BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010"

Transcriptie

1 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

2 COLUMN Artikel BIZ op Spoorzicht 4 Artikel BusinessPark Magazine is Group op LinkedIn 7 Als het maar veilig gebeurt Duurzaam ondernemen en lokale economie Artikel collectieve beveiliging Trigion BIZ 8 We zijn bijna jarig! Binnenkort gaan we de tiende jaargang in van BusinessPark Magazine. Dat is best een prestatie van formaat in de huidige tijden. Als eerste en grootste gratis magazine over duurzame bedrijvenparken hebben we met name bij ondernemersorganisaties en politiek op lokaal niveau een vaste aanhang weten te vinden. En daar gaan we zeker meer door. Sterker nog, we gaan onze scope op de lokale economie verbreden. U bent in de afgelopen jaren van ons al gewend dat we veel aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen die voor lokale ondernemersorganisaties van groot belang zijn. Een voorbeeld daarvan is de ruimte aandacht die we besteden aan alles rond de wet bedrijveninvesteringszones (BIZ) en de historie daarvan (BID en BGV). Lokaal verhaal o.a. Handelspoort Zuid Terneuzen IJ2 verkoop nieuwbouw Eiffel Artikel BIZ-notaris In Nederland is altijd wel iets te doen. Zelfs op de meest afgelegen plekken. Daar is niks mis mee. Als het maar veilig gebeurt. Daarom is het goed te weten dat Trigion een oogje in het zeil houdt. Daarvoor zetten we altijd de juiste mensen in. Alerte, uitstekend opgeleide en doortastende professionals. Trigion is het grootste beveiligingsbedrijf van Nederland. We kunnen bogen op een ervaring van bijna 100 jaar. Zoeken proactief naar nieuwe oplossingen om mensen en eigendommen nog beter en efficiënter te beschermen. Onze opdrachtgevers waarderen dat. Dat blijkt niet alleen uit onze klanttevredenheidsonderzoeken maar ook uit onze langdurige relaties. Omdat we doen wat er van ons verwacht wordt. En eigenlijk altijd net iets meer dan dat. Wilt u weten wat Trigion voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op of bel (010) Wij zijn u graag van dienst. Trigion. Toonaangevend in veiligheid Op de cover van ons magazine stond altijd dat het ging over duurzaam beheer van bedrijvenparken. Dat blijft zo, vandaar dat we de vertrouwde naam BusinessPark Magazine als merknaam aanhouden. We slaan onze vleugels echter uit naar duurzaam ondernemen en lokale economie. Immers, maar net als de BIZ houdt duurzaam ondernemen niet op bij de grens van een bedrijvenpark. We krijgen niet alleen van ondernemers op bedrijvenparken reacties, maar ook van voorzitters van lokale ondernemersorganisaties die alle ondernemers uit een gemeente vertegenwoordigen. Na 10 jaar richten we nu breed op duurzaam ondernemen en lokale economie. U zult dat ook terug gaan zien in de artikelen. Naast bedrijvenparken zult u ook meer informatie vinden over ondernemen in de city en in centrumgebieden. Ook zal meer aandacht worden besteed aan winkelcentra en de samenwerking tussen overheid en ondernemers op lokaal niveau. Aangezien we dat voor een deel al deden, zal u als vaste lezer niet heel veel gaan merken van de koerswijziging. We blijven u breed informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen en lokale economie. Startdocument verzakelijking bedrijventerreinen Katern DBI: duurzaam aan de basis Lokale economie vraagt aandacht De juiste mensen op de juiste plek In het komende jaar zullen het 10-jarig jubileum zeker niet stilletjes voorbij laten gaan. Om een tipje van de sluier te lichten, kunt u van ons in ieder geval een spetterend jubileumseminar verwachten over lokale economie. Daarnaast treft u in dit nummer al de vooraankondiging aan van het boekje Samen Lokaal Ondernemen! Een must voor iedereen die de slagkracht van lokale ondernemersorganisaties wil versterken. Ton Sels Uitgever Masterclasses en programma november 20 Vraag en Antwoord 22 3 I N H O U D

3 BIZ verenigt ondernemers op Spoorzicht Op vele bedrijventerreinen zijn ondernemersorganisaties druk bezig voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een eigen ondernemersfonds conform de wet BIZ. De wet BedrijvenInvesteringsZones maakt het mogelijk dat ondernemersorganisaties samen extra investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. Er is landelijk veel animo om deze nieuwe wet toe te passen, maar het behalen van voldoende draagvlak bij de ondernemers is nog wel eens een lastige horde in het proces. Spoorzicht enthousiast De ondernemers op bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw- Vennep beseffen heel goed dat het belangrijk is zoveel mogelijk ondernemers te winnen voor het eigen fonds. Met dit gegeven als centrale gedachte wordt op bedrijventerrein Spoorzicht hard gewerkt aan het uitdragen van de BIZ-boodschap. Het bestuur trekt er samen met de speciaal aangestelde BIZ-manager op uit richting ondernemers om het belang van het ondernemersfonds aan de man/vrouw te brengen. Ondernemers nemen heft in handen Eigenlijk zorgt het ondernemersfonds op Spoorzicht ervoor dat ondernemers in belangrijke mate kunnen doen wat ze altijd al willen, namelijk zelf bepalen hoe het bedrijventerrein er optimaal moet bijliggen. Ondernemers houden er niet van om afhankelijk te zijn van instanties en overheden en willen het liefst zelf de beslissingen kunnen nemen die voor hun bedrijf en de directe omgeving ervan van belang zijn. Met een ondernemersfonds is dat mogelijk. Dat blijkt ook uit de ervaringen die inmiddels opgedaan zijn op bedrijvenpark Vijfsluizen in Schiedam waar afgelopen januari het eerste ondernemersfonds op een bedrijventerrein is gerealiseerd. Ondernemers geven daar samen uitvoering aan het vijfjarenplan dat gefinancierd wordt uit het fonds. Aanpak op Spoorzicht Spoorzicht in Nieuw-Vennep is niet een verouderd of verloederd bedrijventerrein; zeker niet. Maar de ondernemers willen wel verbeteringen realiseren op bepaalde speerpunten. De aanpak daarvan is weloverwogen te noemen, omdat het plan dat de ondernemers hebben gemaakt concreet en uitvoerbaar is. Er is gekozen voor een beperkt aantal speerpunten en men is niet in de valkuil getrapt om te veel hooi op de vork te nemen. Het plan is overzichtelijk en spreekt de ondernemers aan. Uitgangspunt daarbij is de vraag geweest: Hoe moet Spoorzicht er over vijf jaar uitzien? Upgrade collectieve beveiliging Belangrijk onderdeel van het BIZ-plan op Spoorzicht is het verder en slimmer uitbouwen van de collectieve beveiliging. Op het terrein is al jaren collectieve beveiliging actief. Slechts een deel van de bedrijven betaalt mee aan de mobiele surveillance die op Spoorzicht wordt verzorgd. In het BIZ-plan is voorzien dat de collectieve beveiliging efficiënter en effectiever wordt ingericht. Dit zal worden gedaan door het combineren van cameratoezicht met mobiele surveillance. De inzet van de manbewaking kan op deze wijze effectiever vanuit de meldkamer worden aangestuurd. Veel voorkomend probleem bij collectieve beveiliging die uitsluitend is gebaseerd op rondes door de mobiele surveillant is het organiseren van een fake-incident door kwaadwilligen op locatie A, terwijl handlangers op locatie B een loods leeghalen. Met de inzet van camera s is het mogelijk het toezicht op Spoorzicht te verbeteren. De huidige generaties camera s is zo geavanceerd dat beeldregistratie van personen en voertuigen scherp kan worden vastgelegd en digitaal kan worden doorgegeven aan de surveillant ter plaatse. Met de verbeterde inzet van collectieve beveiliging op Spoorzicht wordt het voor ondernemers ook makkelijker en goedkoper om de koppeling te maken met de beveiliging van het eigen bedrijf. Toezicht op onderhoud van Spoorzicht Het onderhoud van wegen en groen in het openbaar gebied op Spoorzicht blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente biedt een al eerder vastgelegd onderhoudsniveau op Spoorzicht en wil daarop ook afgerekend worden. In het BIZ-plan van het ondernemersfonds is als speerpunt opgenomen dat vanuit het ondernemersfonds toezicht wordt gehouden op de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Dat betekent dat de periodieke schouw van het onderhoud van het openbaar gebied door ondernemers samen met de gemeente zal worden gedaan. Op deze wijze wordt getoetst of de zaken gaan zoals deze zijn afgesproken. Daarnaast krijgen de ondernemers een vast aanspreekpunt voor het melden van onderhoudsproblemen. Een omver gereden lantaarnpaal moet bij voorbeeld snel worden hersteld. Dit mag geen weken duren. Een ander punt is de gladheidbestrijding. Enerzijds zal getoetst worden of de gemeente dit voor het openbaar gebied uitvoert volgens afspraak en anderzijds kan vanuit het ondernemersfonds inzet van strooiwagens worden geregeld voor de private kavels van de bedrijven. Met deze gezamenlijke inzet van gemeente en ondernemers kan de kwaliteit en de aanblik van Spoorzicht actueel op een goed niveau worden gehouden. Samen voor Spoorzicht Voor het BIZ-fonds is recentelijk een ondernemersvereniging op Spoorzicht opgericht. Naast de bovengenoemde speerpunten collectieve beveiliging en toezicht op onderhoud openbaar gebied zal de nieuwe vereniging zich ook bezighouden met de algemene belangenbehartiging van de bedrijven op het gebied van schoon, heel en veilig op Spoorzicht. Het bestuur van de nieuwe vereniging heeft een directe ingang bij de gemeente Haarlemmermeer, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Zaken die voor alle ondernemers van belang zijn, worden direct aangekaart bij de gemeente. Gemeente als partner Al voor de oprichting van de BIZ-vereniging Spoorzicht is er nauw samengewerkt tussen ondernemers en de gemeente. Voor Haarlemmermeer is Spoorzicht een pilot op BIZ-gebied. Als de draagvlakmeting slaagt, wil de gemeente meer bedrijventerreinen stimuleren om een eigen ondernemersfonds in te richten. Wethouder van Economische Zaken Arthur van Dijk heeft meermaals benadrukt dat het van belang is dat ondernemers nieuwe instrumenten zoals de wet BIZ aangrijpen om zelf meer invloed te krijgen op de verbetering van de kwaliteit van het bedrijvenpark. De wet BIZ is immers voor en door ondernemers. Als ondernemers geen heil zien in een eigen ondernemersfonds, dan komt dat er ook niet. Daarom is de gemeente zeer verheugd dat de ondernemers op Spoorzicht het heft in handen nemen en daarmee invloed willen uitoefenen op de kwaliteit van het bedrijventerrein. Momenteel wordt de draagvlakmeting op Spoorzicht georganiseerd. Alle ondernemers op Spoorzicht hebben van de gemeente een stembiljet ontvangen. Unieke kans Alle ondernemers op Spoorzicht hebben met de BIZ de unieke gelegenheid om voor de komende vijf jaar te bepalen wat er op het bedrijventerrein gebeurt als het gaat om veiligheid en onderhoud. Meer informatie? Kijk dan op Op deze website staat uitgebreid beschreven wat de ambities voor Spoorzicht zijn. Ook is het gehele BIZ-plan te lezen. 4 5

4 BusinessPark Magazine op LinkedIn Robbenplaat heeft ruimte... om adem te halen Niet alleen fysiek, maar ook zónder knellende regelzucht: Een bestuur dat mee-ademt met ondernemers. om te bewegen De bereikbaarheid van Robbenplaat via de A7 is geen probleem, het is een gegeven. Files? Die staan in de rest van het land. Advertentie Wieringen om te bouwen Bouwen is in Wieringermeer uitgangspunt. Ook voor ondernemingen die in stedelijke gebieden minder op hun plaats zijn. om te besparen Grondprijzen zijn hier een prettige verrassing. De korte lijnen en de daadkracht van de gemeente tijdbesparend. om te wonen Rust, ruimte en veiligheid. Veel voorzieningen, ambitieuze nieuwbouwprojecten, Hoorn, Medemblik en Schagen vlakbij, het unieke Wieringerrandmeer in voorbereiding. Wonen in Wieringermeer is genieten. om te ondernemen Geen wonder dat veel ondernemers de weg naar Robbenplaat al hebben gevonden. Zij werken er temidden van bedreven toekomstbouwers. Of het nu gaat om collega-ondernemers, de gemeente of de bewoners. BusinessPark Magazine functioneert sinds kort ook als groep op de netwerksite LinkedIn. Via de groep worden actuele discussies gestart over duurzaam beheer van bedrijvenparken. Belangstellenden kunnen zich aansluiten bij deze nieuwe groep. Netwerk Met BusinessPark Magazine als groep op LinkedIn wordt een actief netwerk gestimuleerd van ondernemers, bestuurders en adviseurs die betrokken willen zijn bij duurzaam beheer van bedrijvenparken. Op deze wijze kunnen de groepsleden onderling in discussie gaan, maar ook informatie uitwisselen. Good practices Om te voorkomen dat duurzaam beheer van bedrijvenparken in het stadium van theoretische verhandelingen blijft steken, willen we de groep vooral gebruik om goede voorbeelden van duurzaam beheer concreet te maken op een interactieve wijze. Zo kunnen de groepsleden elkaar helpen bij het oppakken van concrete projecten op het gebied van duurzaamheid. Aansluiten Voor de netwerkers die al op LinkedIn actief zijn, is het eenvoudig om zich bij de groep BusinessPark Magazine aan te sluiten. Bent u nog niet op LinkedIn te vinden, dan is deze groep voor u de uitgelezen mogelijkheid om de stap naar LinkedIn te zetten. Nadat u bent geregistreerd, kunt u zich bij de groep BusinessPark Magazine aansluiten. 6 7

5 Integratie CSU Monitoring Services in Trigion AlarmServiceCentrale Als grootste en meest toonaangevende beveiligingsbedrijf van Nederland is Trigion voortdurend op zoek naar overnamekandidaten die waarde toevoegen aan de organisatie en passen bij de bedrijfscultuur. Aan het begin van dit jaar zijn de activiteiten van beveiligingsorganisatie CSU Security Services overgenomen, waaronder ook die van CSU Monitoring Services, de alarm- en service-centrale van CSU. Na een intensief voortraject was het na de overname een hele uitdaging om de activiteiten van CSU Monitoring Services te integreren binnen de Trigion AlarmServiceCentrale. Synchronisatie systemen Net als Trigion, werkte CSU Monitoring Services met het meldkamersysteem FacMan van ENAI. Systemen waren derhalve compatible, maar de data zelf vroeg nog de nodige aandacht om goede synchronisatie te kunnen waarborgen. In dit stadium zijn bijvoorbeeld dubbele cliëntnummers gewijzigd en zijn overige puntjes op de i gezet. In dit proces is tevens aandacht besteed aan de data in de systemen van Trigion, waarmee ook de kwaliteit van die data is verbeterd. Fysieke overdracht Na alle voorbereidende handelingen heeft de fysieke overdracht plaatsgevonden op 6 juli jl. Op deze datum zijn de centralisten van CSU definitief vertrokken uit Rotterdam en is daar de stekker eruit gegaan. Bij deze overgang naar Schiedam zijn nagenoeg alle medewerkers herplaatst of zij hebben gekozen voor een uitdaging elders. Het sociaal plan dat beide organisatie in het kader van de overname waren overeengekomen is slechts in een individueel geval aangesproken. Telecommunicatie infrastructuur Naast de systemen en data is aandacht besteed aan de verbindingen. Waar CSU werkte met lijnen van KPN, maakt Trigion gebruik van de diensten van Tele2. In samenspraak met deze partij heeft Trigion de capaciteit van zowel AL-1 als AL-2 lijnen uitgebreid, waardoor knelpunten zijn voorkomen. Continuïteit is voor een beveiligingsorganisatie immers van levensbelang en downtime is onacceptabel. Communicatie en kennismaking Tegelijk met deze voorbereidingen zijn opdrachtgevers geïnformeerd over de ontwikkelingen en hebben zij geleidelijk kennis kunnen maken met Trigion en geldende procedures. Zo hanteert Trigion bijvoorbeeld een efficiënte en klantgerichte procedure met gebruik van een PIN-code. Opdrachtgevers die hier nog geen gebruik van maakten hebben tijdelijk kunnen proefdraaien in een schaduwomgeving. Deze weg der geleidelijkheid heeft uiteindelijk het aantal calamiteiten en klachten tot een minimum beperkt. Over het algemeen is de integratie van CSU Monitoring Services binnen de Trigion AlarmServiceCentrale naar tevredenheid van betrokkenen verlopen. Belangrijker nog is dat deze integratie voor opdrachtgevers nagenoeg geruisloos is verlopen. De continuïteitsgarantie die zij gewend waren bij CSU is onverminderd overgenomen door Trigion. Innovatie en Facilitaire Servicedesk Naast de integratie van CSU en daarmee uitbreiding van het aantal aansluitingen heeft de Trigion AlarmServiceCentrale de laatste maanden stevig geïnvesteerd in innovatieve techniek en de Facilitaire Servicedesk (FSD). Mede ingegeven door de huidige economische omstandigheden zijn technische ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen ten opzichte van fysieke dienstverlening. Steeds vaker worden handelingen op afstand uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht en gebouwenbeheersing. De Trigion AlarmServiceCentrale behoorde al tot de meest geavanceerde alarmcentrales van Nederland en zelfs van Eu- ropa, maar met de overname van CSU Monitoring Services is het nu ook een van de grootste alarmcentrales afgemeten aan het aantal aansluitingen. Voor meer informatie over de dienstverlening van de Trigion AlarmServiceCentrale kunt u altijd terecht op Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer John den Dulk, manager sales AlarmServiceCentrale & Mobiele Surveillance, bereikbaar via telefoonnummer of per via 8 9

6 LOKAAL VERHAAL Structuurvisie bedrijventerreinen Weesp IJ2 verkoopt nieuwbouw Eiffel Weesp heeft, zeker ten opzichte van de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, een groot areaal aan bedrijventerreinen. Weesp is een bedrijvige stad. Naast een groot bedrijf als Solvay bieden honderden kleine bedrijven volop werkgelegenheid voor Weesp en de regio. Een deel van de bedrijventerreinen is echter verouderd. Die veroudering leidde op sommige plaatsen tot leegstand en achteruitgang van het (openbare) gebied. Om het tij te keren is de gemeente, in samenspraak met de Industrievereniging Weesp (IVW) gestart met herstructureringsplannen. Die plannen zijn inmiddels uitgewerkt. Enerzijds wordt op basis van die plannen het openbare gebied op bedrijventerrein Noord verder verbeterd anderzijds heeft de raad op basis van die uitwerking besloten dat er een nieuwe haven langs het Amsterdam Rijnkanaal moet komen aan de noordzijde van bedrijventerrein Noord. Tevens is bepaald dat aan de Rijnkade (zuidzijde van bedrijventerrein Noord) woningen mogen worden gebouwd waarbij op de begane grond ruimte is voor bedrijvigheid. Het bedrijventerrein Nijverheidslaan mag op terrein getransformeerd worden naar een woonlocatie. De daadwerkelijke transformatie van de verschillende gebieden heeft tijd nodig. De komende jaren zullen de plannen voor de verschillende deelgebieden langzaam maar gestaag gestalte krijgen. IJ2 Projectontwikkeling, een samenwerkingsverband tussen Giesbers Gebiedsontwikkeling en Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling, heeft het nieuw gebouwde hoofdkantoor van Eiffel verkocht aan Mondia Investments BV in Utrecht. De nieuwbouw op IJsseloord 2 in Arnhem is circa m² groot en ligt aan de IJssel, op een zichtlocatie langs de A12. Het kantoor is tegen een marktconforme prijs verkocht en wordt voor een lange periode gehuurd door Eiffel. Deze zakelijke dienstverlener biedt oplossingen op het gebied van Legal, Finance en Process. Bouw Ondernemershuis Limburg gestart Toepassing van onder meer warmte koude opslag en de consistente ontwikkeling van het hele gebied maken het gebouw van Eiffel zeer duurzaam. Met deze verkoop blijkt eens te meer dat IJsseloord 2 in Arnhem een zeer aantrekkelijke locatie is voor zowel gebruikers als investeerders. Vooral de strategische ligging, de parkachtige omgeving en de bestendige architectuur dragen hier aan bij. Dit businesspark is een visitekaartje voor Arnhem. DTZ Zadelhoff adviseerde IJ2 Projectontwikkeling bij deze transactie. Handelspoort Zuid Terneuzen Dit is een nieuw bedrijventerrein aan de entree van Terneuzen, op het knooppunt van twee interregionale verbindingswegen in Zeeland. Door de aansluiting aan de Westerscheldetunnel ligt dit bedrijventerrein in het centrum van de Euregio Scheldemond tussen Belgie en Nederland. Het is een perfect bedrijventerrein voor ondernemingen die vanuit een centrale locatie naast de Nederlandse ook de Vlaamse markt benaderen. Handelspoort Zuid is daarmee de beste zichtlocatie uit de wijde omtrek. In de directe omgeving is grootschalige havengebonden industrie gevestigd, die bovendien in de toekomst zal uitbreiden. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Omgeving en Economie van de gemeente Terneuzen, tel: Op het terrein van de Limburgse landbouwbond (LLTB) wordt het Landbouwhuis verbonden met het Ursulinenklooster. Samen vormen deze gebouwen het Ondernemershuis Limburg. De verbinding wordt gemaakt door een drie verdiepingen hoog glazen atrium. In het atrium komen gemeenschappelijke voorzieningen (zoals een balie, wachtruimte en horeca) voor alle instanties die in het Ondernemershuis Limburg onderdak vinden. In het voormalig Landbouwhuis zijn dat de LLTB, de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), het MKB-Limburg, Arvalis bv, Stichting Zorg aan Zet, Parkmanagement bv, KBO Limburg, ZijActief Limburg, Stichting Fauna Beheer Eenheid, het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) en het Hoofdbedrijfsschap detailhandel. In het voormalige Ursulinenklooster neemt de Kamer van Koophandel Limburg haar intrek. In totaal zullen er na de verbouwing in het voorjaar van medewerkers werkzaam zijn. DTZ Zadelhoff heeft de LLTB geadviseerd bij deze transactie. In de onderhandelingen met de Kamer van Koophandel had deze de voorwaarde gesteld dat haar investering in deze locatie niet afwijkend mocht zijn ten opzichte van vergelijkbare huisvesting op een nieuwbouwlocatie. Na een lang onderhandelingstraject heeft de Kamer van Koophandel het Ursulinenklooster in erfpacht afgenomen. De centrale ligging in de provincie Limburg maakt Roermond tot een passende vestigingslocatie. De nu gekozen locatie Ursulinenklooster/Landbouwhuis draagt bovendien bij aan de verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad: met het opnieuw in gebruik nemen van het voormalige klooster is de toekomst van dit unieke Rijksmonument veilig gesteld. Hasselt In aansluiting op het huidige bedrijfsterrein in Hasselt is de gemeente Zwartewaterland bezig met de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein. Dit terrein is gelegen in de directe nabijheid van de provinciale weg Hasselt- Zwolle. Het te ontwikkelen terrein heeft een bruto oppervlak van ongeveer 25 ha. De verkoopprijs van industriegrond zal naar verwachting ongeveer 80,- euro per m2. bedragen. Voor zichtlocatie wordt nog een prijs bepaald. Op korte termijn zal de gemeente het bestemmingsplan van dit bedrijvenpark opstarten. Het ligt in het voornemen van de gemeente om industriegronden op dit bedrijvenpark uit te kunnen geven. De ontwikkeling van dit terrein heeft een directe relatie met een revitaliseringsproject van het huidige industrieterrein. In het kader van dit project zullen wellicht bestaande bedrijven in Hasselt worden verplaatst naar het nieuwe bedrijvenpark. Inmiddels is een stuurgroep revitalisering industrieterrein Hasselt opgericht, die het parkmanagement van het industrieterrein nadere inhoud gaat geven. Onder toeziend oog van deze stuurgroep worden door een aantal werkgroepen voorstellen uitgewerkt voor de realisering van diverse onderdelen van het parkmanagement. Het gaat hierbij om: afvalinzameling, beveiliging, bewegwijzering, groenbeheer, communicatie en energiebesparing

7 Voorinschrijving boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN Teken nu in en ontvang dit handige boek met een aantrekkelijke korting Notaris Jeroen Krabbendam: BIZ-statuten vraagt maatwerk. Voor bestuurders van lokale ondernemersorganisaties, gemeenteraadsleden, wethouders, bedrijfscontactfunctionarissen, adviseurs en communicatiespecialisten is het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN beslist een must! Het boek biedt veel praktische tips voor het succesvol presteren van lokale ondernemersorganisaties en gaat nadrukkelijk in op de belangrijke relaties tussen lokale overheid en georganiseerd bedrijfsleven. Ervaringen gebundeld Schrijver Ton Sels heeft zijn jarenlange ervaring als secretaris en adviseur van lokale ondernemersorganisaties gevat in een prettig leesbaar boek voor iedereen die nauw betrokken is bij lokale ondernemersorganisaties. Ook heeft Sels zijn ervaringen als lid van de gemeenteraad van een middelgrote gemeente in Nederland nadrukkelijk meegenomen in het boek. Tien jaar geleden is Ton Sels gestart met zijn eigen bedrijf, Sels Advies & Secretariaat. Vanuit zijn bedrijf adviseert hij lokale ondernemersorganisaties en overheden hoe deze partijen succesvol met elkaar kunnen samenwerken. Hoe zijn ondernemers lokaal georganiseerd? In het boek wordt aangegeven dat er voldoende potentie is om op lokaal niveau ondernemersorganisaties succesvol te laten functioneren. Uit de praktijk wordt duidelijk dat er teveel ondernemersorganisaties zijn die eigenlijk onder de maat functioneren. Er zijn gelukkig ook veel sterke lokale ondernemersorganisaties. Helaas zijn deze in de minderheid. Het goede nieuws is dat er veel groeipotentie is bij ondernemersorganisaties. SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN wil de helpende hand reiken om die stappen te zetten die nodig zijn voor het behalen van meer successen. Ondernemers organiseren vraagt om maatwerk Als een ondernemersorganisatie eenmaal is opgericht, begint het werk eigenlijk pas. Over het algemeen denkt men te makkelijk over het levend houden van ondernemersorganisaties. Belangrijk is de vraag: wat voor een ondernemersorganisatie wil je zijn? Hoe worden de taken verdeeld en hoe spreek je elkaar aan op het uitvoeren van die taken? Ondernemers die als bestuurslid actief zijn, hebben altijd te maken met de natuurlijke focus op hun eigen bedrijf. De ondernemersorganisatie is slechts een afgeleide. Het is al winst als men zich dit realiseert. Echter, bestuursleden mogen wel afgerekend op hun daden en aanvaarden dus een verantwoordelijkheid als zij tot een bestuur toetreden. In het boek worden tips en handvatten aangereikt om als ondernemers zo goed mogelijk samen te werken om de beste resultaten te boeken. Samenwerking gemeente en ondernemers Van nature communiceren ondernemers en lokale politici en ambtenaren niet altijd op dezelfde golflengte. Dat heeft te maken met de verschillende culturen en de verschillende wijzen waarop besluitvorming binnen een gemeente en een onderneming is geregeld. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn om als georganiseerde ondernemers op een goede en constructieve wijze met de gemeente als vaste partner samen te werken. Bestel SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN nu met korting Het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN verschijnt in december van dit jaar. U kunt nu al door voorintekening een exemplaar bestellen. De verkoopprijs van het boek bedraagt 22,50. Bij voorintekening betaalt u slechts 17,50. U kunt per mail een voorintekenformulier opvragen. Mailt u dan uw naam, organisatie en adres naar U ontvangt dan het voorintekenformulier. Als u dit voorziet van een handtekening en opstuurt of mailt, dan ontvangt u een exemplaar van het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN. De wet BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) is nog maar jong, maar notaris Jeroen Krabbendam van Van der Valk Netwerk Notarissen in Schiedam heeft zich al gespecialiseerd in het opstellen en passeren van statuten voor BIZ-fondsen. Vijfsluizen Schiedam Het BIZ-verhaal begon voor Krabbendam toen de voorzitter van ondernemersvereniging Vijfsluizen hem vroeg statuten op te stellen voor de stichting van het BIZ-fonds op bedrijvenpark Vijfsluizen. Krabbendam heeft zich toen eerst nadrukkelijk verdiept in de wet- en regelgeving van de Wet BIZ die toen nog door de Tweede Kamer moest worden vastgesteld. Krabbendam herinnert zich dat het enthousiasme bij de ondernemers in Schiedam groot was. Eindelijk kwam er voor bestaande bedrijvenparken een passend instrument om zelf extra te investeren in de kwaliteit van het bedrijvenpark. Daarnaast betekent de BIZ dat de ondernemers op het gebied van schoon, heel en veilig zelf kunnen bepalen waar zij gezamenlijk het budget aan besteden, zonder dat een gemeente of andere overheid zich daar mee bemoeit. Dat is ongekend in Nederland. Stichting of vereniging? De ondernemers op Vijfsluizen hebben gekozen voor de stichtingsvorm voor het eigen ondernemersfonds. Die keuze is gemaakt omdat de ondernemers met de stichting sneller besluiten kunnen nemen. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Bij de verenigingsvorm is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan en dat betekent dat deze eerst bij elkaar moet worden geroepen voor bepaalde besluiten en dan ook het vereiste quorum aanwezig moet zijn. In de statuten voor de stichting ondernemersfonds op Vijfsluizen is ervoor gekozen een deelnemersraad in te stellen. Het bestuur moet jaarlijks aan deze raad belangrijke zaken, zoals begroting en jaarrekening voorleggen ter vaststelling. Volgens Krabbendam kan zowel de stichtings- als de verenigingsvorm passend zijn. Dat hangt af van de wensen van de betrokken ondernemers. Relatie met gemeente De bepalingen in de Wet BIZ schrijven voor dat de fondsgelden door de gemeente worden geheven op basis van WOZwaarde als opslag op de OZB. Daarnaast is het ook mogelijk in het BIZ-plan te bepalen dat elk bedrijf een gelijke bijdrage betaalt. In dat geval hoeft niet gekeken te worden naar de WOZ-waarde. Uit de praktijk blijkt dat leegstand nog wel eens een drempel vormt bij het realiseren van de BIZ, omdat in dat geval niet de huurder, maar de eigenaar van het pand de jaarlijkse bijdrage betaalt, terwijl deze geen inkomsten heeft uit het leegstaande pand. Een enkel BIZ-fonds heeft daarvoor de oplossing gekozen om een soort compensatiebudget in de begroting te reserveren waar eigenaren die meerdere leegstaande panden hebben een verzoek om compensatie kunnen doen. Het is verstandig dit in de statuten van het BIZ-fonds te regelen en niet af te schuiven op de gemeente. De constructie van OZB en het subsidie-instrument die in de wet is gekozen, maakt dat het voor gemeenten zelf niet handig is om zelf compensatie te regelen. Het gaat immers om budgetten die door de ondernemers zijn opgebracht. Deze kunnen dan het beste zelf regelen of er voor een vorm van compensatie wordt gekozen. Ervaring en maatwerk Na Vijfsluizen heeft Krabbendam meer statuten opgesteld en gepasseerd voor BIZ-fondsen. Het blijft altijd maatwerk, omdat je de wensen van de ondernemers zo goed mogelijk moet zien te vertalen in de statuten. Ondernemersorganisaties hebben nog tot 1 mei 2011 de tijd om met een BIZ-fonds te starten. Krabbendam verwacht dan ook dat hij nog wel enkele statuten langs zal zien komen. BIZ is voor ondernemers die samen aan de slag willen om de kwaliteit van een bedrijvenpark of een winkelgebied te verbeteren. De introductie van de BIZ betekent dat alle ondernemers verplicht meebetalen en er dus geen freeriders meer zijn. Tuinlaan T vandervalknotarissen.nl 12 13

8 Noord-Nederland werkt al aan regionalisering door Koos van Houdt Gemeentelijke bedrijventerreinen draaien bijna allemaal met verlies. En omdat de meeste bedrijven op regionale schaal opereren met een actieradius van 20 tot 30 kilometer, kun je heel goed op die schaal ook de bedrijventerreinen opzetten en ontwikkelen. Dat heeft men ook in de regio Groningen-Assen ontdekt. Deze regio is proefgebied, opgenomen in een lijst van tien, verspreid over heel Nederland om het land mooi en concurrerend te maken. wordt in dit verband modulair opgezet. Dat betekent dat er niet meer grond voor bedrijven in ontwikkeling komt, dan er vraag is. Valt de vraag tegen dan kun je het beoogde terrein per fase afronden, zegt hij. De vraag naar een bedrijventerrein Assen- Zuid komt vooral voort uit de transformatieopgave van een groot binnenstedelijk bedrijventerrein in Assen. Assen wil een belangrijk deel van dit terrein bestemmen voor woningbouw. Daarmee wordt woningbouw in nieuwe uitleglocaties voor een deel voorkomen. In Assen-Zuid komen geen kantoren. Dit blijft voorbehouden aan het bedrijventerrein ten noorden van Assen, ook aan de A28. Andries Telgenhof werkt binnen de regio Groningen-Assen aan de uitvoering van deze plannen als programmaleider Bedrijventerreinen/economie. Hij vertelt enthousiast over de mogelijkheden die regionale planning biedt. In het regiogebied zijn afspraken gemaakt over te hanteren grondprijzen voor bedrijventerreinen. De meeropbrengsten worden ingezet voor verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Omdat je regionaal goed kunt overzien welke bedrijven ergens een plekje zoeken, kun je bedrijventerreinen aanleggen zonder veel risico, dat je teveel grond in de aanbieding hebt. Met de regionale afspraken wordt voorkomen dat de bedrijventerreinen onder de kostprijs worden verkocht en dat er teveel bedrijventerreinen worden aangelegd. De kavelprijs wordt nu hoger vastgesteld dan een individuele gemeente afzonderlijk kon. De extra opbrengsten worden gebruikt om oude bedrijventerreinen in de regio op te knappen en te herstructureren. De verzakelijkingsagendag staat volgens Telgenhof nog in de kinderschoenen. In de regio Groningen-Assen is in dit kader één pilot ingediend. Tijd voor meer was er niet vanwege de korte voorbereidingstijd die het rijk heeft gegeven. Het doel achter de verzakelijkingsagenda is vooral om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren. Er zijn meerdere routes om tot die kwaliteitsimpuls te komen, waaronder parkmanagement en herstructurering. Beide zijn in de regio Groningen-Assen onder de aandacht en er wordt concreet aan gewerkt. Zo stimuleert de regio de samenwerking van ondernemers op bedrijventerreinen door een financiële bijdrage te geven voor het onderzoeken en regelen van ondernemersfondsen. Het sturen op kwaliteit van bedrijventerreinen is in de regio volop onder de aandacht. Nieuwe bedrijventerreinen worden door een onafhankelijk, regionaal kwaliteitsteam gescreend. Hij geeft het voorbeeld van een nieuw bedrijventerrein dat de gemeente Assen wil aanleggen in de oksel van de A28 en de binnenkort naar vier rijstroken op te Verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele en gebiedsgerichte aanpak, via een grotere (financiële) betrokkenheid van private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, regionale ontwikkelingsbedrijven) in samenspraak met overheden. In deze werkdefinitie staat het doel van verzakelijking behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen centraal. (Uit: Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt; blz 10) waarderen autoweg N33 van Assen naar Veendam. Dit bedrijventerrein Assen- Zuid wordt zo aangelegd, dat het goed kan worden ingepast in het landschap. Telgenhof: Vanaf het ontwerp van het bedrijventerrein wordt rekening gehouden met een kwalitatief hoogwaardige inpassing in het landschap. De extra kosten die hieraan verbonden zijn worden voor een deel afgedekt door de hogere grondopbrengsten Verder is Assen Zuid een onderdeel van het grote programma De FlorijnAs in Assen. Dit programma is één van de rijksprojecten die is opgenomen in het Regionaal Specifiek Pakket dat het rijk met Noord Nederland heeft afgesproken. Dit pakket kwam tot stand nadat is besloten de Zuiderzeelijn (spoorverbinding Groningen - Amsterdam door Friesland en Flevoland) niet door te laten gaan. Het rijk betaalt zo een belangrijk deel (ruim 180 miljoen) van de infrastructuur. Een deel daarvan heeft betrekking op de ontsluiting van het bedrijventerrein Assen-Zuid. Omdat in regionaal verband de grondprijzen in een bandbreedte zijn afgesproken wordt de interne concurrentie tussen de verschillende bedrijventerreinen tegengegaan. Om te voorkomen dat er een te groot bedrijventerrein wordt aangelegd wordt de aanleg en ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio Groningen- Assen periodiek gemonitord op vraag en aanbod. Het bedrijventerrein Assen Zuid Een Roadmap voor verzakelijking. De afgelopen jaren is op basis van de op 9 september 2008 uitgebrachte adviezen van een commissie onder voorzitterschap van dr. P. Noordanus, tegenwoordig burgemeester van Tilburg, een proces op gang gekomen, waarin de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen aan een aantal voorwaarden wordt gebonden. Gemeenten kunnen niet langer zo maar hun gang gaan. Regionaal wordt bekeken aan welke terreinen nog behoefte is. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt aan het opknappen van bestaande terreinen. De afgelopen jaren is op basis van de op 9 september 2008 uitgebrachte adviezen van een commissie onder voorzitterschap van dr. P. Noordanus, tegenwoordig burgemeester van Tilburg, een proces op gang gekomen, waarin de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen aan een aantal voorwaarden wordt gebonden. Gemeenten kunnen niet langer zo maar hun gang gaan. Regionaal wordt bekeken aan welke terreinen nog behoefte is. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt aan het opknappen van bestaande terreinen. De gedachte is dat op nieuwe terreinen betere grondprijzen kunnen ontstaan. Daarmee zouden grondbedrijven winstgevend kunnen worden. Op die manier zou geld beschikbaar moeten komen, dat in de eigen regio gebruikt kan worden voor het opknappen en waar nodig opnieuw inrichten van bestaande terreinen. In het convenant , gesloten tussen de provincies en het rijk, zijn deze afspraken bestuurlijk vastgelegd. Maar het ministerie van economische zaken is inmiddels weer een stapje verder. Jazeker, die regionalisering moet worden voortgezet. Maar in het pas verschenen Startdocument Verzakelijking staat dat hiermee nog maar een eerste stap wordt gezet in een proces dat in 2030 moet hebben geleid tot een heel andere opzet voor eigendom en exploitatie van bedrijventerreinen. Nu nog kent Nederland in beginsel dezelfde situatie als in de ons omringende lidstaten van de Europese Unie. Het draait allemaal om de uitgifte van kavels aan individuele bedrijven. Weliswaar is Nederland al verder op weg met zaken als parkmanagement en gebiedsgerichte vormen van groenbeheer en beveiliging. Ook de nieuwe wet Experimenten BIZ (Bedrijven Investerings Zone) werkt deze kant op. Maar er is nog steeds op veel terreinen sprake van bedrijven die hun eigen gang gaan. De verzakelijking die nu wordt ingezet moet dat allemaal doorbreken. Door eigendom en beheer per terrein te regelen moet er voor beleggers en projectontwikkelaars een attractieve markt ontstaan. Daarmee kan de grondprijs stijgen en het beheer geld opleveren. Bedrijven kunnen, wanneer zij dat wensen, gemakkelijker een bedrijfspand huren. Ook krijgen ze dan meer oog voor de gezamenlijke belangen en leren ook beter gebruik te maken van elkaars sterke punten. N.a.v.: Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Startdocument gemaakt in het kader van het interdepartementale programma Mooi Nederland; ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, september 2010 En Inspiratie voor een Mooi en Concurrerend Nederland, tien pilots bedrijventerreinen; ministerie van economische zaken. September Beide te bestellen per mail via 14 15

9 Katern Duurzaam aan de basis Van oudsher al duurzaam Lang voordat we in Nederland spraken over duurzame bedrijvenparken werkten de veilingterreinen in ons land al volgens dat principe. Tegenwoordig is de gehele organisatie van logistiek, handel en verwerking op de veilingterreinen tot in de puntjes geregeld, tot en met de eigen bedrijfsbeveiliging. Een hoog rendement vraagt om een topprestatie Een centimeter hoger is een wereld van verschil. Ook in zaken geldt dat een kleine marge de doorslag kan geven. Dat vraagt om een professionele mentaliteit, de juiste aanpak en het beste materiaal. Bij een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie gaat het ook om details. GGN, de marktleider met 28 kantoren verspreid over het hele land, beheerst die als geen ander. Door uitgekiende dienstverlening, jarenlange ervaring en grote regionale kennis. Daar kunt u dus volledig op vertrouwen. Als grootbedrijf of als MKB-ondernemer. Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op: G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S E N I N C A S S O S P E C I A L I S T E N Vroeg uit de veren Een groot complex als de veiling in vol bedrijf zien, betekent vroeg opstaan. Want de handel vindt in de vroege uren plaats. De handelswaar (bloemen en groenten) moeten immers zo snel mogelijk voor de consument in de winkel liggen. Het meest fascinerende is de strak geregisseerde bedrijvigheid in de veilinghallen. Daar waar een buitenstaander een krioelende massa van vrachtwagens, fietsers, bloemenkarren en werknemers ziet in de immense hal, is in feite een veelheid van activiteiten waarbij ieder weet wat te doen. De bloemen of groenten die geveild worden, komen altijd in de juiste vrachtwagen terecht voor de handelaar die ze zojuist heeft geklokt. Veel digitale activiteiten Wat vroeger allemaal papierwerk was, is nu in belangrijke mate gedigitaliseerd en wordt op basis van barcodes herkend en in de juiste vrachtwagen afgeleverd. Zelfs het veilen kan op afstand met de site voor kopers, Deze site is uitsluitend toegankelijk voor kopers die aangemeld zijn. Soepel logistiek proces In de afgelopen jaren is ook veel veranderd in de aan- en afvoer van verkeer op het veilingterrein in Naaldwijk. Er is vanaf de veiling een rechtstreekse aansluiting (Veilingroute) op snelweg A4 geopend, zodat ook de bestemming Schiphol goed bereikbaar is. In het Trade Parc Westland zijn met name de verladers gevestigd die dagelijks de aan- en afvoer van bloemen in goede banen leiden. Veiligheid voorop De collectieve beveiliging op een veilingterrein is van oudsher in handen van de eigen bedrijfsbeveiliging. Dit in tegenstelling tot de collectieve beveiliging op bedrijvenparken die door externe particuliere beveiligingsorganisaties wordt verzorgd. De beveiligers op het veilingterrein houden alle processen scherp in de gaten. Concentratie van bedrijvigheid Het aantal veilingen is in een decennium tijd fors afgenomen. Terwijl de werkzaamheden zijn toegenomen, is het aantal locaties beperkt. Het grote areaal aan ruimte dat daarbij vrij is gekomen, wordt vooral omgezet in woningbouwlocaties. Daarmee kan gesteld worden dat de veilingcoöperaties in ons land goed en verantwoord om weten te gaan met de beperkt beschikbare ruimte Reken op meer rendement

10 Lokale economie vraagt aandacht Bij lokale economie wordt snel gedacht aan bedrijvenparken en winkelgebieden. Dit zijn inderdaad de twee meest in het oog springende economische activiteiten in een lokale gemeenschap. Toch is er een grote derde groep ondernemers die niet altijd gezien worden door het gemeentebestuur. Het gaat om de bedrijven die solitair gevestigd zijn of in woonwijken te vinden zijn. Vaak gaat het om kleine ondernemers die in de zorg (logopedie, fysiotherapie) of in de zakelijke dienstverlening (communicatie- en adviesbureaus) werkzaam zijn. Als je via het handelsregister van de kamer van koophandel zou gaan zoeken op postcode, zal het aantal gevestigde bedrijven beslist hoger zijn dan de eerste inschatting. Dat betekent dat ook deze lokale ondernemers gezien moeten worden. Ondernemers in de wijk Daar waar vroeger het devies was alle bedrijven in winkelcentra of op bedrijvenparken te huisvesten, zie je nu ook een groeiende bereidheid om bedrijvigheid dichter bij huis in woonwijken toe te staan. In feite is de ondernemer in de wijk niet verdwenen, maar het is een andere ondernemer geworden. De bakker op de hoek is er niet meer, maar zijn locatie wordt nu gebruikt door een administratiekantoor of voor kinderopvang. Zelfs in Vinexwijken kom je ondernemers tegen. Vaak met een eigen bedrijf dat vanuit huis wordt gerund. Denk aan schoonheidsspecialisten of een vertaalbureau. Zolang er geen sprake is van bepaalde zwaardere milieucategorieën of vergroting van de parkeerdruk is het geen enkel probleem om bedrijvigheid in woonwijken toe te staan. Sterker nog: het bevordert de levendigheid in de woonwijken waar een groot deel van de bewoners s-ochtends vroeg de wijk verlaat om s-avonds weer huiswaarts te keren. Wie hoort de derde groep? Vele gemeenten kennen gelukkig een regelmatig terugkerend overleg tussen wethouder en vertegenwoordigers van de lokaal georganiseerde ondernemers. Van de kant van de ondernemers zal dit overleg vooral worden ingevuld door de voorzitters van de winkeliersverenigingen en de bedrijvenparken. Dit betekent eigenlijk dat een groot deel van de ondernemers, dat lokaal gevestigd is, niet wordt vertegenwoordigd in het overleg met het gemeentebestuur. Dat is geen goede zaak, want ook het geluid van deze grote groep ondernemers moet worden gehoord. Ook hun belangen zouden meegewogen moeten worden in de afwegingen van het gemeentebestuur. Te denken valt aan de ruimtebehoefte van kinderopvangorganisaties om de wachtlijsten te kunnen wegwerken of aan parkeervoorzieningen die in woonwijken uitsluitend gebaseerd zijn op bewoners en niet op bezoekers. Het is moeilijk om voor de belangen van deze grote groep ondernemers op de bres te springen, omdat zij vaak wel bij een landelijke branchevereniging zijn aangesloten, maar niet lokaal actief zijn. Vanzelfsprekend zouden deze ondernemers zelf initiatief hierin moeten nemen, maar door de fragmentering van de bedrijvigheid en de kleinschaligheid komt het er daar vaak niet van. Wat kan een gemeente doen? Laat ik voorop stellen dat het niet aan een gemeentebestuur is om het probleem van de grote groep lokale ondernemers die niet gehoord worden op te lossen. Dat initiatief moeten de ondernemers zelf nemen. Wat de gemeente in ieder geval zou moeten doen, is nagaan hoe groot de groep van lokale ondernemers is die niet op een bedrijvenpark en in een winkelcentrum gevestigd zijn. Het op de hoogte zijn van de grootte van deze groep ondernemers is voor een gemeente al van belang als het gaat om economische beleidsvisies. Zo zou er bij de bouw van nieuwe woonwijken ruimte en faciliteiten voor kleine bedrijven ingepland kunnen worden, zodat toekomstige parkeerproblemen worden voorkomen en bijvoorbeeld kleinschalige ondergrondse afvalunits kunnen worden geplaatst. Wat zouden ondernemers moeten doen? Ondernemers die vanuit huis werken of bijvoorbeeld een kleine adviespraktijk hebben vanuit een voormalig winkelpand zouden beter voor hun belangen moeten opkomen. In een aantal gemeenten zijn er lokale ondernemersorganisaties die niet gekoppeld zijn aan een winkelcentrum of een bedrijvenpark, maar alle ondernemers in die gemeente wil aanspreken. Laat je gezicht daar eens zien en ga in gesprek met andere ondernemers. Gezamenlijk bereik je meer dan als ondernemer alleen. Seminar: Lokale economie op de agenda BusinessPark Magazine roept gemeenten en lokaal niet georganiseerde ondernemers op om de lokale economie breed op de agenda te zetten. Zeker ook als het gaat om die ondernemers die nu niet gehoord worden. In het komend voorjaar houdt BusinessPark Magazine een seminar over de inbreng van de grote groep niet georganiseerde ondernemers op lokaal niveau. Heeft u suggesties voor dit seminar of wilt u meewerken aan de voorbereiding ervan, neemt u dan contact op met BusinessPark magazine, Ton Sels 18 19

11 Masterclass Industrieel Erfgoed op toplocatie COLUMN Afval U kent ze vast wel. Oude panden die op veel bedrijventerreinen te vinden zijn. Ik doel op panden die in het verleden een fraaie functie hebben gehad, maar door de loop van de tijd of door uitbreiding van stedelijk gebied tegen wil en dank gevestigd zijn op een bedrijvenpark. Het kan gaan om een boerderij, een voormalige school, een woonhuis of zelfs een kerk. In de oorspronkelijke functie passen dergelijke gebouwen niet meer in het beeld van de huidige omgeving van het bedrijvenpark. Het is jammer dat ondernemers en overheid zich doorgaans toch een beetje ongemakkelijk voelen met een pand dat niet meer past in de nieuwe omgeving. Vaak staat zo n leeg pand weg te kwijnen en dat is niet bevorderlijk voor het voortbestaan van het pand. Ik denk dat elke ondernemersorganisatie of gemeentebestuur zichzelf gelukkig zou moeten prijzen met een vreemde eend in de bijt. Het maakt namelijk dat je gaat nadenken over een nieuwe functie voor zo n (vaak) beeldbepalend pand. Een dergelijk gebouw moet niet als een probleem worden gezien, maar als een uitdaging. Want misschien leent het zich wel uitstekend voor een functie waar de ondernemers van het bedrijvenpark behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld een lunchcorner of een vergadercentrum. Op bedrijvenpark De Wetering in de stadsuitbreiding Leidsche Rijn in Utrecht staat een voormalige boerderij. Het pand zag er niet uit en de ondernemers vonden het pand een smet op het nieuwe, frisse bedrijvenpark. Tegenwoordig is brasserie Zuiver er gevestigd aan de Krommewetering. Het gehele pand is zeer fraai in oude luister hersteld en ik vind het werkelijk een parel en oase van rust tussen alle strakke bedrijfspanden op De Wetering. Een ander fraai voorbeeld is het verpakkingsgebouw Cementfabriek ENCI in Maastricht. Dit pand is herbestemd voor de creatieve sector met ateliers en een theater. Masterclass op 4 november De laatste masterclass uit de serie 2010 die provincie Zuid- Holland organiseeert, gaat over Industrieel erfgoed. Roelof Balk zal namens Fondsenbeheer Nederland vertellen hoe je als ondernemers en gemeenten een zinvolle toekomst kan geven aan een oud, maar karaktervol pand. Deze laatste bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Voor deze bijeenkomst zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelding is vooraf noodzakelijk en u krijgt toegang op vertoon van de bevestiging. In het programma zit ook een rondleiding door het fraaie pand opgenomen. Er zijn geen kosten voor deelname. In geval van afwezigheid zonder tijdige afmelding wordt een bedrag van 75- (ex. BTW) in rekening gebracht. U kunt zich aanmelden via Het ligt me nog vers in het geheugen. Halverwege de jaren zeventig liepen stad en provincie Groningen voorop bij een ingrijpende wijziging van de cultuur in het provinciale en lokale bestuur. De zogenaamde linkse programcolleges hadden in het hoge noorden van ons land de primeur. Er ging toen al niets boven Groningen Eén van de kroonjuwelen van links was de vaststelling van een Milieunormennota. Het bestemmingsplan Eemshaven van de toenmalige gemeente Uithuizermeeden, tegenwoordig allang opgegaan in de gemeente Eemsmond, zou moeten voldoen aan deze provinciale normen. Het leidde tot een rechtszaak tot aan de Raad van State. Provincies moesten zich niet al te zeer met milieubeleid bezig houden, zo was toen de gedachte. Hoe anders zijn de tijden nu. In de jaren tachtig en negentig groeiden juist de provincies uit tot de belangrijkste uitvoerders van een steeds sterker geregeld milieubeleid. Nationaal kon niet alles goed worden overzien. Lokaal waren de overheden toch te zwak om vooral de grote(re) bedrijven op het eigen grondgebied te dwingen tot schoon produceren. En toen kwamen in het begin van de jaren negentig zowel het Verdrag van Maastricht als de wetgeving voor de Europese interne markt gereed. Het gevolg was dat bedrijven steeds meer moeten concurreren op een open Europese markt en steeds minder op nationale of regionale markten. Zoveel was duidelijk. Als de overheid daar niet op zou inspelen met passende regels, zouden milieueisen op de ene plek op die markt een andere invloed hebben dan op een andere plek. Het milieubeleid zou de concurrentie vervalsen. De afgelopen vijftien jaar heeft dus een ontwikkeling laten zien, waarbij regionale en Europese bestuurslagen de handen ineen hebben geslagen. Er is nu in hoge mate sprake van een sluitend Europees pakket van wetgeving inzake het milieubeleid. Dat wordt nog wel eens verhuld, omdat al die regels zijn omgezet in nationale goedkeuringswetten. Maar inhoudelijk gelden nu overal op de Europese interne markt dezelfde regels ter bescherming van het milieu. Er is nog maar één uitzondering. Voor het bodembeleid is nog geen Europese afstemming tot stand gekomen. Bodembeleid zou niet grensoverschrijdend zijn, zeggen veel betrokkenen in Nederland. In de afgelopen maanden heeft het kabinet in demissionaire status in alle luwte doorgewerkt aan nieuwe regels voor het afvalbeleid. Maar vergis u niet. Die regels zijn niets anders dan de formeel voorgeschreven omzetting van de Europese richtlijn Afvalstoffen. Het scheiden bij de bron (bij voorbeeld in de grijze, groene of blauwe containers bij u thuis), recyclen, hergebruik, het verbranden van afval voor opwekken van energie en uiteindelijk de opslag van het weinige waar verder niets meer mee kan, dat is allemaal gebonden aan regels die gelden in de Europese Unie. Allemaal ten gunste van een eerlijke concurrentie. Koos van Houdt 20 21

12 4 BusinessPARK jaargang 5, december 2006 magazine VRAAG & ANTWOORD BusinessPark magazine verschijnt viermaal per jaar als platform van ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement en duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Doelgroep: BusinessPark magazine wordt in controlled circulation verzonden aan gemeente- en provinciebesturen en gemeentelijke en provinciale diensten EZ, RO, bedrijfscontactfunctionarissen en aan besturen van locale bedrijvenkringen. Oplage: exemplaren Uitgave en Management BusinessPark magazine, Handelsnaam van Buro voor Economische Ontwikkeling BEO kvk-nr.: Redactie Drs. A.A. Sels Mr. J.W. van Houdt A.A. Lutter Gastredacteur (op uitnodiging) Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen BID: Meer ruimte voor lokale initiatieven Parkmanagement scan DHV Vermeer (OVDD): Op de barricaden voor Flevoland VASt-project bedrijventerreinen Vraag van bedrijfscontactfunctionaris: Binnen onze gemeente heeft de nieuwe wethouder EZ ambitieuze plannen met een aantal verouderde bedrijventerreinen. De wethouder heeft de neiging vaart te maken, maar is nieuw, komt van buiten en nog niet goed op de hoogte van de lokale spelers vanuit het georganiseerd bedrijfsleven. Wat kan ik als bedrijfscontactfunctionaris doen om de wethouder te ondersteunen bij het realiseren van zijn plannen? Antwoord van BusinessPark Magazine: Ik ga er allereerst vanuit dat u als bedrijfscontactfunctionaris de nieuwe wethouder niet alleen goed ingesproken heeft over de rol en de positie van het georganiseerd bedrijfsleven, maar ook al de wethouder heeft meegenomen voor een bezoek aan enkele prominente ondernemers (waaronder de voorzitters van de lokale ondernemersorganisaties). Er is niets mis met een ambitieuze wethouder die van buiten de gemeente komt. Deze dient echter wel rekening te houden met de lokale cultuur en de wijze van samenwerken. Ik neem ook aan dat er een regulier overleg bestaat tussen de voorzitters van de ondernemersorganisaties en de wethouder. Mocht dat niet het geval zijn, wordt geadviseerd dit op korte termijn in te stellen. Het is de taak van de bedrijfscontactfunctionaris om de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven zo optimaal mogelijk te maken. Dit betekent ook dat er een goede verhouding moet zijn tussen wethouder en georganiseerd bedrijfsleven. Als de wethouder zelf daar niet direct prioriteit voor heeft, is het voor de bedrijfscontactfunctionaris een schone taak de eerste contacten te leggen. Het moet voor de nieuwe wethouder duidelijk zijn dat voor de uitvoering van de plannen op de verouderde bedrijventerreinen de medewerking van de ondernemers niet alleen gewenst is, maar absoluut noodzakelijk om tot goede resultaten te kunnen komen. Als de wethouder niet de antenne heeft om de ondernemers bij dergelijke plannen te betrekken, bestaat het risico dat de ondernemers hun eigen aloude politiek netwerk zullen gaan mobiliseren om de plannen van de wethouder zo snel mogelijk af te laten schieten in de raad. Zeker een wethouder die van buiten komt, doet er goed aan rekening te houden met sterk in de lokale gemeenschap gewortelde organisaties. Het zal niet de eerste wethouder van buiten zijn die voor het einde van de raadsperiode moet aftreden. Kortom, voor u als bedrijfscontactfunmctionaris ligt er een mooie uitdaging. Succes! Vormgeving en productie Modderman Drukwerk Amsterdam Fotografie Sels Advies & Secretariaat Trigion Gemeente Schiedam Advertentie-exploitatie Tel: mail: Contactgegevens Postbus AK SCHIEDAM Tel: Mail: Heeft u ook een vraag? Leg deze voor aan BusinessPark Magazine! Heeft u als ondernemersvereniging of gemeente ook een vraag op het gebied van duurzaam beheer van bedrijvenparken? Stel die vraag dan aan BusinessPark Magazine. Wie weet, staat dan het antwoord op uw vraag in de volgende uitgave van dit magazine. En ook al wordt uw vraag niet in het blad geplaatst, antwoord krijgt u sowieso! Stel uw vraag via: 22 23

13 Afval wordt door de meeste mensen als 0ngewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten van morgen. Advertentie Van Gansewinkel Wij maken er zelfs graag iets moois van. Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een gedegen kennis van grondstoffen en materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van het ontwerp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze manier ontstaat er zo min mogelijk afval. Maar het afval dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft? Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er energie voor honderdduizenden huishoudens mee op te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet. Wij maken er liever iets moois van. 24

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 1 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN 'Wij geloven in de flexibiliteit en creativiteit van de ondernemers' B E L A N G Tekom: toonaangevend in taal Wij ontzorgen proactief en voor de lange termijn

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henri√ętte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie