Inhoudsopgave 1. Praktijkdag Professioneel communiceren 2. Praktijkdag Omgaan met mondige inwoners 4. Leertraject Effectief communiceren 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1. Praktijkdag Professioneel communiceren 2. Praktijkdag Omgaan met mondige inwoners 4. Leertraject Effectief communiceren 6"

Transcriptie

1 Communicatie Inhoudsopgave 1 Praktijkdag Professioneel communiceren 2 Praktijkdag Omgaan met mondige inwoners 4 Leertraject Effectief communiceren 6 Op de juiste toon kan alles gezegd worden. Op de verkeerde toon niets. Het enige delicate onderdeel is het vaststellen van de toon. (George Bernard Shaw) 1

2 PRAKTIJKDAG PROFESSIONEEL COMMUNICEREN Inleiding Tijdens deze trainingsdag staat de dagelijkse communicatiepraktijk van de deelnemers centraal. De focus is gericht op het professionaliseren en fine tunen van de communicatiecompetenties en gespreksvaardigheden van de deelnemers aan de hand van zelf in te brengen praktijkcases. Daarnaast is er aandacht voor het inzichtelijk maken en verbeteren van knelpunten ten aanzien van de communicatie en samenwerking binnen de organisatie. Voorbeelden van praktijkcasuïstiek zijn: - De afhandeling van een klacht van een klant. - Omgaan met kritische opmerkingen over collega s of de organisatie. - Een verzoek van een klant waaraan niet voldaan kan worden (slecht nieuws gesprek). - Collega s aanspreken op hun gedrag (correctie- of reflectiegesprek). - Gebrekkige communicatie en samenwerking tussen afdelingen en teams bespreekbaar maken. - Omgaan met emotionele situaties. Trainingsdoelen Aan bod komen aan de praktijkcasuïstiek gekoppelde aspecten van communicatie, gespreksvoering en presentatie. De belangrijkste aandachtsvelden binnen de training zijn: - Contact maken en afstemmen. - Luistervaardigheden en doorvraagtechnieken. - Inleving en empatisch reageren. - Persoonlijke uitstraling (lichaamstaal en innerlijke beleving) - Spreekvaardigheid (stem, adem, houding). - Gespreksvaardigheden (klachtafhandeling, slecht nieuws, correctie, functioneren, reflectie, e.a.). - Dialoogmethodiek. - Overtuigend spreken en daadkrachtig reageren. - Omgaan met emoties (agressie, irritatie, angst, teleurstelling, verontwaardiging, e.a.). - Enthousiasmerend en bezielend spreken. 2

3 Werkwijze Voorafgaande de bijeenkomst beschrijft iedere deelnemer in het kort een lastige praktijksituatie in de vorm van een casus, vergezeld van een leervraag. Deze worden voorafgaande de training geïnventariseerd. Bespreking vindt plaats op twee niveau s, vanuit de communicatievaardigheden invalshoek en inhoudelijk (tactvol en wijs handelen). 1. De deelnemer brengt zijn/haar praktijkcases in, licht deze toe en verwoord de persoonlijke leerdoelen. 2. De situatie wordt uitgespeeld met medewerking van een trainingsacteur. 3. Nabespreking van de casus met feedback op de communicatieaspecten van collega s, acteur en trainer. 4. Terugspoelen van de film : een deel van het gesprek vindt opnieuw plaats, zodat geoefend kan worden met de aangereikte feedback. 5. Inhoudelijke nabespreking: - Wat is tactvol en wijs handelen ten aanzien van de ingebrachte situatie? - Welke aandachtspunten en aanbevelingen zijn er op organisatie- en teamniveau? - Welke lering is er voor de aanwezige collega s van andere teams/afdelingen? 6. De verbeterpunten worden geïnventariseerd en na afloop van de training door de deelnemers ingebracht in de diverse overleggen en teruggekoppeld aan hun leidinggevenden. De deelnemers ontvangen na afloop een documentatiemap met overzichtelijke aandachtspunten. Per sessie kunnen 6 tot 8 personen deelnemen, bij voorkeur van verschillende afdelingen en/of teams in verband met het bevorderen van afdelingsoverstijgend denken en handelen. Laat je passie spreken, dan komen de woorden vanzelf 3

4 OMGAAN MET MONDIGE INWONERS Praktijkdag communicatievaardigheden voor wijkbeheerders, opzichters en voorlieden van de buitendienst Inleiding Als medewerker van de buitendienst of een wijkteam word je met regelmaat geconfronteerd met vragen en opmerkingen van bewoners. De ene keer vragen ze informatie, een volgende keer hebben ze een klacht of willen ze aandacht voor hun wensen, en een volgend moment word je geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag. Een luisterend oor en vriendelijk gesprek doen wonderen, maar soms word je door een onverwachte vraag overvallen of voor een vervelende situatie geplaatst, bijvoorbeeld: - Klachten over het rommelige onderhoud van het plantsoen of de straat. - Het uitdragen van gemeentebeleid waar je zelf niet achter staat. - Het aanspreken van hondenbezitters die zich niet houden aan de lokale verordening. - Onbegrip voor extensief en ecologisch groenbeheer. - Ruziemakende bewoners die jou bij hun onderlinge conflict proberen te betrekken. - Verwijten dat er bij de gladheidbestrijding te weinig en te laat gestrooid wordt. - Het aanspreken van hangjongeren op vandalisme. - Klachten over te rigoureuze snoei of boomkap bij ziekte of bouwprojecten. - Illegale dumping van (tuin)afval. - Verzet van bewoners tegen chemisch onkruidbeheer van wegen en pleinen. - Klachten over overlast van verkeersdrempels of andere verkeergeleiders. - Agressieve reacties van buurtbewoners. - Verantwoordelijkheid voor verstopte rioleringen ten onrechte bij de gemeente leggen. Van de medewerker wordt verwacht in deze en andere situaties klantgericht en professioneel te reageren, een ambassadeur van de gemeente te zijn. Dat vraagt inzicht in wijs handelen en het oefenen van gespreksvaardigheden. 4

5 Werkwijze Tijdens de training wordt uitvoerige aandacht besteed aan praktijksituaties die de deelnemers zelf inbrengen. Deze worden voorafgaande de praktijkdag geïnventariseerd en tijdens de training vanuit meerdere invalshoeken besproken. Door het uitspelen van praktijksituaties, met medewerking van een acteur, oefen je het verbeteren van je communicatievaardigheden. De trainer geeft algemene tips en persoonlijke aandachtspunten. Praktische informatie Doelgroep: Voorlieden en opzichters van de buitendienst, wijkbeheerders en wijkmeesters. Data: In overleg. Aantal deelnemers: 6 tot 10 personen. Een certificaat van deelname wordt uitgereikt. Deze training wordt in aangepaste vorm ook aan andere doelgroepen aangeboden. De kunst van het spreken is begrepen te worden (Confucius) 5

6 LEERTRAJECT EFFECTIEF COMMUNICEREN Inleiding Communiceren doe je altijd, met woorden én door houding en gedrag. Het is een kunst om in de dagelijkse praktijk een boodschap zodanig over te brengen dat de ontvanger zich ernaar gaat gedragen. Helaas is er maar al te vaak ruis in de communicatie en gebeurt er niet wat je zou willen. In dit meerdaagse traject Effectief Communiceren komen een grote verscheidenheid van communicatieaspecten aan bod. Leren doe je het snelst in de praktijk, vandaar dat losse trainingsdagen met veel praktische oefeningen afgewisseld worden met praktijkopdrachten, zelfstudie en intervisiebijeenkomsten. Beknopte inhoud van het leertraject Voorbereiding: Intakegesprek - Vaststellen van individuele leerdoelen Dag 1 Basisvaardigheden - Intermenselijke communicatie - De fundamenten van constructieve communicatie - Verbale en non-verbale communicatiesignalen - Het managen van percepties - Bouwstenen van effectieve interactie - Instrueren - Corrigerende terugkoppeling Praktijkopdrachten - Gespreksvoorbereiding - Gespreksanalyse Dag 2 Overleggen en presenteren - Effectief en efficiënt overleggen en vergaderen - Succesvol en overtuigend presenteren 6

7 Praktijkopdrachten - Verslag van een vergadering of overleg uitwerken - Verbeterpunten interne communicatie - Een korte presentatie verzorgen en analyseren Dag 3 Omgaan met antiproductieve communicatie - Klachten afhandelen - Agressieve communicatie - Passieve communicatie - Communicatie bij conflicten - Omgaan met kritiek - Feedback geven en ontvangen Praktijkopdrachten - Persoonlijk actieplan communicatievaardigheden - Analyse correspondentie Dag 4 E-communicatie en persoonlijke leerdoelen - cultuur en persoonlijk gedrag - Bespreking opdracht correspondentie - Oefenen van praktijkcasuïstiek met een acteur, toegespitst op de persoonlijke leerdoelen Praktijkopdrachten Werkwijze De doorlooptijd van dit leertraject is vijf maanden en bestaat uit een intakegesprek, vier losse trainingsdagen, 5 intervisiebijeenkomsten en tussentijdse praktijkopdrachten op de werkplek. Er is veel aandacht voor persoonlijke leerdoelen en praktijkcasuïstiek van de deelnemers. Een tussentijds coachingsgesprek is een optie. Het niveau van het traject wordt afgestemd op de doelgroep. Praktische informatie Data: In overleg. Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen. Een certificaat van deelname wordt uitgereikt. Als je je kwetsbaarheid laat zien, zien mensen ook je kracht. Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen. 7

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Open Managementtraining EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Ik wens je veel medewerkers is een gevleugelde uitspraak. Meestal wordt deze uitspraak gebruikt om aan te geven dat medewerkers je als manager knap bezig

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie