Business analist A2 Business process management (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business analist A2 Business process management (M/V)"

Transcriptie

1 Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden Contactgegevens JOBINHOUD Binnen de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken: Het coördineren, optimaliseren en onderhouden van de processen alle activiteiten van de hoven en rechtbanken op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren, en dit in functie van de door de hiërarchie toevertrouwde opdrachten Verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van het beheer, de permanente optimalisatie en documentatie van de business processen van de hoven en rechtbanken een soepele, geïntegreerde en evoluerende procesarchitectuur op te bouwen, die bij de vooropgestelde strategische doelstellingen en een optimale dienstverlening aansluit. De business analist werkt oplossingen uit die de hoven en rechtbanken toelaten de strategische doelstellingen te realiseren. Meer info : zie de functiebeschrijving in bijlage PROFIEL Gedragsgerichte competenties Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies. Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren. Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. 1/3

2 Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega s. Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Technische competenties Vertrouwd zijn met Microsoft technologie Conceptuele en communicatieve vaardigheden Pluspunten: Vertrouwd zijn met BPM (workflows, BPMN, ) technieken van businessanalyse vormt een pluspunt Goede kennis van de rechterlijke organisatie is een pluspunt Basiskennis van de tweede landstaal vormt een pluspunt WERKGEVER Er zijn 2 vacatures Business analist BPM voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken AANBOD Je wordt aangeworven als Business analist (niveau A2) met een voltijds contract voor onbepaalde duur met de bijbehorende weddeschaal 0A21 (min ,00 - max ,00bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet geïndexeerd). Index op 01/01/2013 is 1,6084. DEELNEMINGSVOORWAARDEN Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: De functie dient houder te zijn van een master- of licentiaat-diploma in een relevante hogere opleiding, bij voorkeur technisch. SOLLICITEREN Solliciteren kan tot en met 15/09/ /3

3 Heb je interesse in deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief, je curriculum Vitae en zeden naar bij voorkeur via KANDIDATEN MET EEN HANDICAP Je kan een aanpassing vragen Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan je contact opnemen met de selectiedienst. Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke aanpassingen je wenst gebruik te maken in onze selecties. SELECTIEPROCEDURE - Afhankelijk van het aantal kandidaten, behoudt de selectiedienst zich het voorrecht een preselectie te doen op basis van een grondige analyse van de CV s. - De selectie zal bestaan uit een mogelijke schriftelijke proef en een interview om de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke eisen van de functie, zijn motivatie en zijn belangstelling en affiniteit met het werkterrein te beoordelen. - Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%. Feedback Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen. Syndicale vertegenwoordiging Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. LIJST VAN GSLAAGDEN En als je geslaagd bent? De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de selectie. Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is. CONTACTGEGEVENS Meer info over functie en de selectieprocedure? Diane Van Belle Attaché HRM 3/3

4 BUSINESS ANALIST A2 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (M/V) Context De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket). De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht. Het Openbaar Ministerie, ook wel het parket genoemd, treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Zij zien er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het parket ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd. De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het gerechtelijk wetboek, het wetboek van strafvordering en bijzondere wetten. Voor meer info: Doel van de functie Binnen de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken: Het coördineren, optimaliseren en onderhouden van de processen alle activiteiten van de hoven en rechtbanken op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren, en dit in functie van de door de hiërarchie toevertrouwde opdrachten Verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van het beheer, de permanente optimalisatie en documentatie van de business processen van de hoven en rechtbanken een soepele, geïntegreerde en evoluerende procesarchitectuur op te bouwen, die bij de vooropgestelde strategische doelstellingen en een optimale dienstverlening aansluit. De business analist werkt oplossingen uit die de hoven en rechtbanken toelaten de strategische doelstellingen te realiseren.

5 Resultaatsgebieden 1. Als businessanalist het doorvoeren van grondige analyses van de processen van de hoven en rechtbanken, nagaan van de transversaliteit, omvang en afhankelijkheid met andere processen een adequate oplossing te kunnen uitwerken op maat het analyseren van de probleemstelling, het coachen van de betrokkenen naar een gezamenlijk inzicht in het probleem en het ontleden van de verschillende dimensies m.b.t. het probleem het analyseren van de behoeften van de klant en de interne en externe belanghebbenden het evalueren van behoeften het analyseren van de hoven en rechtbanken om vanuit een diagnose de ontwikkeling van performante processen te bevorderen 2. Als deskundige stimuleren van bewustwording, aanvaarding, betrokkenheid en aanpassing ten opzichte van veranderingsinitiatieven rond procesimplementatie en procesinnovatie de implementatie van het veranderingsproces en het stimuleren van het procesbeheer binnen de hoven en rechtbanken te vergemakkelijken begeleiden van projecten verzorgen van communicatie met het oog op het welslagen van het programma/project door mee te werken aan het informeren van alle betrokkenen verschaffen van uitleg over de doelstellingen en de aanpak 3. Als coach Het coachen van de analisten, de projectleiders, de eindgebruikers,... die actief zijn in het procesbeheer hen in staat te stellen hun processen optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de standaarden (waaronder BPMN Business Process Management Notation) ter beschikking stellen en expliciteren van de methodologie en de gebruikte instrumenten (waaronder een vademecum, templates ) geven van begeleiding op de werkplek en opleiding coaching tijdens specifieke projecten beantwoorden van vragen 4. Als ontwikkelaar het bepalen en op maat ontwikkelen van processen, methoden en instrumenten (waaronder een vademecum, templates.) inzake procesbeheer binnen het kader van het strategisch beleid te beschikken over adequate, kwaliteitsvolle methoden, processen en instrumenten voor het beheer van de processen van de hoven en rechtbanken - 2 -

6 het ontwikkelen van methoden en processen voor het beheer van de processen binnen de entiteit / pijler rekening houdende met de maturiteitsgraad van de organisatie ondersteunen bij het kiezen van gepaste instrumenten ontwikkelen van de structuur inzake geïntegreerd procesbeheer 5. Als kennisbeheerder Ter beschikking stellen van de nodige instrumenten (waaronder een vademecum, templates ), methodieken en kennis inzake procesbeheer, het documenteren en publiceren van de processen de kennis rond processen binnen de hoven en rechtbanken maximaal te garanderen en te verspreiden het beheer van de omgeving het beheren en bewaken van de procesinventaris, inclusief het omgaan met de historiek het ter beschikking stellen van de standaarden, normen en richtlijnen rond procesbeheer het creëren van een draagvlak rond kennisbeheer inzake processen Situering: Organogram College van de hoven en rechtbanken Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken Cluster BPM/ICT Positionering De functie staat onder leiding van: Hiërarchisch: College van hoven en rechtbanken, directeur steundienst en BPM/ICT coördinator Functioneel: BPM/ICT coördinator De functie heeft de leiding over een groep van: Nihil Beslissingsbevoegdheden - 3 -

7 Kan autonoom beslissen over/ moet toestemming vragen voor: De functie kan op autonome wijze beslissen over de eigen werkorganisatie. De functie werkt in een team dat een grote autonomie geniet bij het uitvoeren van de opdrachten, bij het kiezen van de methoden en technieken die in het kader worden gebruikt en bij het bepalen van de grote lijnen van de analysen die zij maken. De functie werkt onder supervisie van de directeur en de BPM/ICT coördinator en in overleg met de lokale partners. Technische expertise Diploma: De functie dient houder te zijn van een master- of licentiaat-diploma in een relevante hogere opleiding, bij voorkeur technisch. Kennis Vertrouwd zijn met Microsoft technologie Conceptuele en communicatieve vaardigheden Vertrouwd zijn met BPM (workflows, BPMN, ) technieken van businessanalyse vormt een pluspunt Goede kennis van de rechterlijke organisatie is een pluspunt Basiskennis van de tweede landstaal vormt een pluspunt Ervaring Periode van inwerking in de functie 1 jaar Competentieprofiel Omgaan met informatie Informatie integreren: Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies. Omgaan met taken Beslissen: Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren. Omgaan met medewerkers Ondersteunen: Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Omgaan met relaties In team werken: Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega s. Servicegericht handelen: Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Adviseren: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise

8 Omgaan met het eigen functioneren Betrouwbaarheid tonen: Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden Zichzelf ontwikkelen: De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Innovatie Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden? De beleidsplannen, richtlijnen en circulaires met betrekking tot de hoven en rechtbanken. De deontologische en methodologische richtlijnen. Welke vernieuwingen? De functiehouder kan voorstellen doen om de werkprocessen van de hoven en rechtbanken te optimaliseren. De functiehouder kan voorstellen doen met betrekking tot ICT-projecten en informatisering. Gebaseerd op welk referentiekader De ervaring binnen de organisatie, de kennis van de rechterlijke orde en de arrondissementen, de kennis verworven tijdens vergaderingen of tijdens opleidingen en de kennis verworven door wetenschappelijke literatuur. Specifieke invulling van de functie : Aan te vullen tijdens het functiegesprek - 5 -

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker.

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker. 1 Attaché Business intelligence expert (niveau A2 ) voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureursgeneraal en het College van het Openbaar Ministerie (m/v) Jobinhoud Profiel Werkgever

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader.

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader. Vacatureomschrijving Naam functie Expert Test en Release Functienr. 1435 Locatie Vol/deeltijds Vast/tijdelijk 1254 - Provinciehuis Antwerpen Voltijds Contractueel Inleiding De provincie Antwerpen is voortdurend

Nadere informatie

Software Project Manager m/v Mei 2011

Software Project Manager m/v Mei 2011 Software Project Manager m/v Mei 2011 Algemene Directie Crisiscentrum Dienst ICT 1/5 Opleidingsniveau Je bent in het bezit van een universitair diploma: - master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie