TARISSINGNIJS juni 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARISSINGNIJS juni 2017"

Transcriptie

1 TARISSINGNIJS juni 2017 Beste uders/ verzrgers, Ik kan bijna niet gelven dat juni al weer begnnen is. Juni staat vr mij altijd vr inspiratie. Bij de verhalen in de bijbel zie je dit in het televen naar Pinksteren. Vl bewndering en met nieuwe ervaringen gingen mensen de wereld in, mi! Nu ben ik bijna een half jaar in Drgeham en ik ben nder de indruk van he actief ns drp is! Geweldig, hier gebeurt veel. En zeker k aan de jeugd wrdt gedacht! Laatst een mi gesprek met een uder, die k vrijwilligerswerk det vr het jeugdhnk. Geweldig! Betrkkenheid van uders, team en leerlingen p de Tarissing is grt. Op 9 juni bent u van harte welkm m de certificering van de Vreedzame Schl mee te maken. Van tt staat dit feestje gepland. Mcht u thuis zijn, km vral! Vinden we leuk. De leerlingenraad heeft het vlekkenplan van feedback vrzien vr hvenier Snek en zdra ik alle input uit het team heb gekregen kan alle infrmatie naar de tekenaar. Die maakt een tekening van het plein. We kijken nu al uit naar de vlgende stap. Op dit mment kijken we k samen met het team naar wat we willen ppakken kmend schljaar. Geïnspireerd zetten we eerst nze belangrijke nderdelen p de jaarplanning. Ik werk mmenteel dan k aan het nieuwe schljaarplan. Geweldig m een jaar in de stijgers te mgen zetten! Vlgend jaar zullen er zeker wat wijzigingen kmen, we starten het kmende schljaar met 124 leerlingen. In het persneel gaat er wat veranderen. Prachtig nieuws vr de betrkken cllega s, trmgerffel: Juf Thea Buma, nze intern begeleider is bij Nventa aan het nderzeken geweest f zij directeur kan wrden en jawel, nu is het zver: Juf Thea wrdt directeur p een schl in Sauwerd! Zij sluit het schljaar ng met ns af. Meester Tseard heeft na lang nadenken en nderzeken gekeken f hij al met pensien zu kunnen gaan. En jawel, meester Tseard gaat gebruik maken van een regeling en gaat met ingang van de zmervakantie met pensien. Beste meester Tseard en juf Thea, geniet van jullie laatste schlweken p schl. Jullie zijn tppers, geniet van deze stap die jullie z graag willen en die we jullie gunnen. Weet k dat jullie vast gemist wrden in Drgeham! Gelukkig is het ng niet z ver en kunnen we ng flink wat weken van en met jullie samenwerken en genieten! Stiekem achter de schermen wrdt er al nagedacht ver jullie afscheid! Beste uders zdra we daar meer ver weten hrt u het k in verband met het afscheid nemen! Alle jarigen vr de maand juni een fijne dag tegewenst. Vr alle bijna vierjarigen: maak vral een afspraak met mij vr een intakegesprek en een rndleiding. Op 19 juni is het prefdraaien in grep 1/2. En van de vierjarigen kijk ik k even naar grep acht. Zij mgen in juni p kamp, geweldig!!! Op 23 en 26 juni zijn de leerlingen vrij en is het hele team flink aan de studie en aan de slag p de Tarissing. Geniet van het lange weekend. En p 29 Juni gaan de rapprten en prtfli s al weer mee.

2 Deze maand zal mvliegen! Beste uders en verzrgers, namens het team van de Tarissing een prachtige maand, mi weer en inspiratie tegewenst! Met vriendelijke gret, Judith Op de vlgende data is Judith in juni aanwezig: 07 juni 08 juni 09 juni 12 juni 13 juni 19 juni 20 juni 21 juni 28 juni 29 juni 30 juni Belangrijke data: Datum: maandag 5 juni Pinksteren, leerlingen vrij dinsdag 6 juni start cit tetsperide 2 vrijdag 9 juni: certificering van de Vreedzame schl van uur maandag 19 juni t/m wensdag 21 juni schlkamp grep 8 maandag 19 juni prefdraaien in grep 1 / 2 dinsdag 20 juni bezek Hamstermieden gr. 1 en 2a wensdag 21 juni bezek Hamstermieden gr. 1 en 2b vrijdag 23 juni studiedag team, leerlingen vrij maandag 26 juni studiedag team, leerlingen vrij dnderdag 29 juni rapprten mee vrijdag 30 juni vlgende tarissingnijs maandag 3 juli: schlreis grep 1 t/m 7 Kind p maandag juni Week 23: 5 t/m 9 juni 2017 Petrus en Jhannes wrden gearresteerd, Handelingen, 4: 1-22 Het leven van de gemeente, Handelingen 4: De gevangenis is leeg, Handelingen 5: Week 24: 12 t/m 16 juni 2017 De apstelen gaan dr, Handelingen 5: Filippus en de Ethipiër, Handelingen 8: Saulus wrdt gerepen, Handelingen 9: 1-9 Week 25: 19 t/m 23 juni 2017 Eneas wrdt beter, Handelingen 9: Tabita wrdt beter, Handelingen 9: Petrus wrdt bevrijd dr een engel, Handelingen 12: 1-19 Week 26: 26 t/m 30 juni 2017 Barnabas en Saulus gaan p reis, Handelingen 13: 1-12 Paulus vertelt ver Gd, Handelingen 13: Paulus en de waarzegster, Handelingen 16: 11-18

3 Grep 1 en 2 Berderijbezek bij de familie Pl Op wensdagmrgen 3 mei zijn we met grep 1 en 2 naar de berderij geweest van de familie Pl. We mchten kijken bij de keien en de kalfjes. Er was zelfs een ke, waarmee je even kn knuffelen. Haar naam is ke Bea. We hebben geleerd wat de keien eten en waar ze slapen. We mchten deze dag k een bezek brengen bij de melkput. Hier staat de melkmachine waarmee de keien wrden gemlken. Drmiddel van een spelletje hebben we geleerd wat melkprducten zijn. Aan het einde van het bezek aan de berderij liet de ber de keien naar de wei lpen. Dit was geweldig m te zien. We willen de familie Pl ngmaals bedanken vr de prachtige ervaring p de berderij. Ok alle uders, die mee zijn gegaan vr de begeleiding, hartelijk dank. Prject familiemuseum van de Vreedzame schl Afgelpen twee weken hebben de kinderen van grep 1 en 2 met hun vader, meder, pa f ma aan het familiemuseum geknutseld. Vr kinderen is het fijn m in de grep iets van thuis terug te zien. Een familiemuseum is een kijkds f cllage waar de achtergrnd van de kinderen uit de grep visueel wrdt tentngesteld. Op deze manier willen we een stukje van thuis p schl brengen. Z leren we elkaar ng beter kennen. Ok kunnen we dan vereenkmsten en verschillen tussen families zien en daarver praten. We hebben in de afgelpen weken p het kleuterlesplein een echt museum kunnen maken. We zijn trts p het prachtige resultaat.

4 Uitndiging vr het familiemuseum Op 6 en 7 juni wrdt het familie museum tussen uur en uur tentngesteld. Dan krijgen alle uders en pa s en ma s, de gelegenheid m het familiemuseum van grep 1 en 2 a en b, te bewnderen. De rekendag Het thema van de rekendag was 'Meten, bewegen en cnstrueren'. We zijn gestart met het maken van een straat, even en neven. Alle kinderen kregen p het plein een huisnummer en mesten p vlgrde gaan staan. Een hele klus, maar dr samen hardp na te denken, is het ze gelukt. Daarna 3 kringactiviteiten in de eigen grep: 1. Wat is net z lang als He denk je erver? 3. En zgenaamd iets drgeven, bijvrbeeld iets heel lichts f heel zwaar. Vervlgens werd er een spellencircuit gehuden. Vier keer spelen in heken. De kinderen gingen in kleine grepjes nder begeleiding van uders aan de slag met gien en meten, een klaslkaal buwen, blaas-midgetglf en rllen f schuiven van een eigen gemaakt baan. Met grt enthusiasme werd er gespeeld. De dag vlg vrbij. Alle uders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank. Mededeling: Op maandag 19 juni mgen de leerlingen die net vr de zmervakantie f in de zmervakantie f net daarna 4 jaar wrden, 1 dag kmen prefdraaien en dat is maandag 19 juni. De huisbezeken vinden na de zmervakantie plaats. De betreffende uders wrden ng ingelicht ver de betreffende grep. Bezek De Hamstermieden Op dinsdag 20 juni gaat grep 1 en 2a naar 'De Hamstermieden' en p wensdag 21 juni gaat grep 1 en 2b er naar te. U heeft inmiddels infrmatie ntvangen. Grte schnmaak kleutermateriaal Vr het nieuwe schljaar straks start, willen we graag weer alle speelged schn. Dnderdag 13 juli is de schnmaakavnd. U ntvangt hierver ng een briefje.

5 Uitslag type-examen Hiernder de namen van de leerlingen, die het type-examen hebben gehaald. Mark Eize-Albert Jelmer Maarten Cynthia Jelte Hinke-Mare Jitze-Jan Djûke Wijma Alma Steendam Piersma de Haan Zandberg Alma Wlsheimer Jagersma Creatief circuit: Drgeham det mee aan een prject: dekens haken Deze zal ingeleverd wrden als bijdrage vr het wereldrecrd gehaakte deken in het kader van Culturele Hfdstad Leeuwarden Deze dekens meten met elkaar 5 vetbalvelden grt wrden. Het del is m de dekens vr juli 2018 klaar te krijgen. Zelfs alle jngens in grep 8 hebben een bijdrage geleverd aan een gehaakte deken van Drgeham / de Tarissing. Infrmatie kunt u vinden p: ACTIE: Ik eet dpjes In de grepen 6 en 7 sparen we al enkele jaren kleine plastic dppen. Deze dpjes wrden hergebruikt. Van het geld dat de dppen pbrengen werd eerst de pleiding van een puppy tt blindengeleidenhnd betaald. Nu sparen we vr de actie Childlife. Deze actie ntvangt vr elke kil ntvangen dpjes 1 maaltijd vr een kind dat pgreit in extreme armede. In ttaal hebben we al 71 kil verzameld, dus 71 kinderen hebben een maaltijd gehad!!

6 Welke dppen: melk, pindakaas, wasprducten, ltins, shamp, sauzen, limnadeflessen, etc. Geen: metalen dppen, en die van spray- en spuitflessen en zeeppmpjes, want daar zit teveel verkeerd plastic in. U kunt uw dppen inleveren in het lkaal van grep 6 en 7. Det u mee???? HERHAALDE OPROEP: Wie wie? Sinds het begin van dit schljaar is CBS De Tarissing niet meer vertegenwrdigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Van Nventa. Dat is erg jammer Z kan nze schl niet meebeslissen en meepraten ver zaken die spelen binnen de vereniging. We zeken een uder die interesse heeft en enthusiast is m mee praten ver zaken die gaan spelen f spelen p nze schl. Deze uder heft geen lid van de medezeggenschapsraad f schlraad van De Tarissing te zijn. Wat det de GMR? Die vraag wrdt vaak gesteld. Hier vlgen enkele zaken waar de GMR de afgelpen peride ver vergaderd heeft. Grte lijnen in de rganisatie kritisch vlgen. Inlezen vergaderstukken/beleidsstukken. Te denken valt aan stukken vr de rganisatie zals bestuurs-frmatieplan incl. begrting, meerjarig beleidsplan, ziekteverzuimbeleid etc ARBO beleidsplan, Bestuursakkrd, Functiemix, Nrmjaartaak, Frmatie en Passendnderwijs. Advies geven ver beleidsstukken en eventuele instemming hierver rganiseren. Reglementen bewaken. Vlgen van maatschappelijke ntwikkelingen en andere nderwijsgrepen. Vlgen van ntwikkelingen in het nderwijsveld en wetgeving. Mcht u interesse hebben dan kunt u dit melden bij Wietske van Kammen f Klaziena Pstma. In het geval dat er meerdere persnen zich pgeven, dan wrdt er een verkiezing uitgeschreven. Beste Tarissingnijslezer(es), Nadat ik in september 2011 p de Tarissing in Drgeham gestart ben als grepsleerkracht van grep 6, ben ik daarna met veel plezier p deze schl werkzaam geweest. Ik heb altijd het gevel gehad, dat ik in een warm bed terecht ben gekmen. Met de cllega s, schlschnmaaksters en de uders heb ik fijne cntacten gehad. In mijn privéleven liep niet alles p rlletjes, maar vral de aandacht die mijn kinderen/leerlingen van mij vregen, hebben mij dr deze meilijke peride heen getrkken. Wat is het prachtig werk m de leerlingen nieuwe dingen te leren en met hen in gesprek te gaan. Vral de belevenissen uit mijn eigen jeugd deden de leerlingen aan mijn lippen hangen, wat werden die verhalen naar binnen gezgen en nthuden. Dit is vr mij k altijd een teken geweest, dat als je iets met enthusiasme brengt, je het pas ged ver kunt brengen. Wat heb je dan als leerkracht een prachtig vak!! Ik geniet er ng elke dag van.

7 En tch heb ik beslten m in augustus a.s. een punt achter mijn werkzaamheden in het nderwijs te zetten. Ik heb dan 42 jaar vr de klas gestaan, eerst in Kudum (grepsleerkracht), later in Augustinusga (grepsleerkracht en lkr.) en 6 jaar in Drgeham als grepsleerkracht. Dat is lang geneg m nu weer samen met mijn vruw Griet, kinderen en kleinkinderen, van nze vrije tijd te gaan genieten. Dat ik ng niet achter de welgesprken geraniums ga zitten, is vr mij wel duidelijk. Wat ik vr vrijwilligerswerk ga den weet ik k ng niet. Wel hebben we in ktber een reis naar Israël en Jrdanië gepland, waar we ns zeker ged p gaan vrbereiden. Rest mij, u allen heel hartelijk te bedanken vr het vertruwen dat u in mij hebt gesteld en de fijne cntacten die ik in deze peride in Drgeham heb gehad. Ok vral de cllega s wil ik hartelijk bedanken vr de fantastische sfeer, die we samen hebben gehad: ged werken (vaak te hard en te lang), maar altijd met de vlle inzet mdat de kinderen ns aan het hart gaan, want daar ga je als leerkracht vr!!! Bedankt ngmaals en wie weet ng tt ziens!! De hartelijke greten van meester Tseard de Haan Hall, Na drie jaren met veel plezier als intern begeleider te hebben gewerkt p KBS De Tarissing neem ik aan het eind van dit schljaar afscheid van de schl. In het schljaar start ik met een nieuwe baan, ik wrd namelijk directeur p CBS De Meander in Sauwerd. Ik heb er erg veel zin in! Afscheid nemen is niet fijn. Zeker niet als je het naar je zin hebt gehad. Lieve cllega s, kinderen en uders : bedankt vr alles! Ik wens ieder alle geds te en tt ziens. Thea Buma Jarigen in juni: Datum: 03 juni Mark Wijma 09 juni Lieke v.d. Bsch 11 juni Esmee Drhut 11 juni Iris Drhut 19 juni Jitze-Jan Wlsheimer 23 juni Mathilda v.d. Mlen 24 juni Jesse Kremer 27 juni Elianne Hamstra 27 juni Zë de Vries