EVC-trajecten van KCM4EVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVC-trajecten van KCM4EVC"

Transcriptie

1 EVC-trajecten van KCM4EVC Ontwikkel-jezelf! en Ontdek-jezelf! in een KCM4EVC Deze brochure geeft informatie over de EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten Eusebiusbuitensingel HT Arnhem (026)

2 Wat is EVC? Mensen kunnen vaak veel meer dan hun diploma s aantonen. Je leert op werk, door het opvoeden van een gezin, door jezelf te ontwikkelen in hobby s en vrijwilligerswerk. In een EVC-traject kun je deze ervaring laten erkennen in een Ervaringscertificaat. Het Ervaringscertificaat is geen diploma. Het is een foto van alles wat je nu kunt en weet. Het Ervaringscertificaat heeft in Nederland een officiële bewijswaarde van de ervaring die mensen hebben opgedaan. Naast je behaalde diploma s geeft een Ervaringscertificaat dus een bewijs over wat je naast je diploma s weet en kunt. Een perfect instrument om je ervaring aan te tonen! Waar kunt u het EVC certificaat voor gebruiken? Een Ervaringscertificaat is een officieel document met zogenaamde civiele waarde. Dit betekent dat het document een officiële bewijswaarde heeft op de arbeidsmarkt en de scholingsmarkt om uw kennis en vaardigheden aan te tonen. Het Ervaringscertificaat kan gebruikt worden om uw kennis en kunde in een sollicitatieprocedure aan te tonen. Ook kan het gebruikt worden voor het vragen van een opleidingsadvies aan een Examencommissie van een school. Vaak leidt dit tot een verkorte opleiding om een diploma te behalen of het leidt direct tot de omzetting van een Ervaringscertificaat in een officieel erkend diploma. Dit kan veel tijd en inzet besparen om een diploma te behalen. Voor organisaties is een EVC-traject goed bruikbaar om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Zo kan gekeken worden of iemand de ervaring in huis heeft om nieuwe taken of een nieuwe functie te gaan uitvoeren en ook om gerichte ontwikkelingspaden voor medewerkers op te zetten. Dit kan de winstgevendheid en flexibiliteit vergroten. Een EVC-traject wordt ook vaak ingezet om aan te tonen dat mensen een door de overheid voor hun werk verplichte kwalificatie hebben bereikt, bijvoorbeeld in de zorg en de kinderopvang. Meetlat van je ervaring Beroepen op MBO-niveau zijn in Nederland beschreven in een landelijke standaard (kwalificatiedossier). In deze landelijke standaard is per beroep beschreven welke werkprocessen in het beroep beheerst moeten worden. Over de wijze waarop een dergelijk werkproces beheerst moet worden zijn competenties of prestatie-indicatoren benoemd. Opleiders gebruiken deze landelijke standaarden om MBO-opleidingen in te richten en de examinering is gebaseerd op de toetsing of deze onderdelen door een student worden beheerst. In een EVC-traject wordt een dergelijke landelijke standaard gebruikt als meetlat van de ervaring. In de intakefase bepalen wij met de deelnemer en eventueel de werkgever welke landelijke standaard als meetlat wordt gebruikt in de EVC-procedure. Loopbaandoel Naast de selectie van een landelijke standaard, wordt het loopbaandoel van de deelnemer vastgesteld. Dit is heel divers en persoonlijk. Sommige mensen hebben een Ervaringscertificaat nodig om hun werk te kunnen blijven uitvoeren, of om met hun werkgever een gerichte praktijkontwikkeling te plannen. Soms willen mensen een Ervaringscertificaat ter verzilvering in een diploma of een verkort opleidingsadvies aanbieden aan een Examencommissie van een ROC. U volgt altijd een EVC-procedure met uw persoonlijke loopbaandoel.

3 Realiseren van loopbaandoelen In een EVC-procedure toont u competenties aan van een landelijke (opleidings-)standaard. Het ervaringscertificaat beschrijft wat u al weet en kunt ten opzichte van de landelijke standaard. Met een errvaringscertificaat kunt u een vervolg plannen op het realiseren van uw loopbaandoel. Vakbewkaamheid aantonen: Met een ervaringscertificaat kunt u uw vakbekwaamheid aantonen. In verschillende branches is een diploma of ervaringscertificaat verplicht om een vak uit te kunnen oefenen. Met een ervaringscertificaat kunt u aantonen dat u vakbekwaam bent. Verzilveren: Ervaringscertificaten waarin de volledige beheersing van de landelijke standaard is aangetoond, kunt u ter verzilvering indienen bij een examencommissie van een ROC. KCM4EVC heeft een vaste samenwerking met ROC A12 uit Ede. De examencommissie neemt een besluit of zij een diploma toekennen op basis van het ervaringscertificaat of dat zij een verkort opleidingsadvies geven om het diploma te verwerven. Praktijkontwikkeling: Ervaringscertificaten waarin nog niet alle onderdelen van een landelijke standaard zijn aangetoond, kunt u opvolgen door een praktijkontwikkeling te plannen. De onderdelen die u niet heeft aangetoond kunt u in overleg met uw werkgever in de praktijk ontwikkelen. Met deze praktijkontwikkeling kunt u bewijzen verzamelen, waarmee u de ontwikkeling aantoont. In een tweede verkorte EVC-procedure kunt u de nieuwe bewijzen laten valideren. KCM4EVC kan dan een aanhangsel bij uw eerdere ervaringscertifcaat opleveren, waarmee u alsnog verzilvering kunt opstarten. Verkorte opleiding: U kunt tevens kiezen om het ervaringscertificaat te laten verzilveren bij een opleider in een verkort opleidingsadvies. Op deze wijze verkrijgt u vrijstellingen op een bestaande opleiding, die u vervolgens verkort kunt doorlopen. Solliciteren: KCM4EVC is voor werkzoekende een goede kans om ervaring uit het arbeidsverleden te laten erkennen. Een ervaringscertificaat heeft een officiële bewijswaarde op de arbeidsmarkt en de scholingsmarkt om uw kennis en vaardigheden aan te tonen. Dit kan u als werkzoekende helpen om een nieuwe baan te vinden en uw competenties naar een toekomstige werkgever aan te tonen. Dit zal u bij sollicitaties een betere startpositie geven. Loopbaanplanning: Een ervaringscertificaat geeft ook aan hoever u staat ten opzichte van een landelijke standaard. Het ervaringscertificaat is dus een prima basis om uw loopbaan te plannen. Zo kunt u wellicht binnen uw huidige organisatie doorstromen naar een nieuwe functie of een planning maken om u in een toekomstig beroep te gaan ontwikkelen. Werken aan bewuste kwaliteit: De EVC-procedure doorlopen is een bewustwordingsproces. EVC-kandidaten reflecteren hun kennis, kunde, ervaring en talenten aan een landelijke standaard. Zo kunnen mensen die zonder diploma of met andere diploma s een vak zijn gaan uitoefenen toetsen in hoeverre zij volgens de landelijke standaard werken. EVC geeft dan de mogelijkheid om een bewuste kwaliteitstoets te doen aan de landelijke standaard en zo ook de puntjes op de i te zetten. EVC zorgt voor bevestiging, houvast en daarmee zelfvertrouwen in het uitoefenen van een vak. Verder ook voor een verdieping van inzichten om volgens de norm van bewuate kwaliteit te blijven werken.

4 De EVC-procedure in stappen Onze EVC-procedure bestaat uit een aantal overzichtelijke stappen. Stap 1 - Voorlichting In de voorlichtingsfase ontvangt u informatie over de EVC-procedure van KCM4EVC. U kunt de informatie doornemen en de adviseurs van KCM4EVC bellen u terug om vragen te beantwoorden. Stap 2 - Intake In de intakefase stelt onze adviseur samen met u het loopbaandoel vast en selecteert de meest passende landelijke standaard als meetlat in de EVC-procedure. Tevens wordt o.a. middels een quickscan en het bespreken van uw CV de haalbaarheid getoetst. De intake resulteert in een vrijblijvend trajectvoorstel. Dit trajectvoorstel bestaat uit het investeringsvoorstel en een plan van aanpak voor de uitvoering van uw EVC-traject. Stap 3 - Inschrijven & opstarten Indien u het trajectvoorstel wilt omzetten in een opdracht, dan ontvangt u van ons de opdrachtbevestiging en de factuur voor het uitvoeren van de EVC-procedure. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de betaling plant de portfoliobegeleider een opstartgesprek met u in. U ontvangt voorafgaand aan het opstartgesprek de inlogcodes van uw portfolioaccount. In het opstartgesprek ontvangt u uitleg over het portfoliosysteem en de hulpdocumenten, zoals de EVC-vragenlijst. Stap 4 - Verlengde intake Na het opstartgesprek gaat u aan de slag met het invullen van de EVC-vragenlijst. Met het invullen van deze vragenlijst gaat u uw ervaring beschrijven ten opzichte van de landelijke standaard. U geeft aan hoe een werkproces van de landelijke standaard tot uw ervaring behoort, u beschrijft praktijkcases uit waarmee u laat zien op welke wijze u het werkproces toepast, u reflecteert voor uzelf hoe u met deze voorbeelden de indicatoren van het werkproces beheerst en u benoemt bewijsstukken waarmee u de beheersing van het werkproces en de indicatoren aan gaat tonen. U kunt op de EVC-vragenlijst feedback vragen aan de portfoliobegeleider. Het invullen van de EVC-vragenlijst is een belangrijke bewustwordingsstap, waarin u de landelijke standaard leert kennen en deze koppelt aan uw ervaring. De ingevulde lijst is tevens uw plan van aanpak voor het opbouwen van het portfolio en de voorbereiding voor het assessment met de assessor. Deze verlengde intake duurt twee weken. Stap 5 - Portfolio Na het afronden van de EVC-vragenlijst heeft u de bewijsstukken benoemd die u wilt gaan verzamelen voor het samenstellen van uw bewijsportfolio. U kunt deze bewijsstukken nu gaan verzamelen in het digitale portfoliosysteem. Deze fase kunt u tevens gebruiken om door middel van praktijktoepassing recent bewijsmateriaal te verzamelen. U ontvangt gedurende deze 6 weken in week 1, 3 en 5 feedback op uw portfolio van de portfoliobegeleider. De 6 weken-termijn wordt strikt gehanteerd, omdat een EVC-procedure volgens de EVC-code gebaseerd is op het aantonen van wat u al kent en kunt en het mag geen opleiding zijn. Stap 6 - Assessment Na het gereedmelden van uw portfolio, wordt uw portfolio beoordeelt door de EVC-assessor. Na deze beoordeling maakt de EVC-assessor een afspraak met u voor het assessmentgesprek. In het assessmentgesprek valideert de EVC-assessor uw bewijsstukken, interviewt u over concrete (werk) situaties en neemt een eventueel werkplekbezoek af. Stap 7 - Ervaringscertificaat In de fase rapporteren stelt de EVC-assessor het Ervaringscertificaat op. Na een interne kwaliteitscontrole ontvangt u dit officiële document thuis. Afhankelijk van het loopbaandoel en het plan van aanpak, kan de Trajectbegeleider u daarna nog behulpzaam zijn met een vervolg, zoals het Ervaringscertificaat aanbieden ter verzilvering bij een Examencommissie.

5 Tijdsinvestering Ten aanzien van de benodigde investering in tijd en middelen, moet de EVC-kandidaat denken aan ongeveer 16 uur voor het reflecteren van de ervaring op de vragenlijst EVC, 12 uur voor het vullen van het digitaal portfolio, 20 minuten voor het invullen van een quickscan, maximaal 2-3 uur voor het uitvoeren van het EVC-assessment. Daarnaast zal het verzamelen van bewijs in de praktijk dienen plaats te vinden. Dit is afhankelijk van de bewijsvoering welke de EVC-kandidaat kan en wil verzamelen. De doorlooptijd van het EVC-traject is 3 maanden. Opties KCM4EVC biedt de volgende opties om het EVC-traject makkelijker te kunnen doorlopen: Deelname aan het portfoliocafé: Indien u er thuis niet uitkomt, dan mag u ook bij ons op kantoor langskomen. In het portfoliocafé staat de koffie en thee klaar, alsmede de PC en scanapparatuur. U kunt zelfstandig werken en er is een portfoliobegeleider aanwezig om u aanwijzingen te geven. Deze service is gratis! Portfoliobegeleiding in uw bedrijf: Tegen betaling van een toeslag kunt u ook op uw werkplek de portfoliobegeleider gedurende een dagdeel ontvangen. De portfoliobegeleider geeft dan op de werkvloer aanwijzingen voor het samenstellen van uw portfolio, zodat u een gerichte lijst heeft met te verzamelen bewijsstukken. Scan & uploadservice: Tegen betaling van een toeslag kunt u portfoliostukken naar ons toezenden. Deze worden door KCM4EVC gescand en aan uw portfolio toegevoegd. Verzilveringshulp: KCM4EVC onderhoudt met verschillende examencommissies contacten over verzilvering van ervaringscertificaten. Indien uw loopbaandoel verzilvering is, kunnen wij helpen met het aanbieden van uw ervaringscertificaat bij een examencommissie. De examencommissie neemt een zelfstandig besluit om te verzilveren of een verkort opleidingsadvies aan te bieden. De examencommissies vragen verzilveringkosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag die variëren tussen 250,00 en 450,00. Overige wensen: In de intake bespreken wij uitgebreid met u het verloop van de EVC-procedure door. Daarin kijken we graag of u aanvullende wensen heeft om op een soepele wijze de EVC-procedure te kunnen doorlopen. Organisaties Voor EVC binnen organisaties maakt onze Trajectbegeleider graag een afspraak om u een aanbod te kunnen doen, dat aansluit bij het realiseren van uw organisatiedoel. Zo leveren wij graag maatwerk om uw organisatiedoel met EVC te realiseren. KCM4EVC werkt samen met organisaties in deskundigheidsbevorderingstrajecten en levert daarin maatwerkbegeleiding en projectmanagement. Voordeel van groepstrajecten is dat dit de mogelijkheid biedt voor voorlichting bij u in de organisatie, maar ook om tijdens de EVC-procedure verschillende onderdelen in de vorm van workshops uit te voeren, zodat het uw mensen de mogelijkheid biedt elkaar met inzichten te versterken. Leuk is dat dit ook leidt tot beroepsinhoudelijke discussies en het werken aan bewuste kwaliteit.

6 EVC erkenningen KCM4EVC is erkend voor alle standaarden die vallen onder de onderstaande MBO-domeinen: Domein Economie & Administratie Onder dit domein vallen de standaarden op het gebied van administratie & secretariaat, commerciële beroepen, financiële beroepen, juridische beroepen, marketing & communicatie en informatiedienstverlening. Domein Zorg & Welzijn Onder dit domein vallen de standaarden op het gebied van verpleging & verzorging, kinderopvang & jeugdzorg, sociaal cultureel en maatschappelijk werk, maatschappelijke zorg, medische assistenten, artiest en grimeur en onderwijsassistent & praktijkbegeleider. Domein Handel & Ondernemerschap Onder dit domein vallen de standaarden op het gebied van detailhandel, groothandel en ondernemerschap binnen dit domein. Domein Horeca & Bakkerij Onder dit domein vallen de standaarden op het gebied van beroepen in de horeca en bakkerij. Overige MBO-domeinen Wilt u deelnemen aan een EVC-procedure in een ander domein? In overleg met het Nationaal Kenniscentrum EVC combineert KCM4EVC deze aanvragen met het uitbreiden van onze erkenningen.

7 Basisinvestering: Investering EVC-procedure Op onze website kunt u de actuele investering zien in de MBO-procedures. De basisinvestering bestaat uit de volgende elementen: De intake en het advies om tot een opdrachtbevestiging en een plan van aanpak te komen. Indien van tevoren het loopbaandoel niet duidelijk is, zal een Quickscan interview plaatsvinden. Begeleiding op afstand door een portfoliobegeleider. De EVC-kandidaat reflecteert de ervaring op de EVCvragenlijst en vult zelf het portfoliosysteem en wordt via het systeem en telefonisch begeleidt door een ervaren portfoliobegeleider. Het EVC-assessment uitgevoerd door een deskundig EVC-assessor, bij voorkeur afgenomen op de werkplek van de EVC-kandidaat. Oplevering van het Ervaringscertificaat. Indien de EVC-kandidaat dat wenst helpen wij u zoeken naar een Examencommissie van een school die het Ervaringscertificaat kan verzilveren. De Trajectbegeleider is uw aanspreekpunt tijdens het gehele traject. Met vragen of wensen kunt u de trajectbegeleider inschakelen. U kunt deelnemen aan het portfoliocafé op ons kantoor in Arnhem. U kunt dan uw stukken scannen en uploaden in aanwezigheid van één van onze mensen. De koffie en thee staan klaar! Nazorg door de Trajectbegeleider na het opleveren van het Ervaringscertificaat. Toeslagen: Voor de verschillende opties nemen wij een toeslag op in de offerte. Ook kan het voorkomen dat bij verschillende landelijke standaarden sprake is van vakinhoudelijke toetsen. Zo zal bijvoorbeeld bij Verzorgende-IG en MBO- Verpleegkundige toetsing op verpleegkundig rekenen worden afgenomen. Voor afname van deze toetsen wordt een toeslag berekend in uw projectvoorstel.

8 Waarom KCM4EVC? KCM4EVC is een erkend EVC-aanbieder met een enorme passie en ambitie om op individuele vragen en behoeften succesvolle oplossingen aan te bieden. Wij helpen mensen en organisaties met het in kaart brengen van verworven competenties op basis van in werk en leven opgedane ervaring en kennis. KCM4EVC neemt het loopbaandoel van deelnemers als uitgangspunt voor een individueel maatwerkadvies. Zo kunnen we een inschatting maken van de haalbaarheid van een traject en de inrichting daarvan. Met onze ervaringen in de verschillende rollen van een EVC-traject willen wij in onze uitvoering en dienstverlening laagdrempelig zijn naar deelnemers toe. We begrijpen de eventuele spanning dat een assessment met zich meebrengt en nemen hem graag door een goede uitleg, begeleiding en voorlichting bij deelnemers weg. Verder zorgen wij ervoor dat een EVC-traject echt een bewustwordingsproces is over het kunnen wat juist heel leuk is om te doorlopen! Onze ervaringscertificaten geven een uitgebreide weergave en onderbouwing van uw kennis, kunde, ervaring en talenten, waarmee het transparantie biedt in de oordeelsvorming en overdraagbaar is aan werkgevers of verzilverende instanties. Graag adviseren wij ook werkgevers en bijzondere doelgroepen in het doorlopen van een EVC-traject. Binnen onze procedures zijn wij flexibel om passende oplossingen voor te stellen. Hoe een EVC-traject aan te vragen? Neem contact op via onze website of bel Onze adviseurs geven u graag vrijblijvende informatie of sturen u een brochure toe. Heeft u vervolgens interesse in het starten van een EVC-procedure, dan kunt u dit na het lezen van de informatie bij onze adviseurs aangegeven. Zij maken voor u een afspraak voor de telefonische intake door onze trajectbegeleider. Dit intakegesprek zal ongeveer 45 minuten duren. In het intakegesprek wordt de haalbaarheid van uw loopbaandoel getoetst en helpen wij u met de selectie van de juiste landelijke standaard. U ontvangt daarna een geheel vrijblijvend plan van aanpak en investeringsvoorstel. Voor meer informatie: Kijk op Of neem contact met ons op via telefoonnummer

9 Voorwaarden voor deelname en rechten van de kandidaat Als erkend EVC-aanbieder hanteert KCM-groep de EVC-code. De EVC-code beschrijft verschillende voorwaarden voor deelname en rechten van de EVC-kandidaat. Hieronder geven wij u een opsomming van de voorwaarden voor deelname en uw rechten als EVC-kandidaat. 1. De EVC-kandidaat neemt deel aan het traject op basis van vrijwilligheid. U mag dus niet gedwongen worden door een werkgever om een EVC-procedure te doorlopen, deelname is geheel uw eigen keuze. 2. De organisatie waar de EVC-kandidaat werkt stelt de EVC-kandidaat optimaal in staat om het traject te doorlopen. Hierbij kan worden gedacht aan het beschikbaar stellen van tijd, ruimte en middelen. Indien u als EVC-kandidaat geen werkgever heeft, neemt KCM4EVC een inrichtingsvoorstel op in uw trajectvoorstel. 3. De privacy van de EVC-kandidaat wordt gewaarborgd. Gegevens worden opgeslagen binnen een beveiligd systeem en alleen de direct betrokkenen zoals de trajectbegeleider, de portfoliobegeleider en de assessor en, na machtiging door de EVC-kandidaat, de werkgever of opgegeven derden hebben toegang tot de gegevens. 4. Conform de kwaliteitscode EVC dienen de gegevens in het portfoliosysteem 3 jaar bewaard te worden. De maximale bewaartermijn welke KCM4EVC hanteert bedraagt 4 jaar na oplevering van het Ervaringscertificaat. 5. De resultaten en rapportages uit dit EVC-traject zijn eigendom van de EVC-kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of de EVC-rapportage aan derden of aan opleidingsinstellingen vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de EVC-kandidaat. 6. Indien de EVC-kandidaat of een betrokken derde het niet eens is met de gehanteerde werkwijze, dan kan dit te allen tijde worden aangeven bij KCM4EVC. Op de website vindt u de klachtenprocedure. 7. Indien de EVC-kandidaat het inhoudelijk niet eens is met de weergave en de bevindingen in het Ervaringscertificaat, dan kan de EVC-kandidaat binnen 10 werkdagen na ontvangst van het Ervaringscertificaat bezwaar indien bij de bezwaarcommissie. Op de website vindt u het bezwaarformulier en de procedure. 8. De EVC-kandidaat wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het EVC-traject, door middel van een persoonlijke EVCrapportage. Deze rapportage is het persoonlijke Ervaringscertificaat van de EVC-kandidaat. Voor het verzenden van het eindrapport ontvangt u een conceptrapport en neemt onze Trajectbegeleider contact met u op om het concept na te bespreken. Na deze nabespreking ontvangt u per post het definitieve certificaat. 9. KCM4EVC geeft volledige openbaarheid over de gehanteerde werkwijze. 10. KCM4EVC werkt met onafhankelijke EVC-assessoren. 11. Het criteriumgericht interview en het werkplekbezoek worden door de EVC-assessor opgenomen op een geluidsdrager voor de interne controle op de kwaliteit en de objectieve weergave door de EVC-assessor van het oordeel in de rapportage. Deze geluidsopnamen worden na het verlopen van de geldigheidsduur van 3 jaar van het ervaringscertificaat vernietigd. 12. Steeksproefgewijs en onaangekondigd kunnen de auditerende organisatie van KCM4EVC en de eigen kwaliteitscoördinatoren een criteriumgericht interview en werkplekbezoek komen bijwonen. Het doel is het werken aan interne kwaliteit en controle op de erkenning en het zal geen invloed hebben op uw EVC-traject. 13. Als de EVC-kandidaat in het aanmeldingsformulier heeft aangegeven dat het loopbaandoel diplomering is, wordt advies opgenomen over de beoordeling van Nederlands, rekenen en loopbaan- en burgerschapscompetenties. Afhankelijk van de opleidingsstandaard die de EVC-kandidaat kiest, kan ook Engels nodig zijn. Tevens biedt KCM4EVC verzilveringshulp. 14. Ten aanzien van de benodigde investering in tijd en middelen, moet de EVC-kandidaat denken aan ongeveer 12 uur voor het vullen van het digitaal portfolio, 16 uur voor het van de EVC-vragenlijst, maximaal 2-3 uur voor het uitvoeren van het EVC-assessment op de werkplek. Daarnaast zal het verzamelen van bewijs dienen plaats te vinden. Dit is afhankelijk van de bewijsvoering welke de EVC-kandidaat kan en wil verzamelen. De doorlooptijd van het EVC-traject is 3 maanden. 15. De verlengde intake waarin de EVC-kandidaat de EVC-vragenlijst invult duurt maximaal 2 weken. Naast het opstartgesprek kunt u deze vragenlijst maximaal drie keer voor feedback aanbieden aan de portfoliobegeleider. De portfoliobegeleidingstermijn is maximal 6 weken. Naast het opstartgesprek ontvangt u na 1, 3 en 5 weken na de start feedback op uw portfolio. De EVC-kandidaat is zelf verantwoordelijk om de gestelde doelen te behalen en de ervaring in de vragenlijst en het portfolio aan te tonen.

10 KCM EVC-trajecten Eusebiusbuitensingel HT Arnhem (026)

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Secretaresse Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Logistiek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 2: Logistiek medewerker mobiliteitsbranche Niveau 4: Logistiek

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Autotechniek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Autotechniek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Autotechniek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 1: Assistent Mobiliteitsbranche Niveau 2: Autotechnicus

Nadere informatie

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat Matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor Het EVC-assessment Methodiek-handleiding voor de Assessor 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: ontwikkelingen EVC 4 1.1 Wat is EVC? 4 1.2 Landelijke ontwikkelingen 4 2 De EVC-procedure van QRM 6 2.1 Stap 1: Voorlichting

Nadere informatie

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder]

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Beoordelingsrapport uitgevoerd door: [naam Beoordelende Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Datum: Soort onderzoek: Nieuwe erkenning EVC-aanbieder Uitbreiding EVC-erkenning

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4981 1 april 2010 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2010, nr. PLW/2010/5453,

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Operator A I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de onderbouwing

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Toelichting U kunt dit persoonlijke rapport bespreken met uw werkgever en gebruiken bij het maken van uw ontwikkelplan. Op deze manier staat de Ontwikkelscan

Nadere informatie

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 Normtekst EVC Kwaliteitscode 2.0 Datum: 18-07-2016 vs 1.1 pag. 1 van 8 --------------------------------------------------------------------- Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 EVC voor de arbeidsmarktroute

Nadere informatie

EVC op het Deltion College

EVC op het Deltion College EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek 2013-2014 ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer People in Transfer Postbus 298 5201 AG s-hertogenbosch www.peopleintransfer.nl Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Wat is EVC?...

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

EVC Portfolio. Update voor Assessoren / januari 2012. sysversie 5.0

EVC Portfolio. Update voor Assessoren / januari 2012. sysversie 5.0 QRM januari 2012 1 EVC Portfolio Update voor Assessoren / januari 2012 sysversie 5.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 pagina 1.EVC-kandidaten zijn vanaf nu verplicht bij bewijsmateriaal aan te geven voor welk

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester Leermeester en de werkprocessen Een centrale rol voor de leermeester leermeester reflectieverslag Competentiebeoordeling Werkprocessen aftekenen PersoonlijkOntwikkelingsPlan Regiobegeleider Scholingsbegeleider

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie