Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk)"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 8 mei 2013 Aanwezig namens de bewoners: De heer P. Bakker Mevrouw M. van Bemmelen Mevrouw E. Bitter De heer J. Boon Mevrouw J.M. Borsboom Mevrouw E. Campfens Mevrouw L. Harmes Mevrouw C. Huijbens Mevrouw T. Kiers (bij aanvang tot uur) De heer M. Metman Mevrouw W.J. de Ridder De heer W.J.M. Trimbos De heer J. Verheij De heer M. Voorn De heer A. Wielhouwer (BPT) Afwezig namens de bewoners: Mevrouw P. van Bohemen (BPT) De heer Hogendonk De heer H. Huizer De heer P. Kam De heer N. Wennekes Aanwezig namens de gemeente/organisaties: Mevrouw K. Nijland (wijkmanager) Mevrouw J.E.J. Smits (Het Notuleercentrum) Afwezig namens de gemeente/organisaties: De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter) De heer M. Kroone (wijkagent) Mevrouw R. Groot (Stichting Platform Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk) 1. Opening, mededelingen en verslag 13 februari 2013 De wijkmanager opent om uur de vergadering. De voorzitter en wethouder is een half uur vertraagd. Even later meldt hij zich af, waarna de wijkmanager het voorzitterschap voortzet. De wijkmanager deelt mee dat de heer O. Nieuwenhuijs tijdelijk wordt vervangen als wijkagent door de heer M. Kroone. De wijkmanager deelt mee dat de burgemeester tijdens de zomer een wijkwandeling wil maken. Zij vraagt de aanwezigen na te denken over gespreksonderwerpen en locaties voor de wandeling en komt hier in de rondvraag op terug. De wijkmanager geeft het woord aan Mevrouw Kiers. Zij vraagt aandacht voor een klein maar bijzonder plantje, dat zich bevindt onder het struikgewas op de Van Stolberglaan. Het plantje heet Vingerhelmbloem of Voorjaarsbloem en heeft roze bloemen. Zij vreest dat het plantje als onkruid wordt verwijderd door de plantsoenendienst. Mevrouw Kiers schrijft een stukje voor het wijkblad en de tekst kan op de website worden geplaatst. Tekstuele wijzigingen verslag: Blz. 1, afgemelde afwezigen: Mevrouw E. Bitter wordt toegevoegd. Blz. 4, agendapunt 5, strooibeleid. Een bewoonster is van mening dat de tekst over wat de bewoners zelf kunnen doen aan de gladheid gebagatelliseerd is beschreven. De tekst wordt aangepast. Naar aanleiding van dit punt geeft de voorzitter aan dat het een goed moment is om het strooibeleid aan te kaarten bij de gemeente. Alle wegen in de gemeente zijn gecategoriseerd. Het strooibeleid richt zich uitsluitend op hoofdwegen en doorgaande fietspaden. De capaciteit en financiële middelen ontbreken om gladheid in de overige straten en paden te bestrijden. De bewoners geven aan dat niet alle woonstraten hetzelfde zijn. Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 8 mei

2 2. Stand van zaken Ontwikkelingen Prinsenhof a. Afronding project Prinsenhof. De wijkmanager laat weten dat de laatste zaken op het gebied van de openbare ruimte momenteel worden afgerond. Daarnaast is de gemeente bezig om het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de openbare ruimte te krijgen. Vidomes heeft dit politiekeurmerk op woningniveau verkregen en WoonInvest op complexniveau. Woningcorporaties kunnen met het verkrijgen van het keurmerkcertificaat een sticker aanbrengen. Een politiekeurmerk zegt oa iets over het hang- en sluitwerk, zichtlijnen, verlichting, veiligheid en inbraakgevoeligheid en geeft een korting bij verzekeringsmaatschappijen. b. Programma 40+ subsidie Prinsenhof Voor jongeren 15+ is het een uitdaging om een goed plan te maken dat voldoende draagvlak heeft. Een nieuwe locatie wordt buiten Prinsenhof gezocht om activiteiten voor deze doelgroep in onder te brengen. Het CJG en het wijkcentrum hebben geen ruimte. Een klein bedrag van ,00 van het budget voor gemeenschapskunst resteert. Een aantal dames hebben zich gemeld bij Woej om iets met toneel en theater te organiseren in de wijk op basis van thema s die in de wijk spelen. Het initiatief wordt mogelijk begeleidt door Trias. In het kader van de aanval op afval is een bewustwordingscampagne opgestart voor de jeugd. Een aantal scholieren gaan herkenbaar als zwerfafvalpakkers en als lid van de Beestenbende de wijk in om afval te bestrijden. Bewustwording van volwassenen wordt gestimuleerd door de campagne Prinsenhof Schoon, oa met een huis-aan-huis actie, waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met de ondergrondse containers. Het doel is ook vragen te beantwoorden en om voorlichting te geven over de grofvuilregels. De grofvuilrondes zijn gestopt en bewoners moeten een afspraak maken om grofvuil aan te bieden. Twee ambtenaren zijn continu bezig om te achterhalen wie grofvuil gedumpt heeft zonder afspraak. Bewoners vragen om druk uit te oefenen op Avalex voor de veelheid van vuilniszakken naast de afvalcontainers. De bakken functioneren niet altijd, raken geblokkeerd en te snel vol. De wijkmanager benadrukt dat dit gemeld moet worden bij het meldpunt. Het probleem is bekend bij de gemeente en regelmatig contact met Avalex vindt plaats. In het kader van de bewustwordingscampagne worden volwassenen aangesproken op ongewenst gedrag. Bewoners geven aan dat op een vaste dag grofvuil ophalen wellicht de voorkeur heeft. Het kan een tot twee weken duren voordat een verzoek tot ophaal gehonoreerd wordt. De wijkmanager vraagt na wat de standaard afspraaktermijn voor het ophalen van grofvuil is. Een broodbak is als experiment in ontwikkeling voor plaatsing bij De Plint in de vorm van een afsluitbare rolcontainer. Het brood wordt verwerkt tot compost of aangewend als eendenvoer. Suggesties voor andere bestemmingen zijn welkom. Woej verspreidt binnenkort in verschillende talen een flyer. Bewoners vragen zich af of het park niet een betere locatie is dan het wijkcentrum en merken op dat vogels en eenden ook overvoerd kunnen raken. De opbouwwerker vertelt meer over de broodbak in het wijkplatform van september De wijkmanager vraagt de opbouwwerker een tekst aan leveren voor het wijkblad. Een bewoner vertelt dat duiven en meeuwen veel overlast bezorgen met eieren en ontlasting. De wijkmanager geeft aan dat de gemeente hier niets aan kan doen. 3. Actiepuntenlijst Actiepunt 1: punt 2 van de wijkagenda jongeren komt terug onder agendapunt 4 en 5. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 2: geldautomaat van de Rabobank. De Rabobank geeft geen positieve respons op het verzoek tot aanpassing van de geldautomaat. Het actiepunt wordt afgevoerd. Actiepunt 3: huisregels. Het onderwerp hoort thuis in het overleg tussen de woningcorporaties en de bewonerscommissies en/of VvE s. Het agendapunt wordt afgevoerd. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 8 mei

3 Actiepunt 4: paaltjes. Het eigendom van de paaltjes hangt af van het grondgebied waar ze staan. De wijkmanager zoekt uit wie eigenaar is: Vidomes of de gemeente. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 5: tegengaan fietsen op winkelplein. De wijkagent is er nog niet toe gekomen een preventieve actie uit te voeren. Zijn vervanging maakt het niet waarschijnlijk dat dit op korte termijn gebeurt. Het BPT bespreekt dit in het teamoverleg en met de nieuwe wijkagent. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 6: herinrichting plantsoen Dillenburgsingel. Een herinrichting kan voorlopig niet gedaan worden. Het actiepunt wordt afgevoerd. Actiepunt 7: winkelwagentjes. De wijkmanager geeft aan dat de vergunning is meegenomen in de bouwvergunning en zij gaat ervan uit dat de procedure goed is verlopen. Het actiepunt wordt afgevoerd. Actiepunt 8 bodemvervuiling. Overleg is gevoerd met de eigenaar Bosatex, er zou onderzoek volgen met een actieplan. De gemeente spreekt de provincie als handhaver regelmatig aan om op te treden. De prioriteit bij de provincie ligt laag, omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid dreigt. De bodemvervuiling door de stomerij is afgekocht door Bosatex, die nu verantwoordelijk is voor de kosten. De bodemvervuiling houdt het aanleggen van een waterverbinding tussen een sloot naar de Van Dillenburgsingel tegen. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 9: extra speelvoorziening. In het overleg met Speelruimte is geconstateerd dat er geen aanleiding is om het aantal speelplekken uit te breiden. Het actiepunt wordt afgevoerd. Actiepunt 10: wandelpad langs de kwispelroute. Het is onbekend wat hier aan gedaan wordt. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 11: extra bestrating. Extra bestrating wordt niet aangebracht. Het actiepunt wordt afgevoerd. Actiepunt 12: parkeerplaatsen gehandicapten Frisolaan. Het onderwerp wordt besproken in de ambtelijke verkeerscommissie. Het actiepunt blijft staan. Actiepunt 13: asfalt Graaf Willem de Rijkelaan. Bewoners vinden het asfalt van de Graaf Willem de Rijkelaan erg slecht. Er is een herstelronde gaan in de gemeente. Nu volgt eerst een technische beoordeling, waarna reparaties geprioriteerd worden. De wijkmanager gaat na of de straat op de volgende prioriteitenlijst voorkomt. Het actiepunt blijft staan. 4. Wijkatlas 2013 Het hoofdstuk Prinsenhof van de Wijkatlas 2013 is voorafgaand aan de vergadering toegestuurd aan de leden. De wijkmanager geeft een mondelinge toelichting op de gegevens die opvallen. De onderzoeksresultaten van 2012 worden in de wijkatlas vergeleken met de resultaten van De scores zijn een combinatie van de beschikbare statistieken op wijk- en buurtniveau en tevens gebaseerd op een belevingsonderzoek dat via een enquête heeft plaats gevonden. De enquête is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en gaf een uitzonderlijk hoge respons van meer dan 50%. De representatie per buurt en per wijk is gewaarborgd. De bewoners van Prinsenhof zijn in vergelijking met andere wijken positief over het groen en de voorzieningen. De score inzake betrokkenheid van bewoners is gestegen. Het samenleven jong & oud is verbeterd, maar lager dan gemiddeld, hetgeen een bevestiging is voor samenleven als onderwerp op de wijkagenda. De score voor leefbaarheid is ook gestegen en lager dan gemiddeld. Het aantal bewoners dat wekelijks contact onderhoud is gestegen. Gebruik van het buurthuis is ook gestegen mede door activiteiten en opbouwwerk. De bewoners van de hoogbouw ervaren veel vervuiling en overlast. De score voor verloedering is enigszins verbeterd. De score voor overlast van jongeren, door drugs en van omwonenden is verslechterd. De bewoners van Prinsenhof voelen zich in vergelijking tot andere wijken het minst veilig. De score is wel gelijk aan In de beleving van bewoners is in Prinsenhof meer geweld dan in andere wijken. Het aantal geregistreerde geweldsdelicten is feitelijk gedaald. De bewoners zijn zeer positief over de ontwikkeling van de wijk. De weergegeven kenmerken van de bewoners zijn een samenvatting. De website geeft eind deze week een buurtmonitor aanpassing, waarin alle cijfers zichtbaar zijn. De wijkmanager vraagt aan de afdeling Communicatie van de gemeente om een tekst aan te leveren voor het wijkblad. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 8 mei

4 5. Wijkagenda 2013: Veilig, Schoon en Sociaal De onderstaande twee punten maken onderdeel uit van de wijkagenda a. Sociaal Netwerkcafé De Prinsenhof Een aantal bewoners had zich aangemeld om mee te denken. De wijkmanager maakt alsnog op korte termijn een afspraak met deze bewoners voor opening van het café in het najaar van b. Op bezoek bij jongeren De bedoeling is om verschillende bezoekjes aan jongeren te brengen over een langere tijd om ze te leren kennen, te horen wat ze doen in hun vrije tijd, waar ze rondhangen en wat er bij hen leeft. De eerste bezoeken worden nog voor de zomervakantie gebracht aan de boksschool in de Waterlelie. Een andere mogelijkheid is om een avond met het BPT mee te lopen naar de hangplekken. Desgevraagd vertelt de wijkmanager dat tet JORP-project (Jeugd op het Rechte Pad) een samenwerking is van 26 organisaties die samenwerking om jongerenoverlast tegen te gaan. 6. Rondvraag en sluiting Mevrouw Borsboom geeft aan dat er veel afval in de sloten ligt. De wijkmanager adviseert om dit door te geven aan het meldpunt via telefoonnummer of via de website.. De vijver wordt regelmatig schoongemaakt. Zij vraagt na wat de frequentie is. De heer Trimbos bepleit het aanleggen van een zebrapad van de Van Stolberglaan naar de winkels toe. De wijkmanager voegt dit toe aan de actiepuntenlijst. De heer Trimbos geeft aan dat er door wind veel afval ligt in de hoeken van het kunstobject De Roos. Hij vraagt of het afval vaker opgeruimd kan worden. De wijkmanager adviseert om dit door te geven aan het meldpunt. Een bewoner vraagt of het middelste paaltje voor de ingang van de flat beter vastgezet kan worden. Het BPT meldt regelmatig dat de losse paaltjes vaak in de buurt liggen. Mevrouw De Ridder heeft over de losse paaltjes gebeld zonder resultaat. De wijkmanager geeft aan dat het middelste paaltje te verwijderen moet zijn voor de hulpdiensten. Zij vraagt bij het stadsbeheer na wat hun mening is over het feit dat er zeer regelmatig paaltjes worden verwijderd en niet teruggeplaatst. Een bewoner geeft aan dat de capaciteit van de fietsrekken bij de flats aan de Van Stolberglaan en Frisolaan onvoldoende is. Sommige bewoners zetten fietsen tegen de portieken in plaats van in de eigen schuur. De wijkmanager zegt toe de procedure voor weesfietsen en wrakken aan het verslag toe te voegen. Ondanks dat het budget voor fietsrekken nihil is, geeft zij het verzoek door. De heer Wielhouwer brengt ter sprake dat de busjes van Woej vaak geparkeerd staan bij de kerk, waardoor het parkeerprobleem hetzelfde blijft. De busjes staan er laat op de zaterdagochtend ook nog. De heer Bakker geeft aan dat de busjes bekogeld waren met tomaten en eieren toen zij geparkeerd stonden op de kopse kant van de Frisolaan. De wijkmanager vraagt Woej naar het parkeerbeleid. De heren Wielhouwer en Bakker vertellen over het onverwachte bezoek van Premier Rutte in de wijk. Het BPT heeft het bezoek als zeer positief ervaren. Het BPT heeft twee tot drie nieuwe aspirant-leden ter uitbreiding van het team. De heer Bakker geeft aan dat er veel loslopende honden in het park zijn. Dit geeft overlast door het rennen en de ontlasting. Het BPT maakt posters en onderneemt twee weken lang actie in samenwerking met de politie. Mevrouw Huijbens vraagt als secretaris van de bewonerscommissie van de laagbouw Dillenburgsingel aandacht voor lijn 2, 6 en 19 van het openbaar vervoer. Het kruispunt bij Antoniushove is Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 8 mei

5 medio juli 2013 klaar. De berichtgeving over welke lijn vanaf dat moment tot welke eindhalte rijdt wisselt. De nieuwe voertuigen hebben geen instap voor rolstoelen en scootmobielen. Discussie onder de bewoners volgt over het soort voertuig, de verschillende lijnen, de hoogte van de instap, het platform en de haltes. De wijkmanager doet navraag en zegt toe helderheid te scheppen en de uitkomst bij het verslag te voegen. Zij vraagt ook na hoe de keuzes in veranderingen van het openbaar vervoer tot stand zijn gekomen. Tot slot adviseert zij om als bewoner in te spreken bij de gemeenteraad of bij het Stadsgewest Haaglanden en contact op te nemen met het Platform Gehandicapten om de krachten te bundelen. Mevrouw Huijben en mevrouw Borsboom nemen contact om met het Platform Gehandicapten. De heer Verheij stoort zich aan het door elkaar praten tijdens de vergadering. Hij vraagt ook aandacht voor de stoeptegels op de hoek van de Annalaan en de Frisolaan, die voor de derde keer kapotgereden zijn door Avalex. Meldingen zijn gedaan bij het meldpunt en de gemeente heeft alle keren gerepareerd. De wijkmanager vraagt te blijven melden en zal navragen of er een structurele verandering mogelijk is in plaats van telkens herstelwerkzaamheden uit te voeren. Mevrouw Bitter vraagt wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van en rondom het terrein van GGZ Haagstreek. De wijkmanager antwoordt dat dit GGZ Haagstreek zelf is. Mevrouw Bitter vraagt waarom de ondergrondse afvalcontainers bij Van Kan zijn geplaatst. De wijkmanager antwoordt dat de keuze o.a. te maken heeft met de geschiktheid van de ondergrond. Mevrouw Bitter vraagt waar en wanneer de afvalcontainers aan de kant van de Aldi worden geplaatst. De wijkmanager antwoordt dat Avalex een investeringsstop heeft aangekondigd. De gemeente doet er alles aan om Avalex te houden aan de afspraken, maar heeft nog geen zicht op wanneer het plaatsen van de ondergrondse containers weer gaat beginnen. Mevrouw Bitter geeft aan dat enkele achtergevels aan de Annalaan niet gerenoveerd zijn. De wijkmanager zegt dat de gemeente alleen invloed uitoefent als er strijdigheden met het bouwbesluit zijn. De eigenaar Nationaal Grondbezit is verantwoordelijk. Mevrouw Bitter vraagt of het mogelijk is iets te doen aan het geblaf van vastgebonden honden in het winkelcentrum. De wijkmanager antwoordt dat de gemeente hier niets aan kan doen. Mevrouw Bitter vraagt wanneer de markering van het parkeerterrein wordt gerealiseerd. De wijkmanager antwoordt dat de gemeente in gesprek is met de aannemer over de planning. Zodra de planning bekend is, worden de winkeliers en het wijkplatform geïnformeerd. De wijkmanager refereert aan het begin van de vergadering en vraagt of er ideeën zijn voor de wijkwandeling door de burgemeester. Zij verzoekt de bewoners na te denken en suggesties door te geven via . De wijkmanager verzoekt de leden van het wijkplatform contact op te nemen met het meldpunt en niet te wachten tot de volgende vergadering met vragen, opmerkingen en klachten. Mocht dit niet werken, dan kunnen de leden contact zoeken met de wijkmanager. Datum volgende vergadering: 25 september De voorzitter sluit de vergadering om uur. Verslag vergadering Wijkplatform Prinsenhof 8 mei

De heer A.H.M. Geers (Gemeente, verslag) Mevrouw A. Prins (Politie, Buurtsignaal)

De heer A.H.M. Geers (Gemeente, verslag) Mevrouw A. Prins (Politie, Buurtsignaal) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 25 januari 2012 AANWEZIG namens de bewoners De heer M.A.J. Voorn Mevrouw P.C.M. van Bohemen (BPT) Mevrouw J.M. Borsboom De heer C.G. Grouwstra Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014. Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014. Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014 Aanwezig namens de bewoners: Dhr. C.C. Altay (Raadslid PVDA) Dhr. P. Bakker (VvE Prins Frederiklaan/BPT) Mevr. J.M. Borsboom-Lempers

Nadere informatie

De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter)

De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG Namens de bewoners De heer P.A. Bakker Mevrouw J.M. Borsboom-Lempers Mevrouw I. De Frétes De heer C.G. Grouwstra De heer H. Hoogendonk Mevrouw L. de Jong

Nadere informatie

Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Mevr. J. Verplancke (Buurtbemiddeling)

Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Mevr. J. Verplancke (Buurtbemiddeling) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 1 oktober 2014 Aanwezig namens de bewoners: Dhr. P.A. Bakker (VvE Prins Frederiklaan/BPT) Dhr. H. de Haas (wijkblad) Dhr. H. Hoogendonk (bewonerscommissie

Nadere informatie

Verslag van de themavergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 oktober 2011

Verslag van de themavergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 oktober 2011 Verslag van de themavergadering Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG namens de bewoners Mevrouw N.M.C. Alma Dhr. C.C. Altay De heer P.A. Bakker Mevrouw P.C.M. van Bohemen Mevrouw J.M. Borsboom-Lempers Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 7 december 2011

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 7 december 2011 Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG namens de bewoners Mevrouw N.M.C. Alma De heer M. Voorn Mevr. S. Bitter Mevrouw P.C.M. van Bohemen Mevrouw J.M. Borsboom De heer C. Grouwstra

Nadere informatie

De heer G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter, De heer P.A. Bakker t/m punt 3)

De heer G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter, De heer P.A. Bakker t/m punt 3) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG AANWEZIG Namens de bewoners namens de gemeente Mevrouw N.M.C. Alma De heer G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter, De heer P.A. Bakker t/m punt 3) De heer

Nadere informatie

dhr. Rensen (wijkwethouder, voorzitter)

dhr. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) Verslag van het wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG Namens de bewoners dhr. Trimbos mevr. Borsboom mevr. De Frétes mevr. De Ridder dhr. Verheij dhr. Bakker dhr. Hoogendonk mevr. Swaanenburg dhr. Lotgerink

Nadere informatie

Mevrouw M. Duijndam (politie Haaglanden)

Mevrouw M. Duijndam (politie Haaglanden) Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw M. van Kesteren De heer F. Van Swieten De heer J. Nyanor De heer B. Seghrouchni Mevrouw H. van der Tas Mevrouw A. Oudshoorn Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 31 januari 2011

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 31 januari 2011 Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw Bitter Mevrouw Brooker Mevrouw Doon (Vidomes) Mevrouw Hokke (WoonInvest) Mevrouw Van Kesteren Mevrouw Kipp (WoonInvest) Mevrouw

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011 Aanwezig namens de bewoners Aanwezig namens de gemeente Dhr. C.A. Bakker (buurtpreventieteam) Dhr. K.A. Abelsma (wijkmanager, voorzitter)

Nadere informatie

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag 11 juni 2014

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag 11 juni 2014 Verslag Wijkplatform Voorburg-Noord 18 september 2014, Fransstraat 16, FOX AOB, Voorburg Aanwezig namens bewoners: De heer E. Darwinkel De heer H. Heemskerk De heer K. Beemsterboer De heer A. de Heus De

Nadere informatie

mevrouw V. van Hurck (wijkmanager,) voorzitter

mevrouw V. van Hurck (wijkmanager,) voorzitter Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw B. Brooker De heer P. Graf Mevrouw M. Haagstam Mevrouw M. van Kesteren De heer J. Nyanor De heer F. van Swieten Mevrouw M. Timmermans

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Aanwezig namens de bewoners Dhr. M. Oosschot (raadslid) Mevr. H.C. Koopmans Dhr. J.W. van Leeuwen Mevr. N. Roek (OBS De Margriet)

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op 31 maart 2010

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op 31 maart 2010 1 Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op Aanwezig: Namens de bewoners: Zeeheldenwijk: Dhr. J. v.d. Geest Dhr. H. Holtkamp Mevr.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

dhr. G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) dhr. M.J. v.d. Pol (wijkagent)

dhr. G. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) dhr. M.J. v.d. Pol (wijkagent) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG namens de bewoners Mevr. C. v.d. Leede dhr. P. Bakker Mevr. J.M. Borsboom dhr. H. Hoogendonk dhr. P.E. Kam Mevr. L. de Klijn (Vidomes) Mevr. W.J. de Ridder

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening Atze Veenstra is de voorzitter in verband met de afwezigheid

Nadere informatie

B en W d.d Brief reactie advies LMR

B en W d.d Brief reactie advies LMR B en W. 12.0656 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Brief reactie advies LMR besluiten:behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen waarin conform het reglement Leidse

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

mevr. Y. Vonhoff (kandidaat VVD)

mevr. Y. Vonhoff (kandidaat VVD) Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. Aanwezig namens de bewoners Aanwezig namens de gemeente Mevrouw B. Brooker dhr. P.M.M. van Ostaijen, wethouder (voorzitter) De heer P. Graf mevrouw V. van Hurck

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d

B en W-nummer ; besluit d.d missie B en W-nummer 15.0023; besluit d.d. 13-1-2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Gillissen (VVD), inzake onderzoek studenten Hogeschool Leiden naar het welbevinden van

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN LEEFBARE RIVIERENWIJK

UITVOERINGSPLAN LEEFBARE RIVIERENWIJK UITVOERINGSPLAN LEEFBARE RIVIERENWIJK VOOR EEN PRETTIGE WIJK, OOK TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN! Dinsdag 3 juli 2012, De Bron Programma Welkom Wat vooraf ging Bespreken uitwerking ideeën Reacties Afsluiting

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie 27 juni 2016 St. Jozefschool, Uden 1 Behouden en veranderen Herinrichting park Moleneind 1 Behouden en veranderen 1.1 Stap 1: behouden en

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016

ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016 [Geef tekst op] ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016 Toelichting op afkortingen: WT = Wijkteam CMWW = Centrum voor Maatschappelijk werk en Welzijnswerk = Wijkmanagement, naam WE = Weller.

Nadere informatie

1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 20 januari 2016 Aanwezig namens de bewoners Dhr. W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. M. Kleihorst Dhr. J.W. van Leeuwen Dhr. T. P. Metz Mevr. M.J.

Nadere informatie

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015.

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Aanwezig: Zie bijlage presentielijst 1. Opening Vergadering geopend door de voorzitter. 1.1. Annalies heeft zich kort voorgesteld,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende A Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende inrichting en onduidelijke voorrangssituatie. Ideeën: C Dubbel fietspad aan zijde van de weg, wegverhoging verwijderen, haaientanden, duidelijkere verkeersborden.

Nadere informatie

1. INLEIDING Inspraakprocedure Leeswijzer INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN Reacties en antwoorden per inspreker 3 3.

1. INLEIDING Inspraakprocedure Leeswijzer INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN Reacties en antwoorden per inspreker 3 3. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 Inspraakprocedure 2 1.2 Leeswijzer 2 2. INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN 3 2.1 Reacties en antwoorden per inspreker 3 3. CONCLUSIE 4 Inspraakrapportage herinrichting Van

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Uitvoeringsplan honden

Uitvoeringsplan honden Uitvoeringsplan honden Gemeente Alkmaar, juli 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Alkmaar: een hondvriendelijke stad 2 Voorzieningen voor honden 5 Bestrijden van overlast 6 De hondenpenning 8 Financieel

Nadere informatie

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden Opknappen wijk Vogelweide vragen en antwoorden Vogelweide is toe aan groot onderhoud, denk daarbij aan zaken als het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Het uitvoeren van groot onderhoud

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 21 november 2011

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 21 november 2011 Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw Bitter Mevrouw Brooker Mevrouw Van Buuren (Woej) Mevrouw Doon (Vidomes) Mevrouw Heitman Mevrouw Hokke (WoonInvest) Mevrouw Hoevens

Nadere informatie

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners Herinrichting De Horsten Welkom bewoners 29 maart 2016 Even voorstellen Cees van Walsem projectleider gemeente Wesley Ploeg regisseur openbare ruimte gemeente Marika Kerstens regisseur groen gemeente Patrick

Nadere informatie

Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 16 juli 2010 RA1049861 Samenvatting Een man ondervindt al jarenlang overlast van rommel op een terras bij

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Mevrouw V. van Hurck (wijkmanager), voorzitter. De heer M. Schreuders (onderzoeker wijkgericht werken)

Mevrouw V. van Hurck (wijkmanager), voorzitter. De heer M. Schreuders (onderzoeker wijkgericht werken) Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 7 december 2015 Aanwezig namens de bewoners Mevrouw B.R. Brooker Mevrouw R.J. de Bruin Mevrouw M. Haagstam Mevrouw Y.M.J. Heitman De heer J.F. Huberts Mevrouw

Nadere informatie

handhaving door BOA s

handhaving door BOA s De wijze van invulling van toezicht en handhaving door BOA s Presentatie commissie S&B 7 maart 2017 1 Wie zijn wij Peter de Greef teamleider Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving binnen de werkorganisatie

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 5 oktober 2009

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 5 oktober 2009 Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw Van Weers Mevrouw Brooker Mevrouw Van der Helm De heer Hes Mevrouw Heitman Mevrouw Van Kesteren Mevrouw Van Leijde Mevrouw Oudshoorn

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei deelnemers

Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei deelnemers Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei 2007 21 000 deelnemers Voelt u zich veilig of onveilig in uw buurt? Heel veilig 26,7 Veilig 51,6 Niet veilig, niet onveilig 18,6 Onveilig 2,5 Heel onveilig,6 Zijn

Nadere informatie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie VE02/RO/0707 GEDRAGSCODE stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie Inhoudsopgave 1 algemeen kader 3 1.1 Toepassingsgebied 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 De voorbereidingsfase 4 2.1 Informatievoorziening

Nadere informatie

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016 WELKOM Wijkoverleg 3 maart 2016 Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Wat zijn Wijkteams: Volgens de nota

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014 Aanwezig namens de bewoners Mevr. F. den Heijer (Bewonerscommissie Duyvendijklaan) Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

Verslag/ Actielijst Welgelegen

Verslag/ Actielijst Welgelegen Aanwezig: Udo Kluijver Roel Ebbink Lex Wijnbeek Faber Hanneke Beelen (fietspad de Dreef) Jasper Putter ( Van Eedenstraat/ Tempelierstraat) Datum Onderwerp/Stand van zaken Actie: Deadline: Diversen/mededelingen

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer Collegevoorstel Inleiding Op 12 juli 2011 is door de raadsfractie CDA een motie ingediend betreffende de scheiding van rest- en GFTafval (BABS nummer 151). De motie houdt in dat gevraagd wordt te onderzoeken

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 10: beleving openbare ruimte Februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Hans geeft aan in principe niet bij het inloopspreekuur aanwezig te zijn. Hij zal elke vergadering om 20:30 aanschuiven.

Hans geeft aan in principe niet bij het inloopspreekuur aanwezig te zijn. Hij zal elke vergadering om 20:30 aanschuiven. NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best 12 januari

Nadere informatie

organiseren van activiteiten voor de jeugd

organiseren van activiteiten voor de jeugd J A A R P L A N 2 0 1 3 Wijkplatform Stadsdennen Thema Jongeren organiseren van activiteiten voor de jeugd Wijkplatform Stadsdennen, buurtteams. Vermindering overlast Het ontwikkelen van activiteiten voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader Wooncompagnie Gedragscode voor de uitvoering van werken 1. Algemeen kader 1.1 Toepassingsgebied a. Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud waarbij de uit te

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

NOTULEN. Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739. De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best. Inloopspreekuur. Opening. Notulen vorig overleg

NOTULEN. Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739. De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best. Inloopspreekuur. Opening. Notulen vorig overleg NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best 18 januari

Nadere informatie

stinkt : luiers Rode zakken zijn te dun voor zwaarder afval. grotere maat

stinkt : luiers Rode zakken zijn te dun voor zwaarder afval. grotere maat Uitkomst enquête bewoners Rijsenhout Zuid inzake pilot Winst uit je afval Vraag 1. Uit hoeveel personen bestaat u huishouden? Vraag 2. Bent u voor het scheiden van afval t.b.v. het milieu? 206 neutraal

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt Buurtverbeterplan Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen Buurtteam Kruidenbuurt De Kruidenbuurt kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de Kruidenbuurt een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter, de heer Stuart, opent het overleg om 20.00

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: B en W-nummer 15.0614; besluit d.d. 30-6-2015 Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. van den Berg (SP) inzake het fietspad Nieuw

Nadere informatie

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners Datum: Locatie: Aanwezig: 25 januari 2017 om 20.00 uur Wijksteunpunt de Plint, J. Israëlslaan 20 A te Woerden Diverse

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen en resultaten

Bijlage 1: Maatregelen en resultaten Bijlage 1: Maatregelen en resultaten Sinds het najaar van 2016 treffen we diverse maatregelen om de problematiek rondom bijplaatsingen aan te pakken. In de onderstaande paragrafen wordt stilgestaan bij

Nadere informatie

aanpassen beplanting (omschrijving wens) en bankje/paadje naar het midden zie ook informatie flyer omwoners grasveld Rossini_Paganini

aanpassen beplanting (omschrijving wens) en bankje/paadje naar het midden zie ook informatie flyer omwoners grasveld Rossini_Paganini Snoei- en bloeiactie 2013 Overzicht resultaat uitvoering 16 maart 2013 coördinatie vanuit werkgroep: Zeger Brinkman 0641050844 Locatie aanspreekpunt doel Albert Rousselstraat 68 3x plantenbak, Strausslaan,

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen

1. Opening/mededelingen Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Park Veursehout/Leidsenhage, gehouden op 2 februari 2011 in wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg: Dhr.

Nadere informatie