Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?"

Transcriptie

1 Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

2 Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende Een branche-erkenning verleent de bevoegdheid tot het uitvoeren en examineren van de brancheopleiding kraamverzorgende en het uitreiken van het branche-erkende diploma. De erkenning wordt toegekend aan die organisatie-eenheid die daadwerkelijk de opleiding organiseert en uitvoert. Dat kan dus een organisatie zijn, maar ook een afdeling of unit. Met het verstrekken van deze erkenning, wil de branche VVT vergelijkbare kwaliteit van opleiding waarborgen. Het door de erkende opleidingsorganisatie verstrekte diploma dient er op de arbeidsmarkt garant voor te staan dat de gediplomeerde beschikt over de door de branche vastgestelde competenties. Dit ongeacht welke opleidingsorganisatie het diploma verstrekt en ongeacht met behulp van welke methoden de competenties verworven zijn. Opleidingsorganisaties die de branche-erkenning toegekend hebben gekregen, dienen ook het keurmerk van de branche uit te dragen. Calibris Contract Calibris Contract voert in opdracht van de sociale partners in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg de erkenningsregeling uit. Bij het indienen van een aanvraag tot erkenning zult u als opleidingsorganisatie dus voornamelijk met Calibris Contract te maken krijgen. Calibris Contract adviseert de adviescommissie opleidingen van SAB-V&V - waarin de sociale partners in de branche VVT vertegenwoordigd zijn. De uiteindelijke beslissing om al dan niet tot erkenning over te gaan wordt genomen binnen het Sociaal Overleg Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT). Deze brochure Deze brochure licht stapsgewijs toe hoe u een erkenning kunt aanvragen. Om daadwerkelijk een aanvraag in te dienen, heeft u het Format erkenningsaanvraag brancheopleiding kraamverzorgende nodig. Hierop kunt u uw gegevens invullen. Het format geeft ook aan welke bewijzen u dient op te sturen om aan te kunnen tonen dat uw opleidingsorganisatie aan de criteria voor een brancheerkenning voldoet. Er zijn twee soorten formats: een voor onderwijsinstituten met Crebo-erkenning voor de opleiding tot verzorgende IG en een format voor instituten zonder deze Crebo-erkenning. Zowel het Format erkenningsaanvraag als de Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg kunt u aanvragen bij Calibris Contract of downloaden op Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 2 van 9

3 Hoe werkt het? De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende is onderdeel van de Regeling erkenning Opleidingen branche Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Voor de erkenning van de brancheopleiding kraamverzorgende zijn echter enkele uitzonderingen van toepassing op de uitvoering van de erkenningsregeling. De brancheopleiding kraamverzorgende kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Aanbevolen wordt om de brancheopleiding vooralsnog - vanwege het civiele effect op basis van deelkwalificaties aan te bieden. ROC s beschikken veelal al over een Crebo-erkenning voor het uitvoeren van de opleiding tot Verzorgende IG, waar de brancheopleiding kraamverzorgende een afgeleide van is. De professionaliteit van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarmee al gewaarborgd. Het is daarom niet noodzakelijk dat de branche hier nogmaals een controle op uitoefent. De erkenning van de verkorte kraamzorgopleiding voor opleidingsinstellingen met Crebo-erkenning wijkt daarom af van onderwijsinstellingen zonder Crebo-erkenning. Erkenningsregeling voor onderwijsinstellingen met Crebo-erkenning Wanneer een onderwijsinstelling de verkorte kraamopleiding op basis van deelkwalificaties uit de reguliere opleiding tot verzorgende, uitstroomdifferentiatie tot kraamverzorgende aanbiedt of deze competentiegericht uitvoert op basis van het servicedocument Kraamzorg gebaseerd op het kwalificatiedossier Verzorgende IG (Calibris 2009) en ze daarvoor Crebo-erkend zijn, dan is het voor de branche-erkenning van belang dat de onderwijsinstelling aanvullende informatie verstrekt aan de branche. Deze informatie wordt verzameld via een apart aanvraagformulier en door middel van een jaarlijkse monitor. Stap 1: De onderwijsinstelling neemt contact op met Calibris contract en vraagt de branche-erkenning kraamzorgopleiding aan. De onderwijsinstelling neemt kennis van het reglement bij de erkenningsregeling. Dit reglement is vastgelegd is de Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg kunt u aanvragen bij Calibris Contract of downloaden van Stap 2: De onderwijsinstelling dient de erkenningsaanvraag in bij Calibris Contract. De onderwijsinstelling maakt hierbij gebruik van het format erkenningsaanvraag brancheopleiding kraamverzorgende voor opleidingsinstellingen met Crebo-erkenning. In het format staat precies beschreven welke gegevens u dient te verstrekken bij het doen van een erkenningsaanvraag voor de brancheopleiding kraamverzorgende en welke stukken u dient op te sturen om aan te tonen dat u aan de criteria voldoet. Het Format erkenningsaanvraag brancheopleiding kraamverzorgende voor opleidingsinstellingen met Crebo-erkenning. kunt u aanvragen bij Calibris Contract of downloaden van Stap 3: Calibris Contract checkt of de opgestuurde informatie volledig is en vraagt indien nodig aanvullende informatie op bij uw opleidingsorganisatie. Calibris Contract neemt alleen die aanvragen in behandeling die compleet zijn ingevuld en waarbij alle gevraagde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Wanneer de aanvraag niet volledig is of wanneer eventuele aanvullende informatie nodig is, verzoekt Calibris Contract de opleidingsorganisatie deze informatie aan te leveren. De opleidingsorganisatie dient deze informatie uiterlijk veertien dagen na aanvraag aan te leveren. Stap 4: Het SOVVT neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van Calibris Contract. Calibris Contract beoordeelt in hoeverre het opleidingsinstituut voldoet aan de criteria en adviseert vervolgens via de adviescommissie Opleidingen van SAB-V&V het SOVVT. Het SOVVT neemt uiterlijk binnen acht weken na dagtekening van het verzoek tot erkenning van de opleidingsorganisatie, een besluit. Aangezien de professionaliteit van de opleiding door middel van een Crebo-erkenning geborgd is, worden hier door de adviescommissie geen uitspraken over gedaan. Door middel van monitorvragen Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 3 van 9

4 wordt in kaart gebracht op welke manier de onderwijsinstelling de opleiding inricht en welke toelatingseisen zij hanteert. Wanneer de onderwijsinstelling aantoont te gestelde instroomeisen te hanteren en wanneer zij ieder jaar de gevraagde gegevens verstrekt aan Calibris Contract zal het SOVVT de branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende verstrekken. Stap 5: Calibris Contract stelt de opleidingsorganisatie op de hoogte van de beslissing over de erkenning. Na de beslissing, binnen tien weken na dagtekening van het verzoek tot erkenning, wordt het opleidingsinstituut door Calibris Contract schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Wanneer het opleidingsinstituut een branche-erkenning krijgt, stuurt Calibris Contract de opleidingsorganisatie het certificaat van erkenning toe. Stap 6: De opleidingsorganisatie levert jaarlijks monitorgegevens aan. Calibris Contract neemt jaarlijks een monitor af onder de opleidingsorganisaties. De opleidingsorganisaties met een erkenning dienen de monitor volledig in te vullen en tijdig aan te leveren bij Calibris contract. Het invullen van de monitor is een onderdeel van de erkenningsregeling. Stap 7: De opleidingsorganisatie neemt deel aan steekproefsgewijze controle voor behoud van erkenning. Om te controleren of de opleidingsorganisatie zich houdt aan de specifieke eisen die de branchevereniging stelt aan de brancheopleiding kraamverzorgende vindt er elk jaar een steekproefsgewijze controle plaats. Er wordt onder andere gecontroleerd of de opleidingsorganisatie de instroomeisen en opleidingsduur die de branche stelt aan de brancheopleiding kraamverzorgende handhaaft. Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 4 van 9

5 Erkenningsregeling brancheopleiding kraamverzorgende voor opleidingsinstituten zonder Crebo-erkenning De regeling voor de branche-erkenning van de brancheopleiding kraamverzorgende valt onder de Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Stap 1: De opleidingsorganisatie neemt kennis van de Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om in aanmerking te komen voor een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende dient uw opleidingsorganisatie te voldoen aan de criteria die door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg zijn vastgelegd in de Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Naast de criteria is in deze erkenningsregeling ook een reglement opgenomen. Hierin staan de spelregels rondom het toekennen van de erkenning. De Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg kunt u aanvragen bij Calibris Contract of downloaden van Stap 2: Het opleidingsinstituut dient een erkenningsaanvraag in bij Calibris Contract met behulp van het Format erkenningsaanvraag brancheopleiding kraamverzorgende voor opleidingsorganisaties zonder Crebo-erkenning. In het Format staat precies beschreven welke gegevens u dient te verstrekken bij het doen van een erkenningsaanvraag en welke stukken u dient op te sturen om aan te tonen dat u aan de criteria voldoet. Het Format erkenningsaanvraag kunt u aanvragen bij Calibris Contract of downloaden van Er bestaan twee verschillende vormen van erkenning; een brede en een smalle erkenning. Wanneer de professionaliteit van het opleidingsinstituut elders is erkend of gecertificeerd, vervalt toetsing op deze aspecten (onderdeel A van erkenningscriteria). Het instituut wordt dan alleen getoetst op overige criteria (onderdeel B van erkenningscriteria. Dit betreft de smalle erkenningsvorm. Wanneer de professionaliteit van het opleidingsinstituut niet elders is erkend of gecertificeerd, wordt dit getoetst door Calibris Contract. Het betreft dan een brede erkenning. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of onderdeel A al erkend of gecertificeerd is op een andere manier. Wanneer hier sprake van is, kunt u bewijsstukken daarvan bijvoegen. Calibris Contract beoordeelt deze bewijsstukken en bepaalt of er sprake is van een smalle of brede erkenning. Stap 3: Calibris Contract checkt of de opgestuurde informatie volledig is en vraagt indien nodig aanvullende informatie op bij uw opleidingsorganisatie. Calibris Contract neemt alleen die aanvragen in behandeling die compleet zijn ingevuld en waarbij alle gevraagde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Wanneer de aanvraag niet volledig is of wanneer eventuele aanvullende informatie nodig is, verzoekt Calibris Contract de opleidingsorganisatie deze informatie aan te leveren. De opleidingsorganisatie dient deze informatie uiterlijk veertien dagen na aanvraag aan te leveren. Stap 4: Het SOVVT neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van Calibris Contract. Calibris Contract beoordeelt in hoeverre het opleidingsinstituut voldoet aan de criteria en adviseert vervolgens via de adviescommissie Opleidingen van SAB-V&V het SOVVT. Het SOVVT neemt uiterlijk binnen acht weken na dagtekening van het verzoek tot erkenning van de opleidingsorganisatie, een besluit tot: Erkenning Tot erkenning wordt besloten als uw opleidingsorganisatie in voldoende mate kan aantonen te voldoen aan alle in de erkenningsregeling genoemde criteria. Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 5 van 9

6 Voorlopige erkenning Een voorlopige erkenning kan worden toegekend als uw opleidingsorganisatie nog niet aan alle criteria genoemd in de erkenningsregeling voldoet, maar daarmee de deelnemers niet benadeelt en de opleiding op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau kan aanbieden. Geen erkenning Wanneer uw opleidingsorganisatie niet kan aantonen aan de criteria uit de erkenningsregeling te voldoen, waardoor de kwaliteit van de opleiding niet gewaarborgd is en de deelnemers gedupeerd kunnen worden, zal de adviescommissie Opleidingen geen erkenning verstrekken. Stap 5: Calibris Contract stelt de opleidingsorganisatie op de hoogte van de beslissing over de erkenning Erkenning of geen erkenning Na de beslissing, binnen tien weken na dagtekening van het verzoek tot erkenning, wordt het opleidingsinstituut door Calibris Contract schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing, onder opgaaf van redenen als de erkenning niet wordt verleend. Wanneer het opleidingsinstituut een branche-erkenning krijgt, stuurt Calibris Contract de opleidingsorganisatie het certificaat van erkenning toe. Als de erkenning niet wordt verleend, kan de opleidingsorganisatie bezwaar aantekenen bij de adviescommissie Opleidingen van SOVVT. Een bezwaarprocedure is opgenomen in Regeling erkenning Opleidingen Branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Voorlopige erkenning In geval van een voorlopige erkenning neemt Calibris Contract, nadat het SOVVT een beslissing heeft genomen, contact op met uw opleidingsorganisatie om toe te lichten van welke criteria het onvoldoende is aangetoond dat uw opleidingsorganisatie er aan voldoet. In overleg wordt een termijn vastgesteld waarop uw organisatie aan alle criteria kan voldoen. Binnen tien weken na dagtekening van het verzoek tot erkenning door uw opleidingsorganisatie, wordt uw opleidingsorganisatie schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige erkenning en wordt aangegeven aan welke criteria u binnen welke termijn dient te kunnen voldoen. Binnen twee weken na verloop van de gestelde termijn dient uw opleidingsorganisatie een aanvraag in te dienen tot omzetting van de voorlopige erkenning in een erkenning. Dit kunt u opnieuw doen met behulp van het Format erkenningsaanvraag. De aanvraag verloopt zoals beschreven in de stappen 2 en 3. U hoeft dit keer echter alleen de documenten mee te sturen die gevraagd worden bij die criteria waarvan bij de eerste aanvraag onvoldoende was aangetoond dat uw opleidingsorganisatie hieraan voldeed. De beslissing om de voorlopige erkenning om te zetten in een erkenning dan wel de erkenning in te trekken verloopt conform stap 4. Wanneer u zonder berichtgeving tien weken na het verstrijken van de termijn geen aanvraag in heeft gediend om de voorlopige erkenning om te zetten in een erkenning, wordt de voorlopige erkenning ingetrokken. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook tegen de beslissing de voorlopige erkenning in te trekken, kan de opleidingsorganisatie bezwaar aantekenen. Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 6 van 9

7 Stap 6: De opleidingsorganisatie is bereid samen te werken met de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en sluit daartoe een contract af met Calibris Contract waarin is opgenomen dat Calibris Contract namens de branche steekproefsgewijs controles uitvoert op de kwaliteit van de opleiding en de examinering. Calibris Contract stuurt de opleidingsorganisaties die een erkenning aanvragen een contract kwaliteitsborging opleiding en examinering toe met de looptijd van een jaar. Opleidingsorganisaties die al een erkenning hebben ontvangen in het tweede jaar opnieuw een contract voor de uitvoering van het tweedejaars werkbezoek. De opleidingsorganisatie dient dit binnen twee weken na dagtekening getekend retour te sturen aan Calibris Contract. Met het tekenen van het contract verplicht de opleidingsorganisatie zich tot: Het jaarlijks aanleveren van door Calibris Contract opgevraagde kwantitatieve gegevens (dit betreft ten minste opgave van het aantal leerlingen dat is ingestroomd alsmede het aantal leerlingen dat met succes het examen heeft afgerond). Medewerking te verlenen aan de uitvoering van steekproefsgewijze controles op de afname van de examinering. Bij te dragen aan de kosten van de uitvoering van de steekproefsgewijze controles op de kwaliteit van de opleiding en de examinering. Stap 7: De opleidingsorganisatie levert documenten aan voor behoud van erkenning. Wanneer de eerste erkenning is afgegeven, vindt in het tweede jaar een werkbezoek plaats. Tijdens dit werkbezoek wordt opnieuw gecontroleerd of het opleidingsinstituut voldoet aan de gestelde criteria. Er wordt extra aandacht besteed aan examenproducten, evc-procedure en het systeem van interne kwaliteitsborging. De opleidingsorganisatie stelt daarvoor de benodigde documenten ter beschikking. Deze documenten worden ter plaatse beoordeeld door Calibris Contract. Aan de hand van beoordeling van de documenten stelt Calibris Contract een rapportage op met een advies aan de adviescommissie Opleidingen van SOVVT. Uiterlijk acht weken na ontvangst van het rapport besluit het SOVVT na advies van de adviescommissie tot behoud of intrekken van de erkenning. Tien weken na ontvangst van de benodigde examenbescheiden en de klanttevredenheidsrapportage, stelt Calibris Contract de opleidingsorganisatie op de hoogte of de erkenning behouden of ingetrokken wordt. Wanneer de erkenning wordt ingetrokken is dit onder opgave van reden. Wanneer de erkenning wordt behouden heeft deze een geldigheidsduur tot het eerstvolgende werkbezoek, mits aan de voorwaarden, zoals deze in het contract staan beschreven, wordt voldaan. Stap 8: De opleidingsorganisatie levert jaarlijks monitorgegevens aan. Calibris Contract neemt jaarlijks een monitor af onder de opleidingsorganisaties. De opleidingsorganisaties met een erkenning dienen de monitor volledig in te vullen en tijdig aan te leveren bij Calibris contract. Het invullen van de monitor is een onderdeel van de erkenningsregeling. Stap 9: De opleidingsorganisatie neemt deel aan de steekproefsgewijze controle voor behoud van erkenning. Wanneer de opleidingsorganisatie langer dan 2 jaar een erkenning heeft, vindt er eens per 3 jaar een steekproefsgewijze controle plaats op opleiding en examinering. Calibris Contract neemt hiervoor tijdig contact op met de opleidingsorganisatie. Voor dit werkbezoek wordt een nieuw contract opgesteld. Tijdens het werkbezoek wordt opnieuw gecontroleerd of de opleidingsinstellingen aan de door de branche gestelde eisen voldoet. De opleidingsorganisatie stelt daarvoor de benodigde documenten ter beschikking. Deze documenten worden ter plaatse beoordeeld door Calibris Contract. Aan de hand van beoordeling van de documenten stelt Calibris Contract een rapportage op met een advies aan (de adviescommissie van) het SOVVT. Uiterlijk acht weken na ontvangst van het rapport besluit het SOVVT tot behoud of intrekken van de erkenning. Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 7 van 9

8 Tien weken na ontvangst van de benodigde examenbescheiden en de klanttevredenheidsrapportage, stelt Calibris Contract de opleidingsorganisatie op de hoogte of de erkenning behouden of ingetrokken wordt. Wanneer de erkenning wordt ingetrokken is dit onder opgave van reden. Wanneer de erkenning wordt behouden heeft deze een geldigheidsduur tot het eerstvolgende werkbezoek, mits aan de voorwaarden, zoals deze in het contract staan beschreven, wordt voldaan. Intrekken van erkenning Wanneer een opleidingsorganisatie met een erkenning de brancheopleiding kraamverzorgende drie aaneengesloten jaren niet uitvoert, wordt de erkenning ingetrokken. De opleidingsorganisatie kan dan weer een nieuwe aanvraag tot erkenning doen, conform stap 2. Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 8 van 9

9 Adressen Postbus CC Bunnik Tel: Fax: SOVVT /Adviescommissie Opleidingen van SAB-V&V en FAOT Postbus CN Den Haag Informatie Voor meer informatie over de erkenningsregeling kunt u terecht op: Het profiel kraamverzorgende en de bij de erkenningsprocedure behorende aanvraagformulieren zijn op deze site te downloaden. Handleiding voor opleidingsorganisaties erkenning opleidingen VVT Pagina 9 van 9

Handleiding branche erkende opleidingen. voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding branche erkende opleidingen. voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding branche erkende opleidingen voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Calibris Contract Juli 2014 Erkenning voor een brancheopleiding: Eerst verantwoordelijk

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de verschillende branche opleidingen Algemeen over de branche

Nadere informatie

erkenning branche-erkende opleiding(en) voor opleidingsorganisaties

erkenning branche-erkende opleiding(en) voor opleidingsorganisaties erkenning branche-erkende opleiding(en) voor opleidingsorganisaties College Zorg opleidingen Februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding: de branche-erkenning 3 1.1 Opleiding: Thuishulp A 3 1.2 Opleiding:

Nadere informatie

Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende

Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende Voor opleidingsorganisaties zonder Crebo-erkenning Instructie Dit formulier kan gebruikt worden door opleidingsorganisaties om een aanvraag

Nadere informatie

Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot

Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Kraamverzorgende 2015 1 Aanleiding Als resultante van

Nadere informatie

Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Vastgesteld door SOVVT op 5 september 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. De door de branche vvt erkende opleidingen...

Nadere informatie

Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Den Haag, Januari 2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. De door de branche vvt erkende opleidingen... 2 2.1. De Opleiding

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleiding verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Verkorte Kraamzorgopleiding...

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 11 juli 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent 4 2.

Nadere informatie

KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS BUURTBEMIDDELING Toelichting

KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS BUURTBEMIDDELING Toelichting BASISTRAINING VRIJWILLIGERS Toelichting Door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) versie 2.2 Utrecht, april 2015 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING INHOUDSOPGAVE KWALITEITSTOETS pagina

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT Een opleidingsinstituut kan door SFRecreatie erkend worden als opleidingsinstituut indien het instituut cursussen aanbiedt die vallen binnen de doelstellingen

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Onderzoek kwaliteit branche- erkende verkorte kraamopleiding

Onderzoek kwaliteit branche- erkende verkorte kraamopleiding Onderzoek kwaliteit branche- erkende verkorte kraamopleiding September 2012 Yumi Stamet CAOP Research INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onderzoeksvragen 4 1.3 Leeswijzer 4 2 ONDERZOEKSOPZET

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Versie: 22 juli 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent 4 2. Criteria erkenningsregeling 5 A. De cursusorganisatie werkt professioneel

Nadere informatie

Certificering opleiding Triagist. Instrumenten

Certificering opleiding Triagist. Instrumenten Certificering opleiding Triagist Instrumenten 1. VOORWOORD 3 2. DOEL 4 3. CERTIFICERINGSREGELING 4 3.1 Aanvraag certificering 4 3.2 Beoordeling aanvraag 4 3.3 Verstrekken van de certificering 4 3.4 Duur

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Er bestaan twee erkende categorieën opleidingsonderdelen: de methodisch-didactische scholing in het kader van de opleidingsroute voor supervisoren;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 7 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid

Nadere informatie

SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen

SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Doel van de branche-erkenning van horecaopleidingen 5 4 Beschrijving erkenningsproces 5 5 Reikwijdte en werkingssfeer

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Let op: Op 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden. Deze verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22991 5 december 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Protocol Vrijstellingen

Protocol Vrijstellingen Lucia Marthas Institute for Performing Arts Amsterdam Groningen Protocol Vrijstellingen 2015-2016 Hbo Dans Hbo Docent Dans Ad Dans Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.0 Inleiding 1 2. Procedures 2 2.1 Algemene

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 316 Vragen van het lid

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17435 29 juni 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Nadere informatie

Reglement Organisatietoets MVO

Reglement Organisatietoets MVO Reglement Organisatietoets MVO Januari 2013 INHOUD 1. KADER REGELING 1 1.1. Reglement Organisatietoets MVO 1 1.2. Het Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Organiseren in het Hoger Onderwijs 1 1.3. De Keurmerkcommissie

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

PDL Keurmerk voor producten en diensten. Inhoudsopgave. Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2

PDL Keurmerk voor producten en diensten. Inhoudsopgave. Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Notitie: PDL Keurmerk voor producten en diensten. Vorige versie: 1995 Versie januari 2017 Stichting PDL Gouwakker 24 5321 WG Hedel Inhoudsopgave Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 Status: publicatie in de Staatscourant voorzien voor juni 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie