Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014. Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014 Aanwezig namens de bewoners: Dhr. C.C. Altay (Raadslid PVDA) Dhr. P. Bakker (VvE Prins Frederiklaan/BPT) Mevr. J.M. Borsboom-Lempers (bewonerscie. Vidomes Frisolaan) Mevr. E. Campfens (bewonerscie. De Dillenburgh) Dhr. H. Hoogendonk (bewonerscommissie) Dhr. H.M. Huizer (bewonerscie. Dillenburgsingel) Dhr. P.E. Kam (VvE Prins Frederiklaan) Mevr. T.C. Kiers Dhr. R. Metman (bewonersver. Langs de Prinsensingel) en Mevr. Metman Mevr. W.J. de Ridder (bewonerscie. WoonInvest) Dhr. M. Speckens (BPT) Dhr. M.A.J. Voorn (BPT en wijkblad) Dhr. N. Wennekes (bewonerscie. De Dillenburgh) Dhr. A. Wielhouwer (BPT) Aanwezig namens de gemeente/organisaties: Dhr. G.G.J. Rensen (wethouder, voorzitter) Mevr. K.M. Nijland (wijkmanager) Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang Dhr. S. Ticoalu (DISCK) bij aanvang Mevr. G.W.P. Lysen-Van Laar (Platform Gehandicapten) Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Dhr. M. Kroone (wijkagent) Dhr. N. Meeuwenoord (wijkagent) Mevr. B. van Buuren (opbouwwerk Woej) Mevr. M. Stichter (opbouwwerk Woej) Mevr. I. Meijers (opbouwwerk Woej) Mevr. J.E.J. Smits (Het Notuleercentrum) Afwezig namens de bewoners: Mevr. M. Bitter Mevr. P.C.M. van Bohemen (BPT) Dhr. J. Boon (VvE Frisolaan) Mevr. L. Harmes (VvE Vidomes Gravin J. van Stolberglaan) Dhr. R. Meppel (bewonersver. Annalaan) Afwezig namens de gemeente/organisaties: Dhr. E. van Eikelenburg (DISCK) Mevr. A.J. Groot (Platform Gehandicapten) Dhr. G. Wouter (DISCK jongerenwerk) Dhr. P. van Zundert (Vidomes) 1. Opening, mededelingen en verslag 27 november 2013 De wijkmanager opent om uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededelingen: Twee nieuwe wijkagenten, Michel Kroone en Nico Meeuwenoord, stellen zich voor. Het karakter van de wijk vraagt om twee wijkagenten om te helpen de wijk leefbaar en veilig te houden. Zij geven aan een actieve werkwijze te hebben en de wethouder verzoekt hen hun telefoonnummer in De Plint zichtbaar op te hangen en het spreekuur voort te zetten. Mirjam Stichter introduceert zichzelf als nieuwe opbouwwerker van Woej. Zij gaat met de Burenbus bij de portieken langs en wil met het project Prinsenhof Schoon de sociale cohesie in de wijk verstevigen en de wijk schoner krijgen. Zij werkt op maandagen, dinsdagen en donderdagen vanuit De Plint en vrijdag vanuit de Groene Loper. Twee medewerkers van DISCK jongerenwerk geven een update over het nieuwe jongereninlooppunt aan de Dobbelaan, bedoeld voor jongeren uit de hele gemeente, maar met name uit de wijken Prinsenhof en de Heuvel. De boksschool die nu in de kelder van de Waterlelie zit, verhuist mee naar de nieuwe locatie met een permanente boksring en een gymzaal voor o.a. streetdance. Samen met de gemeente en externe deskundigen voor de techniek, worden jongeren uit beide wijken betrokken bij de inrichting en de programmering van het nieuwe centrum. Het pand ondergaat een verbouwing, waarbij jongeren ingezet worden om werkervaring op te doen. Planning: opening september Een politiek besluit is genomen voor het voorste gedeelte van het pand, de plannen voor verbouwing van het hele pand zijn nog niet bevestigd door een politiek besluit. Wanneer het hele pand aangepast kan worden, wordt het een multifunctioneel centrum, dat ook Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 12 februari

2 voor andere doelgroepen en leeftijden ingezet kan worden. De subsidie van het programma 40+ wordt voor de verbouwing en inrichting van het centrum aangewend. De wethouder heeft een traktatie meegenomen, aangezien hij stopt nadat het nieuwe college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart De musical Dit moet je zien wordt morgenavond, 13 februari 2014 om uur in de Waterlelie opgevoerd door kinderen van 9 tot 12 jaar. Het verslag van 27 november 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Wijkagenda 2014: schoon Prinsenhof Schoon Mirjam Stichter is onlangs als opbouwwerker bij Woej begonnen en is inmiddels als zes keer met de Burenbus de wijk ingegaan. De activiteiten worden aangekondigd en gecommuniceerd door verspreiding van flyers in de brievenbussen van de bewoners en via de Facebookpagina Prinsenhof Schoon. Bewoners raden aan de flyer ook via de huismeesters op te hangen in de informatievitrines. Bewoners geven aan dat te volle vuilniszakken naast de ondergrondse containers blijven staan, omdat ze niet passen. Het is een goed idee om dit mee te nemen in de bezoeken van Woej aan de portieken en instructies op te hangen over het maximum aantal liters voor de vuilniszakken. Woej en het BPT hebben al contact gehad over de Beestenbende en zullen ook nog overleggen over schoonmaakacties. Beestenbende De Beestenbende bestaat uit een groep van inmiddels negentig scholieren in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar vanuit scholen in en rondom Prinsenhof en bestaat sinds anderhalf jaar. Vanuit het perspectief dat kinderen graag ergens bij willen horen en goed willen zijn voor dieren, helpen zij mee om de omgeving netjes en schoon te houden. Ze lopen minimaal één keer per maand een ronde door de wijk in gekleurde hesjes en petten om afval te verwijderen. De universiteit van Nijmegen doet momenteel onderzoek in Leidschendam naar de effecten, om nog beter vervolg te kunnen geven aan dit project. Gouden Duim De wethouder overhandigt een gouden duim als onderscheiding in het kader van Prinsenhof Schoon Heel Gewoon aan de heer Metman en prijst hem voor zijn inzet voor de wijk en de voorbeeldfunctie die hij vervult. De heer Metman geeft aan dat hij het schoonhouden van de eigen omgeving heel gewoon vindt en dat het hem in beweging houdt. Broodbak Van de Broodbak wordt goed gebruik gemaakt. De bak staat in de binnentuin bij De Plint en wordt elke donderdag geleegd door Avalex. Het broodafval wordt gecomposteerd op de kinderboerderij. De Beestenbende heeft extra geflyerd en de flyers zijn in herdruk. Brood op straat is niet goed voor de dieren en werkt de overlast van ratten in de hand. Wellicht kunnen meer broodbakken geplaatst worden bij de school of bij de moskee. Vijver Woej heeft deze week overleg met het Vadercentrum over het schoonzeven van de vijver. Lieslaarzen en netten worden besteld. Bij de graskanten is onlangs al vuil verwijderd. Bewoners wijzen op het vuil bij de stenen muurtjes, waar rommel, bomen en takken liggen. De beoogde frequentie voor het verwijderen van drijfvuil in de vijver is één keer per maand. 3. Programma 40+ subsidie Prinsenhof De verkregen subsidie van het programma 40+ is nagenoeg besteed, o.a. aan de komst van het nieuwe jongerencentrum en een kunstgrasveld. Een deel is ook besteed aan het wijktheaterproject. Een groep van tien personen van verschillende leeftijden en culturele achtergronden is druk bezig met het maken van een voorstelling onder leiding van een professionele theatermaakster. Het is de bedoeling om in juni 2014 op meerdere plaatsen in de wijk en in de gemeente uitvoeringen te geven over verhalen uit de wijk, waarbij negatieve gebeurtenissen positief en humorvol weergegeven worden. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 12 februari

3 Het adviesbureau ASK is ingehuurd voor drie interventieprojecten in de wijk. In het project gasten aan tafel worden jongeren in samenwerking met DISCK in contact gebracht met de netwerken van bestuurders van ondernemingen of de gemeente, om hen verder te helpen met stage en werk en om geïnspireerd te raken. In het tweede project worden ouders in samenwerking met vrijwilligers van het CJG getraind op opvoedvraagstukken. Het derde project richt zich op het samenbrengen van verschillende organisaties die zich in etnische gemeenschappen bezighouden met professionele ondersteuning in de wijk. De wijkmanager vraagt het ASK om tijdens een volgend WPF verslag te doen van de projecten. 3a. Parkeerproblematiek (toegevoegd agendapunt) Met name op zaterdag zijn de winkels slecht bereikbaar door een gebrek aan parkeerplaatsen. In het verleden is in overleg met de winkeliers al 10% extra parkeerplaatsen gecreëerd door de markering te verbeteren op het winkelplein. De gemeente is geen voorstander van het maken van een blauwe zone, omdat dit nadelig is voor de omringende bewoners, die dan voor een ontheffingsvergunning moeten betalen. Een betere bereikbaarheid is van belang voor de winkeliers en bewoners, maar zeker ook voor de hulpdiensten. Binnenkort worden nieuwe metingen van de parkeerdruk uitgevoerd, ter vergelijk met de meetresultaten van vorig jaar. De resultaten worden met de winkeliers en het WPF gedeeld. Momenteel wordt gekeken naar de parkeerproblemen achter de winkels. Wanneer tegelijkertijd de Plus en de Aldi bevoorraad worden, komt het voor dat de straat geblokkeerd is. Vandaag is een brief met tekening aan de bewoners boven de winkels gestuurd over de bevoorrading van de winkels door vrachtwagens aan de achterzijde, met het verzoek om voor of tegen de voorgestelde oplossing te zijn, onderbouwd met argumenten. Een proef wordt uitgevoerd met een laad- en losstrook, zodat op de transportstraat de vrije doorgang blijft bestaan. Bij welslagen van de proef, komt de illegale doorsteek over de stoep achter de winkels, die nu gedoogd wordt, te vervallen. De parkeerproblematiek is complex vanwege tegenstrijdige belangen. De gemeente doet haar best om de problematiek stap voor stap aan te pakken in overleg met bewoners en winkeliers. De bewoners geven aan dat een klein stukje verder, bij de kerk, altijd plek is om te parkeren. Eenrichtingsverkeer aanbrengen op het plein helpt om opstoppingen te voorkomen. Het BPT wijst erop dat parkeren achter de flats vanwege slechte verlichting minder populair is. Woej gaat het aantal busjes uitbreiden en heeft een andere standplaats nodig. De busjes staan nu bij de kerk geparkeerd. De gemeente is voornemens om tien parkeerplaatsen achter de flat van de Prins Frederiklaan via bebording aan te wijzen voor Woej, met het verzoek om deze plaatsen vrij te houden. Van een verbod voor andere parkeerders is geen sprake. Bewoners vragen naar oplossingen voor de leegstand van winkelruimtes. De winkels zijn eigendom van een beleggingsfonds en de gemeente heeft hier geen invloed op. 4. Actiepuntenlijst Actie 1: Paaltjes De Plint. Bij de ingang van het wijkcentrum staan nu drie gelijke paaltjes. Het middelste paaltje kan met een sleutel verwijderd worden voor taxi s en bestelbussen. De vloer heeft onderliggende verwarmingselementen die kapot gereden kunnen worden. De wijkmanager doet navraag. Het actiepunt blijft staan. Bij de kerk en de Frisolaan lijkt de groenvoorziening paaltjes weg te halen en niet terug te plaatsen. BPT doet regelmatig melding en bewoners kunnen melden bij het MOR. Actie 2: Bodemvervuiling tussen het wijkcentrum en de stomerij. Mevrouw Campfens heeft Milieubeheer Haaglanden aangeschreven en een telefonische reactie gehad. Haar is een schriftelijk antwoord toegezegd na een overleg van Milieubeheer Haaglanden medio februari Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 3: Wijkagenda. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 4: Drijfvuil vijver. Het actiepunt is afgehandeld. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 12 februari

4 Actiepunt 5: Fietsparkeren. Een bewoner laat een foto zien van ingang B aan de Julianalaan en heeft dit gemeld bij de gemeente. De fietsen staan er nog steeds, zonder etiketten. Het wijkblad publiceert een artikel over fietsparkeren en de procedure. BPT onderneemt actie op wees- en wrakfietsen en het fietsparkeren. Bij de bushalte van de Graaf Willem de Rijkelaan staan al vier maanden fietsen die niet beplakt zijn. Verzoek aan de bewoners is om dit te blijven melden bij het MOR. Het tekort aan fietsnietjes wordt in de hele wijk ervaren. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 6: Openbaar vervoer tramtoestellen. De mensen van de Middin uit de wijk kunnen niet meer zelfstandig reizen, doordat de rails en perrons in Den Haag niet zijn aangepast op de Randstadrail. Het is een terecht punt dat meerdere malen door de gemeente is besproken met HTM, die de nieuwe tramtoestellen hebben uitgesteld. De heer Wennekes heeft binnenkort contact met de ambtenaar bij de gemeente om zijn oplossing van een kleine wijziging in het dienstrooster te bespreken. Als lijn 19 doorgetrokken wordt tot de Dillenburgsingel en dan weer terugrijdt over de eigen route naar Delft, kunnen mensen met lijn 19 mee tot Leidsenhage en daar overstappen op lijn 2. De wethouder zegt toe dit met zijn collega van verkeer te bespreken. Het Platform gehandicapten overweegt om flyers te maken en de media in de kwestie te betrekken om ervoor te zorgen dat het op de agenda van de gemeenteraad komt. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 7: Bestrating trottoir Annalaan. Recent is een betonpaal geplaatst om het probleem van het kapotrijden van de bestrating structureel te verhelpen. Het actiepunt is afgehandeld. Actiepunt 8: Afvalbakken bij de portieken. Informatie over het afvalbakkenoptimalisatieplan is toegevoegd aan het vorige verslag. De gemeente bekijkt of het programma Prinsenhof Schoon verbreed kan worden met subsidie van Nedvang, waardoor mogelijk extra afvalbakken geplaatst kunnen worden. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 9: Op bezoek bij jongeren. De heren Bakker en Metman hebben de huiswerkbegeleiding van IBCE bezocht en zijn hier zeer positief over. Kinderen met diverse etnische en culturele achtergronden worden in verschillende vakken begeleid. De kinderen geven aan graag naar de bijeenkomsten te komen. Het project loopt sinds het jaar 2000 en begeleidt met 30 begeleiders in totaal 120 leerlingen. De jeugd komt door huiswerkbegeleiding later ook minder snel in aanraking met justitie. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven op maandag- en woensdagavond en zaterdag- en zondagmiddag. Het wijkblad zal een keer aandacht besteden aan dit onderwerp. Het actiepunt is afgehandeld. Actiepunt 10 en 11: Afval Prinsenhof Schoon en Broodbak. Actiepunten zijn afgehandeld. Actiepunt 12: Financieel overzicht. De wijkmanager presenteert het financiële overzicht van de 40+subsidie in het volgende WPF. Het actiepunt blijft staan. 5. Rondvraag en sluiting Een bewoner geeft aan veel overlast te hebben ervaren rond de jaarwisseling door jongeren en vuurwerkafval bij de portiekingangen C en E aan de Frisolaan. De wijkagenten antwoorden dat dit ieder jaar onverminderd de aandacht heeft. De heer Wielhouwer vraagt of gevonden voorwerpen ingeleverd kunnen worden bij De Plint. De wijkagenten geven aan dat het inleveren niet meer bij de politie gebeurt, maar een wettelijke taak van de gemeente is. Mevrouw Stichter meldt dat Woej op zaterdag 22 maart 2014 van tot uur de wijk gaat opfleuren door bloembollen te poten in het kader van de landelijke actie NLdoet. Zij roept bewoners op zich op te geven via de website of zich bij De Plint te melden. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 12 februari

5 De heer Altay vindt het spijtig dat de heer Rensen stopt als wethouder en bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De heer Kam vraagt of de wegversmallingen aan de Dillenburgsingel veranderd kunnen worden in combinatie met de parkeerwijzigingen. De wethouder antwoordt dat het wijzigen van de wegstructuur uitsluitend kan geschieden samen met groot onderhoud of het aanpassen van riolering, wat de komende vijf tot zes jaar niet in de planning staat. Mevrouw Van Buuren laat weten dat Woej naast de tandemfiets ook een duofiets heeft voor mensen met een lichamelijke beperking die begeleid worden door vrijwilligers. De duofiets wordt nog niet vaak gebruikt. Mevrouw Nijland krijgt op woensdag 12 maart 2014 een groep van circa 45 collega-ambtenaren uit andere gemeenten met 40+-wijken op bezoek. Zij roept bewoners op te helpen haar collega s rond te leiden. Mevrouw De Ridder geeft een toespraak waarin zij wethouder Rensen bedankt en hem bloemen en een cadeaubon overhandigt namens het hele WPF. De voorzitter sluit de vergadering om uur. De volgende vergaderdatum wordt nog gecommuniceerd. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 12 februari

Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk)

Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 8 mei 2013 Aanwezig namens de bewoners: De heer P. Bakker Mevrouw M. van Bemmelen Mevrouw E. Bitter De heer J. Boon Mevrouw J.M. Borsboom Mevrouw

Nadere informatie

Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Mevr. J. Verplancke (Buurtbemiddeling)

Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Mevr. J. Verplancke (Buurtbemiddeling) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 1 oktober 2014 Aanwezig namens de bewoners: Dhr. P.A. Bakker (VvE Prins Frederiklaan/BPT) Dhr. H. de Haas (wijkblad) Dhr. H. Hoogendonk (bewonerscommissie

Nadere informatie

De heer A.H.M. Geers (Gemeente, verslag) Mevrouw A. Prins (Politie, Buurtsignaal)

De heer A.H.M. Geers (Gemeente, verslag) Mevrouw A. Prins (Politie, Buurtsignaal) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 25 januari 2012 AANWEZIG namens de bewoners De heer M.A.J. Voorn Mevrouw P.C.M. van Bohemen (BPT) Mevrouw J.M. Borsboom De heer C.G. Grouwstra Mevrouw

Nadere informatie

De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter)

De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG Namens de bewoners De heer P.A. Bakker Mevrouw J.M. Borsboom-Lempers Mevrouw I. De Frétes De heer C.G. Grouwstra De heer H. Hoogendonk Mevrouw L. de Jong

Nadere informatie

dhr. Rensen (wijkwethouder, voorzitter)

dhr. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) Verslag van het wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG Namens de bewoners dhr. Trimbos mevr. Borsboom mevr. De Frétes mevr. De Ridder dhr. Verheij dhr. Bakker dhr. Hoogendonk mevr. Swaanenburg dhr. Lotgerink

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011 Aanwezig namens de bewoners Aanwezig namens de gemeente Dhr. C.A. Bakker (buurtpreventieteam) Dhr. K.A. Abelsma (wijkmanager, voorzitter)

Nadere informatie

Verslag van de themavergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 oktober 2011

Verslag van de themavergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 oktober 2011 Verslag van de themavergadering Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG namens de bewoners Mevrouw N.M.C. Alma Dhr. C.C. Altay De heer P.A. Bakker Mevrouw P.C.M. van Bohemen Mevrouw J.M. Borsboom-Lempers Mevrouw

Nadere informatie

De heer G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter, De heer P.A. Bakker t/m punt 3)

De heer G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter, De heer P.A. Bakker t/m punt 3) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG AANWEZIG Namens de bewoners namens de gemeente Mevrouw N.M.C. Alma De heer G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter, De heer P.A. Bakker t/m punt 3) De heer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 7 december 2011

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 7 december 2011 Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG namens de bewoners Mevrouw N.M.C. Alma De heer M. Voorn Mevr. S. Bitter Mevrouw P.C.M. van Bohemen Mevrouw J.M. Borsboom De heer C. Grouwstra

Nadere informatie

Mevrouw M. Duijndam (politie Haaglanden)

Mevrouw M. Duijndam (politie Haaglanden) Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw M. van Kesteren De heer F. Van Swieten De heer J. Nyanor De heer B. Seghrouchni Mevrouw H. van der Tas Mevrouw A. Oudshoorn Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 31 januari 2011

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 31 januari 2011 Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw Bitter Mevrouw Brooker Mevrouw Doon (Vidomes) Mevrouw Hokke (WoonInvest) Mevrouw Van Kesteren Mevrouw Kipp (WoonInvest) Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op 31 maart 2010

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op 31 maart 2010 1 Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op Aanwezig: Namens de bewoners: Zeeheldenwijk: Dhr. J. v.d. Geest Dhr. H. Holtkamp Mevr.

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag 11 juni 2014

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag 11 juni 2014 Verslag Wijkplatform Voorburg-Noord 18 september 2014, Fransstraat 16, FOX AOB, Voorburg Aanwezig namens bewoners: De heer E. Darwinkel De heer H. Heemskerk De heer K. Beemsterboer De heer A. de Heus De

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 20 januari 2016 Aanwezig namens de bewoners Dhr. W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. M. Kleihorst Dhr. J.W. van Leeuwen Dhr. T. P. Metz Mevr. M.J.

Nadere informatie

mevr. Y. Vonhoff (kandidaat VVD)

mevr. Y. Vonhoff (kandidaat VVD) Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. Aanwezig namens de bewoners Aanwezig namens de gemeente Mevrouw B. Brooker dhr. P.M.M. van Ostaijen, wethouder (voorzitter) De heer P. Graf mevrouw V. van Hurck

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014 Aanwezig namens de bewoners Mevr. F. den Heijer (Bewonerscommissie Duyvendijklaan) Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

dhr. G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) dhr. M.J. v.d. Pol (wijkagent)

dhr. G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) dhr. M.J. v.d. Pol (wijkagent) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG namens de bewoners Mevr. C. v.d. Leede dhr. P. Bakker Mevr. J.M. Borsboom dhr. H. Hoogendonk dhr. P.E. Kam Mevr. L. de Klijn (Vidomes) Mevr. W.J. de Ridder

Nadere informatie

Evaluatie proef brengvoorziening voor plastic verpakkingsafval Hertogenwijk te Tiel

Evaluatie proef brengvoorziening voor plastic verpakkingsafval Hertogenwijk te Tiel Van Avri, Nol Macleane Aan Gemeente Tiel, Henk Bergsma Datum 13 juli 2015 Betreft Evaluatie proef brengvoorziening voor plastic verpakkingsafval Hertogenwijk te Tiel EVALUATIE Probleem: Bijplaatsingen

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 21 november 2011

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 21 november 2011 Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw Bitter Mevrouw Brooker Mevrouw Van Buuren (Woej) Mevrouw Doon (Vidomes) Mevrouw Heitman Mevrouw Hokke (WoonInvest) Mevrouw Hoevens

Nadere informatie

mevrouw V. van Hurck (wijkmanager,) voorzitter

mevrouw V. van Hurck (wijkmanager,) voorzitter Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw B. Brooker De heer P. Graf Mevrouw M. Haagstam Mevrouw M. van Kesteren De heer J. Nyanor De heer F. van Swieten Mevrouw M. Timmermans

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Aanwezig namens de bewoners Dhr. M. Oosschot (raadslid) Mevr. H.C. Koopmans Dhr. J.W. van Leeuwen Mevr. N. Roek (OBS De Margriet)

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

uur Dhr Kunst van de gemeente Hoorn, geeft een lezing over de staat van

uur Dhr Kunst van de gemeente Hoorn, geeft een lezing over de staat van Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier UITNODIGING Beste medewijkbewoners en andere belangstellenden, Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering: Datum: 25 november 2010 Plaats: t Slot

Nadere informatie

Klein transport Het klein transport (kleiner dan 12 meter) vindt plaats op dezelfde manier als bij het sloopverkeer (zie bijgaande route).

Klein transport Het klein transport (kleiner dan 12 meter) vindt plaats op dezelfde manier als bij het sloopverkeer (zie bijgaande route). Verslag verkeersgroep d.d. 15 mei 2017 Aanwezig: Namens het schoolbestuur: Jaap Visser Peter Kieft Namens de gemeente: Ronald de Vries Evelien de Bunje Namens de omwonenden Rene de Reus Namens de aannemer:

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening Atze Veenstra is de voorzitter in verband met de afwezigheid

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015.

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Aanwezig: Zie bijlage presentielijst 1. Opening Vergadering geopend door de voorzitter. 1.1. Annalies heeft zich kort voorgesteld,

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

5. Mededeling van uit de gemeenten 5.1 Nieuwe lift gebouw Viermeren 5.2 Hondenpoep 5.3 Brandtrappen beleid

5. Mededeling van uit de gemeenten 5.1 Nieuwe lift gebouw Viermeren 5.2 Hondenpoep 5.3 Brandtrappen beleid Het dagelijks bestuur van de Stichting Wijkplatform Snel & Polanen nodigt U van harte uit voor het bijwonen van het wijkoverleg welke gehouden zal worden op Dinsdag 18 september 2012 aanvang 20.00 uur

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 25 november 2015

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 25 november 2015 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 25 november 2015 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Dhr. J.W. van Leeuwen Mevr. I. M. Martienus

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter, de heer Stuart, opent het overleg om 20.00

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Datum: 19 november 2014. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde. Aanvang: 19.30 uur. Aanwezig: Andy Kooy, Frans Kalse (penningmeester), Fredo Bokhorst,

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 8 januari 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 8 januari 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 8 januari 2014 Aanwezig namens de bewoners Dhr. W. A. Draaijer Mevr. A.H.R. de Roy van Zuydewijn (VvE S.v.Eijklaan III) Dhr. C.B. de Sterke (VvE

Nadere informatie

Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 november 2015

Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 november 2015 Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 november 2015 Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1 Aanvang 19.30 uiterlijk einde 22:00 uur Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak 1. Opening

Nadere informatie

Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde

Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde Wijkbeschrijving: De Amstelwijk, De Zijde en Duivenvoorde maken deel uit van Leidschendam Noord. Het is een wijk die met name bestaat uit eengezinswoningen die in eind

Nadere informatie

WIJKRAAD EUROPAWIJK. De ondergrondse vuilcontainers zijn met tromgeroffel en klaroengeschal aan de

WIJKRAAD EUROPAWIJK. De ondergrondse vuilcontainers zijn met tromgeroffel en klaroengeschal aan de WIJKRAAD EUROPAWIJK secretariaat: Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem IBAN: NL40ABNA0561744106 telefoon: 06-340.357.12 E-mail: info@wijkraadeuropawijk.nl Website: www.wijkradenschalkwijk.nl Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen

1. Opening/mededelingen Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Park Veursehout/Leidsenhage, gehouden op 2 februari 2011 in wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg: Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte Programma van de avond Informatieavond Rivierenbuurt 19.30 uur Opening door Ad Cardon 19.35 uur Presentatie rioolwerkzaamheden door Willem Jan Leenhouts 19.45 uur Presentatie van het parkeeronderzoek in

Nadere informatie

Burgerparticipatie. Hoe pak ik dat aan?

Burgerparticipatie. Hoe pak ik dat aan? Burgerparticipatie Hoe pak ik dat aan? IJplein-Vogelbuurt in AmsterdamNoord 2 Even voorstellen Buurtmeester: Fred Fraikin IJplein- Vogelbuurt en de Kleine Wereld Projectleider Noord Netjes: Coos Langkemper

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende A Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende inrichting en onduidelijke voorrangssituatie. Ideeën: C Dubbel fietspad aan zijde van de weg, wegverhoging verwijderen, haaientanden, duidelijkere verkeersborden.

Nadere informatie

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016 WELKOM Wijkoverleg 3 maart 2016 Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Wat zijn Wijkteams: Volgens de nota

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Harry Jansen (voorzitter), Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, Anita Derksen, José Miedema,

Nadere informatie

VERSLAG Participatiegroep Hogekwartier. Vergaderdatum : 20 juni 2011

VERSLAG Participatiegroep Hogekwartier. Vergaderdatum : 20 juni 2011 VERSLAG Participatiegroep Hogekwartier Vergaderdatum : 20 juni 2011 Aanwezig : Participatiegroep: de heer De Lange, mevrouw Pasman, mevrouw Hoffman, mevrouw Bos, de heer Jansen en de heer Kegel. De Alliantie:

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering.

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering. B E S P R E K I N G S V E R S L A G Project : Herontwikkeling winkelcentrum Westerwatering, Zaandam Betreft : Vergadering Klankbordgroep Plaats : Buurthuis de Zeskanter te Zaandam Datum : 17 oktober 2012

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2010.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2010. Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl secretariaat: Jewelweg 1 1759 HA Callantsoog Girorekening: P 606575 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Notulen vergadering WI BC dinsdag , 16:00 ~ 17:30 uur. Agenda

Notulen vergadering WI BC dinsdag , 16:00 ~ 17:30 uur. Agenda Bewonerscommissie Kersengaarde Notulen vergadering WI BC dinsdag 26-11-2013, 16:00 ~ 17:30 uur versie 1.0; gecorrigeerd door WI en dhr. Diender; 03-01-2014 Locatie : Kantoor WI Aanwezig : dhr. John Osnabrug

Nadere informatie

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw Resultaten Stresstest Bedrijventerrein Zeiving-Zuid (12-05-2015, 10:00) Schouw Route is een definitieve route Route is 0 kilometer lang Route 1 keer gelopen 4214 KZ Vuren Aanwezigen Politie Fons Spee Gemeente

Nadere informatie

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang uur.

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang uur. R.T.G. - Ruimte I Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: de heer Meerdink Leden RTG: de heren Rots, Navis, Van Duijvenvoorde, Klein

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Objectgebonden handhaving Uw contact de heer J. van de Grootevheen T (020) 540 46 92 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl aan de leden van de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE MET DAARIN OPGENOMEN DE INSPRAAK- REACTIES M.B.T. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN DE MOESKES, NAMENSTRAAT, VLAANDERENSTRAAT en LUXEMBURGSTRAAT ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Onderwerp : Schetsontwerp groot onderhoud Stellingmolen. Aanwezig : dinsdag 15 november: ca. 36 belangstellende, zie presentielijst.

Onderwerp : Schetsontwerp groot onderhoud Stellingmolen. Aanwezig : dinsdag 15 november: ca. 36 belangstellende, zie presentielijst. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van 1 ste ter inzage legging schetsontwerp Groot onderhoud Stellingmolen Verslag bespreking d.d. : 15, 17, 21 november 2011 Aanvang : 19.30 uur Einde : 21:00 uur Plaats bespreking

Nadere informatie

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014?

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014? Hoe veilig was Haarlemmermeer in? Haarlemmermeer is in veiliger geworden. Het aantal misdrijven is in vergelijking met 213 met 13 procent gedaald. Toch blijft veiligheid volop aandacht krijgen. Want misdrijven,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten?

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Doelstelling: de leerlingen enthousiast maken voor hun omgeving en ze laten ontdekken dat

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/ Zeeheldenwijk/ Damcentrum/ Klein Plaspoelpolder op 1 december 2010

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/ Zeeheldenwijk/ Damcentrum/ Klein Plaspoelpolder op 1 december 2010 1 Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/ Zeeheldenwijk/ Damcentrum/ Klein Plaspoelpolder op Aanwezig: Namens de bewoners: Zeeheldenwijk: Dhr. Doejaaren Dhr. J. van der Geest

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Datum: 18 december 2013. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde. Aanvang: 19.30 uur. Aanwezig in alfabetische volgorde: Frans Kalse (penningmeester),

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie