De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013"

Transcriptie

1 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is dat het om mensen gaat, vertelt Ron van Troost, projectleider van Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Identiteit doet mensen echt iets. Het is wie je bent, of wat je wordt. Het gaat veel verder dan rechten en plichten. Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) brengt de wensen van de Rijksoverheid, de Tweede kamerleden en de gemeenten ten aanzien van betrouwbare persoonsgegevens met elkaar in overeenstemming. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan met betrekking tot ID-management, vertelt Van Troost. Dat was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding om de NVVB te vragen de kwaliteit van de gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te verbeteren door deskundigheidsbevordering van medewerkers Burgerzaken ten aanzien van de GBA en ID-management. Parallel hieraan vroeg de Tweede Kamer eind 2011 tijdens een Algemeen Overleg aandacht voor de opname van persoonsgegevens in de GBA op basis van brondocumenten die niet in de burgerlijke stand zijn opgenomen. Ron van Troost schreef het projectplan voor Naar Betrouwbare Persoonsgegevens en werd projectleider. bordgroepgemeenten worden beproefd, legt Van Troost uit. Dat is vrij uniek, want niet eerder is in beeld gebracht of de aangereikte instrumenten in de praktijk echt werken, vertelt Van Troost. Wat ook bijzonder is, is dat medewerkers van de werkvloer over de instrumenten hebben meegedacht. Als medewerkers Burgerzaken niet geloven in de goede werking van de instrumenten, worden deze in de praktijk niet gebruikt. De instrumenten moeten dus echt iets toevoegen aan het werk van medewerkers Burgerzaken. Het project komt ook op een goed moment, want sinds 1 april is het ministerie van Buitenlandse Zaken gestopt met het legaliseren van brondocumenten uit zes landen waar de administratie niet voldoet aan de standaard die men bij Buitenlandse Zaken hanteert. Aanleiding hiervoor is dat de stempel van het ministerie weinig toevoegt aan de authenticiteit van de inhoud en medewerkers Burgerzaken zo een schijnzekerheid biedt. In plaats van af te gaan op de stempel, moeten zij nu gebruikmaken van de instrumenten die worden geboden om de juistheid van de inhoud van brondocumenten te bepalen. Er zijn verschillende categorieën oplossingen die in elkaar moeten passen. Sommige hulpmiddelen zijn al beschikbaar, maar worden nog onvoldoende gebruikt. Dan is het zaak ze zodanig te presenteren dat ze effectief worden. Dat vind ik heel belangrijk. Ik wil trouwens benadrukken dat de oplossing er nog niet is. Vanaf april gaan de klankbordgroepgemeenten beproeven wat werkt en wat niet. Voor ondersteuning van deze gemeenten willen we in het project graag een denktank van experts op dit gebied inrichten. Kwaliteitsborging Het projectplan behelst vier actielijnen. De eerste actielijn is kwaliteitsborging van persoonsen identiteitsgegevens. De oplossingen die hiertoe zijn ontwikkeld zullen binnenkort door de klankperts op het gebied van persoonsdocumenten en ID-management aan mee, aldus Van Troost. Nu nog kent de NVVB twee horizontale diplomalijnen op mbo-niveau voor de generalist die bij Burgerzaken werkt. De kolom persoonsinformatievoorziening en de kolom ID-management worden vanaf 1 september 2013 op hbo-niveau uitgeprobeerd met een aantal geïnteresseerde afdelingen Burgerzaken. Op landelijk niveau is nog niet eerder voorgekomen dat we op deze manier transparant maken wat er aan kennis en kunde bij Burgerzaken nodig is om het niveau van ID-management zo hoog mogelijk te houden. Ook is het belangrijk dat er meerdere opleiders zijn die cursusmateriaal ontwikkelen, en dat zij in de proefperiode een aantal medewerkers van gemeenten opleiden, zodat wij na afloop examens kunnen afnemen. Aan het einde van het traject worden alle eisen en examens opgeleverd aan de NVVB. Hierop kan worden voortgeborduurd ten behoeve van actielijn 3. Certificering Op basis van actielijn 2 onderzoekt een onafhankelijk bureau welke randvoorwaarden moeten gelden om een systeem van certificering in te richten (actielijn 3). Dat kan volgens Van Troost op verschillende manieren. Ten eerste kun Deskundigheidsbevordering De tweede actielijn is gericht op deskundigheidsbevordering en het opzetten van de kwalificatiestructuur. Hier denken opleiders en exje mensen verleiden door hun een palet aan opleidingen en examenmogelijkheden te tonen en hun de keuze te laten: Wat is belangrijk voor mijn werk? Hoe kan ik trots zijn op wat ik doe? Ten tweede kun je de kans dat mensen opleidingen volgen vergroten, door voorwaarden te stellen aan de uitoefening van bepaalde functie en bij het aannemen van mensen, gekoppeld aan een diplomastructuur. Verder kun je denken aan het concept van voortdurend leren, waarbij mensen periodiek kun kennis en kunde aanscherpen. Structuur en uitrol De vierde actielijn is feitelijk de culminatie van de eerste drie, vertelt Van Troost: Aan het einde van het project krijgen de NVVB en het ministerie van BZK een kwalificatiestructuur aangereikt en ligt er een advies voor de implementatie ervan. Het structuurmodel kan eventueel ook worden gebruikt voor de andere basisregistraties. Een zuivere registratie begint met de vaststelling van de juiste identiteit. Johan Hakkenberg, directeur RDW Inhoud 1 Het project NBP komt precies op het goede moment NBP draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de GBA Het gehele proces komt in een ander daglicht te staan Dit project had niet op een beter moment kunnen komen Kennis en expertise delen Rambam biedt goed lesmateriaal over reflectieve actoren Investeren in de kwaliteit van mensen

2 2 Persoonlijke vaardigheden, houding en gedrag zijn óók belangrijk Een column van drs. Walter Verhoeven, directeur Censor Bestuur Ik houd me al vijftien jaar bezig met opleidingen, cursussen, trainingen en ander fraais op het gebied van Burgerzaken en Publiekszaken. Burgerzaken, is een vak(gebied) dat steeds meer opschuift naar Publiekszaken. Er wordt ook wel gezegd dat Publiekszaken voor 80% uit Burgerzaken bestaat. Aan de andere kant wordt Burgerzaken ook steeds specialistischer, complexer en diepgaander. Publiekszaken lijkt daarmee steeds meer het frontoffice van Burgerzaken (en de overige vakafdelingen) van een gemeente te worden. Met medewerkers die in de breedte een aanzienlijke kennis van de gemeente hebben, of dienen te hebben. Dit betekent ook het nodige voor het opleiden van gemeentelijke medewerkers. Medewerkers Publiekszaken worden meer in de breedte dan in de diepte opgeleid. Medewerkers burgerzaken worden met náme in de diepte opgeleid. Publiekszaken is daarmee het visitekaartje van de gemeente, het contact van inwoners, bedrijven en organisaties binnen haar gemeente. Contact, overleg en informatie-uitwisseling met de vakafdelingen is daarbij essentieel. Daarbij gaat het er niet alleen om hoe dit inhoudelijk dient plaats te vinden, maar ook over de vraag: hoe en waarover communiceer en overleg je met elkaar? Een belangrijk onderdeel binnen de opleiding dus. Zaakgericht werken is nu de trend, en wie weet waar dat weer door vervangen gaat worden. Essentieel voor het werk en voor degenen die de werkers opleiden, is dat de werker kennis van zaken heeft, en door die verworven kennis zijn of haar werk goed kan doen. Daarbij mag het omgaan en communiceren met mensen niet wordt vergeten. Het gaat dus niet enkel meer om hardskills maar ook om soft-skills. Naast kennis horen we zeker vaardigheden, houding en gedrag mee te nemen. Je identiteit is goud waard! In november en december 2012 hebben allerlei experts deelgenomen aan een aantal visie bijeenkomsten over hoe identiteit er in 2025 uit zal gaan zien en wat hierbij de rol van individuen, overheid en private organisaties is. De inspirerende bijdragen vertalen zich binnenkort naar een visiedocument over identiteit in 2025, van het programma Identieit op Orde. Waarom identiteit goud waard is, kun je zien in het filmpje Je identiteit is goud waard (YouTube). Iemand de maat nemen Iemand de maat nemen, ons leven zit er vol mee. Als we nog maar net zijn geboren, wordt onze lengte al opgenomen. En dat doen ze heel nauwkeurig, want die maat wordt vermeld op het geboortekaartje, net zoals het gewicht, de dag en het tijdstip dat we ter wereld kwamen. Ook wordt vermeld of we een mannetje of een vrouwtje zijn. Nog dezelfde dag of kort erna worden enkele van deze gegevens vastgelegd door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Ons eerste officiële rapport is dan een feit. Het diploma dat we als BSN-nummer ontvangen, is een leven lang geldig. Vanaf dat moment hoort de maat nemen bij ons leven. Als we aan de maat zijn, zijn er geen problemen, anders wel. Niet aan de maat zijn heet ineens zakken, waardoor deuren gesloten blijven. Iemand de maat nemen is dus een belangrijk moment. Omdat er wordt beslist over zakken en slagen, mogen we aannemen dat de maat nemen op een professionele wijze gebeurt. Helaas is dit vaak niet het geval en slechte examens zijn dan het gevolg. Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is juist opgezet om de maat op een professionele wijze te nemen. Binnen het project zijn we op zoek naar inhoudsdeskundigen die het leuk vinden om goede toetsvragen te ontwikkelen. Wil je je jarenlange ervaring en kennis van burgerzaken inzetten om collega s op een goede wijze de maat te nemen? Geef je dan op via Harry Molkenboer, onderwijskundig adviseur bij Teelen Kennismanagement Met rijtjes leren kom je er niet meer! Een column van Johan van den Broek, Adviesbureau Burgerzaken BV Fouten in de GBA hebben enorme gevolgen. Sinds 1 januari 2010 is de GBA immers dé verplichte basisregistratie voor alle (semi-) overheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook voor deurwaarders. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds internationaler en daardoor juridisch complexer. Dat werkt door op de afdelingen Burgerzaken. Een aantal werkprocessen is relatief standaard, maar medewerkers moeten alert blijven op identiteitsfraude. Valse brondocumenten worden regelmatig aangeboden, de lookalike-problematiek neemt toe en onlangs werd fraude met valse geboorteaangiften van tweelingen geconstateerd. Voor medewerkers Burgerzaken, die merendeels op mbo-niveau zijn opgeleid, is identiteitsfraude een bijzondere uitdaging. Werken bij Burgerzaken gaat echt verder dan rijtjes uit je hoofd leren. Op steeds meer afdelingen Burgerzaken werken er mensen die op hbo-niveau zijn of worden opgeleid. Als senior medewerker Burgerzaken bij een grote gemeente in Brabant maak ik deze ontwikkelingen van dichtbij mee. Twee dagen per week behandel ik de bezwaar- en beroepszaken op het gebied van de toepassing van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht en het internationaal privaatrecht. Die praktijkervaring gebruik ik in mijn eigen bedrijf, een advies- en opleidingsbureau. In april 2012 is mijn bedrijf als eerste door Cedeo erkend op het gebied van juridische advisering voor complexe GBA- en burgerlijke standvraagstukken. In die hoedanigheid nemen we bezwaar- en beroepszaken over van gemeenten die daar minder ervaring mee hebben. Deze zaken worden behandeld door academici met ruime ervaring binnen het Burgerzakenvak. Daarnaast geef ik, samen met inmiddels 14 docenten, diverse open trainingen en in-companytrainingen. Al onze trainingen voldoen ruim aan de eisen van Cedeo. Als opleider word ik goed betrokken bij het ICTU-project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Binnen dit programma worden er voor medewerkers Burgerzaken ook opleidingstrajecten op hbo-niveau opgezet. Het is positief dat er in de kwaliteit van de medewerkers wordt geïnvesteerd, zeker nu de budgetten van gemeenten onder druk staan. NBP draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de GBA Tjabbe Bos was het vaste aanspreekpunt voor het project NBP bij het ministerie van BZK (directie Burgerschap en Informatiebeleid), de opdrachtgever van het project. Met een achtergrond als jurist en informatiekundige zoekt hij graag de redelijke middenweg in complexe technische en juridische beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het werk van een beleidsmedewerker bij een ministerie projecten initiëren, projecten coördineren en regelgeving opstellen kan soms erg abstract en algemeen zijn. Het is daarom belangrijk om altijd de menselijke kant van het beleid in beeld te houden. Dat zie ik wel als een van de meest interessante dingen aan NBP: het richt zich eigenlijk direct op het ondersteunen van de doelgroep van veel van ons beleid op het terrein van de GBA: medewerkers burgerzaken bij gemeenten. Een belangrijk speerpunt van BZK is het verbeteren van de kwaliteit van de GBA. De GBA is dé basisregistratie voor persoonsgegevens en staat met meer dan 800 afnemers aan de basis van de informatiehuishouding van de hele publieke sector. Het is dus best belangrijk dat die gegevens juist zijn en dat iedereen daar mee kan werken. Medewerkers burgerzaken vervullen daarin een cruciale rol, bijvoorbeeld voor een juiste identiteitsvaststelling van personen. Alleen als zij voldoende zijn toegerust met kennis en kunde, kunnen ze hun werk goed doen en kan de kwaliteit van de GBA worden verbeterd. Het project NBP heeft daarmee aandacht voor de belangrijke menselijke factor binnen het Stelsel van Basisregistraties, naast alle technische en juridische zaken. Ik ben blij dat we dit project zijn gestart en dat we daarvoor de samenwerking met de NVVB zijn aangegaan. De NVVB heeft jarenlange ervaring met certificering en opleidingen. Onlangs heb ik na 6 jaar het ministerie van BZK verlaten om als beleidsadviseur aan de slag te gaan bij de Europese Commissie, op het terrein van de Digitale Agenda van Neelie Kroes. Het is een spannende overstap. Wat ik zal missen is de tastbaarheid van het GBA-beleid: het gaat echt over een concreet stelsel met organisaties en medewerkers; ik zal zeker nog wel terugdenken aan het project NBP.

3 3 Het gehele proces komt in een ander daglicht te staan Marian van Grafhorst, adviseur jr. Thema Fraude, en Sandra Bekking van Adviesbureau Burgerzaken zitten beiden in de Expertgroep Buitenlandse Brondocumenten, zij het in verschillende subgroepen. Marian zit in de groep Procesbeschrijving, Sandra in de groep Beleid. Wat is de doelstelling van de groep waar jullie in zitten? Marian: De doelstelling van Procesbeschrijving is het creëren van een mal. In deze mal wordt het gehele proces geplaatst. Het gaat daarbij om het proces van beoordelen en controleren van en beslissen op buitenlandse brondocumenten. De mal is nog niet compleet: er zijn open stukken. Die open stukken worden opgevuld met de onderdelen die de andere subgroepen aanleveren. Zodoende wordt het bij oplevering een complete conceptprocedure waarmee de beslissende ambtenaar bij de gemeenten uit de voeten kan. Het is nog een concept omdat de klankbordgroep Gemeenten het geheel zal toetsen en van feedback voorzien. Het is een uitdaging om in de her en der verspreide informatie, de juiste combinaties bij elkaar te zoeken! Per 1 april legaliseert het ministerie niet langer brondocumenten uit de Democratische Republiek Congo, Afghanistan, de Dominicaanse Republiek, Nigeria Bangladesh en Burundi, vertelt Sandra. De reden hiervoor is dat er in deze landen geen betrouwbare registratie plaatsvindt. Zo kan het gebeuren dat er een huwelijksakte uit Afghanistan wordt overlegd, maar dat iemand in werkelijkheid op de Zwarte Markt in Beverwijk is getrouwd, waarna in Kabul de akte is opgemaakt. Het Den Haag keek ik op een bepaalde manier naar buitenlandse brondocumenten en de risico s die daaraan kleven, vertelt Marian. Noem het maar een soort tunnelvisie. Als dan een van de ondersteuners in het project,vragen gaat stellen vanuit een ander perspectief, gebeurt er iets bijzonders: het gehele proces komt in een ander daglicht te staan, in dit geval met het oog op de digitale toekomst en de weg ernaartoe. Het is heel fijn als iemand die met een onbevangen blik kijkt op het beoordelen van buitenlandse brondocumenten, je uitdaagt en uitnodigt om anders te denken. Sandra: Ik spreek al zoveel collega s van verschillende gemeenten aan de telefoon, dat ik geen echt aha-moment heb ervaren. Via het Adviesbureau Burgerzaken komt veel kennis binnen. Wel ben ik soms verbaasd over de werkwijze van sommige gemeenten, bijvooris een echt document, maar de inhoud is zo onbetrouwbaar dat je het niet moet registreren. De legalisatie door het ministerie van Buitenlandse Zaken bood medewerkers Burgerzaken een schijnzekerheid. Zij gingen af op dat stempel. Nu moeten medewerkers Burgerzaken de brondocumenten uit deze zes landen zelf beoordelen. Sinds begin dit jaar heeft de groep Beleid zich er vooral over gebogen welk werkprocédé hiervoor nu kan worden ontwikkeld. We moeten gemeenten hulpmiddelen bieden om de rechtsgeldigheid op andere manieren vast te stellen. Eén manier om dit te bepalen is om dóór te vragen: kunt u een vliegticket laten zien, zijn er trouwfoto s gemaakt? Dat soort vragen. Hoe is het om met collega s van andere gemeenten in een expertgroep te zitten? Marian: Het is echt buitengewoon! Juist door een samenstelling als deze gebeurt het wel eens, dat de hersens op tafel liggen. Er wordt echt in een groter verband gedacht, waarbij iedere deelnemer zich toch voor ogen houdt: Zou dit werkbaar kunnen zijn in mijn organisatie? Sandra: Je leert altijd van elkaar. Binnen de Expertgroep vond ik vooral de creativiteit heel verrassend. Wat was je grootste aha-moment? Vanuit mijn functie in de gemeente beeld als ik hoor dat de beoordeling van brondocumenten aan de balie plaatsvindt in plaats van in de backoffice. Kun je de opgedane kennis gebruiken in je eigen werkomgeving? Zo ja, hoe? Bij elke bijeenkomst, worden ervaringen vanuit de eigen organisatie als voorbeeld naar voren gebracht, aldus Marian. Bijvoorbeeld een checklist, of een bepaalde succesvolle volgorde in een werkwijze in een gemeente/organisatie. Het is heel fijn om te ervaren, dat niemand zegt: Nou zeg, dat je dát nou nog niet weet!, maar juist uitleg geeft en aanmoedigt om het ook uit te proberen. Ik zie dingen vaak in plaatjes: NBP werkt aan een groot, goed georganiseerd wiel, waarbinnen de kleine wieltjes niet alleen hun plek vinden, maar ook met elkaar worden verbonden. Sandra: Niet in mijn werkomgeving, maar wel binnen het nieuw te ontwikkelen beleid in onze subgroep. Ik heb de ideeën hier op mijn werk wel laten vallen. Zelfs bij mensen die goed in de materie zijn ingevoerd, bespeur ik weerstand tegen het opheffen van de legalisatie voor die zes landen. Ik verwacht dat de telefoons hier roodgloeiend zullen staan. Gemeenten hebben het idee dat hun een hulpmiddel uit handen wordt geslagen, maar het die legalisatie was eigenlijk geen hulpmiddel, maar een schijnzekerheid. Daar moet een echte zekerheid voor terugkomen. Het is een zaak van goed uitleggen en begrip kweken. Bureau Documenten van de IND te Zwolle participeert in dit project vanwege de te bieden expertise op het gebied van onderzoek van en aan brondocumenten. Onderlinge samenwerking van de diverse overheidsorganen is hierin een absoluut onmisbare schakel. Op alle fronten moet de samenwerking goed op elkaar zijn afgestemd zodat eenduidigheid en continuïteit in de keten wordt gewaarborgd. (...) De beleving en inzet van de mensen die zich inzetten voor dit project is gewoonweg in één woord geweldig te noemen! Ik hoop dan ook van harte dat dit project mag leiden tot een nieuwe manier van onderling samenwerken, waarbij de correcte registratie van betrouwbare persoonsgegevens centraal staat. Fred Hoogenberg, senior documentexpert bij de IND Deelnemer Expertgroep Buitenlandse Brondocumenten

4 4 Dit project had niet op een beter moment kunnen komen Het programma Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) is voortgekomen uit de NVVB en afgestemd met het ministerie van BZK. NVVB-directeur Arthur Dallau ziet als de belangrijkste verworvenheden dat het programma voorziet in een kwalificatiestructuur en een systeem van certificering, én dat de kloof tussen Den Haag en de werkvloer ermee wordt gedicht. Aanleiding van het programma Naar Betrouwbare Persoonsgegevens zijn de zorgen van de NVVB en het ministerie van BZK over het kwaliteitsniveau van medewerkers Burgerzaken die documenten verstrekken en persoonsgegevens registreren, vertelt Arthur Dallau, die sinds 1 augustus 2012 directeur van de NVVB is. Uit twee onderzoeken die de NVVB heeft laten doen, blijkt dat er zaken niet goed liepen en dat er behoefte was aan een nieuwe kwalificatiestructuur, zodat de medewerkers aan de nieuwe vereisten kunnen voldoen en de betrouwbaarheid en veiligheid worden verhoogd. Op basis van die onderzoeken heeft Ron van Troost het projectplan NBP gemaakt. Omdat de NVVB niet in staat is het programma zelf uit te voeren, is het via het ministerie ondergebracht bij ICTU. Open voor verandering De actielijnen die in het kader van NBP zijn uitgezet, lopen op schema, vertelt Dallau. Het NVVB congres is een mooi slotakkoord. Ik heb grote waardering voor de gemeenten die de opgeleverde instrumenten nu gaan beproeven. Zij stellen zich open voor verandering. Dat getuigt van lef. Ik ben wel benieuwd hoe zij dit zelf beleven. Het uitvoeren van de instrumenten zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben. Hopelijk willen zij de beproefde veranderingen daarna ook echt doorvoeren. We hebben de intentie om een convenant met alle gemeenten te sluiten ten behoeve van een uniforme werkwijze. Nu spelen pergevens die medewerkers Burgerzaken registreren en verifiëren, worden door diverse overheidsinstellingen gebruikt. Daarom is het belangrijk dat NBP de aanzet geeft om naast mbo-opleidingen ook opleidingen op hbo-niveau te laten ontwikkelen. Op basis van de kennis die we inmiddels hebben, moeten de eisen worden aangescherpt. Dit kan tot gevolg hebben dat medewerkers anders ingeschaald zullen worden. Het is een misverstand om te denken dat iedereen een paspoort kan uitreiken. Met het oog op identiteitsfraude moet je beschikken over de vereiste kennis. Je moet bijvoorbeeld bedacht zijn op lookalikefraude, die nu zeer veelvuldig wordt gepleegd. Dit project had dan ook niet op een beter moment kunnen komen. De gevolgen van identiteitsfraude zijn enorm, en in de praktijk blijkt het lastig om fraudeplegers te vervolgen. Uit gesprekken met politiemensen weet ik dat dergelijke zaken vaak onder op de stapel belanden, omdat identiteitsfraude zo moeilijk te bewijzen is. Ook het OM en de wetgever moeten hier goed over Eisen aangescherpt Dallau vindt het zeer belangrijk dat de kwalificatiestructuur wordt herijkt en dat het plan er een systeem van certificering komt. Denk maar aan de certificering van accountants, zegt hij. Ons werk is ook zeer belangrijk, want de identiteitsgenadenken. Ik ben ervan overtuigd dat als de verschillende partijen de koppen bij elkaar steken het wel mogelijk wordt om deze fraude aan te pakken. Wat NBP voor Dallau ook waardevol maakt, is dat dit een van de weinige programma s is waarin Den Haag met gemeenten samenwerkt. Gemeenten hebben soms praktische problemen met ketenpartners, vertelt hij, met de IND bijvoorbeeld. De praktijk wijst uit dat verschillende partijen heel anders naar bepaalde zaken kijken. Daardoor kan het gebeuren dat een zaak blijft liggen en de burger daar de dupe van wordt. Als zaken beter kunnen worden afgestemd, is dat voor iedereen gunstiger. Dat die samenwerking nu plaatsvindt en dat wij daar als NVVB de aanzet toe hebben gegeven is geweldig. Ik vind het bovendien belangrijk om met behulp van dit programma de kloof tussen Den Haag en gemeenten te dichten. soonlijke opvattingen een grote rol en zijn lang niet alle medewerkers Burgerzaken goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Tekenend in dit verband is het jaarverslag van de Nationale Ombudsman, Mijn onbegrijpelijke overheid. Ik heb ook meteen contact met hem gezocht, want het beeld dat hij schetst, hebben wij zelf ook. Het is zaak om medewerkers Burgerzaken zodanig te equiperen, dat zij hun werk goed kunnen doen. En het lijkt misschien budgetvriendelijk om niet-gekwalificeerd personeel of een stagiaire achter de balie neer te zetten, maar als je kijkt naar de maatschappelijke kosten van identiteitsfraude, blijken deze stukken hoger uit te vallen dan de beoogde besparing. Gemeentesecretarissen, burgemeesters, wethouders en Tweede Kamerleden moeten zich goed bewust zijn van deze problematiek. Het programma kan een mooie aanleiding zijn voor verandering in de algemene bewustwording en de wetgeving. Net dat stapje extra Een column van Luud van Gendt en Gerrit van Laar, senior adviseurs NCOD Publiekszaken Het ministerie van BZK wil de deskundigheid met betrekking tot personeelsinformatievoorziening en ID-management beter borgen. Kernwoorden daarin zijn vernieuwing, vakmanschap en aansluiting bij de praktijk. Deze uitgangspunten sluiten bijzonder goed aan bij de praktijkgerichte en flexibele maatwerkaanpak van NCOD PUZA. Sinds september 2011 hebben we namelijk een nieuw concept met een karrenvracht aan unieke eigenschappen: Kwaliteit: We combineren voor KCC/Dienstverlening en Burgerzaken vakinhoud met organisatieontwikkeling. We verweven ontwikkeling en training ten aanzien van cultuur, competenties en vaardighedentraining met een vakinhoudelijk hoog niveau. Bij onze opleidingen aan frontofficemedewerkers vragen wij de inzet van backoffice-collega s en bij onze opleidingen aan backoffice-medewerkers houden we de frontoffice in het vizier. Hiermee wordt de werkcultuur geborgd en beïnvloed vanuit de praktijk en op basis van (educatief ) vakmanschap. Praktijkgericht: Onze opleidingen sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. Hiervoor maken wij gebruik van het vakmanschap van docenten/adviseurs die in meerdere gemeenten werken met zowel de basisthema s als met de moeilijkste materie. Wij combineren altijd theorie en praktijk: naast theoretische kennisoverdracht laten we op de systemen of in de testomgeving zien hoe het werkt. Onze docenten kunnen met alle systemen werken. Maatwerk: Wij doen altijd een persoonlijke intake en evalueren elke cursusactiviteit persoonlijk in de gemeente. Wij vragen als enigen voortdurend aan medewerkers wat men al weet en wat men daarbovenop wil leren. Onze opleidingen bevatten steeds een algemene lijn én zijn toegesneden op het niveau van individuele medewerkers. Steeds meer gemeenten benaderen ons met maatwerkvragen. Flexibel: Doordat de meeste docenten bij ons in dienst zijn, kunnen we onze cursussen naar de wens van gemeenten inplannen, in-company of in de regio. En we komen altijd, ook voor één medewerker voor één dagdeel, overal in Nederland. En dit alles tegen zeer voordelige tarieven. Ook gemeenten met een klein budget kunnen veel, en soms alle, medewerkers door ons incompany laten opleiden. Wij zetten net dat stapje extra. Bewustwording en kennis zijn de belangrijkste succesfactoren in de strijd tegen identiteitsfraude. Diana Duttenhofer, directeur Dienst Basisinformatie, Gemeente Amsterdam De Expertgroep Buitenlandse Brondocumenten ontwikkelt instrumenten die helpen knelpunten op te lossen die zich in het proces van het beoordelen van buitenlandse brondocumenten voordoen. Dit om het proces van het inleveren en beoordelen van brondocumenten te verbeteren. > De Expertgroep Persoonsinformatievoorziening en Identiteitsmanagement deelt de kwalificatiestructuur opnieuw in (met toetstermen, beheersingsniveaus, toestmatrijzen en geschikte toetsvormen). Voor mensen die bij de afdelingen Burgerzaken bij gemeenten werken is er een opleidings- en examenstructuur (kwalificatiestructuur). Die structuur wordt de komende jaren verbeterd zodat mensen die bij Burgerzaken werken, of gaan werken, goed toegerust zijn op het registreren en verifiëren van identiteitsgegevens. >

5 5 De kracht zit in de diversiteit van de expertgroep. Hierdoor verwacht ik dat een goede kwaliteitslag gemaakt wordt. Daarnaast creëer je hierbij ook een kruisbestuiving van de diverse disciplines. Hierdoor krijgen we automatisch een beter eindproduct/kwaliteit. Ik heb een goed gevoel over de eerste bijeenkomsten en denk dat dit een zeer goede stap in de goede richting is. Ben dan ook benieuwd naar het resultaat! Marcel Brittijn, coördinator afdeling Samenleving / Burgerzaken, Gemeente Weesp Deelnemer Expertgroep Persoonsinformatievoorziening en Identiteitsmanagement We zijn afgedaald tot op bitniveau en hebben hard gewerkt in een prima sfeer! Bart de Gans, projectleider deelnemers RNI, ICTU Deelnemer Expertgroep Persoonsinformatievoorziening en Identiteitsmanagement Kennis en expertise delen Een column van Harrie Balke, teamleider backoffice, gemeente Enschede Officieel hebben de gemeenten Enschede en Zwolle een convenant met politie en justitie om fraudezaken gezamenlijk aan te kaarten, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Om het verhaal op te schudden en breder te trekken, zijn we op 8 september 2011 als werkgroep voorkoming identiteitsfraude gestart. Gaandeweg hebben we al onze (keten)partners bij de werkgroep betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de NVVB, andere gemeenten binnen de politieregio Oost-Nederland, politie, de Vreemdelingenpolitie, het OM, de IND, de Marechaussee, het CBR, de RDW en de Matchingsautoriteit. Wij kennen elkaar, weten wie we waarvoor kunnen inschakelen en delen kennis en expertise. Het ministerie van BZK leest als agendalid mee en ondersteunt activiteiten van de werkgroep impliciet. Sterker aan de voorkant Namens de NVVB zit ook Ron van Troost in onze werkgroep. Er is dus een duidelijke link met het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Als medewerkers Burgerzaken iets doorlaten wat verkeerd is, heeft de hele keten daar last van. Dus als we ons met behulp van ketenpartners aan de voorkant sterker maken, is dat voor de hele keten positief. Om die reden zijn we over en weer vertegenwoordigd, om kennisoverdracht te stimuleren en van elkaar te weten waar we mee bezig zijn. Convenant Nu zijn we in een fase beland dat we liefst met alle gemeenten in de politieregio een convenant sluiten om kennis en ervaring te delen door middel van een kennisplatform, zodat gemeenten bij identiteitsfraude bijvoorbeeld gemakkelijker rechtszaken aan kunnen spannen. Dat is vaak een moeilijk traject voor gemeenten. Eind maart hebben de burgemeesters van Zwolle, Apeldoorn en Enschede een brief rondgestuurd, om de andere burgemeesters warm te krijgen voor dit convenant. We hebben de hoofden Burgerzaken gevraagd hun burgemeester eventueel aanvullend te informeren. Verder gaan we aan de slag met werkinstructies om expliciete afspraken te maken met ketenpartners. Zo is het ook heel belangrijk om een goed proces verbaal op te maken, om seponering te voorkomen. Eigen insteek vanuit ervaring met informatiemanagement Een column van Eric Kokke, SOD Next Van huis uit leiden wij mensen op tot informatie-adviseur of -specialist. In de loop van vele decennia zijn onze opleidingen steeds verder ontwikkeld, van post- en archief, via de documentaire informatievoorziening naar informatiemanagement. De toegevoegde waarde van onze opleidingen zit m in hoe je informatie inzet om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Of het nu gaat om het verbeteren van de dienstverlening, efficiënter werken of om het optimaliseren van de interne processen (afstemming van de ICT op de organisatie) het creëren, bewaren en terugvinden van informatie, op welke manier ook, speelt een belangrijke rol. Persoonsgegevens vormen hiervan natuurlijk een essentieel onderdeel. Het gaat om een eenmalige registratie, maar de persoonsgegevens moeten wel toegankelijk en betrouwbaar zijn. Dat zijn wel de randvoorwaarden. Nu we betrokken zijn geraakt bij het programma Naar Betrouwbare persoonsgegevens, hebben we besloten om medewerkers van afdelingen Burgerzaken te faciliteren met gerichte cursussen op zowel mbo als hbo-niveau. Dit doen wij door van de elementen uit onze opleidingen die te maken hebben met registratie van persoonsgegevens aparte modules te maken. Informatiemanagement blijft daarbij de bindende factor, en betrouwbare persoonsgegevens zijn de randvoorwaarde voor registratie. De taken en werkprocessen van medewerkers die zich bezighouden met persooninformatievoorziening komen al voor 80 procent overeen met de taken en processen die wij in onze opleidingen (documentaire informatievoorziening) behandelen; het gedeelte basisregistratie is voor ons een logische toevoeging. Wij geven de cursussen een eigen insteek vanuit onze ervaring met informatiemanagement. We zien dit nieuwe cursusaanbod als een organische ontwikkeling die kansen biedt. Door onze geïntegreerde aanpak biedt dit voordelen voor organisaties die bijvoorbeeld een KCC operationeel heben. Er zijn weliswaar heel wat spelers in dit segment actief, maar door ons in eerste instantie vooral te richten op mensen in het informatiedomein, verwachten we ons te kunnen onderscheiden.

6 6 Rambam biedt goed lesmateriaal over reflectieve actoren Afgelopen maand werd weer eens pijnlijk duidelijk dat het mogelijk is met een vals identiteitsbewijs auto s te huren, rekeningen te openen, naar Londen te vliegen en in ondertrouw te gaan. Direct daarop kwamen berichten over spookkinderen, kinderen die niet bestaan maar wel werden aangegeven bij de burgerlijke stand. De eerste actie was ludiek-confronterend en de tweede een regelrechte poging tot misbruik van voorzieningen. Ik was bij een lezing van bestuurskundige Roel in t Veld over reflectieve actoren. Dat zijn mensen die al voordat je als overheid beleid en regels maakt, weten waar de mogelijkheden zitten en daar handig gebruik van maken. Hij confronteert daarmee wat hij noemt de blijmoedige praktijk van beleidsontwikkeling met de andere rationaliteit van de beleidsuitvoering. En die is minder blijmoedig. Als dit soort signalen naar boven komt, springen beleidsmakers voor je het weet weer in de blijmoedige stand van iets nieuws verzinnen. In dit geval hoefde dat niet. We waren al ruim een jaar eerder gestart met het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens, een initiatief vanuit de uitvoering. We hádden al de campagne over fraude met identiteitsdocumenten. Toch is er ook snel contact opgenomen met de gemeenten die met de fraude in het nieuws kwamen. Kijken of we nog ergens mee konden helpen, niet om ze terecht te wijzen. Dat hoefde ook helemaal niet: alle gemeenten hadden iets geleerd en delen dat met collega s. Ik was persoonlijk ook onder de indruk van hun adequate reactie op de praktijk zonder in de reflex te schieten dat ze alle burgers voortaan door een bodyscan wilden halen. Ook onze al eerder uitgevoerde quick scan naar identiteitsvaststelling laat proportionaliteit zien, het gezonde verstand van mensen in de dagelijkse praktijk die in zijn algemeenheid heel goed weten wat risico s zijn. Daarmee is het probleem niet weg. Er moet vakmanschap zijn op alle niveaus. Het vaststellen van identiteit is meer dan dat, het is in steeds sterkere mate de toegang tot schaarse overheidsvoorzieningen. Dat legt druk op de balie maar niet minder op de sectoren die er misschien van uitgaan dat de Burgerzaken-ambtenaar ook een opsporingsambtenaar is. Wat mij naar aanleiding van deze gebeurtenissen duidelijk is geworden, is dat het om vakkundige, dienstverlenende ambtenaren gaat, die steeds meer kennis van identiteitsvaststelling opdoen, en dat steeds deskundiger doen. Wel adviseer ik iedereen om de Rambam-uitzending van 11 maart jongstleden te bekijken. Het is goed lesmateriaal als je reflectieve actoren in actie wil zien. Jacqueline Rutjens, ministerie van BZK, hoofd afdeling Identiteit, directie Burgerschap en Informatiebeleid (B&I) NBP draagt bij aan verbetering van het openbaar bestuur Een interview met Ronald Zijlstra en Henk Klein, beiden docent bij Segment Ronald Zijlstra werkt voor de NVVB, is parttime gedetacheerd bij het ministerie van BZK voor het programma modernisering GBA en geeft in zijn vrije tijd les bij Segment. Een mooie combinatie van beleid en praktijk, vindt hij zelf. Henk Klein is sinds 1972 bij Burgerzaken betrokken, achtereenvolgens als gemeenteambtenaar, als beleidsmedewerker BZK bij de invoering van de GBA en als docent bij Segment. De kwaliteit en betrouwbaarheid van persoonsgegevens gaan me echt aan het hart, vertelt hij. Bij Segment zien we meerwaarde in het borgen van kwaliteit van persoonsgegevens. Daar spelen we als opleider nu al een duidelijke rol in, en dat willen we blijven doen. Segment heeft als missie om het openbaar bestuur te helpen verbeteren, vult Ronald Zijlstra aan, en daar draagt dit project aan bij. Segment biedt afdelingen Burgerzaken diverse korte en langer lopende cursussen aan die de kennis en kunde van medewerkers op tal van manieren verder verhogen. Onze maatschappij wordt steeds internationaler en daarmee wordt het werk bij Burgerzaken steeds complexer. Medewerkers kunnen te maken krijgen met fraude, maar ook met lastige ethisch-juridische kwesties, zoals verzoeken tot registratie van kindhuwelijken of verstotingen. Tegelijkertijd worden medewerkers in hun werk beperkt door financiële afwegingen, vertelt Henk Klein: Documentonderzoek in het buitenland kost nu eenmaal geld en de budgetten staan onder druk. Persoonsgegevens zijn essentieel voor het functioneren van de overheid, maar ze worden volgens Klein erg onderschat. Waarom zijn accountants en notarissen wel gecertificeerd en medewerkers Burgerzaken niet, terwijl hun werk net zo belangrijk is? Als persoonsgegevens niet kloppen, leidt dat bij overheidsinstellingen tot grote problemen. Zodra de eind- en toetstermen voor de mbo- en hbo-modules bekend zijn, kunnen er examens worden ontwikkeld en kan Segment werken aan de opleidingen die cursisten daarvoor klaarstomen. Beide docenten spreken de hoop uit dat de eind- en toetstermen eenduidig worden verwoord, want alleen dan kunnen opleiders hun lesstof optimaal ontwikkelen. Actielijnen binnen het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens Actielijn 1 Brondocumenten Instrumenten ontwikkelen en beproeven die helpen in de borging van de kwaliteit van persoons- en identiteitsgegevens. Actielijn 2 Kwalificatiestructuur Doorontwikkelen NVVB-kwalificatiestructuur Beproeven kwalificatiestructuur Samenwerken met ketenpartners Actielijn 3 Randvoorwaarden certificeren Onderzoek naar persoonscertificering Borgen deskundigheid medewerkers Burgerzaken Actielijn 4 Kwalificatiestructuur en andere basisregistraties Oplevering van een evaluatierapport: Kan het ontwikkelde conceptuele model gebruikt worden bij andere basisregistraties of in het Stelsel van Basisregistraties? Advies over mogelijkheden tot landelijke uitrol van deskundigheidsbevordering en certificering

7 7 Het waren pittige dagen in Soesterberg. Ik zit al jaren in de werkgroep eind- en toetstermen, maar het nu indelen naar leerniveaus vereiste weer een heel ander manier van denken. Met deze groep van zeer gevarieerde en boeiende mensen zijn we aan de slag gegaan. Ik vertrouw erop dat het ons gaat lukken. Corine van Rot-Dam, medior medewerker, Dienst Publiekszaken Backoffice Burgerlijke Stand bij de Gemeente Den Haag en docent bij Segment in Personen en Familierecht en internationaal Privaatrecht en Producten van Burgerzaken Deelnemer Expertgroep Persoonsinformatievoorziening en Identiteitsmanagement Van nachtwakersstaat naar verzorgingsstaat en in 2018 naar zelfredzaamstaat kennis hebben opgedaan voor het beoordelen van deze informatie. Het kan de overheid dus niet snel genoeg gaan als gaat om zelfredzaamheid, innovatie en nieuwe technologische toepassingen. Eindelijk? Of zal het toch zo n vaart niet lopen? Een column van Dick van der Gugten, Bestuursacademie Nederland In 2018 zal de overheid er anders uitzien. De burger kan tegen die tijd allerlei zaken zelf afhandelen via de digitale snelweg. Zo heeft iedereen een smartapparaat op zak. Het smartapparaat bevat naast de pasfoto en een foto van het hele lichaam, ook biometrische kenmerken. Dit apparaat biedt de burger de mogelijkheid allerlei informatie in te winnen, maar dit geldt ook voor de overheid. De overheid kan iedereen volgen en de burger kan de digitale snelweg gebruiken voor allerlei informatie. Een ouder kan het smartapparaat, met biometrische toegang, bijvoorbeeld gebruiken om geboorteaangifte te doen. De ouder geeft aan welke medische persoon de geboorte kan bevestigen en welke andere persoon als ouder geregistreerd moet worden. Het bericht komt binnen bij de ambtenaar KCC. Zodra alle betrokken de geboorte hebben bevestigd, wordt de geboorte automatisch verwerkt en doorgegeven aan diverse instanties. Samenlevingsvormen als huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden niet meer geregistreerd. Dit scheelt de overheid veel geld en bovendien zijn het privé aangelegenheden. Ook adressen worden niet meer geregistreerd in de BRP. Vestiging vanuit het buitenland is voor de ambtenaar een intensieve bezigheid. Zonder smartapparaat kun je in Nederland immers niet leven. Bij het aanvragen van een smartapparaat zal de aanvrager allerlei bewijsstukken aan moeten leveren. De ambtenaar KCC maakt de pasfoto, de lichaamsfoto en legt de biometrische kenmerken van de aanvrager vast. Alle informatie wordt naar het centrale registratiebureau gezonden. Bij dit bureau werken medewerkers die via de Bestuursacademie Nederland speciale Het ministerie van Buitenlandse Zaken is natuurlijk nauw betrokken bij het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. De Nederlandse posten in het buitenland legaliseren buitenlandse brondocumenten ten behoeve van het Nederlandse rechtsverkeer. Daarnaast kunnen zij op verzoek van een Nederlands bestuursorgaan buitenlandse brondocumenten inhoudelijk (laten) verifiëren. Op kan men informatie over legalisatie per land raadplegen. Ook is er informatie over landen beschikbaar die uitsluitend bedoeld is voor de beslissende instanties. Deze is digitaal beschikbaar via DISCS. Robert Bos, beleidsmedewerker bij de afdeling reisdocumenten, fraudebestrijding en legalisatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Deelnemer Expertgroep Buitenlandse Brondocumenten

8 8 Competentieontwikkeling en eindtermen Een column van René van Eert, manager SintLuca Pro Stel, Je analyseert de vaardigheden van Rembrandt en kijkt naar zijn kennis over materialen, licht, perspectief, compositie, zijn kleurgevoel, inbeelding, enzovoort. Na je analyse duid je alle vaardigheden in eindtermen waarin cognitieve, motorische, abstracte en intrinsieke waarden zijn ondergebracht. Je kunt deze vaardigheden meten en kwalificeren, met als kers op de taart een certificaat of akte waarop staat dat de kandidaat aan alle eindtermen voldoet. Volgens de wet van Bartjens levert dit een nieuwe Rembrandt. In deze lineaire lijn van vaardigheden analyseren en kennis en vaardigheidsonderdelen aanbieden, wordt totaal voorbijgegaan aan het talent en de ontwikkeling van, in ons geval, Rembrandt. Het aanleren van een vaardigheid is een complexe eenheid van impulsen, prikkels en het vermogen deze informatie te interpreteren. Deze combi van ontwikkelingsprikkels leverde uiteindelijk de meester der meesters. Dat dit lichtende voorbeeld wordt gebruikt als blauwdruk voor opleiders die een dergelijk fenomeen willen benaderen, is logisch, én bedenkelijk. Natuurlijk, er zijn veel trucjes die een aap leren klimmen, maar de essentie van de reden waarom Rembrandt is wie hij is, is meer dan de som der delen. Zo langzamerhand komen steeds meer partijen die zich professioneel met competentieontwikkeling bezighouden tot de conclusie dat de geijkte paden in het land der didactiek en methodiek kruispunten vertonen die zich voorheen buiten het perspectief van opleiden bevonden. Dit komt mede doordat we met de huidige technologische hulpmiddelen een breed scala aan impulsen kunnen genereren, dat het individu aanzet tot het ontwikkelen van een persoonlijk competentieniveau. Contextleren: op innovatieve wijze meerwaarde creëren voor onze klanten Een column van KeesJan de Maa, business development manager VNG Academie In antwoord op leer- en ontwikkelvragen van onze klanten voorziet de VNG Academie in maatgemaakte hier en nu opleidingen, vakinhoudelijke en vaardigheidstrainingen en ontwikkeling van (jong) talent voor gemeenten. Doordat wij onze expertise en het VNG-netwerk samenbrengen, kunnen gemeenten tot het juiste antwoord komen. Wij bieden diverse trainingen, waarin medewerkers kennis opdoen die zij direct in hun werk kunnen toepassen. Onze trainers beschikken over expertise en ruime ervaring bij de VNG en/of gemeenten. De praktijkgerichte trainingen worden desgewenst in-company gegeven in kleine groepen en kennen mede daardoor een grote leeropbrengst. De VNG Academie voert uw opleidings- en trainingsvragen graag So what? Is een medewerker op welk gemeentehuis dan ook een Rembrandt? In zekere zin wel. Motivatie levert Rembrandts op elk gebied, niveau of terrein. Echter, alleen de voor u op maat uit. Voorwaarde voor een optimale opbrengst en effectiviteit van onze opleidingen en trainingen is dat gemeenten hun eigen praktijkcases inbrengen. Onze missie en visie over opleidingen en trainingen laat zich het beste omschrijven in de volgende metafoor: als je iemand een vis geeft, geef je voedsel voor één dag, maar wanneer je iemand leert vissen, garandeer je een leven lang voedsel! Natuurlijk geeft de VNG Academie ook die vis zelf in de vorm van mooie tools, handreikingen, vakinhoud enzovoort, maar daarbij legt ze voor de lange termijn vooral de nadruk op het zelf leren vissen. Dit is contextleren: een combinatie van inhoudelijke kennis en persoonlijke vaardigheden. Het einddoel is medewerkers binnen gemeenten collectieve waarde die we toekennen aan de vaardigheden bepaalt of we een Rembrandt zien. Laten we iedereen de kans geven een Rembrandt te worden. te helpen zich steeds verder te professionaliseren. Daarbij richten wij ons zowel op de ontwikkeling van medewerkers als op de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. Zo creëren we op innovatieve wijze meerwaarde voor onze klanten. Dat wij dit niet zo maar zeggen, blijkt uit het medio vorig jaar ontvangen predicaat Cedeo erkend dat de VNG Academie op basis van een klanttevredenheidsonderzoek als waardering heeft gekregen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat onze klanten onder meer erg tevreden zijn over de goede voorbereidingen en het geleverde maatwerk van zowel open opleidingen als de in-companytrainingen. Dat en het praktijkgerichte karakter van de opleidingen kregen van onze klanten gemiddeld een 8,8. Sparren? We zijn voortdurend op zoek naar meningen en visie. SintLucas Pro nodigt je graag uit. Colofon Teksten Josee Koning (De Taalscholver) Vormgeving Jessica Lodder (JJ Creative) Drukwerk SintLucas Pro Meer informatie Deze krant is een uitgave van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Het project is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en wordt uitgevoerd bij ICTU. Meer informatie over het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens: Heeft u vragen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via Investeren in de kwaliteit van mensen Een column van Hugo Butter, hoofd delivery management van ICTU Als ICTU hebben we ons destijds sterk beziggehouden met de ontwikkeling van de basisregistraties, waaronder de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Nu dragen we bij aan de volgende stap, het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in het registratiesysteem, zodat de betrouwbaarheid ervan toeneemt. Daarin speelt ICT natuurlijk een grote rol maar nog belangrijker is het om functionarissen die gegevens invoeren en beheren, goed op te leiden. Naarmate de functie van medewerker Burgerzaken serieuzer wordt genomen, worden de eisen hoger en de opleidingsstructuur verandert dan mee. Daarom behelst het project onder meer ook een kwalificatiestructuur en instructies voor opleiders. In die zin is Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) ook meer een verandermanagementprogramma dan sec een ICT-project. De vraag is of elke gemeente over deze extra expertise apart moet beschikken. Sommige gemeenten hebben heel regelmatig met moeilijke brondocumenten te maken, andere gemeenten maar een paar keer per jaar. Wellicht levert dit project een bijdrage aan een organisatiestructuur die regionale samenwerking tussen gemeenten bevordert. Dat valt weliswaar buiten het programma, maar we gaan het wel stimuleren. NBP is een dynamisch programma. Als lid van de stuurgroep volg ik de planning van de deliverables. Alles loopt volgens de opgestelde planning en de beoogde resultaten worden gehaald. Ik ben ook zeer te spreken over hoe de NVVB en BZK het programma oppakken. Ze in- vesteren in kwaliteit van medewerkers Burgerzaken. Ik zou willen dat meer opdrachtgevers dit deden. Vaak wordt er wel in ICT-systemen geïnvesteerd, maar niet in mensen, terwijl de kwaliteit van mensen bepalend is voor de kwaliteit van de informatie in de systemen. Het programma kan trouwens een vervolg krijgen omdat het ministerie van BZK ook de kwaliteit van de andere basisregistraties wil gaan verbeteren en hoopt dat deze NBPmethodiek daartoe zal bijdragen. We moeten alles in het werk stellen om ons niet voor de gek te laten houden en serieus werk maken van de aanpak van identiteitsfraude. Burgers verwachten dat ook van hun overheid. Ze vertrouwen er terecht op dat de overheid hen beschermt tegen identiteitsfraude. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam (in het voorwoord van het ID protocol Burgerzaken)

PUBLIEKSACADEMIE DIPLOMASTELSEL BURGERZAKEN

PUBLIEKSACADEMIE DIPLOMASTELSEL BURGERZAKEN PUBLIEKSACADEMIE DIPLOMASTELSEL BURGERZAKEN De PublieksAcademie De opleidings- en examenomgeving voor de medewerker Burger- en Publiekszaken Plaats bieden aan diploma- en opleidingsstelsels binnen de publieke

Nadere informatie

Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP)

Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP) www.segment.nl Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP) NVVB-gecertificeerd Voor de professional aan de balie! ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Wilt u als frontofficemedewerker allrounder worden

Nadere informatie

Opzet van de Workshop

Opzet van de Workshop PublieksAcademie Opzet van de Workshop PublieksAcademie, Zeker Weten! Diplomastelsel Burgerzaken Tegengaan ID- en adresgerelateerde fraude Inzet gemeentelijke trainers Opzet trainingen ZEKER WETEN! v NADIRA

Nadere informatie

ID-PROTOCOL BURGERZAKEN VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN

ID-PROTOCOL BURGERZAKEN VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN ID-PROTOCOL BURGERZAKEN VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN 1 Identiteitsdiefstal: Het zonder toestemming verwerven, overdragen, bezitten of gebruiken van persoonlijke informatie van een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijeenkomst Werken aan de toekomst van burgerzaken druk bezocht. Tekst: Walter Baardemans Juni 2017

Bijeenkomst Werken aan de toekomst van burgerzaken druk bezocht. Tekst: Walter Baardemans Juni 2017 Bijeenkomst Werken aan de toekomst van burgerzaken druk bezocht Tekst: Walter Baardemans Juni 2017 Bewustwording is nu het belangrijkst Het werk van afdelingen Burgerzaken binnen gemeenten gaat ingrijpend

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Naar Betrouwbare Persoonsgegevens

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Naar Betrouwbare Persoonsgegevens SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: Fax: Web: 030-602 49 00 030-602 49 19 www.siraconsulting.nl Maatschappelijke kosten-batenanalyse Naar Betrouwbare Persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten i.a.a. de hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Productmodule PM1

Productmodule PM1 Productmodule 1 15. PM1 15. AKTEN Thema geboorte en afstamming Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie kan verzamelen, ordenen en toepassen om de taken die genoemd zijn in

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgroep Borging: Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) November 2013 Deze sheets bevatten achtergrondinformatie bij het plan Borging awareness

Nadere informatie

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Donderdag 9 & vrijdag 10 november 2017 Opdrachtgever: KLM Learning Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Met een krachtig leerresultaat: > Leren door ervaren (de 70 van 70:20:10) > Agile ontwerpen,

Nadere informatie

Draaiboek invoering BRP bij gemeenten

Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Draaiboek invoering BRP bij gemeenten VIAG Regiobijeenkomst - Heerhugowaard 4 april 2012 Van kaartenbak, via GBA, naar BRP Voor GBA GBA BRP Persoonskaart Persoonslijst Persoon, relatie, onderzoek 1 Invoering

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 567 63 55 Klant Contact centrum cluster Contactpersoon C.D.J. Knots Doorkiesnummer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

onderwerp Convenant "Het tegengaan van identiteits- en documentfraude Noord-Holland"

onderwerp Convenant Het tegengaan van identiteits- en documentfraude Noord-Holland gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Convenant "Het tegengaan van identiteits- en documentfraude Noord-Holland" Portefeuillehouders drs. Theo Weterings Collegevergadering 7 maart 2017 inlichtingen

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4417391 Opsteller : M.J.M. Huurdeman Telefoon : (033) 469 45 97 Datum : 14 juni 2013 User-id : HUUJ Onderwerp Pilot thuisbezorging reisdocumenten Voorstel: 1. Deel

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Effectief communiceren kun je leren

Effectief communiceren kun je leren S E GME NT kun je leren Al onze communicatietrainingen op een rij ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Communicatie is tweerichtingsverkeer Bouwstenen Communiceren betekent veel meer dan vertellen wat u te zeggen

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Benchmarking Publiekszaken

Slotbijeenkomst Benchmarking Publiekszaken Slotbijeenkomst Benchmarking Publiekszaken Datum: Dinsdag 25 november 2014 Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort http://www.leerhotelhetklooster.nl/contact-route/ Het programma Van 11.30 tot 12.30

Nadere informatie

Traject Versterken Ondernemerscontacten. Ondernemersvriendelijke gemeente

Traject Versterken Ondernemerscontacten. Ondernemersvriendelijke gemeente Traject Versterken Ondernemerscontacten Ondernemersvriendelijke gemeente Mei 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Sterke samenwerking CLOK en XPublic... 3 2 Opzet van het traject... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK Het perfecte team bestaat niet, zo blijkt uit recent onderzoek van Google naar goed functionerende teams. Een

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie