Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017"

Transcriptie

1 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017

2 Afbeelding Gemeentewerf Grave Afbeelding PV-sol Wijkgebouw Esterade 2

3 Samenvatting Aanleiding project Doel project Planning Zonne-energie Het zonnestroomsysteem Crowdfunding Projectstructuur Financiele paragraaf Risico s en garanties Definities en afkortingen Namen en adressen

4 Samenvatting De gemeente Grave heeft als gemeente een voorbeeldfunctie tegenover haar burgers. Daarom gaat de gemeente haar energievoorziening op zo een duurzaam mogelijk manier realiseren. Dit doet zij onder andere door op het daken van de gemeentewerf en op het wijkgebouw Esterade zonnepanelen te plaatsen. Op het dak van de gemeentewerf worden binnenkort 506 zonnepanelen geplaatst en op het dak van het wijkgebouw 28 zonnepanelen. Deze 534 zonnepanelen gaan samen naar verwachting bijna kwh per jaar produceren. De totale investering in de zonnepanelen bedraagt naar verwachting ,-. De gemeente kan deze investering volledig met eigen middelen financieren, maar de gemeente wil graag haar inwoners betrekken en hen mee laten delen in het financieel rendement van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. De gemeente wil ,- financieren middels crowdfunding. De rest financiert de gemeente met eigen middelen. De gemeente biedt haar crowdfunders een rente van 1% per kwartaal. Rente en aflossing wordt ieder kwartaal betaald in de vorm van een annuïteit. De looptijd van de financiering bedraagt tien jaar. Deelname is mogelijk tot en met 30 juni Het project sluit echter zodra het doelbedrag is opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 30 juni 2017 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 4

5 1. Aanleiding project In de Kadernota 2015 van de gemeente Grave is een doelstelling opgenomen om duurzaamheid een steviger plek te geven binnen de eigen organisatie en planvorming van nieuwe projecten (duurzaam bouwen of zonne-energie). De gemeente beoogt hiermee het goede voorbeeld te geven en een duurzame uitstraling te geven. Om invulling aan haar doelstellingen te geven, laat de gemeente zonnepanelen plaatsen op drie gebouwen in de gemeente Grave: op de gemeentewerf, op het wijkcentrum Esterade en op het gemeentehuis (deze laatste wordt separaat gecrowdfund door de VvE die eigenaar is van het pand). Om meer betrokkenheid bij de verduurzaming te creëren geeft de gemeente Grave de bewoners de mogelijkheid om in het project te investeren door middel van crowdfunding. Bewoners die investeren krijgen op hun investering een rendement van 1% per kwartaal (4% per jaar). 2. Doel project Gemeente Grave wil een deel (83%) van de investeringen (her)financieren middels crowdfunding. Op deze manier kunnen inwoners van de gemeente Grave profiteren van een aantrekkelijk rendement op een duurzame investering. 3. Planning De financiering middels crowdfunding loopt tot het streefbedrag bijeen is gebracht, met de beoogde einddatum op 30 juni Het project wordt de eerste weken via de widget van Greencrowd op de website van Gemeente Grave aangeboden. Wanneer het project niet helemaal vol komt door inwoners van de gemeente Grave, gaat het project daarna ook live op de website van Greencrowd. 4. Zonne-energie Zonnestroom wordt opgewekt door de omzetting van zonlicht in elektriciteit, door middel van zonnepanelen (ook wel PV-panelen genoemd). Iedere kilowattuur die uit een paneleninstallatie afkomstig is, hoeft niet in een conventionele elektriciteitscentrale te worden opgewekt, waar hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Aangezien het broeikasgas CO₂ vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, kan gesteld worden dat het milieu gebaat is bij de toepassing van zonne-energie. 5. Het zonnestroomsysteem De realisatie van de zonne-installaties worden aanbesteed door de gemeente. Uit de door Greencrowd uitgevoerde locatieonderzoeken blijkt dat er 506 zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de gemeentewerf en dat er 28 geplaatst kunnen worden op het wijkgebouw. De installaties krijgen samen een vermogen van 145 kwp en de installaties gaan samen ongeveer kwh per jaar produceren. Dit komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van bijna 40 huishoudens. 5

6 Dak 1 gemeentewerf Dak 2 gemeentewerf Wijkgebouw Esterade 6

7 6. Crowdfunding Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. Crowdfunding houdt in dat particulieren of bedrijven met behulp van internet (platform) geld verschaffen. Dat geld kunnen andere particulieren of bedrijven lenen voor uiteenlopende (ideële of commerciële) doeleinden. Deze doeleinden van een geldvrager zijn bijvoorbeeld het financieren van een nog op te richten bedrijf, het financieren van een auto, het financieren van een uit te brengen boek of cd, enzovoorts. Crowdfunding gaat hand in hand met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.) omdat potentiële investeerders via social media laagdrempelig en goedkoop te bereiken zijn. Stichting Greencrowd bemiddelt alleen in duurzame energie opwek of energiebesparingsprojecten. Alleen organisaties kunnen zich aanmelden om projecten te plaatsen. Crowdfunden is, naast een innovatieve manier van financieren, een proces dat extra waarde met zich meebrengt: het kan lokaal draagvlak toevoegen aan duurzame-energie-projecten. Omwonenden krijgen immers de kans om een aantrekkelijk rendement te realiseren op hun vermogen. Dit rendement is hoger dan bij een (duurzame) bank. Belastingen U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. De belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen Tot en met 2016 berekent de belastingdienst een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen. Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de belastingdienst daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting. Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3: Schijf 1: tot en met Schijf 2: van tot en met Schijf 3: vanaf Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee de belastingdienst uw voordeel berekent: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de belastingdienst voor dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,5%. In de tabel hieronder ziet u hoe de belastingdienst uw grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 berekent. Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf

8 Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5% 1 Tot en met % 33% 2 Van tot en met % 79% 3 Vanaf % 100% Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald. Voorbeelden berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen alleenstaande met spaargeld u hebt spaargeld met uw fiscale partner en geeft ieder de helft van de grondslag op u hebt spaargeld met uw fiscale partner en u geeft de hele grondslag op Geleend geld In het algemeen is het af te raden met geleend geld te crowdfunden. De fiscale behandeling van de lening volgt de fiscale behandeling (in welke belasting box) van uw deelname. De crowdfunding voor dit project valt in box 3. De rente op de lening is dan niet aftrekbaar; het bedrag van de lening wordt wel in mindering gebracht op de rendementsgrondslag van box 3. Doelbedrag, looptijd, rente en aflossing Voor dit project is het doel een bedrag van ,- middels crowdfunding te (her)financieren, dit is 83% van de totale investering. De leningen die crowdfunders beschikbaar stellen, worden gedurende de looptijd van 10 jaar afgelost of eerder wanneer er een herfinanciering plaatsvindt. De rente op de investering en aflossing wordt per kwartaal uitgekeerd. Het gaat om een annuïtaire lening, zoals grafisch weergegeven in onderstaande figuur. Grafische weergave van de ontwikkeling van rente en aflossing bij een annuïtaire lening van 250- met een looptijd van 10 jaar en een rente van 4%. 8

9 Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van 100,- en een maximale inleg van 5.000,- per investeerder. De looptijd van de lening is tien jaar en het rentepercentage is 1% per kwartaal. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. De kasstromen voor de crowdfunder die 250,- inlegt, zien er als volgt uit: Kwartaal Datum Hoofdsom Rente Aflossing Restschuld Kwartaal Datum Hoofdsom Rente Aflossing Restschuld , , ,00 2,50 5,11 244, ,40 1,37 6,24 131, ,89 2,45 5,17 239, ,16 1,31 6,30 124, ,72 2,40 5,22 234, ,85 1,25 6,37 118, ,50 2,35 5,27 229, ,49 1,18 6,43 112, ,24 2,29 5,32 223, ,06 1,12 6,49 105, ,91 2,24 5,37 218, ,57 1,06 6,56 99, ,54 2,19 5,43 213, ,01 0,99 6,62 92, ,11 2,13 5,48 207, ,39 0,92 6,69 85, ,63 2,08 5,54 202, ,70 0,86 6,76 78, ,09 2,02 5,59 196, ,94 0,79 6,82 72, ,50 1,96 5,65 190, ,11 0,72 6,89 65, ,85 1,91 5,71 185, ,22 0,65 6,96 58, ,14 1,85 5,76 179, ,26 0,58 7,03 51, ,38 1,79 5,82 173, ,23 0,51 7,10 44, ,56 1,74 5,88 167, ,13 0,44 7,17 36, ,68 1,68 5,94 161, ,95 0,37 7,24 29, ,75 1,62 6,00 155, ,71 0,30 7,32 22, ,75 1,56 6,06 149, ,39 0,22 7,39 15, ,69 1,50 6,12 143, ,00 0,15 7,46 7, ,58 1,44 6,18 137, ,54 0,08 7,54 0,00 In totaal ontvangt de crowdfunder in deze tranche met een inleg van 250,- in totaal 304,56 terug. Overdraagbaarheid De crowdfunder kan er wel voor kiezen de rente of aflossing op een door hem gewenste rekening uit te laten betalen, anders dan de rekening waarvan de crowdfunder de deelname heeft gestort. De leningen zijn enkel overdraagbaar tussen crowdfunders die zijn geregistreerd bij Stichting Greencrowd tenzij met andersluidende toestemming van de gemeente Grave. Deelnemen Om deel te nemen aan de crowdfunding van dit project, dient u in eerste instantie te voldoen aan de algemene voorwaarden van stichting Greencrowd. Hierin is onder andere het volgende gesteld: Crowdfunders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn. Crowdfunders moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en in Nederland woonachtig zijn. Crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Crowdfunders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Deelnemen is mogelijk tot en met 30 juni Het project sluit echter zodra het doelbedrag is opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 30 juni 2017 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 9

10 Deelnemen kan door in te schrijven op het project op de website Proces van investeren Wie wil investeren, moet een paar handelingen verrichten. Nieuwe crowdfunders dienen zich op de website van Greencrowd ( te registreren. Om te kunnen investeren, dient u voor de SMS-verificatie uw mobiele nummer in te vullen en vervolgens de aan u gestuurde code in te vullen. U dient u de algemene voorwaarden te accepteren. Na uw investering ontvangt u een waarin uw investering wordt bevestigd. Bestaande crowdfunders kunnen inloggen en direct een investering plaatsen, zonder verdere administratieve formaliteiten. Stichting Greencrowd heeft ervoor gekozen om het actieve bevestigingsbeleid te hanteren. Daarom ontvangt u 24 uur na uw investering nogmaals een met het verzoek uw investering te bevestigen. Uw investering is pas definitief nadat u de investering na 24 uur nogmaals hebt bevestigd. Wanneer de financieringsbehoefte voor het project is gerealiseerd, ontvangt u hierover een . In deze zit een link waarmee u middels internetbankieren het door u opgegeven bedrag kunt overmaken. Wanneer alle bedragen van alle crowdfunders zijn ontvangen, wordt het geld overgemaakt aan de lenende partij en start de leningsovereenkomst. Hiermee start tevens de periode waarover rente is verschuldigd. U ontvangt een met daarin een of meerdere links naar de definitieve en getekende documenten, zoals de leenovereenkomst en het lidmaatschapsbewijs voor de informele vereniging. Uw rente en inleg wordt uitgekeerd conform het betaalschema zoals opgesteld voor het project. Het uitgangspunt hierbij is dat de eerste rentevergoeding binnen 5 werkdagen na de vervaldatum aan u wordt uitbetaald. 10

11 7. Projectstructuur De projectstructuur is als volgt weer te geven: Toelichting op de projectstructuur RVO betaalt de gemeente Grave iedere maand een voorschot op de SDE op basis van 80% van de verwachte productie en maakt jaarlijs de afrekening op basis van daadwerkelijke productie. Gemeente Grave investeert in de zonnepanelen op het daken van de gemeentewerf en het wijkgebouw Esterade (Grave). 83% van de investering zal doormiddel van crowdfunding worden gefinancierd. Stichting Greencrowd is opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzameenergie-projecten, om meer draagvlak te realiseren onder omwonenden van die duurzame projecten en om crowdfunders een financieel voordeel te geven ten opzichte van een spaarrekening bij een (duurzame) bank. Stichting Greencrowd heeft zelf geen winstoogmerk en wil slechts kostendekkend opereren. Eventuele positieve resultaten worden geschonken aan goede doelen. Stichting Greencrowd is het crowdfundingplatform dat de crowdfundingactie aanbiedt voor de lenende partij. Stichting Greencrowd beoordeelt de projecten en geeft een risicoclassificatie mee. Stichting Greencrowd heeft een ontheffing voor het bemiddelen in opeisbare gelden en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stichting Greencrowd staat geregistreerd in het Register crowdfunding-platformen van de AFM onder nummer Stichting Greencrowd laat de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar toetsen door CreditSafe. Stichting Greencrowd vertegenwoordigt de informele vereniging van crowdfunders en is het eerste aanspreekpunt, zowel richting crowdfunders als richting projectontwikkelaars. Stichting Greencrowd draagt zorgt voor de 11

12 afwikkeling en ondertekening van de benodigde documenten, zoals de crowdfundingovereenkomsten en de schuldbekentenis. Stichting Derdengelden Greencrowd beheert de geldstromen tussen de crowdfunders en de lenende partij. Wanneer het doelbedrag is toegezegd, ontvangen de crowdfunders een met betaallink van Stichting Derdengelden Greencrowd waarmee zij hun investering kunnen betalen. Stichting Derdengelden Greencrowd betaalt vervolgens de hoofdsom aan de lenende partij en de afsluitprovisie aan Stichting Greencrowd. Stichting Derdengelden Greencrowd bewaakt het betaalschema en incasseert de aflossing en de rente bij de projectontwikkelaar. Stichting Derdengelden Greencrowd betaalt de aflossing en de rente aan de crowdfunders en brengt hiervoor een vergoeding in rekening aan de projectontwikkelaar. Crowdfunders stellen gelden beschikbaar ter realisatie of exploitatie van duurzame-energieproductiemiddelen. Dit doet zij middels Stichting Greencrowd. Per project vormen de crowdfunders die het project (deels) financieren een informele vereniging die middels een onherroepelijke machtiging door stichting Greencrowd wordt vertegenwoordigd. De informele vereniging is de schuldeiser richting de projectontwikkelaar. Gelden die door de crowdfunder beschikbaar zijn gesteld, zijn niet tussentijds opeisbaar, maar worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. 12

13 8. Financiele paragraaf In deze paragraaf worden de gehanteerde uitgangspunten en de daarop gebaseerde berekeningen uiteen gezet. Aankoopprijs en financiering Installatiegegevens Aantal zonnepanelen 534 stuks Vermogen zonnepanelen 270 Wp per paneel Vermogen installatie 144 kwp Verwachte Performance Ratio 89,80% Verwachte productie kwh / jaar Gelijktijdigheid piek 95,0% van productie met verbruik Gelijktijdigheid dal 15,0% van productie met verbruik Investering Inkoop turn-key 1,04 per Wp Inkoop turn-key totaal Totale investering Totale investering 1,040 per Wp Beheer en onderhoud Jaarlijkse onderhoudskosten 0,500% van de turn-key investering 750 per jaar Jaarlijkse schoonmaakkosten 0,80 per paneel 427 per jaar Verzekeringskosten 0,225% van de turn-key investering 337 per jaar Financiering Deel financiering Looptijd financiering Rente Aflossing 83% van de totale investering 10 jaar 4,00% per jaar Annuitair Energieverbruik en SDE+ Verbruiksgegevens Piek Dal Totaal kwh / jaar kwh / jaar kwh / jaar Elektriciteitskosten en - opbrengsten Tarief piek 0,0693 per kwh Tarief dal 0,0498 per kwh Variabel transport 0,0083 per kwh Teruglevering 80% van de prijs per kwh voor afname van elektriciteit Belastingen EB ODE Totaal ,1007 0,0056 0,1063 per kwh ,0500 0,0070 0,0570 per kwh > ,0133 0,0019 0,0152 per kwh SDE+ Basisbedrag 0,110 per kwh Basisenergieprijs 0,035 per kwh Maximale subsidie 0,075 per kwh Looptijd subsidie 15 jaar Maximum aantal vollasturen 950 per jaar 13

14 Vergelijking energiekosten met en zonder zonnepanelen Vergelijking elektriciteitsverbruik en kosten zonder PV met PV Elektriciteitsverbruik piek Elektriciteitsverbruik dal Totale elektriciteitsverbruik Producie zonne-energie piek Producie zonne-energie dal Totale productie zonne-energie Verwachte gelijktijdige consumptie piek Verwachte gelijktijdige consumptie dal Totaal verwachte gelijktijdige consumptie Verwachte teruglevering piek Verwachte teruglevering dal Totaal verwachte teruglevering Elektriciteitsverbruik op de energienota (1-3) Teruglevering op de energienota (4) Inkoop elektriciteit piekuren Inkoop elektriciteit daluren Variabele transportkosten Belastingen (EB & ODE) Totale variabele elektriciteitskosten inkoop per jaar Teruglevering Totale variabele elektriciteitskosten per jaar Totale variabele elektriciteitskosten 0,1332-0,0362 per kwh SDE+ gelden per jaar Samenvatting Variabele elektriciteitskosten zonder PV Variabele elektriciteitskosten met PV Besparing variabele elektriciteitskosten Teruglevering SDE+ gelden Totaal besparing en SDE Kosten beheer en onderhoud Totale voordeel

15 De volgende tabel geeft inzicht in de kasstroomprognose en afloscapaciteit gedurende de crowdfundingperiode van tien jaar. De DSCR (Debt Service Coverage Ratio) betreft de verhouding tussen de projectinkomsten en aflossingsverplichtingen. Jaar Energiekosten nu Energiekosten met PV Kosten zonnepanelen SDE 11 cent Kasstromen project Rente en aflossing DSCR 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,10 1,09 1,08 1,07 De gemiddelde DSCR van dit project is 1,11. 15

16 9. Risico s en garanties Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-dscr, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Gemeente Grave komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. 16

17 Score Credit Safe Punten Check Score Rating Score A 1 4 A+ Score B 2 5 A1 Score C 3 6 A2 Score D 4 7 A3 Score E 5 8 B1 Totaal score Credit Safe 3 9 B2 10 B3 Kapitaal voorgesteld tov crowdfunders Punten Check 11 C1 0% 0 12 C2 0-30% 1 13 C % 2 14 D % 3 15 D2 Totaal score kapitaal voorgesteld 0 16 D3 17 E1 Kapitaal achtergesteld tov crowdfundingpunten Check 18 E2 > = 50% 1 19 E % 2 > 19 F < 25% 3 Totaal score achtergesteld 3 Gemiddelde DSCR crowdfunding Punten Check > 1,3 1 1,2-1,3 2 1,1-1,2 3 Totaal score DSCR 1 Ontwikkelfase Punten Check Opgeleverd en in exploitatie 1 In aanbouw 2 In ontwikkeling 3 Totaal score fase 2 Leveringsvoorwaarden Punten Check Vaste prijzen met vaste indexering 1 Vaste prijzen zonder indexering 2 Marktprijzen 3 Totaal score leveringsvoorwaarden 2 Installatie onderpand Punten Check Ja -1 Nee 0 Totaal score onderpand 0 Overige harde garantie Punten Check Ja -1 Nee 0 Totaal score garantie -1 Projectrating B

18 Overige risico s Naast de benoemde factoren in de risicoclassificatie kunnen nog enkele andere risico s worden geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op het risico dat de lening van een crowdfunder en/of de rente niet wordt/worden terugbetaald. Deze worden hieronder toegelicht. Risico s bij het investeren Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Risico: vertraging oplevering De oplevering van de projecten kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. Risico: dalende inkoopprijzen De verrekenprijs van 0,1332 per kwh die in de business case nu als uitgangspunt wordt gehanteerd, kan in de praktijk lager uitvallen wanneer de inkoopprijs voor elektriciteit verder daalt. De SDE-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de gerealiseerde APX-prijzen. Wanneer de gerealiseerde APX-prijs daalt tot onder de basisenergieprijs, ontvangt de gemeente minder subsidie per kwh. Risico: stijgende APX-prijzen De SDE-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de gerealiseerde APX-prijzen. Wanneer de gerealiseerde APX-prijs stijgt, ontvangt de gemeente minder subsidie per kwh. Hier staat tegenover dat de vermeden inkoopkosten dan waarschijnlijk ook hoger uitvallen. Risico: Tegenvallende systeemprestaties Het is mogelijk dat de zonne-energie-systemen niet de verwachte hoeveelheid energie opleveren, waardoor de project-kasstromen tegenvallen. De prestaties van het zonnestroomsysteem worden gewaarborgd door de afgegeven garanties van de fabrikanten. Daarnaast zal er een continue monitoring plaatsvinden van het systeem, waardoor panelen bij afwijkende rendementen direct vervangen zullen worden. Risico: hogere kosten voor beheer en onderhoud De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoudskosten van 2% per jaar. De exploitatiekosten bestaan grotendeels uit een voorziening voor het vervangen van de omvormers. In de begroting is rekening 18

19 gehouden met het eenmalig vervangen van alle omvormers. Wanneer de omvormers vaker moeten worden vervangen dan een keer leidt dit tot een lager rendement. Risico: non-betaling Op alle vorderingen bestaat het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Stichting Greencrowd maakt gebruik van CreditSafe om inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van de debiteur. Het risico in dit project zit vooral in de kans dat Gemeente Grave niet betaalt. Het risico dat de gemeente niet betaalt omdat zij niet kan betalen is verwaarloosbaar. Dit is ook de reden dat kredietverzekeraars gemeenten niet verzekeren. Via deze paragraaf hebben wij u inzicht proberen te bieden in de risico s die gepaard gaan met een investering in dit project én de wijze waarop deze risico s zijn of worden ondervangen. Greencrowd streeft ernaar de risico s tot een minimum te beperken, maar kan nooit honderd procent zekerheid bieden ten aanzien van de inleg en/of rente van crowdfunders. Investeer daarom nooit meer geld dan u in theorie zou kunnen missen. Risico: Kredietrisico Uitgevende Instelling In geval van onvoorziene omstandigheden (waaronder maar niet beperkt de intreding van de gebeurtenissen of omstandigheden als hierin beschreven), kan de Uitgevende Instelling in de omstandigheid komen te verkeren dat zij niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Ter meerdere zekerheid van de terugbetalingsverplichting van de Uitgevende Instelling is er een eerste recht van hypotheek gevestigd op de aan te kopen gronden. 19

20 10. Definities en afkortingen AFM CreditSafe Crowdfunder Crowdfundingsovereenkomst DNB Informele Vereniging Investering Lening Leningsovereenkomst Autoriteit Financiële Markten Creditsafe Nederland is onderdeel van de Creditsafe Group. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan klanten en is s werelds meest gebruikte provider in online bedrijfskredietinformatie. Creditsafe is begonnen in Noorwegen in 1997, maar heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff. De informatierapporten van Creditsafe zijn erkend door de AFM als goedgekeurde creditscoring voor crowdfundingleningen. Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het Platform en met wie een Crowdfundingsovereenkomst wordt aangegaan. Een raamovereenkomst tussen de Crowdfunders en Stichting Greencrowd, waarin de rechten en verplichtingen van Crowdfunders worden vastgelegd en waaronder Investeringen kunnen worden gedaan. De Nederlandse Bank De informele vereniging waarin alle Crowdfunders die een Investering in een bepaald Project hebben gedaan door Stichting Greencrowd worden ondergebracht. De initiële investering van een Crowdfunder in een Project in de vorm van een uiteindelijke geldlening aan de Ondernemer of een schuldbekentenis van de Ondernemer. Het geheel aan geldmiddelen dat als gevolg van de Investeringen onder de Leningsovereenkomst aan de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld. De overeenkomst waarmee de Investeringen worden bekrachtigd en waarin de terug)betalingsvoorwaarden en rentes worden beschreven. 20

21 Platform Projecteigenaar/Ondernemer RVO Schuldeiser SDE+ SDE-beschikking Project Risicoclassificatie Stichting Greencrowd Stichting Derdengelden Greencrowd De omgeving die beschikbaar wordt gesteld op de website van Stichting Greencrowd waar Projecten worden aangeboden. Een (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Leningsovereenkomst de Lening ter beschikking is of zal worden gesteld. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De organisatie die belast is met de uitvoering van de landelijke subsidieregelingen. De gezamenlijke Crowdfunders, die (als Informele Vereniging) als contractspartij van de Ondernemer optreden bij de Leningsovereenkomst. Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie: regeling vanuit de Nederlandse overheid ter stimulering van de productie van duurzame energie. Het schriftelijke bewijs dat subsidie is toegekend aan een project. Het geheel aan plannen zoals verwoord in een informatiememorandum van een Ondernemer waarin Crowdfunders via het Platform kunnen deelnemen door een Investering te doen. Een rangschikking van risico s behorend bij de Leningsovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de Ondernemer, de business case en eventueel gestelde Zekerheden, zoals omschreven in Artikel [12.4]. Stichting Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Derdengelden Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en 21

22 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Wft Zekerheid Wet op het financieel toezicht Een (bank)garantie, borgstelling, pand- of hypotheekrecht et cetera. 22

23 11. Namen en adressen Opdrachtgever en afnemer Gemeente Grave Arnoud van Gelderweg CV Grave Stichting Greencrowd Fonteinkruid 6A 3931 WX Woudenberg 23

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Afbeelding gemeentehuis Afbeelding gemeentehuis 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding project... 5 2. Doel project... 6 3. Planning... 6 4. Zonne-energie... 6

Nadere informatie

Greencrowd Solar Fund I

Greencrowd Solar Fund I Greencrowd Solar Fund I Juni 2017 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Zonne-energie... 4 5. De portefeuille... 4 6. Crowdfunden... 5 7. Projectstructuur...

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Oktober, 2016 3D-animatie van de zonnepanelen op het gemeentekantoor. Een groot deel van het dak

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015 Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Mei 2015 Samenvatting In opdracht van het Revius Lyceum realiseert Greenspread een PV-systeem op het dak van de school. Dit systeem wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2 Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting worden in totaal circa 30 gebouwen van zonnepanelen voorzien, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Door: energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten. Door energiecoöperatie Grunneger Power

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten. Door energiecoöperatie Grunneger Power Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Door energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in het Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor (voldoende)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend Mei, 2016 Deze studentenflat aan de Rotterdamseweg krijgt zonnepanelen. Studentenhuisvester

Nadere informatie

De eerste keer crowdfunden

De eerste keer crowdfunden De eerste keer crowdfunden E-mail: info@greencrowd.nl Telefoonnummer: 085 040 25 85 Beste crowdfunder, Hartelijk welkom bij Stichting Greencrowd, het crowdfundingplatform dat zich richt op de financiering

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V.

Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V. Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V. Augustus, 2016 Samenvatting Evensnelladen is een nieuw concept van Greencrowd Charging B.V. waarmee duurzaam opgewekte

Nadere informatie

Deelname is mogelijk vanaf 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert.

Deelname is mogelijk vanaf 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert. Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco April 2017 Samenvatting LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco

Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco Juli 2017 Samenvatting LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek November 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Aflossing vindt in beide tranches plaats na zes maanden ineens. De risicoclassificatie van het project is B3.

Aflossing vindt in beide tranches plaats na zes maanden ineens. De risicoclassificatie van het project is B3. Projectbeschrijving van de financiering van de ombouw van EVnet laadpalen door Chargepoint Europe Oktober, 2016 Samenvatting Chargepoint Europe B.V. heeft van EVnetNL de opdracht gekregen om voor het einde

Nadere informatie

Projectbeschrijving ontwikkeling windpark Moermansk door Windlife

Projectbeschrijving ontwikkeling windpark Moermansk door Windlife Projectbeschrijving van de investering in de ontwikkeling van 200 MW wind in Moermansk Oktober, 2016 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Windenergie...

Nadere informatie

Quickscan voorbeeld. Greencrowd Energy B.V. Datum: 12 januari Opdrachtgever: * opdrachtgever *

Quickscan voorbeeld. Greencrowd Energy B.V. Datum: 12 januari Opdrachtgever: * opdrachtgever * Quickscan voorbeeld Datum: 12 januari 2017 Opdrachtgever: * opdrachtgever * Opdrachtnemer: B.V. Samenvatting heeft voor * opdrachtgever * een quickscan uitgevoerd voor de locatie * locatie *. Onderstaande

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem September 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Warmtelevering Nederland... 5 4. De warmtesystemen...

Nadere informatie

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project.

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project. Samenvatting Het Greencrowd-project Zonne-energie voor OBS Potmarge heeft als doel geld op te halen voor een zonnestroomsysteem op het dak van deze basisschool uit Leeuwarden. Door het crowdfunden van

Nadere informatie

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. Mei 2017

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. Mei 2017 Informatiememorandum Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie van Ecotop B.V. Mei 2017 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting Dit

Nadere informatie

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014 Zon-PV op ziekenhuizen September 2014 Inhoud Kennismaking Greenspread Het proces Haalbaarheid Scenario s Referentie: ziekenhuis Rijnstate Kennismaking Greenspread Wie we zijn Greenspread adviseert organisaties

Nadere informatie

HierOpgewekt. 16 april 2015

HierOpgewekt. 16 april 2015 HierOpgewekt 16 april 2015 Even voorstellen Algemeen Crowdfundingplatform voor duurzame energieprojecten Stichting opgericht door Jan Willem Zwang in juni 2012 Gevestigd te Arnhem Februari 2014 ontheffing

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Crowdfunding & Duurzame Energie

Crowdfunding & Duurzame Energie Crowdfunding & Duurzame Energie Van NIMBY (Not In My BackYard) naar OIIO (Only If I Own) Bijeenkomst Crowdfunding Werkt Stichting KIEN Sander Kooper, 10 maart 2014 Agenda Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. December 2016

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. December 2016 Informatiememorandum Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie van Ecotop B.V. December 2016 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief *Z0177559055* documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Zonnepanelen op gemeentelijke daken Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni Samenvatting Het Greencrowd-project Windturbine Casalduni heeft als doel financiering bijeen te brengen voor een 850-kW-windturbine in de provincie Benevento in de Zuid-Italiaanse deelstaat Campania. Crowdfunders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN Ondernemers in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale samenleving. BCS Harderwijk presenteert een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE WIJ ONDERSTEUNEN ZONNE-ENERGIEPROJECTEN MET Contracten & Financiering: Crowdfunding & (bank) Inzicht & Monitoring Rentebetaling & Administratie HOE WERKT CROWDFUNDING? 1.

Nadere informatie

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Crowdfunding Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 0285 4013 471 www.greencrowd.nl Agenda Korte introductie Wat is

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Thema Zonnestroom, Projectfinanciering Onderdeel 1 Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Inhoud Wat is projectfinanciering? Proces; opzetten van een business case Financieringsvormen -- Projectvoorbeeld:

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen 2011-2013 Opsteller: Jasper Schilling, DSB Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken dient de energievoorziening

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Projec'inanciering duurzame en decentrale energie. Arnhem, november 2013

Projec'inanciering duurzame en decentrale energie. Arnhem, november 2013 Projec'inanciering duurzame en decentrale energie Arnhem, november 2013 Inhoud Terminologie Hoe maak je een business case Risico s Innova7eve financieringen Terminologie REV Mul7plier WACC Leverage Money

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor koeien. Door de transparante opzet en unieke

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten

Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten De Regeling Verlaagd Tarief / Postcoderoos De Regeling Verlaagd Tarief is ingevoerd per 1 januari 2014 en komt voort uit het Energieakkoord dat in

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN Samen met: VVE Julianapark in Amsterdam is gelegen aan de Bertrand Russellstraat, en wordt begrensd door de Maliebaan. Om het

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK HARLINGEN INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK HARLINGEN INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN Coöperatie Zonnepark Harlingen U.A. (hierna: Zonnepark Harlingen) is een coöperatie opgericht om de stad Harlingen duurzamer te maken. Door middel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Definities en algemene bepalingen 1.1 Definities Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK LAGERWEY INVESTEER MEE IN DE 900 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK LAGERWEY INVESTEER MEE IN DE 900 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK LAGERWEY INVESTEER MEE IN DE 900 ZONNEPANELEN Op de fabriekshal van Lagerwey Systems B.V. in Barneveld kan ideaal zonne-energie worden opgewekt. Solaris Industria presenteert

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK NISSAN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK NISSAN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 8.911 ZONNEPANELEN In Amsterdam liggen de fabriekshallen van de Nederlandse afdeling van Nissan met veel dakoppervlakte op de verschillende gebouwen. NisZon presenteert

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN?

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? Inleiding Op 1 mei 2015 gaat het Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking in. Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen dan

Nadere informatie

Informatiememorandum. 1e Dorpsmolen Duurswold. Een project van energiecoöperatie Duurzaam Duurswold

Informatiememorandum. 1e Dorpsmolen Duurswold. Een project van energiecoöperatie Duurzaam Duurswold Informatiememorandum 1e Dorpsmolen Duurswold Een project van energiecoöperatie Duurzaam Duurswold Onze windmolen Wie doun t zelf! Dat is het motto van alle betrokken partijen die dit project mogelijk maken.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Met 2 hectare (20.000 m2) is Uit Je Eigen Stad een van de grootste stadsboerderijen van Europa. Een bijzondere

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan. U kunt zich dan bezig houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE MOLENHOF INVESTEER MEE IN DE 300 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE MOLENHOF INVESTEER MEE IN DE 300 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE MOLENHOF INVESTEER MEE IN DE 300 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Financiering en subsidie (SDE+) 9 juni 2016 Sander Huitink Agenda Over Greenspread Financiering zon-pv-projecten Salderen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie?

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie? Informatiebrochure mei 2016 ZONNEPANELEN Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! INHOUDSOPGAVE Werking zonnepanelen Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen installatie Zonnepanelen op een plat dak Zonnepanelen

Nadere informatie