MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDINGSFORMULIER EVENEMENT"

Transcriptie

1 MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode Woonplaats Postadres Telefoonnummer (ook tijdens het evenement) adres Wat is uw relatie tot deze melding? Naam contactpersoon tijdens het evenement Mobiel telefoonnummer contactpersoon (ook tijdens het evenement) 2. Checklist meldingsformulier Het evenement vindt gedurende 1 dag plaats in de openbare buitenruimte (ruimte die voor iedereen toegankelijk is) Het aantal verwachte bezoekers bedraagt niet meer dan: Het evenement vindt plaats op maandag t/m zaterdag tussen en uur of op zondag tussen en uur Er wordt alleen muziek ten gehore gebracht tussen en uur (met een maximum van 70 db(a))

2 Er wordt alleen onversterkte muziek ten gehore gebracht Het evenement wordt alleen op het voetgangersgedeelte van de weg of op privéterrein gehouden (niet op (brom)fietspad, parkeerplaats of rijbaan) Er worden maximaal 5 objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object De organisatie heeft tenminste 1 persoon aangewezen die tijdens het evenement aanwezig is en toeziet op de veiligheid in het algemeen Wanneer u één van de bovenstaande vragen met nee heeft beantwoord, moet u voor het organiseren van uw evenement een vergunning aanvragen. Wanneer u alle vragen met ja heeft beantwoord, kunt u volstaan met het doen van de melding en dit formulier verder invullen. 3. Gegevens evenement Het evenement wordt gehouden op: Datum Tijdstip Van: uur Tot: uur Ter gelegenheid van: Het is een besloten / openbaar evenement: Locatie evenement (adresgegevens) besloten openbaar Het evenement wordt gehouden op gemeentegrond / privéterrein gemeentegrond privéterrein Geef een korte beschrijving van het evenement c.q.. de activiteiten 4. Overzichttekening Als bijlage dient u een kopie van een plattegrond van uw wijk mee te sturen waarop staat aangegeven waar het evenement plaatsvindt. (U kunt hiervoor de overzichtskaart van Haarlemmermeer gebruiken.)

3 5. Voorschriften tijdens het evenement Wanneer u een evenement wilt organiseren waarvoor geen vergunning nodig is, maar waarvoor alleen een melding moet worden gedaan, zijn er wel algemene (veiligheids)voorschriften van toepassing, waar u zich aan moet houden. Zie hiervoor bijlage 1 behorende bij dit meldingsformulier. 6. Ondertekening Naar waarheid ingevuld. Plaats: Datum: Handtekening: U kunt het formulier sturen aan: Gemeente Haarlemmermeer t.a.v. cluster Veiligheid i.o., team Vergunningen Postbus AG Hoofddorp Ook kunt u het formulier na ondertekening inscannen en per mail sturen naar

4 Algemene voorschriften meldingsplichtige evenementen (buurtbarbecue, buurtfeest e.d.) Brandveiligheid barbecues - Het stoken van barbecues mag alleen onder toezicht van een volwassen persoon gebeuren. - Een barbecue mag niet op een afstand minder dan 5 meter van brandbare materialen zoals tentdoek, houden wanden, versieringen e.d. worden geplaatst. - Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet gemakkelijk kan worden omgestoten; - Boven windkracht 5 mag een barbecue niet worden gestookt. - In de directe nabijheid van een barbecue moet een blusmiddel aanwezig zijn. Het blusmiddel moet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn (b.v. emmer(s) water, zand of een handbrandblusmiddel met een minimale vulling van 6 kg. poeder of schuim). - Er moet een goed passende deksel(s) of een blusdeken aanwezig zijn om pannen / frituren bij het in brand raken van de inhoud af te kunnen dekken. - Nog smeulende (as)resten moeten na afloop worden gedoofd/geblust (door water of zand). Asresten mogen nooit direct in de afvalemmers of containers worden gedeponeerd. Ook niet als deze van metaal zijn. - Een gasgestookte barbecue moet via een goedgekeurde en voor het gebruikte gas geschikte drukregelaar op een gasfles worden aangesloten. - Wanneer gebruik wordt gemaakt van een gasgestookte barbecue, mag uitsluitend worden gestookt met butaan of propaan gas. Het gebruik van L.P.G. is niet toegestaan. - De verbinding tussen de gasfles en de barbecue moet bestaan uit deugdelijke koperen leiding of een goedgekeurde GIVEG hogedrukslang (niet ouder dan 2 jaar gerekend van jaartal van productie). De slanglengte mag niet meer dan 10 meter lang zijn. - Een gasfles mag niet aan verwarming door bijvoorbeeld de barbecue of zonnestraling worden blootgesteld;=. - Een gasfles moet voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig Keurmerk. - Het is niet toegestaan om op een brandende barbecue brandbare vloeistoffen te deponeren. - De waterwinplaatsen en/of de ondergrondse brandkranen moeten vrijgehouden worden. - De bevelen en aanwijzingen gegeven door de brandweer Haarlemmermeer in verband met de veiligheid moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Geluid - De geluidsinstallatie mag de omwonende niet hinderen. Ook anderszins mag geen (geluid)overlast worden veroorzaakt voor derden. - Bij gebleken geluidsoverlast voor derden moet op de eerste aanmaning van de politie of toezichthouder van de gemeente de muziek onmiddellijk worden gestaakt. - Het ten gehore brengen van muziek is tot een sterkte van 70 db(a) toegestaan. Na uur mag er geen muziek meer ten gehore worden gebracht. Gebruik van tenten - Er mogen niet meer dan 5 kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object. Hieronder valt ook het gebruik van tenten. - Voor voetgangers moet altijd een doorgang open blijven rondom de geplaatste objecten. - Tussen de (eventuele) tent en andere bouwwerken (woningen, schuren e.d.) moet een afstand van minimaal 15 meter zijn. - De tuien van de tent moeten zo zijn aangebracht dat de uitgangen en vluchtwegen hierdoor niet worden belemmerd. - Een vrije doorgang naar de uitgang van de tent moet gewaarborgd zijn. - In de tent en nabij de uitgang, dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt

5 worden van poederblussers, emmers met water of emmers met zand. - De elektrische verlichting zoals gloeilampen, schijnwerpers, bovenlichten e.d. moeten zodanig zijn geplaatst dat zij onder geen enkele omstandigheid met het tentdoek of met andere brandbare goederen/stoffen in aanraking kunnen komen. - Lopers, matten, snoeren, leidingen en dergelijke moeten zodanig aan de vloer/grond zijn bevestigd, dat niemand hierover kan struikelen. - De scheerlijnen van tenten mogen niet bevestigd worden aan gemeentelijke groenvoorzieningen. - Als de activiteit op een grasveld plaatsvindt dan moet bij nat weer ter bescherming van de grasmat planken worden neergelegd. Algemeen - Na afloop van de buurtbarbecue, buurtfeest e.d. moet het gebruikte terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin het is aangetroffen (verwijderen van papier, afval en dergelijke). - De eventueel door de gemeente, politie en/of brandweer te geven aanwijzingen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

6

Meldingsformulier Evenement

Meldingsformulier Evenement De organisator dient de burgemeester tenminste vier weken voorafgaand aan het evenement in kennis stellen middels het formulier. Zonder tegenbericht, binnen veertien dagen, kan het evenement plaatsvinden,

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

2. Contactpersoon tijdens de activiteit/klein evenement Naam : Mobiel telefoonnummer : adres :

2. Contactpersoon tijdens de activiteit/klein evenement Naam : Mobiel telefoonnummer :  adres : MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! Voor

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Meldingsformulier kleine evenementen

Meldingsformulier kleine evenementen Meldingsformulier kleine evenementen Klein evenement Wanneer u een klein evenement wilt organiseren dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen, maar volstaat een melding. Een evenement is meldingsplichtig

Nadere informatie

Brandweer voorwaarden behorend bij de APV vergunning ARTIKEL 1 Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid 1.1 De rijbaan en/of de calamiteitenroute moet over een breedte van 3,5 meter vrij blijven.

Nadere informatie

\tr. Naam : adres : Locatie : Contactpersoon tijdens de activiteit/klein evenement. 3. Gegevens van de activiteit/klein evenement

\tr. Naam :  adres : Locatie : Contactpersoon tijdens de activiteit/klein evenement. 3. Gegevens van de activiteit/klein evenement MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Arïikel 2.24,2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! Voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen (B/C)

Aanvraagformulier evenementen (B/C) Aanvraagformulier evenementen (B/C) Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier melding evenement

Aanvraagformulier melding evenement Aanvraagformulier melding evenement Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

gemeente Beleidsregel straatfeesten 2017 HEEmSkE 'k 1 maart 2017 BIVO/2017/30284 Z023BO4CBE7

gemeente Beleidsregel straatfeesten 2017 HEEmSkE 'k 1 maart 2017 BIVO/2017/30284 Z023BO4CBE7 gemeente HEEmSkE 'k Beleidsregel straatfeesten 2017 1 maart 2017 BIVO/2017/30284 Z023BO4CBE7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijving 2 Doelstelling 3 Toegestane activiteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen vergunning

Aanvraagformulier evenementen vergunning Aanvraagformulier evenementen vergunning Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor stempel Aan

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier vergunning voor een evenement

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier vergunning voor een evenement Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier vergunning voor

Nadere informatie

Meldingsformulier kleine evenementen

Meldingsformulier kleine evenementen Meldingsformulier kleine evenementen Klein evenement Wanneer u een klein evenement wilt organiseren dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen, maar volstaat u met een melding. U dient hiervoor

Nadere informatie

Meldingsformulier evenement

Meldingsformulier evenement Meldingsformulier evenement Naam organisatie/vereniging/stichting:. Naam aanvrager:. Adres:. Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:... Telefoonnummer contactpersoon tijdens evenement... Kopie Legitimatiebewijs/

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN FEEST/ACTIVITEIT IN DE GEMEENTE BUREN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN FEEST/ACTIVITEIT IN DE GEMEENTE BUREN AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN FEEST/ACTIVITEIT IN DE GEMEENTE BUREN Met dit formulier kunt u de gemeente toestemming vragen voor het houden van een feest/activiteit. U kunt dit formulier gebruiken voor: Een

Nadere informatie

De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding

De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding *1926* De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding De melding dient ten minste 1 week voor de beoogde stookdatum te worden ingediend bij de afdeling Vergunningen, Toezicht

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd Specifieke regels bij: afsluiting/ gebruik van de openbare weg gebruik van een barbecue evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn van een gebruiksvergunning) evenementen

Nadere informatie

Vergunningvrije evenementen

Vergunningvrije evenementen Bijlage 2 Behorend bij het evenementenbeleid Vergunningvrije evenementen 1. Vergunningvrije evenementen A. Evenementen en activiteiten, die aan alle hierna genoemde voorwaarden voldoen, zijn op basis van

Nadere informatie

Meldingsformulier Evenementen

Meldingsformulier Evenementen Meldingsformulier Evenementen Melden evenement Met dit formulier kunt u bij de gemeente Woensdrecht een melding doen voor het organiseren van een meldingsplichtig evenement. Meer informatie over de evenementenmelding

Nadere informatie

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Dien dit formulier volledig ingevuld minimaal 8 weken voor het evenement in.

Aanvraagformulier evenementenvergunning Dien dit formulier volledig ingevuld minimaal 8 weken voor het evenement in. Aanvraagformulier evenementenvergunning Dien dit formulier volledig ingevuld minimaal 8 weken voor het evenement in. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Naam bedrijf of instelling KVK nummer Postadres

Nadere informatie

Voor de aanvraag van een evenement volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening

Voor de aanvraag van een evenement volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Meldingsformulier klein evenement Voor de aanvraag van een evenement volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Toelichting Voor u ligt het meldingsformulier kleine evenementen. Dit

Nadere informatie

Concept-besluit Nadere regels voor kleinschalige evenementen. De burgemeester van Maastricht, overwegende

Concept-besluit Nadere regels voor kleinschalige evenementen. De burgemeester van Maastricht, overwegende Concept-besluit Nadere regels voor kleinschalige evenementen De burgemeester van Maastricht, overwegende dat op grond van artikel 5.9.2, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Bewonersinitiatief 2012

AANVRAAGFORMULIER Bewonersinitiatief 2012 Gegevens initiatiefnemer: Naam : Contactadres : Postcode en woonplaats : (Mobiel) telefoonnummer : E-mail : Bankrekeningnummer : t.n.v. te Initiatiefnemer verzoekt de gemeente Zaanstad om in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats: Mobiel:

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier vergunning voor een evenement

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier vergunning voor een evenement Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier vergunning voor

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT Alleen een volledig ingevuld en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier + draaiboek + op schaal ingetekende plattegrond(-en)

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD)

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Formulier: Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Ingevuld: 11-05-2016 15:21 Page 1/6 Zijn er tijdens het evenement maximaal 100 personen tegelijk aanwezig? Het tijdstip waarop een

Nadere informatie

Dit formulier moet u volledig ingevuld 14 weken voor het evenement inleveren bij de gemeente Baarle Nassau.

Dit formulier moet u volledig ingevuld 14 weken voor het evenement inleveren bij de gemeente Baarle Nassau. Aanvraagformulier evenementenvergunning Dit formulier moet u volledig ingevuld 14 weken voor het evenement inleveren bij de gemeente Baarle Nassau. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager: Organisatie/stichting/vereniging/onderneming

Nadere informatie

Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018

Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018 Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018 Inleiding In de gemeente Heerhugowaard hoeft u niet altijd een vergunning aan te vragen om een evenement te organiseren. Sommige

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Dien dit formulier volledig ingevuld minimaal 8 weken voor het evenement in. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Naam bedrijf of instelling KVK nummer Postadres Plaats Aanvrager M / V Voorletters

Nadere informatie

Combi aanvraagformulier:

Combi aanvraagformulier: Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 14 december 2009 HT

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 14 december 2009 HT Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Winkeliersvereniging Het Oude Dorp De heer G. den Hertog Vlierweg 1 3991

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Maasdriel datum kenmerk 1. Aanvrager (indien geen bedrijf of instelling) naam en voorletters M/V Burger Service Nummer adres postcode en woonplaats Mobiel telefoonnummer e-mail 2. Bedrijf of instelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning Aanvraagformulier exploitatievergunning 1. Wat is de ondernemingsvorm waarvoor u deze aanvraag doet? Natuurlijk persoon Rechtspersoon Inschrijving Kamer van Koophandel (bijvoorbeeld V.O.F. of B.V.). 2.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1: Standaardvoorschriften voor alle evenementen. Voorschriften organisatie van evenementen

Bijlage 1: Standaardvoorschriften voor alle evenementen. Voorschriften organisatie van evenementen Bijlage 1: Standaardvoorschriften voor alle evenementen Voorschriften organisatie van evenementen Voorschriften m.b.t. evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

THEMAVOORSCHRIFTEN BIJ KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN

THEMAVOORSCHRIFTEN BIJ KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN THEMAVOORSCHRIFTEN BIJ KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN ALGEMENE BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Onverminderd bijgevoegde voorschriften moeten voorts alle maatregelen getroffen worden om ontstaan en uitbreiding

Nadere informatie

Tips Voor een brandveilig evenement

Tips Voor een brandveilig evenement Tips Voor een brandveilig evenement Hoe brandveilig is uw evenement? Brandveiligheid is uw eigen verantwoordelijkheid Een evenement organiseren doe je op veilige manier. In deze folder treft u wat tips

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE ZONDAG 3 MAART 2019

AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE ZONDAG 3 MAART 2019 Aelse, 17-11-18 AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE ZONDAG 3 MAART 2019 1. Naam van groep / persoon / vereniging:... wenst deel te nemen aan de carnavalsoptocht 2019 met een 0 groep* 0 groep + wagen* 0

Nadere informatie

ALGEMENE BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ALGEMENE BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Onverminderd bijgevoegde voorschriften moeten voorts alle maatregelen getroffen worden om ontstaan en uitbreiding van brand en het ontstaan van ongevallen of onveilige

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Naam evenement:... Omschrijving van het evenement:...

AANVRAAGFORMULIER. Naam evenement:... Omschrijving van het evenement:... AANVRAAGFORMULIER - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik inrichting (tent / terrein) (op grond van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Tholen) - gebruiksvergunning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 1. Gegevens van de aanvrager / organisator Burgerservicenummer * Achternaam en voorletter(s) man vrouw Adres Postcode en woonplaats Mobiel nummer E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding)

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement (besloten of voor publiek toegankelijk) dat u wilt organiseren of dat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk.

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk. AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk. Digitaal indienen via info@lochem.nl uiterlijk 6 weken voor plaatsing Datum waarop het bouwwerk in gebruik genomen wordt van tot 20. A. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus 40 5845 ZG SINT ANTHONIS Onjuiste of onvolledige invulling geeft vertraging in de behandeling van deze aanvraag. De aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenement Koningsdag 2019

Aanvraagformulier evenement Koningsdag 2019 Aanvraagformulier evenement Koningsdag 2019 Met dit formulier dient u een aanvraag in voor een evenement op Koningsdag. De gemeente neemt alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier gebruiksvergunning Evenement.

Aanvraagformulier gebruiksvergunning Evenement. Aanvraagformulier gebruiksvergunning Evenement. AANVRAAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 LID 1 VAN DE BRANDBEVEILIGINSVERORDENING 2012 VOOR HET TIJDELIJK IN GEBRUIK HOUDEN VAN EEN INRICHTING WAAR MEER DAN 50

Nadere informatie

MELDING STOKEN VUUR. Ingevolge artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

MELDING STOKEN VUUR. Ingevolge artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) *1926* MELDING STOKEN VUUR Ingevolge artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Uitdrukkelijk wordt u er op gewezen dat u als melder verantwoordelijk bent voor de naleving van de voorschriften

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nadere beleidsregels evenementen

GEMEENTEBLAD. Nr Nadere beleidsregels evenementen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas Nr. 22865 31 januari 2019 Nadere beleidsregels evenementen BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS; overwegende, dat artikel 2:9, lid 2 van de Algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

voor ontheffing, vergunning of toestemming voor een evenement/activiteit in de gemeente Neder-Betuwe

voor ontheffing, vergunning of toestemming voor een evenement/activiteit in de gemeente Neder-Betuwe Aanvraag-/meldingformulier voor ontheffing, vergunning of toestemming voor een evenement/activiteit in de gemeente Neder-Betuwe Belangrijk: het is van belang dat u op tijd en wel uiterlijk 8 weken (of

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

VRAGENLIJST EVENEMENTEN

VRAGENLIJST EVENEMENTEN VRAGENLIJST EVENEMENTEN Alleen aanvragen met volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager a. Aanvrager. vereniging / stichting / organisatie* KvK

Nadere informatie

Ontvangst aanvraag : 6 juni Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Ontvangst aanvraag : 6 juni Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. P l a atselijke Veror deni n g Besluit, 5 juli 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van een trouwfeest Keijenborgseweg 9 in Zelhem. Activiteit : Brandveilig gebruik (vergunning)

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Alleen aanvragen met volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager a. Naam aanvrager. b. Contactpersoon dhr/mw.. c.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. De gemeente neemt alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling die zijn voorzien

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem

Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem Wanneer aanvragen Als u een tijdelijk bouwsel (bijvoorbeeld een tent) wilt plaatsen, waarin meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, in gebruik gaat

Nadere informatie

Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen Gegevens Gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Toelichting voor het indienen van een gebruiksmelding op grond van het Besluit

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle

Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement in de gemeente Goirle. U moet dit formulier sturen aan: Gemeente Goirle

Nadere informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ...

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ... Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle (2014) Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement in de gemeente Goirle. U moet dit formulier sturen aan: Gemeente

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Volstaan kan worden met een melding, als het door u te organiseren evenement voldoet aan de volgende voorwaarden: Het evenement duurt niet langer dan één dag. Er wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Algemeen aanvraagformulier evenementen, feesten e.d. (artikel :25 Algemene Plaatselijke Verordening 2013)

Algemeen aanvraagformulier evenementen, feesten e.d. (artikel :25 Algemene Plaatselijke Verordening 2013) Aan de burgemeester van de gemeente Leusden Afdeling Dienstverlening Postbus 150 3830 AD LEUSDEN Voor informatie: 14 033 Algemeen aanvraagformulier evenementen, feesten e.d. (artikel 2.24-2:25 Algemene

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement voormalige gem. Haren Klasse 0-evenement, niet belastend Artikel 2:25a lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening

Meldingsformulier klein evenement voormalige gem. Haren Klasse 0-evenement, niet belastend Artikel 2:25a lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Stadstoezicht Postbus 742 Harm Buiterplein 1 9700 AS Groningen Groningen 1. Gegevens melder 1.1 Naam en voorletters Meldt u namens een rechtspersoon (bedrijf instelling, vereniging, e.d.)? Vul dan hier

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

(010) of Adres: t.a.v. vergunningverlening Postbus AH Schiedam

(010) of Adres: t.a.v. vergunningverlening Postbus AH Schiedam (010) 298 1010 Hou er rekening mee dat een vergunning, onthe ng of toestemming geld kan kosten; Dien uw aanvraag minimaal vier weken van tevoren in; Voor de naleving van de voorwaarden en het eventueel

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Heerhugowaarc Stad van kansen

Heerhugowaarc Stad van kansen Heerhugowaarc Stad van kansen ^ ^ S J U N 7011 Besluit: O f Voorstelnummer: 2oll oéxa 1 ^ 3 Agendanr. : 5 Voorstelnr. : RB2011069 Onderwerp : Verscherping deregulering evenementen Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Vul het in en stuur het, samen met alle benodigde documenten,

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Deze zaken zijn (mede) geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught (APV). De aanvraag voor een vergunning of ontheffing dient minimaal

Nadere informatie

A. In artikel 2.14 komen het tweede en derde lid te vervallen onder vernummering van het vierde lid naar het tweede lid.

A. In artikel 2.14 komen het tweede en derde lid te vervallen onder vernummering van het vierde lid naar het tweede lid. Overzicht wijzigen APV Algemeen Er zijn geen algemene wijzigingen doorgevoerd. Artikelsgewijs A. In artikel 2.14 komen het tweede en derde lid te vervallen onder vernummering van het vierde lid naar het

Nadere informatie