WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE"

Transcriptie

1 CORRECTIEBRIEF Waarom heb ik deze brief ontvangen? Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie ontvangen? Wat is een DBC nota? Clearing House Apothekers staat op de afrekening, maar deze apotheek ken ik niet? Wat is een servicebureau? Is het mogelijk een betalingsregeling te treffen... 3 EIGEN RISICO Wat betekent het wettelijk (verplichte) eigen risico? Verrekening eigen risico Welke kosten vallen niet onder het eigen risico? Vrijwillig eigen risico Eigen risico vanaf 18 jaar Wat als de zorgverlener de nota indient?... 5 WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE Wat betekent de wettelijk eigen bijdrage?

2 CORRECTIEBRIEF 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen? De correctiebrief hebt u ontvangen omdat uit onze administratie is gebleken dat er één of meerdere declaraties ten behoeve van uw zorgverzekering niet op de juiste manier zijn verwerkt. Wij hebben de betreffende nota's in onze administratie gecorrigeerd. Uit deze correctie is de correctiebrief gevormd die u heeft ontvangen. In de brief treft u alleen correcties aan die betrekking hebben op uw verrekeningen. Mocht een correctie ontstaan zijn bij een nota ten behoeve van uw zorgverlener, dan verrekenen wij deze rechtstreeks met de zorgverlener. Mocht u specifieke vragen hebben met betrekking tot de correctiebrief dan verzoeken wij u om uw vragen te stellen per welke genoemd is in uw correctiebrief. Voor een spoedige afwikkeling verzoeken wij u het polis- en notanummer in de te vermelden. 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht Er is gebleken dat er nota's ten onrechte zijn ingehouden of onterecht aan u of uw zorgverlener zijn uitgekeerd. Deze nota's hebben wij gecorrigeerd. Deze correcties zijn uitgevoerd conform de polisvoorwaarden. Het is mogelijk dat uit deze correcties een openstaand bedrag komt, dit bedrag zal voldaan moeten worden. Een eerlijke afhandeling van in het verleden foutief afgehandelde zaken is het resultaat van deze correcties. 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie ontvangen? U wilt graag een verduidelijking van de betreffende nota's ontvangen. Helaas kunnen wij u geen kopie van de nota's op het verrekeningsoverzicht sturen. Wanneer op de correctiespecificatie onder de kolom "ingediend door" de zorgverlener wordt gemeld, zijn dit voornamelijk elektronische declaraties. Hiervan hebben wij geen fysieke kopie. Op het verrekeningsoverzicht staan de belangrijkste gegevens van de nota. U kunt deze controleren met behulp van uw originele nota's en/of afrekenspecificaties. Onduidelijkheden van specifieke nota's worden hieronder nader toegelicht. Bent u het niet eens met deze nota's dan raden wij u aan om dit verder te verifiëren bij uw zorgverlener. 4. Wat is een DBC nota? Op het moment dat u een (telefonische) afspraak maakt bij een ziekenhuis, starten zij een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC heeft een openingsdatum en een einddatum. Deze einddatum is de dag waarop u uit behandeling bent. Als u na het maken van een afspraak nooit (fysiek) op behandeling bent geweest zal de DBC automatisch een jaar later worden gesloten. Meer informatie over tarieven vindt u op de website en voor meer informatie over DBC's. Kosten die niet onder een DBC nota vallen: de kosten en het honorarium voor laboratorium onderzoeken en radiologieverrichtingen op verzoek van de huisarts en/of andere 1e lijns zorgverlener; de kosten van het honorarium ten behoeve van keuringen; de kosten van overige producten zoals verblijf van gezonde zuigelingen enz.; de kosten van een revalidatiebehandeling. 2

3 5. Clearing House Apothekers staat op de afrekening, maar deze apotheek ken ik niet? Clearing House Apothekers (CHA) is een organisatie die de administratie voor apotheekhoudenden en zorgverzekeraars verzorgt. Een apotheekhoudende kan een apotheek maar kan ook een apotheekhoudende huisarts zijn. Het is mogelijk dat uw apotheek hun declaratieverwerking door CHA heeft laten afhandelen, want CHA declareert voor 90% van de apotheekhoudenden. Via CHA wordt de nota rechtstreeks aan uw zorgverlener voldaan. U kunt CHA daarom zien als een doorgeef luik en uw zorgverlener blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn declaraties. Voor vragen over de afwijzing van uw nota kunt u zich rechtstreeks tot uw zorgverlener wenden. Voorbeeld van een vordering van een nota ingediend door CHA: Uw zorgverlener heeft onterecht een medicijn gedeclareerd. Uw zorgverlener is aangesloten bij CHA en die heeft de nota van uw zorgverlener bij ons ingediend. Wij hebben een correctie uitgevoerd omdat wij de nota, via Clearing House Apothekers, aan uw zorgverlener hebben voldaan. Deze vordering heeft u dus ontvangen omdat u geen recht had op vergoeding en de nota anders aan de balie bij uw apotheek had moeten betalen. In de correctiebrief worden nota's ten laste van het eigen risico gebracht. Dit betreft het eigen risico van 2008 tot Het is goed mogelijk dat de nota van de apotheker onder het eigen risico valt. 6. Wat is een servicebureau? Een servicebureau is een organisatie die de administratie voor uw zorgverlener afhandelt. De declaratieverwerking wordt via dit servicebureau afgehandeld. Voorbeelden van servicebureaus zijn Famed BV, NMT Fencs, Clearing House Apothekers en Kesteren Medical Factoring BV. Wanneer u een bezoek brengt aan uw tandarts, en deze de declaratieverwerking via Famed BV laat verlopen, dan krijgt u geen nota te zien. Maar het kan voorkomen dat een nota ingediend door het servicebureau ten laste komt van uw verzekering. 7. Is het mogelijk een betalingsregeling te treffen Indien u graag een betalingsregeling wilt treffen om het openstaande bedrag te voldoen, kunt u contact opnemen met onze Debiteurenadministratie of per e- mail aan 3

4 EIGEN RISICO 1. Wat betekent het wettelijk (verplichte) eigen risico? Met ingang van 1 januari 2008 is de zorgverzekeringswet gewijzigd. De no-claimregeling is vervangen door een verplicht eigen risico per kalenderjaar. Wanneer u geen aanspraak maakt op uw zorgverzekering, wordt het eigen risico niet in rekening gebracht. Het eigen risico wordt in rekening gebracht voor bijna alle onderdelen van de Basisverzekering. Het verplicht eigen risico wordt voldaan aan uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat bij verzekerden in rekening wordt gebracht, wanneer zij medische kosten maken, verschilt per kalenderjaar: , , ,00 2. Verrekening eigen risico 2010 Declaraties die zijn ingediend vanaf januari 2010 worden direct verrekend met het eigen risico. De verrekening van het eigen risico 2010 kan dus over meerdere declaraties verrekend worden. 3. Welke kosten vallen niet onder het eigen risico? Er zijn zorgkosten die in de basisverzekering van het eigen risico zijn vrijgesteld. Hierop wordt zowel het verplichte als vrijwillige het eigen risico niet in rekening gebracht. Het gaat daarbij om de volgende zorgsoorten: Huisartsenzorg: onder het eigen risico valt wel de zorg die hij voorschrijft, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen; Verloskundige zorg en kraamzorg: de vrijstelling geldt alleen voor de behandeling door verloskundige of medisch specialist; Hulpmiddelen in bruikleen; Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 22 jaar 1 ; Eigen bijdragen; Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld op borstkanker en baarmoederhalskanker); Een vaccinatie als de griepprik voor risicogroepen. Vanzelfsprekend staan de bepalingen van de eventuele aanvullende verzekering hier los van. 4. Vrijwillig eigen risico Er bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100,-, 200,-, 300,-, 400,- of 500,-. Deze komt bovenop het verplichte eigen risico. Hebt u gekozen voor het vrijwillig eigen risico dan heeft u, afhankelijk van de hoogte, premiekorting ontvangen. Het vrijwillig eigen risico uit 2006 en 2007 is een uitzondering. Wanneer medische kosten worden gemaakt dan wordt eerst het verplicht eigen risico ingehouden, daarna eventueel voor het gekozen vrijwillige eigen risico. Een uitzondering geldt voor kosten die niet onder het verplichte eigen risico vallen, want deze tellen direct mee met het eventuele vrijwillige eigen risico. Daarnaast blijft een eventuele wettelijke eigen bijdrage ook voor eigen rekening. 1 Met uitzondering van de chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard en het daarbij behorende röntgenonderzoek en de uitneembare volledige prothetische voorzieningen. 4

5 5. Eigen risico vanaf 18 jaar Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Deze plicht ontstaat per de 1e van de maand na de 18e verjaardag. Indien verzekerden in deze periode 18 zijn geworden, wordt het verplicht eigen risico na rato berekend. 6. Wat als de zorgverlener de nota indient? Wanneer de nota direct bij de zorgverzekeraar wordt ingediend door uw zorgverlener, wordt geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden daarom bij u in rekening gebracht. Wanneer de zorgverlener de nota later indient, kan het op een later tijdstip het eigen risico of de eigen bijdrage worden verrekend. Verplicht en vrijwillig eigen risico 2010 Mevrouw X breekt tijdens een voetbalwedstrijd haar voet. Daarvoor wordt zij met de taxi naar het ziekenhuis vervoerd en vervolgens behandeld. Overzicht zorgverzekering mevrouw X 2010 Verplicht eigen risico 165,00 Vrijwillig eigen risico 100,00 Rekenvoorbeeld van de vervoer- en ziekenhuisnota Gedeclareerde kosten vervoer 175,53 Gedeclareerde kosten ziekenhuis 700,00 Vervoersnota: Ten laste van de wettelijke eigen bijdrage 91,00 Ten laste van het verplicht eigen risico 84,53 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 1 0,00 Ziekenhuisnota Ten laste van de wettelijke eigen bijdrage n.v.t. Ten laste van het verplicht eigen risico 80,47 Ten laste van het vrijwillig eigen risico 100,00 Bovenstaande kosten voldoet mevrouw X 2 356,00 Kosten door Turien & Co. te voldoen 180,47 1 De nota is volledig voldaan, waardoor het vrijwillig eigen risico niet wordt belast 2 De wettelijke eigen bijdrage voor vervoer is in 2010 gesteld op 91,00. Deze bijdrage staat altijd los van het eigen risico. Als uw zorgverlener de nota indient bij de zorgverzekeraar wordt het eigen risico achteraf aan u 5

6 Vóór de behandeling is mevrouw X haar eigen risico 2010: doorberekend. Wanneer u zelf de nota indient, wordt het eigen risico direct ingehouden. Verplicht eigen risico 165,00 Mevrouw X heeft nog geen declaraties ingediend in 2010 Vrijwillig eigen risico 100,00 die ten laste kwamen van het eigen risico. Resterend eigen risico 2010 van mevrouw X : Verplicht eigen risico 0,00 In dit voorbeeld is het hele eigen risico voor 2010 voldaan. Vrijwillig eigen risico 0,00 Er komen niet meer kosten ten laste van het eigen risico. * Het rekenvoorbeeld heeft fictieve bedragen en namen van verzekerden WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE 1. Wat betekent de wettelijk eigen bijdrage? De wettelijke eigen bijdrage betekent dat bij bepaalde zorgsoorten een deel van de kosten door verzekerden betaald dient te worden. Dit bedrag verschilt per jaar. Soms wordt de eigen bijdrage vergoed vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering. De zorgsoorten waarbij de eigen bijdrage van toepassing is: Eerstelijnspsychologische zorg; Klinische bevalling en kraambed niet medisch noodzakelijk; Kraamzorg; Farmacie; Hulpmiddelen; Zittend ziekenvervoer; Bijzondere tandheelkunde. 6

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015 (model 95050) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2014 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2014 OZF Zorgpolis,

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering restitutiepolis

Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering restitutiepolis Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering restitutiepolis 1 januari 2015 Zorgverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering restitutiepolis Inhoud Inhoud Contact 5 Hoe te handelen 7 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Avéro Achmea Select Zorg Plan Voorwaarden en aanspraken

Avéro Achmea Select Zorg Plan Voorwaarden en aanspraken Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Avéro Achmea Select Zorg Plan Voorwaarden en aanspraken Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015 OZF Zorgpolis,

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2014 100222-Bij SH01-2014 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Ziektekosten basisverzekering

Voorwaarden Ziektekosten basisverzekering Voorwaarden Ziektekosten basisverzekering 1 januari 2014 Ziektekostenverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P.

Nadere informatie

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Uw verzekering in 2016 2 Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Het verzekeren van zorg kan zoveel simpeler en socialer. Dat vinden wij, intwente. Samen met DSW Zorgverzekeraar bieden we nu ook

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering naturapolis en restitutiepolis

Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering naturapolis en restitutiepolis Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering naturapolis en restitutiepolis 1 januari 2015 Zorgverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Zorg basisverzekering naturapolis Leeswijzer Leeswijzer In deze voorwaarden

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd?

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Uw verzekering in 2016

Uw verzekering in 2016 Uw verzekering in 2016 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde kostendekkende premie De keuzes die DSW maakt, staan soms haaks op wat andere zorgverzekeraars doen. Zo zijn wij van mening dat als je op

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Uw verzekering in 2015

Uw verzekering in 2015 Uw verzekering in 2015 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 3 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 2 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde kostendekkende

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWRDEN POLISVOORWRDEN ZorgBeter Polis MODEL Z 03.2.31 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD LGEMEEN rtikel 1 Inleiding 2 rtikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4 Welkom Inhoudsopgave intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3 Wat biedt intwente? 4 Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht 5 De premies 6 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2014

Welkom bij Stad Holland 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2014 100222-Bij SH00-2014 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Uw verzekering in 2013

Uw verzekering in 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2013 100222-Bij SH01-2013 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie