Wijzigingen Basisverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen Basisverzekering"

Transcriptie

1 In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure hebben wij de wijzigingen voor u op een rij gezet. Wat er ook verandert, onze zorgverzekeringen en aanvullende verzekeringen blijven aantrekkelijk en bieden u een ruime keuze aan dekkingen. Naast de basisverzekering biedt Turien & Co. Assuradeuren de aanvullende Primair-, Primaen Privilegeverzekeringen. Ook kunt u kiezen uit de aanvullende doelgroeppakketten Jong, Gezin en Vitaal. In deze brochure vindt u de pakketten naast elkaar zodat u de verschillende wijzigingen goed kunt vergelijken. Wilt u de dekking van uw polis wijzigen of andere wijzigingen doorgeven dan kan dit ook via klik op de knop Mijn Zorgverzekering en vervolgens Wijzigen Zorgverzekering. Inloggen kan met uw cliënt- en polisnummer. Deze vindt u op uw polis. Wanneer u naast dit uitgebreide overzicht ook de voorwaarden wilt dan kunt u deze downloaden op onze website. Gaat u naar Ook kunt u contact opnemen met ons Service Center. Kijk voor het juiste telefoonnummer rechtsboven op uw polis. Wijzigingen Basisverzekering De overheid heeft besloten om per 1 januari 2008 diverse wijzigingen in de basisverzekering door te voeren. Eerst geven we een overzicht van deze veranderingen, om ze daarna afzonderlijk toe te lichten. 1. No-claimregeling vervangen door een verplicht eigen risico. 2. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de basisverzekering. 3. Eerstelijns psychologische zorg in de basisverzekering. 4. Leeftijdsgrens tandzorg voor kinderen verhoogd tot 22 jaar. 5. Vergoeding van anticonceptiemiddelen uitgebreid. 6. Second opinion wordt vergoed. 7. Wijziging wettelijke eigen bijdragen. 1. No-claimregeling vervangen door een verplicht eigen risico Iedereen die premie betaalt voor de basisverzekering, krijgt in 2008 te maken met een verplicht eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bedraagt 150,- per verzekerde per kalenderjaar. Het verplicht eigen risico geldt niet voor: Huisartskosten inclusief inschrijvingskosten; Kosten van het gebruik van zorg in verband met zwangerschap, bevalling en Kraamzorg; De kosten van de reguliere jeugdtandzorg voor verzekerden tot 22 jaar; Hulpmiddelen in bruikleen. Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten In de nieuwe regeling worden chronisch zieken en gehandicapten financieel gecompenseerd. Of iemand tot deze groep behoort, wordt getoetst door medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen. U hoeft deze compensatie niet aan te vragen. Als de regeling op u van toepassing is, ontvangt u van de overheid automatisch bericht. 1

2 Praktische werking eigen risico Op alle vergoedingen van zorgkosten die Turien & Co. in de loop van het jaar verstrekt, wordt eerst het verplichte eigen risico van 150,- ingehouden en daarna het eventuele vrijwillige eigen risico. Daarnaast blijft een eventuele eigen bijdrage ook voor uw rekening. Als wij rechtstreeks aan uw zorgverlener de kosten vergoeden, wordt het eventueel (nog) openstaand eigen risico bij u in rekening gebracht. Vrijwillig eigen risico Naast het verplichte eigen risico kunt u voor elke verzekerde van 18 jaar en ouder nog steeds kiezen voor een vrijwillig eigen risico met premiekorting. Het vrijwillig eigen risico geldt net als het verplicht eigen risico niet voor: Huisartskosten inclusief inschrijvingskosten; Kosten van het gebruik van zorg in verband met zwangerschap, bevalling en kraamzorg; De kosten van de reguliere jeugdtandzorg voor verzekerden tot 22 jaar; Hulpmiddelen in bruikleen. 2. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de basisverzekering De overheid heeft besloten dat kosten voor de behandeling van psychische aandoeningen niet meer vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden vergoed, maar in de basisverzekering thuishoren. Het gaat hierbij om de volgende voorzieningen. Psychiatrische ziekenhuisopneming De basisverzekering vergoedt in 2008 de opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis gedurende maximaal 365 dagen. Daarna blijft opneming voor rekening van de AWBZ. Niet-klinische geestelijke gezondheidszorg De basisverzekering vergoedt in 2008 specialistische GGZ door een aanbieder en/of toegelaten GGZ-instelling, psychiater, zenuwarts of psychotherapeut. Er is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd bij: Individuele, groeps- of gezinspsychotherapie: 15,20 per zitting, maximaal 684,- per kalenderjaar; Partnerrelatiepsychotherapie: 7,60 per verzekerde per zitting, maximaal 342,- per verzekerde per kalenderjaar; Er zijn met de meeste zorgverleners afspraken gemaakt om de kosten zoveel mogelijk rechtstreeks te verrekenen. Het enige dat voor uw rekening blijft is een eventueel eigen risico en/of eigen bijdrage. 3. Eerstelijns psychologische zorg in de basisverzekering Niet alleen de GGZ is uit de AWBZ overgeheveld, ook de eerstelijns psychologische zorg is in 2008 opgenomen in de dekking van de basisverzekering. De kosten worden vergoed van hooguit acht zittingen eerstelijns psychologische zorg per kalenderjaar. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 10,- per zitting. Deze eigen bijdrage staat los van het wettelijk verplichte en eventueel zelf gekozen vrijwillig eigen risico. 4. Leeftijdsgrens tandzorg voor kinderen verhoogd naar tot en met 21 jaar De leeftijdsgrens voor tandheelkundige zorg van kinderen wordt in 2008 verhoogd van 18 naar 22 jaar. Zie ook de wijzigingen in de aanvullende verzekering. 5. Vergoeding van anticonceptiemiddelen uitgebreid De kosten van hormonale anticonceptiva en spiraaltjes worden nu ook vergoed voor verzekerden vanaf 21 jaar. Hier is wel een maximum aan verbonden, namelijk de limietprijs die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt vermeld. 2

3 6. Vergoeding second opinion Als u een second opinion wilt (het advies van een andere medisch specialist dan uw behandelend arts), kunt u in 2008 aanspraak maken op vergoeding van de kosten daarvan. Het moet wel gaan om een second opinion voor een op de basisverzekering gedekte diagnose of behandeling. 7. Wijziging wettelijke eigen bijdragen Voor 2008 heeft de regering enkele wijzigingen in de wettelijke eigen bijdragen doorgevoerd. We zetten ze hieronder op een rij. Zittend ziekenvervoer Voor openbaar vervoer, taxi of eigen auto is de eigen bijdrage 86,- (was 85,-) per persoon per kalenderjaar. Kraamzorg In 2008 geldt een wettelijke eigen bijdrage van 3,70 (was 3,60) per uur kraamzorg. Als de bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis plaatsvindt, geldt er voor zowel moeder als kind een wettelijke eigen bijdrage van 14,50 per opnamedag. Wat het ziekenhuis per dag meer berekent dan 104,40 (was 102,-) komt daar nog bovenop. Orthopedische en allergeenvrije schoenen - Besparingsbijdrage tot 16 jaar: 57,50. - Besparingsbijdrage vanaf 16 jaar: 115,-. Wijzigingen aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege. Alle zorgverzekeraars hebben in 2006 en 2007 te maken gekregen met een forse stijging van de kosten. Deze stijging heeft een aantal oorzaken. Er is een veel groter beroep gedaan op fysiotherapie, tandheelkunde waaronder orthodontie, en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zijn de kosten in de zorgsector in het algemeen gestegen, terwijl ook de behoefte aan overige zorgvoorzieningen sterk is toegenomen Ook in 2008 zullen de kosten voor zorg blijven stijgen. Efficiënte ontwikkelingen en een nog scherpere zorginkoop zijn niet voldoende. Aanvullende maatregelen blijven nodig. Daarom wordt de premie voor de aanvullende verzekeringen aangepast. Daarnaast hebben de verzekeraars besloten een deel van de kostenstijgingen op te vangen door de vergoedingen aan te passen, vooral op het gebied van fysiotherapie, orthodontie en alternatieve geneeswijzen. Onderstaand treft u een overzicht van de wijzigingen van de voorwaarden aan. Tenzij anders is vermeld, zijn de verzekerde bedragen per persoon, per jaar. Alternatieve zorg Onder alternatieve zorg vallen ook de kosten van consulten van een therapeut, die geen arts is maar wel lid is van een in de voorwaarden genoemde beroepsvereniging. Alternatieve zorg Primair geen vergoeding 75% tot 250,- Prima volledig tot 575,- 75% tot 575,- Privilege volledig tot 1000,- volledig tot 750,- Anticonceptiemiddelen In 2008 komt de vergoeding van kosten van anticonceptiemiddelen te vervallen, omdat deze is opgenomen in de basisverzekering. Anticonceptie Primair geen vergoeding naar de basisverzekering Prima volledig naar de basisverzekering 3

4 Privilege volledig naar de basisverzekering Repatriëring De dekking voor vergoeding voor de kosten van repatriëring per ambulance en/of per vliegtuig inclusief de in rekening gebrachte kosten van begeleiding zijn niet gewijzigd. Echter, vervoer van het stoffelijk overschot valt niet meer onder de aanvullende verzekeringen. Buitenland repatriëring: vervoer stoffelijk overschot Prima volledig geen vergoeding Privilege volledig geen vergoeding Eerstelijns psychologische zorg In de aanvullende verzekeringen is een dekking opgenomen voor psychologische zorg. De overheveling van de eerstelijns psychologische zorg naar de basisverzekering heeft ook gevolgen voor de aanvullende verzekeringen. Zo wordt de dekking voor kortdurende psychologische zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar met ingang van 1 januari 2008 beëindigd. In de plaats daarvan wordt de dekking uitgebreid met de vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijns psychologische zorg. Eigen bijdrage eerstelijns psychologie Primair geen vergoeding 10,- per zitting met een maximum van 8 zittingen Prima geen vergoeding 10,- per zitting met een maximum van 8 zittingen Privilege geen vergoeding 10,- per zitting met een maximum van 8 zittingen Eigen bijdrage psychotherapie Prima geen vergoeding 300,- Privilege geen vergoeding 450,- Farmaceutische zorg Indien voor een medicijn onder het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem een eigen bijdrage is verschuldigd wordt deze eigen bijdrage op onderstaande manier vergoed. Eigen bijdrage Geneesmiddelen Vergoeding Systeem Primair geen vergoeding tot 250,- per verzekerde Prima volledig volledig Privilege volledig volledig Fysiotherapie en oefentherapie De kosten van fysiotherapie en oefentherapie zijn alleen gedekt indien er een medische noodzaak voor is. Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts schrijft daarvoor een verwijsbrief. Fysiotherapie niet chronisch Primair 18 behandelingen 9 behandelingen Prima volledig 18 behandelingen Privilege volledig 27 behandelingen Uitgestelde of verlengde kraamzorg Vergoeding voor uitgestelde kraamzorg ten behoeve van vrouwelijke verzekerden verleend door een kraamcentrum. Uitgestelde kraamzorg wordt vergoed indien gedurende de eerste tien dagen gerekend vanaf de bevalling nog geen kraamzorg is ontvangen. Voor 2008 geldt expliciet dat deze dekking alleen van toepassing is na toestemming vooraf door Turien & Co. Assuradeuren. Uitgesteld/verlengde kraamzorg Prima maximaal 15 uur maximaal 15 uur Privilege maximaal 20 uur maximaal 20 uur 4

5 Oorstand Correctie (plastische chirurgie) Voor 2008 geldt de vergoeding voor de kosten van een plastisch chirurgische correctie van uitstaande oorschelpen alleen voor verzekerden tot 12 jaar na toestemming vooraf door Turien & Co. Assuradeuren. Oorstand Correctie (plastische chirurgie) Prima alle leeftijden tot 12 jaar Privilege alle leeftijden tot 12 jaar Pedicure Voor verzekerden met diabetes mellitus, type I of II is, na verwijzing door een huisarts of specialist, dekking voor de vergoeding van de kosten van een pedicure behandeling, gegeven door een pedicure met een aantekening diabetesvoet behandelingen. Pedicure Primair geen vergoeding 75,- Prima geen vergoeding 100,- Privilege geen vergoeding 150,- Preventieve behandelingen De volgende preventieve behandelingen worden vergoed: a. baarmoederhalskankeronderzoek (uitstrijkje) uitgevoerd door een huisarts; b. borstkankeronderzoeken; c. preventief onderzoek van hart- en bloedvaten (maximaal een keer per 24 maanden) en d. prostaatkankeronderzoek. Preventieve behandelingen: Primair geen vergoeding volledig Prima volledig volledig Privilege volledig volledig Second opinion In 2008 vervalt de aanvullende dekking van de kosten van een second opinion, omdat in de basisverzekering daarvoor een vergoeding is opgenomen. Deze vergoeding geldt ook voor de tandartsdekking van kinderen tot en met 21 jaar. De second opinion door een tandarts voor verzekerden vanaf 22 jaar is in 2008 opgenomen in de aanvullende tandartsverzekering volgens de in uw polisvoorwaarden omschreven vergoedingsregeling. Second opinion Primair volledig naar de basisverzekering Prima volledig naar de basisverzekering Privilege volledig naar de basisverzekering Orthodontie Voor verzekerden jonger dan 22 jaar. Vergoeding voor de kosten van kaakorthopedische behandeling (orthodontie of gebitsregulatie) door een tandarts of orthodontist. Indien de aangevangen kaakorthopedische behandeling nog voortduurt bij het bereiken van de 22 jarige leeftijd, zal voor de voortgezette behandeling eveneens vergoeding van kosten plaatsvinden. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van kosten van reparatie of vervanging van orthodontische apparatuur die het gevolg zijn van toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde. Voor verzekerden van 22 jaar en ouder bestaat onder de aanvullende dekking geen vergoeding. Beperking dekking geldt niet voor behandelingen die in 2007 of eerder zijn gestart. Orthodontie 2007 jonger dan jonger dan 22 jaar Prima volledig 80% Privilege volledig volledig 5

6 Wijzigingen aanvullende verzekeringen Jong, Fit en Vitaal. Ook onze doelgroeppakketten zijn op een aantal punten gewijzigd. Het pakket Fit is komen te vervallen. Hiervoor is het pakket Gezin in de plaats gekomen. Meer leest u hierover op Verder zijn er de volgende wijzigingen. Anticonceptiemiddelen In 2008 komt de vergoeding van kosten van anticonceptiemiddelen te vervallen, omdat deze is opgenomen in de basisverzekering. Anticonceptie Jong volledig naar de basisverzekering Vitaal geen vergoeding naar de basisverzekering Eerstelijns psychologische zorg In de aanvullende verzekeringen is een dekking opgenomen voor psychologische zorg. De overheveling van de eerstelijns psychologische zorg naar de basisverzekering heeft ook gevolgen voor de aanvullende verzekeringen. Zo wordt de dekking voor kortdurende psychologische zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar met ingang van 1 januari 2008 beëindigd. In de plaats daarvan wordt de dekking uitgebreid met de vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijns psychologische zorg. Eigen bijdrage eerstelijns psychologie Jong 210,- 60,- per zitting met een maximum van 4 zittingen Vitaal 210,- 60,- per zitting met een maximum van 4 zittingen Gezond leven test Jong volledig volledig Vitaal volledig geen vergoeding IncontinentieZorgService Deze dekking is voor 2008 toegevoegd aan het Vitaal pakket. Het betreft behandeling van en leefadviezen aan vrouwelijke verzekerden die last hebben van ongewenst urineverlies. De zorg kan eventueel aan huis worden geleverd. Er wordt gebruik gemaakt van een diagnostisch expertsysteem dat bestaat uit een zelfzorgmodule. Dit is een digitale vragenlijst die u kunt vinden op Na het invullen van deze vragenlijst ontvangt u online een medische conclusie met aanbevelingen. Daarnaast is er een intensieve begeleidingsmodule. Dit is een programma met een intensieve persoonlijke begeleiding door een incontinentieverpleegkundige. Zie IncontinentieZorgService Vitaal geen vergoeding volledig, eenmalig Kuuroord Bij de Vitaal dekking bestond er een dekking voor de vergoeding van de kosten van kuuroorden. Deze dekking zal niet meer bestaan in Kuuroord Vitaal 500,- Nederland geen vergoeding 700,- buitenland geen vergoeding Electrische epilatie c.q. laserontharing in het gelaat Jong 150,- 150,- Vitaal 150,- 600,- Second opinion In 2008 vervalt de aanvullende dekking van de kosten van een second opinion, omdat in de basisverzekering daarvoor een vergoeding is opgenomen. Deze vergoeding geldt ook voor de tandartsdekking van kinderen tot en met 21 jaar. De second opinion door een tandarts voor 6

7 verzekerden vanaf 22 jaar is in 2008 opgenomen in de aanvullende tandartsverzekering volgens de in uw polisvoorwaarden omschreven vergoedingsregeling. Second opinion Jong volledig naar de basisverzekering Vitaal volledig naar de basisverzekering Tandheelkundige zorg De leeftijd van 18 jaar wordt verhoogd naar 22 jaar in het Jong Pakket Jong 100% preventief 100% consulten, 75% curatief mondhygiëne, anesthesie 50% prothetisch extracties, vullingen (UPT-codes A,C,H,M,V) 75% UPT-codes B,E,G,T,X 50% prothetische zorg Vitaal 80% tot 500,- 100% voor consulten, mondhygiëne, anesthesie, extracties en vullingen ( UPT- codes A,C,H,M,V). 80% voor overig. Tezamen wordt niet meer dan 500,- per verzekerde per kalenderjaar vergoed. Transplantatie gerelateerd vervoer Taxivervoer of eigen vervoer tussen de woon- of verblijfplaats van de verzekerde en de instelling waar hij zorg ontvangt die verband houdt met een transplantatie van organen voorzover er geen aanspraak op dit vervoer bestaat op grond van de zorgverzekering. Als het taxivervoer betreft: vervoerder met wie de verzekeraar daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Vervoer in verband met transplantatie van organen Jong geen vergoeding taxivervoer: volledig eigen vervoer: 0,25 p/km. Vitaal geen vergoeding taxivervoer: volledig eigen vervoer: 0,25 p/km Hoe en tot wanneer kunt u wijzigingen doorgeven? Als u uw polis wilt wijzigen, dan kunt u dekkingswijzigingen doorgeven tot en met 31 januari Alleen voor het Privilege pakket en enkele tandartspakketten gelden voor 2008 selectiecriteria. U kunt de wijzigingen doorvoeren door naar te gaan en te klikken op de knop Mijn Zorgverzekering en vervolgens op Wijzigen Zorgverzekering. U kunt inloggen door bij Gebruikersnaam uw cliëntnummer in te vullen en bij Wachtwoord uw polisnummer. Deze vindt u terug op uw polisblad. De applicatie wijst vervolgens de weg. Zo kunt u op deze wijze ook uw adreswijziging doorgeven. Het is uiteraard ook mogelijk uw wijzigingen schriftelijk door te geven. 7

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen.

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Polisvoorwaarden VvAA zorgverzekering VvAA zorgverzekering Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U hebt een goede keuze gemaakt met de VvAA

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie