FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER"

Transcriptie

1 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015

2 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen, allesinéén pakketten, aanvullende verzekeringen en aanvullende tandverzekeringen van het Zorgcollectief voor FNVleden bij Menzis. Per zorgvorm zijn de prestaties genoemd waarop je aanspraak kunt maken. De verzekeringsvoorwaarden kun je vinden op menzis.nl/voorwaarden of opvragen bij de FNV/Menzis Klantenservice op Let op: Het overzicht geeft een globale omschrijving van de vergoedingen waarop je aanspraak kunt maken. In de verzekeringsvoorwaarden kunnen bij de verschillende zorgvormen voorwaarden zijn opgenomen. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kun je denken aan een verwijzing van bijvoorbeeld je huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat je zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat je voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Deze voorwaarden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar kun je vinden in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximum aantal behandelingen. Lees voor volledige informatie over de beperkingen de verzekeringsvoorwaarden. Deze Vergoedingenwijzer is alleen bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Aan de Vergoedingenwijzer kun je geen rechten ontlenen. Let op: De hierna genoemde prestaties of vergoedingen gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hieronder niet zijn vermeld. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden. Deze kun je vinden op menzis.nl/voorwaarden of opvragen bij de FNV/Menzis Klantenservice op VERPLICHT EIGEN RISICO Iedereen van 18 jaar of ouder heeft voor de Basisverzekering een verplicht eigen risico. De overheid heeft dit bedrag voor 2015 vastgesteld op 375. Je betaalt de eerste 375 aan zorgkosten dus zelf. Gebruik je geen zorg? Dan betaal je ook geen eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor: huisartsconsult hulpmiddelen in bruikleen verloskundige prenatale diagnostiek nacontroles na orgaandonatie, vervoer van de donor wijkverpleegkundige gezondheidsprogramma s Stoppen met Roken en kraamzorg Beter Eten Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering. Zij hebben ook geen eigen risico. INHOUDSOPGAVE 1. VERGOEDINGEN BASISVERZEKERINGEN 4 2. VERGOEDINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 6 3. VERGOEDINGEN ALLESINÉÉNPAKKETTEN 8 4. VERGOEDINGEN AANVULLENDE TANDVERZEKERINGEN 9

3 1. VERGOEDINGEN BASISVERZEKERINGEN BASISVERZEKERINGEN BUDGETBEWUST ZORGVERZORGD ZORGZÓ Audiologische hulp Bevalling en kraamzorg Kraamzorg Verloskamer Verloskundige zorg Buitenland Nietspoedeisende zorg en geneesmiddelen Spoedeisende zorg en geneesmiddelen Dieetadvisering Dieetpreparaat Erfelijkheidsonderzoek Ergotherapie Fysiotherapie, oefentherapie, bekkenfysiotherapie Tot 18 jaar zonder chronische indicatie Vanaf 18 jaar met chronische indicatie Tot 18 jaar met chronische Indicatie Bekkenfysiotherapie (vanaf 18 jaar) Geestelijke gezondheidszorg Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ met opname Specialistische GGZ zonder opname Geneesmiddelen Huisartsenzorg Maximaal 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,15 per uur voor kraamzorg thuis en 16,50 voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medische noodzaak). Wanneer het van de instelling meer dan 117,50 per dag bedraagt, dan komen de meerkosten voor uw rekening. (er geldt een eigen bijdrage) 3 behandeluren, polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten 10 uur 9 behandelingen (te verlengen met 9 behandelingen bij ontoereikend resultaat) 21e en volgende behandeling Maximaal 9 behandelingen, gedurende maximaal 365 dagen (te verlengen tot 1095 dagen, na toestemming), voor zover opgenomen in (voor bepaalde geneesmiddelen Maximaal 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,15 per uur voor kraamzorg thuis en 16,50 voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medische noodzaak). Wanneer het van de instelling meer dan 117,50 per dag bedraagt, dan komen de meerkosten voor uw rekening. (er geldt een eigen bijdrage) 3 behandeluren, polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten 10 uur 9 behandelingen (te verlengen met 9 behandelingen bij ontoereikend resultaat) 21e en volgende behandeling Maximaal 9 behandelingen, gedurende maximaal 365 dagen (te verlengen tot 1095 dagen, na toestemming), voor zover opgenomen in (voor bepaalde geneesmiddelen Maximaal 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,15 per uur voor kraamzorg thuis en 16,50 voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medische noodzaak). Wanneer het van de instelling meer dan 117,50 per dag bedraagt, dan komen de meerkosten voor uw rekening. (er geldt een eigen bijdrage) 3 behandeluren, polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten 10 uur 9 behandelingen (te verlengen met 9 behandelingen bij ontoereikend resultaat) 21e en volgende behandeling Maximaal 9 behandelingen, gedurende maximaal 365 dagen (te verlengen tot 1095 dagen, na toestemming), voor zover opgenomen in (voor bepaalde geneesmiddelen > 4

4 > BASISVERZEKERINGEN BUDGETBEWUST ZORGVERZORGD ZORGZÓ Hulpmiddelen en verbandmiddelen Invitrofertilisatie (ivf) tot 43 jaar Logopedie Mechanische beademing Medisch specialistische zorg Nietklinische dialyse (nierdialyse) Oncologische hulp voor kinderen Plastische chirurgie of reconstructieve chirurgie Pruiken Revalidatie Second Opinion Softbrace of spalk Stoppen met Rokenprogramma Transplantatie (orgaan of weefsel) Trombosedienst UVBlichttherapie Verblijf (in ziekenhuis of instelling) Verpleging en verzorging (wijkverpleegkundige zorg en medisch specialistische verpleging thuis) Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiva) Ziekenvervoer Vervoer per ambulance Zittend ziekenvervoer (bij nierdialyse, oncologische behandeling met chemotherapie of radiotherapie, als u zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen, als u zich door uw beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kunt verplaatsen, en in bijzondere gevallen.) Zintuiglijk gehandicaptenzorg, voor zover opgenomen in (voor bepaalde hulpmiddelen, met zorgkeuzebeperking op een aantal hulpmiddelen, beperkt, met zorgkeuzebeperking op een aantal behandelingen, er gelden meerdere uitsluitingen (er geldt een maximale vergoeding), indien voor langdurig gebruik, eenmaal per kalenderjaar (tot 21jaar), maximaal 200 kilometer enkele reis, maximaal 200 kilometer enkele reis (er geldt een eigen bijdrage van 97). Voor eigen vervoer geldt ook nog een maximale vergoeding van 0,31 per kilometer, voor zover opgenomen in (voor bepaalde hulpmiddelen, beperkt, er gelden meerdere uitsluitingen (er geldt een maximale vergoeding), indien voor langdurig gebruik, eenmaal per kalenderjaar (tot 21jaar), maximaal 200 kilometer enkele reis, maximaal 200 kilometer enkele reis (er geldt een eigen bijdrage van 97). Voor eigen vervoer geldt ook nog een maximale vergoeding van 0,31 per kilometer, voor zover opgenomen in (voor bepaalde hulpmiddelen, beperkt, er gelden meerdere uitsluitingen (er geldt een maximale vergoeding), indien voor langdurig gebruik, eenmaal per kalenderjaar (tot 21jaar), maximaal 200 kilometer enkele reis, maximaal 200 kilometer enkele reis (er geldt een eigen bijdrage van 97). Voor eigen vervoer geldt ook nog een maximale vergoeding van 0,31 per kilometer 5

5 2. VERGOEDINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN FNV ZORG 1 FNV ZORG 2 FNV ZORG 3 FNV ZORG 4 Acnebehandeling Alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen Besnijdenis (circumcisie) Bevalling en kraamzorg Borstvoeding Kraampakket Kraamzorg Kraamzorg na adoptie Kraamzorg na opname Meerlinguitkering Verloskamer Brillen en contactlenzen Buitenland Preventie Spoedeisende zorg en geneesmiddelen Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden Camouflagemiddelen en therapie Cursussen (EHBO, Reanimatie/AED en gezondheidscursussen) Diabetes Zelfcontrole Startpakket Teststrips en lancetten Dieetadvisering Dieetpreparaat Epilatie Ergotherapie Fysiotherapie, oefentherapie, Geneesmiddelen Griepvaccinatie Herstel en Balans Herstellingsoord en zorghotel Hospice Kinderopvang bij ziekenhuisopname Leefstijladvies Mantelzorg Mantelzorgcursussen (in aanvulling op 9 behandelingen 80% tot per 2 kalenderjaren (ooglaserbehandeling en lensimplantaten vervallen) (in aanvulling op 2 uur 80% tot 0 (gehele 40 behandelingen (manueel 9, per indicatie) Eigen bijdrage 40 per dag tot per dag tot per dag max 3 maanden 80% tot per 2 kalenderjaren (ooglaserbehandeling en lensimplantaten vervallen) (in aanvulling op eenmalig 200 stuks 4 uur 80% tot (gehele 5 uur 40 behandelingen (manueel 9, per indicatie) Eigen bijdrage per dag tot per dag tot per dag max 3 maanden 80% tot per 2 kalenderjaren (ooglaserbehandeling en lensimplantaten vervallen) (in aanvulling op 0 eenmalig 200 stuks 4 uur 80% tot (gehele 5 uur, na de 40e behandeling is toestemming van Menzis nodig (manueel 9, per indicatie) Eigen bijdrage per dag tot per dag tot per dag max 3 maanden > 6

6 > FNV ZORG 1 FNV ZORG 2 FNV ZORG 3 FNV ZORG 4 AANVULLENDE VERZEKERINGEN Mantelzorgersarrangement Mantelzorgmakelaar Mantelzorg vervanging Overgangsconsulent Patiëntenverenigingen Cursus Lidmaatschap Therapie Plaswekker Pruiken en alternatieven Reiskosten ziekenbezoek Softbrace of spalk Sport Medisch Advies Sterilisatie Man Vrouw Steunpessarium Stottertherapie Vaat en/of pigmentbehandeling Verblijfskosten logeerof gasthuis bezoekend gezinslid Verblijfskosten logeerof gasthuis patiënt Voetzorg (orthopedische steun zolen, pedicure, podologie en podotherapie) Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiva) 6 dagen 350 per 2 kalenderjaar 15 dagen (gehele eenmalig 0,25 per km tot maximaal, eerste 500 km voor eigen rekening dagen 350 per 2 kalenderjaar 15 dagen (gehele eenmalig 0,25 per km tot maximaal, eerste 500 km voor eigen rekening dagen 350 per 2 kalenderjaar 15 dagen (gehele eenmalig 0 0,25 per km tot maximaal, eerste 500 km voor eigen rekening

7 3. VERGOEDINGEN ALLESINÉÉNPAKKETTEN ALLESINÉÉNPAKKETTEN FNV BUDGETZORG BUDGETBEWUST AANVULLEND FNV PRIMAZORG BUDGETBEWUST EXTRA AANVULLEND Acnebehandeling Alternatieve behandelwijzen en genees middelen Brillen en contactlenzen Buitenland Preventie Spoedeisende zorg en geneesmiddelen Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden Camouflagemiddelen en therapie Cursussen (EHBO, Reanimatie/AED en gezondheidscursussen) Dieetadvisering Epilatie Fysiotherapie, oefentherapie Leefstijladvies Softbrace of spalk Sport Medisch Advies Stottertherapie Tandheelkundige zorg Voetzorg (orthopedische steunzolen, pedicure, podologie en podotherapie) Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiva) (in aanvulling op 12 behandelingen Consulten (maximaal 3), tandsteen verwijderen (maximaal 3), verdoving (maximaal 3), vullingen (maximaal 3). Je krijgt 80% vergoed van het dat hoort bij de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde codes (voor consulten geldt ) (in aanvulling op 9 behandelingen 80% tot (voor controles, vullingen, rontgenfoto s, wortelkanaalbehandeling, verdoving, chirurgische hulp en tandsteenverwijderen) 80% tot per 2 kalenderjaren (in aanvulling op 2 uur 80% tot 0 (gehele 12 behandelingen 80% tot 0 (voor geldt ), geen vergoeding (in aanvulling op 9 behandelingen 80% tot 0 (voor geldt ), geen vergoeding 8

8 4. VERGOEDINGEN AANVULLENDE TANDVERZEKERINGEN AANVULLENDE TANDVERZEKERINGEN FNV TANDZORG 1 FNV TANDZORG 2 FNV TANDZORG 3 FNV TANDZORG 4 Tandheelkundige hulp Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar Fronttandvervanging van 18 tot 22 jaar 80% tot (voor geldt ), geen vergoeding afspraak, na machtiging 80% tot 0 (voor geldt ), geen vergoeding, na machtiging 80% tot 750 (voor geldt ), geen vergoeding Maximaal voor de gehele verzekeringsduur (wachttijd van 1 jaar), na machtiging 80% tot (voor geldt ), geen vergoeding Maximaal voor de gehele verzekeringsduur (wachttijd van 1 jaar) Maximaal 80% tot 0 voor de gehele verzekeringsduur (wachttijd van 1 jaar), na machtiging 9

9 PERSOONLIJKE SERVICE BIJ HET ZORGCOLLECTIEF FNV/MENZIS Ook daarvoor ben je nou FNVlid! CONTACT MET DE FNV/MENZIS KLANTENSERVICE Heb je vragen over zorg en je verzekering? We helpen je graag. Kijk op fnvmenzis.nl/contact voor onze actuele openingstijden. De belangrijkste telefoonnummers vind je hieronder. FNV/Menzis Klantenservice Maandag t/m vrijdag uur Openingstijden t/m eind december 2014: Maandag t/m vrijdag uur. Zaterdag van uur. En op zondag 28 december 2014 van uur. Menzis Alarmcentrale uur per dag bereikbaar Menzis Servicelijn Vervoer Maandag t/m vrijdag uur Menzis Zorgadviseur Maandag t/m vrijdag uur Menzis Servicelijn Kraamzorg uur per dag bereikbaar Menzis FNV/Menzis Klantenservice Postbus KC Enschede Je kunt je vragen ook stellen per via fnvmenzis.nl/contact. BR

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer 2015

Vergoedingenwijzer 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van maximaal

Nadere informatie

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering)

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering) Avéro Achmea 2011 U kunt bij Averó Achmea kiezen uit twee basisverzekeringen: het Zorg Plan en het Keuze Zorg Plan. Bij het Zorg Plan moet de zorgverlener een contract met Averó Achmea hebben. Is dat niet

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland.

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland. Avéro Achmea Jongeren/Studenten Alternatief A. Alternatieve geneeswijzen en therapieën Door behandelaar bij door ons erkende beroepsvereniging. Bijvoorbeeld: acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie