Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ"

Transcriptie

1 Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ ZilliZ is een online toepassing, waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld is. Speciaal ontwikkeld voor organisaties met verschillende doelgroepen en financieringsvormen. Eenvoudig in gebruik, betaalbaar en schaalbaar. ZilliZ maakt volop gebruik van de mogelijkheden van internet. Het pakket is niet alleen gericht op administratie; het bevat ook tools voor de communicatie, een belangrijk aspect voor de kwaliteit van zorg. ZilliZ past daardoor uitstekend bij kleinschalige zorginitiatieven die wonen, opvang, begeleiding, dagbesteding en re-integratie bieden. Geschikt voor organisaties die zo veel mogelijk tijd willen steken in de zorg en begeleiding van cliënten en het liefst zo weinig mogelijk met de administratie bezig willen zijn. Samengevat: Alles gaat via internet: dus is geen eigen automatiseringskennis en apparatuur noodzakelijk ZilliZ biedt bedrijfsbrede ondersteuning: cliëntdossiers, rapportage, administratie, declaratie, agenda, communicatie, nieuwsbrieven, etc. Te gebruiken met alle gangbare internetbrowsers en zowel op PC, laptop als tablet Privacy gewaarborgd door gebruik van beveiligd en versleuteld internetprotocol Al toepasbaar voor organisaties vanaf 5 cliënten Natuurlijk ook geschikt voor grotere organisaties met meer locaties Extra modules voor communicatie in de keten en voorbereid op de WMO Supereenvoudig in gebruik én een optimale service. Onderstaande samenvatting en lijst bevat een volledige opsomming van de toepassingsmogelijkheden van ZilliZ. De lijst is eenvoudig te gebruiken voor vergelijking van ZilliZ met andere zorgadministratiepakketten. U zult verrast zijn over de gunstige prijs-prestatie verhouding van ZillIZ. Voor demonstratie van ZilliZ of meer informatie kunt u zich wenden tot: Landmerc+ Hollandseweg PK Wageningen Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 1

2 Onderstaand volgt een korte beschrijving van alle modules. Personeel en Organisatie Module voor het inrichten en onderhouden van uw eigen ZilliZ-systeem. Volledig af te stemmen op uw eigen organisatie. U kunt locaties en verschillende cliëntengroepen definiëren, waardoor het gebruik wordt vergemakkelijkt. Tevens projecten en dienstroosters voor tijdschrijven door medewerkers en het bijhouden van een personeelsdossier. Gebruik van eigen sjablonen en huisstijl. Contracten Registreren van individuele zorgovereenkomsten met instellingen en raamovereenkomsten met instanties. Bedoeld voor de medewerker die de intake en administratie van cliënten verzorgt. Het toegekende budget en de tarieven worden automatisch meegenomen bij registratie van de zorgproductie en de facturatie. Geschikt voor Zorg in Natura, PGB's, WMO en contracten met derden. Zorgadministratie Module voor begeleiders. Zij kunnen cliëntendossiers raadplegen en dagelijks individuele of groepsrapportages maken. In deze module kan ook presentie, begeleiding en vervoer worden geboekt. Tegelijkertijd kunnen de gewerkte uren worden geschreven. Voor begeleiders is alleen de informatie van de aan hen toegewezen cliënten beschikbaar. Financiële administratie Vanuit geboekte en gefiatteerde presentie en boekingen zijn in een handomdraai facturen aan te maken. Met een eigen factuuropmaak en klaar om te printen of per te verzenden. De tijdschrijfstaat met gewerkte uren, overuren en toeslagen kan direct naar de loonadministratie. Van de gefactureerde omzet kunnen met één druk op de knop productieoverzichten worden uitgedraaid. AZR-link, CAK en koppeling met boekhoudpakketten Levert u zorg in natura: met de AZERA module heeft u een perfecte aansluiting voor het inlezen en verzenden van AZR-berichten en verzenden van declaraties (AW319). Tevens kunt u in een handomdraai een CAK-bestand voor de verplichte eigen bijdrage verzenden. In ZilliZ aangemaakte facturen kunnen automatisch worden doorgeboekt naar verschillende boekhoudpakketten. Relatiebeheer / CRM Alle adressen van cliënten en debiteuren komen automatisch in een centraal bestand. Adressen van medewerkers en overige relaties kunnen worden toegevoegd. Ook kan een adresselectie naar Word en Excel worden geëxporteerd of op een kaartje getoond. Voor elke relatie kan extra informatie worden bijgehouden en acties worden uitgezet. Zo heeft u een volwaardig CRM systeem. Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 2

3 Nieuwsbrieven Met de nieuwsbrieffunctie kan in een uurtje een mooi opgemaakte nieuwsbrief worden gemaakt en vervolgens in enkele minuten aan al uw relaties worden toegezonden. Zo houdt u uw relatienetwerk nauw betrokken bij het wel en wee van uw organisatie. De nieuwsbrief kan door uzelf in eigen huisstijl worden opgemaakt. Bijgehouden wordt welke relaties de nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen. Intranet Een goede interne communicatie is belangrijk voor kwaliteit van zorg. Via de intranetmodule kunt u in ZilliZ een interne website opzetten. Ingelogde medewerkers kunnen planningen raadplegen, formulieren downloaden en het interne kwaliteitssysteem raadplegen. Via het intranet is ook de ZillIZ-helpinformatie te raadplegen of informatie van uw vereniging of samenwerkingsverband. Berichten en agendabeheer Medewerkers kunnen aan elkaar berichten versturen. In de inbox verschijnen ook reminders over geplande actiepunten en op het extranet geplaatste berichten van ouders of cliëntvertegenwoordigers. Verder kan elke medewerker zelf de ZilliZ attenderingsservice aanzetten waardoor hij of zij elke ochtend via de eigen mail een overzicht krijgt van nieuwe berichten en actuele reminders. Ouderlogin of extranet (komt ook als app beschikbaar) Ouders en/of verzorgenden zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun kind of familielid. Met een extranet-inlog kunt u hen toegang geven tot het cliëntdossier. Ze kunnen dan in de dagrapportage meelezen, een eigen reactie aan de rapportage toevoegen of een berichtje aan de begeleiding sturen. Met deze werkwijze kan met beperkte inspanning een betrouwbaar cliëntendossier worden opgebouwd. ZilliZ-gebruik en accountbeheer Hier kunt u als beheerder aanklikken welke modules en opties u in gebruik neemt. Tevens krijgt u een actueel overzicht van het gebruik. Aan medewerkers en externen (bijv. ouders) kunt u een toegangscode en wachtwoord voor ZilliZ verstrekken en aangeven welke modules ze mogen gebruiken en welke cliëntdossiers ze mogen inzien. Serviceloket Landmerc+ Elke ZilliZ gebruiker kan online hulpinformatie opvragen over de verschillende ZillIZfuncties. Verder kan voor elke pagina een korte uitleg worden opgevraagd van hetgeen het scherm doet en wat erop staat. En uiteraard is ons serviceloket permanent bereikbaar voor uitleg en support. Op verzoek komen we op locatie voor instructie aan medewerkers. Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 3

4 Registratie en cliëntenbeheer Registratie van cliënten Automatisch inlezen aanmeldingen en mutaties via AZR Wachtlijstbeheer Beheer van meerdere en gelijktijdig lopende toekenningen Archivering cliëntdossier van cliënten uit zorg Overzicht lopende toekenningen en attenderingen op verloop Electronisch cliëntendossier Basisregistratie cliënten Registratie persoonlijke gegevens, adres en administratieve gegevens Aanvullende registratie extra gegevens volgens eigen formaat Lijst van contactpersonen van cliënten en hun bereikbaarheid Vereenvoudiging van beheer door toekenning cliënt aan één of meer groepen Registratie financieringsbasis, indicatie en budget Medisch dossier met afspraken en medicatielijsten Bijhouden en agenderen van afspraken / reminders Aanvullend cliëntendossier Uniform toepasbaar voor cliënten, personeel, relaties en projecten Online intypen van documenten met gebruik van eigen sjablonen Gebruik van een uitgebreide tekstverwerker met spellingcontrole Per document mogelijkheid tot upload van digitale bijlagen Ondersteunt alle bestandsformaten als bijlage Eigen opmaakmogelijkheden en indeling van sjablonen en formulieren Templates voor intake, zorgovereenkomst, evaluatieformulier, fobo-melding, etc. Indelen van documenten in zelf aan te maken (standaard) mappen Instelmogelijkheid voor toegang tot mappen door medewerkers Online inzagemogelijkheid door ouders en cliëntvertegenwoordigers Dagrapportage en ouderlogin Dossier met documenttypen en gebruik van sjablonen Dagrapportage individueel en/of groepsrapportage Geoptimaliseerd voor snel rapporteren Registratie fobo-meldingen en andere specifieke rapportages Indelen van rapportages in zelf aan te maken (standaard) mappen Instelmogelijkheid voor toegang tot mappen door medewerkers Online lezen dagrapportages door ouders en cliëntvertegenwoordigers App voor tablet en smartphone voor inzien van dagrapportages Mogelijkheid voor ouders om reacties en berichten te verzenden Zorgovereenkomst, declaratie en facturatie Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 4

5 Zorgovereenkomst en financieringsvormen Zorg op basis van individuele zorgovereenkomsten (PGB, particulier) en/of Raam- of mantelovereenkomsten (onderaanneming, gemeente, zorgkantoor) Mogelijkheid van onbetaalde prestaties (intern contract) Groepsovereenkomsten voor ontvangst van groepen Eigen definitie van zorgproducten en pakketten Gebruik van standaard tarievenlijst met geldigheidsdatum Registratie van zorgperiode, budget en individuele prijsafspraken Integraal doorvoeren van prijswijzigingen vanaf datum Registratie van factuuradres of per-adres-van t.b.v. facturatie Registratie van meerdere gelijktijdig lopende zorgovereenkomsten per cliënt Registratie van zorgproductie, boeken van presentie Supereenvoudig userinterface voor registratie productie Registratie van productie per zorgproduct met vooringevulde roosters Registratie van betaalde en onbetaald aanwezigheid en afwezigheid Autorisatie van geboekte zorgproductie alvorens te factureren Facturatie en declaratie Automatische aanmaak van factuurregels en opmaak van facturen Facturatie op basis van geboekte productie of presentie Facturatie op basis van vaste maandbedragen Mogelijkheid om handmatige factuurregels toe te voegen Zo ook voor het maken van creditnota s Eigen keuze factuurperiode: standaard maandelijks of vierwekelijks Facturen volgens eigen opmaak (één of meer eigen sjablonen) Mogelijkheid van verzending van facturen per Financiële managementoverzichten Managementoverzicht van verwachte maandproductie Managementoverzichten van maandelijkse zorgproductie en omzet Automatische koppelingen Doorboeken van facturen naar boekhoudpakket (Snelstart, Yob, Twinfield) Koppeling naar andere pakketten op aanvraag Declaratie AWBZ-zorg via standaard AZR-AW319 berichten (Azera-module) Toelevering bestand met zorgproductie aan CAK i.v.m. eigen bijdrage Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 5

6 Personeel en organisatie Organisatiestructuur en autorisatie Vastlegging algemene organisatiegegevens: adres, zakelijke gegevens etc. Definitie van locaties, groepen per locatie Registratie van alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Gebruik van ZilliZ Instellen van te gebruiken modules en opties Samenstellen van gebruikte sjablonen voor facturen, nieuwsbrieven, etc. Autoriseren van medewerkers voor gebruik van ZilliZ m.b.t.: o toegang tot modules o bevoegdheid voor wijzigen van instellingen of raadplegen dossiermappen o toegang tot dossiers van cliënten en/of groepen Overzicht van autorisatieschema (administratieve organisatie) Toegang tot de automatische registratie van systeemgebruik Statistiek systeemgebruik Personeelsbeheer Registratie van alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Vastlegging van basis arbeidsvoorwaarden Vastlegging van dienstrooster Alle standaardmogelijkheden voor elektronisch personeelsdossier Bijhouden en agenderen van afspraken met personeel Tijdsregistratie, loon- en verlofadministratie Registratie van gewerkte uren Rekening houdend met dienstafhankelijke toeslagen en/of compensatie-uren Autorisatie / fiatteren van tijdsregistratie Uitdraai maandstaat voor loonadministratie Verlofadministratie: aanvragen, registratie en verlofkaart Projectenbeheer Samenstellen van eigen projectenlijst Bijhouden van projectdossiers Bijhouden en agenderen van afspraken en reminders omtrent projecten Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 6

7 Relatiebeheer, PR & Communicatie Relatiebeheer - CRM Beheer van relaties en adresgegevens Automatische koppeling met adresgegevens van cliënten en debiteuren Gebruik van zelf definieerbare groepeer- of mailcodes Praktische zoek- en selectiemogelijkheden Export van selectie adressen naar exel-bestand voor offline office toepassingen Export van selectie van -adressen Tonen van adressen op kaart (bijv. sociale kaart van cliënten) Alle standaard mogelijkheden voor elektronisch relatiebeheerdossier Bijhouden en agenderen van afspraken / reminders Inplannen van afspraken met medewerkers incl. attendering Afgeschermde toegang tot cliëntendossiers en/of afspraken met cliënten Nieuwsbrieven Opmaak en verzending van elektronische nieuwsbrieven Veel opmaakmogelijkheden met eigen sjabloon, foto s, links, etc. Mogelijke koppeling met nieuwsrubriek op eigen website Blacklist optie voor uitsluiten van ongewenste mailings Intranet en extranet Intranetmodule beschikbaar voor alle medewerkers Toevoegen van eigen pagina s en menu-indeling Voor interne communicatie: planningsinfo, mededelingen, huish. reglement, etc Voor informatie over het kwaliteitssysteem zoalsl richtlijnen en procedures Mogelijk gebruik van links, verwijzing naar bestanden en foto s Intranet ook beschikbaar te maken voor andere locaties uit de groep Extranet module beschikbaar voor inloggende ouders en cliëntvertegenwoordigers Extranetbeheer via de bekende intranetmodule Mededelingen, berichten en agendabeheer Elektronische prikborden op de homepage, voor groepen en de administratie Berichtenverkeer tussen medewerkers onderling en cliëntvertegenwoordigers Automatische berichten in inbox omtrent geplande afspraken Automatische berichten in inbox omtrent reacties van ouders Mogelijk gebruik van reminders bij cliënten, relaties en projecten Optioneel tonen van de weekagenda op de homepage Instelbare attenderingsservice voor berichten en reminders Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 7

8 Autorisatie en beveiliging Internetverkeer via een beveiligde encrypted https: verbinding Opstelling van virtuele servers in zwaar beveiligd datacentre Software beveiliging voor aanvallen of ongeautoriseerde toegang van buitenaf Check op internetvirussen Dubbele uitvoering dataopslagmedia Backup service; online en backup omgeving op gescheiden locaties Eigen wachtwoordenbeheer; wachtwoorden worden versleuteld bewaard Per medewerker instelbaar vanaf welke locatie hij/zij mag inloggen Automatische uitlog bij onbeheerd achterlaten van een actieve sessie Toegang tot modules en functies per gebruiker in te stellen Functiescheiding in beheerder, gebruiker of externe gebruiker Toegang cliëntdossiers af te schermen per cliënt individueel of per groep Versleutelde opslag van cliëntidentificaties i.v.m. privacy Impliciete vastlegging en overzicht van administratieve organisatie Logging van systeemgebruik bij elke schermwisseling Klantenservice Gebruiks- en serviceovereenkomst op basis van ICT-Office voorwaarden Maatwerk installatie- en implementatiesupport Toegang tot helpdesk/serviceloket: online, via of telefoon Online helpinfo per scherm, instructiebladen, how to hints en tips Supportmedewerkers kunnen online mee kijken Op maat instructie op locatie Demomogelijkheden online of op locatie; mogelijkheid van proefaccount Toepassingsmogelijkheden zorgadministratiepakket ZilliZ Pagina 8

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZORGADMINISTRATIEPAKKET ZILLIZ

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZORGADMINISTRATIEPAKKET ZILLIZ TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZORGADMINISTRATIEPAKKET ZILLIZ ZilliZ is een online toepassing, waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld is. Speciaal ontwikkeld voor kleinschalige zorgaanbieders met

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

CRM Online Uw klantrelaties online beheren.

CRM Online Uw klantrelaties online beheren. CRM Online Uw klantrelaties online beheren. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst CRM Online...4 2.1 CRM Online Basic Relatiebeheer...4 2.2 CRM Online Professional Uitgebreid relatiebeheer en facturatie...5

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FACTS HET PROGRAMMA IN DETAIL

FACTS HET PROGRAMMA IN DETAIL FACTS HET PROGRAMMA IN DETAIL INLEIDING easyjob 4 biedt een totaaloplossing voor het beheren van de toegevoegde waarde van alle commerciële processen van reclame-, communicatie- en marketingbureaus, bij

Nadere informatie

BaseNet Advocatuur. Neemt online werken serieus! BaseNet Internet Projects Tel. - Fax - www.basenetadvocatuur.nl info@basenet.nl

BaseNet Advocatuur. Neemt online werken serieus! BaseNet Internet Projects Tel. - Fax - www.basenetadvocatuur.nl info@basenet.nl Neemt online werken serieus! BaseNet Advocatuur Software voor de advocatuur De advocatensoftware van BaseNet is de totaaloplossing voor uw kantoor: Dossierbeheer Relatiebeheer Tijdschrijven Declareren

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

BaseNet Advocatuur. De online totaaloplossing voor de advocatuur. Bel ons: 020-6855031

BaseNet Advocatuur. De online totaaloplossing voor de advocatuur. Bel ons: 020-6855031 BaseNet Advocatuur, software voor advocaten BaseNet Advocatuur De online totaaloplossing voor de advocatuur Bel ons: 020-6855031 Over BaseNet Een solide partner met jarenlange ervaring Al sinds 1987 levert

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Janneke Pieterson Juni 2009 Utrecht Voorwoord Voor u ligt het advies- en implementatierapport ter verbetering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite Gebruikershandleiding Taxis Pitane Business Suite Inhoud Wat is Taxis Pitane Busisness Suite?... 5 Voornaamste kenmerken van de software:... 5 Duidelijke administratie:... 5 Samenwerken is de grootste

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert

Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert Hoe pakt u het aan om uw klant op zijn wenken te bedienen? Hoe geeft u hem het gevoel dat u hem door en door kent, dat u inspeelt

Nadere informatie

Business Select. Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past

Business Select. Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past Business Select Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past Mobiele communicatie is niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. U wilt goed

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie