Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is"

Transcriptie

1 Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

2 Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt u bij ONVZ ook in 2008 absoluut vrije keuze van zorgverleners. Bovendien blijven wij u via de ZorgConsulent begeleiden naar kwalitatieve zorg. En uiteraard werken we er hard aan om u voortdurend van de beste service te voorzien. Bijvoorbeeld via MijnONVZ. Met deze digitale service kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week uw verzekeringsgegevens raadplegen. In deze brochure leest u wat u in 2008 nog meer van ONVZ kunt verwachten.

3 Omdat u zelf bepaalt wat voor u de beste zorg is Wijzigingen per 1 januari 2008 Uw gezondheid is uw kostbaarste bezit. Daar past alleen de beste zorg bij. En wat voor u de beste zorg is, dat bepaalt u zelf. Niet voor niets is en blijft keuzevrijheid een belangrijk uitgangspunt bij de Basisverzekering en de aanvullende verzeke ringen van ONVZ. Daarom houdt u bij ONVZ absoluut vrije keuze van zorgverleners. Bovendien kunt u met onze aanvullende verzekeringen zelf bepalen hoe u uw zorgverzekering samenstelt. De keuze is aan u. Vanaf nu kunt u bovendien via MijnONVZ jaarlijks uw keuze in aanvullende verzekeringen wijzigen, mocht u dat wensen. MijnONVZ: simpel en snel uw verzekeringszaken regelen Sinds kort heeft u met MijnONVZ via Internet inzicht in uw verzekeringsgegevens. Zo kunt u onder andere uw persoonlijke gegevens, premies, polisgegevens en de status van uw declaraties bekijken. En waar nodig kunt u uw gegevens wijzigen. Om onze service nog beter op uw behoefte af te stemmen, hebben wij MijnONVZ uitgebreid. Zo kunt u nu via een speciaal keuzemenu aangeven of u uitkeringsberichten over ingediende declaraties alleen digitaal of ook op papier wenst te ontvangen. Wanneer u kiest voor alleen digitale informatie scheelt u dat uiteraard een boel administratie. Bovendien heeft u met MijnONVZ in één oogopslag al uw gegevens overzichtelijk op een rij. Heeft u zich nog niet aangemeld voor MijnONVZ? Of heeft u uw MijnONVZ account nog niet geactiveerd? Ga dan naar en klik op inloggen. Hier ziet u precies welke stappen u moet volgen om uw account aan te vragen of te activeren. ZorgConsulent blijft gratis In 2006 introduceerden wij de ONVZ ZorgConsulent die u persoonlijk begeleidt naar kwalitatieve zorg. Uit recent onderzoek blijkt dat de dienstverlening van de ZorgConsulent erg wordt gewaardeerd: ruim de helft van onze verzekerden vindt de ZorgConsulent een waardevolle uitbreiding van onze dienstverlening. Reden voor ONVZ om u de ZorgConsulent ook in 2008 gratis aan te bieden. Meer informatie over de ZorgConsulent vindt u op Zorgen voor de gezondheid van mensen is al decennia de belangrijkste motivatie van iedereen die bij ONVZ werkt. ONVZ wil haar klanten zo goed mogelijk begeleiden in de gezondheidszorg. Omdat ONVZ geen winstoogmerk heeft, streven wij ernaar om op lange termijn kwaliteit en keuzevrijheid in producten, service en zorg voor onze klanten te waarborgen tegen een betaalbare premie. Solidariteit van verzekerden die geen zorg gebruiken, met verzekerden die wel zorg gebruiken staat hierbij centraal. Om te voorkomen dat de premie in de toekomst voor alle verzekerden onevenredig stijgt, is ONVZ genoodzaakt om een aantal wijzigingen in de aanvullende verzekeringen door te voeren. Ontwikkeling kosten gezondheidszorg Zoals u via diverse media heeft kunnen vernemen, blijven de kosten van de gezondheidszorg verder stijgen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de toenemende zorgconsumptie (o.a. medicijnen), de vergrijzing en technologische ontwikkelingen. De overheid probeert de kostenstijging in de Basisverzekering te beperken door consumenten bewuster te maken van de kosten van zorg. Daarom introduceert de overheid in de Basisverzekering per 1 januari 2008 een verplicht eigen risico van 1 150,- per volwassene per jaar. Hiermee komt de noclaim per volwassen verzekerde te vervallen. Kostenstijging aanvullende zorgverzekeringen ONVZ Door de toenemende zorgconsumptie zijn de kosten van de aanvullende zorgverzekeringen van ONVZ eveneens sterk gestegen. Hierdoor is ONVZ genoodzaakt de premies voor haar aanvullende verzekeringen per 1 januari 2008 te verhogen. Om deze premieverhoging te beperken, heeft ONVZ de dekking van haar aanvullende verzekeringen op een aantal onderdelen gewijzigd. Voor de premies van de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen per 1 januari 2008, verwijzen wij u naar het bijgevoegde premieoverzicht of naar MijnONVZ. Nieuw: Vrije Keuze Superfit Om in te spelen op de toenemende behoefte aan gemak en zekerheid, introduceert ONVZ een nieuwe aanvullende zorgverzekering: Vrije Keuze Superfit. Uitgangspunt van Vrije Keuze Superfit is gemak én zekerheid: alles is opgenomen in één zeer uitgebreid pakket. Dus geen aparte tandarts verzekering of aanvullende verzekering voor luxe ziekenhuiszorg. U kiest voor één aanvullende zorgverzekering waarbij nagenoeg alle medisch noodzakelijke kosten verzekerd zijn. Verderop in deze brochure en op vindt u meer informatie over Vrije Keuze Superfit.

4 Wijzigingen in de Basisverzekering De overheid heeft enkele zaken in de dekking van de Basisverzekering gewijzigd. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Invoering verplicht eigen risico Per 1 januari 2008 wordt een verplicht eigen risico van 1 150,- per volwassene per jaar ingevoerd. Dit eigen risico komt in de plaats van de no-claimkorting. De zorg die nu buiten de no-claim valt, valt ook niet onder het verplichte eigen risico. Dit betreft: huisarts; verloskundige zorg; kraamzorg; jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot en met 21 jaar. Anticonceptiva en kraamzorg Per 1 januari 2008 wordt de anticonceptiepil, ook voor verzekerden vanaf 21 jaar, vergoed vanuit de Basisverzekering. De kosten hiervan vallen onder het verplichte eigen risico. Ook wordt het aantal uren kraamzorg uitgebreid. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de dekking. Tandheelkundige hulp tot en met 21 jaar Per 1 januari 2008 maken verzekerden tot en met 21 jaar aanspraak op tandheelkundige hulp. Voorheen gold dit voor verzekerden tot en met 18 jaar. Daarnaast kunt u zoals al mogelijk was, uw verplichte eigen risico van 1 150,- per volwassen verzekerde per jaar verhogen met een vrijwillig eigen risico, variërend van 1 100,- tot maximaal 1 500,-. Overheveling van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg De overheid heeft besloten om per 1 januari 2008 het geneeskundige deel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) over te hevelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het betreft alle geestelijke gezondheidszorg, behalve de zorg voor mensen die langer dan één jaar in een ggz-instelling verblijven. Wat betekent dit voor u? Vanaf 1 januari 2008 valt de ggz onder de Basisverzekering en worden de eerste 8 zittingen voor eerstelijns psychologie onder de Basisverzekering vergoed. Als u gebruik maakt van de ggz, kunt u uiteraard nog steeds bij dezelfde zorgverlener terecht en ontvangt u nog steeds dezelfde zorg. Nota s voor de ggz worden vanaf 1 januari 2008 via ONVZ afgehandeld. De exacte omschrijving van de dekking van de ggz vindt u in uw polisvoorwaarden.

5 Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen per 1 januari 2008 Ook in de dekking van de aanvullende verzekeringen van ONVZ zijn per 1 januari 2008 enkele wijzigingen aangebracht. In onderstaand overzicht hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Wijzigingen geldend voor alle aanvullende verzekeringen: Acnébehandeling Volledige vergoeding voor verzekerden tot 21 jaar, na voorafgaande toestemming van ONVZ. Alternatieve geneeswijzen De vergoeding van acupunctuur en haptotherapie vindt per 1 januari 2008 plaats volgens de voorwaarden van alternatieve geneeswijzen. Buitenland (voorziene behandelingen) Behandeling in ziekenhuizen binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens worden volledig vergoed indien er sprake is van voorziene reguliere ziekenhuiszorg. Elektrische epilatie en laserbehandeling Bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift van een arts en na toestemming maximaal ,- per verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering. Bij ONVZ Vrije Keuze Topfit bedraagt dit maximum ,-. Farmaceutische hulp (o.a. medicijnen) Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen worden vanaf 1 januari 2008 vergoed onder de dekking van alternatieve geneeswijzen. Voor de vergoeding van alternatieve geneesmiddelen verwijzen wij u naar de toelichting per product. Hulpmiddelen Vergoed wordt de eigen bijdrage tot maximaal 1 250,- per verzekerde per kalenderjaar (inclusief pruiken). Dit maximum is bij Vrije Keuze Optifit 1 500,- en bij Vrije Keuze Topfit ,- per verzekerde per kalenderjaar. Wijzigingen geldend per product: ONVZ Vrije Keuze Extrafit Alternatieve geneeswijzen Consulten/behandelingen door een alternatief arts tot maximaal 1 27,- per behandeling per dag tot maximaal 20 behandelingen per jaar. Alternatieve geneesmiddelen worden niet vergoed. ONVZ Vrije Keuze Benfit Alternatieve geneeswijzen Consulten/behandelingen door een alternatief arts tot maximaal 1 27,- per behandeling per dag tot maximaal 20 behandelingen per jaar. Alternatieve geneesmiddelen worden niet vergoed. Paramedische zorg De kosten van orthoptie, chiropractie en osteopathie tot een gezamenlijk maximum van 1 500,- per verzekerde per kalenderjaar. ONVZ Vrije Keuze Optifit Alternatieve geneeswijzen Alternatief arts Consulten/behandelingen door een alternatief arts tot maximaal 1 85,- per dag met een maximum van 1 consult/behandeling per dag tot maximaal 1 750,- per verzekerde per kalenderjaar. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen De kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen tot maximaal 1 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Deze middelen worden vergoed indien voorgeschreven door een arts, voorkomend op de Z-index Taxe en geleverd door een apotheek. Brillenglazen en contactlenzen De kosten van (versterkende) brillenglazen en contactlenzen tot maximaal 1 150,- per verzekerde per kalenderjaar. Psychotherapie De eigen bijdrage psychotherapie wordt niet meer vergoed.

6 Fysio-/oefentherapie, manuele therapie De kosten van fysio-/oefentherapie en manuele therapie in aanvulling op de Basisverzekering tot maximaal 20 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar. Vanaf de 21ste behandeling wordt 50% van de kosten per behandeling vergoed. Paramedische zorg De kosten van orthoptie, chiropractie, osteopathie en de sportarts tot een gezamenlijk maximum van 1 750,- per verzekerde per kalenderjaar. Plastische chirurgie De kosten van het corrigeren van de afwijking van de oorstand voor kinderen tot 16 jaar. Indien sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis de kosten van ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses. Psychologische zorg De kosten voor psychologische zorg aanvullend op de Basisverzekering tot maximaal 1 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Geen vergoeding van de eigen bijdrage voor psychologische zorg bij de Basisverzekering. Ziekenvervoer De kosten van ziekenvervoer worden alleen nog vergoed indien de behandeling vergoed wordt op Basisverzekering. ONVZ Vrije Keuze Topfit Algemeen Het begrip kosten die naar maatschappelijke maatstaven als excessief worden aangemerkt is vervangen door het begrip medische noodzaak. Alternatieve geneeswijzen Alternatief arts Consulten/behandelingen door een alternatief arts tot maximaal 1 85,- per dag met een maximum van 1 consult/behandeling per dag tot maximaal ,- per verzekerde per kalenderjaar. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen De kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen tot maximaal 1 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Deze middelen worden vergoed indien voorgeschreven door een arts/behandelaar, voorkomend op de Z-index Taxe en geleverd door een apotheek. Brillenglazen en contactlenzen De kosten van (versterkende) brillenglazen en contactlenzen tot maximaal 1 300,- per verzekerde per kalenderjaar. Orthodontie Volledige vergoeding van de kosten van orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar. Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt een vergoeding van maximaal 1 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Paramedische zorg De kosten van orthoptie, chiropractie, osteopathie en de sportarts tot een gezamenlijk maximum van ,- per verzekerde per kalenderjaar. Plastische chirurgie De kosten van het corrigeren van de afwijking van de oorstand voor kinderen tot 16 jaar. Indien sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis de kosten van ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses. Preventieve geneeskunde De kosten van preventieve geneeskunde tot maximaal 1 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Psychologische zorg De kosten voor psychologische zorg aanvullend op de Basisverzekering tot maximaal ,- per verzekerde per kalenderjaar. Geen vergoeding van de eigen bijdrage voor psychologische zorg bij de Basisverzekering. Alternatief behandelaar Consult of behandeling door een alternatief behandelaar indien voorkomend op de Lijst erkende beroepsverenigingen van ONVZ tot maximaal 1 65,- per dag tot maximaal 1 500,- per verzekerde per kalenderjaar.

7 Ziekenvervoer De kosten van ziekenvervoer worden alleen vergoed indien de behandeling vergoed wordt op de Basisverzekering. De vergoeding voor eigen vervoer is gemaximeerd tot 1 0,25 per kilometer. Overige kosten De kosten van sportmedisch advies, kuurreizen en vervoerskosten bij bezoek van een gezinslid worden per 1 januari 2008 niet langer vergoed onder Vrije Keuze Topfit. ZorgConsulent In 2008 worden er geen Leefstijlevenementen meer georganiseerd door de ZorgConsulent. ONVZ Tandfit De dekking van ONVZ Tandfit is per 1 januari 2008 als volgt gewijzigd Tandfit A: 75% tot maximaal 1 250,- per verzekerde per kalenderjaar (ongewijzigd) Tandfit B: 75% tot maximaal 1 750,- per verzekerde per kalenderjaar (was 100% tot 1 500,-) Tandfit C: 75% tot maximaal ,- per verzekerde per kalenderjaar (was 100% tot max ,-) Tandfit D: 100% tot maximaal ,- per verzekerde per kalenderjaar. De module Tandfit D kan alleen in combinatie met Vrije Keuze Topfit worden afgesloten. Los Privé Zorgpakket of losse Tandfit Per 1 januari 2008 is het niet meer mogelijk een Privé Zorgpakket of Tandfit te sluiten zonder een aanvullende verzekering (Extrafit, Benfit, Optifit of Topfit). Losse aanvullende zorgverzekering Per 1 januari 2008 wordt de premietoeslag voor een losse Extrafit, Benfit, Optifit of Topfit (zonder Basisverzekering) gewijzigd. Voor meer informatie kunt u de bijgevoegde premietabel raadplegen. ONVZ Zorg Assistance: voor (on)voorziene hulp in het buitenland Vanaf 1 januari 2008 kunt u bij (on)voorziene hulp in het buitenland gebruik maken van de dienstverlening van ONVZ Zorg Assistance. Via ONVZ Zorg Assistance kunt u begeleiding krijgen naar kwalitatieve ziekenhuiszorg bij (on)voorziene behandelingen in het buitenland. Uiteraard kunt u tot 1 januari 2008 bij hulp in het buitenland gewoon gebruik maken van de ONVZ Alarmcentrale. Polisvoorwaarden 2008 op en MijnONVZ Naast de genoemde wijzigingen in de dekking, is er een aantal redactionele wijzigingen in de polisvoorwaarden doorgevoerd. U kunt de nieuwe polisvoorwaarden raadplegen of downloaden via of via MijnONVZ. In januari 2008 krijgt u van ons een nieuw boekje toegestuurd met de gewijzigde polisvoorwaarden. Heeft u nu ONVZ Vrije Keuze Topfit in combinatie met Tandfit C? Dan wordt dit per 1 januari 2008 automatisch gewijzigd in de Tandfit D. Uw dekking blijft ongewijzigd ten opzichte van Heeft u nu ONVZ Vrije Keuze Extrafit, Benfit of Optifit in combinatie met ONVZ Tandfit C, dan wijzigt de dekking in 75% tot maximaal ,-. Voor verzekerden van 18 tot en met 21 jaar is een nieuwe leeftijdscategorie voor de premie van Tandfit geïntroduceerd. De leeftijdsgrens voor tandheelkundige zorg in de Basisverzekering is weliswaar verhoogd naar 21 jaar, maar bijvoorbeeld kronen en bruggen worden niet vergoed onder de Basisverzekering. De Tandfit verzekeringen bieden hiervoor wel dekking.

8 Nieuw per 1 januari 2008: ONVZ Vrije Keuze Superfit Nieuw topproduct: ONVZ Vrije Keuze Superfit Per 1 januari 2008 introduceert ONVZ een nieuwe zeer uitgebreide aanvullende verzekering: Vrije Keuze Superfit. De dekking van Vrije Keuze Superfit omvat onder andere: Volledige vergoeding van orthodontie, fysiotherapie en geneesmiddelen. Zeer ruime vergoeding voor brillenglazen en contactlenzen, psychologische hulp en alternatieve geneeswijzen. Gegarandeerde eenpersoonskamer bij een geplande ziekenhuisopname in geselecteerde ziekenhuizen. Tandheelkundige hulp: volledige vergoeding tot maximaal ,- per verzekerde per kalenderjaar. Ongevallendekking van maximaal ,- bij invaliditeit en ,- bij overlijden. Alles is gedekt in één pakket: wel zo gemakkelijk! Zowel bestaande als nieuwe verzekerden kunnen ONVZ Vrije Keuze Superfit alleen na acceptatie door ONVZ op grond van medische vragen afsluiten. Wilt u meer weten over de nieuwe ONVZ Vrije Keuze Superfit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of kijk op

9 Uw verzekering aanpassen Wat u verder nog moet weten Wijzigingen in uw verzekering: simpel en snel via MijnONVZ Wilt u wijzigingen aanbrengen in de dekking van uw Basisverzekering en/of aanvullende verzekering(en)? Dan kunt u dat simpel en snel doen via MijnONVZ. U kunt uw dekking in een aantal gevallen uitbreiden zonder medische vragen te beantwoorden. Bij uitbreiding naar Vrije Keuze Optifit, Topfit of Superfit en in bepaalde gevallen bij Tandfit en het Privé Zorgpakket, dient u medische vragen te beantwoorden. Als u collectief verzekerd bent bij ONVZ, dan kunnen er afwijkende condities voor u gelden. Uw dekking beperken kan altijd zonder medische vragen te beantwoorden. U kunt uw wijzigingen op verschillende manieren aan ons doorgeven. Zo kunt u uw wijzigingen via MijnONVZ rechtstreeks invoeren in het ONVZ administratiesysteem. Ook is het mogelijk om het bijgevoegde wijzigingsformulier naar uw verzekeringsadviseur of naar ONVZ te sturen. Wanneer u een andere aanvullende verzekering kiest, adviseren wij u dit in overleg met uw verzekeringsadviseur te doen. Hij of zij kan u persoonlijk en op maat adviseren. Uw gezinsleden meeverzekeren? Ook dat kan via MijnONVZ Zijn uw partner en/of kind(eren) nog niet bij ONVZ verzekerd? Dan kunt u hen alsnog aanmelden via MijnONVZ. Kinderen kunt u bij ONVZ voor bepaalde aanvullende verzekeringen gratis of tegen een extra lage premie meeverzekeren. Of u hiervoor medische vragen moet beantwoorden is afhankelijk van het gekozen pakket. Mee te verzekeren gezinsleden kunt u eenvoudig aanmelden via MijnONVZ. Ook kunt u natuurlijk het aanvraagformulier invullen en opsturen naar uw verzekerings adviseur of naar ONVZ. Let op: u kunt uw eventuele gezinsleden tot uiterlijk 1 februari 2008 aanmelden voor een nieuwe verzekering. De oude verzekering dient dan wel vóór 31 december 2007 te zijn opgezegd. Nieuw polis- en premieblad Begin januari 2008 ontvangt u, samen met het polisvoorwaardenboekje 2008, een nieuw polis- en premieblad 2008 van ons. Vanaf begin november kunt u op MijnONVZ alle gegevens voor 2008, zoals de premies en voorwaarden voor u en uw gezinsleden, bekijken. Premiebetaling In december 2007 wordt op basis van het bijgevoegde premieoverzicht de premie bij u in rekening gebracht. Mocht u voor een andere aanvullende verzekering kiezen of wijzigt u uw eigen risico op de Basisverzekering, dan vindt er een verrekening van de premie plaats. Indiening van nota s over 2007 en no-claimkorting Nota s voor behandelingen die u tot en met 31 december 2007 heeft ondergaan, kunt u op de gebruikelijke wijze indienen bij ONVZ. Om de afwikkeling van uw no-claimkorting over 2007 correct te laten verlopen, adviseren wij u declaraties uiterlijk medio maart 2008 bij ons in te dienen. Nieuwe verzekeringspas In februari 2008 ontvangt u een nieuwe verzekeringspas van ons. Tot die tijd kunt u, als u bij ONVZ verzekerd blijft, gewoon uw huidige verzekeringspas (Medical Insurance Card) blijven gebruiken.

10 Meer informatie Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of ga naar MijnONVZ. Uiteraard kunt u ook terecht op Daar vindt u bij Consumenten onder Veelgestelde vragen een antwoord op de meest voorkomende vragen over de wijzigingen per 1 januari U kunt natuurlijk ook bellen met ons Informatiecentrum via ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66, Postbus GD Houten Telefoon Internet Risicodraagster voor de zorgverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

11 ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66, Postbus GD Houten Telefoon Internet O-PA-1107/ONV Verzeker je kostbaarste bezit bij ONVZ Zorgverzekeraar

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2012. Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering

OHRA Zorgverzekering 2012. Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering Zorgverzekering 2012 Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 7 Comfort Verpleging

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso Ook als u het financieel wat minder heeft Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso AV Frieso in Smallingerland De gemeente Smallingerland heeft de AV Frieso in 2014 extra

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Leven verdient zorg, aandacht en bescherming

Leven verdient zorg, aandacht en bescherming Informatie over de Principe Polis en aanvullende polissen: Small, Medium, Large en Extra Large Veranderingen en vergoedingen in 2013 Leven verdient zorg, aandacht en bescherming Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen

Ziektekostenverzekeringen Ziektekostenverzekeringen 2 3 De verplichte basisverzekering Aanvullende verzekeringen Met de Ziektekostenverzekering van Fortis ASR verzekert u zich voor de meest voorkomende medische kosten. U kunt hierbij

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Met h dig goed g o zicht. Agis helpt u met zorg

Met h dig goed g o zicht. Agis helpt u met zorg Met h dig goed g o zicht Agis helpt u met zorg Ook in 2013 helpt Agis u met zorg Uw gezondheid is belangrijk. Natuurlijk wilt u zeker weten dat alles rond uw zorgverzekering goed geregeld is. En als u

Nadere informatie

Zorgverzekering AZG. Speciaal voor u samengesteld: Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende Verzekeringen Module B en C

Zorgverzekering AZG. Speciaal voor u samengesteld: Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende Verzekeringen Module B en C U n i vé Zorg v e r z e k e r i n g 2 0 1 1 Zorgverzekering AZG Speciaal voor u samengesteld: Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende Verzekeringen Module B en C Deze brochure is goedgekeurd door Stichting

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie