magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten + Sterk in je werk!: energieboost in de kunsten +

2 COLUMN Critical professional In dit Gemeenten krijgen door decentralisaties en toenemende dynamiek meer te maken met wat Roel In t Veld botsende rationaliteiten noemt. Complexe vraagstukken die - met een eigen, logische werkelijkheid - botsen met andere werkelijkheden met een andere logica. De ene situatie vraagt duidelijk om een logische interventie, een andere situatie loopt daar door heen en vraagt ook om een logische maar, helaas, andere interventie. Wat te doen als ambtenaar? De Engelse filosoof Ron Barnett noemt deze situatie supercomplexiteit. Hij definieert het als een toestand waarin onze denkkaders, ons actieperspectief en de ankers voor onze persoonlijke identiteit bij voortduring ter discussie staan. Wat je geleerd hebt in de college bankjes werkt niet meer, je wordt teruggeworpen op jezelf. Hij stelt dat je als professional alleen met deze supercomplexiteit kan omgaan door criticality na te willen streven. Die criticality omvat de hele persoon: critical reason, een kritische houding tegenover formele kennis, critical self-reflection, de kritische houding tegenover de eigen persoon en critical action, de kritische houding in het omgaan met de maatschappelijke omgeving, de wereld. Een critical professional is niet iemand die zomaar problemen oplost door het toepassen van kennis, maar in staat is om onderling strijdige denkschema s te hanteren op basis van een morele kompas. Schaken op verschillende velden en daarbij ook nog zelf zetten doen. Een wil om een critical professional te zijn, is hiervoor nodig. Door het management kan dit ondersteund en gefaciliteerd worden door te vertrouwen op het kompas van de medewerker en het bieden van ruimte voor reflectie op het eigen, kritische handelen binnen de complexiteit van de eigen gemeente. Niet dichtregelen maar vertrouwen geven! En daarbij handelingsgericht laten leren binnen de eigen context. Zo harnassen we ons tegen de nieuwe supercomplexiteit van de lokale samenleving. Jeroen Pepers Directeur A+O fonds Gemeenten 4 SPP? Erin geloven en doen De gemeente Tytsjerksteradiel wil als gemeente bij de beste Nederlandse werkgevers horen. Daarom is de traditioneel ambtelijke cultuur de afgelopen jaren ingeruild voor een duidelijke ontwikkelingsvisie, strategische personeelsplanning (SPP) en resultaatbeloning. Directeur Oeds de Jager gooide het roer om. Als we op dezelfde manier waren door gegaan, waren we niet in staat geweest de vraagstukken van morgen uit te voeren, aldus De Jager. 2 A+O Magazine 39

3 magazine OR meest gebaat bij goede relatie met bestuurder Elske Harbers deed voor haar studie sociale en organisatie psychologie een onderzoek onder ondernemingsraden 48 binnen gemeenten. Harbers formuleerde voor haar onderzoek als centrale vraag Wat zijn succesfactoren voor een goede OR? 14 Sectorbreed werken aan kwaliteit van mede werkers Hoe krijgen gemeenten mede werkers met de juiste kennis, competenties en vaardigheden binnen? Hoe zorg je goed voor het menselijk kapitaal, de kwaliteit, binnen je organisatie? Het A+O fonds Gemeenten zet gevarieerde middelen in om gemeenten daarvoor bruikbaar gereedschap te geven. Van HNW naar het Veens Nieuw Werken Het Nieuwe Werken krijgt veel aandacht in de publieke sector. De implementatie is echter lastig en lang niet alle medewerkers zitten te springen om nieuw te moeten gaan werken. Eric van der Graaf en Astrid van der Klift van gemeente Veenendaal vertellen wat Het Veens Nieuwe Werken inhoudt. 22 Verder in dit nummer 11 Het Nieuwe Werken: motor voor organisatie- ontwikkeling 19 Inzicht in verzuimkosten met de verzuimcalculator van A+O fonds Gemeenten 26 Basiscursus Procesmanagement en Implementatie: Van aantrekkelijk idee naar borging 28 Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid: drie gemeentescetarissen wisselden van werkplek 32 Sterk in je werk!: energieboost in de kunsten Oktober

4 Gemeente Tytsjerksteradiel wil beste werkgever zijn; SPP? Erin De gemeente Tytsjerksteradiel wil als gemeente bij de beste Nederlandse werkgevers horen. Daarom is de traditioneel ambtelijke cultuur de afgelopen jaren ingeruild voor een duidelijke ontwikkelingsvisie, strategische personeelsplanning (SPP) en resultaatbeloning. Directeur en gemeentesecretaris Oeds de Jager: Deskundigheid die je straks binnen de organisatie nodig hebt, moet je nu regelen. Door: Jeroen Pepers en Walter Baardemans 4 A+O Magazine 39

5 voor politiek, burger en werknemers Begin deze zomer organiseerde gemeente Tytsjerksteradiel het congres Strategische Personeelsplanning (SPP), trends en ontwikkelingen bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Want in het noorden gebeurt ook heel veel, zegt Marjan van der Feen, afdelingsmanager bestuur, management en organisatie. Er was grote belangstelling van binnen en buiten de regio, van collega-bestuurders en raadsleden tot hrm ers en externe bureaus. Van der Feen: We wilden laten zien en horen dat wij als gemeente meebewegen met ontwikkelingen en dat wij als moderne werkgever veel in huis hebben. Directeur Oeds de Jager: Het congres heeft bijdragen aan de bewustwording dat je als overheid moet zorgen dat je deskundigheid in huis De Jager gooide het roer om. Hij besprak met het College welke opgaven er voor de komende vier jaar lagen. De Jager: Ik wilde weten wat er op de ambtelijke organisatie afkwam. In de bedrijfsvoering moet je daarop je keuzes afstemmen. College en directieteam stelden daarop samen de gewenste ontwikkelingsrichting vast. Als we op dezelfde manier waren door gegaan, waren we niet in staat geweest de vraagstukken van morgen uit te voeren, aldus De Jager. Taak en Takomst Eind 2009 lag het HR-Masterplan Taak en Takomst op tafel, met een doorkijk naar Marjan van der Feen: Daarin staat wat we als gemeente moeten doen geloven en doen! hebt die je straks nodig hebt. De kwalitatieve match moet je nu regelen. Tegelijk hebben we laten zien dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor nieuwe talenten. Teleurstellend De afgelopen jaren ging de organisatie en het personeels beleid van gemeente Tytsjerksteradiel flink op de schop. Er heerste een traditioneel ambtelijke cultuur, vertelt de directeur/gs. Daarbij bepaalde vooral de capaciteit van de organisatie wat mogelijk was - niet wat er komende jaren door de gemeente gedaan moest worden. De Jager: Je ziet in zijn algemeenheid dat de politiek weinig aandacht besteed aan personeelsbeleid en dat P&O nog teveel vanuit een traditionele aanpak werkt. Er wordt nog te vaak vanuit de P gewerkt in plaats van de O. Een teleurstellende constatering. (wettelijke taak), wat we graag zelf of samen willen doen en wat we onder onze regie kunnen uitbesteden. Het maakte ook duidelijk dat we onze managementcultuur moesten veranderen. Die was erg gericht op het vasthouden van talenten voor de eigen afdeling. Nu doet Tytsjerksteradiel volop aan strategische personeelsplanning, gericht op de toekomstige taken. De insteek van het HR-beleid is ontwikkeling en mobiliteit, aldus Van der Feen. We hebben alles in beeld gebracht: wie op welke afdeling werkt, hoe oud medewerkers zijn en wat hun wensen zijn. Voor alle functies zijn functiebeschrijvingen (met competentieprofiel) gemaakt aan de hand van HR21, waarvoor we pilot gemeente zijn. We proberen tijdig te scholen met het oog op de toekomst. Als een functie dan vervalt, kan iemand overstappen naar ander werk. Een voormalige zwemleraar doet nu bijvoorbeeld werkzaamheden > Oktober

6 binnen het klantcontactcentrum. Het helpt overigens dat de nieuwe cao stelt dat per 1 januari alle medewerkers in algemene dienst zijn. De personeelsplanning heeft nadrukkelijk een strategische insteek. Van de Feen: Het is niet ingegeven vanuit bezuinigingen. Maar door de grotere flexibiliteit en mobiliteit onder medewerkers is de bezuinigingstaakstelling van 18 fte wel zonder gedwongen ontslagen opgelost. WisselUit! Om medewerkers de kans te geven zich te ontwikkelen, startte gemeente Tytsjerksteradiel de pilot WisselUit! Daarin werkt de gemeente inmiddels samen met vijf andere gemeenten. WisselUit! is een digitale talentenbank waarin medewerkers hun profiel kunnen achterlaten en zich kunnen inschrijven voor tijdelijke projecten bij de andere gemeenten. Sinds de oprichting begin dit jaar zijn al dertig klussen gedeeld. Dat draagt bij aan mobiliteit, enthousiasme en terugdringing van externe inhuur. Van der Feen: We stimuleren dat mensen ook buiten het gemeentehuis kijken. Dat willen mensen ook wel in deze setting. Het is wel nodig dat de leidinggevende daar achter staat. De Jager: Je moet als leidinggevende talent durven laten vertrekken. In voetbaltermen heet dat doorselecteren. Wij vinden het niet erg om iemand op te leiden die vervolgens naar een andere gemeente vertrekt. Dan zijn we trots dat we het talent hebben kunnen leveren. Resultaatgericht belonen Het nieuwe HR-beleid schept kansen, maar kent ook verplichtingen. Elk jaar heeft een medewerker van Tytsjerksteradiel drie gesprekken in een beoordelingscyclus: een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Getrainde beoordelaars toetsen of de mede werker voldoende zijn taken heeft gerealiseerd en of hij voldoende vooruitgang boekt op competenties. Afhankelijk daarvan ontvangt de medewerker meer, gelijk of minder salaris. Oeds de Jager: Dat is nieuw. Het automatisme van een volgende periodiek is er af. We zijn in 2010 begonnen met het experiment bewust belonen en hebben dat vorig jaar ingevoerd. Daarover hebben we goede afspraken gemaakt met het georganiseerd overleg en de ondernemingsraad. In november ontvangen mensen weer een salarisbrief. Daarin staat of zij in aanmerking komen voor een periodiek, bonus of niet. Op die manier kun je ook mensen die aan de top van een salarisschaal zitten, blijven motiveren. 6 A+O Magazine 39

7 Het begint met overtuiging, je moet......erin geloven en erachter staan. Overtuiging De aanpak werkt voor Tytsjerksteradiel. Het is voor ons de oplossing, maar er is niet een recept, zegt De Jager. Het gaat om een integrale benadering van het personeelsvraagstuk. Wij willen als gemeente bij de beste werkgevers van Nederland horen. Dan moet je nu investeren in talenten en anders omgaan met werken. Meager Inmiddels lijken de medewerkers gewend te zijn aan de maatregelen en werkwijze. Volgens De Jager en Van der Feen staat Tytsjerksteradiel bekend als een betrouwbare werkgever en hebben medewerkers het er naar hun zin. De simpele organisatie met korte lijnen draagt daaraan bij, aldus Van der Feen. Maar wat elders lean heet, noemt Tytsjerksteradiel meager oftewel slank. Van der Feen: We zijn van elf afdelingen teruggegaan naar vijf. Iedereen werkt rechtstreeks onder de afdelingsmanagers; wij kennen geen teamleiders met hiërarchische taken. We hebben de organisatie bewust simpel gemaakt. Er is veel onderling contact en het vertrouwen is groot. Bij de organisatieverandering is een nadrukkelijke verdeling gemaakt tussen beleidsafdelingen en uitvoeringsafdelingen. Die ontrafeling van beleid en uitvoering wordt ook doorgezet in de ontwikkeling van het klantcontactcentrum waarin samengewerkt wordt met gemeente Achtkarspelen. Directeur De Jager: Er is altijd veel aandacht voor de P-kant van P&O. Het aanscherpen van de O-kant, de werkprocessen, krijgt vaak te weinig aandacht. Waarom lukt het dat in Tystjerkeradiel wel, waar het bij anderen stokt? Oeds de Jager: Het begint met overtuiging. Je moet erin geloven en erachter staan. Ik wil de beste werkgever worden om de politieke vraag die er ligt te kunnen uitvoeren. En omdat wij een organisatie zijn ten dienste van de burgers. Dat is het hoogste motief. Vervolgens moet je het ook doen. Dat kost geld ja, maar de politiek steunt ons verhaal. Strategisch HRM Marjan van der Feen breekt een lans voor de strategische functie van HRM: HRM is in veel gemeenten vooral een faciliterende afdeling, maar zou veel meer aan tafel moeten zitten bij het vormgeven en invullen van ontwikkelingen. Wat de ontwikkelingen zijn, is vaak wel bekend, maar hoe je daar mee omgaat, is dikwijls lastiger. De sleutel ligt bij HRM. HRM mag meer aandacht opeisen voor zichzelf, besluit Van der Feen. < Samen een congres organiseren? Het A+O Fonds Gemeenten nodigt u uit om zélf gastheer te zijn van een congres. U organiseert dit samen met het A+O fonds. We kijken samen naar relevante onderwerpen in uw regio en welke gemeenten uit de regio u wilt uitnodigen. Leuk om te doen en een mooie gelegenheid om in samenwerking uw gemeente te presenteren. Meer informatie op of via: Erik Bornkamp, , Natascha Graaff, , Oktober

8 Door: Walter Baardemans 8 A+O Magazine 39

9 Oktober

10 Als mede - werkers weten waar de OR zich op dat moment mee bezighoudt, krijgt de OR gemakkelijker respons. De afstudeerscriptie van Elske Harbers en beschrijvingen van de best practices komen binnenkort beschikbaar via 10 A+O Magazine 39

11 Het Nieuwe Werken: motor voor organisatie- ontwikkeling Drie woorden die in de wandelgangen van elke gemeente steeds vaker vallen: Het Nieuwe Werken. Vraag aan verschillende mensen wat het is, en je krijgt evenzoveel verschillende antwoorden. En dat is precies de kracht ervan. Om u te inspireren en te laten zien wat Het Nieuwe Werken voor uw gemeentelijke organisatie kan betekenen, komt het A+O fonds Gemeenten binnenkort met een bijzondere publicatie. Met achtergronden en theorie, maar vooral met verhalen uit de praktijk. Verhalen van collega s die ieder op hun eigen manier Het Nieuwe Werken omarmen. > Oktober

12 Door: Quita Hendrison. dering het uitbouwen en uitdragen van de kernwaarden en de identiteit van de organisatie? Waarbij het ene niet beter is dan het andere. Dat hangt altijd af van wat er nodig is om de organisatieontwikkeling het beste te faciliteren. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet elke gemeente zich eerst afvragen: wie wil ik zijn als organisatie en hoe kan HNW helpen om dat te bereiken? Zo doen ze het in In Naarden vormen een fusie en een verhuizing de start voor de inzet van Het Nieuwe Werken. Er moet een nieuw kantoorconcept komen, met 30 procent minder werkplekken, en deze cosmetische actie is De wereld in en rond het gemeentehuis verandert. Voor de medewerker van nu is werken - naast het verwerven van inkomsten - een middel voor persoonlijke ontwikkeling. Ook de burger verandert; hij is kritisch, mondig en weet wat hij van de gemeente wil. En dan is er het werken zelf; vergelijk dat eens met het werken van nog maar tien jaar geleden en je ziet wat de technologie allemaal gebracht heeft. Al die ontwikkelingen tezamen hebben ertoe geleid dat de dienstverlening van de overheid verandert. Vernieuwen is dus het devies. Het Nieuwe Werken is als managementinstrument de perfecte motor voor organisatieontwikkeling. Vernieuwen is dus het devies. Het Nieuwe Werken is als managementinstrument de perfecte motor voor organisatieontwikkeling. Elke gemeente een eigen startpunt Wat zijn de meest genoemde motieven van gemeenten om HNW in te voeren? Tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken: het niet meer gebonden zijn aan het uitvoeren van het werk tussen bepaalde tijdstippen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het realiseren van doelstellingen en afspraken met de leidinggevende. Regelruimte voor de professional: de professional beschikt over regelruimte en zelfstandigheid om zijn/haar werk uit te voeren. De medewerkers zijn zelfstandige en verantwoordelijke professionals. Het werk biedt leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en is daarmee boeiend. Vertrouwen: bij het nieuwe werken staat het begrip vertrouwen centraal. Leiderschap: de stijl van leidinggeven zal door HNW veranderen. De motieven van de gemeenten geven de breedte weer van HNW en de impact die het heeft op de gemeentelijke organisaties. En het geeft aan dat elke gemeente een eigen startpunt kan kiezen. Denkt u na over een nieuw kantoorconcept, ingegeven door een bezuiniging of verhuizing? Of is het doel van de organisatieveran- voor gemeentesecretaris Alexander Meijer het perfecte vehikel om de diepere ambitie van het Nieuwe Werken te verwezenlijken. Die ambitie is dat we onze taken zo goed uitvoeren dat we een interessante partner zijn voor andere partijen. Meijer koppelde zijn directieplan aan HNW: Omdat ik geloof dat een andere manier van werken geworteld moet zijn in de missie en visie die je voor de organisatie voor ogen hebt. In Den Bosch is de kiem voor HNW al in de jaren tachtig gelegd. Personeelsmanager Kees van Weert was er destijds bij: In die jaren is bepaald dat alles zo laag mogelijk in de organisatie belegd moet worden. Dat betekent dus vertrouwen geven aan de medewerker en niet alles in beleid vast timmeren. Werken vanuit vertrouwen, ruimte voor eigen verantwoordelijkheid zijn twee van de kenmerkende cultuuraspecten van HNW. Toen we veertien jaar geleden kozen voor flexwerken was dat een logische keuze; de cultuur gaf dat al aan. Het Nieuwe Werken past bij een organisatie die wil vernieuwen aldus Richard Zondag, coördinator HRM, organisatieontwikkeling en regiozaken van Rijnwoude. In Het Nieuwe Werken zitten alle ingrediënten voor innovatie en creativiteit. Wij bestaan omdat er een gemeenschap is. Daar horen nieuwe manieren van 12 A+O Magazine 39

13 denken en nieuwe kaders bij die passen in deze tijd. In Zondags ogen kan dat niet zonder samenwerken; in de gemeente, in de regio en over regiogrenzen heen. Met als doel de burger beter van dienst te zijn. Een eenduidige visie op Het Nieuwe Werken hebben ze in Hengelo eigenlijk niet, maar de behoefte aan organisatievernieuwing was er wel degelijk. Evenals een beeld van onze toekomst, aldus P&O-adviseur Mieke Te Lintelo. We willen een wendbare organisatie en een aantrekkelijke werkgever zijn. Het Nieuwe Werken gebruiken we als paraplu voor een aantal parallelle ontwikkelingen op weg naar die toekomst. Dat gaat stap voor stap en op z n Hengeloos. Doen, kijken hoe het gaat en bijsturen waar dat moet. En vooral doen wat werkt. gevoegd. Alle medewerkers verhuizen straks naar een gebouw in Schagen. Deze beweging is de linking pin naar het Schagense model voor Het Nieuwe Werken. Nieuwsgierig geworden naar de ervaringen van deze collega s met Het Nieuwe Werken? Binnenkort is de publicatie op te vragen bij het A+O fonds Gemeenten.< Kijk op de website onder de rubriek Het Nieuwe Werken. Volgens Jur Perton, gemeentesecretaris van Harenkarspel, gaat het bij HNW, net als bij elke organisatieverandering om draagvlak en acceptatie. Je hebt niks aan plannen en rapporten als er geen draagvlak is. Daarom is Perton eerst met zijn managers naar de workshop van het A+O fonds Gemeenten gegaan. Om op één lijn met elkaar zitten. Dat is cruciaal in de ontwikkeling van de toekomstige gemeente Schagen, waarin Harenkarspel, Zijpe en Schagen worden samen- Wilt u meer weten over Het Nieuwe Werken? Het A+O fonds Gemeenten heeft de volgende workshops: HNW en de rol HRM bij organisatieontwikkeling; HNW en de rol van de OR; HNW en persoonlijk leiderschap. Oktober

14 Van Het Nieuwe Werken naar Het Veens Nieuwe Werken Astrid van der Klift, algemeen directeur/gemeentesecretaris en Eric van der Graaf, senior beleidsadviseur HRM 14 A+O Magazine 39

15 Het Nieuwe Werken (HNW) krijgt enorm veel aandacht in de publieke sector. De praktijk laat echter nog wel eens zien dat het voor veel organisaties lastig is om HNW daadwerkelijk te implementeren en dat lang niet alle medewerkers zitten te springen om nieuw te moeten gaan werken. Met de bouw van een nieuwe vleugel aan het oude gemeentehuis, kwam ook in de gemeente Veenendaal de discussie op gang over HNW. Waar staat hier in Veenendaal HNW voor en wat levert HNW onze organisatie eigenlijk op?, waren vragen die speelden. In dit artikel vertelt Eric van der Graaf, senior beleidsadviseur HRM, hoe de gemeente Veenendaal dit onderzoek heeft vormgegeven, wat de uitkomsten van dit onderzoek zijn en wat Het Veens Nieuwe Werken precies inhoudt. Door: Melanie Knieriem stagiaire P&O gemeente Veenendaal Slagkracht Van der Graaf: Het begon allemaal in 2011 met de opening van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis. Gebaseerd op een activiteitengericht kantoor met verschillende werkplekken, konden medewerkers van de gemeente hun werkplek kiezen. Maar daar hield het niet mee op. De nieuwe vleugel was namelijk mooi, maar was dat nu nieuw werken? En wat wilden we met de afdelingen die nog in de oude vleugel zaten? Daar moesten keuzes over gemaakt worden die passen bij de unieke situatie die de gemeente Veenendaal op dit moment heeft. Marco Verloop, wethouder P&O in Veenendaal beaamt dit: Het gemeentehuis weerspiegelt de moderne en daadkrachtige manier van werken die we in Veenendaal nastreven. Door de opening van de nieuwbouw van het gemeentehuis kwam er ruimte om met elkaar onder een dak te werken. Voorheen werkten we op drie locaties in Veenendaal. Onze slagkracht is nu dan ook vergroot doordat de lijnen korter zijn. De gemeente besloot deze vragen op verschillende manieren te onderzoeken. Allereerst besloot men een pilot van drie maanden op te zetten bij de afdeling Wijk- en Stadsbeheer (WSB). Niet een voor de hand liggende keus, want de afdeling WSB is een afdeling met zowel binnen- als buitenfuncties en is gevestigd in de oude vleugel van het gemeentehuis. Maar des te interessanter was deze afdeling voor de pilot. Juist een afdeling met veel verschillende functies zou kunnen uitwijzen of HNW niet alleen geschikt is voor het kantoorwerk, maar ook voor medewerkers die in de buitendienst werken. Ten tweede werd er een organisatiebrede vragenlijst uitgezet door een masterstudent van de Universiteit Utrecht. Van der Graaf: Met deze vragenlijst wilde we aan de ene kant weten hoe medewerkers zich nu gedroegen. Aan de andere kant wilden we weten of HNW daadwerkelijk bij zou dragen aan productievere werknemers met een beter welzijn. Als derde werd er een praktijkgroep opgericht met mensen uit verschillende afdelingen en die zowel in de oude als in de nieuwe vleugel werkten. Met deze groep werd nagedacht over het meer praktisch invullen van HNW. Waar lopen we tegen aan en hoe kunnen we dit, ook in tijden van bezuinigingen, toch oplossen? Om inspiratie op te doen werd onder andere een bezoek aan het kantoor van Microsoft gebracht om te kijken hoe zij vorm geven aan Het Nieuwe Werken. Oktober

16 Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun werkplek thuis, flexibiliteit komt van twee kanten en resultaatsafspraken zijn de basis. Pas als je weet wat je moet doen, kan je werken via Het Veens Nieuwe Werken. 16 A+O Magazine 39

17 Het weekboek bleek een nuttig instrument te zijn op het moment dat de organisatie bezig is met het veranderen de werkomgeving. Weekboekjes De pilot werd een groot succes. Een aantal medewerkers van de afdeling WSB gaven door middel van een digitaal weekboek aan het einde van elke week aan hoe zij die week hadden ervaren. Waar was men tegenaan gelopen en wat had men juist als prettig ervaren? Van der Graaf: Op deze manier konden we elke week evalueren en kwamen problemen of hindernissen snel boven tafel. Het bleek dat gaandeweg de pilot steeds meer voordelen werden ervaren. In het begin was het even lastig om collega s te vinden als ze op een andere kamer zaten, maar doordat men andere collega s beter leerde kennen, kreeg men meer begrip voor elkaars werk. Medewerkers ervoeren het als een groot gemak als ze voor bijvoorbeeld een tandartsbezoek niet een hele middag vrij hoefden te nemen, maar s avonds het verloren uurtje even konden inhalen. Of dat ze een dag thuis konden werken en niet ver hoefden te reizen. Maar tegengeluiden waren ook te horen. Sommige medewerkers werkten liever vijf dagen per week gewoon op kantoor. Naast de weekboeken werd er een voor- en nameting gedaan op bepaalde kritische factoren. De vraag of medewerkers het nieuwe werken prettiger vonden of ze daadwerkelijk flexibel gingen werken stond hierbij centraal? Medewerkers in de buitendienst lieten al snel merken graag meer technologie tot hun beschikking te willen hebben. Van der Graaf: Juist het hebben van een smartphone bleek voor hen veel gemakken op te leveren. Men kon direct een afspraak in een agenda zetten, in plaats van eerst terug naar kantoor te moeten om te kijken of dit wel kon. Met de groep die werkt in de groenvoorziening, werd getest hoe zij flexibel konden werken. Was het voor hen bijvoorbeeld fijner om op een hete zomerdag wat eerder te beginnen om zo ook eerder te kunnen stoppen? Op die manier kreeg HNW ook handen en voeten voor deze groep medewerkers. De organisatiebrede vragenlijst liet zien dat lang niet alle de medewerkers al nieuw werkten. Veel medewerkers hadden moeite met kiezen van de juiste werkplek en zaten meestal toch op dezelfde plek. Wat tevens zichtbaar werd, was dat HNW (gedefinieerd als het gebruik van technologie, een flexibele werkplek, het sturen op resultaat en het intrinsiek gemotiveerd zijn om je werk te doen) een positief verband toonde met de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Dit houdt in dat het voor de gemeente Veenendaal waardevol is om te investeren in deze aspecten als zij de productiviteit en het welzijn van haar medewerkers in de toekomst wil vergroten. Het Nieuwe Werken, zoals hierboven gedefinieerd, is niet alleen een mooi verhaal maar heeft ook daadwerkelijk meerwaarde voor de gemeente Veenendaal en voor haar medewerkers. Maatwerk Van der Graaf is positief over Het Nieuwe Werken, maar pleit wel voor maatwerk in organisaties: De pilot, de praktijkgroep en het onderzoek hebben tot de conclusie geleidt dat de gemeente Veenendaal HNW om wil buigen naar Het Veens Nieuwe Werken. Juist door het concept aan te passen aan de unieke situatie in Veenendaal, geloven we dat we de beste resultaten kunnen halen. Dit moet ook wel als je als gemeente een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving wilt bieden waar mede werkers graag en met plezier komen werken en resultaten leveren. Belangrijke thema s in het HRM-beleid zijn: mensgericht, vertrouwen, ondernemerschap, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en voorspelbaarheid. Als definitie van Het Veens Nieuwe Werken hanteert men de volgende zin: Vanuit vertrouwen mens- en resultaat gericht werken aan de taak waar je voor staat om dat tot een succes te brengen op plekken die passen bij het werk wat je doet. Oktober

18 Wil je meer weten over hoe het onderzoek is gedaan en wat een weekboek precies inhoud, neem dan contact op met We wilden weten of HNW daad werkelijk bij zou dragen aan productievere werknemers met een beter welzijn. De gemeente Veenendaal is er nog niet, maar de pilot, de vragenlijst en de praktijkgroep hebben inzichtelijk gemaakt welke stappen er de komende tijd moet worden gezet. Deze manier van onderzoeken kan ook heel waardevol zijn voor andere gemeenten in Nederland. Juist het eigen gedane onderzoek en de weekboeken maakten inzichtelijk welke specifieke stappen de gemeente Veenendaal moet gaan zetten: de bereikbaarheid moet worden vergroot medewerkers moeten gestimuleerd worden in het vertonen van het juiste gedrag. De huidige directie stimuleert dit al door het goede voorbeeld te geven; ook zij flexen zo nu en dan door het gebouw. Het Veens Nieuwe werken begint uiteindelijk toch bij de medewerkers zelf, zegt Astrid van der Klift, algemeen directeur/gemeentesecretaris! Daarbij hanteren we verschillende uitgangspunten zoals dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun werkplek thuis, flexibiliteit van twee kanten komt en dat resultaatsafspraken de basis zijn. Pas als je weet wat je moet doen, kan je werken via Het Veens Nieuwe Werken. En dat geldt voor alle medewerkers, zowel in de binnenals buitendienst. < 18 A+O Magazine 39

19 Inzicht in verzuimkosten In deze tijd van bezuinigingen neemt de druk op gemeenten toe. Veel gemeenten constateren een stijging van het verzuim. Dit vraagt om een actief personeelsbeleid met aandacht voor verzuimbeheersing. Inzicht in de besparingen bij laag verzuim is hierbij van belang voor draagvlak, ambitie en het bepalen van verzuimtargets. Door: Marien Abspoel, adviseur arbeid, verzuim, sociale zekerheid Oktober

20 Twee manieren om verzuimkosten te schatten Er zijn twee manieren om verzuimkosten te schatten. De ene manier gaat uit van het loon dat aan verzuimende medewerkers wordt uitbetaald, zonder dat zij daarvoor productie leveren. Verzuimkosten worden dan gezien als improductieve loonkosten (methode 1). De andere manier is gebaseerd op een bedrijfseconomische benadering: als een medewerker ziek is, moet de werkgever ervoor zorgen dat het werk zo goed mogelijk doorloopt. Dat kan door uitzendkrachten in te huren, of collega s te laten overwerken. Of soms door opdrachten uit te besteden. Dat kost extra geld. Verzuimkosten zijn in deze rekenmethode dus de meerkosten van vervanging of productieverlies (methode 2). Deze twee manieren van berekenen van verzuim kunt u allebei gebruiken. U mag deze methoden echter niet door elkaar gebruiken. Ook mag u de kosten uit de beide berekeningen niet bij elkaar optellen. Dat is een veel gemaakte denkfout bij verzuimberekeningen: er zijn weliswaar dubbele kosten, maar daar staat de productiewaarde tegenover. Verzuimkosten zijn de meerkosten om dezelfde productie in de organisatie te realiseren. Een voorbeeldberekening van verzuimkosten voor een Gemeente met 600 medewerkers, 525 fte, 6% verzuim (in hoogste kwartiel GVN grootteklasse inwoners).... Methode 1 Improductieve loonkosten door verzuim: euro... Methode 2 Kosten voor vervanging, productie euro verlies en begeleiding:... Wanneer de gemeente in dit voorbeeld het verzuim terugbrengt naar de verzuimnorm 4,8% (laagste kwartiel verzuim bij gemeente grootteklasse inwoners ) dan zijn de verzuimkosten:... Volgens methode 1: euro (een besparing van euro)... Volgens methode 2: euro (een besparing van euro)... Verzuimcalculator Bereken zelf op simpele wijze de kosten van verzuim: onder gezond en duurzaam werken. 20 A+O Magazine 39

De gevarieerde aanpak van Amstelveen

De gevarieerde aanpak van Amstelveen VIJFTIGPLUSSERS GEZOND EN GEMOTIVEERD LATEN WERKEN De gevarieerde aanpak van Amstelveen Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Hoe zorg je er als gemeente voor dat vijftigplussers gezond en

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Secretaresses Zuid-Holland en Noord-Brabant behalen eerste Ervaringscertificaten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

HRM is sturen op verbinden HRM is een managementverantwoordelijkheid bij uitstek! Strategie en HRM; recept voor een goed huwelijk

HRM is sturen op verbinden HRM is een managementverantwoordelijkheid bij uitstek! Strategie en HRM; recept voor een goed huwelijk HRM is sturen op verbinden Wij geloven in het belang van verbinding om resultaten te behalen: verbinding tussen mensen, verbinding van mensen aan de visie en van daaruit verbinding van mensen aan de organisatie.

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in?

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in? Vlootschouw Wat houdt een vlootschouw in? Een vlootschouw (of een personeelsschouw) is een methodische aanpak om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in een organisatie in kaart

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Meedenken over werk en organisatie

Meedenken over werk en organisatie CONGRES MEDEZEGGENSCHAP ANDERS, MEESTER IN BEWEGEN Meedenken over werk en organisatie Door: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Veranderingen binnen gemeenten vragen grotere flexibiliteit en

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Het lef om onderscheid te maken. Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman

Het lef om onderscheid te maken. Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman Het lef om onderscheid te maken Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Emmen pakt de transformatie in het sociaal domein grondig aan. De kern: ze wil meer kijken naar wat een inwoner

Nadere informatie

Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente. Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman

Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente. Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Dynamische inzetbaarheid in plaats van verzuimbeheersing Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Gemeente breed ligt het

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling 23 januari 2017 Fase III Cultuur en ontwikkeling Met het project Organisatieontwikkeling blijven we investeren in de doorontwikkeling van onze organisatie én van

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging PROGRAMMA URBAN PROFESSIONAL Deze leergang is een vliegwiel voor beweging Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht ontwikkelde

Nadere informatie