Innoveren met ICT blijft noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innoveren met ICT blijft noodzaak. ICT in het ziekenhuis"

Transcriptie

1 Innoveren met ICT blijft noodzaak ICT in het ziekenhuis

2 ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht en uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers en adviseurs te komen tot het delen van best practices. De ICT Benchmark enerzijds en de prominente rol van het EPD op de agenda van de ziekenhuisbestuurders anderzijds vormden de aanleiding voor een tweetal rondetafelgesprekken met ziekenhuisbestuurders. De impressie van de benchmark en de gesprekken in deze publicatie kunnen tot inspiratie dienen in uw dagelijkse praktijk. Innoveren met ICT blijft noodzaak ICT in het ziekenhuis is onderdeel van een reeks publicaties over toonaangevende ICT-projecten en ICT Benchmarks waaraan M&I/Partners heeft bijgedragen.

3 Ter introductie / 3 Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Als gevolg van de bezuinigingen zijn er echter minder middelen. En door de vergrijzing zullen steeds meer mensen een beroep op de zorg doen. Ziekenhuizen maken uitdagende tijden door. ICT is geen wondermiddel, maar in een aantal gevallen kunnen technologische oplossingen ervoor zorgen dat ziekenhuizen meer met minder kunnen doen. >

4 4 / Ter introductie Bij de eerste editie van Innoveren met ICT is noodzaak grepen we terug op het rapport van de Commissie Scheepbouwer. Een belangrijke conclusie uit dit rapport blijft onverminderd van kracht: innovatie moet leiden tot kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten, door optimale inzet van ICT. Kortom: meer doen met minder. De urgentie wordt groter, het tempo van innoveren moet omhoog. Veel ziekenhuizen onderkennen deze opdracht. Ze zijn volop aan de slag met de (door)ontwikkeling van een EPD, oriënteren zich op Zorg 2.0-initiatieven, versterken hun strategisch ICT-beleid en verbeteren de ICT-ondersteuning die daarvoor nodig is. Vanzelfsprekend helpt M&I/Partners zorgorganisaties daar graag bij. We doen dat met advies, ondersteuning en informatie. Ter inspiratie treft u in deze uitgave aan: Een impressie van de ICT Benchmark Ziekenhuizen Een weergave van het rondetafelgesprek over het EPD.

5 / 5 Een weergave van het rondetafelgesprek over ICT in het ziekenhuis. Een overzicht van projecten waaraan wij met onze opdracht gevers werken. Veel leesplezier! M&I/Partners Patrick van Eekeren Partner Jan Houben Partner

6 6 / Inhoud 1 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009 / pagina 7 2 Rondetafelgesprek: Van papieren status naar digitaal patiëntendossier / pagina 19 3 Rondetafelgesprek: Hoe ICT het ziekenhuis verandert / pagina 29 4 Projecten M&I/Partners in de zorg / pagina 39

7 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009

8 8 / Hoofdstuk I Sinds 2007 verschaft M&I/Partners met de ICT Benchmark Ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de ICT-kosten van ziekenhuizen. In het verlengde hiervan heeft M&I/Partners in het najaar van 2009 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de totale ICT-kosten binnen de zorg in kaart gebracht, zowel in de care, de cure als de preventie. In 2010 wordt de benchmark voor de vierde keer uitgevoerd en is M&I/Partners gestart met de ICT Benchmark GGZ.

9 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009 / 9 Kosten, ICT-volwassenheid en ICT-dekkingsgraad De ICT Benchmark Ziekenhuizen behandelt drie onderwerpen: De benchmark brengt de ICT-kosten in kaart. Daarvoor maken wij gebruik van een TCO-model (Total Cost of Ownership) dat voor de sector is ontwikkeld. De benchmark biedt inzicht in het ICT-volwassenheidsniveau. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een raamwerk voor het gestructureerd inrichten en beoordelen van een ICT-beheeromgeving. De benchmark laat zien hoe hoog de ICT-dekkingsgraad is. De dekkingsgraad geeft een indicatie van de mate waarin ICT het primaire proces binnen het ziekenhuis ondersteunt. Belangrijkste bevindingen Toenemend aantal werkplekken in ziekenhuizen De benchmark laat zien dat de kosten per werkplek dalen, maar per medewerker stijgen. Dit is te verklaren door het toenemend aantal werkplekken dat ziekenhuizen aan hun medewerkers ter beschikking stellen. Gelijkblijvende infrastructuurkosten bij meer werkplekken Opvallend is dat de infrastructuurkosten (werkplek, datacommunicatie, servers, storage, spraakcommunicatie, functioneel en technisch beheerpersoneel en faciliteiten) min of meer gelijk blijven. Dat komt door de dalende kosten van de hardware. Daarnaast helpen virtualisatie en optimalisatie van het serverpark om deze kosten in bedwang te houden.

10 10 / Hoofdstuk I Softwarekosten grootste kostenpost De grootste ICT-kostenpost van ziekenhuizen betreft de softwarekosten. Als we ook de personele inzet voor het functioneel en technisch beheer van de software meerekenen, dan gaat het om meer dan de helft van de kosten. Een aanzienlijk deel van de softwarekosten wordt besteed aan het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en aan aanpalende systemen, zoals PDMS en beeldverwerkende technologie met de bijbehorende personele bezetting. Dekkingsgraadmodel Binnen ziekenhuizen neemt de interesse voor de baten van ICT nadrukkelijk toe. We merken dat in onze adviespraktijk. Bij grootschalige projecten, zoals EPD, EVD (Elektronisch Verpleegkundig Dossier), EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) en regionale zorgcommunicatie, wordt veel bewuster gekeken naar de business case. In toenemende mate spannen opdrachtgevers zich in om de voorspelde baten ook daadwerkelijk te realiseren. Met het dekkingsgraadmodel uit de benchmark is het mogelijk deelnemers op de prijs/prestatie -verhouding voor EPD-functionaliteiten te vergelijken. Het dekkingsgraadmodel brengt de volgende onderdelen met elkaar in relatie:

11 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009 / 11 1 De breedte van gebruikersgroepen die worden ondersteund met het EPD en aanpalende systemen. 2 Het aantal functionaliteiten dat het EPD en aanpalende systemen bieden. 3 De hoogte van de softwarekosten in het primaire proces. In de benchmark levert dit analyses op waarbij de dekkingsgraad per individueel specialisme wordt vergeleken (zowel binnen een ziekenhuis als tussen ziekenhuizen). Daarnaast kan een vergelijking worden gemaakt van de overall dekkingsgraad tussen ziekenhuizen. Als voorbeeld worden op pagina 12 twee ziekenhuizen met elkaar vergeleken op twee aspecten van de dekkingsgraad: functionaliteit en gebruik.

12 12 / Hoofdstuk I Figuur 1. Dekkingsgraad voor twee ziekenhuizen: functionaliteit en gebruik Radiologie Spoed Eisende Hulp Intensive Care OK Allergologie Cardiologie Cardiopulmonale chirurgie Chirurgie Dermatologie en venerologie Verloskunde en gynaecologie Gastro-enterologie Urologie Geriatrie Functionaliteit Gebruik Revalidatiegeneeskunde Reumatologie Inwendige Geneeskunde Kindergeneeskunde Psychiatrie (AWBZ) Plastische Chirurgie Orthopaedie Oogheelkunde Neurochirurgie Neurologie KNO Longziekten en tuberculose Radiologie OK Allergologie Cardiologie Cardiopulmonale chirurgie Spoed Eisende Hulp Chirurgie Intensive Care Dermatologie en venerologie Verloskunde en gynaecologie Gastro-enterologie Urologie Revalidatiegeneeskunde Geriatrie Inwendige Geneeskunde Functionaliteit Gebruik Reumatologie Kindergeneeskunde Psychiatrie (AWBZ) Plastische Chirurgie Orthopaedie Oogheelkunde Neurochirurgie Neurologie KNO Longziekten en tuberculose

13 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009 / 13 Resultaten De afgelopen drie edities van de ICT Benchmark Ziekenhuizen (van 2007 tot en met 2009, over de boekjaren 2006 tot en met 2008) leveren de volgende kengetallen op: Jaarlijkse ICT-kosten per ICT-werkplek Jaarlijkse ICT-kosten per medewerker (in fte) Jaarlijkse ICT-infrastructuurkosten per ICT-werkplek Jaarlijkse ICT-kosten als percentage van de omzet 4,2 % 4,4 % 4,2 % Uit deze branchegemiddelden kunnen we concluderen dat de jaarlijkse ICTkosten omgeslagen naar ICT-werkplekken dalen. Echter, per medewerker (in fte) stijgen de kosten. Dit komt doordat het aantal werkplekken toeneemt. De ICT-infrastructuurkosten (omgeslagen naar ICT-werkplekken) dalen, maar in mindere mate dan de ICT-kosten. De jaarlijkse ICT-kosten als percentage van de omzet dalen in de benchmark van 2009 iets. Bij deze kengetallen moet worden bedacht dat de benchmarkpopulatie elk jaar verandert.

14 14 / Hoofdstuk I Deelnemers In 2009 namen de volgende ziekenhuizen deel aan de benchmark: Alysis Zorggroep Amphia Ziekenhuis Deventer Ziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Maasstad Ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden Rode Kruis Ziekenhuis Sint Anna Ziekenhuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Sint Maartenskliniek Zaans Medisch Centrum Ziekenhuisgroep Twente

15 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009 / 15 ICT-kosten per ICT-werkplek Bij de berekening van de ICT-kosten per ICT-werkplek zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingskosten + exploitatiekosten) gedeeld door het aantal ICT-werkplekken dat per 31 december 2008 eigendom is van een ziekenhuis. Bij het bepalen van het exacte aantal ICT-werkplekken worden ook laptops en thin clients meegerekend. Figuur 2 geeft voor elk ziekenhuis de verdeling van de ICT-kosten per ICT-werkplek weer. 6000, , ,00 8. Faciliteiten 7. Personeel 6. Videocommunicatie 5. Spraak 4. Servers 3. Datacommunicatie 2. Software 1. Werkplek Gemiddelde 3000, , ,00 - A B C D E F G H I J K L M Figuur 2. ICT-kosten per ICT-werkplek

16 16 / Hoofdstuk I Verdeling ICT-kosten Het TCO-model onderscheidt acht kostenobjecten, zoals de legenda van figuur 3 vermeldt. De gemiddelde procentuele verdeling laat zien dat software en personeel tezamen goed zijn voor 70% van de ICT-kosten. Dit is in lijn met andere ICT-sectorbenchmarks die wij uitvoeren. 1% 11% 34% 0% 6% 35% 1. Werkplek 2. Software 3. Datacomm 4. Servers 5. Spraak 6. Videocommunicatie 7. Personeel 8. Faciliteiten 8% 5% Figuur 3. Procentuele verdeling van de ICT-kosten over de kostenobjecten

17 ICT Benchmark Ziekenhuizen 2009 / 17 ICT-kosten als percentage van de omzet Bij de berekening van de ICT-kosten als percentage van de omzet zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingskosten + exploitatiekosten) gedeeld door de omzet in Figuur 4 laat dit kengetal voor elk van de deelnemende ziekenhuizen zien. Het gewogen gemiddelde bedraagt 4,1%. In het ICT-kostenonderzoek dat wij tweede helft 2009 voor het ministerie van VWS hebben uitgevoerd, kwamen wij zorgsectorbreed op een percentage van 3,2. Ziekenhuizen komen dus hoger uit dan het gemiddelde. Dit is onder andere te verklaren door de grote diversiteit aan specialismen en bijbehorende specifieke ICT-voorzieningen. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% ICT-kosten als percentage van de omzet 0,00% A B C D E F G H I J K L M Gemiddelde Figuur 4. ICT-kosten als percentage van de omzet

18 18 / Hoofdstuk I Deelnemers De volgende 29 ziekenhuizen namen deel aan de ICT Benchmark Ziekenhuizen in minimaal één van de afgelopen vier ronden. De ICT Benchmark Ziekenhuizen is hiermee de langst lopende vergelijking van ICT-kosten in de ziekenhuisbranche en ook die met de breedste vertegenwoordiging: Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) Alysis Zorggroep (Arnhem) Amphia Ziekenhuis (Breda) Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) Deventer Ziekenhuis (Deventer) Diakonessenhuis (Utrecht) Flevo Ziekenhuis (Almere) Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal) IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) Jeroen Bosch Ziekenhuis ( s-hertogenbosch) Kennemer Gasthuis (Haarlem) Leveste / Scheper Ziekenhuis (Emmen) Lievensberg (Bergen op Zoom) Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag) Medisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden) Rijnland Ziekenhuis (Leiderdorp en Alphen aan den Rijn) Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk) St. Anna Zorggroep (Geldrop) St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg) St. Jansdal (Harderwijk) St. Jans Gasthuis (Weert) St. Maartenskliniek (Nijmegen) Tergooiziekenhuizen (Blaricum) Twee Steden Ziekenhuis (Tilburg) Zaans Medisch Centrum (Zaandam) Ziekenhuisgroep Twente (Hengelo) ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)

19 Rondetafelgesprek: Van papieren status naar digitaal patiëntendossier

20 20 / Hoofdstuk II In technisch opzicht is de invoering van een elektronisch patiëntendossier geen hoogstandje. In organisatorisch opzicht wel. Hoe maak je voor de stakeholders de baten inzichtelijk? Hoe overtuig je de artsen? Hoe breng je processen en ICT met elkaar in lijn? En hoe zorg je ervoor dat je de winst op papier ook echt incasseert? Drie ziekenhuisbestuurders en twee adviseurs van M&I/Partners wisselden over deze vragen van gedachten tijdens een informeel rondetafelgesprek.

21 Rondetafelgesprek: Van papieren status naar digitaal patiëntendossier / 21 Wie zitten er aan tafel? Dr. Huub Haanen (links op de foto, pagina 19) is lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Met ondersteuning van M&I/Partners implementeerde dit ziekenhuis de afgelopen twee jaar een volwaardig EPD. Trienke Stellema (links op de foto, pagina 21) is lid van de Raad van Bestuur van het Kennemer Gasthuis. Drs. Peter Hoppener (rechts op de foto, pagina 21) is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek Groep. Zowel het Kennemer Gasthuis als de Sint Maartenskliniek staan aan de vooravond van de implementatie van een EPD. Drs. Patrick van Eekeren (midden op de foto, pagina 21) en drs. Jan Houben (rechts op de foto, pagina 19) zijn beiden partner bij M&I/Partners. Houben heeft verschillende EPD-trajecten bij ziekenhuizen begeleid (waaronder het St. Antonius Ziekenhuis en het Deventer Ziekenhuis). Van Eekeren houdt zich bezig met vraagstukken over kosten en baten van een EPD. Om het informele karakter van het gesprek recht te doen, plaatsen we bij de citaten van de gespreksdeelnemers voornamen.

22 22 / Hoofdstuk II Organiseren versus automatiseren Het gesprek komt op gang met de vraag: automatiseer je wat er is of herontwerp je eerst de processen? En kun je die twee wel los van elkaar zien? Peter: Sommige adviseurs willen zo ongeveer het hele ziekenhuis reorganiseren om het EPD in te kunnen voeren. Hoe ver moet ik daarin meegaan? Jan: Als je niet gewend bent om digitaal te werken, kun je niet overzien wat er kan en wat wenselijk is. Eerst organiseren en dan automatiseren werkt daarom niet. Ik ben er een voorstander van om het ontwerp van het EPD en de ontwikkeling van de werkprocessen gelijk op te laten lopen, zoals we bij het St. Antonius Ziekenhuis hebben gedaan. Als je een procesontwerp maakt zonder over de automatisering na te denken, krijg je processen die je moeilijk in ICT kunt gieten, en omgekeerd. Hoe ga je om met de onvolwassenheid van de markt? De onvolwassenheid van de markt houdt zowel vragers als aanbieders gevangen: hoe kun je wensen kenbaar maken als je niet weet wat er mogelijk is? En hoe kunnen aanbieders goede oplossingen bedenken als ze niet in de huid van de artsen kruipen? Trienke: Je weet niet welke leverancier de beste is en of je er goed aan doet om zelf mee te ontwikkelen. Ook weet je niet heel precies wat je zelf moet vragen. Moet je er maar voor kiezen om, zo risicoloos mogelijk, in elk geval maar iets te ontwikkelen, in de wetenschap dat je de top niet zult halen? Jan: Tenzij je over grote financiële middelen beschikt, is dat geen slechte keuze. Het gaat erom dat je artsen zo snel mogelijk vertrouwd maakt met de digitale wereld. Als ze eenmaal ervaring hebben opgedaan, kun je de slag maken naar een volgende generatie EPD.

23 Rondetafelgesprek: Van papieren status naar digitaal patiëntendossier / 23 Trienke: Als opdrachtgever heb je aan de ene kant dokters die wel willen, maar het niet overzien. Aan de andere kant heb je EPD-bouwers die niet kunnen inschatten of dokters die hun eigen wensen hebben wel of niet gelijk hebben. Jan: Onze stelling luidt: als je bouwt wat de dokters vragen, weet je zeker dat het EPD niet wordt gebruikt. Dokters die niet gewend zijn om met een digitaal dossier te werken, gaan dingen vragen die in de praktijk niet handig blijken. Patrick: De onvolwassenheid aan de aanbodzijde van de markt wordt in de hand gewerkt door de versnippering. Er zijn te veel aanbieders van pakketten voor de ruim negentig ziekenhuizen die we hebben. Dat maakt het voor aanbieders moeilijk om fors te investeren. Een referentie-epd vanuit de sector kan een oplossing bieden. Hoe verzilver je de winst? Dat automatiseren winst oplevert, is evident. Maar in de praktijk is dat moeilijk hard te maken, merkt Peter op. Kortere opnames, minder fouten. Hoe becijfer je dat? Jan: Het berekenen van de financiële voordelen die je kunt behalen, is een theoretische exercitie. Of je de winst ook incasseert, hangt af van het management. Huub: Mijn ervaring is: als je de winst wilt incasseren, moet je vooraf afspraken maken. Bij de invoering van het elektronisch voorschrijfsysteem hebben we gezegd: we voeren het alleen in als de apotheek vier arbeidsplaatsen inlevert. Anders doen we het niet. Patrick: Ik ben het daar van harte mee eens. Op het moment dat de investeringsbeslissing wordt genomen, moeten heldere afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat baten verdampen. Trienke: Je kunt op forse weerstand stuiten. Wij zijn bezig met een pilot bij een van de

24 24 / Hoofdstuk II vakgroepen. Het digitale dossier ziet er best goed uit. Alleen de specialisten willen het, gezien de beperkte tijd die ze hebben voor poli-afspraken, niet zelf in vullen. Dat willen ze hun doktersassistenten laten doen. Zo niet, dan doen ze niet mee. Jan: Het helpt ook als er een fait accompli-situatie wordt gecreëerd: in Deventer bood de nieuwbouw van het ziekenhuis geen ruimte meer voor een fysiek archief. Alles is dus gescand. In het St. Antonius Ziekenhuis is de noodzaak om alles te scannen er niet. Het tempo waarin het archief wordt afgebouwd, ligt daardoor niet zo hoog als zou kunnen. Peter: Afgezien van dat soort besparingen zijn er ook commerciële voordelen: als ik straks een centrale planning heb voor mijn drie locaties in Nederland, gaat me dat gewoon marktaandeel opleveren. Ik kan patiënten precies vertellen waar ze het beste geholpen worden en waar ze het eerst aan de beurt zijn. Andere baten zijn meer kwalitatief van aard. Je kunt patiënten en zorgverzekeraars meer toegevoegde waarde bieden. Nu geven we informatie over bijvoorbeeld de ligduur en de patiëntenmix mondeling aan de verzekeraars door. Wat mij betreft kunnen zij anoniem - elektronisch toegang krijgen tot dit soort informatie. Vreemde ogen dwingen? Een externe partij die goed is in verandermanagement, zou ziekenhuizen kunnen helpen om de voordelen op papier ook echt contant te maken. Staan ziekenhuizen daar voor open?, vraagt Jan zich af. Bij M&I/Partners hebben we ons de vraag gesteld of we op basis van een resultaatverplichting zouden willen werken. We zouden dan de controle over de uitvoering moeten hebben. Dat is wellicht een stap te ver, maar we zouden wel het zorgmanagement kunnen coachen en kunnen aangeven waar de baten gerealiseerd kunnen worden.

25 Rondetafelgesprek: Van papieren status naar digitaal patiëntendossier / 25 Trienke: Misschien werkt het als er een gedeelde resultaatverantwoordelijkheid is. Beide belangen moeten even groot zijn. Huub: Een externe club die gaat sturen in jouw organisatie. Zou je dat wel willen? Trienke: Als je iemand in huis haalt die beter is dan je zelf bent, zou ik dat niet erg vinden. Zo n buitenboordmotor kan helpen. Bovendien: vreemde ogen dwingen. Peter: Maar het kan ook een averechts effect hebben. Als een externe organisatie gaat zeggen wat er bij ons moet gebeuren, kan dat argwaan wekken. Het is anders als je al een tijdje op weg bent en een lijnmanager bijvoorbeeld in de praktijk ervaart hoe moeilijk het is om de baten te realiseren. Kortom: er moet commitment zijn en je moet de pijn al even hebben gevoeld. Trienke: Laat ik voor mezelf spreken: ik denk dat wij in ons ziekenhuis niet heel erg zijn toegerust op change-management. Dus als een externe partij op dat gebied iets kan toevoegen, is dat zeker de moeite waard. Hoe kan het EPD bijdragen aan kennismanagement? Ziekenhuizen zijn lerende organisaties. Kan het EPD helpen om de (wetenschappelijke) kennis op een hoger niveau te brengen? Peter: Voor ons als categoraal ziekenhuis is kennismanagement core. We moeten gewoon de beste zijn in ons vak. Als je onderzoek wilt doen naar je behaalde resultaten, ligt er op z n minst een link met het EPD. Trienke: Ik kan me voorstellen dat het EPD veel nut kan hebben voor de wetenschap. Huub: Dat moet je ook weer niet overdrijven. De ontsluiting van het datawarehouse is bij ons nog niet goed geregeld. Jan verduidelijkt: Als je vooraf aan artsen vraagt wat ze geregistreerd willen hebben, dan is dat zóveel dat het niet te digitaliseren is. Bij het St. Antonius Ziekenhuis is

26 26 / Hoofdstuk II gekozen voor het zelf bouwen van een systeem dat artsen operationele ondersteuning biedt. Als je vervolgens op geaggregeerd niveau informatie wilt opvragen, loop je tegen grenzen aan; de info wordt niet opgeslagen in een relationele database, maar als tekst. Patrick: Zeg je daarmee dat het EPD in veel situaties nauwelijks kan bijdragen aan kennismanagement? Jan: Nee, maar wat het lastig maakt, is dat artsen eerst de operationele voordelen moeten ontdekken, voordat ze overeenstemming zullen bereiken over de zaken die ze extra geregistreerd willen hebben. Die slag maak je niet in één keer: harmonisatie aan de proceskant zal leiden tot betere informatievoorziening. En betere informatievoorziening zal weer leiden tot nieuwe vragen. Hoe kunnen ziekenhuizen beter samenwerken? Trienke: Wat ik me afvraag, is hoe je als ziekenhuis beter kunt samenwerken met andere ziekenhuizen bij de realisering van een EPD. Want ook al heb je dezelfde pakketleverancier, dan nog kun je de zaken heel verschillend aanpakken. Hoe kun je gelijk optrekken, zodat je van elkaar leert en schaalvoordeel behaalt? Huub: Samenwerken met andere ziekenhuizen kan, als je kiest voor standaardisatie: ga niet in op individuele eisen van artsen. Ga bijvoorbeeld om de tafel zitten met alle reumatologen van zes ziekenhuizen en probeer tot één pakketje te komen. Jan: Samenwerken met andere ziekenhuizen zal alleen tot stand komen als de Raad van Bestuur daar een hele goede visie op heeft. De organisatie zal er zelf niet snel mee komen. En je zult wel gelijkgestemde ziekenhuizen moeten hebben. Als het ene ziekenhuis meer productiegericht is en het andere meer wetenschappelijk is georiënteerd, leidt dat tot een andere registratiebehoefte.

27 Rondetafelgesprek: Van papieren status naar digitaal patiëntendossier / 27 Patrick: Je kunt er ook voor kiezen om van de proceskant nog even af te blijven en je meer op de achterkant te richten. Je kunt gezamenlijk werken aan de expertise om je applicatiebeheer goed te regelen. Toekomst Wie de emancipatie van de consument (lees: de patiënt) combineert met de snelle technologische ontwikkelingen (lees: internet) stelt zich vanzelf de vraag: beheert de patiënt straks zelf zijn EPD? Huub kan het zich goed voorstellen. In Frankrijk en Duitsland is het heel gewoon dat je je röntgenfoto s mee naar huis neemt. Jan: Ik zie het niet snel gebeuren dat de patiënt zelf zijn medisch dossier beheert. Ziekenhuizen zullen de komende tien jaar hun eigen informatiesysteem willen behouden. Een hybride situatie kan ik me wel voorstellen; patiënten met chronische aandoeningen die zelf een basisdossier hebben, waar ze de ziekenhuizen inzage in geven. Huub: Er zijn al portals waarbij patiënten met dokters communiceren. Dat kan toch het begin zijn van een webbased EPD? Jan: De harmonisatie en standaardisatie van gegevensuitwisseling is onvoldoende om dat op een betrouwbare manier mogelijk te maken. Het kost jaren om dat te veranderen. Peter: Zo n 25 jaar geleden waren er al eenvoudige programma s voor huisartsen om hen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Sindsdien is het niet erg opgeschoten. Jan: Bij de huisartsen heeft die ontwikkeling zich wel doorgezet. Huisartsen werken veel meer met protocollen dan bijvoorbeeld specialisten. Om die reden vergt de ontwikkeling van beslissingsondersteunende programma s in ziekenhuizen een langere adem.

28 28 / Hoofdstuk II In september 2010 verscheen bij Kluwer het boek EPD is een werkwoord van de hand van adviseurs van M&I/Partners. Het gaat in op het EPD in het ziekenhuis en vraagstukken waarvoor bestuurders zich gesteld zien.

29 Rondetafelgesprek: Hoe ICT het ziekenhuis verandert

30 30 / Hoofdstuk III Het ziekenhuis in de vorm van een op zichzelf staande organisatie verdwijnt. ICT zorgt voor vervagende grenzen: ziekenhuizen gaan op in functionele netwerken. Eerste lijn en tweede lijn zullen integreren. En de patiënt? Beheert die straks zelf zijn medisch dossier? Vier ziekenhuisbestuurders wisselen met elkaar van gedachten over de invloed die ICT kan hebben op de toekomst van het ziekenhuis en hoe ze die het beste kunnen aanwenden.

31 Rondetafelgesprek: Hoe ICT het ziekenhuis verandert / 31 Wie zitten er aan tafel? Gert de Bey (midden op de foto, pagina 29) is bestuursvoorzitter van de Alysis Zorggroep, met ziekenhuizen in Arnhem, Velp en Zevenaar. Dr. Hans van der Schoot (links op de foto, pagina 29) is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Maria Molenaar (links op de foto, pagina 31) is lid van de Raad van Bestuur van de Rijnland Zorggroep, met ziekenhuizen in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Jeroen Kleinjan (midden op de foto, pagina 31) is sinds twee jaar lid van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis.Drs. Patrick van Eekeren (rechts op de foto, pagina 31) en drs. Jan Houben (rechts op de foto, pagina 29) zijn beiden partner bij M&I/Partners. Houben heeft verschillende EPD-trajecten bij ziekenhuizen begeleid (waaronder het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Deventer Ziekenhuis). Van Eekeren houdt zich onder meer bezig met vraagstukken over kosten en baten van ICT en het EPD. Om het informele karakter van het gesprek recht te doen, plaatsen we bij de citaten van de gespreksdeelnemers voornamen.

32 32 / Hoofdstuk III ICT: nut en noodzaak Geen ziekenhuis zonder ICT; de gespreksdeelnemers zijn het daar snel over eens. Het is een conditionele factor geworden, net als water en elektriciteit, aldus Hans. Hij benadrukt het belang ervan voor het primaire proces: Informatietechnologie maakt het onzichtbare steeds meer zichtbaar. De eerste grote technologische revolutie op dit gebied deed zich voor in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen onder meer de CT-scan werd geïntroduceerd. Er ontstond een explosie aan informatie, maar die informatie was eigenlijk alleen nog beschikbaar voor die ene dokter die toevallig de patiënt had gezien. Artsen waren toen solisten, die altijd klaarstonden voor hun patiënten. De schriftelijke informatie-uitwisseling, het papieren dossier, bracht al verandering: de kennis kwam ook in de hoofden van het team. In onze huidige tijd wordt het onzichtbare niet alleen zichtbaar gemaakt, maar is de informatie ook nog eens op elk moment, overal ter wereld, beschikbaar. Maria benadrukt het belang van ICT voor kwaliteitsverbetering van de zorg: Het ziekenhuis hangt van informatie aan elkaar, zonder informatie is er geen zorgproces en geen goed financieel beheer. Echter, de ICT is vaak te technisch georiënteerd. Terwijl het juist draait om de informatie, de business-intelligence: hoe, in welke vorm, wanneer en aan wie stel je informatie beschikbaar, zodat er intelligent gebruik van gemaakt kan worden voor verbetering van alle processen. En dan doel ik niet primair op de financiële cijfers, maar op de medische, zodat je weet hoe je presteert. Gert stelt de patiënt centraal en denkt bij de zegeningen van ICT pas in tweede of derde instantie aan financiële baten. ICT stelt ons in staat om het voor de patiënt allemaal iets makkelijker te maken. Dankzij ICT kunnen we de patiënt tools in handen geven om invloed uit te oefenen op datgene wat hij ondergaat. In ons oncologisch centrum zijn we

33 Rondetafelgesprek: Hoe ICT het ziekenhuis verandert / 33 bijvoorbeeld bezig de hele ketenzorg rondom de belangrijkste tumorgroepen in te vullen. Dat is een hele protocollaire exercitie: je legt vast in welke volgorde je welke stappen zet. Zo creëer je een omgeving om de patiënt heen waarin alle deskundigheid is vertegenwoordigd. Voor de patiënt heeft dat voordelen. Informatie is per direct beschikbaar en de patiënt kan tot op zekere hoogte zelf interveniëren, bijvoorbeeld door een afspraak te maken of te verplaatsen. Jeroen, tot slot: Nog los van het ontstaan van allerlei informatieketens, neemt de kwaliteit van de primaire zorg enorm toe dankzij ICT. Neem de PET-scan. Met het verstrijken van de jaren wordt de kwaliteit van het product steeds beter. En neem de komst van het EPD zelf: in één oogopslag ziet de arts de essentie van het hele dossier. De snelheid waarmee hij patiënten kan zien, neemt daardoor over het algemeen enorm toe. De besturing van ICT ICT hoort nadrukkelijk thuis op de bestuurstafel, vinden de deelnemers. Hans: ICT is echt een groot thema, dat brede aandacht verdient. Wij hebben de afgelopen jaren verschillende bouwtrajecten gehad. Dergelijke trajecten kunnen ziekenhuizen ontregelen. Dat hebben ze gemeen met grote ICT-projecten. Ze zijn ook vergelijkbaar in de aansturing: die moet je strak doen. En als je begint moet je weten dat de financiering voor een aantal jaren is geregeld, zodat deze projecten niet onderhevig zijn aan bezuinigingen. Jeroen: Goede besturing begint met het op de juiste plek positioneren van ICT binnen je ziekenhuis. In mijn ogen is dat direct onder de Raad van Bestuur. Je moet als Raad van Bestuur nadrukkelijk aan tafel zitten als het over ICT gaat. Bij ons is een belangrijk gremium de commissie informatiemanagement, waarin naast de Raad van Bestuur

34 34 / Hoofdstuk III een deel van de staf en een deel van het management participeren. We proberen op een strategische manier naar ICT te kijken: wat zijn de ontwikkelingen? Wat is er voor ons van belang? Maar ook: welke criteria hanteren we bij het maken van investeringskeuzes? Gert vult aan: Als Raad van Bestuur moet je in staat zijn aan te geven waarom ICT zo belangrijk is voor je primaire proces. Vanuit je visie heb je de behoefte om je primaire proces op een bepaalde manier in te richten, en daar kun je ICT goed bij gebruiken. Als je dat weet uit te dragen binnen je organisatie en bij je medisch specialisten, ontstaat er een zekere gretigheid en gaan mensen de voordelen zien. Als je daarentegen de komst van een EPD aankondigt als een bezuinigingstraject, dan is de motivatie in één klap weg. Maria: Een EPD kan zorgen voor besparingen, doordat processen efficiënter verlopen. Je moet die besparingen wel heel bewust realiseren. Als je de winst niet meteen verzilvert, wordt de tijd die je wint besteed aan andere zaken. ICT als onderscheidende factor In hoeverre biedt ICT het ziekenhuis de mogelijkheid zich te onderscheiden? De voordelen zijn tijdelijk, denkt Hans. Het onderscheidende schuilt in het tempo: uiteindelijk krijgt iedereen het; het wordt een commodity. Het is dan bijna onethisch om daarop te concurreren door anderen bepaalde informatie te onthouden. Gert: Mee eens, maar het gaat er vervolgens om hoe je ICT inzet. Dáárin kun je je wel onderscheiden. Houd je het bij registreren en signaleren of gebruik je ICT om de patiënt meer invloed te geven? Jeroen: Een mooi voorbeeld van ICT als onderscheidende factor vind ik Almere. Dat

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de ICT Benchmark Gemeenten oplevert

Nadere informatie

SIS 2010: van inschrijfsysteem naar Onderwijs 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen

SIS 2010: van inschrijfsysteem naar Onderwijs 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: van inschrijfsysteem naar Onderwijs 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen Ter introductie / 3 Minisymposia Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN ICT

KOSTEN EN BATEN VAN ICT Benchmarking in de zorg KOSTEN EN BATEN VAN ICT 21 november 2013 Bart Groothuis WIE KENT DIT BOEK? Waar gaat dit boek over? 2 AGENDA Proces van benchmarking Kosten Baten Conclusie BENCHMARKING IN DE ZORG

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Stijging van ICT-kosten per medewerker 3 2 De uitkomsten van de ICT-benchmark

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 112315 Versie 01 / 13 november 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

O P D R A C H T E N L I J S T E L E K T R O N I S C H P A T I Ë N T E N D O S S I E R ( E P D )

O P D R A C H T E N L I J S T E L E K T R O N I S C H P A T I Ë N T E N D O S S I E R ( E P D ) 1/6 O P D R A C H T E N L I J S T E L E K T R O N I S C H P A T I Ë N T E N D O S S I E R ( E P D ) Hieronder treft u een overzicht aan van enkele EPD- (gerelateerde) projecten. Projecten die op dit moment

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Research note, gebruik makend van inzichten uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen STORAGEVRAAGSTUKKEN VOOR ZIEKENHUIZEN 1/5

Research note, gebruik makend van inzichten uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen STORAGEVRAAGSTUKKEN VOOR ZIEKENHUIZEN 1/5 Research note, gebruik makend van inzichten uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen STORAGEVRAAGSTUKKEN VOOR ZIEKENHUIZEN 1/5 \ Door de introductie van nieuwe en meer verfijnde - digitale onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN IMPRESSIE ICT BENCHMARK ZIEKENHUIZEN 2015 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark Ziekenhuizen

Nadere informatie

Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie

Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de benchmark levert. Dit

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Versie 01

Nadere informatie

Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014

Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014 Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Versie 00-01

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Deze impressie is geschreven

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de benchmark van ICT-kosten van woningcorporaties

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

#1 ICT IN HET ZIEKENHUIS 17 APRIL 2013

#1 ICT IN HET ZIEKENHUIS 17 APRIL 2013 Rondetafelgesprek #1 ICT IN HET ZIEKENHUIS 17 APRIL 2013 Hoe stel je je op tegenover leveranciers die steeds machtiger worden? Kies je voor best of breed of voor best of suite? Hoe maak je de baten van

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN November 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ 2013. Deze impressie is bedoeld

Nadere informatie

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Project 112238 Versie 01 / 8 augustus 2014 Voor u ligt de impressie van de Benchmark KCC Woningcorporaties 2014. Dit document geeft een anonieme,

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

O P D R A C H T E N L I J S T E L E K T R O N I S C H P A T I Ë N T E N D O S S I E R ( E P D )

O P D R A C H T E N L I J S T E L E K T R O N I S C H P A T I Ë N T E N D O S S I E R ( E P D ) 1/7 O P D R A C H T E N L I J S T E L E K T R O N I S C H P A T I Ë N T E N D O S S I E R ( E P D ) Hieronder treft u een overzicht aan van enkele EPD- (gerelateerde) projecten. Projecten die op dit moment

Nadere informatie

ICT IN HET ZIEKENHUIS 28 AUGUSTUS 2014

ICT IN HET ZIEKENHUIS 28 AUGUSTUS 2014 Rondetafelgesprek ICT IN HET ZIEKENHUIS 28 AUGUSTUS 2014 Wij hebben verstand van zorg. De rest besteden we uit. Wat zijn de voordelen van IT voor ziekenhuizen, en hoe regel je de sturing op de meest efficiënte

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Meer zorg, voor minder geld. ICT in de GGZ

Meer zorg, voor minder geld. ICT in de GGZ Meer zorg, voor minder geld ICT in de GGZ Meer zorg, voor minder geld Het belang van ICT voor de GGZ en de inzichten uit onze ICT Benchmark GGZ vormden de aanleiding voor een rondetafelgesprek met bestuurders

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw cliënt als uitgangspunt bij de inrichting van uw organisatie Een electronisch clientendossier (ECD)

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties oplevert. Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

EEN GEZONDE ZORG IS OOK ONZE ZORG

EEN GEZONDE ZORG IS OOK ONZE ZORG Zorg in perspectief EEN GEZONDE ZORG IS OOK ONZE ZORG Er wordt heel wat gevraagd van de zorg: de zorg moet doelmatiger, beter en efficiënter. Uiteraard zonder dat de patiëntveiligheid in gevaar komt. Hoogwaardige

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

#2 ICT IN HET ZIEKENHUIS 24 JUNI 2013

#2 ICT IN HET ZIEKENHUIS 24 JUNI 2013 Rondetafelgesprek #2 ICT IN HET ZIEKENHUIS 24 JUNI 2013 Hoe essentieel is informatie-uitwisseling voor regionale samenwerking? Wordt de patiënt straks echt de regisseur van zijn eigen zorg- en behandelproces?

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009 Impressie wtco8 ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Voorbeeld 1. ICT-kosten per

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Breedband in de Zorg

Breedband in de Zorg Vierkante Tafel discussie 16 januari 2003 / De Burcht Amsterdam Breedband in de Zorg (doen we het al.) Henk Schenk / Cor de Jong / Jeroen Beumer / Gerjon Kunst www.sharedvalues.nl m.m.v. Frank Halsema,

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum Máxima Medisch Centrum Zorg met een Accent Maxima Medisch Centrum Eindhoven - accent: dagbehandeling en short stay -concentratie: planbare en voorspelbare zorg - procesoptimalisatie: voorspelbaarheid en

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek in Nederland. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Klazien Verboom-Teeuwissen Geboortedatum: 08-10-1961 Curriculum Vitae Klazien Verboom PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Klazien Verboom-Teeuwissen Adres Stadhouderslaan 22 3761 EL Soest Geboortedatum 08

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Biedt perspectief in uw Carrière

Biedt perspectief in uw Carrière Biedt perspectief in uw Carrière Inhoud: 1. Erasmus Adviesgroep: onze diensten en aandachtsgebieden 2. Onze aanpak: Executive Search 3. Medische Specialisten Ad Interim 4. Onze kernwaarden: vertrouwelijkheid,

Nadere informatie

1/7. Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 FUNCTIONEEL APPLICATIE- BEHEER IN ZIEKENHUIZEN

1/7. Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 FUNCTIONEEL APPLICATIE- BEHEER IN ZIEKENHUIZEN Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 FUNCTIONEEL APPLICATIE- BEHEER IN ZIEKENHUIZEN 1/7 \ De toenemende digitalisering en integratie van systemen in ziekenhuizen maakt

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw patient als uitgangspunt bij de inrichting van uw EPD / ECD. Een EPD/ ECD hoort goed aan te sluiten

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in ziekenhuizen

Functioneel applicatiebeheer in ziekenhuizen Functioneel applicatiebeheer in ziekenhuizen Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2010 De toenemende digitalisering en integratie van systemen in ziekenhuizen maakt de afhankelijkheid

Nadere informatie

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt Deze factsheet is een uitgave van Nictiz en het NIVEL. Het betreft een voorpublicatie van de ehealth-monitor 2017 die in november 2017 zal worden gepubliceerd. De gegevens mogen met bronvermelding worden

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie