TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZORGADMINISTRATIEPAKKET ZILLIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZORGADMINISTRATIEPAKKET ZILLIZ"

Transcriptie

1 TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZORGADMINISTRATIEPAKKET ZILLIZ ZilliZ is een online toepassing, waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld is. Speciaal ontwikkeld voor kleinschalige zorgaanbieders met verschillende doelgroepen en financieringsvormen. Eenvoudig in gebruik, betaalbaar en schaalbaar. ZilliZ maakt volop gebruik van de mogelijkheden van internet. Het pakket is niet alleen gericht op administratie; het bevat ook tools voor communicatie, een belangrijk aspect voor de kwaliteit van zorg. ZilliZ past daardoor uitstekend bij kleinschalige zorginitiatieven die wonen, opvang, begeleiding, dagbesteding, logeren en re-integratie bieden. Geschikt voor organisaties die zo veel mogelijk tijd willen steken in de zorg en begeleiding van cliënten en het liefst zo weinig mogelijk met de administratie bezig willen zijn. Samengevat: Alles gaat via internet: dus is geen eigen automatiseringskennis en apparatuur noodzakelijk ZilliZ biedt brede ondersteuning: cliëntdossiers, rapportage, facturatie tijdsregistratie, agenda, communicatie, nieuwsbrieven, etc. Te gebruiken met alle gangbare internetbrowsers en zowel op PC, laptop als tablet Mogelijkheid om ouders of verzorgers via internet of een app te laten meekijken Privacy gewaarborgd door gebruik van beveiligd en versleuteld internetprotocol Al toepasbaar voor organisaties vanaf 5 cliënten Natuurlijk ook geschikt voor grotere organisaties met meer locaties Extra modules voor communicatie in de keten en voorbereid op de WMO Supereenvoudig in gebruik én een optimale service. Onderstaande samenvatting bevat een volledige opsomming van de toepassingsmogelijkheden van ZilliZ. De lijst is eenvoudig te gebruiken voor vergelijking van ZilliZ met andere zorgadministratiepakketten. U zult verrast zijn over de gunstige prijs-prestatie verhouding van ZillIZ. Voor demonstratie van ZilliZ of meer informatie kunt u zich wenden tot: Landmerc+ Hollandseweg PK Wageningen

2 Onderstaand volgt een korte beschrijving van alle modules. Personeel en Organisatie Module voor het inrichten en onderhouden van uw eigen ZilliZ-systeem. Volledig af te stemmen op uw eigen organisatie. U kunt locaties en verschillende cliëntengroepen definiëren, waardoor het gebruik wordt vergemakkelijkt. Tevens projecten en dienstroosters voor tijdschrijven door medewerkers en het bijhouden van een personeelsdossier. Contracten Registreren van individuele zorgovereenkomsten met instellingen en raamovereenkomsten met instanties. Bedoeld voor de medewerker die de intake en administratie van cliënten verzorgt. Het toegekende budget en de tarieven worden automatisch meegenomen bij registratie van de zorgproductie en de facturatie. Geschikt voor Zorg in Natura, PGB's, WMO en contracten met derden. Zorgadministratie Module voor begeleiders. Zij kunnen cliëntendossiers raadplegen en dagelijks individuele of groepsrapportages maken. In deze module kan ook presentie, begeleiding en vervoer worden geboekt. Tegelijkertijd kunnen de gewerkte uren worden geschreven. Voor begeleiders is alleen de informatie van de aan hen toegewezen cliënten beschikbaar. Gebruik van eigen formulieren. Financiële administratie Vanuit geboekte en gefiatteerde presentie en boekingen zijn in een handomdraai facturen aan te maken. Met een eigen factuuropmaak en klaar om te printen of per te verzenden. De tijdschrijfstaat met gewerkte uren, overuren en toeslagen kan direct naar de loonadministratie. Van de gefactureerde omzet kunnen met één druk op de knop productieoverzichten worden uitgedraaid. AZR, WMO, CAK berichtenverkeer en koppeling met boekhoudpakketten Levert u zorg in natura: met de TBA berichten module heeft u een perfecte aansluiting voor het inlezen en verzenden van AZR-berichten en declaraties (AW319). De module ook voor de WMO-standaards (iwmo), de Jeugdzorg en ZVW. In ZilliZ aangemaakte facturen kunnen automatisch worden door geboekt naar verschillende boekhoudpakketten. Relatiebeheer / CRM Alle adressen van cliënten en debiteuren komen automatisch in een centraal bestand. Adressen van medewerkers en overige relaties kunnen worden toegevoegd. Ook kan een adresselectie naar Word en Excel worden geëxporteerd of op een kaartje getoond. Voor elke relatie kan een klantenkaart worden bijgehouden en acties als reminder worden geagendeerd. Zo hebt u een volwaardig CRM systeem. 2

3 Nieuwsbrieven Met de nieuwsbrieffunctie kan in een uurtje een mooi opgemaakte nieuwsbrief worden gemaakt en vervolgens in enkele minuten aan al uw relaties worden toegezonden. Zo houdt u uw relatienetwerk nauw betrokken bij het wel en wee van uw organisatie. De nieuwsbrief kan door uzelf in eigen huisstijl worden opgemaakt. Bijgehouden wordt welke relaties de nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen. Intranet Een goede interne communicatie is belangrijk voor kwaliteit van zorg. Via de intranetmodule kunt u in ZilliZ een interne website opzetten. Ingelogde medewerkers kunnen planningen raadplegen, formulieren downloaden en het interne kwaliteitssysteem raadplegen. Via het intranet is ook de ZillIZ-helpinformatie te raadplegen of informatie van uw vereniging of samenwerkingsverband. Berichten en agendabeheer Medewerkers kunnen aan elkaar berichten versturen. In de inbox verschijnen ook reminders over geplande actiepunten en berichten van ouders of verzorgers. Verder kan elke medewerker zelf de ZilliZ attenderingsservice aanzetten waardoor hij of zij elke ochtend via de eigen mail een overzicht krijgt van nieuwe berichten en actuele reminders. Ouderlogin of extranet (komt ook als app beschikbaar) Ouders en/of verzorgenden zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun kind of familielid. Met een extranet-inlog kunt u hen toegang geven tot het cliëntdossier. Ze kunnen dan in de dagrapportage meelezen, een eigen reactie aan de rapportage toevoegen of een berichtje aan de begeleiding sturen. Met deze werkwijze kan met beperkte inspanning een betrouwbaar cliëntendossier worden opgebouwd. ZilliZ-gebruik en accountbeheer Hier kunt u als beheerder aanklikken welke modules en opties u in gebruik neemt. Tevens krijgt u een actueel overzicht van het gebruik. Aan medewerkers en externen (bijv. ouders) kunt u een toegangscode en wachtwoord voor ZilliZ verstrekken en aangeven welke modules ze mogen gebruiken en welke cliëntdossiers ze mogen inzien. Serviceloket Landmerc+ Elke ZilliZ gebruiker kan online hulpinformatie opvragen over de verschillende ZilliZfuncties. Verder kan voor elke pagina een korte uitleg worden opgevraagd van wat het scherm doet en wat erop staat. En uiteraard is ons serviceloket permanent bereikbaar voor uitleg en support. Op verzoek komen we op locatie voor instructie aan medewerkers. 3

4 Registratie en cliëntenbeheer Registratie van cliënten en toewijzingen Automatisch inlezen aanmeldingen en mutaties via AZR en de WMO Wachtlijstbeheer Koppeling met casemanager / cliëntbegeleider / coach Beheer van meerdere en gelijktijdig lopende toekenningen Archivering cliëntdossier van cliënten uit zorg Overzicht lopende toekenningen en signalering van verloop Electronisch cliëntendossier Basisregistratie cliënten Registratie persoonlijke gegevens, adres en administratieve gegevens Aanvullende registratie extra gegevens volgens eigen formaat Lijst van contactpersonen van cliënten en hun bereikbaarheid Vereenvoudigd beheer door toekenning cliënt aan één of meer groepen Registratie financieringsbasis, indicatie, budget en declaratiestandaard Medisch dossier met zorgafspraken en medicatielijsten SMART registratie en zichtbaarheid van doelen en alerts voor de zorg Bijhouden en agenderen van afspraken / reminders Aanvullend cliëntendossier Uniform toepasbaar voor cliënten, personeel, relaties en projecten Online intypen van documenten met gebruik van eigen sjablonen Gebruik van een uitgebreide tekstverwerker met spellingcontrole Per document mogelijkheid tot upload van digitale bijlagen Ondersteunt alle bestandsformaten als bijlage Eigen opmaakmogelijkheden en indeling van sjablonen en formulieren Templates voor intake, zorgovereenkomst, evaluatieformulier, fobo-melding, etc. Indelen van documenten in zelf aan te maken (standaard) mappen Instelmogelijkheid voor selectieve toegang tot mappen door medewerkers Online inzagemogelijkheid door ouders en cliëntvertegenwoordigers Dagrapportage en ouderlogin Dagrapportage individueel en/of per groep Geoptimaliseerd voor snel rapporteren Registratie fobo-meldingen en andere specifieke rapportages Indelen van rapportages in zelf aan te maken (standaard) mappen Instelmogelijkheid voor selectieve toegang tot mappen door medewerkers Online lezen dagrapportage door ouders en cliëntvertegenwoordigers Ook beschikbaar als app voor tablet en smartphone voor inzien van dagrapportage Mogelijkheid voor ouders om reacties en berichten te verzenden 4

5 Zorgovereenkomst, declaratie en facturatie Zorgovereenkomst en financieringsvormen Zorg op basis van individuele zorgovereenkomsten (PGB, particulier) en/of Raam- of mantelovereenkomsten (onderaanneming, gemeente, zorgkantoor) Mogelijkheid van onbetaalde prestaties (intern contract) Groepsovereenkomsten voor ontvangst van groepen Eigen definitie van zorgproducten en pakketten Automatische koppeling met declaratiecodes Registratie van zorgperiode, budget en individuele prijsafspraken Integraal doorvoeren van prijswijzigingen vanaf datum Registratie van factuuradres of per-adres-van t.b.v. facturatie Registratie van meerdere gelijktijdig lopende zorgovereenkomsten per cliënt Registratie van zorgproductie, boeken van presentie Supereenvoudig userinterface voor registratie productie Interface voor ambulante zorg met gekoppelde tijd- en productieregistratie Registratie van productie per zorgproduct met vooringevulde roosters Onderscheid in betaalde en onbetaalde aanwezigheid en afwezigheid Autorisatie van geboekte zorgproductie alvorens te factureren Facturatie en declaratie Automatische aanmaak van factuurregels en opmaak van facturen Facturatie op basis van geboekte productie of presentie Daarnaast facturatie op basis van vaste maandbedragen Mogelijkheid om handmatige factuurregels toe te voegen Zo ook voor het maken van creditnota s Eigen keuze factuurperiode: standaard maandelijks of vierwekelijks Facturen volgens eigen opmaak (één of meer eigen sjablonen) Mogelijkheid van verzending van facturen en specificaties per Financiële managementoverzichten Managementoverzicht van verwachte maandproductie Managementoverzichten van maandelijkse zorgproductie en omzet Automatische koppelingen Doorboeken facturen naar boekhoudpakket (Accountview, Snelstart, Twinfield, ) Koppeling naar andere boekhoudpakketten op aanvraag Declaratie AWBZ-zorg via standaard AZR-AW319 berichten (AZR/WMO-module) Idem voor iwmo, Jeugdzorg en ZVW via een koppeling Toelevering bestand met zorgproductie aan CAK i.v.m. eigen bijdrage 5

6 Personeel en organisatie Organisatiestructuur en autorisatie Vastlegging algemene organisatiegegevens: adres, zakelijke gegevens etc. Definitie van locaties, groepen per locatie Registratie van alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Gebruik van ZilliZ Instellen van te gebruiken modules en opties Samenstellen van sjablonen voor facturen, nieuwsbrieven, cliënt- en P-dossiers, etc. Keuze en aanpassen van beschikbare standaardsjablonen Autoriseren van medewerkers voor gebruik van ZilliZ m.b.t.: o toegang tot modules o bevoegdheid voor wijzigen van instellingen of raadplegen dossiermappen o toegang tot dossiers van cliënten en/of groepen Overzicht van autorisatieschema (administratieve organisatie) Inzage in de logbestanden van systeemgebruik Statistiek systeemgebruik Personeelsbeheer Registratie van alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Vastlegging van basis arbeidsvoorwaarden Vastlegging van dienstrooster Alle standaardmogelijkheden voor elektronisch personeelsdossier Bijhouden en agenderen van afspraken met personeel Tijdsregistratie, loon- en verlofadministratie Registratie van gewerkte uren Rekening houdend met dienstafhankelijke toeslagen en/of compensatie-uren Autorisatie / fiatteren van tijdsregistratie Uitdraai maandstaat voor loonadministratie Verlofadministratie: aanvragen en registratie Online inzage in verlofkaart door medewerkers Projectenbeheer Samenstellen van eigen projectenlijst Bijhouden van projectdossiers Bijhouden en agenderen van afspraken en reminders omtrent projecten 6

7 Relatiebeheer, PR & Communicatie Relatiebeheer - CRM Beheer van relaties, contactpersonen en adresgegevens Automatische koppeling met adresgegevens van cliënten en debiteuren Gebruik van codes of labels voor selecteren van adressen, bijv. voor mailing Praktische zoek- en selectiemogelijkheden Export van selectie adressen naar exel-bestand voor offline office toepassingen Export van selectie van -adressen Tonen van adressen op kaart (bijv. sociale kaart van cliënten) Alle standaard mogelijkheden voor elektronisch relatiebeheerdossier Bijhouden en agenderen van afspraken / reminders Inplannen van afspraken met medewerkers, agendabeheer en to-do lijsten Afgeschermde toegang tot cliëntendossiers en/of afspraken met cliënten Nieuwsbrieven Opmaak en verzending van elektronische nieuwsbrieven Veel opmaakmogelijkheden met eigen sjabloon, foto s, links, etc. Mogelijke koppeling met nieuwsrubriek op eigen website Blacklist optie voor uitsluiten van ongewenste mailings Intranet en extranet Intranetmodule beschikbaar voor alle medewerkers Toevoegen van eigen pagina s en menu-indeling Voor interne communicatie: planningsinfo, mededelingen, huish. reglement, etc Voor informatie over het kwaliteitssysteem zoals richtlijnen en procedures Mogelijk gebruik van links, downloadbare bestanden en plaatsen van foto s Intranet ook beschikbaar te maken voor andere locaties uit de groep Publicatie van informatie op het extranet voor inloggende ouders en verzorgers Extranetbeheer via de bekende intranetmodule Mededelingen, berichten en agendabeheer Elektronische prikborden op de homepage, voor groepen en de administratie Berichtenverkeer tussen medewerkers onderling en cliëntvertegenwoordigers Automatische berichten in inbox van geplande afspraken Automatische berichten in inbox van reacties van ouders Automatische signalering van AZR/WMO berichtenverkeer Mogelijk gebruik van reminders bij cliënten, relaties en projecten Optioneel tonen van de agenda op de homepage Instelbare attenderingsservice voor berichten en reminders 7

8 Autorisatie en beveiliging Internetverkeer via een beveiligde encrypted https: verbinding Opstelling van virtuele servers in zwaar beveiligd datacentre Software beveiliging voor aanvallen of ongeautoriseerde toegang van buitenaf Check op internetvirussen; double check op eigendom van gegevens Dubbele uitvoering dataopslagmedia Back-up service; online en back-up omgeving op gescheiden locaties Eigen veilig wachtwoordenbeheer; wachtwoorden worden versleuteld bewaard Per medewerker instelbaar vanaf welke locatie hij/zij mag inloggen Automatische uitlog bij onbeheerd achterlaten van een actieve sessie Toegang tot modules en functies per gebruiker in te stellen Functiescheiding in beheerder, gebruiker of externe gebruiker Toegang cliëntdossiers af te schermen per cliënt individueel of per groep Versleutelde opslag van cliëntidentificaties i.v.m. privacy Impliciete vastlegging en overzicht van administratieve organisatie Logging van systeemgebruik bij elke schermwisseling Klantenservice Gebruiks- en serviceovereenkomst op basis van ICT-Office voorwaarden Maatwerk installatie- en implementatiesupport Toegang tot helpdesk/serviceloket: online, via of telefoon Online helpinfo per scherm, instructiebladen, how to hints en tips Supportmedewerkers kunnen online mee kijken Op maat instructie op locatie Demomogelijkheden online of op locatie; mogelijkheid van proefaccount 8

Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ

Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ ZilliZ is een online toepassing, waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld is. Speciaal ontwikkeld voor organisaties met verschillende doelgroepen

Nadere informatie

ZilliZ kan zorgen voor een goede onderlinge communicatie

ZilliZ kan zorgen voor een goede onderlinge communicatie In ZilliZ is aandacht voor de cliënt een vast bestanddeel. Onlinesysteem voor kleinschalige zorginstellingen en zorgboeren ZilliZ kan zorgen voor een goede onderlinge communicatie De decentralisatie van

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Nieuwsbrief Versie mei 2014

Nieuwsbrief Versie mei 2014 Nieuwsbrief Versie mei 2014 Er heeft een grote update plaatsgevonden waarmee er meer functionaliteit is toegevoegd voor u. Graag brengen wij deze uitbreidingen onder uw aandacht. 1. Catering kunnen vastleggen

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8 GreenApples Pro i4 Urenregistratie login... 4 Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7 Backoffice... 8 Projecten... 8 Klanten... 9 Personeel... 10 Projecten Contractanten... 13 Projecten

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Open Source Solu,ons. Modules & Func,onaliteiten

Open Source Solu,ons. Modules & Func,onaliteiten Open Source Solu,ons Modules & Func,onaliteiten Eén pakket voor uw compleet juridisch proces Dit pakket is samen te stellen uit de volgende modules: 1. Functioneel beheer 2. Intake 3. Verdeling 4. Behandeling

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Verzuimplein 6. Verzuimdossier:

Verzuimplein 6. Verzuimdossier: Verzuimdossier: Melding via de applicatie of vanuit elke andere applicatie door middel van de integratie mogelijkheden van Verzuimplein. Starten zelf in te richten protocol met gekoppelde invulformulieren

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding E-View April 2010

Handleiding E-View April 2010 Handleiding E-View April 2010 Inhoud 1. Introductie E-View... 3 1.1 Inloggen in E-View... 3 2. Factuuroverzicht... 5 3. Totaaloverzicht... 6 4. Overzicht per aansluiting... 7 5. Verbruikskosten... 9 6.

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER T-Point voor Bedrijven Als opdrachtgever van Tempo-Team kunt u op T-Point de actuele informatie vinden van uw opdrachten bij Tempo-Team. U kunt declaraties controleren

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

Starten met Watermelon Messenger

Starten met Watermelon Messenger Starten met Watermelon Messenger Welkom bij Watermelon Messenger! Om zeker te zijn dat jij direct weet hoe je moet beginnen én alles uit ons systeem zult halen, hebben wij een startersgids voor je gemaakt.

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Laatste wijziging: 10 februari 2013

Gebruiksaanwijzing Laatste wijziging: 10 februari 2013 Gebruiksaanwijzing Laatste wijziging: 10 februari 2013 Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE... 1 2 EERSTE GEBRUIK... 2 2.1 ACTIVEREN... 2 2.2 INLOGGEN... 2 2.3 MENUSTRUCTUUR... 2 2.4 INSTELLINGEN... 3 3 DEBITEUREN/CREDITEUREN...

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Vereniging voor Verenigingen

Vereniging voor Verenigingen Vereniging voor Verenigingen Dé oplossing voor uw vereniging Thirdwave heeft met haar vereniging voor verenigingen concept een hoogwaardig softwareproduct ontwikkeld, waarmee verenigingen eenvoudig websites,

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen Inleiding Het is in Publicanda mogelijk mailings te versturen. Bij deze module hoort een Standaardknop waarmee bezoekers zich via de website kunnen aanmelden

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

CRMNode voor Twitter Lead Beheer

CRMNode voor Twitter Lead Beheer CRMNode voor Twitter Lead Beheer Wat is CRM Node? CRMNode is een gebruikersvriendelijk CRM systeem voor het ondersteunen van organisaties met grote aantallen particuliere en zakelijke relaties, die veel

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

Aan de slag met MailChimp!

Aan de slag met MailChimp! Aan de slag met MailChimp! In 3 stappen je eerste nieuwsbrief verzenden Stap 1. Aanmelden Meld je aan via www.mailchimp.com, het is gratis en een creditcard is niet nodig voor aanmelding. Er zijn betaalde

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Grip op het financiële proces rondom de productie!

Grip op het financiële proces rondom de productie! Grip op het financiële proces rondom de productie! Voor deze workshop gebruiken we de app: Meetoo WiFi: FriendshipSC-WiFi Wachtwoord: Move2016 Download de app MeetingID: 162-601-685 Hoe krijgen we grip

Nadere informatie

Handleiding inlenersportaal. Direct Payrolling BV

Handleiding inlenersportaal. Direct Payrolling BV Handleiding inlenersportaal Direct Payrolling BV Inhoudsopgave Het inlenersportaal... 4 1 Eerste maal inloggen... 5 2 Bedrijfsgegevens... 5 3 Mijn gegevens... 5 4 Gebruikers... 6 5 Aanvragen... 7 6 Plaatsingen...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 In dit nummer: Workshop Kerkbalans Statistical Analysis Nieuw in Scipio Incassolijsten Nieuw in Scipio Online E-mailen Huiskringen Nieuw in CashflowPro (Foerage) Dagafschriften

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Beginnen met de Relatiebeheer module

Beginnen met de Relatiebeheer module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 23 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Hieronder worden de minimale stappen om te beginnen met de module Relatiebeheer kort beschreven. Deze stappen

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy CATERING IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Catering is een zeer compleet programma voor het verwerken van bestellingen van lunches en maaltijden via internet. Het programma is ontwikkeld door

Nadere informatie

Handleiding Roosterbord

Handleiding Roosterbord Handleiding Roosterbord Datum: 18 november 2014 1 Inhoud Leeswijzer... 4 Wat is roosterbord.... 4 Opbouw:... 4 Cliënten en medewerkers... 5 Activiteiten... 5 Standaard rooster en dagrooster verschil...

Nadere informatie

Functionaliteitsoverzicht

Functionaliteitsoverzicht Functionaliteitsoverzicht OFFERTES module functionaliteit Maak uw offertes aan. In Watch kunt u alle benodigde projectinformatie al vanaf het begin registreren, in de Offertemodule. Zo heeft u een compleet

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

De Kocon Internet Portal regelt de uitwisseling van gegevens tussen uw website en Kocon. Het volgende schema laat zien hoe dat werkt.

De Kocon Internet Portal regelt de uitwisseling van gegevens tussen uw website en Kocon. Het volgende schema laat zien hoe dat werkt. Wat is de Kocon Internet Portal De Kocon Internet Portal is een mogelijkheid om gegevens die u over verzorgers in Kocon bewaart via internet met anderen te delen. Zoals u uw gegevens van uw bankrekening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

Uitgebreide Factuur Analyse

Uitgebreide Factuur Analyse Consument ZZP abonnement ZZP abonnement Uitgebreide Factuur Analyse 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Kostenoverzicht... 4 2.1 Totalen per divisie... 4 Sim 2.2 onlygebruikskosten per kostenplaats...

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie gebruik owncloud Standby... 2. 2. Inloggen... 2 a. Hoofdscherm... 3 3. Bestanden uploaden/delen... 3. 4. Map aanmaken...

INHOUD 1. Instructie gebruik owncloud Standby... 2. 2. Inloggen... 2 a. Hoofdscherm... 3 3. Bestanden uploaden/delen... 3. 4. Map aanmaken... INHOUD 1. Instructie gebruik owncloud Standby... 2 2. Inloggen... 2 a. Hoofdscherm... 3 3. Bestanden uploaden/delen... 3 4. Map aanmaken... 4 5. Delen van mappen en bestanden... 4 6. Versleuteling van

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

AGENT-EASY / ORDERSOFTWARE AGENTEN

AGENT-EASY / ORDERSOFTWARE AGENTEN AGENT-EASY / ORDERSOFTWARE AGENTEN Voor agenten in de modebranche hebben wij ordersoftware ontwikkeld, met tal van marketingtools gecombineerd met een ongekende gebruiksvriendelijkheid. Het agent-easy,

Nadere informatie

Instructie. Facturatie

Instructie. Facturatie Instructie Facturatie 19 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Instellingen... 3 3 Facturen aanmaken... 4 3.1 Reguliere Inschrijvingen factureren... 4

Nadere informatie

Contractformulier ABZ RDW Services

Contractformulier ABZ RDW Services Contractformulier ABZ RDW Services Door dit formulier te ondertekenen sluit u een contract met ABZ voor het gebruik van ABZ RDW Services. Algemene toelichting a. Gebruik ABZ RDW Services U kunt de ABZ

Nadere informatie