CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM EIGEN RISICO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO"

Transcriptie

1 CORRECTIEBRIEF Waarom heb ik deze brief ontvangen? Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie ontvangen? Wat is een DBC nota? Clearing House Apothekers staat op de afrekening, maar deze apotheek ken ik niet? Wat is een servicebureau? Is het mogelijk een betalingsregeling te treffen... 3 NO-CLAIM Wat is no-claim? Welke kosten hebben geen invloed op uw no-claim? Recht op no-claim vanaf 18 jaar Vrijwillig eigen risico Wordt de no-claim in deze correctie meegenomen?... 4 EIGEN RISICO Wat betekent het wettelijk (verplichte) eigen risico? Verrekening eigen risico 2008 en Verrekening eigen risico Welke kosten vallen niet onder het eigen risico? Vrijwillig eigen risico Eigen risico vanaf 18 jaar Wat als de zorgverlener de nota indient?

2 WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE Wat betekent de wettelijk eigen bijdrage? CORRECTIEBRIEF 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen? De correctiebrief hebt u ontvangen omdat uit onze administratie is gebleken dat er één of meerdere declaraties ten behoeve van uw zorgverzekering niet op de juiste manier zijn verwerkt. Wij hebben de betreffende nota's in onze administratie gecorrigeerd. Uit deze correctie is de correctiebrief gevormd die u heeft ontvangen. In de brief treft u alleen correcties aan die betrekking hebben op uw verrekeningen. Mocht een correctie ontstaan zijn bij een nota ten behoeve van uw zorgverlener, dan verrekenen wij deze rechtstreeks met de zorgverlener. Mocht u specifieke vragen hebben met betrekking tot de correctiebrief dan verzoeken wij u om uw vragen te stellen per welke genoemd is in uw correctiebrief. Voor een spoedige afwikkeling verzoeken wij u het polis- en notanummer in de te vermelden. 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht Er is gebleken dat er nota's ten onrechte zijn ingehouden of onterecht aan u of uw zorgverlener zijn uitgekeerd. Deze nota's hebben wij gecorrigeerd. Deze correcties zijn uitgevoerd conform de polisvoorwaarden. Het is mogelijk dat uit deze correcties een openstaand bedrag komt, dit bedrag zal voldaan moeten worden. Een eerlijke afhandeling van in het verleden foutief afgehandelde zaken is het resultaat van deze correcties. 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie ontvangen? U wilt graag een verduidelijking van de betreffende nota's ontvangen. Helaas kunnen wij u geen kopie van de nota's op het verrekeningsoverzicht sturen. Wanneer op de correctiespecificatie onder de kolom "ingediend door" de zorgverlener wordt gemeld, zijn dit voornamelijk elektronische declaraties. Hiervan hebben wij geen fysieke kopie. Op het verrekeningsoverzicht staan de belangrijkste gegevens van de nota. U kunt deze controleren met behulp van uw originele nota's en/of afrekenspecificaties. Onduidelijkheden van specifieke nota's worden hieronder nader toegelicht. Bent u het niet eens met deze nota's dan raden wij u aan om dit verder te verifiëren bij uw zorgverlener. 4. Wat is een DBC nota? Op het moment dat u een (telefonische) afspraak maakt bij een ziekenhuis, starten zij een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC heeft een openingsdatum en een einddatum. Deze einddatum is de dag waarop u uit behandeling bent. Als u na het maken van een afspraak nooit (fysiek) op behandeling bent geweest zal de DBC automatisch een jaar later worden gesloten. Meer informatie over tarieven vindt u op de website en voor meer informatie over DBC's. 2

3 Kosten die niet onder een DBC nota vallen: de kosten en het honorarium voor laboratorium onderzoeken en radiologieverrichtingen op verzoek van de huisarts en/of andere 1e lijns zorgverlener; de kosten van het honorarium ten behoeve van keuringen; de kosten van overige producten zoals verblijf van gezonde zuigelingen enz.; de kosten van een revalidatiebehandeling. 5. Clearing House Apothekers staat op de afrekening, maar deze apotheek ken ik niet? Clearing House Apothekers (CHA) is een organisatie die de administratie voor apotheekhoudenden en zorgverzekeraars verzorgt. Een apotheekhoudende kan een apotheek maar kan ook een apotheekhoudende huisarts zijn. Het is mogelijk dat uw apotheek hun declaratieverwerking door CHA heeft laten afhandelen, want CHA declareert voor 90% van de apotheekhoudenden. Via CHA wordt de nota rechtstreeks aan uw zorgverlener voldaan. U kunt CHA daarom zien als een doorgeef luik en uw zorgverlener blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn declaraties. Voor vragen over de afwijzing van uw nota kunt u zich rechtstreeks tot uw zorgverlener wenden. Voorbeeld van een vordering van een nota ingediend door CHA: Uw zorgverlener heeft onterecht een medicijn gedeclareerd. Uw zorgverlener is aangesloten bij CHA en die heeft de nota van uw zorgverlener bij ons ingediend. Wij hebben een correctie uitgevoerd omdat wij de nota, via Clearing House Apothekers, aan uw zorgverlener hebben voldaan. Deze vordering heeft u dus ontvangen omdat u geen recht had op vergoeding en de nota anders aan de balie bij uw apotheek had moeten betalen. In de correctiebrief worden nota's ten laste van het eigen risico gebracht. Dit betreft het eigen risico van 2008 tot Het is goed mogelijk dat de nota van de apotheker onder het eigen risico valt. 6. Wat is een servicebureau? Een servicebureau is een organisatie die de administratie voor uw zorgverlener afhandelt. De declaratieverwerking wordt via dit servicebureau afgehandeld. Voorbeelden van servicebureaus zijn Famed BV, NMT Fencs, Clearing House Apothekers en Kesteren Medical Factoring BV. Wanneer u een bezoek brengt aan uw tandarts, en deze de declaratieverwerking via Famed BV laat verlopen, dan krijgt u geen nota te zien. Maar het kan voorkomen dat een nota ingediend door het servicebureau ten laste komt van uw verzekering. 7. Is het mogelijk een betalingsregeling te treffen Indien u graag een betalingsregeling wilt treffen om het openstaande bedrag te voldoen, kunt u contact opnemen met onze Debiteurenadministratie of per e- mail aan 3

4 NO-CLAIM Wat is no-claim? De no-claim is tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2008 een wettelijke regeling. De regeling houdt in dat u maximaal 255,- terugkrijgt van uw zorgverzekeraar na afloop van het verzekeringsjaar. U hebt recht op deze teruggave als u geen beroep heeft gedaan op vergoeding van zorgkosten vanuit de Basisverzekering. Ontvangt u wel een vergoeding voor zorgkosten, maar minder dan 255,-, dan krijgt u na afloop van het verzekeringsjaar het verschil betaald. De no-claim regeling is op 1 januari 2008 vervangen door het verplicht eigen risico. 2. Welke kosten hebben geen invloed op uw no-claim? Reguliere huisartsenzorg (onder de no-claim valt wel de zorg die hij voorschrijft, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen); Zorg i.v.m. zwangerschap en bevalling; Zorg voor kinderen onder de 18 jaar; Hulpmiddelen in bruikleen; Zorg vanuit de aanvullende- en tandartsverzekeringen; Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld op borstkanker en baarmoederhalskanker); Een vaccinatie als de griepprik voor risicogroepen. 3. Recht op no-claim vanaf 18 jaar Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen recht op no-claim teruggave, omdat zij geen premie betalen. Dit recht ontstaat per de 1e van de maand na de 18e verjaardag. Indien verzekerden in deze periode 18 zijn geworden, wordt de no-claim na rato berekend. 4. Vrijwillig eigen risico In 2006 en 2007 bestond de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hebt u gekozen voor dit eigen risico dan hebt u premiekorting gekregen. Dit houdt in dat alle zorg eerst ten laste komt van de no-claim (hierbij rekening houdend met de uitsluitingen) en daarna van het vrijwillig eigen risico. 5. Wordt de no-claim in deze correctie meegenomen? Het kan voorkomen dat na 1 april 2008 nog kosten gedeclareerd worden. Bijvoorbeeld door het ziekenhuis, waar in 2007 een behandeling heeft plaatsgevonden. In april 2009 is het bedrag van de no-claim 2007 definitief. 4

5 N0-claim 2006 Meneer X heeft een ontsteking aan zijn oog en gaat naar zijn huisarts. De huisarts verwijst hem vervolgens door naar het ziekenhuis. Overzicht zorgverzekering meneer X 2006 No-claim 255,00 Vrijwillig eigen risico 100,00 Rekenvoorbeeld van de huisarts- en ziekenhuisnota Gedeclareerde kosten huisarts 20,00 Gedeclareerde kosten ziekenhuis 155,00 Huisarts: Ten laste van de no-claim 0,00 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 1 20,00 Ziekenhuisnota Ten laste van de no-claim 155,00 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 2 0,00 Bovenstaande kosten voldoet meneer X 20,00 Vóór behandeling is meneer X zijn no-claim en eigen risico: No-claim 255,00 Meneer X heeft nog geen declaraties ingediend in 2006 die Vrijwillig eigen risico 100,00 ten laste kwamen van zijn no-claim of eigen risico. 1 Het huisartsenbezoek heeft geen invloed op de no-claim Resterende no-claim en eigen risico 2006 van meneer X: No-claim 100,00 Vrijwillig eigen risico 80,00 wel op het vrijwillig eigen risico. Het ziekenhuisbezoek heeft invloed op de no-claim. 2 De nota is volledig voldaan, waardoor het vrijwillig eigen risico niet wordt belast * Het rekenvoorbeeld heeft fictieve bedragen en namen van verzekerden 5

6 EIGEN RISICO 1. Wat betekent het wettelijk (verplichte) eigen risico? Met ingang van 1 januari 2008 is de zorgverzekeringswet gewijzigd. De no-claimregeling is vervangen door een verplicht eigen risico per kalenderjaar. Wanneer u geen aanspraak maakt op uw zorgverzekering, wordt het eigen risico niet in rekening gebracht. Het eigen risico wordt in rekening gebracht voor bijna alle onderdelen van de Basisverzekering. Het verplicht eigen risico wordt voldaan aan uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat bij verzekerden in rekening wordt gebracht, wanneer zij medische kosten maken, verschilt per kalenderjaar: , , ,00 2. Verrekening eigen risico 2008 en 2009 Een deel van de verrekening van het eigen risico over de jaren 2008 en 2009 heeft vertraging opgelopen bij Turien & Co. Assuradeuren. De reden hiervoor is dat declaraties die vóór december 2009 door zorgverleners zijn ingediend, niet direct met het eigen risico konden worden verrekend in het digitale declaratiesysteem voor zorgverleners. Dit kan wel als verzekerden zelf een declaratie indienen. Daarnaast bepaalt het moment van indienen door de zorgverlener wanneer het eigen risico verrekend mag worden. Zij declareren soms later omdat bijvoorbeeld een behandeling nog niet volledig is afgerond. Hierdoor is het mogelijk dat de verrekening van het eigen risico over de jaren 2008 en 2009 nog kan komen. 3. Verrekening eigen risico 2010 Declaraties die zijn ingediend vanaf december 2009 worden wel direct verrekend met het eigen risico. De verrekening van het eigen risico 2010 kan dus over meerdere declaraties verrekend worden. Het is daarom mogelijk dat u de verrekening over 2010 eerder ontvangt dan een eventuele verrekening over 2008 en/of Welke kosten vallen niet onder het eigen risico? Er zijn zorgkosten die in de basisverzekering van het eigen risico zijn vrijgesteld. Hierop wordt zowel het verplichte als vrijwillige het eigen risico niet in rekening gebracht. Het gaat daarbij om de volgende zorgsoorten: Huisartsenzorg: onder het eigen risico valt wel de zorg die hij voorschrijft, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen; Verloskundige zorg en kraamzorg: de vrijstelling geldt alleen voor de behandeling door verloskundige of medisch specialist; Hulpmiddelen in bruikleen; Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 22 jaar 1 ; ; Eigen bijdragen; Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld op borstkanker en baarmoederhalskanker); Een vaccinatie als de griepprik voor risicogroepen. Vanzelfsprekend staan de bepalingen van de eventuele aanvullende verzekering hier los van. 1 Met uitzondering van de chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard en het daarbij behorende röntgenonderzoek en de uitneembare volledige prothetische voorzieningen. 6

7 5. Vrijwillig eigen risico Er bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100,-, 200,-, 300,-, 400,- of 500,-. Deze komt bovenop het verplichte eigen risico. Hebt u gekozen voor het vrijwillig eigen risico dan heeft u, afhankelijk van de hoogte, premiekorting ontvangen. Het vrijwillig eigen risico uit 2006 en 2007 is een uitzondering. Wanneer medische kosten worden gemaakt dan wordt eerst het verplicht eigen risico ingehouden, daarna eventueel voor het gekozen vrijwillige eigen risico. Een uitzondering geldt voor kosten die niet onder het verplichte eigen risico vallen, want deze tellen direct mee met het eventuele vrijwillige eigen risico. Daarnaast blijft een eventuele wettelijke eigen bijdrage ook voor eigen rekening. 6. Eigen risico vanaf 18 jaar Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Deze plicht ontstaat per de 1e van de maand na de 18e verjaardag. Indien verzekerden in deze periode 18 zijn geworden, wordt het verplicht eigen risico na rato berekend. 7. Wat als de zorgverlener de nota indient? Wanneer de nota direct bij de zorgverzekeraar wordt ingediend door uw zorgverlener, wordt geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden daarom bij u in rekening gebracht. Wanneer de zorgverlener de nota later indient, kan het op een later tijdstip het eigen risico of de eigen bijdrage worden verrekend. 7

8 Verplicht en vrijwillig eigen risico 2009 Meneer X breekt tijdens een voetbalwedstrijd zijn enkel. Daarvoor wordt hij in het ziekenhuis behandeld. Overzicht zorgverzekering meneer X 2009 Verplicht eigen risico 155,00 Vrijwillig eigen risico 100,00 Rekenvoorbeeld van de ziekenhuisnota Gedeclareerde kosten ziekenhuis 350,00 Ten laste van het verplicht eigen risico 155,00 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 100,00 Bovenstaande kosten voldoet meneer X 1 255,00 Als uw zorgverlener de nota indient bij de zorgverzekeraar wordt het eigen risico achteraf aan u Kosten door Turien & Co. te voldoen 95,00 doorberekend. Wanneer u zelf de nota indient wordt, het eigen risico direct ingehouden. Vóór de behandeling is meneer X zijn eigen risico 2009: Verplicht eigen risico 155,00 Meneer X heeft nog geen declaraties ingediend in Vrijwillig eigen risico 100, die ten laste kwamen van zijn eigen risico. Resterend eigen risico 2009 van meneer X: Verplicht eigen risico 0,00 In dit voorbeeld is het hele eigen risico voor 2009 Vrijwillig eigen risico 0,00 voldaan. Er komen niet meer kosten ten laste van het eigen risico. * Het rekenvoorbeeld heeft fictieve bedragen en namen van verzekerden 1 8

9 Verplicht en vrijwillig eigen risico 2010 Mevrouw X breekt tijdens een voetbalwedstrijd haar voet. Daarvoor wordt zij met de taxi naar het ziekenhuis vervoerd en vervolgens behandeld. Overzicht zorgverzekering mevrouw X 2010 Verplicht eigen risico 165,00 Vrijwillig eigen risico 100,00 Rekenvoorbeeld van de vervoer- en ziekenhuisnota Gedeclareerde kosten vervoer 175,53 Gedeclareerde kosten ziekenhuis 700,00 Vervoersnota: Ten laste van de wettelijke eigen bijdrage 91,00 Ten laste van het verplicht eigen risico 84,53 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 1 0,00 Ziekenhuisnota Ten laste van de wettelijke eigen bijdrage n.v.t. Ten laste van het verplicht eigen risico 80,47 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 100,00 Bovenstaande kosten voldoet mevrouw X 2 Kosten door Turien & Co. te voldoen 356,00 180,47 1 De nota is volledig voldaan, waardoor het vrijwillig eigen risico niet wordt belast De wettelijke eigen bijdrage voor vervoer is in 2010 gesteld op 91,00. Deze bijdrage staat altijd los van het eigen risico. Als uw zorgverlener de nota indient bij de Vóór de behandeling is mevrouw X haar eigen risico 2010: zorgverzekeraar wordt het eigen risico achteraf aan u doorberekend. Wanneer u zelf de nota indient, wordt het eigen risico direct ingehouden. Verplicht eigen risico 165,00 Mevrouw X heeft nog geen declaraties ingediend in 2010 Vrijwillig eigen risico 100,00 die ten laste kwamen van het eigen risico. 9

10 Resterend eigen risico 2010 van mevrouw X : Verplicht eigen risico 0,00 In dit voorbeeld is het hele eigen risico voor 2010 voldaan. Vrijwillig eigen risico 0,00 Er komen niet meer kosten ten laste van het eigen risico. * Het rekenvoorbeeld heeft fictieve bedragen en namen van verzekerden WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE 1. Wat betekent de wettelijk eigen bijdrage? De wettelijke eigen bijdrage betekent dat bij bepaalde zorgsoorten een deel van de kosten door verzekerden betaald dient te worden. Dit bedrag verschilt per jaar. Soms wordt de eigen bijdrage vergoed vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering. De zorgsoorten waarbij de eigen bijdrage van toepassing is: Eerstelijnspsychologische zorg; Klinische bevalling en kraambed niet medisch noodzakelijk; Kraamzorg; Farmacie; Hulpmiddelen; Zittend ziekenvervoer; Bijzondere tandheelkunde. 10

11 Eigen bijdrage en risico 2008 Mevrouw X heeft een operatie in het ziekenhuis ondergaan en moet met een taxi naar huis worden gebracht. Overzicht zorgverzekering mevrouw X 2008 Verplicht eigen risico 150,00 Rekenvoorbeeld van de taxinota Gedeclareerde kosten vervoer 97,00 Ten laste van de verplichte eigen 86,00 bijdrage 1 Ten laste van het verplichte eigen risico 11,00 Bovenstaande kosten voldoet mevrouw X 1 97,00 Kosten door Turien & Co. te voldoen 0,00 1 De wettelijke eigen bijdrage voor vervoer is in 2008 gesteld op 86,00. Als uw zorgverlener de nota indient bij de zorgverzekeraar wordt het eigen risico achteraf aan u doorberekend. Wanneer u zelf de nota indient, wordt het eigen risico direct ingehouden. Vóór de taxirit is mevrouw X haar eigen risico 2008: Verplicht eigen risico 150,00 Mevrouw X heeft nog geen declaraties ingediend in 2008 die ten laste kwamen van zijn eigen risico. Resterend eigen risico 2008 van mevrouw X: Verplicht eigen risico 139,00 * Het rekenvoorbeeld heeft fictieve bedragen en namen van verzekerden 11

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Eigen risico in de zorg. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Eigen risico in de zorg. rkz.nl Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg rkz.nl Wat is het eigen risico? Elke volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering zorg. Kinderen onder de 18 jaar betalen

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Eigen risico in de zorg

Eigen risico in de zorg Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing? 1234567890-terTER_ Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing?

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? z 1 Belangrijk! Wilt u meer weten over de vergoeding van uw onderzoek of behandeling in

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Komt u binnenkort als patiënt naar Rijnstate? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? eigen risico vergoeding of zelf betalen uitleg over de ziekenhuisnota z 1 Belangrijk!

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl Patiënteninformatie Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of ben u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Controleer

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Eigen risico, zorg in woonland België, E106-formulier Zaaknummer : 2008.01087 1/7 Zittingsdatum : 14-01-2009 Zaak: 2008.01087 (Eigen risico, zorg

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Welkom Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Het verzekeren van zorg kan zoveel simpeler en socialer. Dat vinden wij, intwente. Samen met DSW Zorgverzekeraar bieden we inwoners van Twente een zorgverzekering

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies.

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies. VGZ Goede Keuze Met VGZ Goede Keuze kiest u voor goede zorg en een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kans zijn dat u voor bepaalde zorg verder

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Met de A tot Z Natura Selectief kiest u voor goede zorg én een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kan zijn

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren zittend ziekenvervoer tegemoetkoming in de kosten Wanneer u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist, maakt u wellicht reiskosten

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? PATIËNTENINFORMATIE Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? Bravis ziekenhuis Afdeling 088-70 68 000 www.bravisziekenhuis.nl 2 Patiënteninformatie GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór uw behandeling

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? . Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in intwente Zorgverzekeraar. Als u voor intwente kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Bijsluiter. Databestand Zorgverzekeringswet 2012

Bijsluiter. Databestand Zorgverzekeringswet 2012 Bijsluiter Databestand Zorgverzekeringswet 2012 Auteurs: Dick Johan van der Harst en Paul Merkx Datum: 24-10-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en dataintegriteit 4 3. Verzekerdengegevens

Nadere informatie

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in intwente Zorgverzekeraar. Als u voor intwente kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4 Welkom Inhoudsopgave intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3 Wat biedt intwente? 4 Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht 5 De premies 6 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico

Nadere informatie

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2011 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Aad Ouwendijk Holland = Thuis = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Komt u binnenkort naar HMC of Nebo of bent u al patiënt bij ons? In deze folder vindt u informatie over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Informeer vóór

Nadere informatie

Welkom. bij Stad Holland

Welkom. bij Stad Holland Welkom bij Stad Holland Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Stad Holland Zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat wil zeggen dat wij voor de verkoop van onze producten nauw samenwerken

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis.

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 2016 1 In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. Verplicht eigen risico Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2018 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : No-claimteruggave Zaaknummer : ANO07.098 Zittingsdatum : 16 mei 2007 1/5 Zaak: ANO07.098, No-claimteruggave Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in DSW Zorgverzekeraar. Als u voor DSW kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog heel vanzelfsprekend

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2017 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7.

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7. 100222-BIJ DSW00-2013 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2013 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in DSW Zorgverzekeraar. Als u voor DSW kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog heel vanzelfsprekend

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2016

Medische zorg in Nederland in 2016 Medische zorg in Nederland in 2016 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze folder. Wat staat

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013 Geld.nl Uitslag kennistest zorg 2013 In dit overzicht vind je alle vragen uit de Kennistest Zorg 2013 van Geld.nl en de antwoorden die de deelnemers hierop hebben gegeven. Wil je meer weten? Bekijk dan

Nadere informatie

Vervoer 2013. Wat er geregeld en vergoed wordt

Vervoer 2013. Wat er geregeld en vergoed wordt Vervoer 2013 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Tegemoetkoming in de kosten Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te bezoeken? Uw basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Inhoud 1. Over Aevitae 2. De collectieve zorgverzekering 3. Gezondheid 4. Communicatie

Inhoud 1. Over Aevitae 2. De collectieve zorgverzekering 3. Gezondheid 4. Communicatie Toelichting MKB Zorgpropositie 2018 Inhoud 1. Over Aevitae 2. De collectieve zorgverzekering 3. Gezondheid 4. Communicatie 1. Over Aevitae Aevitae Aevitae BV (hierna: Aevitae) is een volmachtbedrijf voor

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Handleiding Mijn zorgkosten

Handleiding Mijn zorgkosten Handleiding Mijn zorgkosten Inleiding Deze handleiding geeft u een overzicht van de informatie die u terugvindt onder het tabblad Mijn zorgkosten in uw persoonlijke Mijn IAK omgeving: Zorgkosten van Uw

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10 100222-BIJ DSW01-2013 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 5 Uw verzekering in 2013 6 Vergoedingen 7 Het eigen risico 8 Onze website 10 3 DSW goed voor je Solidariteit DSW vaart een eigen koers

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Uw verzekering in 2013

Uw verzekering in 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2013 100222-Bij SH01-2013 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Uw verzekering in 2015

Uw verzekering in 2015 Uw verzekering in 2015 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 3 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 2 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde kostendekkende

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2017

Medische zorg in Nederland in 2017 Medische zorg in Nederland in 2017 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze brochure. Wat

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland

Welkom bij Stad Holland Welkom bij Stad Holland Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Stad Holland Zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat wil zeggen dat wij voor de verkoop van onze producten nauw samenwerken

Nadere informatie

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in:

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: Hier vindt u o.a. de veel gestelde vragen over onze kantoorgegevens, bereikbaarheid, het doorgeven

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

De juiste koers als u zorg nodig hebt

De juiste koers als u zorg nodig hebt De juiste koers als u zorg nodig hebt Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering De juiste koers als u zorg nodig hebt 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 3 Wat verzekeren we?

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Verblijfskosten partner tijdens ziekenhuisopneming in het buitenland Zaaknummer : ANO07.028 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.028,

Nadere informatie

Bang voor hoge zorgkosten?

Bang voor hoge zorgkosten? Stichting Collectieve Verzekeringen OCW Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m 50,- instapkorting* Doe het vooral niet zelf! * 50,- instapkorting per betalende verzekerde. Zie voor de voorwaarden

Nadere informatie

Uw verzekering in 2012

Uw verzekering in 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2012 100222-Bij SH01-2012 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid!"#$%% *+,-./,01230456+47+8+49:5+:; U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u voor de beste zorg kiest. Met een zorgverzekering

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie