Wijzigingen Basisverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen Basisverzekering"

Transcriptie

1 In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure hebben wij de wijzigingen voor u op een rij gezet. Wat er ook verandert, onze zorgverzekeringen en aanvullende verzekeringen blijven aantrekkelijk en bieden u een ruime keuze aan dekkingen. Naast de basisverzekering biedt Turien & Co. Assuradeuren de aanvullende Primair-, Primaen Privilegeverzekeringen. Ook kunt u kiezen uit de aanvullende doelgroeppakketten Jong, Gezin en Vitaal. In deze brochure vindt u de pakketten naast elkaar zodat u de verschillende wijzigingen goed kunt vergelijken. Wilt u de dekking van uw polis wijzigen of andere wijzigingen doorgeven dan kan dit ook via klik op de knop Mijn Zorgverzekering en vervolgens Wijzigen Zorgverzekering. Inloggen kan met uw cliënt- en polisnummer. Deze vindt u op uw polis. Wanneer u naast dit uitgebreide overzicht ook de voorwaarden wilt dan kunt u deze downloaden op onze website. Gaat u naar Ook kunt u contact opnemen met ons Service Center. Kijk voor het juiste telefoonnummer rechtsboven op uw polis. Wijzigingen Basisverzekering De overheid heeft besloten om per 1 januari 2008 diverse wijzigingen in de basisverzekering door te voeren. Eerst geven we een overzicht van deze veranderingen, om ze daarna afzonderlijk toe te lichten. 1. No-claimregeling vervangen door een verplicht eigen risico. 2. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de basisverzekering. 3. Eerstelijns psychologische zorg in de basisverzekering. 4. Leeftijdsgrens tandzorg voor kinderen verhoogd tot 22 jaar. 5. Vergoeding van anticonceptiemiddelen uitgebreid. 6. Second opinion wordt vergoed. 7. Wijziging wettelijke eigen bijdragen. 1. No-claimregeling vervangen door een verplicht eigen risico Iedereen die premie betaalt voor de basisverzekering, krijgt in 2008 te maken met een verplicht eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bedraagt 150,- per verzekerde per kalenderjaar. Het verplicht eigen risico geldt niet voor: Huisartskosten inclusief inschrijvingskosten; Kosten van het gebruik van zorg in verband met zwangerschap, bevalling en Kraamzorg; De kosten van de reguliere jeugdtandzorg voor verzekerden tot 22 jaar; Hulpmiddelen in bruikleen. Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten In de nieuwe regeling worden chronisch zieken en gehandicapten financieel gecompenseerd. Of iemand tot deze groep behoort, wordt getoetst door medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen. U hoeft deze compensatie niet aan te vragen. Als de regeling op u van toepassing is, ontvangt u van de overheid automatisch bericht. 1

2 Praktische werking eigen risico Op alle vergoedingen van zorgkosten die Turien & Co. in de loop van het jaar verstrekt, wordt eerst het verplichte eigen risico van 150,- ingehouden en daarna het eventuele vrijwillige eigen risico. Daarnaast blijft een eventuele eigen bijdrage ook voor uw rekening. Als wij rechtstreeks aan uw zorgverlener de kosten vergoeden, wordt het eventueel (nog) openstaand eigen risico bij u in rekening gebracht. Vrijwillig eigen risico Naast het verplichte eigen risico kunt u voor elke verzekerde van 18 jaar en ouder nog steeds kiezen voor een vrijwillig eigen risico met premiekorting. Het vrijwillig eigen risico geldt net als het verplicht eigen risico niet voor: Huisartskosten inclusief inschrijvingskosten; Kosten van het gebruik van zorg in verband met zwangerschap, bevalling en kraamzorg; De kosten van de reguliere jeugdtandzorg voor verzekerden tot 22 jaar; Hulpmiddelen in bruikleen. 2. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de basisverzekering De overheid heeft besloten dat kosten voor de behandeling van psychische aandoeningen niet meer vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden vergoed, maar in de basisverzekering thuishoren. Het gaat hierbij om de volgende voorzieningen. Psychiatrische ziekenhuisopneming De basisverzekering vergoedt in 2008 de opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis gedurende maximaal 365 dagen. Daarna blijft opneming voor rekening van de AWBZ. Niet-klinische geestelijke gezondheidszorg De basisverzekering vergoedt in 2008 specialistische GGZ door een aanbieder en/of toegelaten GGZ-instelling, psychiater, zenuwarts of psychotherapeut. Er is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd bij: Individuele, groeps- of gezinspsychotherapie: 15,20 per zitting, maximaal 684,- per kalenderjaar; Partnerrelatiepsychotherapie: 7,60 per verzekerde per zitting, maximaal 342,- per verzekerde per kalenderjaar; Er zijn met de meeste zorgverleners afspraken gemaakt om de kosten zoveel mogelijk rechtstreeks te verrekenen. Het enige dat voor uw rekening blijft is een eventueel eigen risico en/of eigen bijdrage. 3. Eerstelijns psychologische zorg in de basisverzekering Niet alleen de GGZ is uit de AWBZ overgeheveld, ook de eerstelijns psychologische zorg is in 2008 opgenomen in de dekking van de basisverzekering. De kosten worden vergoed van hooguit acht zittingen eerstelijns psychologische zorg per kalenderjaar. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 10,- per zitting. Deze eigen bijdrage staat los van het wettelijk verplichte en eventueel zelf gekozen vrijwillig eigen risico. 4. Leeftijdsgrens tandzorg voor kinderen verhoogd naar tot en met 21 jaar De leeftijdsgrens voor tandheelkundige zorg van kinderen wordt in 2008 verhoogd van 18 naar 22 jaar. Zie ook de wijzigingen in de aanvullende verzekering. 5. Vergoeding van anticonceptiemiddelen uitgebreid De kosten van hormonale anticonceptiva en spiraaltjes worden nu ook vergoed voor verzekerden vanaf 21 jaar. Hier is wel een maximum aan verbonden, namelijk de limietprijs die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt vermeld. 2

3 6. Vergoeding second opinion Als u een second opinion wilt (het advies van een andere medisch specialist dan uw behandelend arts), kunt u in 2008 aanspraak maken op vergoeding van de kosten daarvan. Het moet wel gaan om een second opinion voor een op de basisverzekering gedekte diagnose of behandeling. 7. Wijziging wettelijke eigen bijdragen Voor 2008 heeft de regering enkele wijzigingen in de wettelijke eigen bijdragen doorgevoerd. We zetten ze hieronder op een rij. Zittend ziekenvervoer Voor openbaar vervoer, taxi of eigen auto is de eigen bijdrage 86,- (was 85,-) per persoon per kalenderjaar. Kraamzorg In 2008 geldt een wettelijke eigen bijdrage van 3,70 (was 3,60) per uur kraamzorg. Als de bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis plaatsvindt, geldt er voor zowel moeder als kind een wettelijke eigen bijdrage van 14,50 per opnamedag. Wat het ziekenhuis per dag meer berekent dan 104,40 (was 102,-) komt daar nog bovenop. Orthopedische en allergeenvrije schoenen - Besparingsbijdrage tot 16 jaar: 57,50. - Besparingsbijdrage vanaf 16 jaar: 115,-. Wijzigingen aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege. Alle zorgverzekeraars hebben in 2006 en 2007 te maken gekregen met een forse stijging van de kosten. Deze stijging heeft een aantal oorzaken. Er is een veel groter beroep gedaan op fysiotherapie, tandheelkunde waaronder orthodontie, en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zijn de kosten in de zorgsector in het algemeen gestegen, terwijl ook de behoefte aan overige zorgvoorzieningen sterk is toegenomen Ook in 2008 zullen de kosten voor zorg blijven stijgen. Efficiënte ontwikkelingen en een nog scherpere zorginkoop zijn niet voldoende. Aanvullende maatregelen blijven nodig. Daarom wordt de premie voor de aanvullende verzekeringen aangepast. Daarnaast hebben de verzekeraars besloten een deel van de kostenstijgingen op te vangen door de vergoedingen aan te passen, vooral op het gebied van fysiotherapie, orthodontie en alternatieve geneeswijzen. Onderstaand treft u een overzicht van de wijzigingen van de voorwaarden aan. Tenzij anders is vermeld, zijn de verzekerde bedragen per persoon, per jaar. Alternatieve zorg Onder alternatieve zorg vallen ook de kosten van consulten van een therapeut, die geen arts is maar wel lid is van een in de voorwaarden genoemde beroepsvereniging. Alternatieve zorg Primair geen vergoeding 75% tot 250,- Prima volledig tot 575,- 75% tot 575,- Privilege volledig tot 1000,- volledig tot 750,- Anticonceptiemiddelen In 2008 komt de vergoeding van kosten van anticonceptiemiddelen te vervallen, omdat deze is opgenomen in de basisverzekering. Anticonceptie Primair geen vergoeding naar de basisverzekering Prima volledig naar de basisverzekering 3

4 Privilege volledig naar de basisverzekering Repatriëring De dekking voor vergoeding voor de kosten van repatriëring per ambulance en/of per vliegtuig inclusief de in rekening gebrachte kosten van begeleiding zijn niet gewijzigd. Echter, vervoer van het stoffelijk overschot valt niet meer onder de aanvullende verzekeringen. Buitenland repatriëring: vervoer stoffelijk overschot Prima volledig geen vergoeding Privilege volledig geen vergoeding Eerstelijns psychologische zorg In de aanvullende verzekeringen is een dekking opgenomen voor psychologische zorg. De overheveling van de eerstelijns psychologische zorg naar de basisverzekering heeft ook gevolgen voor de aanvullende verzekeringen. Zo wordt de dekking voor kortdurende psychologische zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar met ingang van 1 januari 2008 beëindigd. In de plaats daarvan wordt de dekking uitgebreid met de vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijns psychologische zorg. Eigen bijdrage eerstelijns psychologie Primair geen vergoeding 10,- per zitting met een maximum van 8 zittingen Prima geen vergoeding 10,- per zitting met een maximum van 8 zittingen Privilege geen vergoeding 10,- per zitting met een maximum van 8 zittingen Eigen bijdrage psychotherapie Prima geen vergoeding 300,- Privilege geen vergoeding 450,- Farmaceutische zorg Indien voor een medicijn onder het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem een eigen bijdrage is verschuldigd wordt deze eigen bijdrage op onderstaande manier vergoed. Eigen bijdrage Geneesmiddelen Vergoeding Systeem Primair geen vergoeding tot 250,- per verzekerde Prima volledig volledig Privilege volledig volledig Fysiotherapie en oefentherapie De kosten van fysiotherapie en oefentherapie zijn alleen gedekt indien er een medische noodzaak voor is. Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts schrijft daarvoor een verwijsbrief. Fysiotherapie niet chronisch Primair 18 behandelingen 9 behandelingen Prima volledig 18 behandelingen Privilege volledig 27 behandelingen Uitgestelde of verlengde kraamzorg Vergoeding voor uitgestelde kraamzorg ten behoeve van vrouwelijke verzekerden verleend door een kraamcentrum. Uitgestelde kraamzorg wordt vergoed indien gedurende de eerste tien dagen gerekend vanaf de bevalling nog geen kraamzorg is ontvangen. Voor 2008 geldt expliciet dat deze dekking alleen van toepassing is na toestemming vooraf door Turien & Co. Assuradeuren. Uitgesteld/verlengde kraamzorg Prima maximaal 15 uur maximaal 15 uur Privilege maximaal 20 uur maximaal 20 uur 4

5 Oorstand Correctie (plastische chirurgie) Voor 2008 geldt de vergoeding voor de kosten van een plastisch chirurgische correctie van uitstaande oorschelpen alleen voor verzekerden tot 12 jaar na toestemming vooraf door Turien & Co. Assuradeuren. Oorstand Correctie (plastische chirurgie) Prima alle leeftijden tot 12 jaar Privilege alle leeftijden tot 12 jaar Pedicure Voor verzekerden met diabetes mellitus, type I of II is, na verwijzing door een huisarts of specialist, dekking voor de vergoeding van de kosten van een pedicure behandeling, gegeven door een pedicure met een aantekening diabetesvoet behandelingen. Pedicure Primair geen vergoeding 75,- Prima geen vergoeding 100,- Privilege geen vergoeding 150,- Preventieve behandelingen De volgende preventieve behandelingen worden vergoed: a. baarmoederhalskankeronderzoek (uitstrijkje) uitgevoerd door een huisarts; b. borstkankeronderzoeken; c. preventief onderzoek van hart- en bloedvaten (maximaal een keer per 24 maanden) en d. prostaatkankeronderzoek. Preventieve behandelingen: Primair geen vergoeding volledig Prima volledig volledig Privilege volledig volledig Second opinion In 2008 vervalt de aanvullende dekking van de kosten van een second opinion, omdat in de basisverzekering daarvoor een vergoeding is opgenomen. Deze vergoeding geldt ook voor de tandartsdekking van kinderen tot en met 21 jaar. De second opinion door een tandarts voor verzekerden vanaf 22 jaar is in 2008 opgenomen in de aanvullende tandartsverzekering volgens de in uw polisvoorwaarden omschreven vergoedingsregeling. Second opinion Primair volledig naar de basisverzekering Prima volledig naar de basisverzekering Privilege volledig naar de basisverzekering Orthodontie Voor verzekerden jonger dan 22 jaar. Vergoeding voor de kosten van kaakorthopedische behandeling (orthodontie of gebitsregulatie) door een tandarts of orthodontist. Indien de aangevangen kaakorthopedische behandeling nog voortduurt bij het bereiken van de 22 jarige leeftijd, zal voor de voortgezette behandeling eveneens vergoeding van kosten plaatsvinden. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van kosten van reparatie of vervanging van orthodontische apparatuur die het gevolg zijn van toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde. Voor verzekerden van 22 jaar en ouder bestaat onder de aanvullende dekking geen vergoeding. Beperking dekking geldt niet voor behandelingen die in 2007 of eerder zijn gestart. Orthodontie 2007 jonger dan jonger dan 22 jaar Prima volledig 80% Privilege volledig volledig 5

6 Wijzigingen aanvullende verzekeringen Jong, Fit en Vitaal. Ook onze doelgroeppakketten zijn op een aantal punten gewijzigd. Het pakket Fit is komen te vervallen. Hiervoor is het pakket Gezin in de plaats gekomen. Meer leest u hierover op Verder zijn er de volgende wijzigingen. Anticonceptiemiddelen In 2008 komt de vergoeding van kosten van anticonceptiemiddelen te vervallen, omdat deze is opgenomen in de basisverzekering. Anticonceptie Jong volledig naar de basisverzekering Vitaal geen vergoeding naar de basisverzekering Eerstelijns psychologische zorg In de aanvullende verzekeringen is een dekking opgenomen voor psychologische zorg. De overheveling van de eerstelijns psychologische zorg naar de basisverzekering heeft ook gevolgen voor de aanvullende verzekeringen. Zo wordt de dekking voor kortdurende psychologische zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar met ingang van 1 januari 2008 beëindigd. In de plaats daarvan wordt de dekking uitgebreid met de vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijns psychologische zorg. Eigen bijdrage eerstelijns psychologie Jong 210,- 60,- per zitting met een maximum van 4 zittingen Vitaal 210,- 60,- per zitting met een maximum van 4 zittingen Gezond leven test Jong volledig volledig Vitaal volledig geen vergoeding IncontinentieZorgService Deze dekking is voor 2008 toegevoegd aan het Vitaal pakket. Het betreft behandeling van en leefadviezen aan vrouwelijke verzekerden die last hebben van ongewenst urineverlies. De zorg kan eventueel aan huis worden geleverd. Er wordt gebruik gemaakt van een diagnostisch expertsysteem dat bestaat uit een zelfzorgmodule. Dit is een digitale vragenlijst die u kunt vinden op Na het invullen van deze vragenlijst ontvangt u online een medische conclusie met aanbevelingen. Daarnaast is er een intensieve begeleidingsmodule. Dit is een programma met een intensieve persoonlijke begeleiding door een incontinentieverpleegkundige. Zie IncontinentieZorgService Vitaal geen vergoeding volledig, eenmalig Kuuroord Bij de Vitaal dekking bestond er een dekking voor de vergoeding van de kosten van kuuroorden. Deze dekking zal niet meer bestaan in Kuuroord Vitaal 500,- Nederland geen vergoeding 700,- buitenland geen vergoeding Electrische epilatie c.q. laserontharing in het gelaat Jong 150,- 150,- Vitaal 150,- 600,- Second opinion In 2008 vervalt de aanvullende dekking van de kosten van een second opinion, omdat in de basisverzekering daarvoor een vergoeding is opgenomen. Deze vergoeding geldt ook voor de tandartsdekking van kinderen tot en met 21 jaar. De second opinion door een tandarts voor 6

7 verzekerden vanaf 22 jaar is in 2008 opgenomen in de aanvullende tandartsverzekering volgens de in uw polisvoorwaarden omschreven vergoedingsregeling. Second opinion Jong volledig naar de basisverzekering Vitaal volledig naar de basisverzekering Tandheelkundige zorg De leeftijd van 18 jaar wordt verhoogd naar 22 jaar in het Jong Pakket Jong 100% preventief 100% consulten, 75% curatief mondhygiëne, anesthesie 50% prothetisch extracties, vullingen (UPT-codes A,C,H,M,V) 75% UPT-codes B,E,G,T,X 50% prothetische zorg Vitaal 80% tot 500,- 100% voor consulten, mondhygiëne, anesthesie, extracties en vullingen ( UPT- codes A,C,H,M,V). 80% voor overig. Tezamen wordt niet meer dan 500,- per verzekerde per kalenderjaar vergoed. Transplantatie gerelateerd vervoer Taxivervoer of eigen vervoer tussen de woon- of verblijfplaats van de verzekerde en de instelling waar hij zorg ontvangt die verband houdt met een transplantatie van organen voorzover er geen aanspraak op dit vervoer bestaat op grond van de zorgverzekering. Als het taxivervoer betreft: vervoerder met wie de verzekeraar daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Vervoer in verband met transplantatie van organen Jong geen vergoeding taxivervoer: volledig eigen vervoer: 0,25 p/km. Vitaal geen vergoeding taxivervoer: volledig eigen vervoer: 0,25 p/km Hoe en tot wanneer kunt u wijzigingen doorgeven? Als u uw polis wilt wijzigen, dan kunt u dekkingswijzigingen doorgeven tot en met 31 januari Alleen voor het Privilege pakket en enkele tandartspakketten gelden voor 2008 selectiecriteria. U kunt de wijzigingen doorvoeren door naar te gaan en te klikken op de knop Mijn Zorgverzekering en vervolgens op Wijzigen Zorgverzekering. U kunt inloggen door bij Gebruikersnaam uw cliëntnummer in te vullen en bij Wachtwoord uw polisnummer. Deze vindt u terug op uw polisblad. De applicatie wijst vervolgens de weg. Zo kunt u op deze wijze ook uw adreswijziging doorgeven. Het is uiteraard ook mogelijk uw wijzigingen schriftelijk door te geven. 7

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Overzicht veranderingen in vergoedingen en dekkingen 2018 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de verzekerde zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú In samenwerking met:

Wij zijn er voor ú In samenwerking met: Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Wij zijn er voor ú In samenwerking met: Belangrijkste veranderingen in uw polisvoorwaarden per 1 januari 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen en aanspraken van onze

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering Alles over de wijzigingen in uw verzekering Wijzigingsoverzicht SCVOCW Zorgpolis 2013-2014 De voorwaarden en de en van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2014.

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 JongerenVerzorgd 12 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 1 Het Vrije Keuze Plan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 1 Het Vrije Keuze Plan Nationale-Nederlanden Zorgverzekering wil zich ook bij de Basisverzekering

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Belangrijkste wijzigingen Polisvoorwaarden 2015 Internetbasispolis Basispolis Basic en t@ke 1 t@ke 2 t@ke 3 Wat verandert er in 2015 in de basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen? Hier leest

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 ZieZo Basis Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht vind je de vergoedingen 2015 voor ZieZo Basis, Aanvullend 1, 2 en Tand 1, 2. ZieZo Basis Onze basisverzekering

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes Afdeling Behandeld door Rotterdam, Corporate Wellness H. Mulder december 2015 Telefoon rechtstreeks E-mail 06 493 323 28 harm.mulder@aonhewitt.com

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2018. Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering en aanvullende

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven; kosten ten laste van de via niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt voor 75%. Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen

Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen 2011 Omschrijving Basisverzekering AV Sanne AV Femke AV Ayla Alternatieve

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg plan De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland.

Nadere informatie

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 De veranderingen in de basisverzekering De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering zit. Voor 2016 zijn er veranderingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen AV-Basis, AV-Top en AV-TopExtra \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering

Nadere informatie

Bang voor hoge zorgkosten?

Bang voor hoge zorgkosten? Stichting Collectieve Verzekeringen OCW Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m 50,- instapkorting* Doe het vooral niet zelf! * 50,- instapkorting per betalende verzekerde. Zie voor de voorwaarden

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2018. Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering, aanvullende

Nadere informatie

Uw verzekering in 2013

Uw verzekering in 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2013 100222-Bij SH01-2013 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden Wij zijn er voor ú

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden Wij zijn er voor ú Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Wij zijn er voor ú Belangrijkste veranderingen in uw polisvoorwaarden per 1 januari 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer Menzis 2017 Basisverzekeringen en Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Basis Vrij en aanvullende verzekeringen 2017 - Menzis

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

ZoRg goed geregeld voor jou

ZoRg goed geregeld voor jou 100% www.takecarenow.nl ZoRg goed geregeld voor jou vergoedingenoverzicht a.013vo75.10.1.indd 3 13-10-09 09:40 Takecarenow! in 2010 Je basisverzekering De TakeCareNow! Internet Basispolis is een naturaverzekering.

Nadere informatie

Kies de zorgverzekering die bij u past

Kies de zorgverzekering die bij u past CZ Zorgpolis 2012 1 2 Kies de zorgverzekering die bij u past Mensen die in Nederland wonen, zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Soms kan het zijn dat u geen recht hebt op de Nederlandse verplichte

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers. Gezond voor het hele bedrijf

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers. Gezond voor het hele bedrijf Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Gezond voor het hele bedrijf Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Pag. 2/8 F 01.1.06-1012 Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Een zieke medewerker kan uw bedrijf veel geld kosten.

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 Statutaire naam Azivo Zorgverzekeraar N.V. Adres Oude Haagweg 128, 2552 GS sgravenhage Handelsnaam Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2014 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2014 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2014 Wijzigingen in jouw zorgverzekering Alles-in-1 Beter ALLES-IN-1 gericht Ik-Zorg Gericht Inclusief tand 250,- Basisverzekering met 360,- eigen risico ik! de zelf verzekeraar Het

Nadere informatie

CZdirect pakketvergelijker 2018

CZdirect pakketvergelijker 2018 pakketvergelijker 2018 welke verzekering past bij jou? als je een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat je een verzekering kiest die past bij jouw situatie. in deze pakketvergelijker

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERING FRIESO GEWOON COMPLEET VERZEKERD VOOR EEN SCHERPE PRIJS

AANVULLENDE VERZEKERING FRIESO GEWOON COMPLEET VERZEKERD VOOR EEN SCHERPE PRIJS AANVULLENDE VERZEKERING FRIESO GEWOON COMPLEET VERZEKERD VOOR EEN SCHERPE PRIJS GEEN ZORGEN OVER UW ZORG Wilt u een goede zorgverzekering, maar moet u rondkomen van een beperkt inkomen? Dan kunt u rekenen

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen ( vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven) Alternatieve geneeswijzen alternatieve geneeswijzen (inclusief geregistreerde geneesmiddelen)

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Model 95046 Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2013

Welkom bij Stad Holland 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2013 100222-Bij SH00-2013 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m De stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omdat u voor elkaar wilt zorgen! basispremie 2013

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR

Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige en reglementen zijn zijn te vinden op onze website

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoudsopgave Wij zijn er voor ú 3 Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016?

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016? PRODUCTWIJZIGINGEN 2016 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER IN 2016? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10 100222-BIJ DSW01-2013 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 5 Uw verzekering in 2013 6 Vergoedingen 7 Het eigen risico 8 Onze website 10 3 DSW goed voor je Solidariteit DSW vaart een eigen koers

Nadere informatie