Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel"

Transcriptie

1 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Oktober, 2016

2 3D-animatie van de zonnepanelen op het gemeentekantoor. Een groot deel van het dak van het gemeentekantoor is schaduwvrij. 2

3 Samenvatting Aanleiding project Doel project Planning Zonne-energie Het zonnestroomsysteem Crowdfunden Projectstructuur Financiele prognoses Risico s en garanties Definities en afkortingen Namen en adressen

4 Samenvatting De gemeente Zaltbommel gaat zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentekantoor en wil de inwoners van de gemeente daarbij betrekken. Iedere inwoner die 18 jaar of ouder is én woonachtig in de gemeente Zaltbommel kan deelnemen in dit project. De postcodes van de gemeente Zaltbommel zijn: 5301, 5302, 5305, 5306, 5307, 5308, 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, U kunt dus alleen meedoen aan dit project wanneer u woonachtig bent in een van deze postcodegebieden. Dit document gaat in op de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie op het gemeentekantoor in Zaltbommel. De gemeente Zaltbommel heeft hiervoor opdracht verstrekt aan Atama Solar en het systeem moet 28 oktober 2016 gerealiseerd zijn. De gemeente Zaltbommel heeft in de voorjaarsronde van 2016 een SDE-beschikking (landelijke subsidie) aangevraagd op 0,10 per kilowattuur en deze ook gekregen. De totale investering bedraagt ongeveer ,-. De gemeente wil ,- hiervan crowdfunden en ongeveer 8.400,- participatiesubsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland. De resterende investering wil de gemeente met eigen geld financieren. De gemeente kiest ervoor om de crowdfunding door Stichting Greencrowd te laten uitvoeren. Deelname is mogelijk vanaf 50. De participatie heeft een annuïtair aflossingsschema en een looptijd van tien jaar, met een rentevergoeding van 4% per jaar. Crowdfunders die meedoen kunnen maximaal 300,- inleggen voor een periode van tien jaar met een rente van 4%. Crowdfunders die meedoen, minimaal 250,- inleggen én voor 3 jaar overstappen naar Qurrent, krijgen van Qurrent 100,- retour op hun inleg bij hun eerste jaarafrekening waardoor hun rendement geen 4% is maar kan oplopen tot wel 13,5%! De rente en aflossing worden per kwartaal betaald. De gemeente Zaltbommel is de lenende partij en staat garant voor de betaling van rente en aflossing. Deelnemen is mogelijk tot en met 28 oktober Het project sluit zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan vermeld te sluiten. 4

5 1. Aanleiding project De gemeente Zaltbommel wil haar energievoorziening zo duurzaam mogelijk realiseren. Op het gemeentekantoor in Zaltbommel zijn eerder al 12 zonnepanelen gelegd en nu worden er meer zonnepanelen geplaatst. De gemeente heeft hiervoor subsidie aangevraagd (SDE ronde 1, fase ) en ook gekregen voor een uitbreiding van maximaal 37 kw. Luchtfoto van het gemeentekantoor met daarop de reeds geplaatste panelen (links onderin) en de geplande panelen. Het energieverbruik van het gemeentekantoor is dusdanig hoog dat bijna (95%) alle opgewekte zonnestroom direct wordt verbruikt. Er wordt dus nauwelijks elektriciteit teruggeleverd aan het net. Naast de vermeden inkoopkosten voor elektriciteit vermijdt de gemeente dankzij het gelijktijdig opwekken en verbruiken van de stroom dus ook nog energiebelasting én variabele transportkosten. 2. Doel project De gemeente Zaltbommel wil een deel van de investering (her)financieren middels crowdfunding. Op deze manier kunnen inwoners van de gemeente profiteren van een aantrekkelijk rendement op een duurzame investering. 5

6 3. Planning De meervoudig onderhandse aanbesteding is reeds uitgevoerd en de opdracht is gegund aan Atama Solar met als doelstelling het systeem 28 oktober 2016 in gebruik te nemen. De (her)financiering middels crowdfunding loopt tot het streefbedrag bijeen is gebracht, met de beoogde einddatum op 28 oktober Zonne-energie Zonnestroom wordt opgewekt door de omzetting van zonlicht in elektriciteit, door middel van zonnepanelen (ook wel PV-panelen genoemd). Iedere kilowattuur die uit een paneleninstallatie afkomstig is, hoeft niet in een conventionele elektriciteitscentrale te worden opgewekt, waar hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Aangezien het broeikasgas CO₂ vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, kan gesteld worden dat het milieu gebaat is bij de toepassing van zonne-energie. 5. Het zonnestroomsysteem Het zonnestroomsysteem bestaat uit 135 zonnepanelen van 270 Wattpiek en heeft een totaal vermogen van 36,45kWp. De zonnepanelen leveren naar verwachting ongeveer kwh per jaar op. 6

7 6. Crowdfunden Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. Crowdfunding houdt in dat particulieren of bedrijven met behulp van internet (platform) geld verschaffen. Dat geld kunnen andere particulieren of bedrijven lenen voor uiteenlopende (ideële of commerciële) doeleinden. Deze doeleinden van een geldvrager zijn bijvoorbeeld het financieren van een nog op te richten bedrijf, het financieren van een auto, het financieren van een uit te brengen boek of cd, enzovoorts. Crowdfunding gaat hand in hand met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.) omdat potentiële investeerders via social media laagdrempelig en goedkoop te bereiken zijn. Stichting Greencrowd bemiddelt alleen in duurzame energie opwek of energiebesparingsprojecten. Alleen organisaties kunnen zich aanmelden om projecten te plaatsen. Crowdfunden is, naast een innovatieve manier van financieren, een proces dat extra waarde met zich meebrengt: het kan lokaal draagvlak toevoegen aan duurzame-energieprojecten. Omwonenden krijgen immers de kans om een aantrekkelijk rendement te realiseren op hun vermogen. Dit rendement is hoger dan bij een (duurzame) bank. Belastingen U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. De belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen Tot en met 2016 berekent de belastingdienst een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen. Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de belastingdienst daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting. Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3: Schijf 1: tot en met Schijf 2: van tot en met Schijf 3: vanaf Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee de belastingdienst uw voordeel berekent: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de belastingdienst voor dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,5%. In de tabel hieronder ziet u hoe de belastingdienst uw grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 berekent. 7

8 Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017 Schij f Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5% 1 Tot en met % 33% 2 Van tot en met % 79% 3 Vanaf % 100% Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald. Voorbeelden berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen alleenstaande met spaargeld u hebt spaargeld met uw fiscale partner en geeft ieder de helft van de grondslag op u hebt spaargeld met uw fiscale partner en u geeft de hele grondslag op Geleend geld In het algemeen is het af te raden met geleend geld te crowdfunden. De fiscale behandeling van de lening volgt de fiscale behandeling (in welke belasting box) van uw deelname. De crowdfunding voor dit project valt in box 3. De rente op de lening is dan niet aftrekbaar; het bedrag van de lening wordt wel in mindering gebracht op de rendementsgrondslag van box 3. Doelbedrag, looptijd, rente en aflossing Voor dit project is het doel een bedrag van ,- middels crowdfunding te (her)financieren. De leningen die crowdfunders beschikbaar stellen, worden gedurende de looptijd van tien jaar afgelost. De rente op de investering wordt ook jaarlijks uitgekeerd. Het gaat om een annuïtaire lening, zoals grafisch weergegeven in onderstaande figuur. 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Annuiteit verdeeld naar rente en aflossing Rente Aflossing Grafische weergave van de ontwikkeling van rente en aflossing bij een annuïtaire lening van 250,- met een looptijd van tien jaar en een rente van 4%. 8

9 Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van 50,- en een maximale inleg van 300,- per investeerder. De looptijd van de lening is tien jaar en het rentepercentage is 4%. De lening wordt afgelost op basis van jaarlijkse annuïteiten. De kasstromen voor de crowdfunder die 300,- inlegt, zien er als volgt uit: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Rente 12,00 11,00 9,96 8,88 7,76 6,59 5,37 4,11 2,79 1,42 Aflossing 24,99 25,99 27,03 28,11 29,23 30,40 31,62 32,88 34,20 35,56 Uitkering 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 Crowdfunders die minimaal 250,- inleggen én een driejarig contract afsluiten bij Qurrent, krijgen van Qurrent 100,- op hun inleg retour via hun eerste jaarnota. Hun rendement kan daardoor oplopen tot wel 13,5%. Overdraagbaarheid De vorderingen zijn niet opeisbaar en niet overdraagbaar. De crowdfunder kan er wel voor kiezen de rente of aflossing op een door hem gewenste rekening uit te laten betalen, anders dan de rekening waarvan de crowdfunder de deelname heeft gestort. Deelnemen Om deel te nemen aan de crowdfunding van dit project, dient u in eerste instantie te voldoen aan de algemene voorwaarden van stichting Greencrowd. Hierin is onder andere het volgende gesteld: Crowdfunders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn. Crowdfunders moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en in Nederland woonachtig zijn. Crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Crowdfunders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Deelnemen is mogelijk tot en met 28 oktober Het project sluit echter zodra het doelbedrag is opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 28 oktober 2016 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Deelnemen kan door in te schrijven op het project op de website Proces van investeren Wie wil investeren, moet een paar handelingen verrichten. Nieuwe crowdfunders dienen zich op de website van Greencrowd ( te registreren. Om te kunnen investeren, dient u voor de SMS-verificatie uw mobiele nummer in te vullen en vervolgens de aan u gestuurde code in te vullen. U dient u de algemene voorwaarden te accepteren. Na uw investering ontvangt u een waarin uw investering wordt bevestigd. 9

10 Bestaande crowdfunders kunnen inloggen en direct een investering plaatsen, zonder verdere administratieve formaliteiten. Stichting Greencrowd heeft ervoor gekozen om het passieve bevestigingsbeleid te hanteren. U heeft daarom 24 uur de tijd om kosteloos af te zien van uw investering. Na 24 uur bedenktijd is uw investering definitief. Wanneer de financieringsbehoefte voor het project is gerealiseerd, ontvangt u hierover een . In deze zit een link waarmee u middels internetbankieren het door u opgegeven bedrag kunt overmaken. Wanneer alle bedragen van alle crowdfunders zijn ontvangen, wordt het geld overgemaakt aan de lenende partij en start de leningsovereenkomst. Hiermee start tevens de periode waarover rente is verschuldigd. U ontvangt een met daarin een of meerdere links naar de definitieve en getekende documenten, zoals de leenovereenkomst en het lidmaatschapsbewijs voor de informele vereniging. Uw rente en inleg wordt uitgekeerd conform het betaalschema zoals opgesteld voor het project. Het uitgangspunt hierbij is dat de eerste rentevergoeding binnen 5 werkdagen na de vervaldatum aan u wordt uitbetaald. 7. Projectstructuur De projectstructuur is als volgt weer te geven: Exploitatiesubsidie SDE RVO Zonnepanelen Investering Gemeente Zaltbommel Participatiesubsidie Provincie Gelderland Lening Rente en aflossing Stichting Greencrowd Registratie Stichting Derdengelden Greencrowd Registratie Lening Rente en aflossing Toelichting op de projectstructuur Gemeente Zaltbommel investeert zelf in de zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel. 10

11 RVO betaalt de gemeente Zaltbommel iedere maand een voorschot op de SDE op basis van 80% van de verwachte productie en maakt jaarlijks de afrekening op basis van de daadwerkelijke productie. Provincie Gelderland kan een participatiesubsidie verstrekken aan de gemeente Zaltbommel wanneer minimaal 50 mensen crowdfunden die minimaal 50,- inleggen voor een periode van minimaal 5 jaar. De maximale participatiesubsidie bedraagt 20% van de investering tot een maximum van ,-. Met een verwachte investering van ± ,- kan de gemeente maximaal ± 8.400,- participatiesubsidie krijgen. Het is op het moment van schrijven nog niet bekend of de participatiesubsidie daadwerkelijk wordt verkregen. Stichting Greencrowd is opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzameenergie-projecten, om meer draagvlak te realiseren onder omwonenden van die duurzame projecten en om crowdfunders een financieel voordeel te geven ten opzichte van een spaarrekening bij een (duurzame) bank. Stichting Greencrowd heeft zelf geen winstoogmerk en wil slechts kostendekkend opereren. Eventuele positieve resultaten worden geschonken aan goede doelen. Stichting Greencrowd is het crowdfundingplatform dat de crowdfundingactie aanbiedt voor de lenende partij. Stichting Greencrowd beoordeelt de projecten en geeft een risicoclassificatie mee. Stichting Greencrowd heeft een ontheffing voor het bemiddelen in opeisbare gelden en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stichting Greencrowd staat geregistreerd in het Register crowdfunding-platformen van de AFM onder nummer Stichting Greencrowd laat de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar toetsen door CreditSafe. Stichting Greencrowd vertegenwoordigt de informele vereniging van crowdfunders en is het eerste aanspreekpunt, zowel richting crowdfunders als richting projectontwikkelaars. Stichting Greencrowd draagt zorgt voor de afwikkeling en ondertekening van de benodigde documenten, zoals de crowdfundingovereenkomsten en de schuldbekentenis. Stichting Derdengelden Greencrowd beheert de geldstromen tussen de crowdfunders en de lenende partij. Wanneer het doelbedrag is toegezegd, ontvangen de crowdfunders een met betaallink van Stichting Derdengelden Greencrowd waarmee zij hun investering kunnen betalen. Stichting Derdengelden Greencrowd betaalt vervolgens de hoofdsom aan de lenende partij en de afsluitprovisie aan Stichting Greencrowd. Stichting Derdengelden Greencrowd bewaakt het betaalschema en incasseert de aflossing en de rente bij de projectontwikkelaar. Stichting Derdengelden Greencrowd betaalt de aflossing en de rente aan de crowdfunders en brengt hiervoor een vergoeding in rekening aan de projectontwikkelaar. Crowdfunders stellen gelden beschikbaar ter realisatie of exploitatie van duurzame-energieproductiemiddelen. Dit doet zij middels Stichting Greencrowd. Per project vormen de crowdfunders die het project (deels) financieren een informele vereniging die middels een onherroepelijke machtiging door stichting Greencrowd wordt vertegenwoordigd. De informele vereniging is de schuldeiser richting de projectontwikkelaar. Gelden die door de crowdfunder beschikbaar zijn gesteld, zijn niet tussentijds opeisbaar, maar worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. 11

12 8. Financiele prognoses Aankoopprijs De totale investering in de zonnestroominstallatie, inclusief ontwikkelkosten en monitoringssysteem, wordt geschat op ,-. De investering in de turn-key-installatie komt dan neer op een bedrag van 1,15 per Wp. Installatiegegevens Aantal zonnepanelen 135 stuks Vermogen zonnepanelen 270 Wp per paneel Vermogen installatie 36 kwp Verwachte Performance Ratio 96,00% Verwachte productie kwh / jaar Gelijktijdigheid 90,0% van productie met verbruik Investering Inkoop turn-key 1,13 per Wp Inkoop turn-key totaal Ontwikkelkosten - Afkoop garantie omvormers 20 jaar 704 Totale investering Totale investering 1,151 per Wp Werkkapitaal Het project wordt gefinancierd met eigen middelen van de gemeente Zaltbommel en gaat sowieso door, ook wanneer er onvoldoende gelden worden opgehaald met crowdfunding en/of de participatiesubsidie van de provincie Gelderland. Oplevering vindt plaats eind oktober Lening De gemeente Zaltbommel wil middels crowdfunding een deel van het project (her)financieren. Dit bedrag zal worden aangeboden in één tranche met een looptijd van tien jaar en een rentepercentage van gegarandeerd 4%. Financiering Deel financiering Looptijd financiering Rente Aflossing 71% van de totale investering 10 jaar 4,00% per jaar Annuitair Kasstromen Vanaf november worden kasstromen gegenereerd vanuit het project. De gemeente Zaltbommel ontvangt per maand SDE+-subsidie op de geproduceerde stroom vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast realiseert de gemeente Zaltbommel dankzij de 12

13 zonnepanelen een besparing op haar elektriciteitskosten van ongeveer 8 cent per kilowattuur inclusief vermeden energiebelasting en variabel transport bij gelijktijdig verbruik en opwek. Variabele elektriciteitskosten op basis van gebruik en huidige prijzen Inkoop elektriciteit piekuren Inkoop elektriciteit daluren Variabele transportkosten Belastingen (EB & ODE) Totale variabele elektriciteitskosten per jaar Totale variabele elektriciteitskosten 0,0804 per kwh Uitgangspunten Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor de nieuwe installatie wordt gerekend met 960 kwh per kwp per jaar. De panelen hebben een vermogensgarantie van minimaal 90% na 10 jaar en minimaal 80% na 25 jaar. De garantie op de omvormer is voor een periode van twintig jaar afgekocht. De kosten voor het reinigen en eventueel ander onderhoud zijn inbegrepen in de exploitatie. Exploitatie en kasstroomprognose PV-systeem In onderstaande tabel zijn de exploitatiecijfers opgenomen. Zonnepanelen gemeentekantoor Zaltbommel Turn-key-prijs systemen Participatiesubsidie Crowdfundingsom Onderhoudskosten per jaar 412 Inkomsten per kwh SDE+ 0,10 Opbrengst (kwh/kwp) 960 Vermogensdegradatie 0,50% Totaal vermogen in kwp 36,45 De volgende tabel geeft inzicht in de kasstroomprognose en afloscapaciteit gedurende de crowdfundingperiode van tien jaar. De DSCR (Debt Service Coverage Ratio) betreft de verhouding tussen de projectinkomsten en aflossingsverplichtingen. Jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Productie in kwh SDE Vermeden inkoop Onderhoud -412,25-420,50-428,91-437,48-446,23-455,16-464,26-473,55-483,02-492,68 Kasstroom project Rente en aflossing DSCR 1,20 1,34 1,32 1,31 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 13

14 9. Risico s en garanties Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-dscr, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van de gemeente Zaltbommel komt de score nu uit op B1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar A3. 14

15 Score Credit Safe Punten Check Score Rating Score A 1 4 A+ Score B 2 5 A1 Score C 3 6 A2 Score D 4 7 A3 Score E 5 8 B1 Totaal score Credit Safe 1 9 B2 10 B3 Kapitaal voorgesteld tov crowdfunders Punten Check 11 C1 0% 0 12 C2 0-30% 1 13 C % 2 14 D % 3 15 D2 Totaal score kapitaal voorgesteld 0 16 D3 17 E1 Kapitaal achtergesteld tov crowdfunding Punten Check 18 E2 > = 50% 1 19 E % 2 > 19 F < 25% 3 Totaal score achtergesteld 2 Gemiddelde DSCR crowdfunding Punten Check > 1,3 1 1,2-1,3 2 1,1-1,2 3 Totaal score DSCR 2 Ontwikkelfase Punten Check Opgeleverd en in exploitatie 1 In aanbouw 2 In ontwikkeling 3 Totaal score fase 2 Leveringsvoorwaarden Punten Check Vaste prijzen met vaste indexering 1 Vaste prijzen zonder indexering 2 Marktprijzen 3 Totaal score leveringsvoorwaarden 2 Installatie onderpand Punten Check Ja -1 Nee 0 Totaal score onderpand 0 Overige harde garantie Punten Check Ja -1 Nee 0 Totaal score garantie -1 Projectrating B1 8 15

16 Overige risico s Naast de benoemde factoren in de risicoclassificatie kunnen nog enkele andere risico s worden geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op het risico dat de lening van een crowdfunder en/of de rente niet wordt/worden terugbetaald. Deze worden hieronder toegelicht. Risico s bij het investeren Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Risico: vertraging oplevering De oplevering van het project kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. In februari worden de meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven en marktconsultatie heeft uitgewezen dat oplevering in maart dan wel april geen probleem moet zijn. Risico: verandering in salderingsregelgeving De verrekenprijs van 0,08 per kwh die in de business case nu als uitgangspunt wordt gehanteerd, kan in de praktijk lager uitvallen wanneer de overheid zou besluiten dat de jaarlijkse verrekening van energieafname en zonnestroomproductie niet langer mag plaatsvinden (salderen), waardoor organisaties minder energiebelasting vermijden en de financiële opbrengst van de zonnepanelen derhalve daalt. Minister Kamp heeft aangegeven de huidige salderingsregeling in ieder geval tot 2020 intact te laten. Wijziging van de salderingsregelgeving zou dus kunnen leiden tot verlaagde opbrengsten en een lagere afloscapaciteit uit het project, maar de kans dat de gemeente Zaltbommel hierdoor niet langer aan de betalingsverplichtingen richting crowdfunders zou kunnen voldoen, is nagenoeg nihil. Risico: dalende inkoopprijzen De verrekenprijs van 0,08 per kwh die in de business case nu als uitgangspunt wordt gehanteerd, kan in de praktijk lager uitvallen wanneer de inkoopprijs voor elektriciteit verder daalt. Risico: stijgende APX-prijzen De SDE-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de gerealiseerde APX-prijzen. De SDE-subsidie is maximaal 0,10 per kwh wanneer de gerealiseerd APX-peak-prijs gecorrigeerd voor de onbalansfactor van 0,94 in een jaar onder de 0,035 per kwh komt. Wanneer de gerealiseerd APXpeak-prijs gecorrigeerd voor de onbalansfactor van 0,94 in een jaar boven de 0,035 per kwh komt, ontvangt de gemeente minder subsidie per kwh. Hier staat tegenover dat de vermeden inkoopkosten dan waarschijnlijk ook hoger uitvallen. 16

17 Risico: tegenvallende systeemprestaties Het is mogelijk dat de zonne-energie-systemen niet de verwachte hoeveelheid energie opleveren, waardoor de project-kasstromen tegenvallen. De prestaties van het zonnestroomsysteem worden gewaarborgd door de afgegeven garanties van de fabrikanten. Daarnaast zal er een continue monitoring plaatsvinden van het systeem, waardoor panelen bij afwijkende rendementen direct vervangen zullen worden. De panelen zijn extra verzekerd tegen schade, diefstal, vandalisme, aflopend rendement en nalatigheid. Risico: hogere kosten voor beheer en onderhoud De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoudskosten van 2% per jaar. Het systeem is verzekerd onder de verzekering van de gemeente waardoor deze kosten niet op de exploitatie drukken. De exploitatiekosten bestaan grotendeels uit een voorziening voor het vervangen van de omvormers. In de begroting is rekening gehouden met het eenmalig vervangen van alle omvormers. Wanneer de omvormers vaker moeten worden vervangen dan een keer leidt dit tot een lager rendement. Risico: geen subsidie van de provincie Het is denkbaar dat de provincie Gelderland, om wat voor reden dan ook, de subsidieaanvraag afwijst of dat het budget van de regeling in kwestie op is op het moment dat de beoordeling aanvangt. In dat geval zal de gemeente Zaltbommel zelf het verschil bijleggen. Het niet verkrijgen van de subsidie betekent derhalve niet dat de propositie aan crowdfunders aangepast zal worden. Risico: non-betaling Op alle vorderingen bestaat het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Stichting Greencrowd maakt gebruik van CreditSafe om inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van de debiteur. Het risico in dit project zit vooral in de kans dat de gemeente Zaltbommel niet betaalt. Het risico dat de gemeente niet betaalt omdat zij niet kan betalen is verwaarloosbaar. Dit is ook de reden dat kredietverzekeraars gemeenten niet verzekeren. Via deze paragraaf hebben wij u inzicht proberen te bieden in de risico s die gepaard gaan met een investering in dit project én de wijze waarop deze risico s zijn of worden ondervangen. Greencrowd streeft ernaar de risico s tot een minimum te beperken, maar kan nooit honderd procent zekerheid bieden ten aanzien van de inleg en/of rente van crowdfunders. Investeer daarom nooit meer geld dan u in theorie zou kunnen missen. 17

18 10. Definities en afkortingen AFM CreditSafe Crowdfunder Crowdfundingsovereenkomst DNB Informele Vereniging Investering Lening Leningsovereenkomst Autoriteit Financiële Markten Creditsafe Nederland is onderdeel van de Creditsafe Group. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan klanten en is s werelds meest gebruikte provider in online bedrijfskredietinformatie. Creditsafe is begonnen in Noorwegen in 1997, maar heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff. De informatierapporten van Creditsafe zijn erkend door de AFM als goedgekeurde creditscoring voor crowdfundingleningen. Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het Platform en met wie een Crowdfundingsovereenkomst wordt aangegaan. Een raamovereenkomst tussen de Crowdfunders en Stichting Greencrowd, waarin de rechten en verplichtingen van Crowdfunders worden vastgelegd en waaronder Investeringen kunnen worden gedaan. De Nederlandse Bank De informele vereniging waarin alle Crowdfunders die een Investering in een bepaald Project hebben gedaan door Stichting Greencrowd worden ondergebracht. De initiële investering van een Crowdfunder in een Project in de vorm van een uiteindelijke geldlening aan de Ondernemer of een schuldbekentenis van de Ondernemer. Het geheel aan geldmiddelen dat als gevolg van de Investeringen onder de Leningsovereenkomst aan de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld. De overeenkomst waarmee de Investeringen worden bekrachtigd en waarin de terug)betalingsvoorwaarden en rentes worden beschreven. 18

19 Participatiesubsidie Subsidieregeling van de provincie Gelderland. De provincie geeft subsidie aan lokale duurzame energieprojecten. Deze subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een minimum van 3.500,- en een maximum van ,-. Subsidie wordt slechts verstrekt indien: a. minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen door middel van een financiële bijdrage; b. de financiële deelname van voornoemde personen gezamenlijk ten minste 25% van de kosten bedraagt; c. de bijdrage per natuurlijk persoon minimaal 50 bedraagt; en d. het lokale hernieuwbare energieproject een terugverdientijd heeft van minimaal vijf jaar. Platform Projecteigenaar/Ondernemer RVO Schuldeiser SDE+ SDE-beschikking De omgeving die beschikbaar wordt gesteld op de website van Stichting Greencrowd waar Projecten worden aangeboden. Een (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Leningsovereenkomst de Lening ter beschikking is of zal worden gesteld. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De organisatie die belast is met de uitvoering van de landelijke subsidieregelingen. De gezamenlijke Crowdfunders, die (als Informele Vereniging) als contractspartij van de Ondernemer optreden bij de Leningsovereenkomst. Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie: regeling vanuit de Nederlandse overheid ter stimulering van de productie van duurzame energie. Het schriftelijke bewijs dat subsidie is toegekend aan een project. 19

20 Project Risicoclassificatie Stichting Greencrowd Stichting Derdengelden Greencrowd Wft Zekerheid Het geheel aan plannen zoals verwoord in een informatiememorandum van een Ondernemer waarin Crowdfunders via het Platform kunnen deelnemen door een Investering te doen. Een rangschikking van risico s behorend bij de Leningsovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de Ondernemer, de business case en eventueel gestelde Zekerheden, zoals omschreven in Artikel [12.4]. Stichting Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Derdengelden Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Wet op het financieel toezicht Een (bank)garantie, borgstelling, pand- of hypotheekrecht et cetera. 20

21 11. Namen en adressen Opdrachtgever en afnemer Gemeente Zaltbommel Hogeweg LB Zaltbommel Opdrachtnemer Nijverheidsweg NG Elst Crowdfundingplatform Stichting Greencrowd Fonteinkruid 6A 3931 WX Woudenberg

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding project... 5 2. Doel project... 6 3. Planning... 6 4. Zonne-energie... 6

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Afbeelding Gemeentewerf Grave Afbeelding PV-sol Wijkgebouw Esterade 2 Samenvatting...

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Afbeelding gemeentehuis Afbeelding gemeentehuis 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding

Nadere informatie

Greencrowd Solar Fund I

Greencrowd Solar Fund I Greencrowd Solar Fund I Juni 2017 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Zonne-energie... 4 5. De portefeuille... 4 6. Crowdfunden... 5 7. Projectstructuur...

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015 Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Mei 2015 Samenvatting In opdracht van het Revius Lyceum realiseert Greenspread een PV-systeem op het dak van de school. Dit systeem wordt

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend Mei, 2016 Deze studentenflat aan de Rotterdamseweg krijgt zonnepanelen. Studentenhuisvester

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2 Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting worden in totaal circa 30 gebouwen van zonnepanelen voorzien, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Door: energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten. Door energiecoöperatie Grunneger Power

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten. Door energiecoöperatie Grunneger Power Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Door energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in het Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor (voldoende)

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V.

Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V. Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V. Augustus, 2016 Samenvatting Evensnelladen is een nieuw concept van Greencrowd Charging B.V. waarmee duurzaam opgewekte

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek November 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Deelname is mogelijk vanaf 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert.

Deelname is mogelijk vanaf 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert. Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco April 2017 Samenvatting LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente

Nadere informatie

De eerste keer crowdfunden

De eerste keer crowdfunden De eerste keer crowdfunden E-mail: info@greencrowd.nl Telefoonnummer: 085 040 25 85 Beste crowdfunder, Hartelijk welkom bij Stichting Greencrowd, het crowdfundingplatform dat zich richt op de financiering

Nadere informatie

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem September 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco

Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco Juli 2017 Samenvatting LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente

Nadere informatie

Projectbeschrijving ontwikkeling windpark Moermansk door Windlife

Projectbeschrijving ontwikkeling windpark Moermansk door Windlife Projectbeschrijving van de investering in de ontwikkeling van 200 MW wind in Moermansk Oktober, 2016 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Windenergie...

Nadere informatie

Aflossing vindt in beide tranches plaats na zes maanden ineens. De risicoclassificatie van het project is B3.

Aflossing vindt in beide tranches plaats na zes maanden ineens. De risicoclassificatie van het project is B3. Projectbeschrijving van de financiering van de ombouw van EVnet laadpalen door Chargepoint Europe Oktober, 2016 Samenvatting Chargepoint Europe B.V. heeft van EVnetNL de opdracht gekregen om voor het einde

Nadere informatie

HierOpgewekt. 16 april 2015

HierOpgewekt. 16 april 2015 HierOpgewekt 16 april 2015 Even voorstellen Algemeen Crowdfundingplatform voor duurzame energieprojecten Stichting opgericht door Jan Willem Zwang in juni 2012 Gevestigd te Arnhem Februari 2014 ontheffing

Nadere informatie

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project.

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project. Samenvatting Het Greencrowd-project Zonne-energie voor OBS Potmarge heeft als doel geld op te halen voor een zonnestroomsysteem op het dak van deze basisschool uit Leeuwarden. Door het crowdfunden van

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Warmtelevering Nederland... 5 4. De warmtesystemen...

Nadere informatie

Drijvend Zonnepark Lingewaard. Coöperatie Lingewaard Energie U.A.

Drijvend Zonnepark Lingewaard. Coöperatie Lingewaard Energie U.A. Drijvend Zonnepark Lingewaard Coöperatie Lingewaard Energie U.A. 1 Drijvend Zonnepark Lingewaard Gietwaterbassin 2 Project Osmosegebouw Pompengebouw Trafo 6.150 zonnepanelen van 300 Wp = 1,845 MWp -> 1,75

Nadere informatie

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014 Zon-PV op ziekenhuizen September 2014 Inhoud Kennismaking Greenspread Het proces Haalbaarheid Scenario s Referentie: ziekenhuis Rijnstate Kennismaking Greenspread Wie we zijn Greenspread adviseert organisaties

Nadere informatie

Drijvend Zonnepark Lingewaard. Coöperatie Lingewaard Energie U.A.

Drijvend Zonnepark Lingewaard. Coöperatie Lingewaard Energie U.A. Drijvend Zonnepark Lingewaard Coöperatie Lingewaard Energie U.A. 1 Project Osmosegebouw Pompengebouw Trafo 2 Start van het project (2014) Tender De Gelderse Maat : Ideeënprijsvraag provincie Gelderland

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Aanvullende informatie Obligatielening Nuon Samen in Zon Eemshaven Nuon Samen in Zon B.V.

Aanvullende informatie Obligatielening Nuon Samen in Zon Eemshaven Nuon Samen in Zon B.V. Aanvullende informatie Obligatielening Nuon Samen in Zon Eemshaven Nuon Samen in Zon B.V. 13 februari 2019 Foto: Zonnepark Eemshaven INHOUDSOPGAVE 1 WIJZIGING ZONNEPARK EEMSHAVEN 3 2 ZONNEPARK EEMSHAVEN

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. Mei 2017

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. Mei 2017 Informatiememorandum Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie van Ecotop B.V. Mei 2017 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting Dit

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Crowdfunding & Duurzame Energie

Crowdfunding & Duurzame Energie Crowdfunding & Duurzame Energie Van NIMBY (Not In My BackYard) naar OIIO (Only If I Own) Bijeenkomst Crowdfunding Werkt Stichting KIEN Sander Kooper, 10 maart 2014 Agenda Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK MENTERSTROOM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK MENTERSTROOM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 1.648 ZONNEPANELEN De lokale coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde is al tijden enthousiast bezig om de regio te verduurzamen. Nu zullen 1.648 nieuwe zonnepanelen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE FAKKEL INVESTEER MEE IN DE 510 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE FAKKEL INVESTEER MEE IN DE 510 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 510 ZONNEPANELEN De Groene Stroom uit de gemeente Ridderkerk is opgericht om te zorgen voor meer lokale duurzame stroom. De Coöperatie is een burgerinitiatief van

Nadere informatie

Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten

Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten De Regeling Verlaagd Tarief / Postcoderoos De Regeling Verlaagd Tarief is ingevoerd per 1 januari 2014 en komt voort uit het Energieakkoord dat in

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

Informatiememorandum exploitatie zonnepanelen bedrijvenpark Laarberg door Greenspread Solar I

Informatiememorandum exploitatie zonnepanelen bedrijvenpark Laarberg door Greenspread Solar I Informatiememorandum exploitatie zonnepanelen bedrijvenpark Laarberg door Greenspread Solar I Januari 2018 Samenvatting Greenspread heeft een zonne-energieproject ontwikkeld op het bedrijventerrein van

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. December 2016

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. December 2016 Informatiememorandum Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie van Ecotop B.V. December 2016 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Quickscan voorbeeld. Greencrowd Energy B.V. Datum: 12 januari Opdrachtgever: * opdrachtgever *

Quickscan voorbeeld. Greencrowd Energy B.V. Datum: 12 januari Opdrachtgever: * opdrachtgever * Quickscan voorbeeld Datum: 12 januari 2017 Opdrachtgever: * opdrachtgever * Opdrachtnemer: B.V. Samenvatting heeft voor * opdrachtgever * een quickscan uitgevoerd voor de locatie * locatie *. Onderstaande

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE- ENERGIE

INVESTEER IN ZONNE- ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK ENERGIE INVESTEER IN ZONNEENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE Wat als je zelf graag zonneenergie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting miljoenwatt geeft samen met Essent

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK SOLARVATION LELYSTAD INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK SOLARVATION LELYSTAD INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Op een groot stuk land aan de Wisentweg in Lelystad komt een groot zonnepark te staan op een bouwblok van een voormalige proefboerderij. Schone zonne-energie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN Ondernemers in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale samenleving. BCS Harderwijk presenteert een

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni Samenvatting Het Greencrowd-project Windturbine Casalduni heeft als doel financiering bijeen te brengen voor een 850-kW-windturbine in de provincie Benevento in de Zuid-Italiaanse deelstaat Campania. Crowdfunders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Crowdfunding Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 0285 4013 471 www.greencrowd.nl Agenda Korte introductie Wat is

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK UDEN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK UDEN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 42.964 ZONNEPANELEN Zonnepark Uden is een buitengewoon duurzaam zonne-energieproject. Er wordt dubbel gebruik gemaakt van de grond, door veel faciliteiten voor bijen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK NISSAN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK NISSAN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 8.911 ZONNEPANELEN In Amsterdam liggen de fabriekshallen van de Nederlandse afdeling van Nissan met veel dakoppervlakte op de verschillende gebouwen. NisZon presenteert

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BLOEMEN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BLOEMEN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 1.650 ZONNEPANELEN Bij Biovender in Witteveen hebben ze op verschillende panden daken beschikbaar voor zonnepanelen. Biovender biedt een keten van diensten aan in

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK ACHTKARSPELEN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK ACHTKARSPELEN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 30.436 ZONNEPANELEN In Achtkarspelen gaat een prachtig zonnepark verrijzen naast bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost. Het initiatief van Solarfields past uitstekend

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

QuickScan Zon-PV. Technische analyse Deze quickscan betreft de locatie X. Afbeelding 1: aangezicht X.

QuickScan Zon-PV. Technische analyse Deze quickscan betreft de locatie X. Afbeelding 1: aangezicht X. QuickScan Zon-PV Technische analyse Deze quickscan betreft de locatie X. Afbeelding 1: aangezicht X. Afbeelding 2: De voorziene locaties van de zonnepanelen De zonnepanelen worden aangesloten op omvormers.

Nadere informatie

INFORMATIE PROSPECTUS

INFORMATIE PROSPECTUS INFORMATIE PROSPECTUS 1 INHOUDSOPGAVE 3 Achtergrond 4 De Lening 5 Risico s aan uw belegging Informatievoorziening Overdraagbaarheid Inschrijvingsproces 7 Samenvatting van de aanbieding 2 ACHTERGROND GK

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor koeien. Door de transparante opzet en unieke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK DE KIE INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK DE KIE INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 29.008 ZONNEPANELEN In Franeker is een prachtig zonnepark verrezen. Het initiatief van Solarfields past uitstekend bij de plannen van Franekeradeel. In zowel het

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK LAGERWEY INVESTEER MEE IN DE 900 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK LAGERWEY INVESTEER MEE IN DE 900 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK LAGERWEY INVESTEER MEE IN DE 900 ZONNEPANELEN Op de fabriekshal van Lagerwey Systems B.V. in Barneveld kan ideaal zonne-energie worden opgewekt. Solaris Industria presenteert

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK MIDDEN BOSKOOP INVESTEER MEE IN DE 632 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK MIDDEN BOSKOOP INVESTEER MEE IN DE 632 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 632 ZONNEPANELEN Sportcentrum midden Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn biedt ruimte voor jong en oud en combineert diverse sportgelegenheden met een zeer

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK TEGMENTO FRIESLAND INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK TEGMENTO FRIESLAND INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 5.632 ZONNEPANELEN Op de daken van familiebedrijf Bakker Transport & Warehousing in Heerenveen kan ideaal zonneenergie worden opgewekt. Tegmento Friesland B.V. presenteert

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK AOC INVESTEER MEE IN DE 518 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK AOC INVESTEER MEE IN DE 518 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 518 ZONNEPANELEN Bij onderwijsinstelling AOC Oost locatie Twello in de gemeente Voorst staat duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel. Sinds 2017 is de de school,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Financiering en subsidie (SDE+) 9 juni 2016 Sander Huitink Agenda Over Greenspread Financiering zon-pv-projecten Salderen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BUITENZORG INVESTEER MEE IN DE 500 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BUITENZORG INVESTEER MEE IN DE 500 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 500 ZONNEPANELEN Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder andere eigenaar van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BERKMORTEL INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BERKMORTEL INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 1.600 ZONNEPANELEN In Sint-Oedenrode is een prachtig zonnedak verrezen bij agrariër Berkmortel aan de Airborneweg 10. Het initiatief van Solisplan in samenwerking

Nadere informatie

Adviesrapport zonnestroominstallatie Groothandel de Vries

Adviesrapport zonnestroominstallatie Groothandel de Vries Groothandel de Vries T.a.v. Piet de Vries Pollemaplein 14 2277 GG Zwolle Harderwijk, 18-01-18 Zonnestroom Nederland B.V. Ceintuurbaan 2-110b 3847 LG Harderwijk T 085 06 55 480 E info@zonnestroomnederland.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK HARLINGEN INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK HARLINGEN INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN Coöperatie Zonnepark Harlingen U.A. (hierna: Zonnepark Harlingen) is een coöperatie opgericht om de stad Harlingen duurzamer te maken. Door middel

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting in totaal circa 30 gebouwen worden voorzien van zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Adviesrapport zonnestroominstallatie Bedrijf X

Adviesrapport zonnestroominstallatie Bedrijf X Bedrijf X T.a.v. Henk de Vries Zonnelaan 18 1234 AB Amsterdam Leusden, 10-06-19 Zonnestroom Nederland B.V. Hamersveldseweg 120 3833 GT Leusden T 085 06 55 480 E info@zonnestroomnederland.nl www.zonnestroomnederland.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN Samen met: VVE Julianapark in Amsterdam is gelegen aan de Bertrand Russellstraat, en wordt begrensd door de Maliebaan. Om het

Nadere informatie

Stroom van andermans dak. Voorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2018 Auditorium Rabobank te Sittard Gert Kempen

Stroom van andermans dak. Voorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2018 Auditorium Rabobank te Sittard Gert Kempen Stroom van andermans dak Voorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2018 Auditorium Rabobank te Sittard Gert Kempen Welke regelingen voor PV panelen zijn er? 1. Salderingsregeling Kleinverbruikers Eigen verbruik

Nadere informatie

In de bijlagen is het voorstel meer in detail uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn hieronder kort samengevat:

In de bijlagen is het voorstel meer in detail uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn hieronder kort samengevat: Besluit Algemene Ledenvergadering 2018 Onderwerp: Aanschaf zonnepanelen en renovatie dak. In werking stelling besluit: 17 september 2018 Beste Leden, Als VCB willen we niet alleen steeds duurzamer zijn,

Nadere informatie