Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker."

Transcriptie

1 1 Attaché Business intelligence expert (niveau A2 ) voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureursgeneraal en het College van het Openbaar Ministerie (m/v) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden Contactgegevens JOBINHOUD Binnen het openbaar ministerie wordt een nieuwe dienst opgericht die verantwoordelijk zal zijn voor het uitwerken van een methodiek en bedrijfsarchitectuur om de informatisering van justitie gestalte te geven. Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker. Als business intelligence expert werk je binnen het coördinatiebureau van de statistisch analisten mee aan de ontwikkeling en het beheer van een datawarehouse en de daarop gebaseerde statistische instrumenten en rapportages van het Openbaar Ministerie. Je bent verantwoordelijk voor de technische kant van de BI applicaties. Je staat mee in voor de kwaliteit ervan op technisch gebied teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met betrekking tot het strafrechtelijk beleid en het beheer. PROFIEL Generieke competenties Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren. Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling). Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Interne klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. 1/7

2 De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Technische competenties Diploma: Je dient te beschikken over een master- of licentiaat-diploma. Een master- of licentiaat-diploma in een IT-richting is een pluspunt. Kennis Je hebt een goede conceptuele kennis van datawarehousing en BI methodes en van de vakliteratuur daaromtrent. Je hebt ervaring met: o ontwikkeling en opzet van een datawarehouse o ontwikkeling van zowel een statische als dynamische rapporteringsomgeving o opbouw en ontwikkeling van OLAP kubussen en data marts o opzet en ontwikkeling van sterschema s, multidimensionale modellering, slowly changing dimensions. Je beschikt over een goede kennis van en ervaring met SAS-software voor gegevensverwerking, - analyse en -rapportering (o.a. SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Web Report Studio, SAS OLAP Cube Studio, SAS BI Dashboard). Je hebt ervaring met query design (SQL). Je hebt een goede kennis inzake statistiek. WERKGEVER Er is één plaats vacant bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs- generaal en het College van het Openbaar Ministerie. AANBOD Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) op basis van een contract van onbepaalde duur. Weddenschaal OA21 (minimum max bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet geïndexeerd). Index op 01/01/2013 is 1,6084. Voor meer informatie en een zicht op de andere voordelen: SOLLICITEREN Solliciteren kan tot en met 9/01/2015. Heb je interesse in deze functie, stuur dan je curriculum vitae met motivatiebrief naar: (referentie: attaché business intelligence expert) 2/7

3 KANDIDATEN MET EEN HANDICAP Je kan een aanpassing vragen Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan je contact opnemen met de selectiedienst. Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke aanpassingen je wenst gebruik te maken in onze selecties. SELECTIEPROCEDURE Afhankelijk van het aantal kandidaten, behoudt de selectiecommissie zich het voorrecht een preselectie te doen op basis van een grondige analyse van de CV s. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview (en eventueel een schriftelijke proef). Het interview (en de eventuele schriftelijke proef) beogen de evaluatie van uw profiel in overeenstemming met de vereiste competenties, alsook uw motivatie en uw affiniteit met het werkterrein. Het vereiste minimum om te slagen is 60%. Locatie van de proeven: Brussel Feedback Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen. LIJST VAN GESLAAGDEN En als je geslaagd bent? De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten. Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is. CONTACTGEGEVENS Meer info over de functie en de selectieprocedure? Stephanie Langeraet, attaché HRM 09/ /7

4 Stephanie Langeraet Attaché HRM Dienst HR Gerechtspersoneel Tel:09/ BUSINESS INTELLIGENCE EXPERT (M/V) NIVEAU A Context De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket). De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht. Het Openbaar Ministerie (OM), treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Het OM ziet er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het OM ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd. Binnen het OM is het College van procureurs-generaal bevoegd inzake strafrechtelijk beleid en zal het College van het OM via het beheer ondersteuning bieden bij de uitvoering van het strafrechtelijk beleid. Beide colleges worden ondersteund door de nieuw opgerichte gemeenschappelijke steundienst die mee de cohesie tussen strafrechtelijk beleid en beheer zal garanderen. Dit stemt overeen met de globale visie van het openbaar ministerie dat beleid en beheer onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn en dat voor een gecoördineerd en coherent strafrechtelijk beleid een goed werkende organisatie een vereiste is. Niet alleen de ondersteuning van de beide colleges binnen het openbaar ministerie behoort tot de opdracht van de steundienst; het staat ook in voor het verlenen van ondersteuning van de directiecomités van de geledingen van het OM en het organiseren van een interne audit zowel van het college van het openbaar ministerie en van de gerechtelijke entiteiten. Binnen de steundienst staat het team van statistisch analisten in voor het aanreiken van betrouwbare en eenduidige statistische gegevens en het uitwerken van diepgaande statistische analyses in functie van het strafrechtelijk beleid van het Openbaar Ministerie, teneinde tot een beter inzicht te komen in de globale werking van het Openbaar Ministerie en in de samenhang van zijn werkzaamheden met die van de andere componenten van het strafrechtstelsel. De statistisch analisten vormen een team van 14 professionals: bij elk parket-generaal (Antwerpen, Brussel, Gent, Bergen, Luik) zijn er twee statistisch analisten werkzaam die samenwerken aan een gemeenschappelijke opdracht en die door de coördinatoren-analisten bij het College van Procureursgeneraal worden gecoördineerd. Voor meer info: 4/7

5 Doel van de functie Als business intelligence expert werk je binnen het coördinatiebureau van de statistisch analisten mee aan de ontwikkeling en het beheer van een datawarehouse en de daarop gebaseerde statistische instrumenten en rapportages van het Openbaar Ministerie. Je bent verantwoordelijk voor de technische kant van de BI applicaties. Je staat mee in voor de kwaliteit ervan op technisch gebied teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met betrekking tot het strafrechtelijk beleid en het beheer. Mogelijke taken: - Ontwerp, ontwikkeling en beheer van een datawarehouse in functie van het ontsluiten van de statistische databanken zodat de organisatiedoelstellingen efficiënter kunnen gerealiseerd worden. - Onderhoud en update van de bestaande rapporteringsomgeving (frequentietabellen en grafieken in rtf-, pdf- en html-formaat). - Ontwikkeling en onderhoud van een dynamische rapporteringsomgeving, zowel voor interne als externe eindgebruikers: dashboards, web reports. - Ontwikkeling en onderhoud van OLAP cubes / data marts. - Onderkennen en evalueren van de opportuniteiten van de verschillende beschikbare SAS tools (o.a. SAS Enterprise Guide, SAS Web Report Studio) - Optimalisatie van de huidige SAS BASE procedures en deze omzetten naar SAS Enterprise Guide programma s. - Onderhouden en bewaken van de continuïteit van de BI omgeving. - Testen en documenteren van de toegepaste oplossingen. Organogram Minister van Justitie College van Procureurs-generaal College van het OM (Directeur steundienst) Coördinatiebureau van de statistisch analisten BI expert 5/7

6 Positionering De functie staat onder leiding van: Hiërarchisch: College van Procureurs-generaal en College van het OM, directeur steundienst Functioneel: Directeur steundienst of één of meerdere verantwoordelijken van de departementen en cellen van de steundienst (coördinatiebureau van de statistisch analisten). De functie heeft de leiding over een groep van: Nihil Beslissingsbevoegdheden Kan autonoom beslissen over/ moet toestemming vragen voor: De functie kan op autonome wijze beslissen over de eigen werkorganisatie. De functie werkt in een team dat een grote autonomie geniet bij het uitvoeren van de opdrachten, bij het kiezen van de methoden en technieken die in het kader worden gebruikt en bij het bepalen van de grote lijnen van de analysen die zij maken. De functie werkt onder supervisie van de directeur en de verantwoordelijken van de departementen en cellen van de steundienst en in overleg met de lokale partners. Technische expertise Diploma: De functie dient houder te zijn van een master- of licentiaat-diploma. Een master- of licentiaat-diploma in een IT-richting is een pluspunt. Kennis Goede conceptuele kennis van datawarehousing en BI methodes en van de vakliteratuur daaromtrent. Ervaring met: o ontwikkeling en opzet van een datawarehouse o ontwikkeling van zowel een statische als dynamische rapporteringsomgeving o opbouw en ontwikkeling van OLAP kubussen en data marts o opzet en ontwikkeling van sterschema s, multidimensionale modellering, slowly changing dimensions. Zeer goede kennis van en ervaring met SAS-software voor gegevensverwerking, -analyse en -rapportering (o.a. SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Web Report Studio, SAS OLAP Cube Studio, SAS BI Dashboard). Ervaring met query design (SQL). Goede kennis inzake statistiek. 6/7

7 Competentieprofiel Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren. Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling). Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Interne klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Innovatie Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden? De beleidsplannen, richtlijnen en circulaires met betrekking tot het openbaar ministerie, zowel op nationaal, meso-, als lokaal niveau. De deontologische en methodologische richtlijnen. Welke vernieuwingen? De functiehouder kan voorstellen doen om de werkprocessen van de departementen en de cellen van de steundienst en van de parketorganisaties te informatiseren en optimaliseren. De functiehouder kan voorstellen doen met betrekking tot ICT-projecten en informatisering. Gebaseerd op welk referentiekader De ervaring binnen de organisatie, de kennis van de rechterlijke orde en de arrondissementen, de kennis verworven tijdens vergaderingen of tijdens opleidingen en de kennis verworven door wetenschappelijke literatuur. 7/7

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie