in Operating System Concepten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in1671 - Operating System Concepten"

Transcriptie

1 in Operating System Concepten drs J.W.J. Heijnsdijk Faculteit EWI, kamer (Mekelweg 4) tel Doel van een Operating System Wat is een Operating System? Een Operating System is die software die het mogelijk maakt op een eenvoudige en efficiente manier programma s uit te voeren op een computer Twee belangrijkste Doelstellingen: Makkelijkere (mooiere) machine bieden efficient gebruik van de machine Vaak strijdig

2 3-Lagen model gebruikers Toepassingen OS hardware opm: 1. Grens tussen toepassingen en OS niet scherp, b.v. plaats van systeemprogramma's. 2. Ontwikkelingen op gebied van hardware en OS beïnvloeden elkaar 3. De kernel van een OS is dat deel dat permanent in het (beschermde) geheugen aanwezig is Interrupts Interrupts Onderbreken processing Gegenereerd door de hardware Is interface van hardware naar kernel Traps (Soft Interrupts, exceptions) Onderbreken processing Veroorzaakt door de software (b.v delen door 0, of System Call) Voor iedere interrupt of trap bestaat een afhandelingsroutine, Wordt vaak gevonden d.m.v. interrupt vector Traps: synchroon, Interrupts: asychroon

3 Enkele termen: Batch verwerking Batch processing letterlijk: partij-gewijs of groepsgewijs : Gebruikers leveren programma s aan in de vorm van jobs Opdrachten, b.v. compileren en uitvoeren worden gegeven door middel van een Job-Control taal (JCL) een job wordt in zijn geheel verwerkt, geen interactie met de gebruikers. Er wordt gebruik gemaakt van spooling Jobs wachten aanvankelijk in de job pool Job scheduling bepaalt welke job in executie te nemen spooling (Simultaneous Peripheral Operation On Line) job y card input van job x print output van job z job y leest zijn card input van disk en schrijft print output naar disk

4 Enkele termen: Multiprogrammering en Timesharing Multiprogrammering: Het simultaan uitvoeren van verschillende programma s. Geeft betere benutting van CPU, want als een programma moet wachten op b.v I/O, kan een ander de CPU gebruiken. CPU-scheduling bepaalt welk programma de CPU krijgt Time Sharing: vorm van multiprogrammering, met speciale kenmerken: Het is interactief: gebruikers hebben tijdens executie contact met hun programma s CPU gaat beurtelings naar verschillende programma s (ook als er geen geen sprake is van een wachten op b.v I/O) Timer interrupt nodig om programma te onderbreken Dual mode operation (1) Doel: bescherming processor kent 2 soorten instructies: privileged non-privileged processor kan in 2 verschillende modes werken user mode monitor mode user programma's draaien in user mode kernel draait in monitor mode

5 Dual mode operation (2) In monitor mode privileged en non-privileged instructies uit te voeren In user mode alleen non-privileged instructies uit te voeren Bij interrupt of trap (soft interrupt, b.v. System Call): processor switcht naar monitor mode code van de afhandelingsroutine wordt uitgevoerd bij terugkeer naar geinterrumpeerd proces, gaat processor terug naar user mode Componenten (1) 1. Proces Management Definitie: Een proces is de uitvoering van een programma Zorgt voor creëren, verwijderen, onderbreken, hervatten van processen Problemen: synchronisatie en deadlock 2. Main memory management Zorgt voor beheer van main memory (primary storage)

6 Componenten (2) 3. File-SystemManagement definitie: een file is een verzameling bij elkaar horende informatie Zorgt voor creeren en verwijderen van files Verantwoordelijk voor de directories 4. Secondary storage management (mass storage management) Zorgt voor beheer van diskruimte snelheid bepalend voor performance van het hele systeem Componenten (3) 5. I/O management Maakt gevarieerde hardware eenvoudig bruikbaar (verbergt details van specifieke apparatuur) Bevat o.a. caching en device drivers

7 Caching Geheugen kent hierarchie, b.v. Registers Main memory Disk Tape Hoger in de hierarchie betekent: sneller, kleiner, duurder Caching houdt in: Als data normaal op niveau N1, dan een deel tijdelijk op niveau N2 te plaatsen (N2 > N1). Dit verhoogt de snelheid. Cache management bepaalt grootte en inhoud van de cache Device drivers Device drivers zijn onderdeel van de kernel Device driver per device controller Kent details voor specifieke devices, B.v. printer van bepaald merk en type Stuurt controller aan, en handelt interrupt af Biedt een uniform interface naar de rest van het OS

8 Protectie en Security 6. Protectie systeem Zorgt voor bescherming. o.a. memory, CPU, data Bijzondere systemen (1) 1. Parallelle systemen (multiprocessor systemen) tightly coupled, delen (sharen) bus, klok en vaak geheugen voordelen: verhogen throughput ( niet lineair) delen van resources (b.v. behuizing, power supply) verhogen van de beschikbaarheid (gracefull degradation, fault tolerant) onderscheid: symmetrische multiprocessing asymmetrische multiprocessing

9 Bijzondere systemen (2) 2. Gedistribueerde systemen fysiek gescheiden (delen geen klok of geheugen) communicatie door middel van netwerken distributie transparant voor de gebruiker voordelen: in principe dezelfde als bij parallelle systemen, nu ook communicatie voor gebruikers, b.v. Complex vanwege: heterogene systemen synchronisatieproblemen Bijzondere systemen (3) 3. Real time systemen strenge eisen m.b.t. de responstijd te gebruiken voor besturing, b.v. van industriële processen onderscheid: hard real time systemen niet te realiseren in general purpose systeem maakt geen gebruik van de meest geavanceerde onderdelen van een OS soft real time systemen te realiseren in general purpose systeem, door real time taak prioriteit te geven

10 Bijzondere systemen (4) 4. Embedded Systemen Meestal real-time systemen met strikte eisen aan responstijd Ingebouwd in allerlei apparatuur, b.v. auto s, mobieltjes, etc. Komen in zeer grote aantallen voor Nauwelijks of geen user interface 5. Multimedia Systemen Multimedia datastromen (audio en video) moeten volgens het juiste tijdschema worden weergegeven Trend? Traditioneel: gecentraliseerd; Mainframes, eventueel te gebruiken m.b.v. telefoonlijnen en terminals Nu: overvloed aan PC s en kleinere machines, vaak gekoppeld aan snelle netwerken. Maken gebruik van services op basis van Client/server model, of Peer-to-peer model Veel principes op gebied van OS, zijn geformuleerd in de mainframe periode, maar zijn nog steeds geldig

11 OS Services (1) Direct voor de gebruiker User interface Command Line Interface (CLI) Graphical User Interface (GUI), b.v. Windows Programma uitvoering Laden, uitvoeren, beëindigen I/O operaties File systeem manipulatie Communicatie Tussen processen op dezelfde machine of op verschillende machines Foutdetectie OS Services (2) Ten behoeve van het systeem Resource toekenning (allocation) Verschillende processen kunnen om dezelfde resources vragen, toekenning moet zodanig gebeuren dat processen niet nodeloos moeten wachten, of dat resources onbenut blijven Accounting, doorberekening van de kosten aan individuele gebruikers Protectie Beschermt resources tegen ongeauthoriseerde toegang

12 Interfaces (1) user interface program mers interface Hardware Interface System Calls Device Control Processen Kernel hardware respons Interrupt CLI Command Line Int. GUI Graphical User Int. De Command Interpreter is in veel systemen een proces, b.v. in UNIX: shell Interfaces (2) Command Line Interface (CLI) soms onderdeel van de kernel, soms (systeem) proces voorbeeld: unix shell, MSDOS shell functie: leest commando regel, b.v. cd../programs1 herkent commandonaam voert commando zelf uit, of zoekt programma (met die naam) en start proces, geeft parameters door aan het proces voordeel: eenvoudig nieuwe commando s toe te voegen

13 Interfaces (3) Graphical User Interface (GUI) Gebruikt monitor, toetsenbord, muis Maakt gebruik van windows, menus, iconen Voorbeelden: MSWindows UNIX met X11 Linux met KDE Interfaces (4) System Call Is interface tussen proces en kernel vaak assembly language instructie onzichtbaar voor meeste programmeurs (wordt vaak aangeroepen d.m.v een libraryfunctie) verschillende mogelijkheden voor doorgeven van parameters aan OS: via registers via data block en een register dat wijst naar het data block via stack, door middel van push en pop

14 Interfaces(5) Een Application Programmers Interface (API) is de verzameling functies die een programmeur kan gebruiken om de diensten van een OS aan te roepen. Functies hebben vaak één op één relatie met System Calls, maar zijn eenvoudiger in het gebruik Interfaces (6) System calls in 5 groepen 1. Proces beheer 2. File manipulatie 3. Device manipulatie 4. Systeem-informatie uitwisseling 5. Communicatie 2 en 3 vaak gecombineerd (uniforme benadering van files en devices)

15 Interfaces (7) Systeemprogramma's (en system utilities) Leveren de omgeving waarin makkelijk programma s te ontwikkelen en uit te voeren. voorbeelden: file management programma s assemblers, compilers Command Line Interpreter Beeld wat een gebruiker heeft van een systeem wordt voor een belangrijk deel bepaald door het User Interface en de systeem programma s Gelaagde Opbouw OS en kernel worden vaak opgebouwd uit lagen Iedere laag gebruikt alleen functies uit de direct onderliggende laag voordelen: eenvoudiger debugging verificatie problemen: keuze en volgorde van de lagen overhead Veel systemen echter historisch bepaald

16 Virtuele Machines(1) Lagenstructuur maakt Virtuele Machines mogelijk Virtuele Machine = machine gerealiseerd door software Verschillende niveaus: Programma ziet System calls en Programma System Calls Machine Instructies Kernel Machine Instructies Hardware Kernel ziet alleen machine instructies Virtuele Machines (2) Klassieke Virtuele Machine (IBM: VM, VM/370) gebruikt virtualiserende Kernel. Virtualiserende kernel (VK) biedt aan ieder proces het interface van een kale machine (de kale hardware). processor en geheugen worden gedeeld kaartlezers en printers via spooling minidisks i.p.v. echte disks Ieder proces op de VK een OS Binnen ieder OS weer processen te starten Deze Virtuele Machine nuttig voor: testen van OS'en draaien van verschillende OS'en binnen 1 machine

17 Virtuele Machines (2A) Klassieke Virtuele machine biedt naar boven en interface dat eruit ziet als de oorspronkelijke hardware P1 P2 Pn P1 P3 Q1 Q2 Q3 R1 Kernel hardware normale kernel OS1 OS2 OS3 VM1 VM2 VM3 VirtualiserendeKernel hardware Virtualiserende kernel Virtual User en Monitor mode in een VM tijd Proces 1 System call OS1 VM1 Virt. Kernel CPU priv1 priv2 To_user_mode priv3 ERROR (virtual) monitor mode aangegeven door 2005 VM1 is normaal in virtual usermode. VM1 komt in virtual monitor mode 1-34 als een System Call wordt gegeven; echte CPU blijft in user mode. 17

18 Virtuele Machines (3) Andere vormen van virtuele machines op een hoger niveau Java Virtuele Machine (JVM) biedt machine die Java bytecode verwerkt. JVM vaak op het niveau van een toepassingsprogramma, b.v. Netscape) Software die OS en machine-instructies van andere processortypen ondersteunen. Voorbeeld: MS-DOS programma s op Sun/Solaris (wabi) Virtuele Machines (3A) Java Virtual Machine Java is een object-oriented programmeertaal wordt gecompileerd naar bytecode bytecode wordt geïnterpreteerd door Java Virtual Machine (JVM) JVM vaak geïmplementeerd als programma zelfstandig,, of onderdeel van browser, b.v. Netscape of Microsoft Explorer Java op ieder platform te draaien waarvoor een JVM bestaat

19 Java source Virtuele Machines (3B) Java Virtual Machine Bytecode Loader Java Compiler Netwerk Bytecode Verifier Java Bytecode Interpreter Ontwerp en Implementatie (1) Scheiding van Policy en Mechanisme Policy heeft betrekking op Wie of Wat Mechanisme zegt Hoe voorbeeld: microkernel systeem Programmeertaal oude systemen vaak in assembler tegenwoordig: hogere talen, vaak: C voordelen: sneller te schrijven, beter te begrijpen, beter te porten nadeel: performance verlies??

20 Ontwerp en Implementatie (2) Systeem generatie (Sysgen) Het aanpassen van het OS aan een specifieke machine, Verschillende werkwijzen voor verschillende systemen: volledige compilatie selectie uit geprecompileerde libraries alleen aanpassen van tabellen, dynamische configuratie Bootstrap OS wordt geladen door een bootstrap programma

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert Vergelijking van Xen en OpenVZ Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert In opdracht van: Hogeschool West Vlaanderen, Departement PIH Multimedia & Communicatie Technologie,

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT De integratie van een telefooncentrale Eindwerk aangeboden tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

ProCall Enterprise. Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software

ProCall Enterprise. Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software Nu met mobility en collaboration functionaliteiten vernieuwd design Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software // Unified Communications & classic

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Technische Universiteit tg) Eindhoven

Technische Universiteit tg) Eindhoven Technische Universiteit tg) Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Vakgroep Informatie- en Communicatiesystemen Afstudeerverslag: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie A.M.A. Wouters Begeleiders: Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie