evalueren in prototypes die aan de gestelde eisen en wensen voldoen. Ontwerpgeschiedenis basics, visions, trends Conceptualisatie Service design principes (User) Experience design principes Interaction design principes Narrative design principes Gameplay, mechanics & rules Gamification Serious game design principes Multimodal interface design principes Interactive en intuitive storytelling Functioneel ontwerp Ontwerptheorien (Multi)mediatechnologie ten behoeve van design (video, audio, animatie, GPS/ markers/ NFC/ QR, augmented reality, virtual reality, video mapping Accessibilty modellen en principes Ergonomische principes interactie en experience design Graphic design Design principes en elementen Testmethodieken Kan ontwerpmethoden, technieken en gereedschappen gebruiken en toepassen Kan creativiteitstechnieken inzetten Kan brainstormen, exploreren, experimenteren, mind mappen, moodboards en schetsen maken, storboarding en metaforen gebruiken Kan conceptualiseren Kan de principes, regels en technieken van audiovisueel ontwerpen; video, audio, character design & animation toepassen Kan de principes, regels en technieken van narrative, interaction, service, gameplay en interface design toepassen Kan de principes, regels en technieken van interactive en intuitive storytelling toepassen Kan de principes, regels en technieken van game rules, game mechanics en gamification toepassen Kan design patterns toepassen Kan video, audio & animation assets realiseren Kan de principes, regels en technieken van user-centered design toepassen Kan HCI designtools gebruiken Kan de principes, regels en technieken van build to think prototyping toe-passen Kan de principes, regels en technieken van character design toepassen Kan de principes, regels en technieken van multimodal interface design toepassen Kan een styleguide samenstellen Kan een interactieontwerp formaliseren en kan daarvoor een functioneel ontwerp opstellen inclusief de pseudocode Kan experimenteren en exploreren Kan Low-fidelity tot high-fidelity prototypen Kan de juiste softwaretools voor ontwerpen gebruiken / inzetten Beheerst voldoende Flash / ActionScript Beheerst HTML / CSS / Adobe Edge Beheerst Gamemaker Beheerst 3D-max, 2D- en 3Danimatie Beheerst audiovisuele technieken voor audio, video, greenscreen Beheerst Premiere en After Effects Beheerst interaction devices & controls Maakt om te ontwerpen (Build to think) Kan paper prototypen Kan ontwerpresultaten van experience design testen en evalueren Kan testmethodieken toepassen

11 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ExD-7 ExD-8 De student kan op basis van een strategische evaluatie in alle fasen van het ontwerpproces middelen en (test)methoden gebruiken om gerealiseerde artefacten/ prototypes t.b.v. een gebruikerservaring te testen en te evalueren en op grond van resultaten bij de realisatie het experience design aan te passen. De student kan zichzelf in alle fasen van het ontwerpproces voor een gebruikerservaring en/ of een experience concept, sturen in zijn beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. Evaluatiemodellen, methoden en technieken Testmethodieken Communicatie Planningsmethodieken Samenwerkingstechnieken en groepsdynamiek Ethiek Kan kritisch kijken naar effectiviteit van eigen vakinhoudelijk en gedragsmatig handelen en koppelt hieraan een leerdoel Kan resultaten en uitkomsten evalueren Kan resultaten en uitkomsten zorgvuldig testen Kan evaluatie- en testdocumentatie opstellen Kan communiceren en gebruikt daarbij toepasselijke communicatiestijlen Stelt zich op als reflective practioner Kan planmatig werken Kan multidisciplinair werken Kan doel- en doelgroepgericht presenteren Heeft een onderzoekende houding Heeft een mensgerichte ontwerpbenadering Profiel en semesters Het profiel Experience Design is opgebouwd uit de semesters immersive Media Design (IMD), Serious Game (SEGA), en Design Experience Environments (DEE). Relatie met eindkwalificaties ExD-1 ExD-2 ExD-3 ExD-4 ExD-5 ExD-6 ExD-7 ExD-8 IMD x x x x x x x x SEGA x x x x x x x x DEE x x x x x x x x

12 Eindkwalificaties profiel Interaction Design (IxD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IxD-1 IxD-2 (Design Methodology) De student kan verschillende methoden en technieken toepassen voor het conceptualiseren, ontwerpen realiseren en evalueren van concepten en gebruikerservaringen voor Interaction Design, waarbij de gebruiker voortdurend centraal staat en betrokken wordt bij het ontwerpproces. (Gebruikers Onderzoek) De student verkent de mogelijkheden en beperkingen van ontwerpvraagstukken door het toepassen van kritisch denken door middel van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en verkrijgt op deze manier beter begrip van de probleemruimte, gebruikerseisen en ontwerprichtingen. User Centered Design Integratief Ontwerp / Concepting Service Design / Scenario based Design Design Thinking Framework Requirements Analyse/ User Insights User Profiling Segmentatie Persona's (Kwalitatief) gebruikers onderzoek (kwantitatief) gebruikers onderzoek Context of Use Analysis Gebruikers Observatie Usability Onderzoek/testing Voert gesprekken met verschillende stakeholders in het ontwerptraject. Begrijpt de rollen van en belangen van verschillende stakeholders in ontwerptraject. Is zich bewust van eigen kwaliteiten en eigenschappen en zet deze in ten behoeve van het ontwerptraject. Kan op de verschillende fase van het design thinking methodiek toepaseen en begeleiden. Kan door toepassing van Design Thinking framework effectief en efficient een design-traject doorlopen. Doorloopt onderzoekscyclus Gebruikt de juiste onderzoeksmethodieken Evalueert onderzoeksresultaten Reflecteert op eigen professioneel handelen. Past tijdens het ontwerptraject creativiteits-technieken toe om ontwerp naar een hoger niveau te brengen. Doorloopt de onder-zoekscyclus van Design Thinking Voert interviews met gebruikers om inzicht te krijgen in de user needs Doet literatuuronderzoek naar de verschillen interactie en userscenario's Doet fieldresearch om inzicht te krijgen in gebruikers Gebruikt enquetes om kwantitatieve gebruikersgegevens te verkrijgen Doet videoresearch om gedrag en context van gebruikers vast te leggen en analyseren. Stelt Usabitity onderzoek op en voert deze uit om inzicht te krijgen in de gebruiksvrien-delijkheid van zijn ontwerpen. Verwerkt onderzoeksresultaten in rapportages en prototypen om prototypen / producten te verbeteren. Gebruikt onderzoek om het ontwerp naar een hoger niveau te brengen. Gebruikt en maakt usecases en cultural probes om inzicht te krijgen in de (gebruikers)context. Past veschillende methoden van onderzoek toe in het ontwerptraject. Het evalueren en valideren van de kwaliteit van het proces en de resultaten van onderzoek.

13 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IxD-3 IxD-4 IxD-5 IxD-6 (Cognitive Psychology) De student kan de kennis van de psychische en culturele processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, geheugen, probleemoplossen en informatieverwerking strategisch toepassen bij het ontwerpen van interactie. (Business Strategy) De student is in staat om operationele, organisatorische en financiële aspecten, maar ook om ideeële zaken en imago in kaart te brengen en te beheersen en kan deze aspecten afwegen en afstemmen op gebruikerswensen om zo tot een optimaal ontwerp te komen. (Contemporary Design & Practice) De student heeft diepgaande kennis van en inzicht in historische, actuele en toekomstige ontwerprichtlijnen en kan op basis van deze kennis nieuwe trends herkennen en ontwerpen. Grafisch & informatie ontwerp: De student is in staat om vanuit onderzoek een concept naar een goed onderbouwd informatieontwerp te vertalen dat aansluit bij de gebruikerseisen en past (grafische) ontwerpprincipes toe om het ontwerp overtuigend en professioneel te visualiseren/communiceren. Mental Models Action Cycles Affordances Gestalt Ethiek Value Proposition Market Segment Value Chain Cost Structure Value Network Competition UI Patterns Emerging Patterns (Augmented etc.) UI Guidelines Trends (Gamification, Responsive Design) Visual Research Esthetiek Sensorische kwaliteit Information Architecture Form Function & Semantics Semantics Het kiezen van toepasselijke wijze van dataverzameling en analyse methode Maakt tijdens IA-ontwerp gebruik van mentale modelen om inzicht te krijgen in gebruiker en toepassingen. Kent en maakt gebruik van Action Cycle bij het maken van een interactie ontwerp. Gebruikt affordances van producten en objecten om interaction design te verbeteren of ondersteunen. Maakt bij het interactie-ontwerp gebruik van gestalt principes om gebruikersgemak te vergroten. Is zich bewust van ethische aspecten van ontwerpoplossingen en reflecteert hierop. Houdt interviews met opdrachtgevers om wensen en eisen boven tafel te krijgen. Adviseert opdracht-gever en andere stakeholders op het gebied van interaction design Voert gespreken op strategisch niveau met de opdrachtgever. Kan door middel van feedbackgesprekken inzicht verwerven op eigen handelen en handelen van gebruikers. Is in staat professioneel om te gaan met kriti-sche situaties, conflic-ten, besluitvorming. Herkent fasen in een groepsproces, en kan processen in een groep bijsturen en bein-vloeden. Kan design patterns herkennen, evalueren, toepassen en doorbreken in een (interactie-) ontwerp. Past usercentered design toe tijdens het gehele interactieontwerp traject. Kent UI-richtlijnen en past deze onderbouwd toe in het ontwerp. Ziet, benoemd en past trends toe en kan hier kritisch op reflecteren. Doet visueel onderzoek naar trends en mogelijkheden alvorens ontwerp-trajecten in te gaan. Past esthetische begin-selen toe in uitwerkingen van interatieontwerp en prototypen. Begint elk onderzoeks- en ontwerpvraagstuk met het maken van uitgebreide schetsen, storyboarding en conceptual drawings alvorens digitale uitwerkingen te maken. Organiseert en structureert complexte informatie met het oog op de gebruiker. Kan zintuigelijke waarneming op

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3D Beschrijving van de CMD-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleiding ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleiding ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleiding ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3B Beschrijving van de CMD-Hoofdfase VT De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3x Beschrijving van Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn.

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn. Cijferlijst per student Studentnaam: Wildt, Roel (RPJ) de Studentnummer : 450152 Datum uitdraai: 28-06-2012 Opleiding: Communication & Multimedia Design I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse I-DrMl

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3B Beschrijving van de CMD-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Opdracht: Interactive Content Creation.

Opdracht: Interactive Content Creation. Opdracht: Interactive Content Creation. Naam: Mick Bitter (469062) Docent: Ger de Vries Semester: CICA Course: ICC Eerste analyserapport en het eerste beoordelingsproduct voor ICC Inleiding Analyseopdracht

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3A Beschrijving van de CMD-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Stage. Presentatie. Alion in Delft 25 augustus 2014 29 januari 2015. Marleen Jansen Datum: 08-02-2015

Stage. Presentatie. Alion in Delft 25 augustus 2014 29 januari 2015. Marleen Jansen Datum: 08-02-2015 Stage Presentatie Alion in Delft 25 augustus 2014 29 januari 2015 Naam: Marleen Jansen Datum: 08-02-2015 Stagebedrijf: Alion in Delft Alion is een online campagnebureau. Ze maken (responsive) websites,

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Opdrachtsomschrijving CCCP is een tv en reclamebureau onder een dak. Ik ben aangenomen voor op de redactie van RamBam. Een TV programma van

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET agenda! korte intro Info.nl! onze visie op mobiel! ontwerpen voor mobiel! voorbeelden van deliverables! 3 tips voor goed design

Nadere informatie

is front-end kennis relevant voor een UX designer

is front-end kennis relevant voor een UX designer In hoeverre is front-end kennis relevant voor een UX designer tijdens een designproces? Door: Wessel Grift Onderzoeksvraag In hoeverre is het hebben van front-end development kennis relevant voor een

Nadere informatie

Handleiding. Assessments

Handleiding. Assessments Handleiding Assessments 2013-2014 Introductie 3 De Assessmentprocedure 4 Samenstellen van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Inleveren van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Voeren van het assessmentgesprek

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting een nieuwe afstudeerrichting CrossLab ontwerpen van & voor & met digitale media in een labomgeving media technologie is er gewoon... media technologie is er gewoon... CrossLab waarbij de ontwerper de

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Game Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week Ontwerpdoelen en ontwerpdoelstellingen ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS INHOUD // INLEIDING 4 ORIENTATIEDOCUMENT 5 FACTSHEET 6 LEERDOELEN 7 STARTVERSLAG

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Usability van een Webshop. Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016

Usability van een Webshop. Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016 Usability van een Webshop Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016 Gastsprekers: Ellen & Maartje TCP TCP Agenda - deel 1 Waarom een webshop Wat betekent Usability in de context van een webshop? Hoe bereik

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE EHEALTH MET PATIËNTEN?

HOE ONTWIKKEL JE EHEALTH MET PATIËNTEN? HOE ONTWIKKEL JE EHEALTH MET PATIËNTEN? VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK Hanneke Kip, MSc Centre for ehealth & Wellbeing Research 18/4/17 2 EHEALTH ONTWIKKELING Een goed ontwikkelproces is van belang! Participatory

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING Online marketing

MODULEHANDLEIDING Online marketing MODULEHANDLEIDING Online marketing Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 Samenvatting Online marketing Studielast 3 ects Studiejaar 3 Periode 2 - de student kan

Nadere informatie

Minor Educatief Multimediaal Ontwikkelaar

Minor Educatief Multimediaal Ontwikkelaar Minor Educatief Multimediaal Ontwikkelaar Competenties en indicatoren Educatief multimediaal ontwikkelaar 1 1. Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Analyse document. Motion Graphic. Naam: Fabio D Apice student nummer: Docent:Bart Dijkman Datum: Klas: CAVI B

Analyse document. Motion Graphic. Naam: Fabio D Apice student nummer: Docent:Bart Dijkman Datum: Klas: CAVI B Analyse document Motion Graphic Naam: Fabio D Apice student nummer: 512466 Docent:Bart Dijkman Datum: 26-02-14 Klas: CAVI B INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderwerp Doel opdracht Kwaliteitseisen Gebruikers/ kijkers

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the effectiveness, efficiency and satisfaction

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Inleiding 2 1 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 2 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 3 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5 4.1

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

Tot zover Format Doelgroep Locaties Grounding the narrat Interactie Motivatie

Tot zover Format Doelgroep Locaties Grounding the narrat Interactie Motivatie Tot zover 1. Format: (serieus)game, play, tour, commercieel enz. 2. Doelgroep / personages / persona s / sociale relatie met een ander 3. Locaties: (non)lineair, history, branching. Herhaalbare patronen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design (CMD)

Communicatie & Multimedia Design (CMD) rratum Studiegids Bacheloropleiding Communicatie & Multimedia Design (CMD) 20-206 Algemeen In de studiegids van de opleiding CMD, zoals gepubliceerd op www.studiegids.hu.nl zijn een aantal fouten geslopen,

Nadere informatie

Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping

Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping Ik ben een T-shaped designer. Samen met het team van stakeholders, developers en andere betrokken werken vanuit het grote plaatje naar mooie oplossingen voor

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld. Copyright 2015 ITpreneurs. All rights reserved.

Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld. Copyright 2015 ITpreneurs. All rights reserved. Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld Usability in Courseware Development Ellen Schuurink Gastcollege Usability Engineering Agenda Leren en usability Usability van cursusmateriaal

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window AGENDA WAT IS SERVICE DESIGN? OVER DEZE TOOLKIT HOE KUN JE DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN? TOOLKIT

Nadere informatie

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Customer Journey Mapping Workshop Bas Jansen b.n.jansen@saxion service-design.zeef.com 2 november 2015, Hengelo Programma I. Introductie in Service

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

1. Goal-directed design

1. Goal-directed design 1. Goal-directed design Inspelen op behoeften en wensen van de gebruiker gelukkige gebruiker succes product Waarom zijn alle producten dan niet succesvol? Zij worden gemaakt door wetenschappers (of marketeers)

Nadere informatie