NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 4 - NR 8 - OKTOBER 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 4 - NR 8 - OKTOBER 2007"

Transcriptie

1 JR SHIPPING ACTUEEL NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 4 - NR 8 - OKTOBER 2007 Toonaangevend, in alle segmenten De directie van JR Shipping heeft recentelijk vier containerfeeder schepen van TEU besteld, een nieuwe capaciteitsklasse in de markt. De vraag naar deze imposante feeders is groot, omdat containerlijndiensten zoeken naar oplossingen voor de congestie in de grotere Europese havens. Oponthoud in en rond de havens kost tijd en tijd is geld. Het past binnen het vlootbeleid van JR Shipping om met nieuwbouworders te anticiperen op nieuwe marktbehoeften. Zodra de schepen in exploitatie worden genomen, in de loop van 2008 en 2009, bestrijkt de vloot van JR Shipping een capaciteitsrange van 340 tot TEU. Daarmee neemt de rederij in alle segmenten van de containerfeedermarkt een toonaangevende positie in. Nieuwe, grotere schepen brengen uiteraard ook weer nieuwe, interessante investeringskansen met zich mee. De emissie van participaties in de scheeps-cv voor de eerste in de serie TEU schepen zal dan ook binnen afzienbare termijn plaatsvinden. Dit gebeurt volgens de vertrouwde kwaliteitskenmerken van JR Shipping, maar binnen een iets gewijzigde opzet. Meer details hierover leest u op pagina 6 van deze JR Shipping Actueel. VERDER IN DEZE EDITIE... P Rederij zet punt achter Volharding 900-programma P Verdere professionalisering Emissie en CV-beheer P Nieuwe werkmaatschappij van start P JR Ship Crew zet in op eigen training en opleiding P JR Vlootfonds IV ligt mooi op koers

2 2 AANTOONBAAR SUCCESVOL Met een eigen vloot van 21 moderne topschepen, varend onder Nederlandse vlag, is JR Shipping toonaangevend in de markt van containerfeeder schepen. De vlootcapaciteit wordt met regelmaat uitgebreid. Zo heeft de rederij voor de komende jaren een aantal nieuw te bouwen containerfeeder schepen van TEU in bestelling bij diverse werven. Daarnaast voert JR Shipping een actief aankoopbeleid op de markt voor bestaande schepen. Recentelijk verworven schepen zijn het m.s. Echo en Eclips (1.138 TEU), ondergebracht in JR Vlootfonds IV. De exploitatie van de groeiende vloot wordt aangestuurd door een slagvaardige walorganisatie, actief vanuit Harlingen, onder directie van de heren J.R. Arends en S.D. Schakelaar. De rederijgroep biedt werkgelegenheid aan circa 300 medewerkers, waarbij de zeevarenden zijn inbegrepen. Gespecialiseerde werkmaatschappijen zijn: P JR Ship Management BV (scheepsmanagement) P JR Ship Crew BV (bemanningszaken) P Confeeder Shipping & Chartering BV (bevrachting) P JR Ship Brokers & Consultants BV (scheepsontwikkeling en makelaardij) P JR Ship Investments BV (emissies en CV-beheer) P JR Ship Cruise BV (passagiersreizen) De rederij weet haar vooraanstaande marktpositie continu met gerichte investeringen in haar vloot te versterken. Voor de financiering van nieuwe of bestaande schepen plaatst de rederij in eigen beheer scheeps-cv projecten. Dit gebeurt met ingang van 2008 onder de verantwoordelijkheid van JR Ship Investments BV (voorheen de afdeling Emissie en CV-Beheer). De CV-projecten van JR Shipping genieten momenteel het vertrouwen van ruim vennootrelaties, particuliere en zakelijke investeerders. Zij nemen met een totaal geïnvesteerd vermogen van 153 miljoen deel in de vloot van JR Shipping die op dit moment een aanschafwaarde van 386 miljoen vertegenwoordigt. De rederij beschouwt de duurzame tevredenheid van haar vennootrelaties als haar belangrijkste ondernemingskapitaal. Concurrerende kenmerken zijn: P alle succesbepalende kernactiviteiten onder eigen regie P innovatieve schepen met hoog prestatieniveau P sterke, slagvaardige walorganisatie P expertise in marktontwikkelingen, scheeps ontwerp en -techniek en scheepsfinanciering P hechte samenwerking met partnerbedrijven P zelfstandige, onafhankelijke opzet en plaatsing van scheeps-cv s P solide basis voor goed rendement dankzij kennis en ervaring van eigen bevrachtingspecialist

3 3 Klaar voor wat de toekomst brengt In 2001 koos onze rederij voor een ambitieus groeiscenario. Het vizier richtte zich daarbij op de containerfeedervaart, een groeimarkt, gezien de immense verschuivingen in de wereldeconomie. Transporten over zee houden die wereldeconomie mede op gang en containers in alle soorten en maten zijn daarbij van cruciale betekenis. De aankoop van ons eerste containerschip luidde voor onze rederij een nieuw tijdperk in. Inmiddels sturen we een vloot aan van 21 moderne containerfeeders, variërend in capaciteit van 340 tot TEU. En onlangs hebben we bij gerenommeerde Duitse werven getekend voor de nieuwbouw van nog eens vier containerfeeders van TEU, gebouwd met de hoogste Fins/Zweedse ijsklasse, en berekend op een groot, veelzijdig aanbod van containers in alle maten en soorten. De markt zal dit type grotere feeders ten zeerste verwelkomen, want de congestie in de belangrijkste Europese INHOUD Nieuwe marktsegmenten, nieuwe projecten 4 Rederij en vennootrelaties zetten punt achter Volharding JR Vlootfonds IV biedt dubbele basis voor direct rendement 5 JR Ship Investments BV 6 Prima werksfeer, eigen opleiding en loopbaanplanning 6 JR Shipping groep breidt uit met JR Ship Brokers & Consultants 7 Nieuwe en verlengde contracten in lijn met marktklimaat 7 havens blijft toenemen en dat kost containerlijndiensten veel kostbare tijd. Door schepen in te zetten met meer capaciteit, kan het aantal schepen op de drukkere vaarroutes verminderd worden met als gevolg gereduceerde haventijden. Meer schepen betekent meer inspanningen op het gebied van technisch en operationeel management, meer aandacht voor kostenbeheersing en een toenemende behoefte aan gekwalificeerde zeelieden die zich graag identificeren met de ambities van ons dynamische rederijbedrijf. Voor de eerste kernactiviteiten, operationeel management en kwaliteitsbeheer, hebben wij de afgelopen jaren met succes maatregelen getroffen met de professionalisering van onze bedrijfsstructuur en het aantrekken van goed opgeleid, ervaren walpersoneel. Financieel specialisten, maritieme managers, technisch inspecteurs en inkopers en veiligheid- en kwaliteitsmanagers werken nauw samen om de performance van onze vloot aan te sturen. En die performance is uitstekend, wat blijkt uit het vertrouwen dat wij genieten onder eersteklas containerlijndiensten. Ook onze bemanningsafdeling, JR Ship Crew, heeft de achterliggende periode een prima professionaliseringsslag geleverd en blijft daardoor in staat om onze vloot volgens hoge kwaliteitsnormen te bemannen. Daarbij wordt veel succes geboekt met eigen training- en opleidingsprogramma s voor zowel Nederlandse als Filippijnse officieren die bij JR Shipping de kans krijgen om in een juniorfunctie te beginnen en door te groeien naar perspectiefrijke officiersfuncties. Dankzij deze aanpak durven wij met een gerust hart te blijven investeren in de groei en diversificatie van onze vloot. Om de uitbreiding die ons voor ogen staat te realiseren, blijven wij actief in nieuwbouw en aankopen van tweedehands schepen. Op de expertise die wij hierin hebben opgebouwd (JR Shipping heeft de afgelopen zes jaar voor meer dan 400 miljoen aan nieuwbouwprojecten en aan- en verkooptransacties gerealiseerd) wordt in toenemende mate een beroep gedaan door collegarederijen en andere maritieme dienstverleners. Om beter op deze behoefte te kunnen inspelen, hebben wij een nieuwe werkmaatschappij opgericht: JR Ship Brokers & Consultants BV. De achtergronden en ambities staan elders in deze JR Shipping Actueel toegelicht. In organisatorisch opzicht doet zich binnen onze rederijgroep nog een belangrijke ontwikkeling voor. Om klaar te zijn voor wat de toekomst brengen gaat, hebben wij besloten om onze afdeling Emissie en CV- Beheer sterker te gaan positioneren. Dit is een logische stap in het licht van de professionaliseringsslag die de achterliggende periode binnen dit specialisme is geleverd. Bij een eigen positionering hoort natuurlijk een eigen naam. De nieuwe naam wordt: JR Ship Investments BV. Voor wat betreft de opzet van projecten, de kenmerken en kwaliteitsnormen, en onze inzet voor maximale transparantie en aansprekende rendementen blijft alles bij het oude. Met andere woorden: de duurzame tevredenheid van onze vennootrelaties blijven wij beschouwen als ons belangrijkste ondernemingskapitaal Wij wensen u veel leesplezier. Rendementsontwikkeling in lijn met prospectusprognoses 7 Jan Reier Arends Sander Schakelaar Directie JR Shipping BV

4 4 NIEUWE MARKTSEGMENTEN, NIEUWE PROJECTEN Containerfeeders van TEU welkome aanvulling op de vloot In de loop van 2008 en 2009 zal JR Shipping haar vloot versterken met vier containerfeeder schepen van TEU met ijsklasse. Hiermee verzekert de rederij zich van een sterke uitgangspositie in een extra marktsegment met goede toekomstperspectieven. De toenemende vraag naar grotere schepen wordt ingegeven door de almaar toenemende congestie rond en in de belangrijkste (Noord-)Europese havens. De schepen zullen gefinancierd worden binnen scheeps- CV projecten, waarin kan worden deelgenomen vanaf ,-. De emissie van de eerste scheeps-cv in deze reeks zal binnen een afzienbare termijn plaatsvinden. Sinds 2000 is het vlootbeleid van JR Shipping gericht op groei en marktuitbreiding. De vloot telt op dit moment 21 topschepen, waarmee de rederij diverse segmenten van de containerfeeder markt bedient. Zo worden kleinere schepen (340 tot circa 750 TEU) in principe ingezet op korte diensten tussen veelal kleinere havens, ten behoeve van een min of meer constante lading. Ook containerlijndiensten die in ontwikkeling zijn, maken dikwijls gebruik van deze klasse die veel flexibiliteit biedt. Grotere schepen (750 tot circa TEU) doen dienst op vaarroutes met een intensief goederenaanbod, tussen grotere havens. Deze segmenten bieden uitstekende verdienperspectieven. JR Shipping heeft de samenstelling van haar vloot hier nauwkeurig op afgestemd, goed luisterend naar de wensen en eisen van de internationale containerlijndiensten die in de verschillende segmenten actief zijn. Marktanalyses van JR Shipping en haar gespecialiseerde bevrachtingkantoor Confeeder wijzen op dit moment op een toenemende vraag naar nog grotere feederschepen om het omvangrijke ladingaanbod op te vangen en de congestie in de belangrijkste havens terug te dringen. Er is met name vraag naar grotere feederschepen die zijn uitgevoerd conform de hoogste ijsklasse, om dienst te doen op Noord-Europese vaarroutes. Om op adequate wijze aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, heeft de rederij onlangs orders geplaats voor de nieuwbouw van vier TEU schepen. Overigens vormt 1.400/1.500 TEU de bovengrens, bepaald door de maximale diepgang van het Kieler kanaal. Wereldwijd inzetbaar Ook bij de aankoop van bestaande schepen kijkt de rederij naar eventuele grotere capaciteitsklassen en inzetbaarheid in andere marktsegmenten. Zo hebben wij het afgelopen voorjaar het m.s. Echo en Eclips aangekocht, die respectievelijk in juli en augustus van dit jaar aan de rederij zijn overgedragen. Beide schepen nemen binnen de vloot een geheel eigen plaats in, omdat ze zijn uitgerust met eigen kranen voor het laden en lossen van containers. Hierdoor kunnen de schepen wereldwijd worden ingezet, ook in vaargebieden met beperkte laad- en loscapaciteiten. Deze eigenschap verleent de schepen nog eens extra exploitatiemogelijkheden. Bij de overdracht is de exploitatie van beide schepen geruisloos voortgezet. Voor de Echo is het bestaande contract verlengd; voor de Eclips is direct een nieuw contract gesloten met een vooraanstaande containerlijndienst. Hierdoor kon de rederij deelnemers in het vlootfonds waarin beide schepen zijn ondergebracht (JR Vlootfonds IV), de extra zekerheid van lopende chartercontracten bieden, naast andere aantrekkelijke kenmerken. Marktsegment met prima perspectieven Bij de emissie van JR Vlootfonds IV ging het om participaties van ,-, waarmee JR Shipping een specifieke groep investeerders aanspreekt. Binnen afzienbare termijn zal de rederij een project op de markt brengen, waarbinnen participaties van ,- zullen worden geplaatst. Het gaat dan om één van de nieuw te bouwen TEU schepen, het m.s. Emotion dat containers van 20 voet (TEU) kan vervoeren. De Emotion is een zogeheten Baltix Max feeder, wat wil zeggen dat het schip is uitgevoerd volgens de hoogste Fins/ Zweedse ijsklasse en dat in het ontwerp rekening is gehouden met de maximaal haalbare diepgang voor vaart door het Kieler kanaal en op Baltische havens. Het prospectus voor het Emotion project is ter goedkeuring aangeboden aan de AFM. Het schip zal in de zomer van 2008 worden opgeleverd. Bij dezelfde Duitse werf die de Emotion bouwt, is een zusterschip in bestelling, waarvoor de emissie in de loop van 2008 gerealiseerd zal worden. Later in 2008 volgen dan nog emissies ten behoeve van vergelijkbare TEU schepen, waarvoor de nieuwbouworders onlangs bekrachtigd zijn. Ook deze schepen worden gebouwd door een Duitse topwerf en bieden JR Shipping de kans om zich nog sterker in dit nieuwe marktsegment te profileren. Bij alle vier projecten gaat het om de plaatsing van participaties van ,-. De ontwikkelingen rond deze voorgenomen projecten zullen uiteraard tijdig te volgen zijn via en M.s. Electron passeert de in 1913 in gebruik genomen spoorbrug met zweefveer over het Kieler Kanaal bij Rendsburg

5 Met het besluit tot ontbinding van de contracten komt een einde aan het stroef verlopende nieuwbouwprogramma. In de zomer van 2006 werd voor het eerst duidelijk dat de uitvoerende werflocatie, een joint venture tussen Volharding Shipyards en de Turkse werf Um Deniz, haar verplichtingen niet kon nakomen. Hierbij beriep de werf zich op force majeure. Een eigen analyse en ingewonnen juridisch advies maakten duidelijk dat een beroep op de boeteclausules in de contracten weinig kans van slagen zou hebben. Wel wist JR Shipping met de werfcombinatie een deugdelijke compensatie in de vorm van een extra rentevergoeding overeen te komen voor de vertragingsperiode. Alle vennootrelaties zijn tijdig over de situatie en mogelijkheden geïnformeerd. Essentiële beslissingen zijn systematisch ter stemming in speciale vennotenvergaderingen ingebracht. Rentevergoeding en extra zekerheden In november 2006 moest Volharding Shipyards officieel bevestigen dat ook de nieuwe bouwplanning niet haalbaar bleek. De werf kon zich niet langer beroepen op force majeure. JR Shipping kwam vervolgens voor een dilemma te staan. Rechtens de bouwcontracten kwam de scheeps- CV s een boetesom toe, maar uitbetaling hiervan, 5 REDERIJ EN VENNOOTRELATIES ZETTEN PUNT ACHTER VOLHARDING-900 PROGRAMMA EN FOCUSSEN OP VOLGENDE KANSEN Eind september hebben vennootrelaties die deelnemen in CV s met betrekking tot de serie van zes nieuw te bouwen Volharding-900 schepen ingestemd met een voorstel van de rederij ter ontbinding van de nieuwbouwcontracten. Dit ging gepaard met pijn in het hart, maar ook met waardering voor de wijze waarop JR Shipping de ontstane situatie permanent wist te controleren. Participanten krijgen hun inleg volledig terugbetaald en hebben de afgelopen periode een rentevergoeding genoten over hun reeds ingelegde deelnamebedrag. zo bleek, zou de continuïteit van de werf in gevaar brengen. De rederij heeft vervolgens een plan opgesteld en aan haar vennootrelaties voorgelegd, dat voorzag in een doorlopende rentevergoeding tijdens de vertragingsperiode en in een pakket van aanvullende zekerheden bij in gebreke blijven door de uitvoerende werf. Vennootrelaties hebben vrijwel unaniem met dit maatregelenpakket ingestemd. Op dit moment was er nog steeds vertrouwen in een goede afloop. Het doek valt Dit vertrouwen werd in het voorjaar van 2007 extra gevoed door de tewaterlating van het m.s. Esprit, het eerste schip in de serie. Ook voor het tweede schip, de Estime, leek de bouw te vorderen, hoewel de rederij zich serieus zorgen bleef maken over de financiële situatie in Turkije en over de werkelijke voortgang. Deze zorgen werden eind augustus dit jaar bewaarheid met een officieel verzoek van de werf om herstructurering mogelijk te maken door mee te werken aan de ontbinding van de bouwcontracten. JR Shipping heeft, na zich te hebben overtuigd van de ernst van de situatie, in principe bereid verklaard hieraan mee te werken, op voorwaarde dat de scheeps-cv s geen schade zouden ondervinden. Het hierop gebaseerde voorstel tot ontbinding van de nieuwbouw- contracten is eind september vrijwel unaniem door de vennootrelaties onderschreven. Hiermee is het doek voor het Volharding-900 nieuwbouwprogramma definitief gevallen. Focus op nieuwe kansen JR Shipping heeft weten te bewerkstelligen dat de werf alle kosten die inmiddels door de CV s zijn gemaakt, terugbetaalt. Dit betekent dat de CV s weer volledig over hun beginkapitaal zijn komen te beschikken en dat alle participanten hun inleg bij staking van de CV s terugbetaald hebben gekregen. Ook met de containerlijndienst operator die op termijn vier van de zes schepen op charter zou nemen (Delphis, Antwerpen) is een goede regeling getroffen, die voor rekening komt van de werf. Hoewel JR Shipping volledig achter de uitkomst staat, die inhoudt dat de CV s geen schade lijden, overheerst bij de rederij een gevoel van teleurstelling over het feit dat de oorspronkelijke doelstelling niet is bereikt. De rederij focust echter op nieuwe kansen om extra marktpotentieel aan te boren en is er trots op te kunnen vaststellen dat vennootrelaties de gevolgde strategie volledig hebben gesteund. JR VLOOTFONDS IV BIEDT DUBBELE BASIS VOOR DIRECT RENDEMENT EN EXTRA ZEKERHEID Het bestaande contract voor de Echo is bij de overdracht aan JR Shipping verlengd. Voor de Eclips is direct een nieuw chartercontract afgesloten. Bij het ter perse gaan van deze JR Shipping Actueel, lag de emissie van JR Vlootfonds IV, eind september gestart, uitstekend op koers. In totaal zijn 248 participaties van ,- aangeboden. Een groot aantal investeerders toonde direct in de aanvangsfase al belangstelling. Binnen JR Vlootfonds IV worden twee bestaande schepen geëxploiteerd met een capaciteit van TEU. Bijzonder is dat deze schepen, het m.s. Echo en Eclips, zijn uitgerust met eigen kranen voor het laden en lossen van containers, waardoor ze wereldwijd inzetbaar zijn, ook in gebieden met minder faciliteiten. De verdiencapaciteiten zijn hierdoor uitstekend. De rendementsprognose voor JR Vlootfonds IV loopt op tot 11,7%. Doordat wordt deelgenomen in twee schepen tegelijk, is een evenwichtige rendementsontwikkeling te voorzien. Participanten genieten de extra zekerheid van reeds bestaande contracten, afgesloten tegen gunstige chartertarieven. De looptijd van het project bedraagt 10 jaar. Er kan worden deelgenomen in een open CV, met het voordeel van eenvoudige tussentijdse verhandelbaarheid, of in een besloten CV die extra belastingvoordeel biedt. Of deelname nog daadwerkelijk mogelijk is, kunt u lezen op

6 JR SHIP INVESTMENTS BV Nieuwe naam, vertrouwde expertise Om een stevige basis te leggen voor verdere professionalisering en positionering van het specialisme emissie en cv-beheer, inmiddels één van de kernactiviteiten van JR Shipping, is besloten tot de oprichting van een nieuwe werkmaatschappij: JR Ship Investments BV. Deze volle dochter gaat de taken uitvoeren, die tot nu toe onder de verantwoordelijkheid vielen van de afdeling Emissie en CV-beheer. Alle kwaliteitsnormen die bepalend zijn voor het vertrouwen van investeerders in projecten van JR Shipping, blijven onverlet van kracht. De markt voor scheeps-cv projecten is volwassen en blijft zich ontwikkelen. Het aanbod wordt diverser, de belangstelling voor projecten neemt toe. Om op deze markt toonaangevend te blijven, één van de ondernemingsdoelstellingen van JR Shipping, is verdere professionalisering gewenst. Om hiervoor de beste voorwaarden te creëren, 6 is besloten tot de oprichting van de genoemde nieuwe werkmaatschappij. Hiermee ontstaat een doelmatige ondernemingsstructuur die de wenselijke juridische kaders biedt voor de verdere ontwikkeling van scheeps-cv projecten en de noodzakelijke flexibiliteit om adequaat op marktontwikkelingen te anticiperen. Klaar voor de toekomst De oprichting van JR Ship Investments is een logische stap in de evolutie die de combinatie van ontwikkeling, plaatsing en beheer van scheeps-cv s bij JR Shipping heeft doorlopen. Wat begonnen is als nevenactiviteit, is de afgelopen periode uitgegroeid tot succesvolle kernactiviteit en verdient derhalve een professionele zakelijke basis die verdere groei en upgrading mogelijk maakt. Hoe de markt zich verder ook ontwikkelt, JR Shipping is met JR Ship Investments klaar voor de toekomst. De nieuwe structuur zal de slagkracht ten goede komen en de projectdiversiteit op termijn doen toenemen. Het eerste project dat binnen de nieuwe structuur zal worden uitgevoerd, is de emissie van m.s. Emotion Scheepvaartbedrijf CV, voorzien tegen het einde van dit jaar. De projectkenmerken zullen u bekend voorkomen. De werkwijze van JR Ship Investments BV zal volledig gelijk zijn aan die van de gespecialiseerde afdeling die tot nu toe verantwoordelijk was voor emissies en CV-beheer en de professionele inbreng blijft ongewijzigd. De heer Jan Hoogstra en mevrouw Esmeralda Kimkes-Blom blijven als eerste aanspreekpunt gezichtsbepalend voor de nieuwe werkmaatschappij. Ook directeur/medeeigenaar de heer Sander Schakelaar blijft direct bij JR Ship Investments betrokken. Met JR Ship Investments is een professioneel, onafhankelijk emissiekantoor in het leven geroepen, dat zal acteren in de lijn van de JR Shipping groep. Dat wil zeggen: vanuit aantoonbare expertise, open en transparant met 100% commitment aan de rendementsontwikkeling van de projecten die worden geïnitieerd. PRIMA WERKSFEER, EIGEN OPLEIDING, LOOPBAANPLANNING JR Ship Crew weet groeiende vloot volgens hoge kwaliteitsnormen te bemannen Onze vloot neemt in omvang toe, onze schepen worden groter en steeds geavanceerder als resultaat van permanente innovatie. Dit vergt extra aandacht voor het vinden en binden van goed opgeleide, gemotiveerde zeevarenden. Dankzij inspanningen als een eigen opleidingsformule en actieve loopbaanbegeleiding, weet JR Ship Crew de groeiende vloot nog steeds uitstekend te bemannen, zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteitsnormen. Hoofd Bemanningszaken Bart Eggink legt uit hoe. Hij doet dat aan de vooravond van Europort Maritime 2007, de belangrijkste Nederlandse vakbeurs voor de scheepvaartsector. Binding door werksfeer en loopbaanplanning Hoofd Bemanningszaken Bart Eggink, verantwoordelijk voor de inzet van circa 300 zeevarenden op dit moment: JR Shipping committeert zich aan topprestaties voor de containerlijndiensten die onze schepen huren en aan een goede rendementsontwikkeling voor die vele investeerders die in onze schepen deelnemen. Dat stelt hoge eisen aan de scheepsbemanning. In onze werving- en selectie-inspanningen zetten we dan ook in op gekwalificeerde kandidaten die echt kiezen voor de dynamiek van ons sterk groeiende bedrijf. We leggen veel nadruk op het binden van officieren door een degelijk arbeidsvoorwaardenpakket te combineren met een prettige, open werksfeer en met concrete mogelijkheden om binnen onze rederij door te groeien. Opleiding en loopbaanplanning zijn belangrijke speerpunten in ons HRbeleid, waarbij onze aandacht ook in toenemende mate uit gaat naar Filippijnse zeevarenden. Nederlandse en Filippijnse bemanningsleden gaan prima samen, licht Eggink toe. Als landen liggen we ver uiteen en er zijn zeker cultuurverschillen, maar de samenwerking aan boord verloopt uitstekend en de onderlinge verstandhoudingen zijn goed. Groot voordeel is dat Filippijnen vaak goed Engels spreken en een maritieme basisopleiding hebben gevolgd. We weten inmiddels welke maritieme opleidingsinstituten instaan voor de juiste basiskennis en -vaardigheden. Door zelf te investeren in aanvullende kennis en vaardigheden die horen bij containervaart, kunnen we de kwaliteit op het hoge niveau brengen dat we als Nederlands rederijbedrijf eisen. Training en opleiding in eigen hand Eggink en zijn staf volgen de ontwikkelingen op de Filippijnse arbeidsmarkt voor zeevarenden met belangstelling, want de tijd waarin de vloot van JR Shipping vrijwel geheel kon worden bemand met in Nederland opgeleide officieren is voorbij. Daar is de vloot eenvoudigweg te groot voor en het aanbod van Nederlandse officieren te klein. Eggink: Schepen worden technisch geavanceerder, dus heb je steeds beter gekwalificeerd personeel nodig. Aan de kwaliteitseisen doen wij geen concessie. Mede daarom hebben wij besloten om de training en opleiding die vereist is om als officier aan de gewenste kwaliteiten te voldoen voor een groot deel in eigen hand te nemen. Zowel Nederlandse als Filippijnse zeevarenden krijgen bij ons de gelegenheid om in een juniorfunctie te beginnen en door coaching en opleiding door te groeien naar een officiersfunctie. Natuurlijk vergt dit van onze kant een investering, die de bemanningskosten iets zal doen toenemen. Maar dankzij deze investering lukt het ons nog uitstekend om de vloot van JR Shipping volgens de vertrouwde kwaliteitsstandaard te bemannen. Europort Maritime Met een fraaie stand van 40 m² geeft JR Shipping acte de présence tijdens Europort Maritime 2007, van 6 tot 9 november in Ahoy Rotterdam. Wij staan in Hal 1, standnummer 870. Zeevarenden die bij de rederij bekend zijn (ervaren kandidaten en schoolverlaters) ontvangen van JR Ship Crew een persoonlijke uitnodiging met een toegangsbewijs voor de beurs om ze te interesseren voor een positie bij onze rederij. Mocht u belangstelling hebben voor een toegangsbewijs, om andere redenen, uiteraard, neemt u dan contact op met de afdeling Emissie en CV-beheer, telefoon Wilt u meer weten over de beurs, kijkt u dan op

7 JR SHIPPING GROEP BREIDT UIT MET JR SHIP BROKERS & CONSULTANTS BV JR Shipping is continu gefocust op de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en op de aankoop van bestaande schepen. De laatste tijd doen collega-rederijen geregeld een beroep op onze rederij om te delen in de kennis en ervaring die in genoemde activiteiten is opgebouwd. Om onze expertise toegankelijker te maken, is onlangs JR Ship Brokers & Consultants BV in het leven geroepen. De dienstverlening van JR Ship Brokers & Consultants richt zich op advisering en begeleiding tijdens de ontwikkelingsfase van nieuwbouwprojecten en op aan- en verkoopbemiddeling van bestaande schepen. Daarnaast worden consultancy NIEUWE EN VERLENGDE CONTRACTEN IN LIJN MET MARKTKLIMAAT Expansa blijft bij TBLC Tevreden over de prestaties van het schip, verlengt Trans Baltica Container Line (TBCL) het chartercontract voor het m.s. Expansa met zes maanden. Het tarief ligt iets lager en is in overeenstemming met de eerder genoemde marktcorrectie. Electron en Encounter naar CMA CGM Voor het m.s. Electron is een nieuw contract voor zes maanden afgesloten met CMA CGM. Het chartertarief doet recht aan het prospectusuitgangspunt. Dit geldt ook voor het chartertarief dat met CMA CGM is afgesloten voor het m.s. Encounter dat al eerder voer voor deze gerenommeerde containerlijndienst operator. Overigens zal dit contract, afgesloten in dollars, derhalve invloed ondervinden van de wisselkoersen. RENDEMENTSONTWIKKELING IN LIJN MET PROSPECTUSPROGNOSES Op dit moment loopt de rendementsontwikkeling van de meeste scheeps-cv projecten van JR Shipping nagenoeg in lijn met de oorspronkelijke prospectusprognoses. Dit is het resultaat van een kleine tariefdaling die zich in de chartermarkt heeft voorgedaan. Overigens liggen de tarieven nog altijd hoger dan het historische gemiddelde. De huidige tussenstanden tonen een rendementsontwikkeling die iets is bijgesteld ten opzichte van begin dit jaar. Een lichte, wereldwijde tariefcorrectie vormt hiervoor de basis. Daarnaast is voor het eerst het effect zichtbaar van de nieuwe systematiek die JR Shipping sinds begin dit jaar hanteert met betrekking tot reserveringen voor survey- en onderhoudskosten. Binnen de nieuwe methode zijn deze reserveringen voortaan gesplitst. Hierdoor wordt meer gereserveerd, wat uiteraard van invloed is op de winstuitkeringen. Dat deze rond of net boven de prospectusprognoses liggen, geeft overigens aan dat JR Shipping nog steeds goed in staat is om de effecten van andere kostenstijgingen te beheersen. De tussenstanden tonen dat de rendementen van 7 diensten aangeboden aan scheepsfinanciers, scheepswerven en scheepvaartbedrijven. Het accent ligt op container- en multipurpose schepen en chemicaliën/productentankers, de belangrijkste marktsegmenten in Europa. Contractverlenging Energizer Het lopende contract voor het m.s. Energizer is met zes maanden verlengd, met een optie voor nog eens zes maanden. Al sinds 2004 doet het schip dienst bij Sea Consortium, die een belangrijke positie inneemt in de oostelijke Middellandse Zee. Het overeengekomen chartertarief ligt, in lijn met de algemeen doorgevoerde correctie van circa 10%, iets lager dan voorheen, maar nog altijd boven het prospectusuitgangspunt. enkele projecten enigszins bij de verwachtingen achterblijven. Het gaat daarbij vooral om schepen die al langer in de vaart zijn en door JR Shipping zijn overgenomen. De opstartkosten vielen hoger uit dan was voorzien. Een flinke besparing op de emissiekosten heeft de kostenstijgingen iets opgevangen, maar niet helemaal. Voor de schepen die geëxploiteerd worden binnen Vlootfonds I zijn de chartertarieven iets lager uitgevallen dan begroot. De Elan en Elite doen het juist beter, wat te danken is aan de extra marktkansen door de verlenging van beide schepen. Voor de meeste schepen geldt dat de exploitatievooruitzichten goed zijn, waarbij maximale aandacht voor de kostenontwikkeling geboden blijft. Voor de dagelijkse aansturing en verdere uitbouw van JR Ship Brokers & Consultants is JR Shipping in staat geweest een ervaren professional aan te trekken, die binnen de scheepvaartwereld een uitstekende reputatie geniet: de heer Dik Kuiper. Hij heeft bij diverse organisaties commerciële en leidinggevende functies vervuld en beschikt over een breed internationaal netwerk van werven, rederijen, scheepsfinanciers en andere maritieme dienstverleners. Zijn expertise en werkwijze staan borg voor een persoonlijke benadering, waarin vertrouwelijkheid en commitment centraal staan, in lijn met de ondernemingscultuur die de JR Shipping groep als geheel voorstaat. Electron MMM Encounter MM Energizer M Expansa O Resultaten scheeps-cv s nieuwe stijl Project Prosp. rend. Rend.verw. (enkelvoudig) medio 2007 Vlootfonds I* 11,7% 10,4% Vlootfonds II** 11,0% 10,0% Vlootfonds III*** 10,2% 10,2% m.s. Eldorado 11,3% 9,5% m.s. Electron 11,0% 11,2% m.s. Enforcer 13,7% 12,6% m.s. Encounter 13,9% 13,1% m.s. Energizer 13,5% 13,9% m.s. Endeavor 13,4% 14,7% m.s. Endurance 13,1% 14,7% m.s. Ensemble 13,6% 14,4% m.s. Elan 13,3% 21,0% m.s. Elite 13,2% 20,4% m.s. Evolution 12,8% 12,9% m.s. Evidence 12,8% 12,0% * Bestaande uit het m.s. Expansa en m.s. Externo ** Bestaande uit het m.s. Elation en m.s. Elevation *** Bestaande uit het m.s. Electra en m.s. Elusive

8 Colofon JR Shipping Actueel Periodieke berichtgeving van JR Shipping BV, Harlingen Exclusief verspreid onder vennoot- en rederijrelaties Redactie JR Shipping Tekstverzorging Grafische vormgeving en illustraties Luchtfoto s Overige foto s Druk Informatie over verspreiding Sander Schakelaar Jan Hoogstra Esmeralda Kimkes-Blom Ton Hilderink Tekst & Redactie, Harlingen Ontwerpstudio Jukkema BNO, Harlingen Flying Focus, Hasa Photo Jan Reier Arends, Hasenpusch, JAV Studio Flevodruk Harlingen Esmeralda Kimkes-Blom JR Shipping BV Korte Lijnbaan 25, Postbus 3, 8860 AA Harlingen T + 31(0) , F + 31(0)

JR SHIPPING ANNO NU VISIE, FEITEN EN CIJFERS

JR SHIPPING ANNO NU VISIE, FEITEN EN CIJFERS 1 JR SHIPPING ANNO NU 2011 VISIE, FEITEN EN CIJFERS Met dit jaarbericht informeert rederijgroep JR Shipping haar vennootrelaties en overige belangstellenden over de ontwikkelingen die zich in 2011 hebben

Nadere informatie

Op Koers E I N D E J A A R S U I T G A V E V A N D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S T E R I N G E N B V

Op Koers E I N D E J A A R S U I T G A V E V A N D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S T E R I N G E N B V Op Koers E I N D E J A A R S U I T G A V E V A N D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S T E R I N G E N B V D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie